PDA

View Full Version : Lập hoá đơn, chứng từ chi tiếtdieptrucgiang
26-06-10, 09:53 AM
Nhờ anh chị chuyên ngành giúp hướng dẫn trường hợp này. Công Ty có giao hàng xuất khẩu 1 container cho nước ngoài rất nhiều mẫu mã mặt hàng. Khi lập hoá đơn, có thể ghi xuất hàng theo contract số ... ngày .../xx/xx đính kèm packing líst như vậy có hợp lệ không?

Văn bàn nào hướng dẫn cho phép hoặc không cho phép (không cần thiết) ghi hoá đơn chi tiết.

dieptrucgiang
26-06-10, 10:28 AM
Cố gắng giúp em nhanh để trình với lĩnh đạo vì mọi người trong doanh nghiệp trả lời hãy ghi chi tiết (Khoảng 30 tờ hoá đơn). Bảo em chữ xấu, nhân đây luyện thêm chữ viết cho đẹp. Nếu làm thế, nhỡ ghi nhầm 1 cái phải xuất cái tờ khác.
Trong doanh nghiệp vừa rồi được cơ quan thuế xuống thanh tra, nên bộ phận quản lý nói hoá đơn tiếp khách cơ quan thuế cũng buộc ghi chi tiết: Khăn lau mặt mấy cái, mấy dĩa đồ ăn gì, bia bao nhiêu chai/lon,.... nên họ bắt hướng dẫn em xuất hoá đơn cũng ghi chi tiết như thế.

tieulongnu.duongqua
26-06-10, 10:56 AM
Không có văn bản chính thức nào lại đi hướng dẫn cái chuyện vặt vảnh đó. Nhiều mặt hàng thì làm bảng kê đính kèm theo hoá đơn... chuyện quá nhỏ mà, ai làm kế toán mà lại không biết.

BP quản lý Cty bạn và cả bạn cũng không hiểu gì về bảng kê đính kèm này.
Bộ Tài chính, TCT,... đâu có rảnh để làm CV hướng dẫn chuyện vặt này, đâu phải mỗi cái đều ra VB hướng dẫn, nếu như vậy thì DN cần quái gì mướn kế toán... để BTC và TCT hướng dẫn làm giúp không sướng hơn à ?

(Nhắc thêm bạn chút xíu: bảng kê đính kèm này phải có đóng dấu Cty để kẹp chung liên xanh giao cho Hải quan khi xuất khẩu)

tungnguyen_kt
26-06-10, 11:07 AM
(Nhắc thêm bạn chút xíu: bảng kê đính kèm này phải có đóng dấu Cty để kẹp chung liên xanh giao cho Hải quan khi xuất khẩu)

Nếu xuất khẩu thì cần gì bảng kê, chỉ cần ghi theo TK số ...ngày...... là ok.
Còn bán hàng trong nước thì ghi theo bảng kê (nhật ký bán hàng)

bacbinhtieuthu
26-06-10, 11:25 AM
Không có văn bản chính thức nào lại đi hướng dẫn cái chuyện vặt vảnh đó. Nhiều mặt hàng thì làm bảng kê đính kèm theo hoá đơn... chuyện quá nhỏ mà, ai làm kế toán mà lại không biết.

BP quản lý Cty bạn và cả bạn cũng không hiểu gì về bảng kê đính kèm này.
Bộ Tài chính, TCT,... đâu có rảnh để làm CV hướng dẫn chuyện vặt này, đâu phải mỗi cái đều ra VB hướng dẫn, nếu như vậy thì DN cần quái gì mướn kế toán... để BTC và TCT hướng dẫn làm giúp không sướng hơn à ?

(Nhắc thêm bạn chút xíu: bảng kê đính kèm này phải có đóng dấu Cty để kẹp chung liên xanh giao cho Hải quan khi xuất khẩu)

Thành thật cho bacbinhtieuthu xin lỗi Tieulongnu.duongqua. Tieulongnu Cô Cô tu luyện tại núi Chung Nam lâu ngày không rõ thì cứ tu luyện cho thành chánh quả đi. Đừng có xuống núi quậy phá làm rối cả bộ đàm

Giải Pháp Excel mong muốn các bạn trao đổi những kiến thức tổng hợp tuyệt chiêu nhất nhằm giúp thành viên đạt được đỉnh cao của giới võ lâm truyền kỳ.
Dẫu sao làm kế toán, các bạn cần phải rõ “Đầu đội chính sách, vai mang chứng từ”Đừng nói theo cảm tính, thói quen


Các văn bản liên quan:

- Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ và Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

- Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn

- Thông tư 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn

- Công văn 4610 TCT/NV5 ngày 29/12/2003 của Tổng Cục Thuế V/v lập bảng kê kèm theo hoá đơn GTGT


Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua, Tổng Cục thuế nhận được công văn của một số doanh nghiệp kiến nghị việc phát hành bảng kê kèm theo hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:
Đối với cơ sở kinh doanh có hoạt động sản xuất và kinh doanh các mặt hàng với quy cách mẫu mã, chủng loại đa dạng, trên hóa đơn GTGT không thể ghi chi tiết hết các thông tin về hàng hóa bán ra, cần lập bảng kê để mô tả chi tiết hàng hóa bán ra kèm theo hóa đơn GTGT thì cơ sở kinh doanh thực hiện lập hóa đơn GTGT và bảng kê như sau:
1. Về hóa đơn GTGT:
- Hóa đơn GTGT phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số..., ngày..., tháng.... năm...”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn GTGT chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.
- Các chỉ tiêu khác ghi trên hóa đơn GTGT (doanh số hàng hóa bán ra chưa có thuế GTGT, thuế GTGT, tổng giá trị thanh toán...) được thực hiện theo quy định hiện hành.
- Đối với các mặt hàng có thuế suất thuế GTGT khác nhau, cơ sở kinh doanh phải lập riêng hóa đơn GTGT cho từng loại thuế suất.
2. Về bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT:
- Nội dung bảng kê do cơ sở kinh doanh tự thiết kế phù hợp với đặc điểm của các loại hàng hóa, kiểu dáng, mẫu mã, chủng loại nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:
+ Tên cơ sở kinh doanh, địa chỉ liên lạc, mã số thuế
+ Tên hàng, số lượng, giá cả, thành tiền, tổng số tiền (chưa có thuế GTGT) đúng với số ghi trên hóa đơn GTGT.
- Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn GTGT số... ngày... tháng.... năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, giám đốc, người mua, kế toán trưởng.
- Số lượng bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn GTGT. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn GTGT, tương ứng với số liên của hóa đơn GTGT để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.
- Cơ sở kinh doanh (cả bên bán và bên mua) thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT theo chế độ hiện hành về quản lý và lưu giữ hóa đơn quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ và Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.
Mỗi lần bán hàng, cơ sở kinh doanh đều phải phát hành hóa đơn GTGT và bảng kê chi tiết kèm theo (nếu phải lập), không được xuất một hóa đơn GTGT cho nhiều lần bán hàng hoặc lập một bảng kê cho nhiều hóa đơn GTGT khác nhau.
Tổng Cục thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố biết và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện.

- Thông tư 16/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn

- Công văn 1488/TCT-CS ngày 05/05/2010 của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm về sử dụng hóa đơn

- Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Hiệu lực thi hành: ngày 01 tháng 01 năm 2011Điều 38. Hiệu lực thi hành

Nghị định 51/2010/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và thay thế Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

- Công văn 1765/TCT-CS ngày 26/05/2010 của Tổng cục Thuế về việc hoàn tiền nộp phạt do làm mất hóa đơn

bacbinhtieuthu
26-06-10, 11:30 AM
Nếu xuất khẩu thì cần gì bảng kê, chỉ cần ghi theo TK số ...ngày...... là ok.
Còn bán hàng trong nước thì ghi theo bảng kê (nhật ký bán hàng)

Anh Tùng nói cũng chí lý, nhưng anh Tùng không có lập hoá đơn sao? Trước khi làm hồ sơ xuất khẩu thì anh cần làm cái gì nè. Ẹc ẹc ẹc

dieptrucgiang
26-06-10, 11:45 AM
Cho hỏi tại công văn 4610 TCT/NV5 ngày 29/12/2003 của Tổng Cục Thuế V/v lập bảng kê kèm theo hoá đơn GTGT có quy định:


- Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn GTGT số... ngày... tháng.... năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, giám đốc, người mua, kế toán trưởng.

Thế thì làm sao, người mua nước ngoài ký vào bảng kê này đây. Vậy quy định tại công văn này có phù hợp không? Hiệu lực văn bản này còn không vì từ năm 2003 đến giờ?

Mặc khác, quy định người mua phải ký vào hoá đơn thì trong những trường hợp mình làm hồ sơ xuất khẩu thì không nhẻ em phải cầm quyển hoá đơn bay qua nước đó để cho họ ký xong rồi bay về VN? Quy định nhiều bất cập cho việc lập hoá đơn. Còn nói, chỗ chữ ký người mua (không nhẻ đóng dấu ghi theo "bán hàng theo điện thoại") thì lại tuyệt chiêu kiếm pháp.

Xin cho thêm ý kiến

tungnguyen_kt
26-06-10, 01:03 PM
Anh Tùng nói cũng chí lý, nhưng anh Tùng không có lập hoá đơn sao? Trước khi làm hồ sơ xuất khẩu thì anh cần làm cái gì nè. Ẹc ẹc ẹc

Ẹc ẹc, trước khi lập hồ sơ xuất khẩu thì cần có hợp đồng chứ cần gì, đừng nói với cháu là hóa đơn nha. BTC còn hướng dẫn cả trường hợp vận chuyển hàng xuất khẩu bằng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ nữa kìa.