PDA

View Full Version : Mẫu hợp đồng lao động thông tư 21/2003/TT-laianhtu
27-05-11, 05:01 PM
Anh/Chị nào có mẫu hợp đồng lao động theo
thông tư số 21/2003/TT-BLDTBXH ngày 22/09/2003 bằng Excel không ? Xin chia sẽ với.

Người Đưa Tin
27-05-11, 08:39 PM
Anh/Chị nào có mẫu hợp đồng lao động theo
thông tư số 21/2003/TT-BLDTBXH ngày 22/09/2003 bằng Excel không ? Xin chia sẽ với.

Tú xem tại đây: Hợp đồng lao động bằng Excel của Thầy Sealand (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?35061-H%E1%BB%A3p-%C4%91%E1%BB%93ng-lao-%C4%91%E1%BB%99ng-b%E1%BA%B1ng-Excel&).

Còn đây cũng là hợp đồng lao động được thiết lập bằng Excel song ngữ "Anh Việt" dành cho các bạn nào có nhu cầu. Được thiết lập đơn giản bởi bạn Nga81 của diễn đàn nhân sự qua bài viết chia sẻ tại đây (http://www.hrlink.vn/diendan/index.php?showtopic=17105)