PDA

View Full Version : Thế nào là mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu vùng?Trần Thị Thanh Mai
09-04-10, 09:37 AM
Vui lòng giải thích định nghĩa sự khác biệt giữa mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu vùng.
Thế nào là mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu vùng?
Trường hợp nào dùng mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu vùng.

Mình vẫn lấn cấn và nhầm lẫn giữa các từ ngữ này. Mong được chia sẻ

Chân thành cám ơn

thinhkl1
09-04-10, 10:07 AM
Vui lòng giải thích định nghĩa sự khác biệt giữa mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu vùng.
Thế nào là mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu vùng?
Trường hợp nào dùng mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu vùng.

Mình vẫn lấn cấn và nhầm lẫn giữa các từ ngữ này. Mong được chia sẻ

Chân thành cám ơn
Khái niệm này được nói rõ trong các thông tư hướng dẫn của Bộ lao động và thương binh xã hội đấy ( Với mức lương tối thiểu mới nhất Thông tư 35/2009; hướng dẫn NĐ 97 và mức lương tối thiểu chung theo nghị định 28; hướng dẫn tăng lên mức 730.000 đ) Bạn có thể tải trên mạng chinhphu.vn các văn bản này ( trong đó hướng dẫn cụ thể vấn đề bạn quan tâm)

thinhkl1
09-04-10, 10:59 AM
Nhưng có thể tắt một số nét cơ bản như sau:
“Mức lương tối thiểu chung do Chính phủ công bố dùng để điều tiết chỉ số giá sinh hoạt từng thời kỳ. Mức lương tối thiểu chung dùng để trả công đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường”

Mức lương tối thiểu chung được dùng làm cơ sở:
1.- Tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định như sau:
1) Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
2) Đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;
3) Công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước;
4) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
2.- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo lương tối thiểu chung.

Mức lương tối thiểu vùng quy định được dùng làm căn cứ tính các mức lương trong thang lương, bảng lương, các loại phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động, thực hiện các chế độ khác do doanh nghiệp xây dựng và ban hành theo thẩm quyền do pháp luật lao động quy định.

Trần Thị Thanh Mai
09-04-10, 11:02 AM
Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động - Có hiệu lực từ 01/01/2010Điều 1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với:
1. Công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
4. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
Các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này gọi chung là doanh nghiệp.

Điều 2. Mức lương tối thiểu vùng dùng để trả công đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp quy định tại Điều 1 Nghị định này thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2010


Ngày 25/03/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 28/2010/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung. Theo đó, mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 1/5/2010 sẽ là 730.000 đồng/tháng, tăng 80.000 đồng/tháng so với hiện nay - Nghị định này có hiệu lực từ 10/05/2010


Điều 1. Quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 là 730.000 đồng/tháng.

Điều 2. Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này áp dụng đối với:
1. Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
2. Đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;
3. Công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước;
4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

Điều 3. Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này được dùng làm cơ sở:
1. Tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Điều 2 Nghị định này.
2. Tính trợ cấp kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 trở đi đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước.
3. Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo lương tối thiểu chung.


Sao mình vẫn lấn cấn ở các điểm được tô màu nâu, thế thì trong trường hợp này áp dụng mức lương tối thiểu vùng hay mức lương tồi thiểu chung nè.

Nếu theo Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 thì mức lương tối thiểu vùng như sau:

Vùng 1 : 980.000 đồng
Vùng 2 : 880.000 đồng
Vùng 3 : 810.000 đồng
Vùng 4 : 730.000 đồng

Còn Nghị định số 28/2010/NĐ-CP chỉ quy định mức lương tối thiểu chung là 730.000 đồng


Điều 1. Quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 là 730.000 đồng/tháng.

Điều 2. Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này áp dụng đối với:
1. Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
2. Đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;
3. Công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước;
4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

Các doanh nghiệp quy định tại điều 2 này thì có thể áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo ND 97 được không hay chỉ duy nhất là 730.000 đồng vì lúc ấy trụ sở địa bàn của DN này đóng theo địa bàn, vùng qui định của ND 97?

Sự thật chưa hiểu hết ý nghĩa mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu vùng
Chân thành cám ơn các bạn quan tâm trả lời khúc mắc.

linhung8589
18-07-13, 03:35 PM
Em tìm được thông tin này. Hi vọng ai đó chưa hiểu sẽ hiểu rõ hơn.
Nhà nước quy định mức LTT vùng để trả công cho lao động Việt Nam làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường tại các DN, cơ quan, tổ chức, cá nhân (gọi chung là DN). LTT vùng thường được điều chỉnh tại mốc thời gian ngày 1-1 hằng năm để thuận tiện cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của DN. Còn LTT chung mà chúng ta thấy vừa được điều chỉnh vào ngày 1-5 là LTT áp dụng cho khu vực hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

linhung8589
18-07-13, 03:50 PM
Link đầy đủ của nó đây:

http://nld.com.vn/2011062910197455p1010c1012/phan-biet-luong-toi-thieu-chung-voi-luong-toi-thieu-vung.htm

hoang mai mai
19-07-13, 08:49 AM
Hj bạn
Sự khác biệt rất rõ
Mức lương tối thiếu chung là mức lương tối thiểu áp dụng chung cho tất cả các tổ chức và NLĐ làm việc trên lãnh thổ VN
Mức lương tối thiểu vùng là mức lương tối thiểu áp dụng cho từng vùng địa lý khác nhau, có điều kiện kinh tế-xã hội, địa thế khác nhau >> Sẽ có mức lương tối thiểu khác nhau.