PDA

View Full Version : Lỗi tính toán trong Excelluaxanh
29-10-10, 03:12 PM
Tôi gặp một số lỗi như sau:
1. khi tính toán các phép cộng hoặc nhân kết quả thường bị sai
ví dụ: 8,093.83 x 450 = 3,642,223.50 nhưng khi tính bằng excel thì kết quả là: 3,642,222.76. số chênh lệch không đáng kể nhưng mình làm kế toán thì số liệu phải chuẩn chứ KQ lệch nhau thì số liệu trong sổ kế toán sẽ sai hết.
2. Khi tôi tính tổng của một cột kết quả =0
ví dụ khi tôi tính tổng cột H: H1: 1000, H2: 1000, H3: 1000, H4: 1000, H5: 1000
tôi dùng công thức =sum(H1:H5) thì lẽ ra kết quả phải = 5000 mới đúng nhưng excel lại cho KQ = 0. Như vậy là tại sao, mong các bạn chỉ giúp. Xin cảm ơn

dat_butmuc
29-10-10, 03:22 PM
Tôi gặp một số lỗi như sau:
1. khi tính toán các phép cộng hoặc nhân kết quả thường bị sai
ví dụ: 8,093.83 x 450 = 3,642,223.50 nhưng khi tính bằng excel thì kết quả là: 3,642,222.76. số chênh lệch không đáng kể nhưng mình làm kế toán thì số liệu phải chuẩn chứ KQ lệch nhau thì số liệu trong sổ kế toán sẽ sai hết.

Bạn xem nguồn gốc của số 8,093.83 bắt đầu từ đâu? (tôi nghĩ số này là 8,093.82835555556)
Bình thường lúc bạn tính tay (hoặc bằng máy tính cá nhân thì hay làm tròn), bây giờ bạn thử dùng =ROUND(8093.82835555556,2)*450 xem?


2. Khi tôi tính tổng của một cột kết quả =0
ví dụ khi tôi tính tổng cột H: H1: 1000, H2: 1000, H3: 1000, H4: 1000, H5: 1000
tôi dùng công thức =sum(H1:H5) thì lẽ ra kết quả phải = 5000 mới đúng nhưng excel lại cho KQ = 0. Như vậy là tại sao, mong các bạn chỉ giúp. Xin cảm ơn

Chắc các số từ H1 đến H5 của bạn không phải là số, bạn gõ lại các số này/định dạng thành number xem sao?

luaxanh
05-11-10, 08:43 AM
Bạn xem nguồn gốc của số 8,093.83 bắt đầu từ đâu? (tôi nghĩ số này là 8,093.82835555556)
Bình thường lúc bạn tính tay (hoặc bằng máy tính cá nhân thì hay làm tròn), bây giờ bạn thử dùng =ROUND(8093.82835555556,2)*450 xem?

Đúng là tôi có làm tròn nhưng con số 8,093.83 không phải là kết quả đã tính toán sẵn tại ô đó mà là tôi gõ vào.
Ví dụ nhé: Tại ô A2 tôi gõ vào là 6, ô B2= 2, ô C2=6*2 chứ không phải là tại ô A2=2*3=6 đâu. Bạn hiểu ý tôi không?


Chắc các số từ H1 đến H5 của bạn không phải là số, bạn gõ lại các số này/định dạng thành number xem sao?
từ H1 đến H5 của tôi là số mà, nếu là dạng text thi tôi định dạng number bằng cách vào fomatcel phải không?
Cảm ơn bạn nhiều nhé!