PDA

View Full Version : Bảng chấm công & bảng lương mẫuptm0412
08-08-10, 09:12 PM
BẢNG CHẤM CÔNG VÀ BẢNG LƯƠNG MẪU

ÁP DỤNG CHO DN LÀM VIỆC 48 GIỜ 1 TUẦN (6 NGÀY x 8 GIỜ)
Số giờ làm việc quy định cho 1 ngày ghi tại ô G4

Có quá nhiều các thành viên hỏi công thức tính tiền lương, tính toán trong bảng chấm công. Tuy nhiên, đa số người hỏi không thiết lập bảng chấm công theo 1 tiêu chuẩn nào, gây khó khăn cho tính toán, và mỗi người hỏi có 1 bảng chấm công khác nhau như vậy sẽ phải lập công thức riêng cho từng người hỏi.

Mỗi đơn vị đều có cách tính công, tính lương khác nhau, nhưng bảng chấm công có thể quy về 1 tiêu chuẩn để tính.
Vấn đề đặt ra là tạo 1 bảng chấm công và tính lương mẫu với 1 số những quy ước chấm công thế nào, tăng ca thêm gờ, tăng ca chủ nhật, phép, nghỉ bù ... chấm ra sao để có thể tính chính xác.

Sau đây tôi xin đưa ra 1 bảng chấm công mẫu áp dụng được cho đa số DN có tăng ca, số lượng công nhân không nhiều (dưới 200).

1. Một số quy ước chấm công:

X: Công trong giờ ngày thường 8 tiếng, nếu ít hơn 8 giờ, ghi số giờ
P: Phép hưởng lương
L: lễ nghỉ hưởng lương
TC: Tăng ca chủ nhật, nếu tăng ca ít hơn 8 giờ ghi số giờ
TCL: tăng ca lễ, nếu tăng ca ít hơn 8 giờ ghi số giờ
NB: Nghỉ bù hưởng lương
Chủ nhật, lễ, tăng ca nếu nghỉ bù đánh TB (không tính lương, do đó NB tính lương). Số ngày nghỉ bù tương ứng nên có sheet theo dõi riêng.
Số giờ làm việc ghi số.

2. Một số quy ước tính lương từ số ngày công, giờ công (có thể khác nhau tuỳ DN):

Ngày thường: tăng ca sau 5 giờ nhân 1.5, sau 9 giờ nhân 2
Chủ nhật: nhân 1.5, tăng thêm giờ sau 5 giờ nhân 2, sau 9 giờ nhân 3
Lễ: Nhân 3, tăng thêm giờ sau 5 giờ nhân 4.5
Các hệ số nhân này ghi vào dòng 9 tại các cột tương ứng.

3. Quy ước khác: Tuỳ doanh nghiệp

Phụ cấp đi lại cho 1 ngày có đi làm
Phụ cấp tiền ăn trưa
Phụ cấp trách nhiệm
Phụ cấp công trình bằng tỷ lệ % so với lương chính.
Tăng ca trên 3 giờ 1 ngày hưởng thêm phụ cấp tiền ăn tối. số giờ quy định này ghi vào ô K43 bảng chấm công


CÁCH SỬ DỤNG:

1. Bảng chấm công:

- Trong file có sử dụng công thức tính ngày trong tháng, do đó, khi đổi sang tháng mới, chỉ sửa ngày đầu tiên (ngày 1) của tháng đó.
- Tiêu đề Bảng chấm công tháng mấy, Bảng lương tháng mấy cũng là công thức
- Ngày công quy định & ngày lễ nếu có, tính bằng công thức
- Một ngày chấm công 3 cột, nếu DN nào sử dụng 2 cột thì có thể dấu bớt: Cột ký hiệu "C", chấm công giờ hành chánh, cột T5: số giờ tăng ca từ sau 5 giờ chiều đến 9 giờ tối, cột ký hiệu T9: số giờ tăng ca sau 9 giờ
- Nếu trong tháng có ngày lễ, đánh "L" vào dòng 9, 3 cột của ngày đó.
- Trong file có sử dụng conditional formating, tô màu ngày chủ nhật. Nếu DN nghỉ thứ bảy, thì bổ sung.
- Công thức đang tính cho DN áp dụng tuần làm 6 ngày x 8 giờ. Nếu 1 ngày 7 giờ hoặc 6 giờ, ghi vào ô G4.

2. Bảng lương:

- Tên, chức vụ, bộ phận, ... có thể copy từ bảng chấm công sang
- Mức lương chính & trợ cấp trách nhiệm, có thể lookup từ 1 sheet khác.
- Mức tiền phụ cấp xa nhà, phụ cấp đi lại, phụ cấp tiền ăn trưa, gõ vào các ô riêng để có thể sửa chữa, thay đổi sau này.
- Nếu mức lương đóng BHXH khác mức lương chính, chèn thêm 1 cột và sửa công thức.
- Khi chèn dòng, phải đứng tại dòng trên của dòng cộng để chèn, không được đứng ngay dòng cộng.

ptm0412
08-08-10, 11:47 PM
Hỗ trợ thêm phiếu in lương bằng VBA, 1 trang A4 in 4 người. Mỗi phiếu có ô chữ ký người nhận dùng cho trường hợp DN muốn phát lương riêng từng người, không ai biết mức lương của ai.

Dòng lênh in đang bị vô hiệu để test. Khi muốn in thực thì xoá dấu nháy dòng lệnh in.

Code trong module:


Sub PrintPL(PW As String, n As Long)

Rng = ThisWorkbook.Names(PW).RefersTo
rcount = Application.Max(Sheets(PW).Range(PW).Resize(, 1))

MsgBox "You are about to print " & rcount & " persons"
For i = 1 To rcount Step n
[f1] = i
MsgBox "Printing " & i & ", " & IIf(n > 1, i + 1, "") & IIf(n = 4, ", " & i + 2 & ", " & i + 3, "")
'ActiveSheet.PrintOut
Next
MsgBox "Total " & (rcount) / n & " pages printed"
End Sub

Code trong sheet InPhieu:


Private Sub CommandButton1_Click()
PrintPL "BLuong", 4
End Sub

Nếu sau này có nhiều bộ phận, mỗi bộ phận khuyến cáo dùng 3 sheet: 1 sheet công, 1 sheet lương, 1 sheet InPhieu. Sheet in phiếu có thể dùng chung nếu kết hợp nút lệnh và 1 combobox chọn đơn vị muốn in.
Đặt 2 name cho mỗi bộ phận, 1 name Công và 1 Name lương. Niêng name của bảng lương, đặt trùng với tên sheet Bảng Lương thí dụ BLuongPX1, BLuongPX2

Code module giữ nguyên

Code mỗi sheet in sửa dòng lệnh:

PrintPL "BLuong", 4

Thành

PrintPL "BLuongPX1", 4

hoặc

PrintPL "BLuongPX2", 4

Các số 4 trong dòng lệnh trên, là 1 sheet in 4 phiếu. Nếu số phiếu in trong 1 trang A4 khác, thì thay vào số 4 đó.

Nếu 1 sheet phiếu in chung, thì dùng 1 combobox chọn bảng lương bộ phận muốn in, dùng select case để gán tuần tự dòng code theo tên sheet (đồng thời là tên name)

SoiBien
09-08-10, 12:46 AM
Em giơ tay xin có ý kiến bé tí thôi anh ơi. Có những công ty (mà em thấy toàn vậy cả :D) khi làm tăng ca (T5, T9) bọn chủ nó không có nhân hệ số theo quy định mà toàn là kiểu 3h T5 thì thành 3,5h trong giờ (nó ăn bớt mất 1 h :D). Hay bác làm thêm cái chỗ cách tính giờ công tăng ca nó option hơn một tí đi bác. Chẳng biết có ai cùng ý kiến em không !!!

HYen17
09-08-10, 05:40 AM
Để không trái với Bộ Luật Lao động (BLLĐ), xin đề nghị tác giả thêm các loại công sau:
Rc : Riêng có lương; Khi mà người đó đã dùng hết f ép năm ở các tháng trước đó; Nhưng giờ đây 1 trong 4 bố mệ hay 1 trong các con mất được nghĩ tối đa 3 ngày lo tang ma,. . . có lương;

Vậy là kèm theo nó fải có loại công không lương Ro, vì được thủ trưởng fép cho nghỉ thêm vài ngày vì cụ này đi theo cụ kia cách quảng. . .

Công O - công tự do: Fải thống kê công này vì trong BLLĐ ghi rõ 2 trường hợp bị buộc thôi việc, khi:
(*) Vượt quá số ngày O liên tục;
(*) Khi cộng dồn trong năm quá số ngay quy định;

Co - Công con ốm mẹ (ba, nếu mẹ mất sớm nhưng con còn < 1 tuổi) nghỉ
Ô - Nó là công ôm, nghỉ & được BHXH (Bảo hiểm xã hội) chi trả; Lôi thôi ở chổ này là các máy tính fải dùng cùng font chữ trong 1 cơ quan, chứ không thì khó tính đúng hết cho mọi bộ fận.

TS - Nghỉ thai sản & khám thai - cũng được BHXH trả lương;
Cb - Con bú - BLLĐ quy định người nữ CNLĐ được nghỉ 1 giờ /ngày cho con bú; nhưng rất nhiều nơi cho cộng dồn 7 ngày nghỉ 1 ngày cho con bú (Đây fải là thỏa thuận giữa người sử dụng LĐ & người LĐ & đã được Sở chấp thuận)

TN - công nghỉ do tai nạn; Tuy không ai muốn, nhưng vẫn fải quy ước & được chi trả do người sử dụng LĐ hoặc BHXH trả tùy thuộc vào lỗi fía nào gây ra tai nạn

Đ - Công ca đêm; Cũng theo BLLĐ, ca đêm được tính từ 22 giờ 00 ngày hôm trước cho đến 6.00 giờ ngày hôm sau. Công này có fụ cấp từ lương, nên ta củng không thể bỏ qua.
Chuyện này cũng dính đến Font chữ đây!

H - Công học, họp, hội thảo, diễn đàn,. . . & Mức lương cũng rất khác nhau tùy thỏa thuận giữa hai bên của các cơ quan; Có nới 1 fần cho hưởng lương SF, hay thời gian, nhưng xin đi học do nhu cầu tự thân (tại chức, tu nghiệp. . .) được fép sẽ vô Ro đã nêu trên, hay được khuyến khích (như ngoại ngữ, ngành có liên quan) sếp cho hưởng 70% lương, không chừng.


Còn các quy ước của bạn, mình vẫn fân vân chuyện NB - nghĩ bù hưởng lương. Chuyện này người chấm còn nhớ, chứ chấm nhờ máy thì khó đây!. . .

Vài lời trao đổi cùng bạn; Có thể những thông tin này đã lạc hâu; Những mong được trao đi đổi lại.

Thân ái!

ptm0412
09-08-10, 08:24 AM
Em giơ tay xin có ý kiến bé tí thôi anh ơi. Có những công ty (mà em thấy toàn vậy cả :D) khi làm tăng ca (T5, T9) bọn chủ nó không có nhân hệ số theo quy định mà toàn là kiểu 3h T5 thì thành 3,5h trong giờ (nó ăn bớt mất 1 h :D). Hay bác làm thêm cái chỗ cách tính giờ công tăng ca nó option hơn một tí đi bác. Chẳng biết có ai cùng ý kiến em không !!!

Chủ DN nếu ăn bớt thì kế toán nên khuyến cáo chủ DN nên làm theo luật, nếu không được thì tư vấn cho chủ giảm hệ số nhân. Thí dụ thay vì trừ 1 giờ, trừ 1.5 giờ, ... thì đề nghị hệ số nhân là 1.2 thay cho 1.5. Mục đích là có những hệ số nhân, và các hệ số nhân này ghi vào dòng 9 trên đầu mỗi cột tương ứng. Xin vui lòng tải lại file bài trên, mình thay file lúc 11:46, có lẽ lúc đó Soibien đã load file cũ và đang xem xét.

Gởi Bác HYen,

Đây chỉ là bảng công và lương mẫu mang ý nghĩa tham khảo. Từ công thức đếm X, đếm TC, đếm TCL, đếm P, đếm NB, ai có áp dụng thêm cái gì (Rc, Ro, O, ...) thì ứng dụng công thức đếm cái đó.

Khuyến cáo là không dùng ký tự có dấu, dùng D thay vì Đ, O thay vì Ô
Đề nghị: các loại nghỉ do BH trả lương 75%, nên dùng thêm 1 ký tự "_" chẳng hạn. Để khi dùng công thức đếm số ngày lãnh lương BH có cơ sở để đếm chỉ 1 lần chung cho chúng.

Vụ nghỉ bù hưởng lương thì như đã nói, bảng lương & công này áp dụng cho DN khoảng 200 - 300 công nhân trở xuống. Chia ra các bộ phận thì mỗi bộ phận vài năm chục, theo dõi số ngày nghỉ bù không đến nỗi quá khó khăn. Nếu dùng tới chấm công máy thì có lẽ nên dùng luôn PM tính lương cho rồi chứ nhỉ?

ptm0412
09-08-10, 11:18 PM
File mẫu về 1 phiếu in chung cho nhiều bộ phận.
Điều kiện: Các sheet bảng công bà các sheet bảng lương phải cùng cấu trúc, dữ liệu bắt đầu từ cùng 1 dòng như nhau.

Sử dụng 1 combobox 2 cột, LinkedCell là E1. Tạo 1 vùng 2 cột làm ListFillRange: Cột 1 là các tên sheet bảng công, cột 2 là các tên sheet bảng lương. Name khỏi phải tạo mà tự tạo bằng VBA như sau:


Private Sub ComboBox1_Change()
[g1] = ComboBox1.Column(1)
MaxR1 = Application.Max(Sheets([e1].Value).Range("A47:A200"))
ThisWorkbook.Names.Add [e1].Value, "=" & [e1].Value & "!" & "$A$47:$T$" & MaxR1 + 46
MaxR2 = Application.Max(Sheets([g1].Value).Range("A8:A200"))
ThisWorkbook.Names.Add [g1].Value, "=" & [g1].Value & "!" & "$A$8:$T$" & MaxR2 + 7
End Sub

Code in như cũ:


Private Sub CommandButton1_Click()
PrintPL [g1].Value, 4
End Sub

Code của Module y như cũ.

ptm0412
07-10-10, 11:52 PM
Bảng chấm công & lương áp dụng cho Doanh nghiệp làm việc tuần 5 ngày (nghỉ thứ 7 và chủ nhật).

Cách sử dụng như cũ: làm thứ bảy chủ nhật đánh TC, làm việc thứ bảy chủ nhật nhưng nghỉ bù, đánh TB.
- Thứ bảy chủ nhật tô màu tự động
- Số giờ quy định cho 1 ngày làm việc cũng ghi vào ô G4
- Số giờ tăng ca hưởng cơm tối ghi vào ô K43
- Các hệ số nhân cho tăng ca ghi vào E9:M9
- Ngày lễ đánh 3 chữ L vào dòng 9, qua tháng thì xóa đi
- Bổ sung số người phụ thuộc và số giảm trừ gia cảnh (số người phụ thuộc x 1.6 tr)

Khuyến cáo: Bảng công và lương dùng để tham khảo, cái nào không cần thì bỏ, cái nào có quy ước thêm thì bổ sung theo công thức mẫu.

ngocanh-nguyen
29-11-10, 02:43 PM
Giup minh voi!
Mình lần đầu tiên làm lương dang ko biết làm ntn
Bên mình làm việc 26 ngày
Lương NVKD của mình ăn theo doanh số trong đó có cả phụ cấp nữa
Bác nào có bảng lương tương tự hướng dẫn mình nhe!

ChanhTQ@
29-11-10, 03:27 PM
Giúp mình với!
Mình lần đầu tiên làm lương đang ko biết làm ntn
Bên mình làm việc 26 ngày
Lương NVKD của mình ăn theo doanh số trong đó có cả phụ cấp nữa
Bác nào có bảng lương tương tự hướng dẫn mình nhe!

Có lẻ bạn nên gởi lên file word, quy định cách thức tính lương của đơn vị bạn;

Nếu không bạn cần trích lục fần tính lương & trả công theo doanh số & trả fụ cấp quy định là như thế nào?

(Lần sau nên viết tiếng Việt có dấu nha bạn!)

cool
06-12-10, 10:03 AM
Mình muốn chấm công nửa ngày thì làm thế nào??

ptm0412
06-12-10, 10:40 AM
Mình muốn chấm công nửa ngày thì làm thế nào??

Bạn đọc kỹ lại chỗ này:


1. Một số quy ước chấm công:

X: Công trong giờ ngày thường 8 tiếng, nếu ít hơn 8 giờ, ghi số giờ
P: Phép hưởng lương
L: lễ nghỉ hưởng lương
. . .

Nguyen Trung Thinh
28-12-10, 08:47 AM
Cho mình hỏi tý các bạn ơi!!!
Công ty mình mọi chế độ điều ok, nhưng từ trước đến giờ những người chưa nghĩ phép năm chưa hết, cty mình không trả khoản này, cho mình hỏi biểu mẫu nào và cách tính như thế nào? Mình cảm ơn nhiều

nhuhoa_qt2004
28-12-10, 04:21 PM
Bên mình đi công tác thì chấm sao nhỉ, vì đi công tác PC tiền xăng và ăn không có

ptm0412
28-12-10, 04:33 PM
Cho mình hỏi tý các bạn ơi!!!
Công ty mình mọi chế độ điều ok, nhưng từ trước đến giờ những người chưa nghĩ phép năm chưa hết, cty mình không trả khoản này, cho mình hỏi biểu mẫu nào và cách tính như thế nào? Mình cảm ơn nhiều

Không trả thì đâu cần tính đâu mà cần biểu mẫu?


Bên mình đi công tác thì chấm sao nhỉ, vì đi công tác PC tiền xăng và ăn không có

Bạn có thể chấm CT, cột tiền ăn nó tự trừ ra không tính. Vì trong công thức chỉ đếm X, TC và TCL

mazsiu
15-01-11, 12:34 AM
Pro (http://www.giaiphapexcel.com/member.php?22485-ptm0412)ptm0412 có thể làm giúp mình bản chấm công này không mình bỏ Excel lâu quá bây giò nhìn lại chả khác nào học lớp mẫu giáo =.= (http://www.giaiphapexcel.com/../member.php?22485-ptm0412)
bản công củ mình cơ bản như sau:
- Tổng cộng 12 cột lương nhân viên, nhân viên số 1 toi so 8 luong chia 60%
tu so 9 den so 10 luong chia 50%
tu so 11 den 12 luong chia 35%

công mổi ngày thâu nhập lại một tuần, và chia lương luôn cho họ ở cột Pay
mổi tháng cộng lại thành một năm
còn đây là file lương của mình mong pro giúp đỡ nếu muốn pro có thể chình sửa lại bảng lương cho hớp lí hơn :

rất mong được Pro giúp đỡ

ptm0412
16-01-11, 07:26 AM
Bạn hỏi thế này không ai trả lời được đâu:
- 60%, 35%, ... của cái gì?
- Chia số tiền nào?
- Số tiền đó ở đâu ra?

mazsiu
16-01-11, 10:07 PM
Thank pro đã quan tâm chắc em diễn giải hơi sơ sài sr:
Số phần trăm đó là số tiền của mỗi nhân viên được hưởng trong tổng số tiền 1 tuần họ làm được còn tỉ lệ phần trăm được hưởng ít hay nhiều là do năng lực của họ mà mình chia phần trăm trong tổng số tiền thu được.
ví dụ:
số 1 là nhân viên yến được hưởng 60% tổng số tiền thu được trong 1 tuần (Total W) và cột cuối cùng là số tiền mình phải trả cho họ trong 1 tuần (pay): 290 x 60%= 174

cột Total W là tồng của các cột bảy ngày trong tuần
Mon
Tue
Wed
Thru
Fri
Sat
Sun

Rất mong mọi người giúp đỡ giúp em }}}}}
(Ps: em chả hỉu sau chia diều hết mà post là chử gom lại hết =.=)

huynhtoan2011
17-02-11, 08:40 AM
Mời xem Bảng chấm công mình thấy hay hay

joo
19-05-11, 10:49 AM
Cái này mình cũng đang quan tâm, cám ơn các bác đã chia se!

ptmyly
03-06-11, 12:37 PM
Công ty em làm việc 5.5 ngày/tuần (nghỉ T7) thì dùng bảng lương nào hả bác? Nếu Dùng bảng 6ngày/tuần thì sẽ lệch về tổng ngày công quy định trong một tháng? Bác giúp em với. Cảm ơn bác nhiều

ptm0412
03-06-11, 01:39 PM
Công ty em làm việc 5.5 ngày/tuần (nghỉ T7) thì dùng bảng lương nào hả bác? Nếu Dùng bảng 6ngày/tuần thì sẽ lệch về tổng ngày công quy định trong một tháng? Bác giúp em với. Cảm ơn bác nhiều
- Quy định lại X là nguyên ngày (2 buổi), "/" là 1 buổi, thứ bảy chấm /, ngày thường chấm X
- Số ngày quy định thì đếm weekday(..., 2) < 7 cộng với (weekday(..., 2) = 6)/2
- Đếm công trong tháng thì đếm "X", cộng với đếm "/" chia 2

ptmyly
04-06-11, 09:27 AM
- Quy định lại X là nguyên ngày (2 buổi), "/" là 1 buổi, thứ bảy chấm /, ngày thường chấm X
- Số ngày quy định thì đếm weekday(..., 2) < 7 cộng với (weekday(..., 2) = 6)/2
- Đếm công trong tháng thì đếm "X", cộng với đếm "/" chia 2

Bác ptm0412 ui, bác giúp em nốt cái tính số ngày quy định ạ, em mò từ hôm qua mà vẫn chưa được..... +-+-+-+

ptm0412
04-06-11, 09:35 AM
trước tiên, phải có dòng Weekday như trong file bài 7
giả sử dùng file bài 7, đó là dòng 6 và từ Q6 đến DE6
Ô H42 ngày công quy định đang có công thức:

=(COUNTIF(Q6:DE6;"<6")-COUNTIF(Q9:DE9;"L"))/3

Thêm nửa ngày thứ 7 vào:

=(COUNTIF(Q6:DE6;"<6")-COUNTIF(Q9:DE9;"L")+COUNTIF(Q6:DE6;6)/2)/3

nguyenvnghia
09-06-11, 09:21 AM
Mình muốn chấm công nửa ngày thì làm thế nào??

ptm0412
09-06-11, 12:05 PM
Mình muốn chấm công nửa ngày thì làm thế nào??
Đọc bài 21 ngay bên trên.

thaiduong20
23-06-11, 01:25 AM
các bạn ơi
mình muốn xin công thức chấm công nhân viên với nội dung như vầy nè: giúp mình nha
1 tháng có 26 ngày,nếu làm chủ nhật sẽ tính tiền lương cao hơn,nhưng phải đảm bảo trong 1 tháng có 26 ngày công mới tính chủ nhật,còn làm không đủ dù cho có lam hết các ngày chủ nhật trong tháng cũng không được tính
Tks

ChanhTQ@
23-06-11, 06:50 AM
Bạn kiểm trong file đính kèm nha

hogay
23-06-11, 08:51 AM
Mời xem Bảng chấm công mình thấy hay hay
Bạn à. mình thây bảng chấm công này hay hay đó, mình muốn dùng cho công ty mình, nhưng mà mình chẳng biết vào đâu dể sửa tên công ty thay thế tên công ty đang có nhỉ. giúp mình với nhé

lamac
22-10-11, 10:29 AM
Bạn vào Page Setup\Header-Footer

HANGOCHOP
24-11-11, 02:05 PM
Chào các bạn!
Mình xin cảm ơn bài viết của ptm0412 đã giúp người tính lương tiết kiệm được rất nhiều thời gian..., mình có ý kiến này xin được các bạn giúp đỡ: cũng trên cơ sở bài viết trên, mình muốn khi ra được phiếu lương của 100 người trên cùng 1 sheet mình có thể gửi Email 1 lần mà phiếu lương của từng người sẽ được gửi đến Email của người đó (Hiện nay khi mình ra được phiếu lương mình phải copy của từng người để gửi mail, rất mất thời gian). Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn!

suribeo
01-02-12, 02:13 PM
Mời xem Bảng chấm công mình thấy hay hay
Thế nếu mình muốn tô màu cả cột ngày T.Bảy thì làm sao ah?

Trần Văn Bình
02-02-12, 10:11 AM
Bảng chấm công nhiều người quan tâm hỏi các vấn đề liên quan mình gửi file đính kèm

Trần Văn Bình
02-02-12, 10:34 AM
Kèm theo bảng chấm công có sửa lại

nhatthuc0000
04-02-12, 10:30 AM
Chào các bậc tiền bối công ty em mới lập bộ phận kinh doanh bán hàng, công ty mình là tm và dv vậy bậc tiền bối nào có cách tính lương / bảng mẫu dành cho nhân viên kinh doanh theo lợi nhuận hay doanh thu, xin chia sẻ cho em tham khảo. Công ty em thì không có quy chế trả lương nào cả, nay chỉ tính dựa vào doanh thu và lợi nhuận đó tính lcb, cơm, phụ cấp các loại, lương doanh thu hoặc lợi nhuận , MÀ LỢI NHUẬN NÀY TẠM TÍNH BẰNG CÔNG THỨC: GIÁ BÁN HÀNG - GIÁ VỐN HÀNG HÓA TẠI NƠI SX( HOẶCPHÂN PHỐI) - CHI PHÍ GIAO NHẬN (NẾU CÓ). xin cám ơn

thuhien85
16-02-12, 09:05 AM
mình muốn thay đổi tên công ty làm thế nào hả bạn..? vào Page Setup\Header-Footer xong làm thế nào nữa để đổi được hả bạn chỉ mình với nhé
Cảm ơn nhiều

quemai81
17-02-12, 03:36 PM
mình có gửi yêu cầu theo file đính kèm , các bạn giúp mình với nhé

nganj
25-02-12, 11:05 AM
mình đọc mà k hiểu kí hiệu TB là gì,có phải "tăng bù" k. ý nghĩa thế nào trong bảng chấm công tải về. Bạn nào biết giải thích giùm nha.thanks

ChanhTQ@
25-02-12, 12:14 PM
Mình có gửi yêu cầu theo file đính kèm , các bạn giúp mình với nhé .thanks

=countif(d10:ah10,"4")*0.5+countif(d10:ah10,"8")+countif(d10:ah10,"12")*1.5+countif(d10:ah10,"16")*2+countif(d10:ah10,"20")*2.5

Công thức này sai với Bộ Luật LĐ

zhong
28-03-12, 09:54 AM
Trước tiên cam cơm bạn "ptm0412" đã có bảng chấm công và tính lương rất hay.
MÌnh xin hỏi thêm nếu muốn in phiếu lương thành 16 người trên 1 trang A4 cho đỡ tốn giấy thì làm thế nào?
Thanks

huynhtoan2011
26-04-12, 04:15 PM
Các bạn có thể tham khảo Bảng chấm công này nhé!
http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=81273&stc=1&d=1335431414

Ngoai Thanh
24-06-12, 07:59 AM
Do dữ liệu liên kết toàn bộ bảng lương và chấm công , nên các sheet tôi đã khóa lại chỉ sửa được những số liệu, các ô , các cột cần sửa theo yêu cầu của từng cá nhân theo đặc thù riêng của đơn vị mình . phần hướng dẫn cũng chỉ được 2 sheet , song các ô để thay đổi dữ liệu đều có ghi chú , các bạn có thể thử theo ý của mình, không sợ hỏng dữ liệu hoặc sai số . Nếu bạn dùng để tham khảo thì dùng bản cũ , nếu bạn phải làm lương và chấm công thì dùng theo bản này ( tất nhiên là nếu bạn thấy có thể sử dụng được ).

xin lỗi mình hết quota nên xóa tập tin .

nguoibonphuong
26-06-12, 11:35 PM
Phần hướng dẫn tôi phải tách lại vì tập tin lớn quá giới hạn
Sao mình down không được vậy bạn. Hiện lên Internet Download Manager và không down được

nga69
29-06-12, 09:47 AM
Thanks các bác về mẫu bảng lương, nhưng cho em hỏi là thay đổi tên công ty ở đâu ạ? em tìm mãi ko thấy

cuongtheking
05-07-12, 02:10 PM
Các bác giúp em với!!! Em đã chỉnh sửa lại file cho phù hợp với đặc thù bên em. Mọi thứ đều OK duy chỉ có khi em ấn vào box Print, thấy nó có chạy từng trang 4 người, nhưng không thấy nó in ra cái gì cả. Các bác giúp em xử lý tình huống này với ạ. Em xin chân thành cảm ơn.

thaothaitn
11-07-12, 07:29 AM
BẢNG CHẤM CÔNG VÀ BẢNG LƯƠNG MẪU

ÁP DỤNG CHO DN LÀM VIỆC 48 GIỜ 1 TUẦN (6 NGÀY x 8 GIỜ)
Số giờ làm việc quy định cho 1 ngày ghi tại ô G4

Có quá nhiều các thành viên hỏi công thức tính tiền lương, tính toán trong bảng chấm công. Tuy nhiên, đa số người hỏi không thiết lập bảng chấm công theo 1 tiêu chuẩn nào, gây khó khăn cho tính toán, và mỗi người hỏi có 1 bảng chấm công khác nhau như vậy sẽ phải lập công thức riêng cho từng người hỏi.

Mỗi đơn vị đều có cách tính công, tính lương khác nhau, nhưng bảng chấm công có thể quy về 1 tiêu chuẩn để tính.
Vấn đề đặt ra là tạo 1 bảng chấm công và tính lương mẫu với 1 số những quy ước chấm công thế nào, tăng ca thêm gờ, tăng ca chủ nhật, phép, nghỉ bù ... chấm ra sao để có thể tính chính xác.

Sau đây tôi xin đưa ra 1 bảng chấm công mẫu áp dụng được cho đa số DN có tăng ca, số lượng công nhân không nhiều (dưới 200).

1. Một số quy ước chấm công:

X: Công trong giờ ngày thường 8 tiếng, nếu ít hơn 8 giờ, ghi số giờ
P: Phép hưởng lương
L: lễ nghỉ hưởng lương
TC: Tăng ca chủ nhật, nếu tăng ca ít hơn 8 giờ ghi số giờ
TCL: tăng ca lễ, nếu tăng ca ít hơn 8 giờ ghi số giờ
NB: Nghỉ bù hưởng lương
Chủ nhật, lễ, tăng ca nếu nghỉ bù đánh TB (không tính lương, do đó NB tính lương). Số ngày nghỉ bù tương ứng nên có sheet theo dõi riêng.
Số giờ làm việc ghi số.

2. Một số quy ước tính lương từ số ngày công, giờ công (có thể khác nhau tuỳ DN):

Ngày thường: tăng ca sau 5 giờ nhân 1.5, sau 9 giờ nhân 2
Chủ nhật: nhân 1.5, tăng thêm giờ sau 5 giờ nhân 2, sau 9 giờ nhân 3
Lễ: Nhân 3, tăng thêm giờ sau 5 giờ nhân 4.5
Các hệ số nhân này ghi vào dòng 9 tại các cột tương ứng.

3. Quy ước khác: Tuỳ doanh nghiệp

Phụ cấp đi lại cho 1 ngày có đi làm
Phụ cấp tiền ăn trưa
Phụ cấp trách nhiệm
Phụ cấp công trình bằng tỷ lệ % so với lương chính.
Tăng ca trên 3 giờ 1 ngày hưởng thêm phụ cấp tiền ăn tối. số giờ quy định này ghi vào ô K43 bảng chấm công


CÁCH SỬ DỤNG:

1. Bảng chấm công:

- Trong file có sử dụng công thức tính ngày trong tháng, do đó, khi đổi sang tháng mới, chỉ sửa ngày đầu tiên (ngày 1) của tháng đó.
- Tiêu đề Bảng chấm công tháng mấy, Bảng lương tháng mấy cũng là công thức
- Ngày công quy định & ngày lễ nếu có, tính bằng công thức
- Một ngày chấm công 3 cột, nếu DN nào sử dụng 2 cột thì có thể dấu bớt: Cột ký hiệu "C", chấm công giờ hành chánh, cột T5: số giờ tăng ca từ sau 5 giờ chiều đến 9 giờ tối, cột ký hiệu T9: số giờ tăng ca sau 9 giờ
- Nếu trong tháng có ngày lễ, đánh "L" vào dòng 9, 3 cột của ngày đó.
- Trong file có sử dụng conditional formating, tô màu ngày chủ nhật. Nếu DN nghỉ thứ bảy, thì bổ sung.
- Công thức đang tính cho DN áp dụng tuần làm 6 ngày x 8 giờ. Nếu 1 ngày 7 giờ hoặc 6 giờ, ghi vào ô G4.

2. Bảng lương:

- Tên, chức vụ, bộ phận, ... có thể copy từ bảng chấm công sang
- Mức lương chính & trợ cấp trách nhiệm, có thể lookup từ 1 sheet khác.
- Mức tiền phụ cấp xa nhà, phụ cấp đi lại, phụ cấp tiền ăn trưa, gõ vào các ô riêng để có thể sửa chữa, thay đổi sau này.
- Nếu mức lương đóng BHXH khác mức lương chính, chèn thêm 1 cột và sửa công thức.
- Khi chèn dòng, phải đứng tại dòng trên của dòng cộng để chèn, không được đứng ngay dòng cộng.
em muốn nhờ bác làm giúp em cái bảng công lương đơn giản 1 chút-+*/ em hiểu biết ít về exl lắm em làm cho nhà em. em cần đơn giản thôi ai biết chỉ dùm em cũng được.--=0 em làm cho nhà em nên không cần phức tạp lắm
em cần 1 bảng tính công 30 ngày / tháng chấm bằng tay cũng được dạng kiểu X nghỉ thì 0. có làm tăng ca. rồi bảng tính lương nhân hệ số chẳng hạn lương 3 triệu hoặc 2 triệu 500 . vậy là đủ rồi không cần nhiều . nói chung là bảng tính công lương đơn giản . nhà em có 30 thợ. giờ em toan phai tính = tay lắm lúc phiền lắm. có máy tính nhưng lại chưa hiểu biết nhiều.
em cảm ơn

Ngoai Thanh
17-07-12, 07:32 AM
Nói về đề tài chấm công và chia lương thì mỗi cơ quan , mối doanh nghiệp đều có đặc thù riêng nên bản lương mỗi nơi một kiểu . Nếu ai đã down bảng lương mẫu của Ngoai Thanh thì phải định dạng lại thời gian sang dạng : dd/mm/yy . Nếu ai cần trao đổi thêm liên hệ : 0915.088.029 hoặc gửi thư theo địa chỉ : Tuanvuxd_tm@yahoo.com.vn ( không biết thông tin này có vi phạm nội quy diễn đàn không )

Ngoai Thanh
02-08-12, 02:44 AM
Sao mình down không được vậy bạn. Hiện lên Internet Download Manager và không down được
Bạn xem lại máy của bạn xem có vấn đề gì không.

Ngoai Thanh
02-08-12, 02:47 AM
Bản lương trên diễn đàn có hàng chục bản, bạn down bản lương của ai phải hỏi tên người đó chứ . Nếu không làm sao biết bạn đang dùng bản nào mà trả lời.

avatars
09-08-12, 11:29 AM
- Các bạn làm hay quá! Nhưng sau mình down về thì combobox không chạy được mình cũng không biết tại sao nữa.Vì mấy dòng lệnh của các bạn mình không biết gì hết.
- Các bạn cho mình xin một file mẫu hoàn chỉnh được không ạ? nếu được thì rất cảm ơn. Mail của mình là: khanhtrinh99@gamil.com.
- Uk, cho mình hỏi tí là để làm được các combobox cũng như tạo các macro thì cần học bổ trợ thêm môn học nào? ở đâu? để làm được như vậy à? Chỉ giúp mình với nhe! Mình rất thích làm nhưng không biết làm. Xin cảm ơn.

hongmai1811
10-11-12, 03:41 PM
Chào các bạn!

Mình rất vui vì hôm nay mình đã tìm được một diễn đàn nơi mà mình có thể học hỏi được rất nhiều thứ, Hiện nay mình có vấn đề này rất oái ăm nhưng lại không biết làm thế nào cả, vì công ty mình không có bộ phận IT, nên không biết phải hỏi ai cả?
Mình có một file excel phía dưới mỗi trang in đều có một lô gô công ty và địa chỉ công ty, nhìn trên file lúc chuẩn bị in thì lô gô và địa chỉ rất ok, thẳng hàng và nhìn thấy rõ, nhưng mà khi mình in ra hoặc chuyển qua dạng pdf thì tự dưng lô gô đó bị nhảy, nó không còn nằm ở vị trí đó mà chạy đi xuống trang khác một phần, và thế là cái lô gô của mình khi in ra thì chỉ nhìn thấy đầu còn đuôi thì biến mất qua một trang khác
huhu, mình không biết phải làm sao để xử lí, nếu cứ như thế này thì tiến độ công việc của mình gặp rắc rối lơn!
Có bạn nào có giải pháp không giúp mình với!
Mình cảm ơn nhiều nhiều lắm đó!

kingtyo
30-11-12, 09:08 AM
bạn hướng dẫn tỉ mỉ hơn xem nào mình ko hiểu lắm,ak mà bạn có video hướng dẫn ko ?

hung_xu20032000
18-12-12, 06:09 PM
Đây là bảng lương mẫu của Xí nghiệp mình. Làm cũng rất hiệu quả. Theo thông tư năm 2006 của bộ tài chính.

GIAIPHAP1
09-03-13, 09:32 PM
Bạn cho mình hỏi bài 21 ở chỗ nào vậy nhỉ?.Mình tìm mãi mà k thấy.

phihndhsp
09-03-13, 09:35 PM
Bạn cho mình hỏi bài 21 ở chỗ nào vậy nhỉ?.Mình tìm mãi mà k thấy.
bài 21 nằm ở đầu trang số 3
bạn muốn biết bài bao nhiêu thì nhìn lên thanh màu xanh góc phải có #số, số đó là bài đó bạn

Panda83
14-03-13, 09:09 AM
Theo mình thấy bảng tính này khá rắc rối. Mình nghĩ nên tính giờ công chuẩn trước, để mỗi tháng phát sinh thì giờ công chuẩn cũng được thay đổi theo tháng đó, sau đó dựa theo thời gian bạn làm việc, rồi nhân lên thì sẽ ra số tiền lương của giờ công chuẩn %#^#$

Vì bên công ty mình hiện đang làm bảng lương như thế. Nhưng thực sự mà nói mình vẫn chưa làm được công thức giờ để ra giờ công chuẩn cố định !$@!!

xuan.nguyen82
14-03-13, 09:22 AM
Theo mình thấy bảng tính này khá rắc rối. Mình nghĩ nên tính giờ công chuẩn trước, để mỗi tháng phát sinh thì giờ công chuẩn cũng được thay đổi theo tháng đó, sau đó dựa theo thời gian bạn làm việc, rồi nhân lên thì sẽ ra số tiền lương của giờ công chuẩn %#^#$

Vì bên công ty mình hiện đang làm bảng lương như thế. Nhưng thực sự mà nói mình vẫn chưa làm được công thức giờ để ra giờ công chuẩn cố định !$@!!

Có rất nhiều cách tính lương cho phù hợp với mỗi loại hình công ty mà bạn.

Đối với những công ty thường xuyên thuê lao động thời vụ, lao động không cố định, hay thay đổi, và làm ngắn hạn thì nên trả lương theo giờ công, tính theo giờ công chuẩn.

Đối với các doanh nghiệp với lao động ổn định, làm việc theo hành chính hoặc ca kíp cố định thì có thể trả theo tháng, thì cũng quy từ giờ công ra ấy mà.

Mình thì nghĩ, chẳng có thể có mẫu chung nào về tính lương cho các công ty cả. Tùy từng doanh nghiệp và có cách tính phù hợp, các bảng tính trên đây chúng ta nên tham khảo và tự tổng kết đúc rút ra kinh nghiệm và xây dựng bảng tính cho công ty mình.

Có thể mẫu này phù hợp với công ty này nhưng không phù hợp với công ty kia cũng là lẽ thường.

trích bông 11
06-06-13, 03:14 PM
mọi người giúp tôi với tại sao máy tính của tôi cứ download file nén là lại hiện lên màn hình một bảng biểu:
Download /optionsonconpretion
http://WWW đường dẫn file cần tải
Status : connection timed out restarting
File size : (unknown)
..................................
như thế là sao giúp tôi với nha!

giangkthn
11-07-13, 11:25 AM
công ty mình mỗi ngày làm thêm 1h hay 3h nhưng không đều thì chấm thế nào ? hic

minhland
14-07-13, 11:14 PM
Mình muốn chấm công nửa ngày thì làm thế nào??

ChanhTQ@
15-07-13, 08:15 AM
Mình muốn chấm công nửa ngày thì làm thế nào??

Vậy xin hỏi lại bạn, rằng bạn chấm công cho người đi làm nguyên ngày là như thế nào?

Nếu là 8 thì giờ chấm nữa ngày là 4;
Nếu chấm là X, thể giờ có thể là V hay ^, hoặc Y; Thậm chí / hay \ cũng xong; miễn qui ước này được sếp bạn chấp thuận là mĩ miều

0922825456
29-07-13, 01:29 PM
công ty mình mỗi ngày làm thêm 1h hay 3h nhưng không đều thì chấm thế nào ? hic
Với mẫu bảng lương này thì bạn có thể quy ước thêm rồi chỉnh lại code nhưng sẽ khá phức tạp với người chưa biết
Vì thế theo mình bạn lên tìm 1 file chấm công và tính lương theo giờ. VD bạn làm 8tiếng = "8" , 6 tiếng = "6" .....................

hung_xu20032000
29-07-13, 08:19 PM
Nếu như công ty mình chấm công cho nhân viên làm theo ca thì làm thế nào nhỉ?
Bên mình cũng làm theo ca. Từ ca 1 đến ca 3, có tính đến giờ ca đêm. Mình cũng muốn trao đổi thêm với bạn xem thế nào.

khamphoa
30-09-13, 09:42 PM
ban đưa file mẫu xem thử Hongmai1811.
Hoặc có thể máy in bạn chưa chọn khổ giấy đúng với giấy bạn in
(Giả sử bạn định dạng giấy trong EXCEL là A4 thì định dạng giấy in trong MÁY IN cũng là A4).
Cách chọn khổ giấy cho máy in:
+ Vào Start \ Printer
+ Kích phải máy in \ Properties \ Preference... (tùy máy in)
+ Thẻ Page: mục Page Size: chọn khổ giấy (thường A4)

ngocminhhuong
01-10-13, 09:06 AM
[QUOTE=khamphoa;534926]ban đưa file mẫu xem thử Hongmai1811.
Hoặc có thể máy in bạn chưa chọn khổ giấy đúng với giấy bạn in
(Giả sử bạn định dạng giấy trong EXCEL là A4 thì định dạng giấy in trong MÁY IN cũng là A4).
Cách chọn khổ giấy cho máy in:
+ Vào Start \ Printer
+ Kích phải máy in \ Properties \ Preference... (tùy máy in)
+ Thẻ Page: mục Page Size: chọn khổ giấy (thường A4)[/Qluwong
Mình cũng cần làm bảng chấm công và bảng lương
Trước kia bên mình toàn làm chấm công bằng tay mà số lượng công nhân nhiều từ 300 người trở lên, bên mình mới có máy tính nên mình cũng không biết nhều về EXCEL nên làm lâu quá,
ai có bảng công thức chấm công và lương cho mình xin một bảng với
bên mình tuần làm 6 buổi ( 8 tiếng)
làm thêm giờ và ngày nghỉ nếu làm thêm giờ nhân 1.5
tiền lương một ngày 150000đồng/8 tiếng
cảm ơn các bạn nhiều
Mình có gửi phai đính kèm, nhờ các bạn giúp nha

HYen17
01-10-13, 11:27 AM
Bạn mô tả kỹ hơn về fương thức chấm công nơi bạn; Ngoài những vấn đề nêu trên như

Trước bên mình toàn làm chấm công bằng tay mà số lượng NV nhiều (> 300 người), bên mình mới có máy tính nên mình cũng không biết nhều về EXCEL nên làm lâu quá,
ai có bảng công thức chấm công và lương cho mình xin một bảng với
bên mình tuần làm 6 buổi ( 8 tiếng)
làm thêm giờ và ngày nghỉ nếu làm thêm giờ nhân 1.5
tiền lương một ngày 150.000đồng/8 tiếng
cảm ơn các bạn nhiều
Ốm đau, thai sản, TNLĐ, fép, RO, RC,. . . . H, . . . .(?)

thien bao
06-10-13, 11:13 PM
Anh ơi, Công thức: =COUNTIF($Q10:$DE10,"X")+SUMPRODUCT(($Q$6:$DE$6>1)*(($Q$8:$DE$8="NB")+($Q$8:$DE$8="C")),$Q10:$DE10)/$G$4


Thì C là ký hiệu của gì vậy ah?


BẢNG CHẤM CÔNG VÀ BẢNG LƯƠNG MẪU

ÁP DỤNG CHO DN LÀM VIỆC 48 GIỜ 1 TUẦN (6 NGÀY x 8 GIỜ)
Số giờ làm việc quy định cho 1 ngày ghi tại ô G4

Có quá nhiều các thành viên hỏi công thức tính tiền lương, tính toán trong bảng chấm công. Tuy nhiên, đa số người hỏi không thiết lập bảng chấm công theo 1 tiêu chuẩn nào, gây khó khăn cho tính toán, và mỗi người hỏi có 1 bảng chấm công khác nhau như vậy sẽ phải lập công thức riêng cho từng người hỏi.

Mỗi đơn vị đều có cách tính công, tính lương khác nhau, nhưng bảng chấm công có thể quy về 1 tiêu chuẩn để tính.
Vấn đề đặt ra là tạo 1 bảng chấm công và tính lương mẫu với 1 số những quy ước chấm công thế nào, tăng ca thêm gờ, tăng ca chủ nhật, phép, nghỉ bù ... chấm ra sao để có thể tính chính xác.

Sau đây tôi xin đưa ra 1 bảng chấm công mẫu áp dụng được cho đa số DN có tăng ca, số lượng công nhân không nhiều (dưới 200).

1. Một số quy ước chấm công:

X: Công trong giờ ngày thường 8 tiếng, nếu ít hơn 8 giờ, ghi số giờ
P: Phép hưởng lương
L: lễ nghỉ hưởng lương
TC: Tăng ca chủ nhật, nếu tăng ca ít hơn 8 giờ ghi số giờ
TCL: tăng ca lễ, nếu tăng ca ít hơn 8 giờ ghi số giờ
NB: Nghỉ bù hưởng lương
Chủ nhật, lễ, tăng ca nếu nghỉ bù đánh TB (không tính lương, do đó NB tính lương). Số ngày nghỉ bù tương ứng nên có sheet theo dõi riêng.
Số giờ làm việc ghi số.

2. Một số quy ước tính lương từ số ngày công, giờ công (có thể khác nhau tuỳ DN):

Ngày thường: tăng ca sau 5 giờ nhân 1.5, sau 9 giờ nhân 2
Chủ nhật: nhân 1.5, tăng thêm giờ sau 5 giờ nhân 2, sau 9 giờ nhân 3
Lễ: Nhân 3, tăng thêm giờ sau 5 giờ nhân 4.5
Các hệ số nhân này ghi vào dòng 9 tại các cột tương ứng.

3. Quy ước khác: Tuỳ doanh nghiệp

Phụ cấp đi lại cho 1 ngày có đi làm
Phụ cấp tiền ăn trưa
Phụ cấp trách nhiệm
Phụ cấp công trình bằng tỷ lệ % so với lương chính.
Tăng ca trên 3 giờ 1 ngày hưởng thêm phụ cấp tiền ăn tối. số giờ quy định này ghi vào ô K43 bảng chấm công


CÁCH SỬ DỤNG:

1. Bảng chấm công:

- Trong file có sử dụng công thức tính ngày trong tháng, do đó, khi đổi sang tháng mới, chỉ sửa ngày đầu tiên (ngày 1) của tháng đó.
- Tiêu đề Bảng chấm công tháng mấy, Bảng lương tháng mấy cũng là công thức
- Ngày công quy định & ngày lễ nếu có, tính bằng công thức
- Một ngày chấm công 3 cột, nếu DN nào sử dụng 2 cột thì có thể dấu bớt: Cột ký hiệu "C", chấm công giờ hành chánh, cột T5: số giờ tăng ca từ sau 5 giờ chiều đến 9 giờ tối, cột ký hiệu T9: số giờ tăng ca sau 9 giờ
- Nếu trong tháng có ngày lễ, đánh "L" vào dòng 9, 3 cột của ngày đó.
- Trong file có sử dụng conditional formating, tô màu ngày chủ nhật. Nếu DN nghỉ thứ bảy, thì bổ sung.
- Công thức đang tính cho DN áp dụng tuần làm 6 ngày x 8 giờ. Nếu 1 ngày 7 giờ hoặc 6 giờ, ghi vào ô G4.

2. Bảng lương:

- Tên, chức vụ, bộ phận, ... có thể copy từ bảng chấm công sang
- Mức lương chính & trợ cấp trách nhiệm, có thể lookup từ 1 sheet khác.
- Mức tiền phụ cấp xa nhà, phụ cấp đi lại, phụ cấp tiền ăn trưa, gõ vào các ô riêng để có thể sửa chữa, thay đổi sau này.
- Nếu mức lương đóng BHXH khác mức lương chính, chèn thêm 1 cột và sửa công thức.
- Khi chèn dòng, phải đứng tại dòng trên của dòng cộng để chèn, không được đứng ngay dòng cộng.

ptm0412
06-10-13, 11:42 PM
=COUNTIF($Q10:$DE10;"X")+SUMPRODUCT(($Q$6:$DE$6>1)*(($Q$8:$DE$8="NB")+ ($Q$8:$DE$8="C")); $Q10:$DE10)/$G$4

cụm SUMPRODUCT(($Q$6:$DE$6>1)*(($Q$8:$DE$8="NB")+ ($Q$8:$DE$8="C")) dùng tính số giờ làm việc lẻ trong giờ chính thức (C), chia 8 (G4) cho ra số ngày tương ứng.
vì nếu X là đủ 8 giờ, nếu không đủ 8 giờ thì ghi số giờ trong cột có chữ C (chính thức)

Riêng phần ($Q$8:$DE$8="NB") là dư nhưng không ảnh hưởng kết quả.

thien bao
06-10-13, 11:53 PM
110217

E gửi anh hình chụp bảng chấm công đây ah.
Công thức ô E10: a nhìn vào mục hiển thị hàm Fx của ô E. E đọc không thấy a nói đến: ký hiệu C. Vì x là công 8gio rồi ah


Công thức đó nằm ở ô nào, file bài mấy, mà tôi không thấy?

ptm0412
06-10-13, 11:59 PM
=COUNTIF($Q10:$DE10;"X")+SUMPRODUCT(($Q$6:$DE$6>1) *(($Q$8:$DE$8="NB")+ ($Q$8:$DE$8="C")); $Q10:$DE10)/$G$4

cụm SUMPRODUCT(($Q$6:$DE$6>1)*(($Q$8:$DE$8="NB")+ ($Q$8:$DE$8="C")) dùng tính số giờ làm việc lẻ trong giờ chính thức (C), chia 8 (G4) cho ra số ngày tương ứng.
vì nếu X là đủ 8 giờ, nếu không đủ 8 giờ thì ghi số giờ trong cột có chữ C (chính thức)

Riêng phần ($Q$8:$DE$8="NB") là dư nhưng không ảnh hưởng kết quả.

chunie
15-10-13, 09:05 AM
Các bác giúp em với.
Công ty em chấm công 8 tiếng tính 1 công, tăng ca 1 h ghi thành 9. nếu làm 4,5h ghi 4.5.
Có những trường hợp nghỉ chờ việc tính 70% lương cơ bản.
Em đang không biết dùng hàm nào để tính được hết các trường hợp
Tổng ngày công trong giờ
Tổng giờ tăng ca
Tổng ngày nghỉ chờ việc.
Chắc do em lập bảng lương chưa hợp lí. em có tham khảo 1 số bảng lương có công thức tinhcong, themgio, chamcong. nhưng khi em đánh công thức như thế thì không được.
Các bác giúp em với :((

HYen17
15-10-13, 11:56 AM
Các bác giúp em với.

Tổng ngày công trong giờ
Tổng giờ tăng ca
Tổng ngày nghỉ chờ việc.
Chắc do em lập bảng lương chưa hợp lí. em có tham khảo 1 số bảng lương có công thức tinhcong, themgio, chamcong. nhưng khi em đánh công thức như thế thì không được.
Các bác giúp em với :((

Bạn nhanh chóng đưa lên diễn đàn các loại công có trong bảng chấm công-tính lương của bạn đi
Tóm lại là 1 bảng chấm công "điển hình" nhất có thể (xin nhấn mạnh: gồm đủ các loại công có thể)

Thân ái & chúc vui!

chunie
15-10-13, 04:48 PM
Em gửi kèm file ạ
Mọi người xem giúp em.
8h tính 1 ngày công.
Nếu công nhân tăng ca 3h thì ghi 11
Có những trường hợp nghỉ chờ việc được hưởng 70% lương cơ bản.
Em muốn tính tổng công trong tháng
Tổng giờ tăng ca
Tổng ngày nghỉ chờ việc
Mọi người giúp em vơi
Em cảm ơn ạ

ChanhTQ@
15-10-13, 08:28 PM
Em gửi kèm file mọi người xem giúp.
8h tính 1 ngày công; Nếu công nhân tăng ca 3h thì ghi 11
Có những trường hợp nghỉ chờ việc được hưởng 70% lương cơ bản.

Em muốn tính tổng công trong tháng
Tổng giờ tăng ca
Tổng ngày nghỉ chờ việc
;;;;;;;;;;;

)(&&@@ )(&&@@ )(&&@@ }}}}} }}}}} }}}}} )*&^) )*&^) )*&^)

chunie
15-10-13, 10:47 PM
Công riêng có lương, y bạn là nghỉ chờ việc a? Hình như mìng không có tru0ng hợp công riêng. Truong hợp nghj chờ việc là tất cả công nhân tr danh śach nếu công ty k có viêc đều dc nhận 70% lương cơ bản cho nhưng ngay đo

HYen17
16-10-13, 07:23 AM
Công riêng có lương, y bạn là nghỉ chờ việc a? (1) Hình như mìng không có tru0ng hợp công riêng.
(2) Truong hợp nghj chờ việc là tất cả công nhân tr danh śach nếu công ty k có viêc đều dc nhận 70% lương cơ bản cho nhưng ngay đo

(1) File giả lập fải có đủ các loại công; Bạn lại nói vầy, thì lúc gặp chuyện lại làm thế nào?

(2) Vấn đề ở chổ nghỉ chờ việc bạn hay CQ bạn chấm ký hiệu là gì? Chứ 70% mà nói hoài, thì nhàm rồi
Kể cả chuyện công riêng có lương kia nữa!

(3) Bạn chú í rằng trong file E2003 không thể tính trên các ô bôi màu như E2007, nên bạn có thể làm cách khác, dựa vô ưu thế của E2007 (trở lên) của bạn

chunie
16-10-13, 08:44 AM
(1) File giả lập fải có đủ các loại công; Bạn lại nói vầy, thì lúc gặp chuyện lại làm thế nào?

(2) Vấn đề ở chổ nghỉ chờ việc bạn hay CQ bạn chấm ký hiệu là gì? Chứ 70% mà nói hoài, thì nhàm rồi
Kể cả chuyện công riêng có lương kia nữa!

(3) Bạn chú í rằng trong file E2003 không thể tính trên các ô bôi màu như E2007, nên bạn có thể làm cách khác, dựa vô ưu thế của E2007 (trở lên) của bạn

Cảm ơn vì câu trả lời của bạn. Mình mới làm về phần này nên chưa nắm rõ các trường hợp. Mình đã bổ sung đủ các loại công. Nhờ bạn xem giúp.
Cảm ơn Bạn

chunie
16-10-13, 09:17 AM
Bạn ChanhTQ ơi, Mình vào file nhưng công thức =TinhCong() hiện lỗi #NAME. Khi mình đánh công thức cũng không được. Công thức này là tự tạo à? Bạn hướng dẫn mình được không?, Cảm ơn bạn nhiều

ChanhTQ@
16-10-13, 11:59 AM
Bạn ChanhTQ ơi, Mình vào file nhưng công thức =TinhCong() hiện lỗi #NAME. Khi mình đánh công thức cũng không được. Công thức này là tự tạo à? Bạn hướng dẫn mình được không?, Cảm ơn bạn nhiều

Chắc 1 điều là ông B. không viết ra công thức fảng fất tiếng Việt như vậy rồi!
Muốn xài UDF này, bạn fải cho fép nó được chạy ngay ban đầu & quan trọng là đừng cho chương trình diệt virus hủy hoại nó!
Thân ái & tìm hiểu thêm đi!

chunie
16-10-13, 04:26 PM
Chắc 1 điều là ông B. không viết ra công thức fảng fất tiếng Việt như vậy rồi!
Muốn xài UDF này, bạn fải cho fép nó được chạy ngay ban đầu & quan trọng là đừng cho chương trình diệt virus hủy hoại nó!
Thân ái & tìm hiểu thêm đi!
Dù sao cũng cảm ơn bạn (Anh/Chị) rất nhiều.

HYen17
17-10-13, 05:12 AM
(1) Trong bảng chấm công (BCC) của bạn có ký hiệu CR; Vậy bạn cho biết nó thuộc công gì?
Mình đoán là Rc (như qui định của NNc), hay bạn đang không ở trên lãnh thổ VN(?)

(2) Bạn muốn tính các loại công khác nhau giữa ngày thường/Chủ nhật/Lễ;

Nhưng dòng 3 & 4 thể hiện các ngày công trong tháng thì bạn trộn vào nhau là không nên chút nào;

(3) Trên diễn đàn, hay trong topic này có nhiều bản chấm công mẫu, bạn cần nghiêm túc tham khảo;
Mình đề cập ở đây là trị trong ô [C3:C4] trộn của bạn;
Đúng ra bạn cần có 2 vị trí nào đó, 1 để chọn tháng (nhuY) & 1 để chọn năm (như X1); Khi chọn trị cho 2 ô này thì tại [c4:c5] hàm =DATE(X1,Y1,1) sẽ cho ta ngày đầu tháng của BCC tháng đó 1 cách tự động;
(Nói thêm:
Sau đó bạn format ô này để nó thể hiện chỉ là '01'
Những ô bên fải liền kề chắc bạn fải biết làm gì rồi để nó thể hiện là 02, 03, . . . chứ?)
31 ô theo dòng này, bạn dùng dùng Conditional Formating để bô màu những ngày thứ 7 hay chủ nhật)

(4) Việc làm ở fần nói thêm mục (3) có í nghĩa để tính các công ngày CH hay Ngày lễ
Mà nói đến tính công lễ, thì ta chí ít lấy công tháng 9 (Là tháng cuối cùng trong năm có ngày nghĩ lễ); Còn bạn thì cứ đưa BCC tháng 10 lên thì tính công Lễ bạn sẽ tự làm là cái chắc!

Bạn chịu khó đưa lại BCC tháng hai của CQ bạn lên đi; Chỉ cần vài ba người thôi; Nhưng gồm đủ các loại công gặp fải ở CQ bạn như:
Công thường ngoài chấm theo giờ như đã có, còn loại công nào nữa, như H, CT, . . . .(?)
Công do BH trả, như ốm đau, thai sản, tai nạn CQ bạn chấm ra sao (?)
Các loại công do qui chế CQ bạn đề ra khác với Bộ Luật LĐ, . . .

Tạm biệt bạn & sẽ không nhắc nhỡ gì thêm với bạn nữa!

chunie
17-10-13, 04:17 PM
Cám ơn bạn đã kiên nhẫn nhắc nhở. Mình sẽ tìm hiểu thêm những bảng chấm công khác trong diễn đàn.

phuongxu989
28-10-13, 11:00 AM
Rất rất cảm ơn ptm0412 đã đưa lên bảng chấm công và bảng lương mẫu %#^#$
Hiện tại mình cũng đang phải xây dựng bảng chấm công và bảng lương (đã tham khảo trên giaiphapexcel rất nhiều /-*+/ ) ở chỗ làm nhưng excel của mình không khá lắm nên vẫn bị mắc đôi chút.

Mình ko viết được công thức ở cột tính số công hưởng ăn trưa của nhân viên (đã ghi cụ thể trong file gửi kèm)
Mọi người có thể bớt chút thời gian giúp mình được không?
Mình cảm ơn rất nhiều }}}}}
A, rất mong nhận được sự góp ý của mọi người với bảng chấm công của mình /-*+/

SA_DQ
28-10-13, 02:07 PM
Mình chỉ có thể viết bằng hàm tự tạo thôi;
Cũng chưa thật ưng í lắm nhưng đưa lên bạn tham khảo.

cachua84
28-11-13, 07:52 AM
Mình cần nhờ trợ giúp như thế này
Bên mình chấm công theo ngày hoặc nửa ngày chứ không theo giờ
Và thứ 7 chỉ làm nửa ngày
Mình dùng hàm count, ví dụ trong tuần mà nghỉ phép nửa ngày thì xem như là nửa ngày còn lại đi làm
Nhưng thứ 7 mình đang vướng là cho nghỉ phép nửa ngày thì chưa nghĩ ra làm thế nào. Nhờ mọi người trợ giúp
Xin cảm ơn nhiều

HYen17
28-11-13, 11:46 AM
Việc này với mình thì viết hàm người dùng dễ hơn là thảo ra 1 công thứ dài ngoằng!

Góp í với bạn 1 điều về công thức ở dòng 5, như sau:

Tại [C5] ta nên áp công thức =DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(TODAY()),1) & định dạng cho nó ở thể Cutomer, dạng "DD "
Ô bên fải liện kề ta áp công thức =c5+1 & cũng định dạng như rứa!
Xong copy đến cột thứ 31;
Như vậy ta có thể xóa trắng công thức ở dòng thứ 3

Phuongg Cancer
14-05-14, 04:26 PM
bạn ơi cho mình hỏi chút :(
chỗ mình làm cũng đang dùng bảng chấm công này nhưng mình lọ mọ mãi k tìm ra cách.
Vấn đề của mình như sau:
1) ở chỗ mình làm tính công 28ngày/tháng. Nếu làm vượt quá 28 ngày thì những ngày công dư ra sẽ được tính mức lương cao hơn. vậy mình phải đặt công thức như thế nào để cho ra phần tính lương chính xác?
2) Phần đánh dấu sinh nhật của mọi người nữa. Mình cũng chưa làm được :((
Bạn giúp mìn với! Cám ơn nhiều ạ! ^^

Phuongg Cancer
14-05-14, 04:42 PM
bạn ơi cho mình hỏi chút :(
chỗ mình làm cũng đang dùng bảng chấm công này nhưng mình lọ mọ mãi k tìm ra cách.
Vấn đề của mình như sau:
1) ở chỗ mình làm tính công 28ngày/tháng. Nếu làm vượt quá 28 ngày thì những ngày công dư ra sẽ được tính mức lương cao hơn. vậy mình phải đặt công thức như thế nào để cho ra phần tính lương chính xác?
2) Phần đánh dấu sinh nhật của mọi người nữa. Mình cũng chưa làm được :((
Bạn giúp mìn với! Cám ơn nhiều ạ! ^^

Hoang2013
15-05-14, 01:09 PM
Bạn tự chấm công trong file & đưa lên thì có ngay câu trả lời!

nanonxt
10-07-14, 02:22 PM
Em rất gà, mong các bác giúp e với ạ:

-Sheet "Bảng chấm công" các bác tổng cộng hộ e ngày công của công nhân (8giờ/ngày, 6ngày/tuần), "X" là làm đủ 8h/ngày.

- Sheet "Bảng lương" đã có đơn giá các bác trích hộ e 10% để trích vào Hỗ trợ bảo hiểm ạ....(Lương công nhân may trả theo sản phẩm và tất cả các khâu cũng vậy ạ)

Cảm ơn các bác rất nhiều !!!

121286
10-09-14, 11:20 AM
Cho mình hỏi, bên doanh nghiệp mình ngoài lương cứng cho toàn thể nhân viên còn có phần hoa hồng cho bộ phận sales. Mình phải tính công thức như thế nào vậy add

Cụ thể như sau :

doanh sô bán hàng trong định mức - Mức DSBH được hưởng hoa hồng - Tỷ lệ hoa hồng - Hoa hồng được hưởng
1. 30 triệu - 30 triệu - 3% - 900.000
2. 30 <doanh số <60 triệu - 30 triệu - 5% - 1.500.000
3. 60 <doanh số <100 triệu - 40 triệu - 7% - 2.800.000
4. 100<doanh số <150 triệu - 50 triệu - 10% - 5.000.000

Bên doanh nghiệp mình kinh doanh dịch vụ dạy học, nên hợp tác với các giáo viên và quy chế cũng như sau:

1 buổi dạy : 250 đối với lớp A
1 buổi dạy : 525 đối với lớp B

Một tuần làm việc từ thứ 2 đến thứ 7. Một ngày có 5 tiết dạy và cứ căn cứ theo mức tiền lương như thế tình cho mỗi giáo viên

Minh rất mong nhận được sự hỗ trợ từ add, xin chân thành cảm ơn

121286
10-09-14, 11:31 AM
Cho mình hỏi, bên doanh nghiệp mình ngoài lương cứng cho toàn thể nhân viên còn có phần hoa hồng cho bộ phận sales. Mình phải tính công thức như thế nào vậy add

Cụ thể như sau :

doanh sô bán hàng trong định mức - Mức DSBH được hưởng hoa hồng - Tỷ lệ hoa hồng - Hoa hồng được hưởng
1. 30 triệu - 30 triệu - 3% - 900.000
2. 30 <doanh số <60 triệu - 30 triệu - 5% - 1.500.000
3. 60 <doanh số <100 triệu - 40 triệu - 7% - 2.800.000
4. 100<doanh số <150 triệu - 50 triệu - 10% - 5.000.000

Bên doanh nghiệp mình kinh doanh dịch vụ dạy học, nên hợp tác với các giáo viên và quy chế cũng như sau:

1 buổi dạy : 250 đối với lớp A
1 buổi dạy : 525 đối với lớp B

Một tuần làm việc từ thứ 2 đến thứ 7. Một ngày có 5 tiết dạy và cứ căn cứ theo mức tiền lương như thế tình cho mỗi giáo viên

Minh rất mong nhận được sự hỗ trợ từ add, xin chân thành cảm ơn

bachyenbach
10-09-14, 12:13 PM
Cam on ban rat nhieu nhe

le_vis
07-10-14, 12:11 AM
Vì ban Cool hỏi thêm, xin mạo muội góp tý , Không biết có đúng ý không mong được góp ý thêm

le_vis
07-10-14, 10:21 AM
Vì bạn cool muốn chấm 1/2 công nên xin được góp một kiểu. Mong nhận được ý kiến phê bình góp ý của các bạn .
(Xin lỗi ban quản trị và các bạn File nay đã gửi bài trước. Mình nhần File đang T.kế dỡ cho bạn khác.)

huyen2011
11-10-14, 04:37 PM
giúp em với ạ!em ko giỏi excel,bị sếp bắt tính lương mà ko biết tính!ai giỏi excel làm giúp em cái bảng lương theo quy chế mới này với ạ!Anh chị nào làm ơn giúp em ạ!E cám ơn rất nhiều!

vanchien9
15-10-14, 09:57 PM
BẢNG CHẤM CÔNG VÀ BẢNG LƯƠNG MẪU

ÁP DỤNG CHO DN LÀM VIỆC 48 GIỜ 1 TUẦN (6 NGÀY x 8 GIỜ)
Số giờ làm việc quy định cho 1 ngày ghi tại ô G4Anh có thể giúp em làm bảng chấm công và bảng lương có thêm ca đêm được không?

le_vis
16-10-14, 02:18 PM
Bạn hỏi anh nào ? File của bạn đâu ?

vanchien9
17-10-14, 10:16 AM
Em gửi file. Mong Anh, Chị giúp em chấm công và tính lương làm ca đêm.

SA_DQ
17-10-14, 12:02 PM
Em gửi file. Mong Anh, Chị giúp em chấm công và tính lương làm ca đêm.

Chí ít bạn cho biết chấm công đêm như thế nào chứ?
Mình chỉnh lại chút đĩnh BCC của bạn đây, bạn tham khảo

vanchien9
17-10-14, 03:57 PM
Công ty em khi nào có hàng gấp là bộ phận SX sẽ đi ca và được chia làm 2 ca
Ca ngày từ 6h sáng đến 18h (trong đó tăng ca 4h) nếu không tăng ca thì từ 6h sáng đến 14h
Ca đêm từ 18h đến 6h sáng hôm sau (trong đó tăng ca 4h)nếu không tăng ca thì từ 22h đến 6h

HYen17
20-10-14, 06:31 AM
Công ty em khi nào có hàng gấp là bộ phận SX sẽ đi ca và được chia làm 2 ca
Ca ngày từ 6h sáng đến 18h (trong đó tăng ca 4h) nếu không tăng ca thì từ 6h sáng đến 14h
Ca đêm từ 18h đến 6h sáng hôm sau (trong đó tăng ca 4h)nếu không tăng ca thì từ 22h đến 6h

Chuyện bạn trả lời như vậy chả mấy ai quan tâm làm chi;
Người ta cần là cần bạn sẽ chấm công như thế nào trong bảng chấm công kia.

Ví dụ XD hay D để chỉ ra những nhân viên làm ca đềm
D4 chỉ ra chàng/nàng này là thêm 4 giờ ca đêm,. . . .

vanchien9
21-10-14, 07:44 AM
Anh/Chị giúp em làm bảng chấm công và bảng lương ca đêm với
Công ty em khi nào có hàng gấp là bộ phận SX sẽ đi ca và được chia làm 2 ca
Ca ngày từ 6h sáng đến 18h (trong đó tăng ca 4h) nếu không tăng ca thì từ 6h sáng đến 14h
Ca đêm từ 18h đến 6h sáng hôm sau (trong đó tăng ca 4h)nếu không tăng ca thì từ 22h đến 6h

candytran
27-10-14, 10:06 AM
Giúp mình với ! mình sử dung conditional fromatting tô các ngày CN không được
Giúp mình công thức tổng ngaỳ công trừ ngày Chủ nhật

ChanhTQ@
27-10-14, 12:23 PM
Bạn xem theo file đính kèm; Mình xài macro đó nha!

Trần Thị Ngọc Bích
08-01-15, 01:51 PM
Có thể gửi cho mình file vào mail emeraldtran189@gmail.com . Cám ơn a.

lethuhak52
18-06-15, 10:31 AM
cảm ơn bạn đã chia sẻ

pocololo
05-11-15, 03:32 PM
Công ty mình làm việc từ 9h-18h
Từ 18 giờ trở đi là tăng ca, nhân 1.5
Làm ngày chủ nhật thì nhân 2, làm sau 18 h chủ nhật thì nhân 4
MÌnh muốn làm bảng chấm công mà tính ra cả tổng số giờ tăng ca trong tháng
Mình rất gà về excel

HYen17
05-11-15, 05:05 PM
Công ty mình làm việc từ 9h-18h
Từ 18 giờ trở đi là tăng ca, nhân 1.5
Làm ngày chủ nhật thì nhân 2, làm sau 18 h chủ nhật thì nhân 4
MÌnh muốn làm bảng chấm công mà tính ra cả tổng số giờ tăng ca trong tháng
Mình rất gia về excel

Vậy hàng ngày bạn chấm công như thế nào? Theo giờ vô-ra fải không?

pocololo
05-11-15, 05:36 PM
uh,mình chấm theo giờ vô -ra, rồi phải ngồi cộng số giờ tăng ca cả tháng,ngày nào cũng có tăng ca

pocololo
05-11-15, 05:38 PM
uh,mình chấm theo giờ vô -ra, ví dụ làm đến 20h về thì được tăng ca 2h, rồi phải ngồi cộng số giờ tăng ca cả tháng,ngày nào cũng có tăng ca

HYen17
05-11-15, 06:05 PM
Bạn đến các bài này xem cơ quan bạn giống với bài nào nhất;
Còn không giống ai thì bạn cần đưa file lên vậy:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?70530-Theo-d%C3%B5i-b%E1%BA%A3ng-ch%E1%BA%A5m-c%C3%B4ng
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?61257-L%E1%BB%8Dc-danh-s%C3%A1ch-%C4%91i-tr%E1%BB%83-v%E1%BB%81-s%E1%BB%9Bm-kh%C3%B4ng-%C4%91i-l%C3%A0m-v%C3%A0-kh%C3%B4ng-b%E1%BA%A5m-gi%E1%BB%9D-%C4%91%E1%BB%A7-2-l%E1%BA%A7n-t%E1%BB%AB-d%E1%BB%AF-li%E1%BB%87u-m%C3%A1y
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?66007-S%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-h%C3%A0m-g%C3%AC-trong-b%E1%BA%A3ng-ch%E1%BA%A5m-c%C3%B4ng
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?64632-T%C3%ADnh-th%C3%AAm-gi%E1%BB%9D-cho-NV

pocololo
06-11-15, 02:18 PM
Công ty mình không có file mẫu, chỉ ngày nào cũng ghi ai vô mấy giờ ra mấy giờ , rồi cộng giờ tăng ca buổi tối , cuối tháng cộng hết cả tháng, xong lấy giờ tăng ca ngày thường nhân 1.5, còn ngày chủ nhật nhân 2 để tính lương
Nói chung rất chi là thủ công và mình thấy không được khoa học, hi hi

ChanhTQ@
06-11-15, 02:52 PM
Công ty mình không có file mẫu, chỉ ngày nào cũng ghi ai vô mấy giờ ra mấy giờ , rồi cộng giờ tăng ca buổi tối , cuối tháng cộng hết cả tháng, xong lấy giờ tăng ca ngày thường nhân 1.5, còn ngày chủ nhật nhân 2 để tính lương

Thì bảng ghi của bạn thế nào, bạn trình cho anh chị em cộng đồng xem xét & góp í làm cho bạn có file hoàn chỉnh.

pocololo
06-11-15, 04:11 PM
Em mới tìm dc cái bảng như thế này ạ,mấy chị xem góp ý giúp em với ạ, em gà excel quá

HYen17
06-11-15, 08:01 PM
Em mới tìm dc cái bảng như thế này, mấy chị xem góp ý giúp em với ạ,

Bạn tham khảo thử cái ni:

pocololo
07-11-15, 09:35 AM
Em cảm ơn chị Hyen17, CHo em hỏi tí nha chị là buổi sáng làm từ 9h nhưng đi sớm hơn cũng dc tính vào tăng ca, ví dụ là 8h vào thì dc tính thêm 1h, còn đi trễ thì mình lại thêm 1 cột tính giờ đi trễ để cuối tháng trừ tiền hả chị?
Em tải về công thức tính tổng tăng ca ở AK6, AK7 báo #NAME? chị

ChanhTQ@
07-11-15, 12:29 PM
CHo em hỏi tí nha chị là (2) buổi sáng làm từ 9h nhưng đi sớm hơn cũng dc tính vào tăng ca, ví dụ là 8h vào thì dc tính thêm 1h, (3) còn đi trễ thì mình lại thêm 1 cột tính giờ đi trễ để cuối tháng trừ tiền hả chị?
(1) Em tải về công thức tính tổng tăng ca ở AK6, AK7 báo #NAME? chị

(1) Đó là các hàm người dùng; Nên bạn cần có hàm người dùng này trong file mới của bạn, khi đó mới tính được;
Hàm chỉ có thể gán vô dòng "Vào" & dòng "Tăng ca" của từng người mà thôi.
Bạn xem theo cú fáp hàm trong file đính kèm; Còn để hiểu nó thì cần fiên dịch từ ngôn ngữ VBA sang tiếng Việt

(2) Chuyện này sẽ gây fức tạp trong tính toán đây; Nếu có thể bạn dời thời gian 'Ra' cho những người vô lúc 8:00 thêm 1 giờ, được không?

(3) Đi trễ & gắn với nó còn là về sớm nữa; Nhưng trước tiên cần định nghĩa thế nào là đi trễ & thế nào là về sớm?
Mà nên hỏi bạn: Rằng CQ bạn có xài máy bấm thể hay chấm công trên bảng chấm công (bằng tay)?

pocololo
07-11-15, 12:52 PM
Dạ công ty em chấm bằng tay chị

vnn160
15-12-15, 09:52 AM
Có Bạn nào cho mình xin Chấm công giảng viên theo tiết học và theo ngày.... rồi thống kê ngưởi vắng, dạy bù, đi trể, về sớm....mình gởi file đang làm dở nhờ giúp, xin cám ơn

vnn160
18-12-15, 07:30 AM
Không ai giúp mình cả

pocololo
05-01-16, 03:33 PM
EM làm thế này dc ko ạ, mong anh chị góp yém với ạ, em cảm ơn

Lê Duy Thương
05-01-16, 05:34 PM
EM làm thế này dc ko ạ, mong anh chị góp yém với ạ, em cảm ơn
bạn hỏi bác SADQ ý. bác sẽ góp ý cho
--=0--=0

ChanhTQ@
05-01-16, 07:19 PM
EM làm thế này dc ko ạ, mong anh chị góp yém với ạ, em cảm ơn
Bảng chấm công của bạn có thể xác định từ đó tổng giờ tăng ca từng người là được; Tuy nhiên cần tính bằng hàm tự tạo;

Nhìn chung bạn nên gán mỗi người 1 mả duy nhất, như
NTH00: Nguyễn Thị Thu Huyền
NTH02: Nguyễn Thanh Hà
NJD00: Nguyễn Duy
NDF00: Nguyễn Duy Đông
FFF00: Đỗ Đình Đoan
. . . .
Máy tính sẽ làm việc với mã sẽ nhanh hơn nhiều so với làm việc với họ tên từng người;

Cho hỏi thêm: Mỗi người bạn để ra 4 dòng để chấm công; & dòng thứ 4 có nghĩa là gì vậy bạn?
(Theo như công thức bạn viết thì TC có nghĩa như là "Tăng Công' thì fải?)
Bạn tính dòng thứ tư cho mỗi người là được rồi; Nhưng BCC này chỉ xài được có 1 tháng thôi; Không uyễn chuyển cho lắm (để tính công TC cho các ngày chủ nhất của tháng bất kỳ nào ta chọn)
Để "uyễn chuyển" ta nên xài hàm người dùng, bạn nghỉ sao về UDF mà mình gợi í?

pocololo
06-01-16, 04:08 PM
Dạ TC là tăng ca ạ,em làm để tính ra số giờ tăng ca cho từng người ạ
Dạ em cũng thấy mình làm thủ công quá nhưng em ko biết gì về VBA hay hàm người dùng ạ,Vào đây coi em mới biết có VBA đấy ạ

ChanhTQ@
06-01-16, 07:27 PM
Dạ TC là tăng ca ạ,em làm để tính ra số giờ tăng ca cho từng người ạ
Dạ em cũng thấy mình làm thủ công quá nhưng em ko biết gì về VBA hay hàm người dùng ạ,Vào đây coi em mới biết có VBA đấy ạ
Bạn tham khảo cách mình làm bằng hàm tự tạo (UDF) ở trang 'CCNG'

Ưu điểm của hàm UDF này ở chỗ: Bạn thay tháng khác tại [B4] thì số liệu sẽ cập nhật mới ứng với tháng đó;

Trước khi đó bạn kiểm tra số liệu tăng ca ngày thường & chủ nhật xem sao.

(Nhớ cho macro/UDF chạy nha bạn)

megau76
25-01-16, 02:58 PM
Sao các bác không dùng phần mềm cho nó nhanh!

trần phượng88
22-11-16, 12:26 PM
nếu công 1 ngày bạn ký hiệu là X thì nửa ngày là 0.5X

ChanhTQ@
22-11-16, 12:52 PM
Nếu công 1 ngày bạn ký hiệu là X thì nửa ngày là 0.5X

Cũng tùy thôi bạn à!

Dì thì gì chấm như bạn ô đó sẽ có độ dài 4 kí tự
Nếu qui ước là X/2 sẽ còn 03 kí tự
Nếu 2ui ước xài 'N' cho nữa công thì độ dài chỉ còn là 01

vienhuechi
05-03-17, 05:20 PM
Mình đang cần bảng excel có công thức tính thuế thu nhập cá nhan admin và các bạn ai có cho mình với
thank you verry much!

lambanghieunambac
03-04-17, 09:26 AM
Cảm ơn bài viết của bạn rất nhiều. Có rất nhiều điều hữu ích ở trang của bạn