PDA

View Full Version : Hỏi về menu trong Excel 2007kimanhvn1
12-10-07, 04:49 PM
&&&%$R Theo Excel 2003 thì việc đặt mật khẩu theo các bước sau:Menu->tools->Options...->Secunity
Vậy trong Excel 2007 chức năng tương tự sẽ được làm như thế nào thưa anh Admin va cộng đồng Excel
Thanks:

BNTT
12-10-07, 05:05 PM
Menu -> Review rồi chọn tiếp (tùy bạn muốn khóa thứ gì)
- Protect Sheet
- Protect Workbook

http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Clip_6.jpg

LearnExcel
12-10-07, 08:26 PM
Set a password for a document
To allow only authorized reviewers to view or modify your content, you can help secure your entire document with a password.

Click the Microsoft Office Button http://z.about.com/d/databases/1/0/5/7/Office-Button.jpg , and then click Save As.
Click Tools, and then click General Options.
Do one or both of the following:
If you want reviewers to enter a password before they can view the document, type a password in the Password to open box.
If you want reviewers to enter a password before they can save changes to the document, type a password in the Password to modify box.

tranhuy129
14-07-08, 04:36 PM
thực sự tôi cũng không biết chức năng của tools trong excel 2007 lằm ở đâu . tôi giải phương trình cần chức năng này mà không sao tìm được anh chị nào biết bảo tôi với thanks

TranThanhPhong
14-07-08, 04:50 PM
thực sự tôi cũng không biết chức năng của tools trong excel 2007 lằm ở đâu . tôi giải phương trình cần chức năng này mà không sao tìm được anh chị nào biết bảo tôi với thanks

Bạn tải file về xem và đối chiếu hệ thống Menu của Excle 2003 và Excel 2007:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=2308

TP.

hoiphamvan
26-07-08, 02:50 PM
thực sự tôi cũng không biết chức năng của tools trong excel 2007 lằm ở đâu . tôi giải phương trình cần chức năng này mà không sao tìm được anh chị nào biết bảo tôi với thanks
Theo tôi nghĩ thì bạn vào "Excel Options\Customize\Popular commander" tìm chức năng cần thiết và add để hoạt động thì nhanh hơn.

Trần Thị Thanh Mai
06-08-08, 09:37 AM
Set a password for a document
To allow only authorized reviewers to view or modify your content, you can help secure your entire document with a password.

Click the Microsoft Office Button http://z.about.com/d/databases/1/0/5/7/Office-Button.jpg , and then click Save As.
Click Tools, and then click General Options.
Do one or both of the following:
If you want reviewers to enter a password before they can view the document, type a password in the Password to open box.
If you want reviewers to enter a password before they can save changes to the document, type a password in the Password to modify box.


Sư huynh có thể dịch đoạn trên dùm muội không ? Đang cài office 2007 để học tập và làm việc nên thấy nhiều menu lạ không rõ. Help me, please.
Thanks

ndu96081631
06-08-08, 09:48 AM
Sư huynh có thể dịch đoạn trên dùm muội không ? Đang cài office 2007 để học tập và làm việc nên thấy nhiều menu lạ không rõ. Help me, please.
Thanks
Lấy Lạc Việt từ điển mà dịch, mấy chử này quá thông dụng mà bạn!

TranThanhPhong
06-08-08, 09:54 AM
Sư huynh có thể dịch đoạn trên dùm muội không ? Đang cài office 2007 để học tập và làm việc nên thấy nhiều menu lạ không rõ. Help me, please.
Thanks

Sư muội download tài liệu Excel 2007 về đọc phần 1.4.3 nhé:

Microsoft Excel 2007: Bài 1 (http://cid-399259f666018415.skydrive.live.com/self.aspx/Computer%20Ebooks/Excel_2007_Bai1.pdf) | Bài 2 (http://cid-399259f666018415.skydrive.live.com/self.aspx/Computer%20Ebooks/Excel%202007%20-%20Bai%202-1.pdf) | Bài 3 (http://cid-399259f666018415.skydrive.live.com/self.aspx/Computer%20Ebooks/Excel_2007_Bai1.pdf)

Bài 1: Tổng quan về sử dụng Excel 2007
Bài 2: Công thức và hàm, phần chi tiết các hàm xem ebook đã phát hành
Bài 3: Đồ thị, các chi tiết sẽ có trong ebook sắp phát hành.

Blog bên dưới chữ ký sẽ có link download các tài liệu Tin học văn phòng khác.

TP.

Trần Thị Thanh Mai
06-08-08, 09:56 AM
Lấy Lạc Việt từ điển mà dịch, mấy chử này quá thông dụng mà bạn!

Liệu mình dịch có chuẩn bằng các huynh chăng. Hay lại phải dịch từng từ một. Nếu huynh/tỉ có dịch sẵn cho muội thì hay hơn.
Đọc các bài dịch từ các huynh/tỉ, phải khâm phục các huynh.

Trần Thị Thanh Mai
06-08-08, 09:57 AM
Sư muội download tài liệu Excel 2007 về đọc phần 1.4.3 nhé:

Microsoft Excel 2007: Bài 1 (http://cid-399259f666018415.skydrive.live.com/self.aspx/Computer%20Ebooks/Excel_2007_Bai1.pdf) | Bài 2 (http://cid-399259f666018415.skydrive.live.com/self.aspx/Computer%20Ebooks/Excel%202007%20-%20Bai%202-1.pdf) | Bài 3 (http://cid-399259f666018415.skydrive.live.com/self.aspx/Computer%20Ebooks/Excel_2007_Bai1.pdf)

Bài 1: Tổng quan về sử dụng Excel 2007
Bài 2: Công thức và hàm, phần chi tiết các hàm xem ebook đã phát hành
Bài 3: Đồ thị, các chi tiết sẽ có trong ebook sắp phát hành.

Blog bên dưới chữ ký sẽ có link download các tài liệu Tin học văn phòng khác.

TP.

Muội đang tìm bài số 7 của huynh nói về cách Add-ins đây.
Được huynh chỉ dẫn vô cùng cảm động.

Thank

ndu96081631
06-08-08, 09:59 AM
Liệu mình dịch có chuẩn bằng các huynh chăng. Hay lại phải dịch từng từ một. Nếu huynh/tỉ có dịch sẵn cho muội thì hay hơn.
Đọc các bài dịch từ các huynh/tỉ, phải khâm phục các huynh.
Quan điểm của tôi là hiểu!
Dịch không chuẩn cũng đâu có sau, miển bạn hiểu được vấn đề chính xác!

TranThanhPhong
06-08-08, 10:05 AM
Quan điểm của tôi là hiểu!
Dịch không chuẩn cũng đâu có sau, miển bạn hiểu được vấn đề chính xác!

Đúng là chúng ta nên dần dần làm quen với tiếng Anh để có thể hấp thu được nguồn tài nguyên bất tận từ Internet.

@anh T: Mù tịt tiếng Anh thì dù có tra từ điển cũng bó tay thôi anh, không thể hiểu chính xác được đâu!

echo07
14-02-09, 01:48 PM
Em đọc được đoạn của bác learnExcel mà mãi mới nhìn thấy chữ "Tool" ở góc. hi hi hi

solomon2211
15-02-09, 11:56 AM
Set a password for a document
To allow only authorized reviewers to view or modify your content, you can help secure your entire document with a password.

Click the Microsoft Office Button http://z.about.com/d/databases/1/0/5/7/Office-Button.jpg , and then click Save As.
Click Tools, and then click General Options.
Do one or both of the following:
If you want reviewers to enter a password before they can view the document, type a password in the Password to open box.
If you want reviewers to enter a password before they can save changes to the document, type a password in the Password to modify box.

Thiết lập một mật khẩu cho một tài liệu

Để cho phép chỉ những ai có quyền để xem hoặc sửa đổi nội dung của bạn, bạn có thể bảo vệ toàn bộ tài liệu của bạn với một mật khẩu.


Bấm vào nút Microsoft Office, và sau đó bấm vào Save As.

Nhấp vào nút Tools, và sau đó nhấp vào General Options.

Thực hiện một trong hai bước sau đây:

Nếu bạn muốn người xem để nhập mật khẩu trước khi họ có thể xem tài liệu, gõ mật khẩu vào ô Password to open.

Nếu bạn muốn người xem nhập mật khẩu trước khi họ có thể lưu các thay đổi đối với các tài liệu, nhập mật khẩu vào ô password to modify.

huynhgiame
17-02-09, 10:58 AM
Địa chỉ download các biểu mẫu thống kê :phongthongketanphu@yahoo.com.vn bị die roi up lai di ban

doancd4
22-12-09, 10:29 AM
Để cài đặt password cho file excell bạn thực hiện như sau Save as -> Tools-> General Options.

http://passwordnow.com/pwnow/excel2.JPG

Cho phép mở file, nhưng không cho phép chỉnh sửa, bạn chỉ cần đặt pass cho phần password to modify

http://passwordnow.com/pwnow/excel21.JPG

Để remove password, bạn Save as sang file khác, và delete file cũ là được.

khanhs
24-12-09, 07:49 AM
Set a password for a document
To allow only authorized reviewers to view or modify your content, you can help secure your entire document with a password.

Click the Microsoft Office Button http://z.about.com/d/databases/1/0/5/7/Office-Button.jpg , and then click Save As.
Click Tools, and then click General Options.
Do one or both of the following:
If you want reviewers to enter a password before they can view the document, type a password in the Password to open box.
If you want reviewers to enter a password before they can save changes to the document, type a password in the Password to modify box.

}}}}} Các bạn cho mình hỏi muốn tìn menu Tools và Edit trong Excel 2007 thì vào ở đâu?