PDA

View Full Version : Hệ thống văn bản, sổ sách, biểu mẫu, chứng từ dành cho kế toánhandung107
10-11-07, 02:36 PM
Nhằm giúp các bạn kế toán có thể tham khảo, tìm kiếm các biểu mẫu cần thiết một cách dễ dàng, tôi lập Topic này, các bạn có thể đóng góp các biểu mẫu cần thiết vào các bài bên dưới, tôi sẽ cập nhật đầy đủ tại đây. Nếu Link Die, các bạn làm ơn cho biết. Cám ơn các bạn


1/ Sổ sách kế toán bằng Excel :


- Mẫu sổ sách kế toán theo quyết định 15 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=1076&stc=1&d=1194679359)

- Mẫu BCTC theo QĐ 15 (http://webketoan.info/thuvien/redirect.php?dlid=475&ENGINEsessID=1db62fab1e37e54c36e083125dd67ff3)

- Mẫu BCTC theo QĐ 48 (http://webketoan.vn/thuvien/comment.php?dlid=408&ENGINEsessID=c492670322bb3378e69c5fcf80ef4752)

- Các mẫu sổ sách và BC thuế bằng Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=568&d=1166100877)

- Chứng từ KT hàng tồn kho (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=5347&d=1194684329)


2/ Biểu mẫu


- Hồ sơ ban đầu của DN (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=5350&d=1194686717)

- Phiếu điều tra DN (biểu mẫu Excel) (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=5349&d=1194686222)

- Hồ sơ hoàn thuế GTGT (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=5798&d=1195705157)

- Mẫu HĐ GTGT (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=5407&d=1194838738)

- Thông tư 60 và các biểu mẫu (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=5042&d=1193794773)

- Các biểu mẫu về BHXH và BHYT (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=570&d=1166101197)

- Tập Hợp các chứng từ lương theo QĐ 48 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=5346&d=1194684268)

- Tham khảo về quy định trả lương và tính toán lương trong KVSX (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=5343&d=1194681144)

- Tờ khai HQ (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=5578&d=1195123829)

- Chương trình in tờ khai HQ, Invoice...và trọn bộ các biểu mẫu XNK khác (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=5986&d=1196348953)

- 76 biểu mẫu công chứng, chứng thực (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=5351&d=1194687335)


3/ Nghị định, thông tư


- Các Nghị định của CP quy định về mức lương tối thiểu (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=5989&d=1196351429)

- Quyết định 815/QĐ-BHXH (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=5988&d=1196350551)

- Thông Tư 53/2006/TT-BTC hướng dẫn áp dụng KTQT trong DN (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=6049&d=1196503710)

- QĐ 928 - Quy trình HQ XNK tại chỗ (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=5418&d=1194851616)

- Tập hợp các văn bản nội quy LĐ, thoả ước LĐ tập thể (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=5348&d=1194685971)

handung107
10-11-07, 02:52 PM
Tham khảo về lương và các quy định tính toán trả lương cho KVSX

handung107
10-11-07, 03:44 PM
TẬP HỢP DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC


(St của Darkmoon - Webketoan.vn)

Phần I : Lao động tiền lương
1. Bảng chấm công (mẫu số 01a-LĐTL)
2. Bảng chấm công làm thêm giờ (mẫu số 01b-LĐTL)
3. Bảng thanh toán tiền lương (mẫu số 02-LĐTL)
4. Bảng thanh toán tiền lương (mẫu số 03-LĐTL)
5. Giấy đi đường (mẫu số 04-LĐTL)
6. Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành (mẫu số 05-LĐTL)
7. Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ (mẫu số 06-LĐTL)
8. Bảng thanh toán tiền thuê ngoài (mẫu số 07-LĐTL)
9. Hợp đồng giao khoán (mẫu số 08-LĐTL)
10. Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán (mẫu số 09-LĐTL)
11. Bảng kê trích nộp các khoản theo lương (mẫu số 10-LĐTL)
12. Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội (mẫu số 11-LĐTL)

handung107
10-11-07, 04:07 PM
Phần II : CHỨNG TỪ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

1. Phiếu nhập kho (mẫu 01-VT)
2. Phiếu xuất kho (mẫu 02-VT)
3. Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa (mẫu 03-VT)
4. Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ (mẫu 04-VT)
5. Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa (mẫu 05-VT)
6. Bảng kê mua hàng (mẫu 06-VT)
7. Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (mẫu 07-VT)

handung107
10-11-07, 04:13 PM
Tập hợp các văn bản về nội quy LĐ, thoả ước LĐ tập thể

1. Đăng ký HT thang lương, bảng lương
2. Đăng ký nội quy LĐ
3. Đăng ký LĐ
4. DS cấp thẻ ĐV
5. Phiếu KT LĐ
6. Đăng ký thoả ước LĐ
7. DS kết nạp ĐV
8. Thang lương - Phụ cấp
9. Công tác phí
10. Nội quy LĐ
11. QĐ ban hành nội quy LĐ
12. QĐ ban hành quy chế lương
13. QĐ thành lập BCH CĐ CS
14. Thoả ước LĐTT

handung107
10-11-07, 04:17 PM
Phiếu điều tra DN (biểu mẫu Excel)

vungoc
10-11-07, 04:17 PM
Nhằm giúp các bạn kế toán có thể tham khảo, tìm kiếm các biểu mẫu cần thiết một cách dễ dàng, tôi lập Topic này, các bạn có thể đóng góp các biểu mẫu cần thiết vào các bài bên dưới, tôi sẽ cập nhật đầy đủ tại đây. Nếu Link Die, các bạn làm ơn cho biết. Cám ơn các bạn


1/ Sổ sách kế toán bằng Excel :

- Mẫu sổ sách kế toán theo quyết định 15 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=1076&stc=1&d=1194679359)

- Mẫu BCTC theo QĐ 15 (http://webketoan.info/thuvien/redirect.php?dlid=475&ENGINEsessID=1db62fab1e37e54c36e083125dd67ff3)

- Mẫu BCTC theo QĐ 48 (http://webketoan.info/thuvien/redirect.php?dlid=408&ENGINEsessID=1db62fab1e37e54c36e083125dd67ff3)


2/ Biểu mẫu

- Thông tư 60 và các biểu mẫu (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=5042&d=1193794773)

- Các biểu mẫu về BHXH và BHYT (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=570&d=1166101197)

- Tập Hợp các chứng từ lương theo QĐ 48 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=5346&d=1194684268)

Riêng hệ thống biểu mẫu BHXH - BHYT nay đã đổi rồi chị ơi !

handung107
10-11-07, 04:20 PM
Cám ơn em, chị chỉ lấy Link từ TV, và đây là File của Vọng phúc, từ từ chị sẽ xem lại tất cả, bây giờ up lên cho vào vị trí đã, ai thấy mẫu cũ, hay không cần thiết thì thông báo để gỡ bỏ.

handung107
10-11-07, 04:25 PM
Hồ sơ ban đầu của DN - Cty :

1. QĐ bổ nhiệm GĐ
2. QĐ bổ nhiệm KTT
3. DS thành viên tham gia góp vốn
4. Thông báo góp vốn

handung107
10-11-07, 04:35 PM
76 biểu mẫu công chứng, chứng thực

Các biểu mẫu công chứng, chứng thực theo Quyết định 123/2005/QĐ-UBND ngày 15/07/2005 của Ủy ban nhân dân TP HCM:
http://www.hochiminhcity.gov.vn/

41 mẫu công chứng:

Giấy ủy quyền
Hợp đồng bảo lãnh (bằng động sản)
Hợp đồng cầm cố tài sản
Hợp đồng đặt cọc
Hợp đồng góp vốn
Hợp đồng mua bán
Hợp đồng mượn tài sản
Hợp đồng tặng cho
Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê tài sản
Hợp đồng thuê khoán
Hợp đồng thuê tài sản
Hợp đồng trao đổi tài sản
Hợp đồng ủy quyền
Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm
Văn bản đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền

35 mẫu chứng thực tại Ủy ban nhân dân quận, huyện:

Giấy ủy quyền
Hợp đồng cầm cố tài sản
Hợp đồng đặt cọc
Hợp đồng góp vốn bằng động sản
Hợp đồng mua bán
Hợp đồng mượn tài sản
Hợp đồng tặng cho
Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê tài sản
Hợp đồng thuê khoán
Hợp đồng thuê tài sản
Hợp đồng trao đổi tài sản
Hợp đồng ủy quyền
Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm
Văn bản cam kết về tài sản
Văn bản đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền
...

smbsolutions
10-11-07, 04:59 PM
Biểu mẫu hợp đồng, v.v... từ đây:
http://www.tanthanhthinh.com/mauvanban.php?id=4

Mẫu đơn tờ khai hành chính:
http://maukhaihanhchinh.thuathienhue.gov.vn/default.asp?sel=bieumau&id=1&opt=&pagenum=1&sotrang=0

Mẫu văn bản - CẨM NANG TRA CỨU
http://www.giaothuongnet.vn/info/modules.php?name=Tienich&type=mauvanban

--------------------------------------------------------------------
Thanks chị Dung về chủ đề này. Đây quả là 1 ý tưởng (tuy ko mới nhưng mà rất thiết thực) mà em cũng như nhiều người khác rất quan tâm.

- Nhằm bổ sung thêm cho thư viện phong phú, chúng ta chịu khó sưu tập từ các nguồn khác hoặc tự các thành viên của GPE xây dựng để tập hợp thành thư viện biểu mẫu, báo cáo thì có lẽ đây quả là 1 dịch vụ cực kỳ hấp dẫn của GPE.

- Đối với các biểu mẫu lấy từ nơi khác về, chúng ta nên chỉ nguồn để về sau tiện theo dõi cho việc update.

- Riêng các biểu mẫu đã cũ, chúng ta nên viết comment bên cạnh để người sử dụng biết mà tránh sử dụng chúng và cũng để nhắc nhở chúng ta là sẽ phải tìm mẫu khác để thay thế.

- Đối với một số biểu mẫu đã "chót" sử dụng bảng mã có tính cục bộ (VNI, TCVN3) thì chúng ta cũng nên phát hiện và thay thế dần dần để trở thành biểu mẫu sử dụng bảng mã UNICODE chuẩn. (Nếu thành viên nào có con mắt thẩm mỹ hoặc sử dụng thành thạo Excel thì có thể thiết kế lại cho "xịn")

- Bên cạnh những biểu mẫu mang "tính bắt buộc - tính luật định" hoặc mang "tính thống nhất cao" như những biểu mẫu về kế toán tài chính chẳng hạn thì những biểu mẫu mang tính "Quản trị", tính "Nội bộ", "tính hướng dẫn",... cũng rất cần thiết cho công việc. Dĩ nhiên, tính ưu tiên về việc sưu tầm những biểu mẫu này là thấp hơn so với những biểu mẫu "có tính bắt buộc" hoặc "có tính thống nhất cao" ở trên.

Regards,

handung107
10-11-07, 05:29 PM
Phần này, dành cho các bạn tham khảo thêm về :

1. Quy trình lập phiếu thu - chi tại phòng kế toán
2. Quy trình tạm ứng và quyết toán tạm ứng tiền mặt
3. Thủ tục, quy trình lập kế hoạch chi phí, tạm ứng duyệt mua và duyệt chi
4. Quy định định mức sử dụng VPP, thiết bị VP, đồng phục, đồ BHLĐ, xe hơi
5. Quy chế HĐ của DN

dat2007
10-11-07, 10:43 PM
1.Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

2. Nghị định của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

3.Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế

handung107
10-11-07, 10:52 PM
Các biểu mẫu kê khai :

1. Đăng ký sổ sách KT bằng máy vi tính
2. Đăng ký phương pháp trích KHTSCĐ
3. Đăng ký thực hiện hình thức kT
4. Đơn xin mua hoá đơn
5. Đăng ký kế hoạch tiền lương năm
6. Đăng ký thay đổi hình thức ghi sổ và kế toán máy
7. Tờ khai thuế môn bài

dat2007
10-11-07, 11:08 PM
http://i214.photobucket.com/albums/cc319/dat2007gpe/VBPQ.jpg


Download Here (http://mauvanban.com/index.php?cat=9)[/

dat2007
10-11-07, 11:20 PM
http://i214.photobucket.com/albums/cc319/dat2007gpe/VBPQ2.jpg

Click here and Download (http://mauvanban.com/index.php?cat=13)

dat2007
10-11-07, 11:31 PM
http://i214.photobucket.com/albums/cc319/dat2007gpe/VBPQ3.jpg


Click here and Download (http://thongtindubao.gov.vn:8080/vbpq.nsf)

dat2007
10-11-07, 11:55 PM
Chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 1
- Chuẩn mực số 02 - Hàng tồn kho
- Chuẩn mực số 03 - Tài sản cố định hữu hình
- Chuẩn mực số 04 - Tài sản cố định vô hình
- Chuẩn mực số 14 - Doanh thu và thu nhập khác
Chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 2
- Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung;
- Chuẩn mực số 06 - Thuê tài sản;
- Chuẩn mực số 10 - ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;
- Chuẩn mực số 15 - Hợp đồng xây dựng;
- Chuẩn mực số 16 - Chi phí đi vay;
- Chuẩn mực số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 3
1- Chuẩn mực số 05 - Bất động sản đầu tư;
2- Chuẩn mực số 07 - Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết;
3- Chuẩn mực số 08 - Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh;
4- Chuẩn mực số 21 - Trình bày báo cáo tài chính;
5- Chuẩn mực số 25 - Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con;
6- Chuẩn mực số 26 - Thông tin về các bên liên quan.
Chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 4
1- Chuẩn mực số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp;
2- Chuẩn mực số 22 - Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự;
3- Chuẩn mực số 23 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
4- Chuẩn mực số 27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ;
5- Chuẩn mực số 28 - Báo cáo bộ phận;
6- Chuẩn mực số 29 - Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.
Chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 5
- Chuẩn mực số 11 - Hợp nhất kinh doanh;
- Chuẩn mực số 18 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng;
- Chuẩn mực số 19 - Hợp đồng bảo hiểm;
- Chuẩn mực số 30 - Lãi trên cổ phiếu.

dat2007
11-11-07, 12:11 AM
1.Thông tư 89 - Hướng dẫn Chuẩn mực kế toán Đợt 1

2.Thông tư 105- Hướng đẫn các Chuẩn mực kế toán đợt 2

3.Thông tư 23 - Hướng đẫn các Chuẩn mực kế toán đợt 3

4.Thông tư 20- Hướng dẫn Chuẩn mực kế toán đợt 4

5.Thông tư 21- Hướng dẫn Chuẩn mực kế toán đợt 5

dat2007
11-11-07, 12:37 AM
Hướng dẫn thu thập số liệu và đối chiếu khi lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo hướng dẫn của Thông tư 105 - Hướng dẫn Chuẩn mực kế toán số 24 - Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

dat2007
11-11-07, 01:05 AM
http://www.uploadgeek.com/uploads456/1/VBPQ5.jpg (http://www.uploadgeek.com)


Download here (http://vbpq.mof.gov.vn/listdoc.aspx?Field_id=105)

dat2007
11-11-07, 01:41 AM
http://www.uploadgeek.com/uploads456/1/VBPQ6.jpg (http://www.uploadgeek.com)

Download here (http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/ViewPage.action?siteNodeId=100026&languageId=100000&contentId=-1)

dat2007
11-11-07, 08:14 AM
http://www.uploadgeek.com/uploads456/1/VBPQ8.jpg (http://www.uploadgeek.com)

handung107
11-11-07, 10:40 PM
Biểu mẫu BHXH mới áp dụgn theo QĐ 815/QĐ-BHXH ngày 06/06/2007

handung107
12-11-07, 02:05 PM
Đây là File tập hợp các mẫu văn bản từ www.mauvanban.com. Các bạn Download cả 2 File này về cùng một thư mục và dùng Winrar giải nén nhé

handung107
12-11-07, 02:13 PM
Quy trình thủ tục hải quan XNK tại chỗ

handung107
12-11-07, 02:27 PM
Các Chuẩn Mực KT VN (5 đợt) đã được hệ thống lại thành một File

handung107
22-11-07, 11:19 AM
Các biểu mẫu về HS hoàn thuế (St www.vietco.com)

handung107
22-11-07, 11:24 AM
Quy chế tổ chức phòng Tài Chính Kế Toán (St từ www.vietco.com)

1. Bản chức năng, nhiệm vụ phòng Kế Toán
2. Mô tả công việc Giám Đốc Tài Chính
3. Mô tả công việc Kế Toán Trưởng
4. Mô tả công việc Trưởng Phòng Kế Toán
5. Mô tả công việc Trưởng Phòng Tài Vụ
6. Mô tả công việc Kế Toán Tổng Hợp
7. Mô tả công việc Kế Toán Công Nợ
8. Mô tả công việc Kế Toán Nghiệp Vụ Thuế
9. Mô tả công việc Kế Toán Xây Dựng và Tài Sản Cố Định
10. Mô tả công việc Kế Toán Kho
11. Mô tả công việc Kế Toán Công Trình
12. Mô tả công việc Nhân Viên Thu Quỷ
13. Mô tả công việt Kế Toán Kiểm Tra

handung107
01-12-07, 05:08 PM
Thông Tư 53/2006/TT-BTC hướng dẫn áp dụng KTQT trong DN

ontopoftheworld
02-12-07, 05:50 PM
Bên www.webketoan.vn (http://www.webketoan.vn) đã cập nhật rồi nhưng em xin cập nhật qua đây luôn thể.
Thông 134/2007/TT-BTC, ngày 23/11/2007. Hướng dẫn thi hành nghị định


24/2007/NĐ-CPngày 14 tháng 2 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

cadafi
20-12-08, 10:03 AM
Gửi các bạn tham khảo thông tư 84 về Thuế TNCN - bảng tiếng Anh
(Nguồn: www.vietnamlaws.com)

ThuNghi
07-01-09, 08:42 AM
Tôi lang thang vào trang danketoan, xem Smod lâm thế tại MT và thấy cái này.
Thông tư trên hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT và luật thuế TNDN áp dụng từ 01/01/2009. Cụ thể xem thông tư hay vào trang danketoan hỏi Smod ở đó.Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
-------
Tóm tắt nội dung
-------
Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng - Ngày 26/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 129/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT.
Thông tư quy định chi tiết về đối tượng không chịu thuế, các phương pháp khấu trừ thuế, phương pháp tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế. Bên cạnh đó việc quy định chi tiết về ghi chép hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ cũng được quy định chi tiết trong Thông tư này.
Hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa bán ra; bù trừ công nợ; thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng mà các phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng; Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Khi kê khai hoá đơn thuế giá trị gia tăng đầu vào, cơ sở kinh doanh ghi rõ phương thức thanh toán được quy định cụ thể trong hợp đồng vào phần ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào.
Trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị trên 20 triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT nếu trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng…
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 và thay thế các Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 và Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của Bộ Tài chính
Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp


Rất mong rằng danketoan, webketoan, giaiphapexcel luôn thắm tình hữu nghị.

handung107
14-01-09, 07:41 PM
Thông tư 03/2009 - Hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế TNDN theo Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính Phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

Người Đưa Tin
03-02-09, 11:16 PM
Mục lục văn bản mới cần tham khảo


TT|
Tên Văn bản|
Ban hành|

1|Quyết định 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc và phối hợp giữa các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam|31/01/2009 |

2|Quyết định 129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phương án sắp xếp công ty nhà nước tại Quyết định số 345/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam|22/01/2009 |

3|Thông tư 12/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 đối với doanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề|22/01/2009 |

4|Thông tư 13/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn|22/01/2009 |

5|Thông tư 15/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi|22/01/2009 |

6|Thông tư 04/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp|22/01/2009 |

7|Nghị định 06/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá|22/01/2009 |

8|Nghị định 07/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản|22/01/2009 |

9|Quyết định 51/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành "Quy định về hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội"|22/01/2009 |

10|Thông tư 03/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng theo Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ|22/01/2009 |

11|Thông tư 11/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thuỷ lợi và Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi|21/01/2009 |

12|Thông tư 10/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm|21/01/2009 |

13|Quyết định 13/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009 - 2015|21/01/2009 |

14|Quyết định 14/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại|21/01/2009 |

15|Quyết định 16/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp|21/01/2009 |

16|Thông tư 09/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Đài Truyền hình Việt Nam|21/01/2009 |

17|Quyết định 47/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm - Hà Nội|20/01/2009 |

18|Quyết định 48/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm (Tỷ lệ 1/5.000)|20/01/2009 |

19|Quyết định 49/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Trì, Hà Nội (Tỷ lệ 1/5.000)|20/01/2009 |

20|Quyết định 50/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng Quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Trì (Tỷ lệ 1/5.000)|20/01/2009 |

21|Nghị định 05/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6, Pháp lệnh Thuế tài nguyên|19/01/2009 |

22|Quyết định 99/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải|19/01/2009 |

23|Quyết định 12/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội|19/01/2009 |

24|Quyết định 133/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính|19/01/2009 |

25|Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác kiểm tra trật tự đô thị, trật tự giao thông phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu trên địa bàn Thành phố Hà Nội|16/01/2009 |

26|Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma tuý trên địa bàn xã, phường, thị trấn trong tình hình mới|16/01/2009 |

27|Thông tư 08/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2009|16/01/2009 |

28|Quyết định 10/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015|16/01/2009 |

29|Quyết định 11/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 125/2004/QĐ-TTg ngày 09 tháng 07 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải|16/01/2009 |

30|Quyết định 83/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Duy Tân|16/01/2009 |

31|Chỉ thị 02/2009/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức đón Tết và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009|16/01/2009 |

32|Quyết định 02/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm ban hành kèm theo Quyết định số 26/2003/QĐ-UB ngày 04 tháng 03 năm 2003 của Uỷ ban Nhân dân thành phố|16/01/2009 |

Người Đưa Tin
03-02-09, 11:23 PM
Mục lục văn bản mới cần tham khảo


TT|
Tên Văn bản|
Ban hành|

33|Quyết định 46/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn Thành phố Hà Nội|15/01/2009 |

34|Thông tư 02/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị định 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ|15/01/2009 |

35|Quyết định 112/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh cứu đói giáp hạt và Tết Nguyên đán|15/01/2009 |

36|Quyết định 41/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc trợ cấp hàng tháng cho người già yếu, bị bệnh hiểm nghèo, gia đình không có khả năng thoát nghèo|15/01/2009 |

37|Quyết định 42/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về mức thu học phí và các khoản thu khác đối với học sinh nghèo, cận nghèo Thành phố Hà Nội|15/01/2009 |

38|Quyết định 43/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản lý và các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh |15/01/2009 |

39|Quyết định 44/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người mù có hoàn cảnh khó khăn, người bị bệnh phong và người dân thuộc Chương trình 135 Thành phố Hà Nội|15/01/2009 |

40|Quyết định 45/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ, công nhân viên tại các Trung tâm bảo trợ xã hội và các Trung tâm điều dưỡng người có công của Thành phố thuộc Sở Lao động - Thương binh và |15/01/2009 |

41|Quyết định 07/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sát nhập, chia tách, giải thể trường đại học|15/01/2009 |

42|Quyết định 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo|15/01/2009 |

43|Quyết định 06/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước Quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79)|15/01/2009 |

44|Thông tư 07/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và báo cáo số liệu tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước|15/01/2009 |

45|Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất trên địa bàn Thàn|15/01/2009 |

46|Quyết định 76/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ, bổ sung kinh phí, gạo cứu đói cho các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão, lũ|15/01/2009 |

47|Quyết định 75/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất gạo dự trữ Quốc gia để hỗ trợ các tỉnh cứu đói giáp hạt và Tết Nguyên đán|15/01/2009 |

48|Thông tư 06/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Thông tư số 27/2008/TT-BTC ngày 01/04/2008 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài|14/01/2009 |

49|Thông tư 01/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 Điều 5 Ngh|14/01/2009 |

50|Quyết định 112/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Sửu|14/01/2009 |

51|Thông tư 06/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Thông tư số 27/2008/TT-BTC ngày 01/04/2008 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài|14/01/2009 |

52|Quyết định 136/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2009|14/01/2009 |

53|Quyết định 54/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2004-2009|13/01/2009 |

54|Quyết định 55/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2004 - 2009|13/01/2009 |

55|Thông tư 05/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ|13/01/2009 |

56|Quyết định 94/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật|13/01/2009 |

57|Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố Hà Nội|13/01/2009 |

58|Thông tư 03/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưở|13/01/2009 |

59|Quyết định 64/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Cu-Ba về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau|13/01/2009 |

60|Quyết định 05/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020|13/01/2009 |

61|Thông tư 01/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006|13/01/2009 |

62|Thông tư 04/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ|13/01/2009 |

63|Chỉ thị 01/CT-BYT của Bộ Y tế về việc phục vụ y tế trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009|
12/1/2009|

64|Thông tư liên tịch 02/2009/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14 tháng 09 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số|
12/1/2009|

65|Quyết định 40/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm thành lập tại Quyết định số 112/2003/QĐ-TTG ngày 09 tháng 06 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ|
12/1/2009|

66|Quyết định 90/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc giải thể Trung tâm Đào tạo lái xe Lạng Sơn thuộc Trường Trung cấp nghề cơ giới đường bộ - Cục Đường bộ Việt Nam|
12/1/2009|

67|Quyết định 40/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về giá bán nhà ở riêng lẻ tại vị trí mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lời cao theo Nghị quyết 48/2007/NQ-CP ngày 30/08/2007 của Chính phủ về nhà ở có diện tích đất sử dụng riêng vượt hạn m|
12/1/2009|

68|Thông tư liên tịch 02/2009/TTLT-BTC-BVHTTDL của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao|
12/1/2009|

69|Thông tư liên tịch 01/2009/TTLT-BQP-BYT-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 05/09/2007 của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định|
12/1/2009|

70|Quyết định 01/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Hồ Chí Minh|
10/1/2009|

Người Đưa Tin
03-02-09, 11:29 PM
Mục lục văn bản mới cần tham khảo


TT|
Tên Văn bản|
Ban hành|

71|Quyết định 04/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu|
9/1/2009|

72|Quyết định 03/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức thu phí xăng dầu|
9/1/2009|

73|Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009|
9/1/2009|

74|Quyết định 60/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch tiêm phòng vác xin cúm gia cầm năm 2009|
9/1/2009|

75|Nghị định 03/2009/NĐ-CP của Chính phủ về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ|
9/1/2009|

76|Quyết định 08/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

77|Quyết định 02/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

78|Quyết định 03/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

79|Quyết định 04/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

80|Quyết định 05/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp Giấy phép khai thác, sử dụng mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

81|Quyết định 06/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí đăng ký cư trú, cấp Chứng minh nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

82|Quyết định 07/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

83|Quyết định 15/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

84|Quyết định 12/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

85|Quyết định 09/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

86|Quyết định 10/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

87|Quyết định 11/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

88|Quyết định 13/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

89|Quyết định 11/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

90|Quyết định 17/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

91|Quyết định 18/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

92|Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí qua đò trên địa bàn Thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

93|Quyết định 20/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí qua phà trên địa bàn Thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

94|Quyết định 22/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn Thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

95|Quyết định 21/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

96|Quyết định 24/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí đấu giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

97|Quyết định 36/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

98|Quyết định 16/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí vệ sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

99|Quyết định 37/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

100|Quyết định 23/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí sử dụng hè, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

101|Quyết định 38/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí qua cầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

102|Quyết định 39/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

103|Quyết định 37/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

104|Quyết định 17/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

105|Quyết định 18/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

106|Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí qua đò trên địa bàn Thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

107|Quyết định 20/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí qua phà trên địa bàn Thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

108|Quyết định 22/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn Thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

109|Quyết định 21/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

110|Quyết định 24/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí đấu giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

111|Quyết định 36/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

112|Quyết định 16/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí vệ sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

113|Quyết định 01/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn thành phố Hà Nội|
9/1/2009|

114|Quyết định 21/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến 2020 và định hướng đến 2030|
8/1/2009|

115|Nghị định 02/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng|
6/1/2009|

116|Quyết định 04/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Uỷ ban Dân tộc|
6/1/2009|

117|Quyết định 02/QĐ-UBDT của Ủy ban dân tộc về việc phê duyệt chương trình công tác thanh tra năm 2009|
6/1/2009|

118|Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội|
6/1/2009|

119|Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội|
6/1/2009|

120|Quyết định 31/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả mưa lũ|
6/1/2009|

Người Đưa Tin
03-02-09, 11:34 PM
Mục lục văn bản mới cần tham khảo


TT|
Tên Văn bản|
Ban hành|

121|Quyết định 32/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Phú Thọ khắc phục hậu quả mưa lũ|
6/1/2009|

122|Chỉ thị 01/2009/CT-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2009|
5/1/2009|

123|Quyết định 10/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để xử lý các công trình chống sạt, lở đê, kè, phòng, chống lụt, bão cấp bách|
5/1/2009|

124|Thông tư 01/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống kho bạc nhà nước thuộc Bộ Tài chính giai đoạn |
2/1/2009|

125|Quyết định 01/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội|
2/1/2009|

126|Quyết định 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Hóa chất trực thuộc Bộ Công Thương|
2/1/2009|

127|Nghị định 01/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với người đang làm công tác cơ yếu|
2/1/2009|

128|Nghị định 133/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ|31/12/2008 |

129|Chỉ thị 06/2008/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện các biện pháp nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hoá, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội|31/12/2008 |

130|Quyết định 82/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung học phổ thông chuyên|31/12/2008 |

131|Quyết định 73/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành đã hết hiệu lực pháp luật|31/12/2008 |

132|Thông tư 10/2008/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/07/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật|31/12/2008 |

133|Thông tư 133/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh nước ngoài (diện Hiệp định) đang học tập tại các trường đại học của Việt Nam|31/12/2008 |

134|Quyết định 98/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chuyển Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân Thành phố về Sở Nội vụ thành phố quản lý|31/12/2008 |

135|Nghị định 131/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư|31/12/2008 |

136|Thông tư 09/2008/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện|31/12/2008 |

137|Quyết định 1930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mở Cảng hàng không Cần Thơ|31/12/2008 |

138|Quyết định 1929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học tư thục Thái Bình Dương|31/12/2008 |

139|Nghị quyết 32/2008/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 12/2008|31/12/2008 |

140|Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa|31/12/2008 |

141|Nghị định 134/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện|31/12/2008 |

142|Quyết định 174/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư|31/12/2008 |

143|Quyết định 63/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hà Nội|31/12/2008 |

144|Quyết định 64/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội|31/12/2008 |

145|Quyết định 65/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị thành phố Hà Nội|31/12/2008 |

146|Quyết định 67/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội|31/12/2008 |

147|Quyết định 59/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số|31/12/2008 |

148|Quyết định 69/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Định mức dự toán duy trì chăn nuôi động vật tại vườn thú thành phố Hà Nội|31/12/2008 |

149|Thông tư 13/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí|31/12/2008 |

150|Quyết định 67/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội|31/12/2008|

151|Quyết định 64/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội|31/12/2008 |

152|Quyết định 65/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị thành phố Hà Nội|31/12/2008 |

153|Nghị quyết 33/2008/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới, dự án Khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp|31/12/2008 |

154|Quyết định 35/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Giao thông Vận tải|31/12/2008 |

155|Thông tư 134/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam|31/12/2008 |

156|Quyết định 17/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 và Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá|31/12/2008 |

157|Quyết định 16/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn cấp nước|31/12/2008 |

158|Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTP-BNG của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam|31/12/2008 |

159|Quyết định 1496/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2009 của Ngành Xây dựng|30/12/2008 |
|||

160|Quyết định 91/2008/QĐ-BVHTTDL về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020|30/12/2008 |

Người Đưa Tin
03-02-09, 11:38 PM
Mục lục văn bản mới cần tham khảo


TT|
Tên Văn bản|
Ban hành|

161|Quyết định 5205/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế|30/12/2008 |

162|Quyết định 90/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế tổ chức Trại sáng tác điêu khắc|30/12/2008 |

163|Quyết định 58/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế Báo cáo thông tin về các hoạt động chứng thực chữ ký số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số|30/12/2008 |

164|Thông tư 12/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác|30/12/2008 |

165|Quyết định 53/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao đến năm 2020|30/12/2008 |

166|Quyết định 50/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành tiêu chuẩn Chi cục trưởng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường|30/12/2008 |

167|Quyết định 51/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp|30/12/2008 |

168|Quyết định 52/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chế tạm thời về bảo vệ môi trường ngành công thương|30/12/2008 |

169|Quyết định 41/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Y tế|30/12/2008 |

170|Quyết định 42/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế|30/12/2008 |

171|Quyết định 43/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế thuộc Bộ Y tế|30/12/2008 |

172|Quyết định 3962/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án|30/12/2008 |

173|Quyết định 50/2008/QĐ-BYT của Bộ Y Tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em thuộc Bộ Y Tế|30/12/2008 |

174|Quyết định 51/2008/QĐ-BYT của Bộ Y Tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Đào tạo thuộc Bộ Y Tế|30/12/2008 |

175|Quyết định 52/2008/QĐ-BYT của Bộ Y Tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Y Tế|30/12/2008 |

176|Quyết định 53/2008/QĐ-BYT của Bộ Y Tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục quản lý Duợc thuộc Bộ Y tế|30/12/2008 |

177|Quyết định 54/2008/QĐ-BYT của Bộ Y Tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng và môi truờng thuộc Bộ Y tế|30/12/2008 |

178|Quyết định 61/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội|30/12/2008 |

179|Quyết định 55/2008/QĐ-BYT của Bộ Y Tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục phòng, chống HIV/AISD thuộc Bộ Y tế|30/12/2008 |

180|Quyết định 44/2008/QĐ-BYT của Bộ Y Tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ Y tế|30/12/2008 |

181|Quyết định 49/2008/QĐ-BYT của Bộ Y Tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Y dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế|30/12/2008 |

182|Quyết định 1915/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Mỹ Sơn giai đoạn 2008 - 2020|30/12/2008 |

183|Quyết định 1645/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính|30/12/2008 |

184|Quyết định 69/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia|30/12/2008 |

185|Quyết định 70/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc học bổng khuyến khích học nghề|30/12/2008 |

186|Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2009|30/12/2008 |

187|Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất nhập cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức, công dân|30/12/2008 |

188|Quyết định 80/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục Trường Trung học Phổ thông|30/12/2008 |

189|Thông tư liên tịch 12/2008/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y Tế - Bộ Nội Vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương|30/12/2008 |

190|Chỉ thị 07/2008/CT-BTTTT của Bộ thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước|30/12/2008 |

191|Quyết định 97/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh|30/12/2008 |

192|Quyết định 1718/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin|29/12/2008 |

193|Quyết định 49/2008/QĐ-BCT của Bộ Công thương về việc ban hành quy chế cung cấp trực tuyến các dịch vụ công do Bộ Công thương quản lý|29/12/2008 |

194|Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc, số đề, cá cược bóng đá trên địa bàn thành phố Hà Nội|29/12/2008 |

195|Quyết định 1744/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ|29/12/2008 |

196|Pháp lệnh 15/2008/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số|27/12/2008 |

197|Quyết định 95/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về uỷ quyền cho Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố trong công tác đấu thầu đối với các dự án nhóm B, C trong Khu công nghệ cao thành phố|27/12/2008 |

198|Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo|27/12/2008 |

199|Quyết định 93/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh|26/12/2008 |

200|Quyết định 94/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn Quận 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Uỷ ban Nhân dân thành phố về |26/12/2008|

ST-Lu!
12-02-09, 11:40 AM
--------
-----------
----------------------
Xin phép lấy file của the_death1405 để upload chia sẻ với Anh em trong diễn đàn

------------
Bổ sung, anh chị có thể xem tiếp và tải tại đây Ebook Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.chm (Tổng hợp hệ thống chuẩn mực trong một file duy nhất (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=137271&postcount=41)

thephi99
13-02-09, 03:24 PM
Văn bản mới nè các bác ơ !!!!

Thông tư 30/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dành cho hàng không trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư 29/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

Thông tư 28/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Nghị định 11/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

Quyết định 202/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lựa chọn hình thức thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc Đề án kiên cố hoá trường học, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012

Quyết định 20/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 07 năm 2006 của Uỷ ban Nhân dân thành phố


Đây các văn bản mới ban hành các bác down về nghiên cứu nha, thấy có liên quan giữ lại . Ngoài ra các văn bản quy phạm pháp luật các bác có thể liên hệ với bác KTGG trong khả năng cho phép.

Người Đưa Tin
13-02-09, 09:03 PM
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2009/TT-BTC ngày 22/01/09, hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 đối với doanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề. Theo đó, phạm vi áp dụng Thông tư này là:

- Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh năm 2009 trong thời gian 9 tháng đối với thu nhập từ các hoạt động kinh doanh như: Sản xuất sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất; Sản xuất vật liệu xây dựng, gồm: gạch, ngói các loại; vôi; sơn; Xây dựng, lắp đặt; Dịch vụ du lịch; Kinh doanh lương thực; Kinh doanh phân bón;

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính.----> Download - Thông tư số 03/2009 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=21178&d=1231936844)

* Thời gian gia hạn, kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từng quý được xác định như sau:

Thời gian gia hạn chậm nộp thuế


- Số thuế của quý I năm 2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/01/2010;

- Số thuế của quý II năm 2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/4/2010;

- Số thuế của quý III năm 2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/7/2010;

- Số thuế của quý IV năm 2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/10/2010.

Kê khai số thuế được gia hạn chậm nộp

Doanh nghiệp kê khai số thuế được gia hạn chậm nộp từng quý thực hiện theo hướng dẫn tại Mục I và Mục III, Phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính. Đồng thời doanh nghiệp cam kết trong tờ khai thời hạn phải nộp đủ số thuế thu nhập doanh nghiệp khi hết thời gian được gia hạn nộp thuế.

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp thuế quy định tại Điều này trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn nêu trên là ngày tiếp theo của ngày nghỉ.

Thông tư 12/2009/TT-BTC có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng từ kỳ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý I/2009.

Người Đưa Tin
15-02-09, 11:00 AM
1.- Ebook Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.chm (Tổng hợp hệ thống chuẩn mực trong một file duy nhất.)

thephi99
16-02-09, 07:26 PM
http://www.luatvietnam.vn/images/upload/130209_1.jpg
Để điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã ký Thông tư 30/2009/TT-BTC. Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23o C trở lên và có độ chớp cháy dưới 23oC thuộc các phân nhóm 2710.19.13.00 và 2710.19.14.00 quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BTC ngày 5/2/2009 được giảm từ 40% xuống còn 30%. Mức thuế này có hiệu lực từ ngày 11/02/2009
Nguồn từ : luatvietnam.vn

thephi99
17-02-09, 08:50 AM
1- Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
2 - Quyết định 21/2009/QĐ-TTg ngày 12/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường.
3 - Quyết định 291/QĐ-BTC ngày 12/02/2009 của Bộ Tài chính về việc công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.
File download:

tiger2774
17-02-09, 09:59 AM
Nghị định 13/2009/ND-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 98/2007/ND-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực thuế. Có hiệu lực từ ngày 01/04/2009

solomon2211
26-02-09, 08:34 AM
Xin chia sẽ cùng các bạn.

thephi99
26-02-09, 04:04 PM
http://www.luatvietnam.vn/images/upload/150109.jpg
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg, theo đó các doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế trong năm 2009, chưa có khả năng thanh toán tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội và tiền trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định cho người lao động bị mất việc làm thì được Nhà nước cho vay để thanh toán. Mức vay tối đa của doanh nghiệp bằng số kinh phí để thanh toán số nợ tiền lương và các khoản khác phải trả cho người lao động bị mất việc làm. Thời hạn vay tối đa là 12 tháng. Lãi suất vay là 0%.

Quyết định 378/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam
Quyết định 379/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng
Đính kèm file