PDA

View Full Version : Giải quyết chế độ nghỉ việcLe Duong Minh
06-07-10, 08:32 PM
Các Anh, Chị cho em hỏi !!
Cty em có một nhân viên xin nghĩ việc vào ngày 15/7/2010. Tức là người nhân viên này chỉ mới có làm việc ở cty em chỉ có 3 tháng 15 ngày (từ 01/4 - 15/7/2010)
Vậy thì cty có phải trả tiền trợ cấp nghỉ việc ? Nếu có thì tính như thế nào ?
Rất mong sự hướng dẫn của các Anh, Chị.
EM
NGA

lequangminh
06-07-10, 10:17 PM
Theo mình nghĩ thì doanh nghiệp bên bạn không cần phải trả tiền trợ cấp nghỉ việc của nhân viên đó, bạn có thể tìm hiểu qua về các thông tư về lương và các vấn đề liên quan đến lương
Theo Điều 15 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương thì tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi thôi việc gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có). Tiền lương cấp bậc theo HĐLĐ là lương gộp, bao gồm tiền lương thực lĩnh và các khoản người lao động phải chi từ tiền lương của mình để trích nộp về bảo hiểm xã hội (BHXH) (theo quy định hiện hành là 5% tiền lương), bảo hiểm y tế (1% tiền lương) và thuế thu nhập cá nhân.

Về trợ cấp mất việc làm, Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22-11-2004 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn như sau: Trợ cấp mất việc làm được tính theo thời gian thực tế làm việc trong khu vực Nhà nước, cứ mỗi năm (12 tháng) được trợ cấp 1 tháng lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp lương (nếu có) đang hưởng nhưng thấp nhất cũng bằng 2 tháng tiền lương, phụ cấp lương đang hưởng.

Thời gian thực tế làm việc trong khu vực Nhà nước (được cộng dồn) được tính từ thời điểm bắt đầu làm việc lần đầu tiên đến thời điểm có quyết định nghỉ việc, bao gồm:

- Thời gian người lao động thực tế làm việc tại doanh nghiệp nhà nước; cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang được hưởng lương từ nguồn ngân sách Nhà nước.

- Mọi thời gian có hưởng lương từ nguồn doanh nghiệp nhà nước, ngân sách Nhà nước, hưởng chế độ BHXH (thời gian đào tạo, công tác, nghỉ ốm đau, thai sản…).

- Thời gian làm việc theo hình thức nhận khoán sản phẩm, khối lượng công việc mà trong thời gian này doanh nghiệp có trả lương và có đóng BHXH cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, khi tính tổng thời gian thực tế làm việc trong khu vực Nhà nước phải trừ thời gian người lao động đã nhận trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, chế độ xuất ngũ hoặc phục viên.

Đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, khi thôi việc nếu tuân thủ các quy định của pháp luật lao động về chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương .

Theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 3721/LĐTBXH-LĐTL ngày 14/10/2008 thì sau ngày 01/01/2009 người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp (do quỹ bảo hiểm thất nghiệp chi trả) và trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm (do doanh nghiệp chi trả) đối với thời gian đã làm việc trước ngày 01/01/2009 mà chưa nhận trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc.

Theo công văn Số 3168/LĐTBXH-LĐTL:
Khoản 6 Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội quy định "thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Luật này không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về cán bộ công chức"
Như vậy, sau ngày 01/01/2009, người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng trợ cấp thôi việc đối với thời gian đã làm việc tại doanh nghiệp trước ngày 01/01/2009 mà chưa nhận trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc.

=>Như vậy, đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì được nhận trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc.Đối với lao động đã tham gia BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 , giả sử người lao động nghỉ việc vào tháng 05 năm 2009 thì sẽ nhận được trợ thôi việc hoặc mất việc từ lúc vào làm cho đến khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp ( tức là ngày 01 tháng 01 năm 2009) nếu nguwoif lao động chưa tham nhận được trợ cấp thôi việc mà mất việc.Còn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 trở đi thì sẽ tính trợ cấp thất nghiệp theo thông tư 27/2008.

Ðiều 16 Nghị định số 127/2008/NÐ-CP nói trên cũng quy định việc trợ cấp thất nghiệp theo Ðiều 82 Luật BHXH 2006 như sau: Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền hằng tháng được trả cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Ðiều 15 Nghị định 127/2008/NÐ-CP".
Ngoài ra, Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 127/2008/NÐ-CP nói trên cũng quy định như sau:
"Thời gian người lao động thực tế làm việc theo các bản HĐLĐ, hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động mà không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp thì được tính để xét hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật lao động hiện hành hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
Tiền lương, tiền công làm căn cứ tính chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo pháp luật về lao động là tiền công, tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi mất việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có)...".
Theo quy định nêu trên thì sau ngày 1-1-2009, nếu NLĐ đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp thất nghiệp (do quỹ bảo hiểm thất nghiệp chi trả) khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Ðiều 15 Nghị định 127/2008/NÐ-CP.
Theo công văn 1135/LĐTBXH-LĐTL ngày 13 tháng 04 năm 2009 hướng dẫn :
Theo quy định tại khoản 2, Điều 41, Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ thì tiền lương, tiền công làm căn cứ tính chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc làm theo pháp luật lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).
Theo quy định tại khoản 1, Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội và khoản 1, Điều 41 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 thì thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định không được tính để hưởng trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật lao động.
Về tính trợ cấp thôi việc và mất việc thì tham khảo thông tư 17/2009/BLĐTBXH ngày 26 tháng năm 2009.

Về tính trợ cấp thất ngiệp thì tham khỏa thông tư 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 01 năm 2009 của Bộ lao động thương binh xã hội.