PDA

View Full Version : Xin file BCTC theo QD48 bằng excel có công thứcvdtam_08
31-10-10, 01:57 PM
Ai có file Bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính bằng excel có kèm theo công thức để lấy số liệu từ bảng CĐPS và các sổ theo QD48 post lên đây cho mình xin với được không?

tranxinh
08-03-11, 02:04 PM
file theo QĐ 15, bạn có thể tham khảo ở đây nhé: http://ketoan.org/thu-vien/mau-bctc-theo-qd-15-da-cap-nhat-thong-tu-244.html
Chú ý là đã cập nhật thông tư 244 rồi đó nghen!!!

sealand
08-03-11, 02:50 PM
Sao bạn không tìm trước nhỉ, chỉ cần gõ Qd 48 hay thuyet minh bao cao thì kho nhà ta có đủ mà
Bạn xem 2 link sau xem sao: Link 1 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?1463-BCTC-v%C3%A0-BCQT-theo-Q%C4%90-48&p=8716#post8716) và Link 2 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?8325-Xin-bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-theo-Q%C4%90-48&p=57050#post57050)

N2X
28-03-11, 08:01 AM
Bạn dùng file này nhé http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?1463-BCTC-v%C3%A0-BCQT-theo-Q%C4%90-48