PDA

View Full Version : Thủ tục mua hàng nông lâm thuỷ sản chưa qua chế biến?Người Đưa Tin
20-07-10, 09:52 AM
Cho hỏi "Thủ tục mua hàng nông lâm thuỷ sản chưa qua chế biến" được thực hiện như thế nào? Cần phải có hồ sơ gì để việc mua hàng thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Có cần phải lập HD mua bán với người trực tiếp khai thác hàng hoá này không? Hợp đồng có nhất thiết ra địa phương người bán xác nhận không? Người bán chịu những khoản thuế (nếu có) theo luật định nào?
Xin cho các văn bản quy định hướng dẫn và mẫu hợp đồng mua bán nông lâm thuỷ sản. Xin cám ơn

cadafi
20-07-10, 02:57 PM
Bác KTGG đọc thêm bài này để hiểu thêm cái sự khuất tất của nó.
http://www.abavn.com/DesktopModules/ASCom_News/PrintNews.aspx?NewsID=228

laianhtu
21-07-10, 01:21 PM
Bác KTGG đọc thêm bài này để hiểu thêm cái sự khuất tất của nó.
http://www.abavn.com/DesktopModules/ASCom_News/PrintNews.aspx?NewsID=228

Bài viết này trích dẫn từ nguồn nào, ngày nào vậy Ca_dafi ? E nên tìm các văn bản hướng dẫn, và thông tư để nói rõ hơn là bài báo này.

E có thể tham khảo thêm việc trả lời sau đây :

Có trường hợp nào doanh nghiệp mua hàng hoá dịch vụ không có hoá đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mà không được trừ khi tính thuế không?

Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hoá là nông sản, lâm sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác trực tiếp bán ra; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt; mua đồ dùng, tài sản của hộ gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra và một số dịch vụ mua của cá nhân không kinh doanh không có hoá đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư 130/ 2008/ TT- BTC) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho cơ sở, người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp trên thì không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo VTCA

Người Đưa Tin
21-07-10, 03:16 PM
Tôi được 1 người bạn trợ giúp cho các thông tin sau đây, xin gởi các bạn tham khảo

Vấn đề này nhiều người đề cập đến nhưng nói chung các Thông tư chưa hướng dẫn thủ tục cụ thể nên còn nhiều tranh cãi.Thông tư chỉ yêu cầu DN phải có đầy đủ chứng từ chứng minh là hàng hóa đó mua từ hộ nông dân hay CSKD nhỏ, vì thế DN khi mua cần thu thập càng nhiều chứng cứ về người nông dân bán sản phẩm thì càng tốt (Khi QT thuế sẽ kiểm tra tính chính xác để chấp nhận hay không chấp nhận)


Vấn đề này được thực hiện theo TT 130/2008. Tại tiết 2.4 - điểm 2 - Mục IV - Phần C – Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính có quy định: “doanh nghiệp không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế khoản chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn, được phép lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu số 01/TNDN) nhưng không lập bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho cơ sở, người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp: mua hàng hóa là nông sản, lâm sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác trực tiếp bán ra; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt; mua đồ dùng, tài sản của hộ gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra và một số dịch vụ mua của cá nhân không kinh doanh.
Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Trường hợp giá mua hàng hoá, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.”

****** Theo quan điểm của tôi về chứng từ hợp lý cho việc mua nông sản để được hạch tóan chi phí hợp lý như sau:
Trường hợp mua hàng nông sản chưa qua chế biến có 2 trường hợp: Mua của người trực tiếp sx tạo ra nông sản & Mua của CSKD nhỏ thu gom lại.

I/ Mua người trực tiếp sx
- Hợp đồng
- CMND
- Giấy tờ chứng nhận có đất hoặc mặt nước (ao, mặt biển, mặt sông, ……) để sx ra sản phẩm đó.
- Chứng từ thanh tóan tiền (biên nhận, phiếu thu, phiếu chi, ………)
II. Mua của cơ sở KD
- Hợp đồng
- Hóa đơn (nếu cơ sở nhỏ thì phải mua hóa đơn lẻ của Cục thuế thì CSKD sẽ phải nộp thuế cho Cục Thuế)
- Chứng từ thanh tóan tiền

***** Ghi chú: Nếu không có đầy đủ chứng từ thì có thể các chi phí mua vào sẽ bị lọai ra không được chấp nhận là chi phí hợp lýSố 4277 /CT-TT&HT của Cục Thuế Bình Dương ngày 20/04/2009
V/v chứng từ mua phế liệu.

Kính gửi: Công ty CP Tân Tấn Lộc
Địa chỉ: Lô N5, đường D4-N8-KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương
MST: 3700793166

Cục thuế có nhận công văn số 04/CV/TTL ngày 10/04/2009 của Công ty về việc thu mua giấy phế liệu.
Qua nội dung công văn nói trên, Cục thuế có ý kiến như sau:
Tại tiết 2.4 - điểm 2 - Mục IV - Phần C – Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính có quy định doanh nghiệp không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế khoản chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn, được phép lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu số 01/TNDN) nhưng không lập bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho cơ sở, người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp: mua hàng hóa là nông sản, lâm sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác trực tiếp bán ra; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt; mua đồ dùng, tài sản của hộ gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra và một số dịch vụ mua của cá nhân không kinh doanh.
Vậy, trường hợp Công ty mua giấy phế liệu của người trực tiếp thu nhặt, để được hạch toán vào chi phí hợp lý thì Công ty được lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn (mẫu số 01/TNDN) kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán theo như quy định trên của Bộ Tài chính. Trường hợp Công ty mua giấy phế liệu của các cơ sở kinh doanh thu gom không phải là người trực tiếp thu nhặt thì phải đảm bảo hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Trong trường hợp bên bán không phải là đối tượng được lưu giữ hóa đơn thì Công ty phải yêu cầu bên bán liên hệ với cơ quan thuế địa phương nơi cư trú để được cấp hóa đơn lẻ giao cho Công ty làm chứng từ hạch toán vào chi phí hợp lý.
Cục thuế báo cho Công ty biết để thực hiện./.


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đã ký : Huỳnh Đình Trí
Nơi nhận:
Như trên;
P. TTHT;
Lưu HC-TV.

Còn sau đây là ý kiến của 1 người bạn, gởi các bạn nghiên cứu:


Khi tiến hành thu mua hàng thủy sản chưa qua chế biến thì Cty lập phiếu thu mua, phiếu chi giao người bán (ngư dân trực tiếp nuôi, đánh bắt thuỷ hải sản....) người bán trong trường hợp này không chịu thuế GTGT, không chịu thuế TNCN.

Cuối tháng Cty tập hợp số liệu này để lên bảng kê 01/TNDN ban hành tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008, đây là căn cứ tính vào chi phí tính thuế TNDN, không cần chứng thực hợp đồng mua bán tại địa phương