PDA

View Full Version : Minh họa chi phí vượt quá 10% và 15% khi quyết toán thuế TNDNNgười Đưa Tin
12-04-10, 02:37 PM
Viết bài dùm thành viên


Thời gian quyết toán thuế TNDN đã qua, con có thắc mắc các điểm tại:

Công văn số 353/TCT-CS ngày 29/01/2010 của Tổng Cục Thuế V/v hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2009

12. Doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ đối với: Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này. Đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra.

Các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới bị khống chế nêu trên không bao gồm hoa hồng môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; hoa hồng trả cho các đại lý bán hàng đúng giá; các khoản chi sau phát sinh trong nước hoặc ngoài nước (nếu có): Chi phí nghiên cứu thị trường: thăm dò, khảo sát, phỏng vấn, thu thập, phân tích và đánh giá thông tin; chi phí phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; chi phí thuê tư vấn thực hiện công việc nghiên cứu, phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; Chi phí trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại: chi phí mở phòng hoặc gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí thuê không gian để trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vật liệu, công cụ hỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vận chuyển sản phẩm trưng bày, giới thiệu.

Mức giới hạn 15% trong 3 năm đầu chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp mới thành lập được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kể từ ngày 01/01/2009, không áp dụng đối với doanh nghiệp được thành lập mới do hợp nhất, chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu.

Ví dụ: Công ty A thành lập năm 2008, trong năm 2009 lập báo cáo quyết toán thuế TNDN có số liệu về chi phí được ghi nhận như sau:
- Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp: 250 triệu đồng
- Tổng các khoản chi phí được trừ vào chi phí (không bao gồm: phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh): 2 tỷ đồng
Vậy phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh được trừ tính vào chi phí bị khống chế tối đa là :
2 tỷ đồng nhân (x) 10% bằng (=) 200 triệu đồng
Vậy tổng chi phí được trừ tính vào chi phí trong năm 2009 là :
2 tỷ đồng cộng (+) 200 triệu đồng bằng (=) 2,2 tỷ đồng


* Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là các khoản chi không đáp ứng các điều kiện nêu trên và các khoản chi nêu tại Khoản 2 mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC. điểm 2.19 “ Phần chi quảng cáo….(=) 2,2 tỷ đồng”

Con chưa rõ làm thế nào để biết được các khoản chi phí nêu tại công văn 353/TCT-CS ngày 29/01/2010 và thông tư 130/2008/TT-BTC vượt quá mức qui định. Vì số liệu kế toán của con nó nằm rải rác ở các tài khoản. (627, 641, 642) và nếu thế thì cơ sở nào cơ quan thuế bốc tách được số liệu này? Hay là tự khai, và số liệu tự khai này nằm ở chỉ tiêu nào trong báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN?

Thầy cô, anh chị có thể minh họa và hướng dẫn cách làm để năm sau con làm tốt hơn được không?


Chân thành cám ơn Thầy cô và anh chị.

Hồng Lâm

hoaquynh407
12-04-10, 03:17 PM
Cám ơn lão già cưng của Thầy Mỹ đã lập topic này để Tiểu thư Hoa Quỳnh sớm được sáng tỏ:
Tổ chức dữ liệu như thế nào?
Tổ chức hạch toán như thế nào?
Để khi cần thì có thể tổng hợp lại dữ liệu theo các yếu tố phí.

Kính mong các Thầy/cô, anh chị hướng dẫn thêm.

Thương

solomon2211
12-04-10, 03:26 PM
Con chưa rõ làm thế nào để biết được các khoản chi phí nêu tại công văn 353/TCT-CS ngày 29/01/2010 và thông tư 130/2008/TT-BTC vượt quá mức qui định. Vì số liệu kế toán của con nó nằm rải rác ở các tài khoản. (627, 641, 642) và nếu thế thì cơ sở nào cơ quan thuế bốc tách được số liệu này? Hay là tự khai, và số liệu tự khai này nằm ở chỉ tiêu nào trong báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN?

Mục tiêu của việc khống chế này nhằm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề kinh doanh, chống trường hợp cá lớn nuốt cá bé do họ có nhiều tiền nên ra sức quảng cáo, khuyến mãi để giành lấy thị phần. Sau đó, họ có thể thao túng thị trường.

Quay về mặt kế toán và quản lý thuế: Thực ra, các khoản chi phí quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị nói trên được hạch toán vào các tài khoản sau đây:
521 - Chiết khấu thương mại
6277, 6417, 6427 - Chi phí dịch vụ mua ngoài
6278, 6418, 6428 - Chi phí khác bằng tiền

Việc kê khai tự quyết toán là do doanh nghiệp tự bốc tách số liệu và kê khai. Khi kiểm tra quyết toán, cán bộ thuế sẽ kiểm tra tính toán lại, nếu có chênh lệch, tùy theo mức độ mà có hướng xử lý khác nhau.

ptm0412
12-04-10, 07:04 PM
Vì số liệu kế toán của con nó nằm rải rác ở các tài khoản. (627, 641, 642) và nếu thế thì cơ sở nào cơ quan thuế bốc tách được số liệu này?
Trước tiên, bản thân kế toán phải tự bóc tach vấn đề này.
Muốn bóc tách thì ngay từ đầu thiết kế ra 1 phần mềm KT hoặc 1 file ứng dụng Excel, hoặc Access, ... làm kế toán, người dùng phải thiết lập nên 1 bộ cơ sở dữ liệu có khoa học. Một trong số các yêu cầu của việc thiết kế CSDL (nhiều yêu cầu lắm) là có 1 trường Mã chi phí:
Bất kỳ 1 khoản chi nào cũng đều bắt buộc phải có Mã chi phí kèm theo. Lúc đó, bằng Excel thì dùng Filter hoặc Pivot Table, bằng các phần mềm thì dùng Query, ta có thể tách từng loại chi phí ra 1 cách nhanh chóng. Các loại chi phí tiêu biểu cần dùng trong báo cáo tài chính:
- Các loại chi phí bị khống chế
- Các chi phí không hợp lệ
- Các chi phí đòi hỏi phải báo cáo riêng như chi phí mua sắm TSCĐ

Không những thế người quản lý rất cần phải kiểm soát các loại chi phí này theo từng loại một, thí dụ muốn biết chi phí điện thoại có tăng cao do mướn thêm tiểu thư Hoa Quỳnh vào làm thư ký hay không. Hoặc chi phí Internet có bị tăng do mướn lão Già Gân vào làm Kế toán hay không.

Nói hơi dông dài, nhưng quay lại vấn đề: Con gái lao Già Gân có thực hiện nhập mã chi phí khi nhập liệu hay không? Nếu không thì bó bột cả tay lẫn chân. Chỉ có cách là dò từng tờ chứng từ rồi đánh dấu vào data trong Excel thôi. Hoặc mua cái lưỡi cưa 3 ngàn về cưa cả chân lẫn bột.

hoaquynh407
13-04-10, 07:53 AM
Hằng ngày ngoài việc kế toán lập nhập dữ liệu, ghi chép, định khoản phân tích các nghiệp vụ. Kế toán cần phải am hiểu để tổ chức dữ liệu sao cho tốt để khi cần thì có thể bốc tách, thống kê và phân tích quản trị 1 cách tốt cho cấp lãnh đạo và các cơ quan hữu quan khi cần có các báo cáo của kế toán trong tay. Hiện nay, vấn đề thống kê cũng giao hẳn cho kế toán và bộ phận sản xuất kinh doanh cũng đòi hỏi kế toán cung cấp số liệu để họ làm kế hoạch. Tất cả đều đỗ dồn vào "kế toán" - Thân phận làm dâu "trăm họ" +-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+

Qua topic này, em kính nhờ các Thầy chia sẻ thêm kinh nghiệm về tổ chức dữ liệu, hạch toán kế toán cho các thành viên sáng tỏ.

Phân tích hướng dẫn, minh họa có thể qua 1 phần mềm kế toán hoặc 1 kế toán làm bằng excel

Nếu có gì không phải xin phép được lượng thứ cho Tiểu Thư Hoa Quỳnh

Một lần nữa xin chân thành cám ơn - Kính chúc các Thầy/cô nhiều sức khỏe, an vui.

ptm0412
13-04-10, 11:28 PM
Tiểu thư Hoa Quỳnh chắc áy náy vụ chi phí điện thoại tăng vọt nên muốn quản lý chặt chi phí chứ gì?
Muốn quản lý chặt chi phí thì phải tổ chức CSDL ban đầu có khoa học, và phải tuân thủ các nguyên tắc nhập liệu.
Lão chết tiệt có bài viết về tổ chức CSDL cho 1 doanh nghiệp nhỏ loại hình cung cấp dịch vụ & thương mại trong bản tin WebKT số 5 (http://thuvien.webketoan.vn/details.php?file=24) & số 6 (http://thuvien.webketoan.vn/details.php?file=25). Nếu không chê mời mọi người tham khảo.