PDA

View Full Version : cách tạo một phần mềm kế toánlinhnhongnheo
10-09-07, 10:03 PM
em muốn tạo một phần mêm kế toán ta phải làm như thế nào?, anh chị giúp em với cảm ơn

Mr Okebab
10-09-07, 11:00 PM
Trước khi tạo một phần mềm kế toán thì bạn phải :

Hiểu rõ về hình thức kế toán của mình : CTGS, NKC, NKSC . . .
Hiểu rõ về sơ đồ kế toán : Để hiểu sự phân phân bố, ràng buộc giữa các sổ sách, các phân hệ kế toán
Hiểu rõ về các tài khoản : Để bạn cấu trúc được CSDL, các sổ tổng hợp, các định khoản . . . . .
Có một kinh nghiệm nhất định về kế toán : Để bạn có thể hình dung và lường trước được những TH có thể xảy ra.Đây mới chỉ là những yêu cầu căn bản CẦN PHẢI CÓ, nếu bạn đã có rồi thì chúng ta mới tiếp tục được

Thân!

thanh hieu
11-09-07, 02:09 PM
Mình đang loay hoay với cách sử dụng if, and và các hàm khác nữa trong cách tinh về Doanh số, chiết khấu, %, lương, thưởng, phụ cấp (dac biet la phan phu cap) va Tổng. xin cac bạn chỉ dẫn giúp mình. Xin cam ơn nha!
thanhhieuzp.s@gmail.com / zipuppy@yahoo.com

duongsatdn
11-09-07, 02:34 PM
Trich báo LBVMVT số 215

Bài viết sau đây nhằm chia sẻ với các bạn về việc ứng dụng các kiến thức cơ bản và một số hàm đơn giản của Excel, kiến thức cơ bản về kế toán để xây dựng hệ thống kế toán đơn giản tại đơn vị. Các bạn có thể tham khảo file nguồn của chương trình (file nén có dung lượng 660 KB) tại địa chỉ:
http://www.zshare.net/download/283710167e054a/
hoặc http://www.mediafire.com/?1qddn2mdgu1
hoặc http://www.bigupload.com/d=4F867C3D.
Để kích hoạt chương trình, các bạn giải nén tập tin gốc và khởi động Excel, điều chỉnh tùy chọn Tools > Options > Security > Medium > OK > OK sau đó mở file gốc để xem thiết kế mẫu của chương trình.
Thực chất để thiết kế một chương trình kế toán Excel hoàn chỉnh đòi hỏi bạn phải có kiến thức vững vàng về kế toán và lập trình Excel. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ được cả 2 khả năng này, có người rất giỏi về nghiệp vụ kế toán nhưng lại không rành lắm về Excel và ngược lại. Nếu vận dụng tốt cả 2 kiến thức nói trên bạn sẽ tự mình xây dựng được các phần mềm quản lý kế toán Excel, giúp tiết kiệm được một khoản chi phí kha khá cho đơn vị, có thêm kinh nghiệm sử dụng và nâng cao tay nghề với Excel.
nCÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN BIẾT ĐỐI VỚI KẾ TOÁN
1. Hình thức sổ kế toán:
Trong kế toán có 5 hình thức sổ kế toán cơ bản: Nhật ký sổ cái, Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chứng từ và hình thức kế toán trên máy vi tính. Tuy nhiên, để áp dụng lên máy tính với Excel thì hình thức Nhật ký chung là dễ dàng và thuận tiện nhất. Hình thức này bao gồm các sổ sách kế toán như: sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ nhật ký đặc biệt và các sổ kế toán chi tiết (sổ phụ).
- Sổ nhật ký chung là sổ kế toán cơ bản dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng tài khoản của các nghiệp vụ đó làm căn cứ để ghi vào sổ cái.
- Sổ cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để tập hợp và hệ thống hóa các nghiệp vụ phát sinh của từng tài khoản tổng hợp. Số liệu của sổ cái cuối tháng được dùng để ghi vào bảng cân đối phát sinh, từ đó ghi vào bảng cân đối kế toán và các báo biểu kế toán khác.
- Sổ nhật ký đặc biệt được dùng trong trường hợp nghiệp vụ phát sinh nhiều, nếu tập trung ghi cả vào nhật ký chung thì có nhiều trở ngại, cho nên phải mở các sổ nhật ký đặc biệt để ghi chép riêng cho từng loại nghiệp vụ chủ yếu. Sổ nhật ký đặc biệt bao gồm 4 loại sau: bán hàng chịu, mua hàng chịu, thu tiền mặt và chi tiền mặt. Khi dùng sổ nhật ký đặc biệt thì chứng từ gốc trước hết được ghi vào sổ nhật ký đặc biệt, sau đó, hàng ngày hoặc định kỳ tổng hợp số liệu của nhật ký đặc biệt ghi một lần vào sổ cái.
- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết dùng để ghi chép một cách chi tiết các đối tượng kế toán cần phải theo dõi chi tiết nhằm phục vụ cho yêu cầu tính toán một số chỉ tiêu tổng hợp, phân tích và kiểm tra của đơn vị mà sổ kế toán tổng hợp không thể đáp ứng được.


http://khoahocphothong.com.vn/uploadedfiles/1187857769_Tung3.gif

http://khoahocphothong.com.vn/uploadedfiles/1187857781_Tung4.gif


2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung:
Hàng ngày, dựa vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu trên sổ nhật ký chung để ghi vào sổ cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cần theo dõi chi tiết thì phải ghi thêm vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết...
Trường hợp đơn vị có mở các sổ nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các sổ nhật ký đặc biệt có liên quan. Định kỳ (3, 5, 10... ngày) hoặc cuối tháng, tùy theo khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ nhật ký đặc biệt, lấy số liệu ghi vào các tài khoản phù hợp trên sổ cái, sau khi đã loại trừ số trùng lắp do một nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ nhật ký đặc biệt. Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên sổ cái, lập bảng cân đối số dư và số phát sinh. Sau khi kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập các báo cáo tài chính. Nguyên tắc chung là tổng số phát sinh Nợ và tổng phát sinh Cótrên bảng cân đối số dư và số phát sinh phải bằng tổng tiền đã ghi trên sổ nhật ký chung (hoặc sổ nhật ký chung và các sổ nhật ký đặc biệt sau khi đã loại trừ số trùng lắp trên các sổ nhật ký đặc biệt) cùng kỳ.
3. Các yêu cầu khác:
Ngoài ra, bạn cần phải nắm vững thêm về các kiến thức kế toán khác có liên quan cũng như các mẫu sổ và phương pháp ghi sổ của hình thức kế toán nhật ký chung. Các sổ này bao gồm: nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền, nhật ký mua hàng, nhật ký bán hàng, sổ cái, sổ nhật ký chung... và các sổ kế toán chi tiết như: sổ chi tiết vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, sổ chi phí sản xuất kinh doanh, thẻ tính giá thành, sổ chi tiết tiền gửi, tiền vay...
Kết cấu sổ nhật ký được qui định thống nhất theo mẫu ban hành trong chế độ sổ kế toán:
Cột 1: ghi ngày, tháng ghi sổ.
Cột 2 + 3: ghi số và ngày, tháng lập chứng từ dùng làm căn cứ ghi sổ.
Cột 4: ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
Cột 5: đánh dấu các nghiệp vụ ghi sổ nhật ký chung đã được ghi vào sổ cái.
Cột 6: ghi số hiệu các tài khoản ghi Nợ, ghi Có theo định khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh. Tài khoản ghi Nợ trước, tài khoản ghi Có sau, mỗi tài khoản ghi trên 1 dòng riêng.
Cột 7: ghi số tiền phát sinh các tài khoản ghi Nợ.
Cột 8: ghi số tiền phát sinh các tài khoản ghi Có.
Cuối trang sổ cộng số phát sinh lũy kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ ghi số cộng trang trước chuyển sang. Các mẫu sổ này các bạn có thể xem chi tiết hơn trong file nguồn đính kèm. Phần này các bạn nên xem thêm Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 20/2006/TT-BTC, Thông tư 21/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành để biết thêm những chế độ, qui định mới nhất về kế toán.


http://khoahocphothong.com.vn/uploadedfiles/1187857832_Tung5.gif

duongsatdn
11-09-07, 02:36 PM
Trich báo LBVMVT số 215 (tiếp theo)

nCÁC KIẾN THỨC CẦN BIẾT ĐỐI VỚI EXCEL
Trước tiên, bạn cần nắm lại một số kiến thức cơ bản về Excel như:
- Thao tác xử lý tập tin (tạo mới, lưu, mở, đóng, in ấn, xóa... bằng cách mở menu File,chọn lệnh tương ứng).
- Thao tác về bảng tính như chèn, xóa cột hàng, đặt tên khối, tên vùng dữ liệu, tên sheet, sao chép dữ liệu, công thức, thiết lập giá trị, font chữ mặc định...
- Thao tác sắp xếp dữ liệu, trích lọc dữ liệu cơ bản và nâng cao, trích lọc có điều kiện phức tạp, vẽ đồ thị...
- Thao tác tạo subtotal, liên kết dữ liệu từ nhiều sheet khác nhau...
- Thao tác định dạng bảng tính, dàn trang bảng tính, xử lý in ấn...
Tiếp theo, bạn cần nắm vững một số hàm cơ bản sau đây để có thể thiết lập các công thức tính toán trong Excel:
- Hàm dạng văn bản: hàm LEFT(text, n); hàm RIGHT(text, n); hàm MID(text, kt, n).
- Hàm dạng logic: hàm AND(đk1, đk2, đk3...); hàm OR(đk1, đk2, đk3...); hàm IF(đk, gt đúng, gt sai).
- Hàm dạng ngày tháng: hàm DAY(ngày); MONTH(ngày); YEAR(ngày); TODAY.
- Hàm dạng thống kê, tính tổng: hàm SUM(gt1, gt2, gt3,...); hàm MAX(gt1, gt2, gt3,...); hàm MIN(gt1, gt2, gt3,...), hàm AVERAGE(gt1, gt2, gt3,...), hàm COUNT(gt1, gt2, gt3,...).
Hàm SUMIF (range, criteria, sumrange); hàm COUNTIF(range, crirteria); hàm DSUM(database, fieldnumber, criteria); DCOUNTA(database, fieldnumber, criteria).
- Hàm dạng toán học: hàm INT(giatri / n); hàm MOD (giatri, n); hàm ROUND(giatri, n).
- Hàm dạng tra cứu: hàm VLOOKUP(lookupvalue, table array, column index number, range lookup); hàm HLOOKUP(lookupvalue, table array, column index number, range lookup).
Với những hàm đơn giản này, giả định bạn đã biết cách sử dụng trong từng trường hợp cụ thể. Ở đây, chúng ta sẽ lồng ghép các hàm này thành những công thức tính toán cụ thể để xử lý các số liệu kế toán.
nVẬN DỤNG KẾ TOÁN VÀ EXCEL ĐỂ VIẾT PHẦN MỀM QUẢN LÝ
1. Tạo 2 sổ kế toán chứa dữ liệu gốc ban đầu (Sổ Kế Toán Máy và Bảng Danh mục Tài khoản)
Đây là phần trọng tâm của chương trình, bạn phải tổ chức công tác kế toán trên Excel sao cho phù hợp với công việc kế toán của bạn để từ đó giải quyết được yêu cầu đặt ra là xử lý hoàn chỉnh số liệu kế toán cho đơn vị.
Trước tiên, bạn hãy tạo một sheet mới đặt tên là SOKTM (sổ kế toán máy) để phản ảnh, định khoản toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ của đơn vị. Đây là dữ liệu gốc để từ đó bạn sẽ dùng các hàm của Excel để xử lý số liệu sau này, do đó cần thực hiện cẩn thận, chính xác. Kết cấu của sổ này bao gồm các cột sau:
- Số seri: phản ảnh số xê ri của hóa đơn thuế GTGT (những hóa đơn không có số xê ri thì bỏ trống).
- Ngày ghi sổ: là ngày định khoản kế toán, bạn nên nhập theo định dạng chuỗi.
- Số chứng từ: lưu trữ số chứng từ, bạn nên nhập theo định dạng chuỗi.
- Ngày chứng từ: lưu trữ ngày chứng từ, bạn nên nhập theo định dạng chuỗi.
- Tên cơ sở kinh doanh: tên người mua, người bán, bạn nên nhập theo định dạng chuỗi.
- Mã số thuế: mã số thuế của người mua, người bán.
- Diễn giải: ghi trích yếu nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Tài khoản ghi nợ, tài khoản ghi có: nhập bút toán định khoản tài khoản ghi nợ, ghi có.
- Số lượng: ghi nhận số lượng phát sinh khi nhập / xuất.
- Số tiền phát sinh: phản ánh số tiền phát sinh của từng tài khoản trong các bút toán định khoản.
- Thuế GTGT, thuế suất GTGT: phản ánh số tiền thuế GTGT và thuế suất GTGT của các mặt hàng mua vào hay bán ra tương ứng.
- Kiểm tra tài khoản Nợ / Có: dùng để kiểm tra các tài khoản sử dụng đã được mở và đăng ký trong bảng danh mục tài khoản.
Tiếp theo, bạn hãy tạo một sheet mới đặt tên là BDMTK (bảng danh mục tài khoản) dùng để thống kê, tập hợp tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được định khoản sẵn theo trình tự thời gian trong sổ kế toán máy. Kết cấu bảng này gồm các cột: Mã cấp, Số hiệu tài khoản, Loại tài khoản, Tên tài khoản, Số lượng tồn đầu kỳ, Số dư nợ đầu kỳ, Số dư có đầu kỳ, Tổng số phát sinh nợ, Tổng số phát sinh có, Số lượng tồn cuối kỳ, Số dư cuối kỳ, Mã cấp trung gian tài khoản.
- Cột Mã cấp: dùng để xác định vị trí của từng tài khoản trong bảng cân đối kế toán. Mã cấp bao gồm 3 cụm số, mỗi cụm 3 kí tự. Ví dụ: 100-110-111 là tiền mặt, tài khoản này nằm ở mục 100, tiểu mục 110 trong bảng cân đối kế toán, cách ký hiệu này tương tự cho những tài khoản còn lại.
- Cột Số hiệu tài khoản: mỗi tài khoản có một số hiệu riêng, tài khoản được mở chi tiết cho từng đối tượng theo dõi cụ thể của kế toán chi tiết (mỗi vật tư, mỗi hàng hóa, mỗi khách hàng...) theo nhu cầu quản lý và lập báo cáo kế toán. Tài khoản mở cho đối tượng nào thì sử dụng mã đối tượng đó ghép với số hiệu tài khoản tương ứng. Ví dụ: tài khoản 152A01, 1112USD, 131C...
- Loại tài khoản: các tài khoản có số phát sinh Nợ tăng ký hiệu N, các tài khoản có số phát sinh Có tăng ký hiệu C.
- Số lượng tồn đầu kỳ: dùng để theo dõi số lượng tồn của các tài khoản, “hàng tồn kho” cho từng hàng tồn kho.
- Số dư đầu kỳ: dùng để phản ánh số dư đầu kỳ trên từng tài khoản chi tiết đã mở.
Đặt tên vùng dữ liệu để lập công thức bằng cách bôi đen vùng dữ liệu theo cột hoặc hàng hoặc khối ô sau đó đưa con trỏ chuột vào mục Name box đặt tên và nhấn Enter hoặc chọn thông qua lệnh Insert > Name > Define (các tên này dùng để truy xuất qua các hàm của Excel).
Lập các công thức tính toán để đưa số liệu từ Sổ kế toán máy vào Bảng danh mục tài khoản (xem chi tiết ở file nguồn đính kèm).
=SUMIF(TKGHINO,B5,SOTIENPS) hoặc =SUMIF (TKGHICO,B5,SOTIENPS) hoặc =IF(OR(LEFT (B5,3)=”152",LEFT(B5,3)=”153",LEFT(B5,3)= ”155",LEFT(B5,3)=”156"),E5 + SUMIF(TKGHINO,B5, SOLUONGPS)-SUMIF (TKGHICO,B5,SOLUONGPS),””)

duongsatdn
11-09-07, 02:36 PM
Trich báo LBVMVT số 215 (tiếp theo)

2. Tạo các sổ sách kế toán có liên quan:
Tiến hành xây dựng các sổ nhật ký và các sổ sách kế toán khác:
- Nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền, nhật ký mua hàng, nhật ký bán hàng, nhật ký chung, sổ cái, sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền gửi ngân hàng.
- Sổ số dư và phát sinh tài khoản 131, 331, sổ chi tiết khách hàng phải thu, phải trả, sổ số dư và phát sinh tài khoản 152, 153, 155, 156, sổ chi tiết hàng tồn kho, sổ chi phí sản xuất kinh doanh tài khoản 621, 622, 627, 641, 642, 154, 632, thẻ tính giá thành sản phẩm.
- Bảng cân đối tài khoản, bảng kê hàng hóa mua vào, bán ra, tờ khai thuế GTGT, bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh phần lãi lỗ.
Ví dụ: đối với sổ nhật ký thu tiền.
Trước tiên, bạn xây dựng 1 sheet mới đặt tên là NK_THUTIEN, tại sheet này bạn tạo tên các cột dữ liệu theo mẫu, bao gồm: tên sổ, số hiệu, tài khoản, ngày ghi sổ, chứng từ (số, ngày), diễn giải, ghi nợ tài khoản, ghi có tài khoản (đối ứng) số tiền và số hiệu đi kèm. Định dạng bảng tính cho đúng yêu cầu. Kế tiếp, bạn xây dựng các công thức tính toán cho các cột số liệu (lấy từ Sổ kế toán máy) như sau:
Ngày ghi sổ:
=IF(LEFT(SoKTM!I4,3)=”111", SoKTM!C4,””)
Cột Chứng từ (số, ngày), diễn giải lập công thức tương tự chỉ khác cột giá trị trả về.
Ghi nợ tài khoản:
=IF(LEFT(SoKTM!$I4,3)=”111", SoKTM!L4,””)
Ghi có tài khoản (đối ứng):
=IF(AND(LEFT(SoKTM!$I4,3)=”111",LEFT(SoKTM!$J4,3)=NK_ Thutien!F$5),NK_Thutien!$E9,””)
Tổng cộng số tiền ghi nợ:http://khoahocphothong.com.vn/uploadedfiles/1187857870_Tung6.gif
=SUMIF(TKGHINO,”111*”,SOTIENPS)
Số tiền ghi có (tài khoản đối ứng):
=SUMIF(TKNOCO,”111*”& F$5&”*”,SOTIENPS)
Sau khi tính toán xong 1 hàng, bạn cần sao chép công thức tính toán của nó xuống các hàng bên dưới (tùy thuộc vào số lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh bên Sổ kế toán máy), bạn tiến hành trích lọc dữ liệu để lấy kết quả bằng cách chọn bôi đen hàng số liệu được đánh số từ 1-12 đến hết bảng tính, chọn tiếp menu Data > Filter > Auto Filter > chọn nút lệnh xổ xuống ở ô số 4 (diễn giải) chọn tiếp lệnh Non Blanks.
Các hàng có dữ liệu sẽ được trích lọc riêng thành 1 bảng có chứa dữ liệu. Các sổ còn lại, các bạn cũng lập tương tự (tham khảo thêm ở file gốc đính kèm).
Trên đây, chỉ là một vài hướng dẫn mang tính gợi ý, các bạn có thể tham khảo thêm tài liệu (sách tham khảo) hoặc trên các diễn đàn về kế toán máy để hiểu thêm và có thể xây dựng cho riêng mình một chương trình kế toán Excel như ý. O

VÕ NGỌC HIỆP ktsoft2005@gmail.com

anhtuan1066
11-09-07, 02:45 PM
Bạn phải cho 1 VD cụ thể chứ... Nói thế thì biết đâu mà hướng dẩn... chắc phải yêu cầu bạn 1 là mua sách về xem IF là cái gì... AND là chi chi ??? Còn ko nữa thì Search trên diển đàn những bài tập mẫu...

duongsatdn
11-09-07, 02:50 PM
Mình đang loay hoay với cách sử dụng if, and và các hàm khác nữa trong cách tinh về Doanh số, chiết khấu, %, lương, thưởng, phụ cấp (dac biet la phan phu cap) va Tổng. xin cac bạn chỉ dẫn giúp mình. Xin cam ơn nha!
thanhhieuzp.s@gmail.com / zipuppy@yahoo.com Chịu khó tìm hiểu bạn ơi, vừa làm vừa học mà. Ngày tôi mới tham gia GPE thì mới biết copy, dán bằng click vào biểu tượng thôi.//..,,
Anhtuan1066 nói vậy chớ tốt bụng lắm.

anhtuan1066
11-09-07, 03:13 PM
Nhiều khi tôi tự hỏi: "Khi tôi trợ giúp 1 số bạn thì tôi có phải là "tốt bung" ko nhỉ?"... Suy nghĩ kỹ thì chẳng qua tôi đang tự thỏa mản nhu cầu tìm hiểu của chính bản thân mình mà thôi... chẳng giúp ai cả... Vì lẻ đó mà các bạn, những ai đã dc tôi trợ giúp ko cần phải cám ơn làm gì cho mệt (Tôi phải cám ơn ngược lại mới đúng nghĩa ấy chứ)... hi... hi...
ANH TUẤN

vungoc
11-09-07, 04:43 PM
Người ta nói: "Kiến thức cho đi, chỉ được chứ không mất, ..."

Em phải công nhận bác rất kiên nhẫn tìm tòi - người ta còn nói: "Kiên trì là mẹ đẻ của thành công" mà.

Rất cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của bác !

thangtctk
11-09-07, 08:58 PM
cảm ơn bác duongsatdn (http://www.giaiphapexcel.com/forum/member.php?u=10962) đã post một bài rất hay về việc ứng dụng các kiến thức cơ bản và một số hàm của Excel, kiến thức cơ bản về kế toán để xây dựng hệ thống kế toán đơn giản cho một đơn vị. Qua bài viết này giúp ích rất nhiều cho những người như tôi đang tìm hiểu cách để xây dựng một phần mềm kế toán đơn giản trên EXCEL trong công việc của mình.

Rất mong bác viết những bài chi tiết hơn nữa về những công việc cụ thể trong quá trình xây dựng cách hạch toán kế toán trên EXcel như cách tạo button, cách tạo combo, ... và cách để các nút lệnh này hoạt động giống như các File kế toán của các bác đã gửi lên trên diễn đàn. Bởi vì em xem những File này nhưng thú thật với bác là không hiểu được nhiều lắm.

duongsatdn
12-09-07, 07:50 AM
Tôi làm bên Kỹ thuật nên chẳng hiểu gì về nghiệp vụ kế toán cả. Chẳng qua thấy bài viết trên báo khá hay và cũng có vẻ cần thiết cho những người làm kế toán mà chưa rành về excel. Chứ còn nói về nghiệp vụ kế toán thì bài viết trên chắc cũng chỉ là "một thoáng KT" thôi.

quick87
27-05-08, 06:32 PM
Mình vào hơi muộn nên Down mãi theo mấy cái Link ở trên mãi mà không được !
Ai Down được rồi có thể cho mình xin một bản được không..hu..hu...@!##!
Mong mọi người giúp đỡ !

Mình xin cảm ơn mọi người nhiều !
Chúc mọi người một tuần học tập và công tàc vui vẻ !

trang_87nlb
29-05-08, 09:45 AM
Các anh chị ơi! Các anh chị giúp em với em mới làm kế toán các anh chị giúp em cho em xin mẫu sổ kế toán của hình thức nhật ký chung trên Excel với ạ!

hocexcelnhanh
10-07-12, 11:08 AM
Em đang gặp khó khăn trong việc lập bảng tài khoản kế toán cho công ty. Công ty có khoảng 20 loại sản phẩm, 30 loại nguyên vật liệu. Vậy thì phải làm thế nào để thể hiện hết vào bảng tài khoản được ạ. Em đang làm theo hướng dẫn trong đề tài này.

dongducnhiem
10-07-12, 11:54 AM
Em đang gặp khó khăn trong việc lập bảng tài khoản kế toán cho công ty. Công ty có khoảng 20 loại sản phẩm, 30 loại nguyên vật liệu. Vậy thì phải làm thế nào để thể hiện hết vào bảng tài khoản được ạ. Em đang làm theo hướng dẫn trong đề tài này.

Làm sao bạn đưa số lượng của Nguyên nhiên vật liệu hay sản phẩm vào bảng CĐKT được, chỉ đưa giá trị thôi.
Phần mềm Excel để làm KT đa số chia làm 02 phần : Nhập xuất tồn & cân đối tài khoản
Như vậy tùy vào yêu cầu của bạn, bạn có thể tìm bằng các nhập cái muốn tìm vào khung "Google Search.." (Góc phải phía trên của các trang GPE)

sangnguyen110
08-03-13, 07:08 AM
Em cũng đang muốn làm phần mềm kế toán cho doanh nghiệp mà em đang thực tập để phục vụ cho đồ án tốt nghiệp trong trường! Nhưng em không làm bằng excel mà em sử dụng ngôn ngữ lập trình C# để làm! Vì công ty này trước h mướn kế toán bên ngoài nên em không có được tài liệu gì nhiều ngoài mấy cái báo cáo thuế và báo cáo tài chính năm hết. Nên em mong được anh chị hướng dẫn em tổ chức hoạch toán cho công ty này! Công ty này là công ty thương mại dịch vụ mua các thiết bị điện tử (linh kiện máy tính, tồng đài điện thoại, thiết bị mạng, camera,...) rồi bán lại cho khách hoặc doanh nghiệp khác! ngoài ra công ty còn có dịch vụ sửa chữa thiết bị điện tử (máy tính, tổng đài, camera,...), bảo trì định kỳ thiết bị, nạp mực máy in và thi công hệ thống mạng máy tính, điện thoại, camera, hệ thống chống trộm...
Anh chị cho em ý kiến nên tổ chức sổ sách như nào, qui trình xử lý nghiệp vụ ra sao ví dụ lúc mua hàng hoá có hoá đơn giá trị gia tăng thì mình phải nhập những thông tin gì vào sổ nào, lúc nghiệm thu công trình thì như thế nào.
Mong được sự giúp đở của anh chị! em cảm ơn nhiều lắm!

dongducnhiem
08-03-13, 11:41 AM
Em cũng đang muốn làm phần mềm kế toán cho doanh nghiệp mà em đang thực tập để phục vụ cho đồ án tốt nghiệp trong trường! Nhưng em không làm bằng excel mà em sử dụng ngôn ngữ lập trình C# để làm! Vì công ty này trước h mướn kế toán bên ngoài nên em không có được tài liệu gì nhiều ngoài mấy cái báo cáo thuế và báo cáo tài chính năm hết. Nên em mong được anh chị hướng dẫn em tổ chức hoạch toán cho công ty này! Công ty này là công ty thương mại dịch vụ mua các thiết bị điện tử (linh kiện máy tính, tồng đài điện thoại, thiết bị mạng, camera,...) rồi bán lại cho khách hoặc doanh nghiệp khác! ngoài ra công ty còn có dịch vụ sửa chữa thiết bị điện tử (máy tính, tổng đài, camera,...), bảo trì định kỳ thiết bị, nạp mực máy in và thi công hệ thống mạng máy tính, điện thoại, camera, hệ thống chống trộm...
Anh chị cho em ý kiến nên tổ chức sổ sách như nào, qui trình xử lý nghiệp vụ ra sao ví dụ lúc mua hàng hoá có hoá đơn giá trị gia tăng thì mình phải nhập những thông tin gì vào sổ nào, lúc nghiệm thu công trình thì như thế nào.
Mong được sự giúp đở của anh chị! em cảm ơn nhiều lắm!
Tốt nhất bạn nên đi học 1 lớp kế toán khoảng 6 tháng, thì may ra sẽ lập trình được!

sangnguyen110
08-03-13, 08:50 PM
Các anh chị biết sách kế toán nào trình bày rõ ràng, đầy đủ về cách hạch toán, tổ chức sổ sách, chứng từ cho công ty thương mại dịch vụ không giới thiệu cho em với! Trước thầy có nói mua sách về đọc mà em không nghe cứ tối ngày lên internet xem tài liệu rùi bị núi kiến thức nó đè h vẫn còn choáng quá!--=0
Em cảm ơn nhiều lắm!

duongmanhquan
11-03-13, 08:32 AM
Các anh chị biết sách kế toán nào trình bày rõ ràng, đầy đủ về cách hạch toán, tổ chức sổ sách, chứng từ cho công ty thương mại dịch vụ không giới thiệu cho em với! Trước thầy có nói mua sách về đọc mà em không nghe cứ tối ngày lên internet xem tài liệu rùi bị núi kiến thức nó đè h vẫn còn choáng quá!--=0
Em cảm ơn nhiều lắm!

Tìm sách thường rất khó vì ít khi mình thấy sách nào trình bày đủ nội dung trên. Nếu có cũng chỉ rất chung chung và khái quát chứ ko đầy đủ rõ ràng như mong muốn.
Tìm trên internet thì bị ngập đầu vì quá nhiều thông tin.
Bạn nên gói gọn vào 1 mục tiêu rõ ràng, ví dụ như cty kinh doanh mặt hàng gì, quy mô ra sao, áp dụng kế toán thế nào... rồi xây dựng riêng cho cty đó. Xây dựng mô hình tổng quát trước, rồi đi cụ thể từng phần hành kế toán. Sau đó liên kết lại các phần hành với nhau. Nếu ko có mục tiêu cụ thể rõ ràng thì ko thể xác định được cần làm gì và làm như thế nào đâu.
Ngoài ra để xây dựng 1 phần mềm kế toán trên excel cũng cần tham khảo thêm các phần mềm kế toán khác, như Fast, misa... để xem họ làm thế nào, trình bày ra sao, cần có những yêu cầu gì... từ đó có thể hình dung được để thành 1 phần mềm thì phải làm gì.
Mình nghĩ thay vì tìm 1 cuốn sách thì bạn nên tự học hỏi, đúc rút kinh nghiệm và viết vào sổ tay. Cuốn sổ tay đó sẽ chính là cuốn sách mà bạn cần tìm nhất.