PDA

View Full Version : Hỏi về làm tròn trong công thứcHamvui
27-09-06, 01:36 PM
Em có 1 số công thức, nhưng kết quả ra là số rất lẻ. Em đã làm tròn trong Format/number, nhưng khi tính toán, nó vẫn lấy kết quả khi chưa làm tròn để tính toán? :=\+

duonghung
27-09-06, 03:10 PM
Em ơi muon làm trong như thể nào tới 2 hay 3 số thi em phải dung hàm Round chư , Fomat/number không giải quyết được đâu

Hamvui
27-09-06, 09:02 PM
Ví dụ như công thức tại 1 ô là =10/3, kết quả sẽ là 3.3333.... Và em đã làm tròn trong Format/Format Cells/Number, để sau 2 giá trị (hiện lên là 3.33). Nhưng khi tính toán nó vẫn lấy giá trị 3.3333 tại ô đó.
rất mong được chỉ dẫn.

skyonline
28-09-06, 10:52 AM
Bạn sử dụng Hàm Round chưa? Chắc là bạn chưa sử dụng ? Bạn có thể sử dụng cách đó với yêu cầu ở trên.

Hamvui
28-09-06, 10:40 PM
Cám ơn các anh chị, em đã thực hiện xong. Cho em hỏi trong lĩnh vực toán học, có các ký hiệu anpha, bêta, gama,.. Làm thế nào để thể hiện chúng trên ô chữ.

SA_DQ
29-09-06, 07:52 AM
Cho hỏi: các ký hiệu anpha, bêta, gama,.. Làm thế nào để thể hiện chúng trên ô chữ.
1./ Bạn phải tìm font chữ thể hiện loại latinh này; có thể = cách sau:
nhập q vô A1, w vô B1,. . .a vô A2,. . . . (đến hết chữ trên fím)
Sau đó bạn chọn loại font cho vùng có kí tự này để chúng thể hiện các kí tự la tinh cho bạn; ghi nhận loại font tìm được.
2,/ tô vùng trên thanh công thức muốn hiện loại font nêu trên & nhập fím tương ứng; sau đó định dạng (chỉ kí tự đó thôi) = font chữ tìm được ở 1./
(húc vui!

Hamvui
29-09-06, 09:00 AM
Cám ơn anh, em tìm ra được loại font chữ đó rồi, nó có tên Symbol và tương tự. Sua đó ta vào các ký tự và dò thôi.

PhanTuHuong
09-10-06, 11:22 AM
Dân kỹ thuật hay dùng các ký tự đặc biệt trong font Symbol.

daoconsetre
06-04-07, 09:46 AM
CHào các bạn
Cho mình hỏi cách lmà tròn số nguyên :
vd số 12 thi tự đong thanh 15
số 27 thì tự đỗng nhảy 30

ThuNghi
06-04-07, 10:33 AM
=if(right(a1,1)="0",a1,if(and(right(a1,1)<>"0",value(right(a1,1))<5),5-right(a1,1)+a1,10-right(a1,1)+a1))

anhphuong
06-04-07, 11:01 AM
CHào các bạn
Cho mình hỏi cách lmà tròn số nguyên :
vd số 12 thi tự đong thanh 15
số 27 thì tự đỗng nhảy 30

Theo quy ước làm tròn số nguyên nếu nhỏ hơn 5 thì làm tròn xuống, nếu lớn hơn hoặc bằng 5 thì làm tròn lên, bạn có thể dùng công thức của hàm Round như sau :
=ROUND(A1,-1)
Ô A1 là ô chứa số cần làm tròn
Chúc thành công
Thân

Mr Okebab
06-04-07, 01:41 PM
CHào các bạn
Cho mình hỏi cách lmà tròn số nguyên :
vd số 12 thi tự đong thanh 15
số 27 thì tự đỗng nhảy 30
Bạn xem qua nhé :

http://i147.photobucket.com/albums/r299/MrMrHieu/LamTron-1.jpg


Chúc thành công !
Thân!

SA_DQ
06-04-07, 08:12 PM
hỏi cách làm tròn số nguyên :
vd số 12 thi tự đong thanh 15 ; số 27 thì tự đỗng nhảy 30
B1: Nhân 10 số đó lên;
B2: Dùng hàm Int() làm tròn
B3: Dùng hàm If: Nếu hàng DVi (hàm Mod()) <3 thì bỏ đi;
Nếu <8 thì =>> 5 ;
Còn lại +10
BSau cùng: Lấy số đó \10 (chia lấy fần chẵn)
(~ điều này chỉ nên thực hiện trong VBA!)