PDA

View Full Version : Kế toán lương - Bạn cần những gì ?handung107
11-11-07, 08:27 AM
Để thuận lợi hơn cho các bạn tìm kiếm những vấn đề liên quan về lương, BHXH, BHYT, Topic này sẽ giúp các bạn

1. Các hàm về thời gian của Excel :

- Hàm Weeknum - cho biết hôm nay là tuần thứ mấy trong năm (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=23697&postcount=12)

- Hàm DATEDIF - tính số ngày từ hôm nay đến tương lai (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=23649&postcount=3)

- Hiển thị Ngày, tháng, năm hiện hành (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=18589&postcount=13)

- Hàm Weekday - Tính ngày thuộc thứ mấy trong tuần (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=35800&postcount=4)

- Hàm NETWORKDAYS - Số ngày làm việc trong tháng (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=33150&postcount=2)

- Hàm WORKDAY - Số ngày làm việc trừ ngày lễ giữa 2 khoảng thời gian (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=14689&postcount=3)

- Kết hợp giữa hàm DATE và hàm INT để thêm dấu "/" vào 1 dãy số để thành ngày tháng (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=22873&postcount=15)

- Công thức trả về ngày cuối tháng khác thứ 7, CN (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=140&postcount=1)

- Đếm số ngày lẻ và chẵn trong 1 tháng bất kỳ (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=20060&postcount=40)

- Đếm xem có bao nhiêu ngày bất kỳ (1,2,...31 hay thứ 2, thứ 3,...CN) trong khoảng thời gian bất kỳ (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=20060&postcount=35)

- Xác định ngày nào khi biết đó là thứ mấy của tuần thứ bao nhiêu trong năm (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=5122)

- Công thức tính ngày cuối cùng trong tháng (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=1510&page=2)

- Công thức trả về ngày cuối tháng trước (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=26)

- Công thức để tính tuổi (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=10883&postcount=3)

- Dịch ngày tháng năm ra chữ (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=5917&postcount=9)

2. Các hàm chuỗi, hàm đếm, hàm mảng để đếm tên NV:

- Đếm số người có tên bắt đầu bằng chữ cái (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=28762&postcount=3)

- Hàm văn bản - Tách tên họ ra 2 cột khác nhau (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=15539&postcount=8)

- Đếm số ký tự xác định ở bất cứ vị trí nào của chuỗi có mặt trong một mảng (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=5001&page=2)

3. Các hàm UDF, công thức tính lương, thưởng, trừ lương :

- Hàm tính số giờ bị phạt do trễ giờ (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=33805&postcount=11)

- Trừ lương (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=34097&postcount=14)

- Hàm chấm công (1) (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=34)

- Hàm chấm công (2) (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=5727&d=1195443167)

- Hàm tính thuế TNCN (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=24)

- Bảng kê tiền bằng Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=87)

- Giúp lập công tức theo dõi CN nghỉ chế độ (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=3121&highlight=H%C3%A0m+t%C3%ADnh+thu%E1%BA%BF+TNCN)

- Chấm công theo giờ trong XD (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=34342&postcount=11)

- Đếm số ngày nghỉ phép của NV (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=30264&postcount=3)

- Công thức tính ngày nghỉ hưu (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=2825)

- Tự động cập nhật vào Bảng chấm công khi có DS các ngày nghỉ phép, nghỉ lễ, ngày làm việc của NV trong tháng (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=2354)

- Bảng chấm công (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=1408)

- Dùng VBA để đếm số ngày chẵn, lẻ trong một tháng bất kỳ - Code nvson (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=19580&postcount=14)

- Dùng VBA để đếm số ngày chẵn, lẻ trong một tháng bất kỳ - Code MrOkebap (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=19580&postcount=16)

- Dùng VBA để đếm số ngày chẵn, lẻ trong một tháng bất kỳ - Code ThuNghi (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=19580&postcount=15)

- Tự điền dấu "/" vào khi nhập 1 chuỗi số có dạng ddmmyy (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=28138&postcount=31)

- Tính ngày tháng tăng lương để xác định NV nào sắp đến hạn nâng lương ? (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=4882)

4. Sử dụng các công cụ nâng cao của Excel trong :

- Quy đổi giữa lương Net và lương Gross bằng Goal Seek (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=21390&postcount=29)

5. File ứng dụng thực tế :

- In phiếu lĩnh lương cho NV từ bảng lương - File của YeuDoi (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=3566&d=1188560098)

- In nhãn lương - File của Phạm Duy Long (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=5329&d=1194665521)

- Xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương - File của Kế Toán Già Gân (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=6664)

handung107
11-11-07, 10:22 AM
6. Các văn bản, biểu mẫu liên quan đến lương và BHXH, BHYT

6.1/ Hợp Đồng Lao Động

- Nội quy LĐ, thoả ước LĐ tạp thể (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=39226&postcount=5)

6.2/ Lương và các quy định trả lương, phân phối lương

- Tham khảo về lương và các quy định tính toán trả lương cho KVSX (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=39213&postcount=2)

- Dự thảo quy chế tạm thời về phân phối trả lương của Cty CP phát triển nhân lực, thương mại du lịch Viwaseen (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=7579&d=1201486999)

- Tập hợp các CT KT lương ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=39221&postcount=3)

- Các NĐ 166/2007/NĐ-CP, 167/2007/NĐ-CP, 168/2007/NĐ-CP quy định về các mức lương tối thiểu (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=5989&d=1196351429)

6.3/ BHXH và BHYT

- EFC và BHXH, BHYT (tham khảo - Biểu mẫu đã cũ) (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=570&d=1166101197)

- Quyết định 815/QĐ-BHXH (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=5988&d=1196350551)

- Biểu mẫu BHXH mới theo Qđ 815/QĐ-BHXH ngày 06/06/2007 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=5398&d=1194795638)

6.4/ Thuế TNCN

- QT thuế TNCN năm (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=5394&d=1194776685)

- QT thuế TNCN năm 2007 - Bài của Kế Toán Già Gân (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=7818)

7. Các bài viết trên Webketoan về KT lương

- Hợp Đồng LĐ (http://www.webketoan.vn/forum/showpost.php?p=300111&postcount=2)

- Trợ cấp thai sản (http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=34328)

- Lương NV thời vụ (http://www.webketoan.vn/forum/showpost.php?p=291866&postcount=9)

- CP thuê NC ngoài (http://www.webketoan.vn/forum/showpost.php?p=296036&postcount=11)

- CP không hợp lý - Lương của chủ DN, thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia hoạt động KD (http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=35390)

- Tham khảo thủ tục đăng ký BHXH lần đầu (http://www.webketoan.vn/forum/showpost.php?p=308101&postcount=1)

8. Các bài viết trên Danketoan về KT lương

- Lương làm ban đêm (http://danketoan.com/forum/showpost.php?p=11622&postcount=2)

- Lương tăng ca sau 21 giờ (http://danketoan.com/forum/showpost.php?p=230&postcount=1)

- Trả lương theo ngoại tệ (http://danketoan.com/forum/showpost.php?p=869&postcount=1)

- Chế độ LĐ dành cho người có con nhỏ (http://danketoan.com/forum/showpost.php?p=231&postcount=1)

- Cách xác định CP tiền lương (http://danketoan.com/forum/showpost.php?p=326&postcount=1)

- Thời gian thử việc có được tính trợ cấp khi thôi việc ? (http://danketoan.com/forum/showpost.php?p=1693&postcount=2)

9. Các bài viết trên www.saga.vn về KT lương

- Trả lương bằng cổ phiếu cần lưu ý những gì ? (http://www.saga.vn/view.aspx?id=7130)

- Tư vấn khi thuê LĐ nước ngoài với CP quá cao (http://www.saga.vn/view.aspx?id=3340)

- Ngày công trong tháng để tính lương (http://www.saga.vn/view.aspx?id=1656)

- Thảo luận về cơ chế thưởng phạt trong kinh doanh (http://www.saga.vn/view.aspx?id=581)

- Phải làm gì khi không thể trả lương NV đúng hạn ? (http://www.saga.vn/view.aspx?id=4444)

- Công việc tình nguyện : Phải làm gì khi không hưởng lương mà vẫn có lợi ? (http://www.saga.vn/view.aspx?id=5561)

- Làm thế nào để xin xếp tăng lương ? (http://www.saga.vn/view.aspx?id=5618)

10. Các đề tài thực tập, luận văn tốt nghiệp về KT lương

- KT lương và ảnh hưởng của tiền lương đối với người LĐ - Luận văn của Lưu Phước Vẹn (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=5987&d=1196349832)

- Hệ Thống Qủan Lý Hồ Sơ Chấm Công Và Lương CTy Chế Tác Trang Sức Bình Minh (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=7560&d=1201342366)

handung107
19-11-07, 10:33 AM
Thêm một hàm chấm công khác dành cho bạn

handung107
29-11-07, 10:24 PM
Kế toán tiền lương và ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động - Tham khảo Luận văn của SV Lưu Phước Vẹn

handung107
29-11-07, 10:35 PM
Quyết định 815/QĐ-BHXH ban hành ngày 06/06/2007

Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

handung107
29-11-07, 10:50 PM
- Nghị định số 166/2007/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/11/2007 quy định mức lương tối thiểu chung

- Nghị định số 167/2007/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/11/2007 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc ở Công ty, DN, HTX, tổ hợp tác, trang trại, Hộ GĐ, cá nhân và các tổ chức khác của VN có thuê mướn LĐ

- Nghị định số 168/2007/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/11/2007 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ VN làm việc cho Công ty, DN có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại VN

handung107
26-01-08, 05:12 PM
HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ CHẤM CÔNG VÀ LƯƠNG CÔNG TY CHẾ TÁC TRANG SỨC BÌNH MINH

Luận văn của nhóm SV : Lương Minh Hải, Trần Mạnh Hải, Lê Ngọc Khánh, Vũ Xuân Nhàn, Tạ Trung Văn dưới sự hướng dẫn của Phó GS - TS Nguyễn Việt Hương

handung107
28-01-08, 09:23 AM
Tham khảo

Dự thảo quy chế tạm thời về phân phối trả lương của Cty CP phát triển nhân lực, thương mại du lịch Viwaseen