PDA

View Full Version : Mọi người sửa giúp mình file đổi số ra chữVu_linh81
14-04-10, 10:42 AM
Mình sửa mãi không được các bạn sửa giúp mình file đính kèm nhé.

anhtuyet162
15-04-10, 05:00 PM
Mình gởi bạn file đọc số thành chữ. Bạn tải về và add nó vào chức năng add in trong excel. Hàm =VND(số) dùng đọc vnd, = USD (số) dùng đọc dolla và còn một số hàm đọc ngoại tệ khác bạn tham khảo thêm.

P/S: mình muốn attach file sao không thấy chỗ nào vậy, ai chỉ giúp

hadong123
15-04-10, 05:19 PM
ban tai cai nay ve roi cai dat tool=>add-Ins chon bở => duong dan den vntool ok cấu truc ham =vnd(o can chuyen sang chu ) ok