PDA

View Full Version : Tổng hợp các hàm trong Excelhoangaccounting
12-09-06, 10:37 AM
Em xin tổng hợp lại tất cả các hàm trong Excel bao gồm cú pháp hàm, ý nghĩa các đối số, công dụng của từng hàm và ví dụ đi kèm.
Hy vọng các anh chị đi trước sẽ hưởng ứng xây dựng Topic này để chúng ta có một nguồn kiến thức cho chính em và tất cả các bạn tham khảo.
Trước tiên em sẽ đưa lên danh mục các hàm. Sau đó sẽ post lên cấu trúc,... ví dụ của từng hàm nhưng thời gian và lượng kiến thức có hạn vì thế anh chị nào có thời gian thì cứ viết tiếp hộ em hoặc có thể góp ý cho em (nhớ là cho ví dụ càng cụ thể càng đơn giản dễ hiểu càng tốt. Chúng ta có thể trao đổi tại đây luôn sau khi hoàn thành em sẽ tổng hợp lại, sort lại theo danh mục và xóa nhưng bài ko cần thiết để cho topic ngắn gọn tiện theo dõi.
Thanks all!

hoangaccounting
12-09-06, 10:47 AM
HÀM QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU & DANH SÁCH
1. DAVERAGE
2. DCOUNT
3. DCOUNTA
4. DGET
5. DMAX
6. DMIN
7. DPRODUCT
8. DSTDEV
9. DSUM
10. DVAR
11. DVARP
12. GETPIVOTDATA
HÀM NGÀY THÁNG VÀ THỜI GIAN
1. DATE
2. DATEVALUE
3. DAY
4. DAYS360
5. EDATE
6. EOMONTH
7. HOUR
8. MINUTE
9. MONTH
10. NETWORKDAYS
11. NOW
12. SECOND
13. TIME
14. TIMEVALUE
15. TODAY
16. WEEKNUM
17. WORKDAY
18. YEAR
19. YEARFRAC
HÀM NGOẠI LAI
1. EUROCONVERT
2. SQL.REQUEST
HÀM KỸ THUẬT
1. BESSELI
2. BESSELJ
3. BESSELK
4. BESSELY
5. BIN2DEC
6. BIN2HEX
7. BIN2OCT
8. COMPLEX
9. CONVERT
10. DEC2BIN
11. DEC2HEX
12. DEC2OCT
13. DELTA
14. ERF
15. ERFC
16. GESTEP
17. HEX2BIN
18. HEX2DEC
19. HEX2CCT
20. IMABS
21. IMAGINARY
22. IMARGUMENT
23. IMCONJUGATE
24. IMCOS
25. IMDIV
26. IMEXP
27. IMLN
28. IMLOG10
29. IMLOG2
30. IMPOWER
31. IMPRODUCT
32. IMREAL
33. IMSIN
34. IMSQRT
35. SUB
36. IMSUM
37. OCT2BIN
38. OCT2DEC
39. OCT2HEX
HÀM TÀI CHÍNH
1. ACCRINT
2. ACCRINTM
3. AMORDEGRC
4. AMORLINC
5. COUPDAYBS
6. COUPDAYS
7. COUPDAYSNC
8. COUPNCD
9. COUPNUM
10. COUPPCD
11. CUMIPMT
12. CUMPRINC
13. DB
14. DDB
15. DISC
16. DOLLARDE
17. DOLLARFR
18. DURATION
19. EFFECT
20. FV
21. FVSCHEDULE
22. INTRATE
23. IPMT
24. IRR
25. ISPMT
26. MDURATION
27. MIRR
28. NOMINAL
29. NPER
30. NPV
31. ODDFPRICE
32. ODDFYIELD
33. ODDLPRICE
34. ODDLYIELD
35. PMT
36. PPMT
37. PRICE
38. PRICEDISC
39. PRICEMAT
40. PV
41. RATE
42. RECEIVED
43. SLN
44. SYD
45. TLIILEQ
46. TBILLPRICE
47. TBILLYIELD
48. VDB
49. XIRR
50. XNPV
51. YIELD
52. YIELDISC
53. YIELDMAT
HÀM THÔNG TIN
1. CELL
2. COUNTBLANK
3. ERROR.TYPE
4. INFO
5. IS
6. ISEVEN
7. ISODD
8. N
9. NA
10. TYPE
HÀM LUẬN LÝ
1. AND
2. FALSE
3. IF
4. NOT
5. OR
6. TRUE
HÀM TÌM KIẾM VÀ THAM CHIẾU
1. ADDRESS
2. AREAS
3. CHOOSE
4. COLUMN
5. COLUMNS
6. HLOOKUP
7. HYPERLINK
8. INDEX
9. INDIRECT
10. LOOKUP
11. MATCH
12. OFFSET
13. ROW
14. ROWS
15. RTD
16. TRANSPOSE
17. VLOOKUP
HÀM TOÁN HỌC
1. ABS
2. ACOS
3. ACOSH
4. ASIN
5. ASINH
6. ATAN
7. ATAN2
8. ATANH
9. CEILING
10. COMBIN
11. COS
12. COSH
13. COUNTIF
14. DEGREES
15. EVEN
16. EXP
17. FACT
18. FACTDOUBLE
19. FLOOR
20. GCD
21. INT
22. LCM
23. LN
24. LOG
25. LOG10
26. MDETERM
27. MINEVERSE
28. MMULT
29. MOD
30. MROUND
31. MULTINOMIAL
32. ODD
33. PI
34. POWER
35. PRODUCT
36. QUOTIENT
37. RADIANS
38. RAND
39. RANDETWEEN
40. ROMAN
41. ROUND
42. ROUNDDOWN
43. ROUNDUP
44. SERIESSUM
45. SIGN
46. SIN
47. SINH
48. SQRT
49. SQRTPI
50. SUBTOTAL
51. SUM
52. SUMIF
53. SUMPRODUCT
54. SUMSQ
55. SUMX2MY2
56. SUMX2PY2
57. SUMXMY2
58. TAN
59. TANH
60. TRUNC
HÀM THỐNG KÊ
1. AVEDEV
2. AVERAGE
3. AVERAGEA
4. BETADIST
5. BETAINV
6. BINOMDIST
7. CHIDIST
8. CHIINV
9. CHITEST
10. CONFIDENCE
11. CORREL
12. COUNT
13. COUNTA
14. COVAR
15. CRITBINOM
16. DEVQ
17. EXPONDIST
18. FDIST
19. FINV
20. FISHER
21. FISHERINV
22. FORECAST
23. PREQUENCY
24. FTEST
25. GAMMADIST
26. GAMMAINV
27. GAMMLN
28. GEOMEAN
29. GROWTH
30. HARMEAN
31. HYPGEOMDIST
32. INTERCEPT
33. KURT
34. LARGE
35. LINEST
36. LOGEST
37. LOGINV
38. LOGNORMDIST
39. MAX
40. MAXA
41. MEDIAN
42. MIN
43. MINA
44. MODE
45. NEGBINOMDIST
46. NORMDIST
47. NORMINV
48. NORMSDIST
49. NORMSINV
50. PEARSON
51. PERCENTILE
52. PERCENTRANK
53. PERMUT
54. POISSON
55. PROB
56. QUARTILE
57. RANK
58. RSQ
59. SKEW
60. SLOPE
61. SMALL
62. STANDARDISE
63. STDEV
64. STDEVA
65. STDEVP
66. STDEVPA
67. STEYX
68. TDIST
69. TINV
70. TREND
71. TRIMMEAN
72. TTEST
73. VAR
74. VARA
75. VARP
76. WEIBULL
77. ZTEST
HÀM XỬ LÝ CHUỖI
1. ASC
2. BAHTTEXT
3. CHAR
4. CLEAN
5. CODE
6. CONCATENATE
7. DOLLAR
8. EXACT
9. FIND
10. FIXED
11. LEFT
12. LEN
13. LOWER
14. MID
15. PROPER
16. REPLACE
17. REPT
18. RIGHT
19. SEARCH
20. SUBSTITUTE
21. T
22. TEXT
23. TRIM
24. UPPER
25. VALUE

hoangaccounting
23-09-06, 08:22 AM
Cảm ơn các anh đã ủng hộ như vậy thì tạm thời em chia ra thế này:
Anh Bình: Hàm ngày giờ & Hàm thông tin
Skyonline: Hàm toán học & Hàm tìm kiếm và tham chiếu
Em: Hàm quản lý cơ sở dữ liệu & danh sách
Khi nào hoàn thành xong em tiếp tục viết các hàm tiếp theo. Em rất muốn phân công thêm nhưng em sợ các anh chị ko có thời gian, thôi thì tự nguyện vậy. Chúng ta cứ viết lần lần rồi cũng sẽ hoàn thành thôi.

trai_thanhnam
21-10-06, 11:44 AM
tui có một file hướng dẫn cụ thể một số hàm thông dụng trong excel nhưng ko biết gửi kèm file như thế nào.

PhanTuHuong
21-10-06, 01:54 PM
Các hàm thông dụng trong Excel (sưu tầm), tuy nhiên còn 1 số loại hàm chưa cập nhật.

Hamvui
23-10-06, 10:25 PM
tui có một file hướng dẫn cụ thể một số hàm thông dụng trong excel nhưng ko biết gửi kèm file như thế nào.

Anh thử vào đây xem hướng dẫn xem sao:

http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=250

nvson
09-11-06, 03:35 PM
Một cuốn sách cung cấp các hàm cơ bản của Excel (tiếng Việt)
Download tại đây! (http://www.esnips.com/doc/1e3058cc-5ed3-4883-a1b9-50467582971f/Excel.chm)

PhanTuHuong
22-11-06, 10:35 PM
Các bạn có thể tải eBook Mô tả các hàm trong Excel. Rất đầy đủ nhưng không có ví dụ đâu, bấm vào:

http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=790&page=2

nvson
01-12-06, 07:33 AM
Chắc là do máy của bạn thôi. Hôm nay mình thử vẫn download được mà!

duongsatdn
28-09-07, 08:51 AM
Trước đây có down trên GPE file về các loại dò tìm, nhưng không nhớ down chỗ nào. Bạn cần thì tôi gửi lên lại cho. Thân.

anhtuan1066
06-11-07, 04:58 PM
Tặng bạn bài tập về các hàm nè:
Đã giãi nhưng ko biết có chính xác ko? các bạn tự kiểm tra và tự phát hiện sai sót nhe!
ANH TUẤN

anhtuan1066
08-11-07, 10:26 PM
Có bài này thấy cũng hay ghê.. gữi lên cho mọi người tham khảo... Tôi thấy hay nhất là câu 3

BNTT
08-11-07, 11:22 PM
Có được xài VBA để giải bài này không bác? Ý em là sẽ tạo ra một hàm tự tạo rồi dùng nó ?

anhtuan1066
09-11-07, 09:21 AM
Có được xài VBA để giải bài này không bác? Ý em là sẽ tạo ra một hàm tự tạo rồi dùng nó ?
Trời... bài đơn giản thế mà bạn đòi dùng VBA thì e rằng hơi phí! Dùng công thức thôi.. Nếu là tôi thì trong câu 3 này tôi dùng công thức mãng, tuy nhiên vẫn đưa lên cho mọi người góp ý.. nhất là các bạn mới, tôi nghĩ nó cũng là bài toán khá hay đấy!
ANH TUẤN

anhtuan1066
09-11-07, 10:44 AM
Với file BT1.xls tôi xin gợi ý 1 cách làm như sau:

Câu 1: đã có sẳn, tuy nhiên các bạn nên làm theo ý mình trước
Câu 2: Đầu tiên hảy đặt con trỏ chuột vào dòng thứ 5, (cell nào cũng dc nhưng phải là dòng 5), rồi vào menu Insert\Name\Define.. khung "Name in workbook" gõ tên D_CHUYEN, refer to =INDEX(Sheet16!$D5:$M5,1,MATCH(Sheet16!$C5,Sheet16 !$D$4:$M$4,0))
Tại cell O5 bạn nhập công thức:

=IF(COUNTIF($D5:$M5,">=5")=10,"Đạt",IF(OR(COUNTIF($D5:$M5,"<5")>1,D_CHUYEN<5),"Hỏng","Thi Lại"))
kéo fill xuống
Câu 3: Cũng đặt con trõ tại dòng 5, vào Define name, thêm 1 name nửa có tên THILAI, với Refer to =Sheet16!$D5:$M5<5
Tại cell P5, gõ công thức:

=IF($O5="Thi Lại",INDEX($D$4:$M$4,1,MATCH(TRUE,THILAI,0)),"") kéo fill xuống
Câu 4: cell Q5 gõ công thức:

=IF($O5="Đạt",CHOOSE(INT(((N5-5)/2))+1,"TB","Khá","Giõi"),"") kéo fill xuống
Câu 5: cell R5 gõ công thức:

=IF(Q5<>"",INT(((N5-5)/2))*50000,"") kéo fill xuống
Mến
ANH TUẤN

salam
28-11-07, 02:19 PM
Bác Tuấn cho em hỏi hàm Match(True,??,??) True ở đây như thế nào bác nhỉ em chưa dùng true trong match bao giờ Bác chỉ bảo thêm cho em với.
Cám ơn bác.

anhtuan1066
28-11-07, 03:26 PM
Thì bạn quét chọn các cell từ dòng 4 trở xuống (lựa cột nào trống mà thử)... Rồi gõ vào công thức mãng {=THILẠI}.. lúc đó bạn sẽ biết TRUE là cái gì... he.. he...
Tôi tất nhiên cũng ko tài nào biết dc mà phải qua thử nghiệm này... Xem em ứng với điều kiện đúng thì nó ghi là gì... Thế vào MATCH thôi...

salam
29-11-07, 12:28 PM
Cám ơn bác Tuấn em hơi hiểu nó rồi. BT1 em làm rồi em post lên các bác cho ý kiến nhé.

ngoctuyet
14-12-07, 04:18 PM
Bonjour Sư Huynh, Sư Tỉ !

Sư Tỉ, Sư Huynh àh muội còn một số hàm về "Tìm kiếm và hàm thời gian"
Muội cũng chưa hiểu lắm
VD: - Hàm FIND, INDEX, MATCH, HOUR, MINUTE, SECOND...
--=-- ;;;;;;;;;;;


HÀM TÌM KIẾM VÀ THAM CHIẾU
Bao gồm các hàm tìm kiếm và tham chiếu rất hữu ích khi bạn làm việc với CSDL lớn trong EXCEL như kế toán, tính lương, thuế...
Tên hàm Công dụng Tên hàm Công dụng ADDRESS (mk:@MSITStore:C:%5CDOCUME%7E1%5CPTC%5CLOCALS%7E1% 5CTemp%5CTemporary%20Directory%201%20for%20Excel.z ip%5CExcel.chm::/LOOKUP_ADDRESS.htm) Tạo địa chỉ dạng chuỗi ký tự. AREAS (mk:@MSITStore:C:%5CDOCUME%7E1%5CPTC%5CLOCALS%7E1% 5CTemp%5CTemporary%20Directory%201%20for%20Excel.z ip%5CExcel.chm::/LOOKUP_AREAS.htm) Đếm số vùng tham chiếu CHOOSE (mk:@MSITStore:C:%5CDOCUME%7E1%5CPTC%5CLOCALS%7E1% 5CTemp%5CTemporary%20Directory%201%20for%20Excel.z ip%5CExcel.chm::/LOOKUP_CHOOSE.htm) Trả về giá trị trong mảng giá trị tại vị trí được chỉ định. COLUMN (mk:@MSITStore:C:%5CDOCUME%7E1%5CPTC%5CLOCALS%7E1% 5CTemp%5CTemporary%20Directory%201%20for%20Excel.z ip%5CExcel.chm::/LOOKUP_COLUMN.htm) Trả về số thứ tự cột của ô đầu tiên trong vùng tham chiếu. COLUMNS (mk:@MSITStore:C:%5CDOCUME%7E1%5CPTC%5CLOCALS%7E1% 5CTemp%5CTemporary%20Directory%201%20for%20Excel.z ip%5CExcel.chm::/LOOKUP_COLUMNS.htm) Trả về số cột của vùng tham chiếu. HLOOKUP (mk:@MSITStore:C:%5CDOCUME%7E1%5CPTC%5CLOCALS%7E1% 5CTemp%5CTemporary%20Directory%201%20for%20Excel.z ip%5CExcel.chm::/LOOKUP_HLOOKUP.htm) Dò tìm một giá trị trên hàng đầu tiên và trả về ...
HYPERLINK (mk:@MSITStore:C:%5CDOCUME%7E1%5CPTC%5CLOCALS%7E1% 5CTemp%5CTemporary%20Directory%201%20for%20Excel.z ip%5CExcel.chm::/LOOKUP_HYPERLINKS.htm) Tạo một siêu liên kết INDEX (mk:@MSITStore:C:%5CDOCUME%7E1%5CPTC%5CLOCALS%7E1% 5CTemp%5CTemporary%20Directory%201%20for%20Excel.z ip%5CExcel.chm::/LOOKUP_INDEX.htm) Trả về một giá trị trong bảng dữ liệu tương ứng với chỉ mục của nó. INDIRECT (mk:@MSITStore:C:%5CDOCUME%7E1%5CPTC%5CLOCALS%7E1% 5CTemp%5CTemporary%20Directory%201%20for%20Excel.z ip%5CExcel.chm::/LOOKUP_INDIRECT.htm) Trả về giá trị của một tham chiếu LOOKUP (mk:@MSITStore:C:%5CDOCUME%7E1%5CPTC%5CLOCALS%7E1% 5CTemp%5CTemporary%20Directory%201%20for%20Excel.z ip%5CExcel.chm::/LOOKUP_LOOKUP.htm) Dò tìm một giá trị MATCH (mk:@MSITStore:C:%5CDOCUME%7E1%5CPTC%5CLOCALS%7E1% 5CTemp%5CTemporary%20Directory%201%20for%20Excel.z ip%5CExcel.chm::/LOOKUP_MATCH.htm) Trả về vị trí của một giá trị trong bảng dữ liệu OFFSET (mk:@MSITStore:C:%5CDOCUME%7E1%5CPTC%5CLOCALS%7E1% 5CTemp%5CTemporary%20Directory%201%20for%20Excel.z ip%5CExcel.chm::/LOOKUP_OFFSET.htm) Trả về một vùng tham chiếu từ một vùng xuất phát. ROW (mk:@MSITStore:C:%5CDOCUME%7E1%5CPTC%5CLOCALS%7E1% 5CTemp%5CTemporary%20Directory%201%20for%20Excel.z ip%5CExcel.chm::/LOOKUP_ROW.htm) Trả về số thứ tự dòng của ô đầu tiên trong dãy ô. ROWS (mk:@MSITStore:C:%5CDOCUME%7E1%5CPTC%5CLOCALS%7E1% 5CTemp%5CTemporary%20Directory%201%20for%20Excel.z ip%5CExcel.chm::/LOOKUP_ROWS.htm) Trả về số dòng của dãy tham chiếu. TRANSPOSE (mk:@MSITStore:C:%5CDOCUME%7E1%5CPTC%5CLOCALS%7E1% 5CTemp%5CTemporary%20Directory%201%20for%20Excel.z ip%5CExcel.chm::/LOOKUP_TRANPOSE.htm) Hoán vị hướng một vùng một giá trị. VLOOKUP (mk:@MSITStore:C:%5CDOCUME%7E1%5CPTC%5CLOCALS%7E1% 5CTemp%5CTemporary%20Directory%201%20for%20Excel.z ip%5CExcel.chm::/LOOKUP_VLOOKUP.htm) Dò tìm một giá trị trên cột đầu tiên và trả về ...Các Sư Huynh, Sư Tỉ à!, E viết các hàm như thế có đúng không ạ? Để chi tiết hơn các Sư Huynh, Sư Tỉ giúp em điền thêm Cú Pháp, Ý nghĩa các hàm nhé

BNTT
14-12-07, 04:53 PM
Các Sư Huynh, Sư Tỉ à! muội đang xem các hàm trên nhưng có cú pháp và ý nghĩa, các Sư Huynh, Sư Tỉ giúp muội nhé,Merci Sư Huynh, Sư Tỉ! Bonsoir Sư Muội!

Muội ráng chờ thêm một thời gian đi, huynh đang làm cái INDEX về các hàm này, muội coi ở đây nè (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=6745). Có điều thời gian thì có hạn nên không thể làm nhanh được.

Au Revoir Sư Muội.

ngoctuyet
14-12-07, 04:55 PM
Muội không thể Attch file mà file của muội lại là font Vni-times
Muội định gửi một số Thủ thuật excel lên để các Sư Huynh, Sư Tỉ tham khảo nhưng không thể Attch files được?
huhuhuhuh Muội buồn wua, Su Huynh Sư Tỉ Giup muoi voi?

ptm0412
14-12-07, 09:28 PM
Bon evening Muội.
Ở dưới cùng trang web là khung trả lời nhanh. Ở đó không attach file được, phải bấm nút "Đổi sang khung lớn", lúc đó lòi ra nút gởi file từ máy, nhấn nút này. Lòi ra thêm 1 cửa sổ, bấm Browse, chọn file, OK, bấm thêm file, chờ chạy xong bấm nút "Đóng khung này". Xong.
Table dùng hơi phức tạp, không nói ngắn cho Muội hiểu được, huynh cũng chỉ mới dùng có 1 lần cho mục đích tính độ nhạy của tiêu chí NPV khi lãi suất và mức độ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận thay đổi, trong 1 dự án đầu tư. Từ đó đến nay không làm nữa nên hơi quên, giờ phải lục lại. Muội chịu khó chờ xíu.

BNTT
15-12-07, 11:49 AM
Muội không thể Attch file mà file của muội lại là font Vni-times
Muội định gửi một số Thủ thuật excel lên để các Sư Huynh, Sư Tỉ tham khảo nhưng không thể Attch files được?
huhuhuhuh Muội buồn wua, Su Huynh Sư Tỉ Giup muoi voi?
Cách nào để post bài, muội đọc ở đây:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=250

Còn file của muội nhờ post lên, thì sorry, đã có trên GPE rồi.

rongxanh179
28-06-08, 02:55 PM
Các bác ơi, em muốn viết công thức dạng như thế này:

- nếu A>50 tỷ thì là 35 điểm
- A từ 40 đến 50 tỷ là 20 điểm
- A từ 30 đến dưới 40 tỷ là 15 điểm
......

Các bác giúp em với, em dùng hàm if và and nhưng chưa được các bác ạ.

Cảm ơn các bác nhé.

Dùng hàng if và and nè:
=IF(A>=50;35;IF(AND(A<50;A>=40);20;IF(AND(A<40;A>=30);15;0)))

BNTT
28-06-08, 03:21 PM
Dùng hàng if và and nè:
=IF(A>=50;35;IF(AND(A<50;A>=40);20;IF(AND(A<40;A>=30);15;0)))
Bài này đã được giải rồi. Tuy nhiên do bạn lại đưa ra thêm một đáp án khác nên xin góp ý tí:
Công thức của bạn Đúng, nhưng Thừa, và do đó dài quá!
=IF(A>=50;35;IF(AND(A<50;A>=40);20;IF(AND(A<40;A>=30);15;0)))
Bạn xét nhé:
Cái IF thứ nhất: IF(A>=50)
Nếu cái này không đúng, có nghĩa là A<50, do đó cái IF thứ hai của bạn bị thừa điều kiện A<50
Vậy cái IF thứ hai chỉ còn là: IF(A>=40)
Nếu cái này không đúng, có nghĩa là A<40, do đó cái IF thứ ba của bạn lại bị thừa điều kiện A<40
Và cái IF thứ ba chỉ còn là IF(A>=30)

Bạn đã hiểu chứ. Bài này không cần đến hàm AND làm gì.

aduc
02-07-08, 02:24 PM
Mình thấy hàm Dmin, Dmax tìm giá tri max , min theo điều kiện nhưng cần có thêm cột phụ, cảm giác không tiện lắm.
Giả sử mình có 2 cột :
1 1 2 2 1 3
3 4 2 5 4 6
cột 1 tên là data, cột 2 ten la data2. Mình muốn tìm max trong data2 khi giá trị trong data la 1. Công thức sẽ là:
{=MAX(IF(data=1,data2,""))}
Đơn giản phải không?

trung342
12-07-08, 10:52 AM
=IF(C1>12,"S",IF(C1<=12,C1>=8,"M",IF(C1<8,"R")))
Cho hỏi công thức này sai ở đâu vậy

huycuongxd
12-07-08, 11:30 AM
Bạn nhập lại công thức thế này xem =IF(C1<8,"R",IF(AND(8<=C1,C1<=12),"M","S"))

cao mạnh sơn
12-07-08, 11:33 AM
=IF(C1>12,"S",IF(C1<=12,C1>=8,"M",IF(C1<8,"R")))
Cho hỏi công thức này sai ở đâu vậy
Bạn tìm hiểu kỹ lại cú pháp của hàm IF nhé. Công thức trên sửa lại như sau
=IF(C1>12,"S",IF(C1<8,"R","M"))

capstanCMS
30-07-08, 06:41 PM
=IF(C1>12,"S",IF(C1<=12,C1>=8,"M",IF(C1<8,"R")))
Cho hỏi công thức này sai ở đâu vậy

công thức của bạn thiếu kết quả rồi sửa lại như thế này nhé:
=IF(C1>12,"S",IF(and(C1<=12,C1>=8),"M",IF(C1<8,"R",0))))
Hoặc thế này cũng được nè:
=if(C1>12,"S",If(C1<8,"R","M")) (Giống bạn cao mạnh sơn)
hàm là do ý tưởng của bạn thôi miễn đúng là được nhưng nếu ý tưởng tốt thì công thức rễ hiểu rễ nhớ mà lại nhanh nữa.
Chúc các bạn thành công!

Lê Huệ
31-07-08, 06:46 PM
các bạn hay giúp mình , làm thế nào để chuyển từ bảng tính hàng ngang sang bảng hàng đứng, (trong bảng tính đó có dùng công thức +,-,*,/)

hong gam
01-08-08, 02:53 PM
tức là trang bảng tính bạn in ra nằm ngang sang đứng hay??? như sau:
chuyển từ:
năm/ tháng 1 2 3
2006 400 450 455
2007 432 476 500

tháng/ năm 2006 2007
1 400 432
2 450 476
3 455 500
nếu giống như mô tả phía sau của mình thì bạn sử dụng hàm tranpost

sealand
01-08-08, 04:59 PM
Bạn chọn vùng dữ liệu cần đổi -> Copy
Chọn ô đích Chọn Edit->Paste Special đánh dáu vào transpose OK

buttri
28-08-08, 06:53 PM
xin chào các bạn
tôi thiết lập công thức này sao không được các bạn giúp dùm.kèm file
cám ơn nhiều

BNTT
28-08-08, 08:55 PM
xin chào các bạn
tôi thiết lập công thức này sao không được các bạn giúp dùm.kèm file
cám ơn nhiều
Hàm IF trong Excel 2003 chỉ lồng được tối đa là 8 lần. Do đó, bạn không thể lồng thêm hàm IF thứ 9 vào.

Nhưng cho tôi hỏi tí đã: Bạn muốn làm gì? Bạn muốn bỏ bớt những ký tự cuối đi?
Nghĩa là hễ ký tự cuối của những giá trị trong cột A mà giống một trong những cái bạn đã liệt kê trong cột H, thì bỏ nó đi?

salam
29-08-08, 09:27 AM
xin chào các bạn
tôi thiết lập công thức này sao không được các bạn giúp dùm.kèm file
cám ơn nhiều
Cái này bạn không nên dùng hàm if có nhiều cách để giải thông qua các hàm khác của excel.
VD:
Bạn xem file đính kem nhé.
Thân.

Po_Pikachu
29-08-08, 12:40 PM
Mình giúp bạn giảm bớt khá nhiều hàm IF rồi nhưng vẫn còn chút chưa ưng ý lắm! Vì còn 1 cái IF cuối cùng không biết đưa vào trong code thế nào. Bạn xem file nha! Thân.

phuong_btc
16-09-08, 12:01 PM
xin chào các bạn
tôi thiết lập công thức này sao không được các bạn giúp dùm.kèm file
cám ơn nhiềuCác bạn dung nhiều if thế, tôi thấy dùng 1 phát if là được rồi

hoangdanh282vn
16-09-08, 01:49 PM
Cách dùng công thức :
Tại ô B2 :
{=LEFT(A2,LEN(A2)-MAX((RIGHT(A2,1)=Ma)*1+(RIGHT(A2,2)=Ma)*2))}Với Ma là Name đặt cho vùng điều kiện
Nếu viết Function thì cách này sẽ gọn hơn :


Function Fillter(REF As Range, DK As Range) As String
Dim i As Long, Cll As Range
If REF = "" Then
Fillter = ""
Else: For Each Cll In DK
If Right(REF, 2) = Cll Then
Fillter = Left(REF, Len(REF) - 2): Exit Function
ElseIf Right(REF, 1) = Cll Then
Fillter = Left(REF, Len(REF) - 1)
End If
Next
End If
End Function

minhchauhien
15-07-09, 04:27 PM
Cách dùng công thức :
Tại ô B2 :
{=LEFT(A2,LEN(A2)-MAX((RIGHT(A2,1)=Ma)*1+(RIGHT(A2,2)=Ma)*2))}Với Ma là Name đặt cho vùng điều kiện
Nếu viết Function thì cách này sẽ gọn hơn :


Function Fillter(REF As Range, DK As Range) As String
Dim i As Long, Cll As Range
If REF = "" Then
Fillter = ""
Else: For Each Cll In DK
If Right(REF, 2) = Cll Then
Fillter = Left(REF, Len(REF) - 2): Exit Function
ElseIf Right(REF, 1) = Cll Then
Fillter = Left(REF, Len(REF) - 1)
End If
Next
End If
End Function
Theo mình chỉ cần dùng 2 hàm left và right là đủ mà!
Mình đã sửa trong file của bạn rồi đó! bạn xem đó đã đúng với ý của bạn chưa?

minhchauhien
15-07-09, 04:43 PM
Bạn load file đó về xem nha! cũng dễ hiểu thôi!--=--

vankhoa99
30-01-10, 09:09 PM
Chào các bác. Tôi có dữ liệu thống kê kế toán hàng ngàn dòng trong excel. Làm sao có thể chuyển đổi thành số âm dương?
Vi du: Cột A có dữ liệu 12345, cột B có dấu âm (-). Muốn chuyển thành dữ liệu thành -12345 trong cột C thì dùng cách nào?
(Tất nhiên không thể gõ trực tiếp dấu vào trong ô dữ liệu số vì đây là dữ liệu download từ phần mềm khác sang excel)
Cám ơn.

dat_butmuc
01-02-10, 08:06 AM
Chào các bác. Tôi có dữ liệu thống kê kế toán hàng ngàn dòng trong excel. Làm sao có thể chuyển đổi thành số âm dương?
Vi du: Cột A có dữ liệu 12345, cột B có dấu âm (-). Muốn chuyển thành dữ liệu thành -12345 trong cột C thì dùng cách nào?
(Tất nhiên không thể gõ trực tiếp dấu vào trong ô dữ liệu số vì đây là dữ liệu download từ phần mềm khác sang excel)
Cám ơn.
Tại C1 gõ: B1&A1 rồi fill xuống cho hết cột C

CHINHAO
26-04-10, 10:36 AM
Bạn chọn cột đó thao tác như sau: Format - Cell -Number- Tại hộp Negative numberss chọn dãy số 1234 có màu đỏ (ko có dấu âm) - OK

dinhthuanxd
26-10-10, 11:12 PM
Các bác ai có hàm arctan không cho tui xin.

ptm0412
26-10-10, 11:17 PM
Các bác ai có hàm arctan không cho tui xin.

Excel có rồi, đó là hàm ATan(Number)

kuky
11-11-10, 09:04 PM
Em có một bài excel mong các anh chỉ bảo hộ em là các câu trong bài này sẽ phải dùng hàm nào ?

em đang phân vân không biết là nên dùng hàm Vlookup hay dùng hàm index,match .

Các bác xem hộ em nhé , và tiện chú ý

mã số L2A là phòng loại 2
mã số L1A là phòng loại 1
mã số L3C là phòng loại 3

mã số L1A là khẩu phần A
mã số L2B là khẩu phần B
mã số L3C là khẩu phần C

dat_butmuc
11-11-10, 09:53 PM
Em có một bài excel mong các anh chỉ bảo hộ em là các câu trong bài này sẽ phải dùng hàm nào ?

em đang phân vân không biết là nên dùng hàm Vlookup hay dùng hàm index,match .

Các bác xem hộ em nhé , và tiện chú ý

mã số L2A là phòng loại 2
mã số L1A là phòng loại 1
mã số L3C là phòng loại 3

mã số L1A là khẩu phần A
mã số L2B là khẩu phần B
mã số L3C là khẩu phần C

Dùng Lookup đi:
-Phòng:
=LOOKUP(--MID(C3,2,1),$C$14:$E$15)*F3
-Ăn:
=LOOKUP(RIGHT(C3),$C$16:$E$17)*F3

kuky
11-11-10, 10:00 PM
em xem phần đáp án bên sheet2 thấy hàm này

=HLOOKUP(1*MID(C4,2,1),$C$14:$E$15,2,0)*F4

em không hiểu là tại sao hàm lại có 1* và bảng C14:E15 lại chỉ lấy cột thứ 2

Lê Duy Thương
11-11-10, 10:13 PM
Em có một bài excel mong các anh chỉ bảo hộ em là các câu trong bài này sẽ phải dùng hàm nào ?

em đang phân vân không biết là nên dùng hàm Vlookup hay dùng hàm index,match .

Các bác xem hộ em nhé , và tiện chú ý

mã số L2A là phòng loại 2
mã số L1A là phòng loại 1
mã số L3C là phòng loại 3

mã số L1A là khẩu phần A
mã số L2B là khẩu phần B
mã số L3C là khẩu phần C
DÙNG THỬ XEM SAO CÒN NHIỀU CÁCH NỮATiền phòng G3=HLOOKUP(--MID(C3,2,1),$B$14:$E$15,2,0)*F3

Tiền ăn H3=HLOOKUP(RIGHT(C3),$B$16:$E$17,2,0)*F3

'Tiền phải trả I3 =IF(F3>=16,0.9,IF(F3>=10,0.95,1))*SUM(G3:H3)

HOẶC I3=LOOKUP(F3,{0,10,16},{1,0.95,0.9})*SUM(G3:H3)

dat_butmuc
11-11-10, 10:35 PM
DÙNG THỬ XEM SAO CÒN NHIỀU CÁCH NỮA'Tiền phải trả I3 =IF(F3>=16,0.9,IF(F3>=10,0.95,1))*SUM(G3:H3)
HOẶC I3=LOOKUP(F3,{0,10,16},{1,0.95,0.9})*SUM(G3:H3)

Với điều kiện như vậy :


2. Tiền phải trả: Tiền phòng + Tiền ăn. Tuy nhiên: - Giảm 5% Tiền phòng cho khách ở từ 10 -> 15 ngày - Giảm 10% Tiền phòng cho khách ở trên 15 ngày, các trường hợp khác thì không giảm. - Quy đổi ra tiền Việt Nam với tỷ giá quy đổi là 15,869 và định dạng theo 1,000 đồng.


Chắc công thức phải là thế này:

=((1-((F3>15)+(F3>=10))*5%)*G3+H3)*15869

Và hình như kết quả bài giải trong Sheet2 của bạn Kuky cũng sai thì phải?

kuky
12-11-10, 08:21 PM
DÙNG THỬ XEM SAO CÒN NHIỀU CÁCH NỮATiền phòng G3=HLOOKUP(--MID(C3,2,1),$B$14:$E$15,2,0)*F3

Tiền ăn H3=HLOOKUP(RIGHT(C3),$B$16:$E$17,2,0)*F3

'Tiền phải trả I3 =IF(F3>=16,0.9,IF(F3>=10,0.95,1))*SUM(G3:H3)

HOẶC I3=LOOKUP(F3,{0,10,16},{1,0.95,0.9})*SUM(G3:H3)


thaks bác nhé >:D< .. Nhưng sao lại phải để -- trước hàm Mid hả bác

kuky
12-11-10, 08:26 PM
Với điều kiện như vậy :


Chắc công thức phải là thế này:

=((1-((F3>15)+(F3>=10))*5%)*G3+H3)*15869

Và hình như kết quả bài giải trong Sheet2 của bạn Kuky cũng sai thì phải?


ủa !! để em xem lại nhé !! phần đáp án cũng là thầy em làm mà , hum qua chỉ để ý mỗi sheet 1 , không để ý sheet 2

kuky
12-11-10, 08:39 PM
=((1-((F3>15)+(F3>=10))*5%)*G3+H3)*15869

code này thiếu anh ơi !! thiếu điều kiện giảm 10% cho khách ở 15 ngày trở nên .

Lê Duy Thương
12-11-10, 09:35 PM
thaks bác nhé >:D< .. Nhưng sao lại phải để -- trước hàm Mid hả bác

đại khái là chuyển chuỗi thành số ấy mà. , có thể thay --=1*mid()

dat_butmuc
13-11-10, 10:59 AM
=((1-((F3>15)+(F3>=10))*5%)*G3+H3)*15869

code này thiếu anh ơi !! thiếu điều kiện giảm 10% cho khách ở 15 ngày trở nên .


Chắc bạn không nhìn thấy số 10% nên bạn nghĩ thế hả ?
Thế này, bạn thử
=((F3>15)+(F3>=10))*5% bắt đầu từ dòng thứ 3 xem có 10% xuất hiện không?

Fluency
09-02-11, 01:18 PM
bạn ơi, bạn có thể giải thích kĩ càng + ví dụ cho HÀM QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU dùm mình được ko? mình sắp thi excel mà vẫn ko hiểu j hết, bao gồm chi tiết các hàm này:

1. DAVERAGE
2. DCOUNT
3. DCOUNTA
4. DGET
5. DMAX
6. DMIN
9. DSUM

ptm0412
09-02-11, 02:02 PM
Hàm quản lý cơ sở dữ liệu:
http://giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?8298-Excel-s-Database-and-List-Management-C%C3%A1c-H%C3%A0m-Qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-C%C6%A1-s%E1%BB%9F-d%E1%BB%AF-li%E1%BB%87u-v%C3%A0-Danh-s%C3%A1ch&p=57007#post57007

Đọc hết sẽ làm được hết đó nha.

pongdinh09
29-12-12, 09:59 AM
bạn có thể nói công dụng từng hàm luôn ko.
em muốn copy 1 cheet trong file sang 1 file khác. và dán theo vị trí mình muốn . thì dủng hàm gì vậy anh. thank you

vanle33
29-12-12, 10:19 AM
bạn có thể nói công dụng từng hàm luôn ko.
em muốn copy 1 cheet trong file sang 1 file khác. và dán theo vị trí mình muốn . thì dủng hàm gì vậy anh. thank you
Bạn đọc kỹ các bài ở link bài #58 chưa?
Mình đọc bài #1 ở link đó làm gì có hàm nào copy Sheet của file này sang 1 file khác đâu!.

playb0y810
11-10-13, 10:57 AM
Một cuốn sách cung cấp các hàm cơ bản của Excel (tiếng Việt)
Download tại đây! (http://www.esnips.com/doc/1e3058cc-5ed3-4883-a1b9-50467582971f/Excel.chm)

bạn có thể gửi lại cho mình qua địa chỉ: quyenyaly@gmail.com
được không?
tại đường dẫn kia hình như không còn hoạt động nữa
cảm ơn bạn nhiều!

tkchung
13-10-13, 11:02 PM
Em xin tổng hợp lại tất cả các hàm trong Excel bao gồm cú pháp hàm, ý nghĩa các đối số, công dụng của từng hàm và ví dụ đi kèm.
Hy vọng các anh chị đi trước sẽ hưởng ứng xây dựng Topic này để chúng ta có một nguồn kiến thức cho chính em và tất cả các bạn tham khảo.
Trước tiên em sẽ đưa lên danh mục các hàm. Sau đó sẽ post lên cấu trúc,... ví dụ của từng hàm nhưng thời gian và lượng kiến thức có hạn vì thế anh chị nào có thời gian thì cứ viết tiếp hộ em hoặc có thể góp ý cho em (nhớ là cho ví dụ càng cụ thể càng đơn giản dễ hiểu càng tốt. Chúng ta có thể trao đổi tại đây luôn sau khi hoàn thành em sẽ tổng hợp lại, sort lại theo danh mục và xóa nhưng bài ko cần thiết để cho topic ngắn gọn tiện theo dõi.
Thanks all!

Chào bạn, mình là thành viên mới của diễn đàn nhưng đọc bài này của bạn mình cũng muốn góp ý một chút. nhìn nick name thì chắc bạn là dân kế toán rồi. Vậy, nếu tổng hợp các hàm excel mà bạn tổng hợp những hàm mà bạn hay dùng trong công việc thì sẽ có ý nghĩa cao hơn cho anh em trong diễn đàn. Thân. :D