PDA

View Full Version : Giúp giải bài tập "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương"chuvanvu
07-12-10, 06:32 PM
em có bài này mong các cao thủ giúp đỡ :

I. số dư đầy kỳ của 1 TK
-TK 334 (dư có ) : 30.000
-TK 338 ( dư có) : 10.000
Trong đó 3382 : 2.000 ; 3383 : 6.000 ; 3384 :2.000

II. cá nghiệp vụ phát sinh trong kỳ :
1. Dùng tiên gửi ngân hàng nộp BHXH: 6.000 , BHYT: 2.000 và nhập quỹ tiền mặt 30.000
2. Trả lương còn nợ kỳ trước cho người loa động : 27.000 , số còn lại đơn vị tạm giữ vì công nhân đi vắng chưa lĩnh.
3. Tính ra số tiền lương phải trả trong tháng :
- Lương công nhân trực tiếp sản suất sp :trả theo sp trực tiếp không hạn chế ( biết giá tiền lương/ 1 đơn vị sản phẩm: 20 ) số lượng sp hoàn thành nhập kho : 30.000 cái . Tiền lương phải trả trực tiếp công nhân trong thời gian nghỉ phép : 15.000
-Lương trả công nhân quẩn lý sưởng sản xuất : trả theo tỷ lệ 5% trên tổng số tiền lương công nhân trực tiếp sản suất.
-Lương nhân viên bán hàng :20.000
-Lương nhân viên quản lý doanh nghiệp trả theo tỷ lệ 3% trên tổng mức lương công nhân trực tiếp sản xuất.
4.Trích KPCĐ, BHXH,BHYT,BHTN theo tỷ lệ quy định.
5. Dùng tiền gửi ngân hàng nộp KPCĐ , BHXH,BHYT,BHTN
6. Tiền thưởng thi đua cho công nhân trực tiếp sản xuất :10.000 nhân viên quản lý sản xuất : 4.000 , Nhân viên bán hàng 1.000 và nhân vien quản lý DN 5.000
7. BHXH phải trả công nhân trực tiếp sx trong kỳ là 3.000, nhân viên quản lý doanh nghiệp 2.000
8. các khoản trừ vào thu nhập của công nhân viên :
- Tạm ứng : 10.000
- Bồi thường vật chất : 5.000
9. Vay ngắn hạn ngân hàng 700.000 về nhập quỹ để chuẩn bị trả lương.
10. Thanh toán các khoản khác cho người lao động :
-Lương : trả 60% tiền lương trong tháng cho công nhân viên sau khi đã trừ đi các khoản khấu trừ theo lương; trong đó có 10.000 do công nhân viên đi vắng chưa lĩnh lương, doanh nghiệp dữ hộ
-Trả tiền giữ hộ kỳ trước : 3.000
-BHXH và tiền thưởng thanh toán toàn bộ.

Yêu cầu
1 Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản
2 cho biết các khoản nợ người lao đọng cuối tháng

Các cao thủ giải càng chi tiết càng tốt

ptm0412
08-12-10, 06:44 AM
Đây là bài tập, cứ có đi học là làm được hết. Trừ khi ...

Mèo_mướp
08-12-10, 02:04 PM
Đây là bài tập, cứ có đi học là làm được hết. Trừ khi ...

hi ! Ko phải cứ đi học là làm được hết đâu bác "chít tiệt" cũng có chỗ mắc ko làm được. Tuy nhiên post cả bài tập lên như này thì cũng chịu thua với chủ topic. Bạn phải làm đi rồi vướng đâu hỏi đó, ko thì post bài làm lên nhờ mọi người coi xem đã đúng chưa chứ.......Lười quá đáng sao mà học tốt được chứ hic hic ( xin lỗi nếu có quá lời .....)

ptm0412
08-12-10, 03:33 PM
Không làm được hết thì cũng bị vướng mắc ít thôi, mà có vướng mắc thì giở giáo trình, sách vở ra coi lại, cũng phải được 90 - 95 %

Chứ đã không làm câu nào lại còn bảo:
Các cao thủ giải càng chi tiết càng tốt Bó tay.

Người Đưa Tin
09-12-10, 09:52 AM
Một bài tập không cập nhật các văn bản pháp luật hiện hành , không rõ sử dụng chế độ kế toán theo QĐ 15 hay 48?

Cơ bản cần phải nắm các tài khoản liên quan về hạch toán tiền lương

http://i645.photobucket.com/albums/uu171/leminhtri1956_2009/Phanbotienluong.jpg

Quyết định 15:


+ Tài khoản 111 - Tiền mặt;
+ Tài khoản 112 - Tiền gửi Ngân hàng;
+ Tài khoản 1388 - Phải thu khác.
+ Tài khoản 141 - Tạm ứng;
+ Tài khoản 3335 - Thuế thu nhập cá nhân;
+ Tài khoản 334 - Phải trả người lao động;
+ Tài khoản 3382 - Kinh phí công đoàn;
+ Tài khoản 3383 - Bảo hiểm xã hội;
+ Tài khoản 3384 - Bảo hiểm y tế;
+ Tài khoản 3389 – Bảo hiểm thất nghiệp; (TK mở theo TT 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp)
+ Tài khoản 335 - Chi phí phải trả;
+ Tài khoản 3531 - Quỹ khen thưởng (TK mở theo TT 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp. Đổi số hiệu tài khoản 4311 - “Quỹ khen thưởng” thành tài khoản 3531- Quỹ khen thưởng;)
+ Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp;
+ Tài khoản 6271 - Chi phí nhân viên phân xưởng;
+ Tài khoản 6411 - Chi phí nhân viên;
+ Tài khoản 6421 - Chi phí nhân viên quản lý;
+ Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ;
+ Tài khoản 3331 - Thuế giá trị gia tăng phải nộp;


Quyết định 48:

Trường hợp hạch toán theo Quyết định 48, thay thế

+ Các tài khoản 621, 627 bởi 154
+ Các tài khoản 641, 642 -- > 642 (Chi phí quản lý kinh doanh)
+ Tài khoản 3388.xxxx – Bảo hiểm thất nghiệp;
+ Tài khoản 4311 - Quỹ khen thưởng


Một bài tập vô tình dẫn đến nhận thức của học viên lệch lạc nếu sau này học việc có làm phần hành nhân sự


Tiền lương phải trả trực tiếp công nhân trong thời gian nghỉ phép : 15.000

Có trích trước tiền nghỉ phép hay không? Hay ghi thẳng vào chi phí dẫn đến giá thành tăng đột biến.


-Lương trả công nhân quẩn lý sưởng sản xuất : trả theo tỷ lệ 5% trên tổng số tiền lương công nhân trực tiếp sản suất.
-Lương nhân viên bán hàng :20.000
-Lương nhân viên quản lý doanh nghiệp trả theo tỷ lệ 3% trên tổng mức lương công nhân trực tiếp sản xuất


Chưa thấy cơ chế trả lương như thế này


4.Trích KPCĐ, BHXH,BHYT,BHTN theo tỷ lệ quy định.

Cơ sở nào để tính mức lương nộp KPCĐ, BHXH,BHYT,BHTN???


6. Tiền thưởng thi đua cho công nhân trực tiếp sản xuất :10.000 nhân viên quản lý sản xuất : 4.000 , Nhân viên bán hàng 1.000 và nhân vien quản lý DN 5.000

Tiền thưởng trong lương (lương cứng, lương mềm) hay lấy từ quỹ khen thưởng?8. các khoản trừ vào thu nhập của công nhân viên :
- Tạm ứng : 10.000
- Bồi thường vật chất : 5.000

Tình huống này, cấu trúc bảng lương có thể hiện các khoản này không? Hãy cẩn thận khi triển khai các chỉ tiêu này vào trong bảng lương nếu lập các bút toán tự động thì lúc nào sẽ trừ vào TK 141 và lúc nào sẽ trừ vào TK 1388. Và hơn nữa, liệu rằng bảng lương của mình có thể hiện đầy đủ trong khổ giấy A4 không?

Những điểm khác cho rằng DN của bạn không đủ điều kiện tham gia BHTN (dưới 10 lao động) nên bài tập này không có đề cập trích BHTN và thu nhập chịu thuế không có nên không có đề cập trích giũ tiền thuế TNCN phải nộp.

Nền giáo dục sai sẽ dẫn đến hệ lụy cho 1 thế hệ sau này đi lệch hướng. (Thế hệ sau, vô tình nếu người đó ở lại giảng dạy tiếp và rồi cứ tiếp cho thế hệ khác) +-+-+-+ +-+-+-+

solomon2211
09-12-10, 10:33 AM
hi ! Ko phải cứ đi học là làm được hết đâu bác "chít tiệt" cũng có chỗ mắc ko làm được. Tuy nhiên post cả bài tập lên như này thì cũng chịu thua với chủ topic. Bạn phải làm đi rồi vướng đâu hỏi đó, ko thì post bài làm lên nhờ mọi người coi xem đã đúng chưa chứ.......Lười quá đáng sao mà học tốt được chứ hic hic ( xin lỗi nếu có quá lời .....)

Tôi tán thành ý kiến của Mèo_mướp. Bạn nên tự giải trước, sau đó bạn gửi lên. Mọi người sẽ xem cách giải của bạn và cho bạn ý kiến những điểm nào đúng, những điểm nào sai, những điểm nào chưa phù hợp. Đó cũng là cách để bạn ôn lại những gì bạn đã được học (trừ phi bạn không được học)

Người Đưa Tin
10-12-10, 08:53 AM
Thoạt đầu, tôi muốn để đề tài được mở để bạn theo hướng dẫn của Thầy Mỹ, solomon2211, Mèo_mướp giải dần dần bài tập và sau đó mọi thành viên sẽ phụ trợ cho bạn. Cá nhân tôi cũng đã cố gắng đưa lên 1 sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương để bạn có hướng đi.

Mọi thành viên đã cố gắng hướng cho bạn tự tìm hiểu, giải quyết bài tập của bạn. Tôi tình cờ thấy topic tương tự tại đây: http://www.webketoan.vn/forum/f45/giup-giai-bai-tap-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong-108998-post777648.html#post777648

Tiếc cho lại có những câu vô ý thức:


Em đã viết tại đây chả ma nào quan tâm giúp đỡ lại còn vô cớ trách móc nhất là ptm0412 và kế toán già gân.

Xin phép đóng đề tài tại đây với lý do chủ trương chính sách của diễn đàn


Giải Pháp Excel mong muốn phát triển chuyên mục này với những kiến thức tổng hợp chung nhất về Kế toán nhằm hỗ trợ xây dựng ứng dụng Excel cho kế toán.
Các vấn đề chi tiết hơn về kế toán tốt hơn có thể tìm thấy ở www.webketoan.vn

Người Đưa Tin
10-12-10, 09:59 AM
Tôi cũng khóa luôn topic tại webketoan. Các bạn có thể nói phân bua tay đôi cùng tôi. Miễn không tay đôi cùng Thầy Mỹ (ptm0412). Thầy Mỹ là 1 người bạn tốt, người đã có nhiều công sức đóng góp chia sẻ cho nhiều thành viên cần được tôn trọng
Gần đây có người lạm dụng, mạo danh tạo nick lão chết tiệt hỏi nhiều câu cắt cớ, thiếu căn bản. Đã được Smod Phan Tự Hướng xử lý việc này