PDA

View Full Version : Sắp xếp điểm thi từ cao xuống thấpngobaotu
03-10-06, 04:19 PM
Tôi đang lập Bảng điểm nhưng không biết dùng công thức nào cho việc sắp xếp điểm thi từ cao xuống thấp. Rất mong các thanh viên trong diễn đàn chỉ giúp.

PhanTuHuong
03-10-06, 10:19 PM
Bạn vào Data/Sort rồi nghiên cứu nhé.

Ascending là tăng dần.
Descending là giảm dần.

nguyenthanhtuu
04-10-06, 01:56 PM
Bạn muốn xếp thứ tự trên cơ sở kết quả điểm thi (nhưng lại không muốn thay đổi số thứ tự họ tên thí sinh trong bảng điểm ) đúng không? Nếu vậy thì bạn hãy dùng hàm Rank đi . Cấu trúc: =rank(ô điểm thi,mảng điểm thi,0). Ví dụ: tôi có cột E chứa điểm thi của 40 thí sinh, bắt đầu từ E2 đến E42. Công thức tính thứ tự điểm từ cao xuống thấp cho thí sinh đầu tiên sẽ là =rank(E2,$E$2:$E$42,0).
Nếu mục đích của bạn không phải như dự đoán của tôi thì bạn có thể làm theo cách mà bạn phantuhuong chỉ dẫn.
Chúc thành công

PhanTuHuong
04-10-06, 04:29 PM
Để hiểu rõ công dụng hàm Rank, mời bạn vào:

http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=218