PDA

View Full Version : Công thức đặc biệt dùng để tính diện tích các hình tam giác, tứ giácTrungChinhs
11-11-11, 03:29 PM
Sắp đến ngày 20/11 thân tặng các thành viên GPE là thầy, cô giáo và các bạn yêu thích toán học bài này.

Trong trường:
Khi học đến hình tam giác thầy giáo dạy ta công thức tính diện tích hình tam giác.....
Khi học đến hình chữ nhật thầy giáo dạy ta công thức tính diện tích hình chữ nhật.....
Khi học đến hình thang thầy giáo dạy ta công thức tính diện tích hình thang.....

Từ các định nghĩa:
- Hình chữ nhật là hình bình hành đặc biệt khi có 1 cạnh bên vuông góc với cạnh đáy.
- Hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt ...(sách giáo khoa)
...
Chế tiếp:
- Hình thang là hình bình hành đặc biệt khi 2 cạnh đáy không bằng nhau.
- Hình tam giác là hình bình hành đặc biệt khi có 1 cạnh đáy = 0.
...
Chế ngược lại:
- Hình hình bình hành là hình thang đặc biệt khi 2 cạnh đáy bằng nhau.
- Hình tam giác là hình thang đặc biệt khi có 1 cạnh đáy = 0.
...

Vậy phải chăng có 1 công thức tính được diện tích của tất cả các hình tam giác, tứ giác ? để trong Excel ta chỉ việc nhập công thức đặc biệt này vào 1 ô diện tích và Fill xuống là có thể tính được diện tích các hình: tam giác, chữ nhật (hoặc hình vuông), hình thang, hình bình hành, hình thoi.... ? đúng vậy đó chính là công thức tính diện tích của hình thang.

Các bạn có thể kiểm chứng trong file ví dụ đính kèm.

huuthang_bd
11-11-11, 03:41 PM
1 công thức nào tính được diện tích của tất cả các hình tam giác, tứ giác ?
Với các hình tứ giác thì anh chỉ mới đề cập đến các hình tứ giác đặc biệt thôi. Công thức đó không tính được diện tích của hình tứ giác không phải là hình thang.