PDA

View Full Version : Hỏi về bài viết không tìm thấy: Tạo dòng tổng cuối trangthaytu
12-07-11, 12:53 AM
Tạo ra dòng 'tổng đến hết trang' và 'số mang sang' cho bảng tính nhiều trang (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=116)
Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn
Địa chỉ Ðề tài không đúng. Nếu địa chỉ này là chính xác, vui lòng gửi thư cho administrator (hotro@giaiphapexcel.com)
ban gui lai dum nhe

ptm0412
12-07-11, 08:04 AM
Tạo ra dòng 'tổng đến hết trang' và 'số mang sang' cho bảng tính nhiều trang (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=116)
Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn
Địa chỉ Ðề tài không đúng. Nếu địa chỉ này là chính xác, vui lòng gửi thư cho administrator (hotro@giaiphapexcel.com)
ban gui lai dum nhe
Nếu bạn dùng công cụ tìm kiếm sẽ thấy ngay:

http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?820-Tạo-dòng-Tổng-cộng-cuối-trang

Tôi sẽ dời bài này của bạn qua box khác