PDA

View Full Version : Tính NPV cho dự án và IRR.trinhanhphap
16-10-10, 06:34 PM
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa nhận được đơn xin vay vốn của Công ty Phân bón và thuốc trừ sâu Mùa vàng với các thông tin như sau:
Dây chuyền cty dự định đtư có chi phí mua, lắp đặt và chạy thử là 15 tỷ. Tuổi thọ mong đợi sản phẩm phân bón là 5 năm. Doanh thu dự đoán là 12 tỷ trong năm đầu, sẽ tăng thêm với tốc độ 10%/năm trong các năm tiếp theo. Chi phí biến đổi dự tính bằng 30% doanh thu, chi phí cố định không kể khấu hao hàng năm là 2. Công ty dùng phương pháp khấu hao đều. Sau 5 năm TSCD này có thể được thanh lý với giá 1,2 tỷ sau khi bỏ ra 0,5 tỷ để sửa chữa. Đầu năm đầu tiên cty phải đầu tư vào hàng dự trữ 2,5 tỷ và thu hồi hết vào năm cuối. Thuế suất TNDN là 25%.
Cty xin vay ngân hàng một nửa trong số 15 tỷ chi phí đtư ban đầu. với ls là 12%, kỳ hạn vay 5 năm.lãi trả vào cuối hàng năm, gốc trả đều vào cuối năm. Hãy tính NPV theo quan điểm tổng đầu tư(quan điểm dự án) và IRR của dự án biết chi phí vốn chủ sở hữu là 15%.
Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm tới dự án này.Good luck !

trinhanhphap
29-10-10, 10:19 PM
sao chẳng có ai làm hết vậy, buồn quá nhỉ...

kienihk
30-10-10, 02:49 PM
ok! Tôi sẽ giúp bạn giải dự án trên, đến 31/10 tôi đưa bài giải. now đang bận quá, chưa có time làm được

kienihk
31-10-10, 03:18 AM
Tôi giải tạm, bạn tham khảo xem sao.
có gì thì ném đá nhẹ tay, he he..
http://www.mediafire.com/?xhcehypbpd7sbuz

trinhanhphap
02-11-10, 06:42 PM
a lô, tớ đã đọc bài của bạn rồi, thank you. Nhưng mà đây là tính theo quan điểm của dự án chứ ko phải vốn chủ sở hữu, mà bài của bạn là làm theo vốn chủ sở hữu.
còn nếu làm theo quan điểm của dự án thì ko tính lãi vay và trả gốc vào dòng tiền, khi tính NPV thì dùng chi phí chiết khấu là WACC = 0.12*(1-0.25)*7.5/17.5+0.15*10/17.5 = 0.124
bạn chưa tính vốn lưu động vào vốn đầu tư do đó cần phải đưa khoản mục này vào vốn đầu tư.
Dù sao cũng xin cảm ơn bạn.hì hì.

tinhkhuc_demtrang
02-11-10, 08:19 PM
ai có thể giúp tui không ?
về ứng dụng phân tích chứng khoán trong excel
Tui không có biết tí gì về cái này cả
ai đó làm ơn post bài lên chỉ dẫn tui với
thanks
Nhanh giùm hen, tui sắp phải nộp bài rồi

tien1007
25-11-10, 01:49 PM
sao chẳng có ai làm hết vậy, buồn quá nhỉ...
Tại bạn đưa bài mà không gom dữ liệu trước, ai mà đọc bài excel kiểu nghĩ đến đoạn làm thô dữ liệu không đã ngán rồi,hihì, góp ý chân thành thôi.
Nếu có sẵn file dữ liệu thô thì alê hấp hát bài 25 minutes của Micheal Learn To Rock là xong,hihì

luongtranap82
13-12-10, 11:50 PM
Bạn tham khảo bài này nhé:

1.Quan điểm Tổng đầu tư
Nhà cho vay thẩm định dự án dựa trên dòng ngân lưu của tổng vốn đầu tư, tức xem xét tới tổng dòng ngân lưu chi cho dự án (kể cả phần đóng thuế) và tổng dòng ngân lưu thu về (kể cả phần trợ cấp, trợ giá). Quan điểm nhà cho vay còn được gọi là quan điểm tổng đầu tư. Theo đó, các ngân hàng cho vay sẽ xác định được tính khả thi về mặt tài chính của dự án, nhu cầu cần vay vốn cũng như khả năng trả nợ gốc và l•i vay của dự án. Mục đích xem xét dự án là nhằm đánh giá sự an toàn của số vốn cho vay.
Nhưng tại sao nhà cho vay lại chỉ cần quan tâm đến dòng ngân lưu của tổng đầu tư? Đơn giản vì nhà cho vay được ưu tiên nhận trước dòng thu của dự án mà không có nghĩa vụ phải “chia sẻ” với chủ sở hữu.
Ngay cả khi dự án gặp rủi ro thị trường , tổng dòng thu của dự án chỉ vừa bằng với số tiền cần trả (nợ gốc và lãi vay), nhà cho vay vẫn thu đủ phần mình, mọi rủi ro “dồn hết” lên vai chủ sở hữu.
Suất chiết khấu sử dụng để tính NPV theo quan điểm nhà cho vay là chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC), vì tổng dòng ngân lưu bao gồm hai nguồn vốn: nợ vay và vốn chủ sở hữu.

2. Quan điểm chủ sở hữu
Quan điểm chủ đầu tư, còn gọi là quan điểm chủ sở hữu hay quan điểm cổ đông, mục đích nhằm xem xét giá trị thu nhập ròng còn lại của dự án so với những gì họ có được trong trường hợp không thực hiện dự án. Khác với quan điểm nhà cho vay, chủ sở hữu khi tính toán dòng ngân lưu phải cộng vốn vay ngân hàng vào dòng ngân lưu vào và trừ khoản trả lãi vay và nợ gốc ở dòng ngân lưu ra.
Nói cách khác, chủ đầu tư (chủ sở hữu) quan tâm đến dòng ngân lưu ròng còn lại cho mình, sau khi đã thanh toán nợ vay.
Suất chiết khấu sử dụng để tính NPV theo quan điểm chủ sở hữu là chi phí sử dụng vốn (suất sinh lời đòi hỏi) của chủ sở hữu, vì chỉ tính trên dòng ngân lưu của chủ sở hữu. Lưu ý là, dòng ngân lưu của chủ sở hữu bằng (=) dòng ngân lưu tổng đầu tư trừ (-) dòng ngân lưu vay và trả nợ.
Ví dụ: Có số liệu của một dự án đơn giản như sau:
- Vòng đời dự án: 2 năm
- Tổng vốn đầu tư (đầu năm 1, tức cuối năm 0): 1000 (đơn vị tiền); trong đó, vốn đi vay: 400, lãi suất 8%, trả đều (vốn và lãi) trong 2 năm.
- Tổng dòng ngân lưu ròng của dự án (chưa tính ngân lưu vay và trả nợ): năm thứ 1: 800, năm thứ 2: 600 (đơn vị tiền).
- Suất sinh lời đòi hỏi của vốn chủ sở hữu: 20%; thuế suất bằng không.
Hãy thẩm định dự án theo hai quan điểm: nhà cho vay và chủ đầu tư.
Trước hết, ta tính dòng ngân lưu trả nợ hằng năm
Năm 0 1 2
Nợ đầu kỳ 400 208
Lãi phát sinh 32 17
Trả nợ (đều): 224 224
- Nợ gốc 192 208
- Lãi vay 32 17
Nợ cuối kỳ 400 208 0

WACC = 40% ì 8% + 60% ì 20%
= 3,2% + 12%
= 15,2%
(i) Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư (nhà cho vay)
Năm 0 1 2
Tổng ngân lưu ròng -1000 800 600

NPV với WACC=15.2%: 147
IRR 27%

Dự án có tổng dòng chi đầu tư năm 0 là: 1000, tổng dòng thu (ròng) năm 1 là: 800 và năm 2 là: 600. Đó là ngân lưu của tổng đầu tư, không quan tâm đến cơ cấu nguồn vốn.
(ii) Báo cáo ngân lưu theo quan điểm chủ đầu tư (chủ sở hữu)
Năm 0 1 2
Tổng ngân lưu ròng -1000 800 600
Ngân lưu vay và trả nợ 400 -224 -224
Ngân lưu của chủ sở hữu -600 576 376

NPV với rE=20% : 141
IRR 41%

Vốn chủ sở hữu chỉ chi đầu tư năm 0 là: 600, dòng thu (ròng) của chủ sở hữu trong năm 1 là: 576 và năm 2 là: 376. Đó là ngân lưu của chủ sở hữu, chỉ quan tâm đến dòng ngân lưu còn lại cho mình, sau khi trừ (-) dòng chi trả nợ.
Một lưu ý đặc biệt là, giá trị NPV chênh lệch không nhiều giữa hai quan điểm nhưng đối với IRR thì chênh lệch khá lớn (41%>>27%). Nếu giả định dự án sử dụng 100% vốn chủ sở hữu mà không huy động nợ vay, dòng ngân lưu chủ sở hữu bằng với tổng ngân lưu ròng thì IRR theo quan điểm chủ sở hữu cũng bằng với IRR theo quan điểm tổng đầu tư, tức chỉ bằng 27% ...

Ở bài tập của bạn,bạn tính được WACC = 0.124 roài còn j nữa.Phang noá vào là ok

ke_du_ca
14-12-10, 02:11 PM
Mình làm thế này. Mọi người xem giúp. Có gì cứ ném đá thật lực nhé. :)