PDA

View Full Version : Giá trị label bi sai khi vẽ biểu đồlangtuhanoi
10-10-11, 10:01 AM
Mọi người giúp em với, em đang gấp báo cáo quá mà lại bị mắc cái biểu đồ này.

Em làm từ 1 sheet gốc thì data label trên đồ thị đúng hết. Tuy nhiên khi copy sheet, e đã edit link, check số liệu đúng nhưng khi lên biểu đồ thì data labeb cột Rev2 của em vẫn hiển thị số liệu của sheet gốc. Các bác chỉ e cách sửa với ạ, em xem range trong đồ thị thì vẫn đúng mà sao data label lại bị sai vậy?

Em gửi file đính kèm ạ

Em cảm ơn mọi người nhiều

chucuoi92
10-10-11, 05:35 PM
Mọi người giúp em với, em đang gấp báo cáo quá mà lại bị mắc cái biểu đồ này.

Em làm từ 1 sheet gốc thì data label trên đồ thị đúng hết. Tuy nhiên khi copy sheet, e đã edit link, check số liệu đúng nhưng khi lên biểu đồ thì data labeb cột Rev2 của em vẫn hiển thị số liệu của sheet gốc. Các bác chỉ e cách sửa với ạ, em xem range trong đồ thị thì vẫn đúng mà sao data label lại bị sai vậy?

Em gửi file đính kèm ạ

Em cảm ơn mọi người nhiều
Bạn nháy chuột phải data labels chọn format data labels , bỏ dấu tích value -> nhấn reset labels text -> chọn lại dấu tích value.OK