PDA

View Full Version : Điều chỉnh mức lương tối thiều vùng theo NĐ70/2011/NĐ-CP, 22/08/2011dhn46
22-08-11, 09:35 PM
em chẳng biết rùi giá cả sẽ tăng theo lương ntn nữa. E làm ở công ty nuớc ngoài khu vực 2 bây giờ lương cỏ bản công nhân là 1.650.000, đại học thì 2.650.000 ===> không hiểu mức lương tối thiểu kia sẽ đẩy lương lên ntn đây? -+*/

Người Đưa Tin
23-08-11, 08:12 PM
em chẳng biết rùi giá cả sẽ tăng theo lương ntn nữa. E làm ở công ty nuớc ngoài khu vực 2 bây giờ lương cỏ bản công nhân là 1.650.000, đại học thì 2.650.000 ===> không hiểu mức lương tối thiểu kia sẽ đẩy lương lên ntn đây? -+*/

Tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP, 22/08/2011 (http://4wkt.net/f/nskcgeihmp8osqk.PDF)

Mức lương tối thiểu sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1/10 tới đây chia thành 4 vùng I, II, III, IV. Cụ thể như sau:


Vùng|
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/10/2011 - 31/12/2012|
Mức lương tối thiểu vùng đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài hiện nay (theo Nghị định 107/2010/NĐ-CP)|
Mức lương tối thiểu vùng đối với DN trong nước hiện nay (theo Nghị định 108/2010/NĐ-CP)|

I|
2.000.000 đồng/tháng|
1.550.000 đồng/tháng|
1.350.000 đồng/tháng|

II|
1.780.000 đồng/tháng|
1.350.000 đồng/tháng|
1.200.000 đồng/tháng|

III|
1.550.000 đồng/tháng|
1.170.000 đồng/tháng|
1.050.000 đồng/tháng|

IV|
1.400.000 đồng/tháng|
1.100.000 đồng/tháng|
830.000 đồng/tháng|


Trường hợp của bạn, thang lương, bảng lương đã xây dựng theo Nghị định 107/2010/NĐ-CP với mức lương tối thiểu vùng II - 1.350.000 đồng/tháng, bạn đã xây dựng lương cơ bản cho công nhân với mức lương là 1.650.000 đồng, đại học là 2.650.000 đồng, nay sẽ được điều chỉnh như sau:

Cách 1: Điều chỉnh lương theo hệ số lương đã có sẵn.

công nhân là 1.650.000 đồng===> (Tương ứng với hệ số 2.2222) Mức lương: 2.175.556 đồng
đại học thì 2.650.000 đồng ====> (Tương ứng với hệ số 1,9629) Mức lương: 3.494.074 đồng

** Để tìm hệ số: Lấy mức lương cơ bản hiện có chia ( : ) mức lương tối thiểu vùng II theo Nghị định 107/2010/NĐ-CP
Cụ thể: 1.650.000/1.350.000= 2.2222 và 2.650.000/1.350.000=1,9629

Cách 2: Điều chỉnh lương dựa trên hệ số giữa mức tối thiểu vùng mới so với mức lương tối thiểu vùng cũ.

Giữa Nghị định 107/2010/NĐ-CP với mức lương tối thiểu vùng II - 1.350.000 đồng và Nghị định số 70/2011/NĐ-CP, 22/08/2011 với mức lương tối thiểu vùng II - 1.780.000 đồng/tháng. Tìm hệ số chênh lệch để điều chỉnh mức lương theo NĐ 70/2011/NĐ-CP như sau:

Hệ số điều chỉnh: 1.780.000/1.350.000= 1,3185185

Từ đó sẽ có mức lương mới như sau:

công nhân là 1.650.000 đồng===> (Tương ứng Mức lương mới theo NĐ 70/2011/NĐ-CP ): 2.175.556 đồng
đại học thì 2.650.000 đồng ====> (Tương ứng Mức lương mới theo NĐ 70/2011/NĐ-CP ): 3.494.074 đồng

Chú ý: Cố gắng đưa hệ số làm tròn đến 2 số số lẻ để việc tính BHXH sẽ thuận lợi hơn, không thì được cơ quan BHXH khiển trách đấy. Nhân dịp này nên điều chỉnh tăng lương để cho hệ số và mức lương được tròn triạ đẹp đẽ hơn. Các bác không quan tâm vấn đề này thì khi tính toán trích BHXH để tính toán vào chi phí sẽ dẫn đến số số lẻ rất nhiều.

dhn46
23-08-11, 09:30 PM
e làm ở Hải Phòng trước kia thuộc khu vực 2, hôm nay đọc báo thấy đã chuyển sang khu vực 1
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/08/tang-luong-som-tai-moi-doanh-nghiep-tu-1-10/page_2.asp
(http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/08/tang-luong-som-tai-moi-doanh-nghiep-tu-1-10/page_2.asp)Vậy e sẽ được bao nhiêu nhỉ?

Người Đưa Tin
23-08-11, 09:38 PM
e làm ở Hải Phòng trước kia thuộc khu vực 2, hôm nay đọc báo thấy đã chuyển sang khu vực 1
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/08/tang-luong-som-tai-moi-doanh-nghiep-tu-1-10/page_2.asp
(http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/08/tang-luong-som-tai-moi-doanh-nghiep-tu-1-10/page_2.asp)Vậy e sẽ được bao nhiêu nhỉ?

Bạn cứ theo bài trên để tính ra, đâu có phức tạp đâu. (Đã trình bày quá ư là chi tiết)

Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/10/2011 (Ban hành kèm theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ) cụ thể chi tiết tại đây (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?53367-T%E1%BB%AB-1-10-l%C6%B0%C6%A1ng-t%E1%BB%91i-thi%E1%BB%83u-v%C3%B9ng-t%C4%83ng-l%C3%AAn-1-4-tri%E1%BB%87u-%C4%91%E1%BA%BFn-2-tri%E1%BB%87u-%C4%91%E1%BB%93ng-th%C3%A1ng&p=337128#post337128):

tieuthumiyuki126
24-08-11, 02:04 PM
Thang bảng lương cty em tư xây dựng được không ah !? Mỗi bậc cách nhau 5%. Bậc 1 x 5% = bậc 2. Bậc 2 x 5% = bậc 3.... có đúng không ah !?
Hệ số của nhân viên thì bao lâu mình tăng lên 1 bậc vậy?