PDA

View Full Version : Công văn 608/VPCP-KTTH ngày 04/02/2012 của Văn Phòng Chính Phủ về khoản lãi cho vaycadafi
15-02-12, 10:54 AM
Khoản lãi cho vay dưới mọi hình thức của các doanh nghiệp không phải là các tổ chức tài chính, tín dụng sẽ phải chịu thuế GTGT. Đó là nội dung trong Công văn 608/VPCP-KTTH ngày 04/02/2012 của Văn phòng Chính phủ.

Theo Công văn 608, chỉ hoạt động “dịch vụ tín dụng” theo Luật các tổ chức tín dụng mới thuộc diện không chịu thuế GTGT. Hoạt động tín dụng của các tổ chức kinh tế không có chức năng tín dụng không được Chính phủ khuyến khích và do vậy, sẽ phải chịu thuế GTGT.

Nếu qui định trên áp dụng, doanh nghiệp trong nước không có chức năng tín dụng thực hiện các hoạt động tín dụng sẽ phải phát hành hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT đối với lãi tiền vay.

Trong trường hợp doanh nghiệp nước ngoài cho doanh nghiệp trong nước vay tiền, hiện tại khoản lãi tiền vay này chỉ chịu thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) theo qui định về thuế Nhà thầu Nước ngoài. Tuy vậy theo Công văn 608 thì sẽ phải chịu thêm thuế GTGT.

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/bonganh/vanphongchinhphu/vanban?orgId=29&title=VĂN+BẢN+CHỈ+ĐẠO+ĐIỀU+HÀNH&classId=2&view=detail&documentId=154775

hongvp
28-02-12, 08:36 AM
Các bác ơi, khi nào thì áp dụng quy định mới này thế ạ?
E tìm mãi mà không thây vb nào nữa cả.

huyennguyen1507
05-03-12, 12:58 AM
Từ ngày 01/01/2012 => thuế nhà thầu (thuế thu nhập doanh nghiệp) đối với lãi tiền vay chỉ còn 5% => nếu theo công văn này thì sẽ chịu thêm thuế GTGT 10%.

Trích Nghị định 122/2011/NĐ-CP

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 11 như sau:
“3. Đối với doanh nghiệp quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều 2 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam, cụ thể như sau:
a) Dịch vụ: 5%, riêng dịch vụ quản lý nhà hàng, khách sạn, casino: 10%; trường hợp cung ứng dịch vụ có gắn với hàng hóa được tính theo tỷ lệ 1%;
b) Tiền bản quyền: 10%;
c) Thuê tàu bay (kể cả thuê động cơ, phụ tùng tàu bay), tàu biển: 2%;
d) Thuê giàn khoan, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải (trừ quy định tại điểm c khoản này): 5%;
đ) Lãi tiền vay: 5%;
e) Chuyển nhượng chứng khoán, tái bảo hiểm ra nước ngoài: 0,1%;
g) Dịch vụ tài chính phát sinh: 2%;
h) Xây dựng, vận tải và hoạt động khác: 2%.”

laianhtu
08-10-12, 10:09 AM
Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6812/BTC-TCT ngày 22 tháng 5 năm 2012), ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 4734/BTP-PLDSKT ngày 08 tháng 6 năm 2012) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (các công văn số 3423/NHNN-PC ngày 07 tháng 6 năm 2012 và số 4938/NHNN-PC ngày 08 tháng 8 năm 2012) về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho vay vốn của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
Căn cú quy định tại Khoản 5 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng; Điểm a Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 121/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ thì các hoạt động tín dụng ngân hàng pháp luật cho phép tồn tại (bao gồm: Luật các tổ chức tín dụng, Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ Luật Dân sự) hoặc hoạt động mang tính chất tín dụng, ngân hàng mà pháp luật không cấm thì thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể./.

Tải Công văn tại đây (http://www.mediafire.com/view/?ps0c05id6h0og3k) !

Tuy nhiên vẫn các DN vẫn phải chờ BTC hướng dẫn triễn khai trong thời gian tới !

Keo_SJC
15-11-12, 09:06 AM
Như vậy theo công văn số 1551/TTg_KTTH thì các cá nhân, tổ chức không phải tổ chức tín dụng không phải chịu thuế đối với các khoản cho vay của mình rồi.

laianhtu
15-11-12, 11:49 AM
Như vậy theo công văn số 1551/TTg_KTTH thì các cá nhân, tổ chức không phải tổ chức tín dụng không phải chịu thuế đối với các khoản cho vay của mình rồi.


Trong khi chờ đợi hướng dẫn của BTC thì một số Cục thuế các tỉnh thành đã thu tiền lãi vay 10% VAT. Bạn xem công văn tháng 10/2012 của cục thuế Long An tại đây (http://www.mediafire.com/view/?ry7utcwn88tuwv6)