PDA

View Full Version : Giao dịch với cơ quan thuế (Ủy quyền)tungnguyen_kt
27-05-11, 04:34 PM
Điều 6. Giao dịch với cơ quan thuế
1. Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế trực tiếp ký hoặc giao cho cấp phó của mình ký thay trên các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách. Việc giao ký thay phải được quy định bằng văn bản và lưu tại doanh nghiệp.
2. Uỷ quyền trong giao dịch với cơ quan thuế
- Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế có thể uỷ quyền cho cán bộ phụ trách dưới mình một cấp ký thừa uỷ quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế.
- Người nộp thuế là cá nhân có thể uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác (trừ trường hợp đại lý thuế thực hiện theo khoản 3 Điều này) được thay mặt mình thực hiện giao dịch với cơ quan thuế thì phải có văn bản uỷ quyền theo Bộ luật dân sự.
- Văn bản uỷ quyền phải quy định cụ thể thời hạn, phạm vi uỷ quyền. Văn bản uỷ quyền phải gửi cơ quan thuế cùng văn bản, hồ sơ giao dịch lần đầu trong khoảng thời gian uỷ quyền.


Như vậy ví dụ Phó tổng giám đốc là người được ký nhưng Phó tổng có được ủy quyền cho cấp dưới nữa ký được không.

Chân thành cảm ơn.

laianhtu
27-05-11, 04:55 PM
Như vậy ví dụ Phó tổng giám đốc là người được ký nhưng Phó tổng có được ủy quyền cho cấp dưới nữa ký được không.

Chân thành cảm ơn.

Ủy quyền được, nhưng lần đầu thì không. Biết đâu ông Giám Đốc chết rồi !!!!

laianhtu
25-06-11, 08:23 AM
Các Anh/Chị nào biết khi Thủ trưởng đơn vị (TTDV) đi vắng thì ủy quyền cho cấp dưới của mình ký trên hóa đơn GTGT, vậy thì trường hợp này người được ủy quyền có ghi là TL (thừa lệnh) hoặc TM (thay mặt) ở chỗ TTDV và ký đóng dấu tròn tại chỗ này hay đóng dấu treo góc trên bên trái của hóa đơn GTGT.

ptm0412
25-06-11, 09:20 AM
Đóng dấu treo thì đâu cần uỷ quyền? Chỉ cần ký vào chỗ người bán hàng, ai ký cũng được, chỗ thủ trưởng đơn vị thì để trống.
Ngoài ra, thời buổi này (51 - 153) hoá đơn không bắt buộc có chỗ cho thủ trưởng ký.

laianhtu
25-06-11, 09:26 AM
Đóng dấu treo thì đâu cần uỷ quyền? Chỉ cần ký vào chỗ người bán hàng, ai ký cũng được, chỗ thủ trưởng đơn vị thì để trống.
Ngoài ra, thời buổi này (51 - 153) hoá đơn không bắt buộc có chỗ cho thủ trưởng ký.

Cám ơn thầy Mỹ, nhưng mà ở đây e hỏi là ở chỗ TTDV có được ủy quyền và đóng dầu tròn tại đó không, chứ e không hỏi ký ở chỗ người bán hàng, nếu ký chỗ người bán hàng thì đóng dấu treo dĩ nhiên là đúng rồi !

ptm0412
25-06-11, 10:30 AM
Cám ơn thầy Mỹ, nhưng mà ở đây e hỏi là ở chỗ TTDV có được ủy quyền và đóng dầu tròn tại đó không, chứ e không hỏi ký ở chỗ người bán hàng, nếu ký chỗ người bán hàng thì đóng dấu treo dĩ nhiên là đúng rồi !

Đóng dấu treo thì không cần uỷ quyền = Uỷ quyền thì ký TM và đóng dấu tại Thủ trưởng DV
Tuy nhiên, cân nhắc chuyện này:

Nếu Uỷ quyền cho dịch vụ kế toán (theo thông tư 28), thì không nên uỷ quyền cho họ ký hoá đơn.
Chỉ uỷ quyền cho phò GĐ hoặc KTT ký thôi

Và chuyện thứ 2:

Do không bắt buộc ký chỗ thủ trưởng đơn vị, và cũng có thể là chẳng có chỗ đó để ký, nên tốt nhất là không uỷ quyền cho người ngoài ký hoá đơn