PDA

View Full Version : Những bài viết về Định dạng giờ, ngày, tháng, năm được post ở đâyPages : [1] 2

kid112
24-03-10, 08:39 AM
xin giúp em sắp xếp theo tháng sinh,nếu trùng tháng sinh thì sắp xếp theo ngày

gaunuicr
24-03-10, 09:51 AM
xin giúp em sắp xếp theo tháng sinh,nếu trùng tháng sinh thì sắp xếp theo ngày

Bạn tạo thêm 2 cột phụ. Ví dụ: - Ngày, tháng, năm sinh ở cột D (bắt đầu từ D5). - Ở cột nào đó, M chẳng hạn, nhập tại M5 công thức: =MONTH(D5) - Ở N5 nhập công thức: =DAY(D5) - Bạn Sort... vùng dữ liệu với Sort by là Column M, Then by thư nhất là Column N (Vì không mở được File của bạn nên không nói cụ thể được)

havietchuong
08-04-10, 09:31 AM
Trong danh sách học sinh dự thi khá đông, do các đơn vị gởi danh sách đến không đúng quy đinh (ngày sinh của HS phải đủ 8 chữ số ngoại trừ trường hợp không có ngày, tháng sinh). Để điều chỉnh tôi có 2 cách suy nghĩ.
1-.Tạo cột phụ dùng công thức =VALUE(A1) rồi định dạng xong chép lại rồi xóa cột phụ nhưng với năm sinh không có ngày tháng (1999 nó sẽ thành 21/06/1905, không ổn).
2-.Sau khi định dạng, tôi dùng Conditional Formating: từ 21/06/1905 thành 1999 bị báo lỗi.
Nhờ các bạn chỉ giúp thế nào để điều chỉnh danh sách này có ngày, tháng, năm sinh đúng quy định nhanh hơn.
Chân thành cám ơn.

dat_butmuc
08-04-10, 09:47 AM
Trong danh sách học sinh dự thi khá đông, do các đơn vị gởi danh sách đến không đúng quy đinh (ngày sinh của HS phải đủ 8 chữ số ngoại trừ trường hợp không có ngày, tháng sinh). Để điều chỉnh tôi có 2 cách suy nghĩ.
1-.Tạo cột phụ dùng công thức =VALUE(A1) rồi định dạng xong chép lại rồi xóa cột phụ nhưng với năm sinh không có ngày tháng (1999 nó sẽ thành 21/06/1905, không ổn).
2-.Sau khi định dạng, tôi dùng Conditional Formating: từ 21/06/1905 thành 1999 bị báo lỗi.
Nhờ các bạn chỉ giúp thế nào để điều chỉnh danh sách này có ngày, tháng, năm sinh đúng quy định nhanh hơn.
Chân thành cám ơn.

Không biết dữ liệu của bạn có nhiều và khác gì nữa không, chứ nếu chỉ có vậy thì thử xem cái này sao nhé? (Vd: 1999 thì cho là 01/01/1999)

=IF(LEN(A1)=4,DATE(A1,1,1),DATE(YEAR(A1),MONTH(A1) ,DAY(A1)))
Đúng ý không bạn?
P/s: Nhớ mặc định lại ngày tháng năm sau khi dùng công thức,...

ndu96081631
08-04-10, 10:01 AM
Không biết dữ liệu của bạn có nhiều và khác gì nữa không, chứ nếu chỉ có vậy thì thử xem cái này sao nhé? (Vd: 1999 thì cho là 01/01/1999)

=IF(LEN(A1)=4,DATE(A1,1,1),DATE(YEAR(A1),MONTH(A1) ,DAY(A1)))
Đúng ý không bạn?
P/s: Nhớ mặc định lại ngày tháng năm sau khi dùng công thức,...
Cũng may là hiện tại chắc chắn hổng có học sinh nào sinh vào khoảng 26/09/1902 đến 17/05/1927 ---> Nếu không thì... Ẹc... Ẹc....

dat_butmuc
08-04-10, 10:04 AM
Cũng may là hiện tại chắc chắn hổng có học sinh nào sinh vào khoảng 26/09/1902 đến 17/05/1927 ---> Nếu không thì... Ẹc... Ẹc....

Cám ơn Bác, test lại thì thấy lỗi mà cũng chẳng biết tại sao?
Vì sao từ 26/09/1902 đến 17/05/1927 lại như vậy ha NDu?

ptm0412
08-04-10, 10:24 AM
Vì sao từ 26/09/1902 đến 17/05/1927 lại như vậy?
26/09/1902 = 1000
17/05/1927 = 9999

Đó là giới hạn dưới và trên của ngày tháng có giá trị theo Excel là 4 chữ số. Vậy theo hàm If, Len(A1) = 4 Sẽ có giá trị True.

ptm0412
08-04-10, 10:41 AM
Còn 1 chuyện nữa, mọi người xem thử:
1. Tại sao Date(1000, 1, 1) không phải 01/01/1000 mà lại là 01/01/2900?
2. Tình trạng này kéo dài đến giá trị ngày nào mới hết?

Chuyện này tương đối dễ.

Lê Duy Thương
08-04-10, 10:55 AM
Còn 1 chuyện nữa, mọi người xem thử:
1. Tại sao Date(1000, 1, 1) không phải 01/01/1000 mà lại là 01/01/2900?
2. Tình trạng này kéo dài đến giá trị ngày nào mới hết?

Chuyện này tương đối dễ.
hình như trong EXcL định dạng ngày bắt đầu từ 01/01/1900 trở đi. nên khi chúng ta goc năm 1000 thì máy nó cộng thêm 1000 năm nữa
có đúng không đại ca

ptm0412
08-04-10, 11:12 AM
hình như trong EXcL định dạng ngày bắt đầu từ 01/01/1900 trở đi. nên khi chúng ta goc năm 1000 thì máy nó cộng thêm 1000 năm nữa
có đúng không đại ca

Đúng rồi, nhưng 1000 + 1000 = có 2000 à. Anh Bill cộng tới 1900 lận.

Còn câu 2 nữa quý vị!

havietchuong
08-04-10, 11:23 AM
Còn việc của tôi, nhờ các bạn có ý kiến giúp. Với một danh sách vài 1000 học sinh thì làm thế nào để thay đổi được ngày 21/06/1905 trở về năm 1999.

ptm0412
08-04-10, 11:25 AM
Còn việc của tôi, nhờ các bạn có ý kiến giúp. Với một danh sách vài 1000 học sinh thì làm thế nào để thay đổi được ngày 21/06/1905 trở về năm 1999.

Bạn dùng công thức của Datbutmuc được mà?

havietchuong
08-04-10, 12:35 PM
Tôi đã dùng công thức của dat_butmuc thì kết quả như file đính kèm (tôi trích danh sách của 1 đơn vị).
Nhờ các bạn có ý kiến giúp để thế nào định dạng vẫn giữ được năm sinh là 1999.

ndu96081631
08-04-10, 12:41 PM
Còn 1 chuyện nữa, mọi người xem thử:
1. Tại sao Date(1000, 1, 1) không phải 01/01/1000 mà lại là 01/01/2900?
2. Tình trạng này kéo dài đến giá trị ngày nào mới hết?

Chuyện này tương đối dễ.
Thì xem trong Help ---> Bấm nút Fx, chọn hàm DATE rồi bấm vào chữ Help on this function
(Đương nhiên, cái gì thuộc về quy định thì bác Bill phải có hướng dẩn chứ)


For the 1900 date system

If year is between 0 (zero) and 1899 (inclusive), Excel adds that value to 1900 to calculate the year. For example, DATE(108,1,2) returns January 2, 2008 (1900+108).

If year is between 1900 and 9999 (inclusive), Excel uses that value as the year. For example, DATE(2008,1,2) returns January 2, 2008.

For the 1904 date system

If year is between 4 and 1899 (inclusive), Excel adds that value to 1900 to calculate the year. For example, DATE(108,1,2) returns January 2, 2008 (1900+108).

If year is between 1904 and 9999 (inclusive), Excel uses that value as the year. For example, DATE(2008,1,2) returns January 2, 2008.

If year is less than 4 or is 10000 or greater or if year is between 1900 and 1903 (inclusive), Excel returns the #NUM! error value.

dat_butmuc
08-04-10, 12:46 PM
Tôi đã dùng công thức của dat_butmuc thì kết quả như file đính kèm (tôi trích danh sách của 1 đơn vị).
Nhờ các bạn có ý kiến giúp để thế nào định dạng vẫn giữ được năm sinh là 1999.

Tự nhiên lại thêm cái dấu "," ở phía sau 1999 nữa cơ à?
Thế thì đây:
=IF(LEN(SUBSTITUTE(D4,",",""))=4,DATE(SUBSTITUTE(D4,",",""),1,1),DATE(YEAR(D4),MONTH(D4),DAY(D4)))
Hoặc đánh dấu cột D, nhấn Ctrl+H -> Replace (mục Find what gõ dấu phẩy, mục Replace with để trống) sau đó Replace All ->Xong

havietchuong
08-04-10, 01:31 PM
Tôi đã xóa được các dấu phẩy (,) dấu chấm (.) -có một số đơn vị còn ghi cách nhau bởi dấu chấm nữa - Không có cách nào để có kết quả chỉ 1999 mà không là 01/01/1999.
Cám ơn.

dat_butmuc
08-04-10, 01:51 PM
Tôi đã xóa được các dấu phẩy (,) dấu chấm (.) -có một số đơn vị còn ghi cách nhau bởi dấu chấm nữa - Không có cách nào để có kết quả chỉ 1999 mà không là 01/01/1999.
Cám ơn.
Lúc đầu thì bạn,

điều chỉnh danh sách này có ngày, tháng, năm sinh đúng quy định => Vậy quy định này có khác
Không có cách nào để có kết quả chỉ 1999 mà không là 01/01/1999.
không?
Thế bây giờ dữ liệu của bạn như thế nào, gồm những cái gì bạn đưa hết lên để mọi người xử lý một lần luôn, thống nhất với 1999 là để vậy hay sao???
Bạn nói rõ từ đầu phải hay hơn không ?

ndu96081631
08-04-10, 01:58 PM
Tôi đã xóa được các dấu phẩy (,) dấu chấm (.) -có một số đơn vị còn ghi cách nhau bởi dấu chấm nữa - Không có cách nào để có kết quả chỉ 1999 mà không là 01/01/1999.
Cám ơn.
Nếu vậy có nghĩa là... ĐỂ NGUYÊN, khỏi công thức nào cả ---> MÈO VẪN HOÀN MÈO
-----------------------
Để khỏi mất công người trợ giúp, tôi nghĩ bạn nên ghi ra ở cột cạnh bên kết quả mà bạn cần (ở tất cả các trường hợp) ---> Chứ nói lòng vòng 1 hồi, có khi lại.. chẳng hiểu gì ráo

havietchuong
08-04-10, 03:15 PM
Ở bài số 1, tôi có ghi rõ "Trong danh sách học sinh dự thi khá đông, do các đơn vị gởi danh sách đến không đúng quy đinh (ngày sinh của HS phải đủ 8 chữ số ngoại trừ trường hợp không có ngày, tháng sinh).", các bạn xem chưa kĩ đấy thôi.
Sau đây là yêu cầu tôi ghi rõ trong file đính kèm, nhờ các bạn giúp vậy.

ndu96081631
08-04-10, 03:26 PM
Ở bài số 1, tôi có ghi rõ "Trong danh sách học sinh dự thi khá đông, do các đơn vị gởi danh sách đến không đúng quy đinh (ngày sinh của HS phải đủ 8 chữ số ngoại trừ trường hợp không có ngày, tháng sinh).", các bạn xem chưa kĩ đấy thôi.
Sau đây là yêu cầu tôi ghi rõ trong file đính kèm, nhờ các bạn giúp vậy.
Vì trong file của bạn lẩn lộn giữa dạng TEXT và DATE, vậy để chuyển sang DATE chuẩn, bạn nên làm như sau:
- Vào Control Panel\Regional Language Options xem thử DATE đang được định dạng kiểu gì ---> hãy chuyển nó sang dd/mm/yyyy
- Mở bảng tính của bạn ra, copy 1 cell rông rồi quét chọn toàn bộ cột Ngày sinh và PasteSpecial, check 2 mục Values và Add
- AutoFilter cột ngày sinh, bấm mũi tên xổ xuống, chọn Custom, chọn mục Is Greater than và gõ vào ô bên cạnh số 10000
- Quét chọn cột Ngày sinh, định dạng cho nó dạng dd/mm/yyyy
- Show All dữ liệu
-----------------------
Tôi chỉ cần vài thao tác thế là xong, khỏi công thức nào cả

dat_butmuc
08-04-10, 03:28 PM
Ở bài số 1, tôi có ghi rõ "Trong danh sách học sinh dự thi khá đông, do các đơn vị gởi danh sách đến không đúng quy đinh (ngày sinh của HS phải đủ 8 chữ số ngoại trừ trường hợp không có ngày, tháng sinh).", các bạn xem chưa kĩ đấy thôi.
Sau đây là yêu cầu tôi ghi rõ trong file đính kèm, nhờ các bạn giúp vậy.

Đây bạn:

=IF(LEN(SUBSTITUTE(D4,",",""))=4,SUBSTITUTE(D4,",",""),DATE(YEAR(D4),MONTH(D4),DAY(D4)))
Cả file nữa

ptm0412
08-04-10, 03:37 PM
Tôi nghĩ bạn tự làm được, và đã làm từng phần riêng rẽ rồi:
- Loại bỏ dấu phẩy hoặc dấu chấm bằng Find and Replace
- Dùng công thức của DatbutMuc (công thức cũ nhất ấy) với 1 xíu thay đổi:
thay vì =IF(LEN(A1)=4,DATE(A1,1,1),DATE(YEAR(A1),MONTH(A1) ,DAY(A1)))
bạn sửa thành =IF(LEN(A1)=4,A1,DATE(YEAR(A1),MONTH(A1),DAY(A1)))

Điều quan trọng là: Định dạng custom: [<9999]#.###;[>=9999]dd/mm/yyyy;General

havietchuong
20-04-10, 04:04 PM
Trước đây có một đề tài về định dạng ngày tháng, được các bạn gợi ý thực hiện đã ổn.
Nay lại tiếp tục thì lại gặp phải trường hợp cùng 1 công thức nhưng không biết tại sao nó không hiển thị được năm sinh là 1999. Nhờ các bạn xem có ý kiến giúp đỡ. Cám ơn.
(Ở Sheet B thì ổn rồi, còn ở Sheet A thì không biết tại sao? Dù tôi đã cố điều chỉnh trong định dạng mà vẫn không xong)

P/S: Lần sau nếu có post bài với nội dung giống nhau, bạn nên tìm topic cũ để post tiếp nhé.

Hai Lúa Miền Tây
20-04-10, 04:21 PM
Bạn thử dùng hàm sau:

E2=IF(LEN(D2)=4,DATE(D2,1,1),D2) => Kéo xuống nhé.

dat_butmuc
20-04-10, 04:25 PM
Trước đây có một đề tài về định dạng ngày tháng, được các bạn gợi ý thực hiện đã ổn.
Nay lại tiếp tục thì lại gặp phải trường hợp cùng 1 công thức nhưng không biết tại sao nó không hiển thị được năm sinh là 1999. Nhờ các bạn xem có ý kiến giúp đỡ. Cám ơn.
(Ở Sheet B thì ổn rồi, còn ở Sheet A thì không biết tại sao? Dù tôi đã cố điều chỉnh trong định dạng mà vẫn không xong)

P/S: Lần sau nếu có post bài với nội dung giống nhau, bạn nên tìm topic cũ để post tiếp nhé.

Dùng cái này tại E2:

=IF(LEN(D2)=4,TEXT(D2,0),D2)

Lê Duy Thương
20-04-10, 04:31 PM
trước đây có một đề tài về định dạng ngày tháng, được các bạn gợi ý thực hiện đã ổn.
Nay lại tiếp tục thì lại gặp phải trường hợp cùng 1 công thức nhưng không biết tại sao nó không hiển thị được năm sinh là 1999. Nhờ các bạn xem có ý kiến giúp đỡ. Cám ơn.
(ở sheet b thì ổn rồi, còn ở sheet a thì không biết tại sao? Dù tôi đã cố điều chỉnh trong định dạng mà vẫn không xong)

p/s: Lần sau nếu có post bài với nội dung giống nhau, bạn nên tìm topic cũ để post tiếp nhé.
thử cái này xem
=--if(len(d2)=4,1&"-"&1&"-"&d2,d2*1)
vì nếu dữ liệu là năm thì quay về 01-01 của năm đó

Phanhanhdai
27-04-10, 12:25 PM
Công việc của tôi ngày nào cũng phải sử dụng đến Excel, kể từ khi được trao đổi, học hỏi các bác trên diễn đàn kiến thức của tôi được nâng nên rõ rệt, các bảng biểu của tôi được trình bày khoa học, nhanh hơn trước rất nhiều.
Có vấn đề tôi cần định dạng ví dụ tôi đánh 26/2/2010 thì lập tức hiển ra là Hà nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010 rất là nhanh;
Nhưng vấn đề theo định dạng ngày tháng trong văn bản tại văn bản thông tư Bộ nội vụ quy định những ngày nhỏ hơn 10 thì thêm số 0 đằng trước, những tháng nhỏ hơn 3 thì thêm số 0 đằng trước (ví dụ ngày 09 tháng 3 năm 2010).
ở đây tôi định dạng bị trường hợp tôi đánh ngày 26/3/2010 thì lập tức hiển ra là Hà nội, ngày 26 tháng 03 năm 2010 (mà tôi chỉ muốn hiện là Hà nội, ngày 26 tháng 3 năm 2010 vì tháng 3 không có số 0 đằng trước).
Kính mong các bác tiếp tục giúp đỡ để tôi có thể hoàn thiện thêm kiến thức của mình. Chúc các bác mạnh khoẻ, hạnh phúc.

ndu96081631
27-04-10, 12:32 PM
Công việc của tôi ngày nào cũng phải sử dụng đến Excel, kể từ khi được trao đổi, học hỏi các bác trên diễn đàn kiến thức của tôi được nâng nên rõ rệt, các bảng biểu của tôi được trình bày khoa học, nhanh hơn trước rất nhiều.
Có vấn đề tôi cần định dạng ví dụ tôi đánh 26/2/2010 thì lập tức hiển ra là Hà nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010 rất là nhanh;
Nhưng vấn đề theo định dạng ngày tháng trong văn bản tại văn bản thông tư Bộ nội vụ quy định những ngày nhỏ hơn 10 thì thêm số 0 đằng trước, những tháng nhỏ hơn 3 thì thêm số 0 đằng trước (ví dụ ngày 09 tháng 3 năm 2010).
ở đây tôi định dạng bị trường hợp tôi đánh ngày 26/3/2010 thì lập tức hiển ra là Hà nội, ngày 26 tháng 03 năm 2010 (mà tôi chỉ muốn hiện là Hà nội, ngày 26 tháng 3 năm 2010 vì tháng 3 không có số 0 đằng trước).
Kính mong các bác tiếp tục giúp đỡ để tôi có thể hoàn thiện thêm kiến thức của mình. Chúc các bác mạnh khoẻ, hạnh phúc.
Tôi e rằng phải gõ ngày tháng vào 1 cell rồi dùng công thức ra kết quả tại 1 cell khác chứ Custom Format chắc là không xong!
(Mà tôi cũng rất ngạc nhiên về quy định của "BỘ" này đấy)

dat_butmuc
27-04-10, 12:34 PM
Công việc của tôi ngày nào cũng phải sử dụng đến Excel, kể từ khi được trao đổi, học hỏi các bác trên diễn đàn kiến thức của tôi được nâng nên rõ rệt, các bảng biểu của tôi được trình bày khoa học, nhanh hơn trước rất nhiều.
Có vấn đề tôi cần định dạng ví dụ tôi đánh 26/2/2010 thì lập tức hiển ra là Hà nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010 rất là nhanh;
Nhưng vấn đề theo định dạng ngày tháng trong văn bản tại văn bản thông tư Bộ nội vụ quy định những ngày nhỏ hơn 10 thì thêm số 0 đằng trước, những tháng nhỏ hơn 3 thì thêm số 0 đằng trước (ví dụ ngày 09 tháng 3 năm 2010).
ở đây tôi định dạng bị trường hợp tôi đánh ngày 26/3/2010 thì lập tức hiển ra là Hà nội, ngày 26 tháng 03 năm 2010 (mà tôi chỉ muốn hiện là Hà nội, ngày 26 tháng 3 năm 2010 vì tháng 3 không có số 0 đằng trước).
Kính mong các bác tiếp tục giúp đỡ để tôi có thể hoàn thiện thêm kiến thức của mình. Chúc các bác mạnh khoẻ, hạnh phúc.

Thì bạn chỉ sửa lại một chút ở Format Cells -> Custom - mục Type gõ "Hà Nội, ngày "dd" tháng "m" năm "yyyy ->OK là được thôi

ndu96081631
27-04-10, 12:36 PM
Thì bạn chỉ sửa lại một chút ở Format Cells -> Custom - mục Type gõ "Hà Nội, ngày "dd" tháng "m" năm "yyyy ->OK là được thôi
Không phải vậy bạn à:
- Nếu THÁNG < 3 thì định dạng "Hà Nội, ngày "dd" tháng "mm" năm "yyyy
- Nếu THÁNG > 2 thì định dạng "Hà Nội, ngày "dd" tháng "m" năm "yyyy

dat_butmuc
27-04-10, 12:39 PM
Không phải vậy bạn à:
- Nếu THÁNG < 3 thì định dạng "Hà Nội, ngày "dd" tháng "mm" năm "yyyy
- Nếu THÁNG > 2 thì định dạng "Hà Nội, ngày "dd" tháng "m" năm "yyyy

Oh, cám ơn Bác, không đọc kỹ yêu cầu !
Như vậy thì format không xong rồi.
Nói như bác nói, làm một Cell phụ thì được, không biết tác giả có chịu không ?

BNTT
27-04-10, 04:12 PM
Tôi e rằng phải gõ ngày tháng vào 1 cell rồi dùng công thức ra kết quả tại 1 cell khác chứ Custom Format chắc là không xong!
(Mà tôi cũng rất ngạc nhiên về quy định của "BỘ" này đấy)
Cũng chẳng ngạc nhiên lắm đâu, anh à. Cái này em gặp nhiều lắm, chứ không riêng gì ở Bộ.
Lý do người ta đưa ra quy tắc đó, chỉ là để tránh nhầm lẫn.
Ví dụ, ghi tháng 01, 02 là để tránh nhầm với tháng 11, 12.
Nhưng tháng 3, vì không có tháng 13, nên không sợ nhầm, và như thế chỉ cần ghi là 3.

Riêng bài này, vẫn có thể định dạng ngay tại chỗ mà không cần dùng cột phụ ô phụ gì hết.
Xin gửi lên file đã "định dạng theo yêu cầu".

ndu96081631
27-04-10, 07:34 PM
Riêng bài này, vẫn có thể định dạng ngay tại chỗ mà không cần dùng cột phụ ô phụ gì hết.
Xin gửi lên file đã "định dạng theo yêu cầu".
Đâu có đúng đâu Tường ơi!
------------------

Cũng chẳng ngạc nhiên lắm đâu, anh à. Cái này em gặp nhiều lắm, chứ không riêng gì ở Bộ.
Lý do người ta đưa ra quy tắc đó, chỉ là để tránh nhầm lẫn.
Ví dụ, ghi tháng 01, 02 là để tránh nhầm với tháng 11, 12.
Nhưng tháng 3, vì không có tháng 13, nên không sợ nhầm, và như thế chỉ cần ghi là 3..
Muốn không nhầm sao không ghi bằng chữ luôn nhỉ?
Đôi lúc ngẫm nghĩ không biết mấy ông BỘ này có trình độ cở nào nhỉ? (những quy định nhiều khi thấy buồn cười)

ptm0412
27-04-10, 08:15 PM
Nói theo BNTT thì phải nói là tránh trường hợp người ta điền thêm số 1 vào trước số 1 và số 2 thành 11 và 12. Số 3 có điền cũng vô ích vì không có tháng 13. Vậy thì đã phòng thì phòng cho xa, uýnh 0 từ 01 đến 09, dư còn hơn thiếu. Một sheet nhiều lắm chỉ có 2 ô như vậy, chả ảnh hưởng gì đến tốc độ sất.
Chả lẽ cái ông Bộ đó, đọc công văn thấy tháng 05 thì trả về bắt làm lại à? Hay là mấy ông không biết Excel, nghĩ Excel có thể gõ sao cũng được như Word!

ditimdl
27-04-10, 08:19 PM
Cũng chẳng ngạc nhiên lắm đâu, anh à. Cái này em gặp nhiều lắm, chứ không riêng gì ở Bộ.
Lý do người ta đưa ra quy tắc đó, chỉ là để tránh nhầm lẫn.
Ví dụ, ghi tháng 01, 02 là để tránh nhầm với tháng 11, 12.
Nhưng tháng 3, vì không có tháng 13, nên không sợ nhầm, và như thế chỉ cần ghi là 3.

Riêng bài này, vẫn có thể định dạng ngay tại chỗ mà không cần dùng cột phụ ô phụ gì hết.
Xin gửi lên file đã "định dạng theo yêu cầu".
Chắc Bác chưa đọc kĩ nên mới có nhầm lẫn, Yêu cầu của chủ topic: Nếu tháng nhỏ hơn 3 thì thêm số 0 đằng trước, tháng lớn hơn 2 thì bỏ số 0 phía trước.
To NDU: Chắc mấy ông ở Bộ không có dùng excel nên không biết khó khăn của anh em đấy mà.

BNTT
27-04-10, 10:00 PM
Đâu có đúng đâu Tường ơi!
------------------


Chắc Bác chưa đọc kĩ nên mới có nhầm lẫn, Yêu cầu của chủ topic: Nếu tháng nhỏ hơn 3 thì thêm số 0 đằng trước, tháng lớn hơn 2 thì bỏ số 0 phía trước.

Oái, đúng chứ sao không?
Nếu gõ ngày tháng của tháng 1 và 2, con số tháng sẽ là 01, 02
Còn nếu gõ ngày tháng của tháng 3 trở đi, số tháng sẽ là 3, 4, 5...
Mấy anh thử gõ vào ô G4 (Sheet1) xem?
Không phải là tác giả muốn định dạng cho ô đó à?
Đây:

http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=45197
Và đây:

http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=45196

ptm0412
27-04-10, 10:26 PM
Conditional formating kiểu này, chỉ có 2007 mới có, 2003 hông có.
Nhấn format trong conditinal formating của 2003 chỉ có tab Pattern (Fill của 2007), font và border, hông có tab number!

2003:

45203

2007:


45200

BNTT
27-04-10, 10:34 PM
Tôi vửa trao đổi với sư phụ Ptm0412.. Hóa ra là cái file tôi gửi lên phải dùng Excel 2007 mở mới thấy cái chuyện đó. Thôi thì tôi trình bày cách làm vậy.
Chẳng có gì cao siêu lắm đâu, chỉ là Định dạng có điều kiện thôi (conditional formatting).
Tôi dùng công thức để định dạng cho ô:
- Nếu tháng của ô đó mà nhỏ hơn 3 thì định dạng kiểu dd/mm/yyyy
- Còn nếu tháng của ô đó mà lớn hơn 2 thì định dạng kiểu dd/m/yyyy
Vậy thôi. Còn chuyện làm cho nó có chữ Hà nội gì đó... thì dễ mà.

Gửi xong mới thấy bài của sư phụ gửi ở trên. Hì, vậy là khám phá thêm một điều mà chỉ có Excel 2007 trở lên mới làm được (khi làm bài này, tôi không có Excel 2003 để thử).

thanhnga84
29-04-10, 01:08 PM
có công thức nào ngăn hơn công thức chuyển từ tháng sang ngày ko các bạn???mình làm hàm này +DATE(VALUE(RIGHT(F14,2)),VALUE(MID(F14,4,2)),VALU E(LEFT(F14,2))) nó củng ra nhưng dài quá mình muốn đơn jan ngắn lại có ai biết chỉ mình nhé??

dat_butmuc
29-04-10, 01:12 PM
có công thức nào ngăn hơn công thức chuyển từ tháng sang ngày ko các bạn???mình làm hàm này +DATE(VALUE(RIGHT(F14,2)),VALUE(MID(F14,4,2)),VALU E(LEFT(F14,2))) nó củng ra nhưng dài quá mình muốn đơn jan ngắn lại có ai biết chỉ mình nhé??

Cái này là thay đối kiểu/vị trí định dạng chứ không phải chuyển
Bạn xem file

Hai Lúa Miền Tây
29-04-10, 01:19 PM
Cái này là thay đối kiểu/vị trí định dạng chứ không phải chuyển
Bạn xem file

Không cần dùng hàm SUBSTITUTE đâu bạn, cũng có thể dùng hàm Value, thêm --, hay *1... Rồi định dạng lại theo kiểu mm/ddyy

hoangdanh282vn
29-04-10, 01:23 PM
có công thức nào ngăn hơn công thức chuyển từ tháng sang ngày ko các bạn???mình làm hàm này +DATE(VALUE(RIGHT(F14,2)),VALUE(MID(F14,4,2)),VALU E(LEFT(F14,2))) nó củng ra nhưng dài quá mình muốn đơn jan ngắn lại có ai biết chỉ mình nhé??
Nếu bạn chỉ muốn chuyển ngày thành tháng trong chuỗi ngày tháng để dùng vào việc gì đó(dạng chuỗi) thì bạn dùng công thức sau :


=MID(A1,4,3)&LEFT(A1,3)&MID(A1,7,4)

ndu96081631
29-04-10, 01:24 PM
Cái này là thay đối kiểu/vị trí định dạng chứ không phải chuyển
Bạn xem file
Lưu ý rằng hàm SUSTITUTE không thể bỏ được dấu nháy đâu nha! ---> Chẳng qua công thức của bạn có dấu -- đằng trước nên nó đã biến text thành num thôi, hay nói đúng hơn, hàm SUSTITUTE trong file của bạn hoàn toàn không có tác dụng gì
(nhớ không lầm thì vụ này tôi đã từng đề cập 1 lần rồi thì phải)
Ngoài ra, do công thức có dấu -- phía trước, đồng nghĩa với việc ta muốn chuyển text thành number ---> Vậy nó sẽ có liên quan đến quy định về date trong Control Panel ---> Nếu Control Panel trên máy nào đó quy định mm/dd/yyyy thì công thức thuộc dạng --(...) hoặc 1*(...) hoặc Value(...) đều bị lỗi toàn bộ

regnick
01-05-10, 09:48 AM
Chào các bác, tình hình là em có file Excel có 1 cột định dạng kiểu này :

2010.04.28 15:13 yyyy.mm.dd hh:mm

Em muốn chuyển định dạng cột sang thành :

4/28/2010 15:13 m/d/yyyy hh:mm

Xin nhờ cả nhà giúp đỡ vì em ko rành về Excel lắm. Cảm ơn các bác :)

khoavu87
01-05-10, 10:40 AM
Chào các bác, tình hình là em có file Excel có 1 cột định dạng kiểu này :

2010.04.28 15:13 yyyy.mm.dd hh:mm

Em muốn chuyển định dạng cột sang thành :

4/28/2010 15:13 m/d/yyyy hh:mm

Xin nhờ cả nhà giúp đỡ vì em ko rành về Excel lắm. Cảm ơn các bác :)
vào Ctr+1--->sau đó làm như ảnh sau:
45339

regnick
01-05-10, 01:31 PM
Thanks bác, e đã chỉnh custom nhưng ko được :) Em đã attach file lên post #1 để tiện cho mọi người giúp đỡ :)

BNTT
01-05-10, 03:15 PM
Chào các bác, tình hình là em có file Excel có 1 cột định dạng kiểu này :

2010.04.28 15:13 yyyy.mm.dd hh:mm

Em muốn chuyển định dạng cột sang thành :

4/28/2010 15:13 m/d/yyyy hh:mm

Xin nhờ cả nhà giúp đỡ vì em ko rành về Excel lắm. Cảm ơn các bác :)
Bạn làm vầy nhé:

Chọn hết mấy ô đang có dữ liệu của cột A (A1:A27)
Nhấn Ctrl+H (mở hộp thoại Find and Replace)
Gõ dấu chấm (.) vào trong khung Find what
Gõ dấu gạch chéo (/) vào trong khung Replace with
Nhấn Replace All
Nhấn Close

Thử đi.

cuvacon113
03-05-10, 09:46 AM
Chào các bác!
Mình có một thắc mắc mong các bác giúp.
Chẳng là định dạng ngày tháng năm của mình vẫn là dd/mm/yyyy, tuy nhiên, ;lúc mình gõ thì nó cho đó là các số (như sau)

02/12/2010 14/2/2010 #VALUE! 13/5/2010 16/6/2010 #VALUE! 20/05/2010 21/10/2010 #VALUE!


Mình cũng vào formatcell nhưng cũng ko thể chuyển định dạng lại được. Có cách nào giúp mình với nha!
Cảm ơn các bác nhiều!


Bác à, em cũng bị cái này, vào format cell chỉnh tất cả rồi mà ko được. Các bác giúp em định dạng với!!!! Thank nhiều!
Ví dụ: nằm ở sheet 3

dat_butmuc
03-05-10, 10:53 AM
Chào các bác!
Mình có một thắc mắc mong các bác giúp.
Chẳng là định dạng ngày tháng năm của mình vẫn là dd/mm/yyyy, tuy nhiên, ;lúc mình gõ thì nó cho đó là các số (như sau)
Mình cũng vào formatcell nhưng cũng ko thể chuyển định dạng lại được. Có cách nào giúp mình với nha!
Cảm ơn các bác nhiều!


Bác à, em cũng bị cái này, vào format cell chỉnh tất cả rồi mà ko được. Các bác giúp em định dạng với!!!! Thank nhiều!
Ví dụ: nằm ở sheet 3

Bạn xem thử file được chưa?

cuvacon113
03-05-10, 11:04 AM
Bạn xem thử file được chưa?
Cảm ơn bác, nhưng bác chỉ cho em cách được không??? Lần sau ko phải nhờ nữa!!!
thank bác nha!

dat_butmuc
03-05-10, 11:10 AM
Cảm ơn bác, nhưng bác chỉ cho em cách được không??? Lần sau ko phải nhờ nữa!!!
thank bác nha!

Thực ra chẳng có gì cao siêu ở đây cả. Tại vì lúc nhập liệu bạn đang ngầm định cell bạn là text.
Hoặc: nhấn F2 của từng cell rồi Enter trong các cell của bạn.
Hoặc: =Value hoặc =-- hoặc =1* trước các giá trị từng cell, cột sang cột khác rồi định dạng lại.

Hai Lúa Miền Tây
03-05-10, 11:27 AM
Thực ra chẳng có gì cao siêu ở đây cả. Tại vì lúc nhập liệu bạn đang ngầm định cell bạn là text.
Hoặc: nhấn F2 của từng cell rồi Enter trong các cell của bạn.
Hoặc: =Value hoặc =-- hoặc =1* trước các giá trị từng cell, cột sang cột khác rồi định dạng lại.
Còn 1 cách nữa không dùng cột phụ đó là bạn gõ vào 1 cell bấc kì nào đó số 1, xong copy cell có chứa số 1 đó, Quét khối vùng muốn chuyển, click chuột phải chọn Paste Special, chọn Multiply, nhấn OK, định dạng lại kiểu ngày là xong.

cuvacon113
03-05-10, 11:51 AM
híc, làm theo các bác nhưng cũng ko được. Chẳng hiểu sao nữa, hay là do MEX của mình nó bị làm sao????

Hai Lúa Miền Tây
03-05-10, 11:53 AM
híc, làm theo các bác nhưng cũng ko được. Chẳng hiểu sao nữa, hay là do MEX của mình nó bị làm sao????
Có thể định dạng của máy bạn và dữ liệu không khớp với nhau nên không chuyển được.

cuvacon113
03-05-10, 12:22 PM
Vì trong file của bạn lẩn lộn giữa dạng TEXT và DATE, vậy để chuyển sang DATE chuẩn, bạn nên làm như sau:
- Vào Control Panel\Regional Language Options xem thử DATE đang được định dạng kiểu gì ---> hãy chuyển nó sang dd/mm/yyyy
- Mở bảng tính của bạn ra, copy 1 cell rông rồi quét chọn toàn bộ cột Ngày sinh và PasteSpecial, check 2 mục Values và Add
- AutoFilter cột ngày sinh, bấm mũi tên xổ xuống, chọn Custom, chọn mục Is Greater than và gõ vào ô bên cạnh số 10000
- Quét chọn cột Ngày sinh, định dạng cho nó dạng dd/mm/yyyy
- Show All dữ liệu
-----------------------
Tôi chỉ cần vài thao tác thế là xong, khỏi công thức nào cả

Mình làm theo cách này và đã thành công, cảm ơn các bác nhiều!!!!

datchuewi
10-05-10, 09:27 PM
Tôi nghe nhiều đến cái quy định của Bộ về việc phải viết thêm chữ số 0 trong một số trường hợp. Cũng như các bác tôi rất bức xúc với quy định này và nghĩ rằng đã có sự hiểu nhầm nào đó. Vì thế tôi cố tìm văn bản Quy định có chữ kí ban hành để đọc cho rõ mà không thấy. Vậy bác nào có Quy định của Bộ về số 0 trong ngày tháng năm đó giới thiệu cho mình nhé.
Email của mình: luyenkim@msn.com
Rất cảm ơn.

tantran77
14-05-10, 11:23 AM
Chào các bạn trong giaiphapexcel!
Mình không thạo exceel lắm nên gặp nhiều vấn đề. Mong các bạn chỉ giáo.
1. Mình định dạng ngày tháng năm trong excel: Format Cell ->Custom-> chọn dd/mm/yyyy nhưng vẫn bị lỗi, toàn cho kết quả mm/dd/yyyy trừ những ngày >12.
2. Mình muốn từ ô tiền bằng số tự động nhảy sang bằng chữ ở ô khác làm thế nào?
Cám ơn các bạn nhé!

Lê Duy Thương
14-05-10, 11:38 AM
Chào các bạn trong giaiphapexcel!
Mình không thạo exceel lắm nên gặp nhiều vấn đề. Mong các bạn chỉ giáo.
1. Mình định dạng ngày tháng năm trong excel: Format Cell ->Custom-> chọn dd/mm/yyyy nhưng vẫn bị lỗi, toàn cho kết quả mm/dd/yyyy trừ những ngày >12.
2. Mình muốn từ ô tiền bằng số tự động nhảy sang bằng chữ ở ô khác làm thế nào?
Cám ơn các bạn nhé!
DO BẠN CHƯA ĐỊNH DẠNG NGÀY GIỜ TRONG HỆ THÔNG
VÀO START----SETTING---CONTROL PANEL----Regional and Language Options---CUSTOMIZE---CHỌN THẺ DATE--GÕ NHƯ FILE ĐÍNH KÈM--OK
CÒN CÂU 2 THÌ HÃY SEACH TRÊN GOOGLE VỚI TỪ KHÓA NHƯ SAU " HÀM ĐỌC SỐ vnd"

Lê Duy Thương
14-05-10, 05:26 PM
đúng rồi, nhưng 1000 + 1000 = có 2000 à. Anh bill cộng tới 1900 lận.

còn câu 2 nữa quý vị!
câu 2 là kéo dài đến năm 9999 có đúng không thầy

ptm0412
14-05-10, 06:52 PM
Lúc đó đang nói về công thức:
=Date(1000, 1, 1) = 01/01/2900
Vậy theo quy ước của anh Bill, đến năm 1899 vẫn còn bị cộng 1900 thành năm 3799
Chỉ khi Date(1900, 1, 1) mới hết

kent21
15-06-10, 02:32 PM
Hiện tại,em không biết định dạng của File ngày tháng năm này là gì,em không thực hiện được format cell để biến thành dd/mm/yyyy.
Mọi người giúp em nhé.Chân thành cảm ơn

ndu96081631
15-06-10, 02:44 PM
Hiện tại,em không biết định dạng của File ngày tháng năm này là gì,em không thực hiện được format cell để biến thành dd/mm/yyyy.
Mọi người giúp em nhé.Chân thành cảm ơn
Cách đơn giản nhất
- Vào Control Panel\Regional and Language Options và đổi Format DATE thành MM/dd/yyyy
- Tiếp theo, tại bảng tính, bạn copy 1 cell rổng rồi quét chọn toàn bộ dữ liệu, Click phải chuột, chọn PasteSpecial... check vào 2 mục Values và Add
Vậy là xong! Giờ bạn có thể chuyển Format DATE trong Regional and Language Options trở về như cũ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến dữ liệu trong bảng tính
-------------------
Tôi dùng cách này chuyển dữ liệu của bạn về đúng định dạng đây

TRANQUANGDUNG1909
15-06-10, 03:01 PM
Do bạn cài đặt cho máy.2 bước bạn cần làm như sau:
+ Bước 1: vô star-->setting-->control panel-->regional and language options, chọn hộp thoại regional options-->customize
Sau đó chọn hộp thoại Date. Ở mục "short date format" chọn " dd/MMM/yy".
+ Bước 2 vào excell, chọn formatcells--> chọn date--> chọn "*14/03/01", ok là xong

kent21
15-06-10, 04:09 PM
Cảm ơn anh nhé.Em làm được rồi,tùy nhiên do các định dạng không đồng nhất nên làm theo cách đó vẫn còn một số lỗi,một số chỗ chạy đúng,một số chỗ thì sai

Phạm Văn Tuấn
25-06-10, 11:08 AM
Các Bác ơi, giúp em với!

Em có Cell B2 có nội dung là 31/12/2009

Tại cell B3 em đặt công thức ="Thời hạn trả nợ cuối cùng: "&B2

Excel trả về kết quả: ="Thời hạn trả nợ cuối cùng: 40178

Em không muốn là 40178 mà là 31/12/2009 thì phải làm như thế nào???

Cảm ơn các Bác nhiều nhiều!!!!

Hai Lúa Miền Tây
25-06-10, 11:10 AM
Các Bác ơi, giúp em với!

Em có Cell B2 có nội dung là 31/12/2009

Tại cell B3 em đặt công thức ="Thời hạn trả nợ cuối cùng: "&B2

Excel trả về kết quả: ="Thời hạn trả nợ cuối cùng: 40178

Em không muốn là 40178 mà là 31/12/2009 thì phải làm như thế nào???

Cảm ơn các Bác nhiều nhiều!!!!
Bạn thử dùng hàm Tex nhé


="Thời hạn trả nợ cuối cùng: "&Text(31/12/2009,"dd/mm/yyyy")

Phạm Văn Tuấn
25-06-10, 11:16 AM
Cảm ơn Bạn, Excel lại trả kết quả là Thời hạn trả nợ cuối cùng: 00/01/1900

Hai Lúa Miền Tây
25-06-10, 11:20 AM
Cảm ơn Bạn, Excel lại trả kết quả là Thời hạn trả nợ cuối cùng: 00/01/1900
Bạn thay thế cái ngày đó thành 1 cell nào đó có chứa ngày hoặc số 40178 thử xem nhé

ndu96081631
25-06-10, 11:20 AM
Cảm ơn Bạn, Excel lại trả kết quả là Thời hạn trả nợ cuối cùng: 00/01/1900
Bác Doom viết gợi ý thôi... theo như ví dụ của bạn thì B3 sẽ có công thức:

="Thời hạn trả nợ cuối cùng: "&TEXT(B2,"dd/mm/yyyy")
Còn viết theo kiểu của Doom thì phải vầy mới chính xác:

="Thời hạn trả nợ cuối cùng: "&TEXT("2009/12/31","dd/mm/yyyy")

vietcong1980
05-07-10, 05:20 PM
Mình mới học excel, khi mình đánh ngày tháng thì thỉnh thoảng có một vài ô cứ bị lệch sang bên phải, thêm số 0 vào trước tháng mà cũng không được,mình không biết lỗi này là gì các bạn chỉ giùm với! Dưới đây là file đính kèm

west110
05-07-10, 06:04 PM
mấy pro giải giúp em bài này với

trong đó:


a,b,c,d là lạoi phòng
1,2,3,4,5,6,7 khẩu phần ăn / 1 ngày

tính:


ngày= đi - đến
tien phòng =ngày*giá từng phòng
tiền ăn= ngày*khẩu phần*20
tổng cộng+tiền phòng+tiền ăn
còn lại=tổng cộng- đã trả

ANHTUKSTV
07-08-10, 12:13 AM
Em có a1 là ngày 10/01/2010
Em dùng cái hàm j để ô B1 có thể hiện ngày 17/01/2010 (mà ko phải là nhập = tay. vì làm nguyên col)
ths ANh Chị

Pozsi
07-08-10, 07:38 AM
Bạn dùng hàm này nè!
=DATE(YEAR(A1),MONTH(A1),DAY(A1)+7)

duongdv
07-08-10, 07:43 AM
Em có a1 là ngày 10/01/2010
Em dùng cái hàm j để ô B1 có thể hiện ngày 17/01/2010 (mà ko phải là nhập = tay. vì làm nguyên col)
ths ANh Chị
Theo ý bạn:
Cột
A1=10/01/2010 => B1= 17/01/2010
Vậy:
A2= ????????? => B1= ?????????
A3= ????????? => B3= ?????????
A4= ????????? => B4= ?????????
...
Bạn phải nói rõ yêu cầu của bài toán thì mới áp dụng công thức tính cho cả cột B được.

ndu96081631
07-08-10, 07:52 AM
Bạn dùng hàm này nè!
=DATE(YEAR(A1),MONTH(A1),DAY(A1)+7)
Nếu mà dùng công thức này thì thà rằng B1 = A1 + 7 cho nó sướng

cachep87
09-09-10, 09:04 AM
Em là thành viên mới, rất mong được đọc hỏi từ các anh chị!
Hiện tại em có vấn đề như sau:
Em theo dõi thời gian bảo hành sản phẩm cho các khách hàng.
- Tại cột Thời gian bảo hành và cột Hết hạn bảo hành em đã định dạng cùng 1 kiều là: dd/mm/yyy.
- Tại cột Kiểm tra em có đặt công thức: =IF(TODAY()>=F17,"het han","chua het han") F17 ở đây là ngày hết hạn bảo hành của sản phẩm đối với khách hàng. Nhưng khi hết hạn ngày bảo hành tịa cột kiểm tra vẫn hiển thị là "chưa hết hạn"
Vậy trường hợp này em nên làm thế nào?. thanhks a lot!

MinhCong
09-09-10, 09:06 AM
Em là thành viên mới, rất mong được đọc hỏi từ các anh chị!
Hiện tại em có vấn đề như sau:
Em theo dõi thời gian bảo hành sản phẩm cho các khách hàng.
- Tại cột Thời gian bảo hành và cột Hết hạn bảo hành em đã định dạng cùng 1 kiều là: dd/mm/yyy.
- Tại cột Kiểm tra em có đặt công thức: =IF(TODAY()>=F17,"het han","chua het han") F17 ở đây là ngày hết hạn bảo hành của sản phẩm đối với khách hàng. Nhưng khi hết hạn ngày bảo hành tịa cột kiểm tra vẫn hiển thị là "chưa hết hạn"
Vậy trường hợp này em nên làm thế nào?. thanhks a lot!
Thấy công thức không có gì sai cả. Bạn gởi file lên đi.

cachep87
09-09-10, 09:08 AM
Thấy công thức không có gì sai cả. Bạn gởi file lên đi.

Anh/Chị xem giúp em có phải là do định dạng ngày tháng chưa đúng không?

MinhCong
09-09-10, 09:12 AM
Tại các ô B18, B19, B20 mặc dù Bạn định dạng nó là dd/mm/yyyy nhưng nó vẫn là đối tượng text. Bạn thử kích đúp vào các ô đó nó sẽ ra đúng kết quả!

cachep87
09-09-10, 09:16 AM
Tại các ô B18, B19, B20 mặc dù Bạn định dạng nó là dd/mm/yyyy nhưng nó vẫn là đối tượng text. Bạn thử kích đúp vào các ô đó nó sẽ ra đúng kết quả!

Kích đúp vào các ô đó vẫn không được Bác ah!

MinhCong
09-09-10, 09:17 AM
Kích đúp vào các ô đó vẫn không được Bác ah!
Tôi làm được sao Bạn lại không nhỉ? Xem file nhé!

cachep87
09-09-10, 09:23 AM
Tôi làm được sao Bạn lại không nhỉ? Xem file nhé!

Nhìn định dạng ngày ở 2 cột khác nhau A18 là 18/07/2009 nhưng B18 lại là 7/18/2010, có thể chuyển về 1 kiều là dd/mm/yy không Bác?

MinhCong
09-09-10, 09:28 AM
Nhìn định dạng ngày ở 2 cột khác nhau A18 là 18/07/2009 nhưng B18 lại là 7/18/2010, có thể chuyển về 1 kiều là dd/mm/yy không Bác?
Bạn thử vào định dạng ngày tháng trong hệ thống thành dd/mm/yyyy sau đó định dạng bảng tính Bạn lại thành dd/mm/yyy, nếu sai có lẽ do trong quá trình nhập liệu bị sai.

keentwo
09-09-10, 09:34 AM
-Đúng đó,làm kiểu này tốt nhất là trước khi chọn số bạn định dạng cả cột đó theo dạng DATE rồi mới nhập số,cách đó sẽ làm trong quá trình nhập dữ liệu không chạy linh tinh như của bạn

htvietlong_tv
13-09-10, 04:38 PM
cho mình hỏi cách tính ngày:
VD: ngày bắt đầu được hưởng PC: 10/10/2009
Thời gian cho hưởng PC: là 5 năm
Vậy ngày kết thúc huởng PC: là ngày mấy ?
anh chị có thể chỉ cho mình công thức để tính. mình cám ơn nhiều.

dat_butmuc
13-09-10, 04:43 PM
cho mình hỏi cách tính ngày:
VD: ngày bắt đầu được hưởng PC: 10/10/2009
Thời gian cho hưởng PC: là 5 năm
Vậy ngày kết thúc huởng PC: là ngày mấy ?
anh chị có thể chỉ cho mình công thức để tính. mình cám ơn nhiều.

Thử cái này xem:
=EDATE(C3,D3*12)

hoangminhtien
13-09-10, 06:09 PM
cho mình hỏi cách tính ngày:
VD: ngày bắt đầu được hưởng PC: 10/10/2009
Thời gian cho hưởng PC: là 5 năm
Vậy ngày kết thúc huởng PC: là ngày mấy ?
anh chị có thể chỉ cho mình công thức để tính. mình cám ơn nhiều.
Bạn có thể dùng công thức sau
=DATE(YEAR(C3)+5,MONTH(C3),DAY(C3)-1)
Để áp dụng được công thức của [/URL][URL="http://www.giaiphapexcel.com/member.php?57544-dat_butmuc"]dat_butmuc (http://www.giaiphapexcel.com/member.php?57544-dat_butmuc) thì bạn vào Tools\Add-ins check vào Analysis Toolpark để cài đặt.

ngocthegian
29-09-10, 04:40 PM
Em downl phần mền excel QĐ 48 ở trên diễn đàn của mình về dùng nhưng có một số thứ em không hiểu. Em muốn hỏi cách tạo công thức hay gì đó mà khi đánh 01/01/2010 -> enter cho ra kết qủa " Từ ngày 01/01/2010"; và công thức chuyển số thành chữ trong PM này ....(có ảnh đính kèm theo).

52887

52888

Hai Lúa Miền Tây
29-09-10, 04:54 PM
Hình 1: Bạn thiết lập như hình 1 là được.
Hình 2: Bạn phải tìm và tải cái Add-ins đọc số hoặc code đọc số về
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?21768-%C4%90%E1%BB%8Dc-s%E1%BB%91-th%C3%A0nh-ch%E1%BB%AF-3-trong-1

ngocthegian
30-09-10, 09:04 AM
Em cảm ơn. Nhưng thiết lập như hình một là thiết lập như thế nào. Vì em chỉ cần đánh vào ô đó là 01/01/2010 thì cho ra kết quả là " Từ ngày 01/01/2010.
Chỉ cụ thể giúp em được không?
Và làm sao để khắc phục lỗi cách đọc, em muốn khi số 6.002.000 cho kết quả là "Sáu triệu không trăm linh hai nghìn không trăm đồng" chứ không phải là "Sáu triệu hai nghìn đồng" như kết quả lệnh công thức cho.

MinhCong
30-09-10, 10:31 AM
Em cảm ơn. Nhưng thiết lập như hình một là thiết lập như thế nào. Vì em chỉ cần đánh vào ô đó là 01/01/2010 thì cho ra kết quả là " Từ ngày 01/01/2010.
Chỉ cụ thể giúp em được không?

Bạn đặt con trỏ vào ô muốn ghi định dạng như thế -> Bấm phải chuột -> Format cells -> Custom -> Trong ô Type Bạn nhập như sau:
"Từ ngày: "dd"/"mm"/yyyy
-> Ra ô đó nhập xem sao.

xuan.nguyen82
01-10-10, 12:08 PM
Bạn làm như thế này nhé:

Tại ô A1 bạn gõ 15/07/1982 (theo dạng US), ô B2 bạn gõ công thức: ="Từ ngày "&DAY(A1)&" tháng "&MONTH(A1)&" năm "&YEAR(A1)
Nếu muốn chuyển thành "đến ngày" bạn thay trong công thức từ "Từ ngày" thành "Đến ngày" là được. Áp dụng trong bảng dữ liệu hợp đồng lao động và dùng mailling rất hiệu quả.

Bạn lưu ý cách đặt dấu cách của mình trong công thức nhé, nếu để dấu "" không cách thì khi hiển thị dạng chữ rất xấu.

ngocthegian
02-10-10, 09:17 AM
Bạn đặt con trỏ vào ô muốn ghi định dạng như thế -> Bấm phải chuột -> Format cells -> Custom -> Trong ô Type Bạn nhập như sau:
"Từ ngày: "dd"/"mm"/yyyy
-> Ra ô đó nhập xem sao.
Em làm được rồi, Em cảm ơn Anh nhé


Bạn làm như thế này nhé:

Tại ô A1 bạn gõ 15/07/1982 (theo dạng US), ô B2 bạn gõ công thức: ="Từ ngày "&DAY(A1)&" tháng "&MONTH(A1)&" năm "&YEAR(A1)
Nếu muốn chuyển thành "đến ngày" bạn thay trong công thức từ "Từ ngày" thành "Đến ngày" là được. Áp dụng trong bảng dữ liệu hợp đồng lao động và dùng mailling rất hiệu quả.

Bạn lưu ý cách đặt dấu cách của mình trong công thức nhé, nếu để dấu "" không cách thì khi hiển thị dạng chữ rất xấu.
Đây là cách dùng công thức cách này thì em đã biết, mà cách em hỏi thì không phải dùng công thức. Cách của Anh MinhCong là đúng ý e rồi.
Thank

xuan.nguyen82
02-10-10, 11:33 AM
Không hiểu sao trước kia mình thực hiện như bạn mà nó báo lỗi như thế này.
"Cannot use the number format you type. Try use one of the butt-in number format."
Nhờ Minhcong giải thích giúp mình với nhé.

Hai Lúa Miền Tây
02-10-10, 11:43 AM
Không hiểu sao trước kia mình thực hiện như bạn mà nó báo lỗi như thế này.
"Cannot use the number format you type. Try use one of the butt-in number format."
Nhờ Minhcong giải thích giúp mình với nhé.
Đúng ra phải như thế này bạn à:


"Từ ngày: "dd/mm/yyyy

h2ad2008
25-10-10, 05:08 PM
mình đang gặp vướng chỗ này, rất mong mọi người hỗ trợ
cột a: định dạng ngày có dạng text là "221010"
giờ mình muốn chuyển sang dạng ngày là: "22/10/10"

mọi người cho mình xin công thức đổi nhé
tks

hoangminhtien
25-10-10, 05:43 PM
bạn dùng công thức sau
=DATE(2000+RIGHT(A1,2),MID(A1,3,2),LEFT(A1,2))
sau đó định dạng ô của bạn là dd/mm/yy

Lê Duy Thương
25-10-10, 06:56 PM
mình đang gặp vướng chỗ này, rất mong mọi người hỗ trợ
cột a: định dạng ngày có dạng text là "221010"
giờ mình muốn chuyển sang dạng ngày là: "22/10/10"

mọi người cho mình xin công thức đổi nhé
tks
nếu dữ liệu đồng nhất 6 ky tự thì dùng chuỗi này xem
=VALUE(LEFT(A1,2)&"/"&MID(A1,3,2)&"/"&RIGHT(A1,2)) formats= dd/mm/yy

ndu96081631
26-10-10, 12:01 PM
Với bài toán này, nếu ta chắc chắn các điều kiện cho trước sau đây:
- Chuổi là 5 hoặc 6 ký tự, trong đó phần NĂM và THÁNG chắc chắn luôn là 2 ký tự
- Định dạng trong Control Panel trên máy tính của ta hiện là dd/mm/yyyy
Thì ta có thể dùng thêm 1 cách tà đạo nữa

=1*TEXT(A1,"00""/""00""/""00")
Định dạng cho kết quả dạng dd/mm/yyyy

dat_butmuc
26-10-10, 01:43 PM
Với bài toán này, nếu ta chắc chắn các điều kiện cho trước sau đây:
- Chuổi là 5 hoặc 6 ký tự, trong đó phần NĂM và THÁNG chắc chắn luôn là 2 ký tự
- Định dạng trong Control Panel trên máy tính của ta hiện là dd/mm/yyyy
Thì ta có thể dùng thêm 1 cách tà đạo nữa

=1*TEXT(A1,"00""/""00""/""00")
Định dạng cho kết quả dạng dd/mm/yyyy

Để khỏi mất công định dạng lại thì dùng thêm hàm Text nữa bác nhỉ?

=TEXT(--TEXT(A1,"00""/""00""/""00"),"dd/mm/yyyy")

xuan.nguyen82
26-10-10, 01:55 PM
Mình thấy trên diễn đàn có công thức =CHOOSE(WEEKDAY(địa chỉ ô),"Chủ nhật","Thứ hai","Thứ ba","Thứ tư","Thứ năm","Thứ sáu","Thứ bảy"), là tìm thứ trong tuần.
Vậy cho mình hỏi khi muốn xác định thứ trong tháng, ví dụ bây giờ là tháng 10/2010, mình muốn tìm xem ngày 2/1/2010 là thứ mấy?
Mình cũng sỏrt trên google mà không thấy, chỉ có cách xác định thứ trong tuần.
Cảm ơn các bạn nhiều!

MinhCong
26-10-10, 01:59 PM
Mình thấy trên diễn đàn có công thức =CHOOSE(WEEKDAY(địa chỉ ô),"Chủ nhật","Thứ hai","Thứ ba","Thứ tư","Thứ năm","Thứ sáu","Thứ bảy"), là tìm thứ trong tuần.
Vậy cho mình hỏi khi muốn xác định thứ trong tháng, ví dụ bây giờ là tháng 10/2010, mình muốn tìm xem ngày 2/1/2010 là thứ mấy?
Mình cũng sỏrt trên google mà không thấy, chỉ có cách xác định thứ trong tuần.
Cảm ơn các bạn nhiều!
Bạn dùng công thức sau:

=TEXT(WEEKDAY(A1),"ddd")

dat_butmuc
26-10-10, 02:05 PM
Bạn dùng công thức sau:

=TEXT(WEEKDAY(A1),"ddd")

Không cần dùng WEEKDAY đâu MinhCong ơi?
Chỉ cần vầy là đủ: =TEXT(A1,"ddd")

Nếu là tiếng việt thì:
=TEXT(A1,"[$-42A]dddd")

thanhlp2007
04-01-11, 12:51 PM
Nhờ các pác chỉ giúp em. Em muốn :
Khi nhập : 1102 thì sẽ cho là 11:02
Và khi nhận 1102 thì sẽ cho là 11/02

ndu96081631
04-01-11, 12:57 PM
Nhờ các pác chỉ giúp em. Em muốn :
Khi nhập : 1102 thì sẽ cho là 11:02
Và khi nhận 1102 thì sẽ cho là 11/02
Làm thì được nhưng đôi lúc sẽ gây ra những lỗi không lường trước được đâu!
Đằng nào cũng chỉ gõ thêm có dấu : hoặc dấu / ----> Siêng tí đi bạn ơi!

thanhlp2007
04-01-11, 01:05 PM
Bạn chưa hiểu rùi. Giả sử 1 sheet có dữ liệu gần 20000 dòng thì sao ? Và dấu : là Shift và :

ptm0412
04-01-11, 01:25 PM
Bạn chưa hiểu rùi. Giả sử 1 sheet có dữ liệu gần 20000 dòng thì sao ? Và dấu : là Shift và :
Trừ khi mỗi ngày nhập 20 ngàn dòng, chứ 1 sheet 20.000 dòng cho 1 năm hoặc 6 tháng thì chưa đến nỗi.

ndu96081631
04-01-11, 01:44 PM
Bạn chưa hiểu rùi. Giả sử 1 sheet có dữ liệu gần 20000 dòng thì sao ? Và dấu : là Shift và :
Vậy thì có 1 cách:
- Bạn cứ nhập số bình thường (chẳng hạn là 1120)
- Đến khi nào xong việc, ta viết 1 code để chuyển đổi
-----------------
Nói là nói thế thôi nhưng vẫn có những khó khăn trong những trường hợp đặt biệt, ví dụ thế này:
- Bạn nhập được khoảng 1000 dòng
- Bạn dùng code chuyển số thành ngày tháng
- Tiếp theo bạn lại nhập liệu thêm 1000 dòng nữa
- Từ bây giờ, nếu dùng code để chuyển thì điều quan trọng là làm sao phân biệt được cái nào đã chuyển rồi? Hay nói đúng hơn, làm sao phân biệt được cell nào là số còn cell nào là ngày tháng? (vì thực chất thì ngày tháng cũng là số mà thôi)

dat_butmuc
04-01-11, 02:10 PM
Nhờ các pác chỉ giúp em. Em muốn :
Khi nhập : 1102 thì sẽ cho là 11:02
Và khi nhận 1102 thì sẽ cho là 11/02

Nếu làm để mà nhìn thôi thì format nó đi (trước hay sau khi gõ cũng được)
Nếu muốn 11:02 thì đánh dấu vùng -> vào Format Cells -> Number -> Custom -> Trong mục Type gõ: 00":"00 -> OK
Nếu muốn 11/02 thì đánh dấu vùng -> vào Format Cells -> Number -> Custom -> Trong mục Type gõ: 00"/"00 -> OK

Lê Duy Thương
04-01-11, 04:14 PM
không cần dùng weekday đâu minhcong ơi?
chỉ cần vầy là đủ: =text(a1,"ddd")

nếu là tiếng việt thì:
=text(a1,"[$-42a]dddd")
trong win xp sẽ không có chữ hoa đầu từ đây nha đại ca. Toàn chữ thường thôi à.chắc cũng cần thêm hàm gì nữa chứ nhỉ
CÒN VISTA VÀ WIN7 THÌ TUYỆT ĐẤY

ndu96081631
04-01-11, 04:16 PM
trong win xp sẽ không có chữ hoa đầu từ đây nha đại ca. Toàn chữ thường thôi à.chắc cũng cần thêm hàm gì nữa chứ nhỉ
Thì thêm hàm PROPER đi ---> Đâu có liên quan gì đến Windows nhỉ?

Lê Duy Thương
04-01-11, 04:25 PM
Thì thêm hàm PROPER đi ---> Đâu có liên quan gì đến Windows nhỉ?
EM BIẾT CÁI VỤ UPPER LOWER, PROPER MÀ BÁC . CHỈ CHỌT ĐẠI CA DAT_BUTMUC THÔI. THỨ 2 NỮA NẾU KHÔNG DÙNG XP THÌ THỰC RA EM CŨNG KHÔNG PHÁT HIỆN RA .EM DÙNG WIN 7 NÊN KHÔNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC
NẾU DÙNG PROPER TRONG WIN 7 SẼ CHO KQ NHƯ SAU Thứ Bảy ===> Thứ BảY
không biết do đâu

dat_butmuc
04-01-11, 04:25 PM
trong win xp sẽ không có chữ hoa đầu từ đây nha đại ca. Toàn chữ thường thôi à.chắc cũng cần thêm hàm gì nữa chứ nhỉ
CÒN VISTA VÀ WIN7 THÌ TUYỆT ĐẤY

Đang nói trường hợp nào thế?
Chữ hoa hay chữ thường đầu có cần thiết không?
=> Vấn đề cốt lõi nhất đã được giải quyết !

ndu96081631
04-01-11, 08:20 PM
NẾU DÙNG PROPER TRONG WIN 7 SẼ CHO KQ NHƯ SAU Thứ Bảy ===> Thứ BảY
không biết do đâu
Ah... cái này hổng phải tại Windows mà là do Office ---> Với Office 2007 thì sẽ có kết quả như bạn nói
Mấy chữ thứ sáu, thứ bảy do công thức tạo ra này thuộc bảng mã Unicode tổ hợp và sẽ bị lỗi hàm PROPER khi dùng trên Excel 2007 (có thể gõ bằng tay vào 1 cell, dùng bảng mã Unicode tổ hợp để thí nghiệm chứng minh)

tramp
18-01-11, 02:45 PM
Chào các bạn. Cho mình hỏi :
Mình thường xuyên tải dữ liệu file .csv từ intenet. Nhưng trong đây ngày tháng của dữ liệu được định dạng là dd/mm/yyyy
Còn trong hệ thống máy của mình là yyyy/mm/dd (mình không đổi định dạng này được vì mình ko fải admin). Do đó khi mở ra nó toàn thành text. Mình phải dùng công thức để cắt dán. Cho mình hỏi là có cách nào chỉnh lại nhanh hơn không vậy? Cám ơn nhiều.

lext05k
14-02-11, 02:08 PM
Chào các bác.
Tình hình là em dang có 1 file dữ liệu kế toán được kết xuất từ phần mềm ra.
Nhưng cột "ngày ct" được định dạng là text. em vào format cell dịnh dạng lại ngày tháng năm nhưng không được. nó vẫn hiểu là text.
Khi nhấp đôi vào một ô rồi enter thì nó tự động chuyển sang dịnh dang là ngày tháng năm. Với 1 vài dòng thì làm cách này được còn với vài ngàn dòng thì không thể.
Em nhờ các bác chỉ em cách convert 1 lúc trở thành dịnh dang ngày tháng năm. em rất cảm ơn các bác ạ. (em có gửi kèm theo file ví dụ)
một lần nữa em cám ơn.

MinhCong
14-02-11, 02:11 PM
Bạn bấm copy 1 ô trông bên ngoài, quét chọn hết vùng dữ liệu cần định dạng -> Bấm phải chuột -> paste special -> add -> ok
Sau đó bấm phải chuột chọn định dạng ngày tháng nặm Bạn cần

ndu96081631
14-02-11, 02:23 PM
Bạn bấm copy 1 ô trông bên ngoài, quét chọn hết vùng dữ liệu cần định dạng -> Bấm phải chuột -> paste special -> add -> ok
Sau đó bấm phải chuột chọn định dạng ngày tháng nặm Bạn cần
Cái vụ này nhanh thì có nhanh nhưng phải hết sức cẩn thận vì nó có liên quan đến Setting trong Control Panel ---> Không khéo là đi đời hết luôn

Chào các bác.
Tình hình là em dang có 1 file dữ liệu kế toán được kết xuất từ phần mềm ra.
Nhưng cột "ngày ct" được định dạng là text. em vào format cell dịnh dạng lại ngày tháng năm nhưng không được. nó vẫn hiểu là text.
Khi nhấp đôi vào một ô rồi enter thì nó tự động chuyển sang dịnh dang là ngày tháng năm. Với 1 vài dòng thì làm cách này được còn với vài ngàn dòng thì không thể.
Em nhờ các bác chỉ em cách convert 1 lúc trở thành dịnh dang ngày tháng năm. em rất cảm ơn các bác ạ. (em có gửi kèm theo file ví dụ)
một lần nữa em cám ơn.
Để chắc ăn thì bạn phải cho mọi người biết 1 vài thông tin:
- Regional and Language Options trong Control Panel trên máy bạn đang thiết lập thế nào? Là dd/mm/yyyy hay mm/dd/yyyy
- Chuổi đang nhìn thấy trên bảng tính nên hiểu theo dạng dd/mm/yyyy hay mm/dd/yyyy
Những điều này rất quan trọng à nha
Bạn cũng có thể thí nghiệm trên máy bạn bằng cách gõ vào cell C11 công thức =DAY(B11) xem nó ra kết quả gì

lext05k
14-02-11, 03:38 PM
Truoc hết em cám ơn các bác.
em gứi thêm thông tin la:
- em đã định dạng la dd/mm/yyyy trong control panel rồi và dinh dạng là Việt Nam luôn rồi.
- chuỗi theo bảng tính dược hiểu theo dạng là dd/mm/yyyy.
nếu làm như bác Minh công chỉ thì có rủi ro như thế nào về số liệu ạ, nhờ các bác chỉ giáo thêm cho em với.
Cám ơn các bác nhiều lắm,

ndu96081631
14-02-11, 03:41 PM
Truoc hết em cám ơn các bác.
em gứi thêm thông tin la:
- em đã định dạng la dd/mm/yyyy trong control panel rồi và dinh dạng là Việt Nam luôn rồi.
- chuỗi theo bảng tính dược hiểu theo dạng là dd/mm/yyyy.
nếu làm như bác Minh công chỉ thì có rủi ro như thế nào về số liệu ạ, nhờ các bác chỉ giáo thêm cho em với.
Cám ơn các bác nhiều lắm,
Nếu đúng như bạn nói: Tức định dạng trên Excel giống như trong Control Panel thì cứ làm theo MinhCong ---> Vì đó là cách nhanh nhất

lext05k
14-02-11, 03:44 PM
các bác cho em hỏi thêm tý
các bác cho em hỏi ý nghĩa của việc paste special --> add có tác dụng gì, ý nghĩa như thế nào và áp dụng trong những trường hợp như thế nào ?
các bác chỉ em cách làm thì em lam giống y chang là được nhưng em mun hiểu thêm để còn có thể áp dụng trong những trường hợp khác ah.
cảm ơn bác nhiều.

ndu96081631
14-02-11, 03:48 PM
bác minh cong ơi
bác cho em hỏi ý nghĩa của việc paste spacial --> add có tác dụng gì, ý nghĩa như thế nào và áp dụng trong những trường hợp như thế nào ?
các bác chỉ em cách làm thì em lam giống y chang là được nhưng em mun hiểu thêm để còn có thể áp dụng trong những trường hợp khác ah.
cảm ơn bác nhiều.
Add tương đương với CỘNG
Bạn copy 1 cell rổng và paste spacial\Add vào dữ liệu thì nó sẽ cộng từng cell trong dữ liệu cho số 0 ---> Với dữ liệu đang định dạng Text thì việc cộng thêm này sẽ vô tình giúp cho cell chuyển từ Text sang Number luôn (mà không hề thay đổi giá trị.. vì cộng cho 0 mà)

vietcland
01-03-11, 11:09 AM
Bác nào giúp em sắp xếp file này tăng dần theo ngày và tháng với, em sắp chỉ tăng dần theo ngày còn tháng thì ko đc -0-/.

ptm0412
01-03-11, 11:23 AM
Từ A24 trở xuống chưa phải ngày đúng chuẩn, nên Excel hiểu là text. Lỗi này nhẹ thôi, bạn copy 1 ô trống, paste special Add vào A24:A56 là ổn.

ClubTaiChinh.Net
03-03-11, 09:20 PM
- Do em ko biết gọi nó là lỗi gì nên topic em đặt tên là vậy mong anh chị thông cảm .

==> Hiện tại em đang gặp 1 rắc rối là khi em nhập ngày 2/2010 thì nó ra tiếng anh-10 . EM muốn chỉnh lại là 2/2010 thì phải làm sao vậy anh chị . Xin giúp em với ., Em xin cám ơn .

viehoai
03-03-11, 09:35 PM
- Do em ko biết gọi nó là lỗi gì nên topic em đặt tên là vậy mong anh chị thông cảm .

==> Hiện tại em đang gặp 1 rắc rối là khi em nhập ngày 2/2010 thì nó ra tiếng anh-10 . EM muốn chỉnh lại là 2/2010 thì phải làm sao vậy anh chị . Xin giúp em với ., Em xin cám ơn .


Bạn đưa file lên nhé
Cái này bạn quét vùng cần thay đổi định dạng. Nhấn Ctr+1 và chọn Date --> chọn kiểu định dạng theo ý

dhn46
03-03-11, 09:52 PM
bạn vào fomat>cells> rùi chọ date , tiếp theo chọn kiểu hiển thị mong muốn
chúc bạn thành công

sealand
03-03-11, 10:52 PM
Chọn vùng cần chỉnh---Menu Format---Thẻ Cells---Number---Custom---Tại ô Type: gõ vào dd/mm/yyyy ---OK
Giờ nhập kiểm tra xem sao

ba.ho_eis
15-07-11, 08:35 AM
Mọi người có thể giú p mình khô ng. Cảm ơ n mọi người%#^#$%#^#$%#^#$%#^#$ /. %#^#$

huuthang_bd
15-07-11, 08:41 AM
Mọi người có thể giú p mình khô ng. Cảm ơ n mọi người%#^#$%#^#$%#^#$%#^#$ /. %#^#$
Bạn dùng công thức này:

=--TEXT(--A2,"0000""/""00""/""00")

dongnamnb
15-07-11, 09:10 AM
=DATE(LEFT(A2;4);MID(A2;5;2);RIGHT(A2;2))
Bạn nhớ format cho ô kết quả là "dd/mm/yy" nhé

yobo
31-07-11, 07:39 PM
Làm ơn chỉ giúp tôi định dạng như thế nào để có thể trừ các ngày tháng cho nhau. Tôi đã thử tất cả cả các định dạng trong Fomat cell=> date nhưng đều không được. Thank nhiều!

Lê Duy Thương
31-07-11, 07:41 PM
Làm ơn chỉ giúp tôi định dạng như thế nào để có thể trừ các ngày tháng cho nhau. Tôi đã thử tất cả cả các định dạng trong Fomat cell=> date nhưng đều không được. Thank nhiều!
bạn cần đưa file mẫu lên để được giúp nhanh hơn. tốt nhất bạn ghi luôn kết quả mong muốn nhé

phihndhsp
31-07-11, 08:08 PM
Làm ơn chỉ giúp tôi định dạng như thế nào để có thể trừ các ngày tháng cho nhau. Tôi đã thử tất cả cả các định dạng trong Fomat cell=> date nhưng đều không được. Thank nhiều!
Tôi nghĩ là bạn nhập ngày tháng sai rồi nên mới công trừ không được? bạn nhập đừng có định dạng gì cả nếu dữ liệu nằm bên trái là bạn nhập sai

baquy
31-07-11, 08:14 PM
Bạn xem file của mình nhé. Mình định dạng dd/mm/yyyy. Lưu ý khi gõ bạn hãy gõ tháng trước, rồi đến ngày.

phihndhsp
31-07-11, 08:17 PM
Vấn đề của bạn không sai, bạn chỉ định dạng lại ngày tháng mà thôi
theo tôi nghĩ mình nên đinh dạng theo kiểu này 30-jan-00 tránh sai xót về ngày tháng lẫn lộn

Lê Duy Thương
31-07-11, 08:25 PM
Vấn đề của bạn không sai, bạn chỉ định dạng lại ngày tháng mà thôi
theo tôi nghĩ mình nên đinh dạng theo kiểu này 30-jan-00 tránh sai xót về ngày tháng lẫn lộn
để tránh sai sót chúng ta nên gõ kiểu yyyy/mm/dd thì excel sẽ tự điều chỉnh ngày cho chúng ta. cho dù định dạng kiểu gì cũng chính xác bạn à
không nên gõ dd/mm/yyyy, vì với kiểu gõ này thường hay bị nhầm lẫn các ngày thành tháng và ngược lại

ha_23984
02-08-11, 01:10 AM
Các bạn giúp tôi cách định dạng dữ liệu kiểu ngày trong excel để dễ nhập
Ví dụ: ngày / tháng /năm

ndu96081631
02-08-11, 07:46 AM
Các bạn giúp tôi cách định dạng dữ liệu kiểu ngày trong excel để dễ nhập
Ví dụ: ngày / tháng /năm
Theo như bạn nói vậy thì tôi nghĩ bạn chưa hiểu mấy về Excel. Nên nhớ rằng:
- Excel không có khả năng đề ra các quy định về nhập liệu ngày tháng
- Việc quy định nhập liệu ngày tháng thế nào là do Windows quy định (trong Control Panel)
- Trong Excel BẮT BUỘC phải nhập liệu đúng như đã quy định trong Windows. Tuy nhiên có thể yêu cầu Excel hiển thị đúng như ý ta muốn
-----------------
Ví dụ: Windows quy định nhập liệu ngày tháng phải theo chuẩn mm/dd/yyyy (tháng trước ngày sau) thì trong Excel BẮT BUỘC ta phải nhập đúng chuẩn này. Tuy nhiên sau khi nhập xong, ta có thể yêu cầu Excel hiển thị theo ý ta muốn là ngày trước tháng sau
Vậy nếu bạn muốn DỄ NHẬP (do quen tay) thì BẮT BUỘC phải vào Control Panel chỉnh lại các quy định về cú pháp

67706


Lưu ý: Có 1 nguyên tắc luôn luôn đúng, bất chấp mọi quy định của Windows, đó là nhập ngày tháng theo cú pháp yyyy/mm/dd ---> Tức nhập năm rồi đến tháng rồi đến ngày

ba.ho_eis
03-08-11, 09:17 AM
Anh em ơi,
Giờ mình muốn chuyển kiểu này sang text thì làm sao.
Ví dụ: 20110102(02/01/2011) sang text thì làm sao.
Tks !

phihndhsp
03-08-11, 09:30 AM
Anh em ơi,
Giờ mình muốn chuyển kiểu này sang text thì làm sao.
Ví dụ: 20110102(02/01/2011) sang text thì làm sao.
Tks !
Bạn muốn chuyển cái nào
cái này 20110102
hay cái này 02/01/2011
sang text

ba.ho_eis
03-08-11, 10:09 AM
Bạn muốn chuyển cái nào
cái này 20110102
hay cái này 02/01/2011
sang text
Mình có attach file, Bạn xem giúp nhé!
Tks You %#^#$!

phihndhsp
03-08-11, 10:21 AM
Mình có attach file, Bạn xem giúp nhé!
Tks You %#^#$!
=SUBSTITUTE(TEXT(A2, "yyyy/mm/dd"),"/","")

Hai Lúa Miền Tây
03-08-11, 10:26 AM
=SUBSTITUTE(TEXT(A2, "yyyy/mm/dd"),"/","")
Chỉ dùng hàm Text thôi là được


=TEXT(A2,"yyyymmdd")

thanhlp2007
04-08-11, 08:20 AM
Mình có VD nho nhỏ nhờ các AC chỉ giúp. Mình muốn chuyển từ 30.09.2010 sang dạng ngày 30/09/2011. Thank

Hai Lúa Miền Tây
04-08-11, 08:32 AM
Mình có VD nho nhỏ nhờ các AC chỉ giúp. Mình muốn chuyển từ 30.09.2010 sang dạng ngày 30/09/2011. Thank
Dùng chức năng replace (Ctrl+H) thay thế dấu chấm sang dấu / thử nhé.

Luc Van
04-08-11, 08:41 AM
Mình có VD nho nhỏ nhờ các AC chỉ giúp. Mình muốn chuyển từ 30.09.2010 sang dạng ngày 30/09/2011. Thank
Bạn vui tính quá...làm tôi cứ đi mò công thức...

lethuycaylua
04-08-11, 04:02 PM
xin giúp em sắp xếp theo tháng sinh,nếu trùng tháng sinh thì sắp xếp theo ngày
Mình thấy bạn đang dùng excel 2007 bạn chỉ cần tạo cột phụ nhập I3=month(E3) sau đó Soft cột I

lethuycaylua
04-08-11, 04:20 PM
Cũng may là hiện tại chắc chắn hổng có học sinh nào sinh vào khoảng 26/09/1902 đến 17/05/1927 ---> Nếu không thì... Ẹc... Ẹc....
Vậy thầy ơi với bài này thầy dùng CT nào thì đúng thầy chỉ cho em biết với

lethuycaylua
05-08-11, 08:30 AM
Chào các bác!
Mình có một thắc mắc mong các bác giúp.
Chẳng là định dạng ngày tháng năm của mình vẫn là dd/mm/yyyy, tuy nhiên, ;lúc mình gõ thì nó cho đó là các số (như sau)
Mình cũng vào formatcell nhưng cũng ko thể chuyển định dạng lại được. Có cách nào giúp mình với nha!
Cảm ơn các bác nhiều!


Bác à, em cũng bị cái này, vào format cell chỉnh tất cả rồi mà ko được. Các bác giúp em định dạng với!!!! Thank nhiều!
Ví dụ: nằm ở sheet 3
Chắc máy bạn đang cài đặt dạng ngày tháng mm/dd/yy. bạn vào Start--> Seeting-->Control panel-->Regional and language Option--> Regional option-->cótumize-->date-->Short date format--> dd-MMM-yy--ok

lethuycaylua
05-08-11, 11:58 AM
GPE thật là tuyệt càng đọc càng thấy nhiều đều thật là thú vị.Cảm ơn tất cả đã nhiệt tình chia sẻ

Ba Tê
29-08-11, 03:51 PM
hic ko ai giúp em ah, pùn quá
Hổng hiểu làm sao giúp?

mọi người giúp mình với
mình có ngày ct : 12/08/11 nhưng sang máy sếp mình là 08/12/11
làm thế nào để khi chuyển file excel từ máy mình sang máy sếp mà ko bị thay đổi ngày tháng.
Mình ko muốn sửa trong cotrol panel
ai có cách nào đơn giản thì post giúp mình với nha
ct: 12/08/11 là gì? Nó là kết quả từ công thức hay là dữ liệu nhập trực tiếp vào ô?
Nếu ô này là kết quả của 1 công thức nào đó, bạn thử thêm vào công thức đó như thế này thử xem:
=Text(công thức, "dd/mm/yy")
Nếu ô này là dữ liệu ngày tháng được nhập trực tiếp vào, bạn vào format cells - Custom, định dạng nó là dd/mm/yy, tôi nghĩ là chép đi đâu thì định dạng đó vẫn như thế thôi.

baquang1984
30-08-11, 10:24 AM
Nếu ô này là dữ liệu ngày tháng được nhập trực tiếp vào, bạn vào format cells - Custom, định dạng nó là dd/mm/yy sau đó vào phần Date ở phần Locale (Location) chọn là vietnamese sau đó chon định dạng dd/mm/yy là được
Chúc bạn thành công

Torin
15-09-11, 01:28 PM
Chào cả nhà.
Cho mình hỏi thăm 1 vấn đề như sau: trong Excel khi gõ vào 1 cell Sep 10 sau khi enter nó sẽ tự chuyển thành 10 - Sep. Có cách nào sét mặc định cho nó thành Sep-10 (ngày 10 tháng chín năm 2011) chứ mỗi lần gõ xong phải định dạng lại cell đó thì mắc công quá (mình đang xài WinXP, Excel 2k3).
Cám ơn mọi người nhiều

huuthang_bd
15-09-11, 02:07 PM
Chào cả nhà.
Cho mình hỏi thăm 1 vấn đề như sau: trong Excel khi gõ vào 1 cell Sep 10 sau khi enter nó sẽ tự chuyển thành Sep-10. Có cách nào sét mặc định cho nó thành Sep-10 (ngày 10 tháng chín năm 2011) chứ mỗi lần gõ xong phải định dạng lại cell đó thì mắc công quá (mình đang xài WinXP, Excel 2k3).
Cám ơn mọi người nhiều
Bạn gõ ngược lại, thay vì gõ Sep 10 thì bạn hãy gõ 10 Sep.

Torin
15-09-11, 02:23 PM
Bạn gõ ngược lại, thay vì gõ Sep 10 thì bạn hãy gõ 10 Sep.
Xin lỗi bạn mình typing nhầm, ý của mình là khi type vào Sep 10 thì cứ để nguyên như vậy hoặc có chuyển thì cũng chuyển về Sep-10 (mặc định nó tự chuyển về 10-Sep)
Cám ơn bạn đã reply

huuthang_bd
15-09-11, 02:41 PM
Xin lỗi bạn mình typing nhầm, ý của mình là khi type vào Sep 10 thì cứ để nguyên như vậy hoặc có chuyển thì cũng chuyển về Sep-10 (mặc định nó tự chuyển về 10-Sep)
Cám ơn bạn đã reply
Vậy thì trước khi nhập liệu bạn hãy định dạng cho vùng sẽ nhập liệu theo dạng Text.

thanhquyenlk
15-09-11, 11:24 PM
mình có gởi file đính kèm, mình định dạng nhưng làm mãi không ra, không biêt lổi do đâu vd hôm nay này 15/09/2011 nhung minh danh vao may lai hiểu là này 02/17/1904. có bác nào giúp mình với

nghiaphuc
15-09-11, 11:37 PM
mình có gởi file đính kèm, mình định dạng nhưng làm mãi không ra, không biêt lổi do đâu vd hôm nay này 15/09/2011 nhung minh danh vao may lai hiểu là này 02/17/1904. có bác nào giúp mình với
Trước hết, bạn phải biết quy ước này: Excel quy định kiểu ngày tháng cũng là kiểu số (có thể cộng, trừ, nhân, chia,...) với quy ước: Ngày 01/01/1900 có giá trị là 1. Do đó, nếu bạn nhập vào con số 1509 và định dạng kiểu ngày tháng thì Excel sẽ hiểu đây là ngày thứ 1509, kể từ ngày 01/01/1900, tức là ngày 17/02/1904. Việc hiển thị như vậy là do bạn làm biếng quá chứ Excel chẳng bị lỗi gì cả.
Nếu lỡ làm biếng thì thay vì nhập 1509 để cho ra ngày 15/09/2011 thì bạn gõ 15/9 là được chư có mất mát gì đâu nhỉ?

usagi90
15-09-11, 11:37 PM
mình có gởi file đính kèm, mình định dạng nhưng làm mãi không ra, không biêt lổi do đâu vd hôm nay này 15/09/2011 nhung minh danh vao may lai hiểu là này 02/17/1904. có bác nào giúp mình với

- Bạn bôi đen vùng đó -> format ->cell -> custom -> Tại Type chọn kiểu định dạng là dd/mm/yy -> 0k

nghiaphuc
15-09-11, 11:40 PM
- Bạn bôi đen vùng đó -> format ->cell -> custom -> Tại Type chọn kiểu định dạng là dd/mm/yy -> 0k
Đồng chí này lại không hiểu ý tác giả rồi. Ý bạn ấy là muốn nhập 1509 để cho ra ngày 15/09/2011.

usagi90
15-09-11, 11:43 PM
đúng là không hiểu ý tác giả..sorry sorry..Cảm ơn Nghiaphuc nhá-=.,,

nghiaphuc
15-09-11, 11:49 PM
- Còn nếu bạn muốn hỏi tại sao máy của bạn lại là ngày không đúng thì bạn vào Start -> setting -> control panel -> regiol and language -> format -> additional setting-> chọn Date -> tại short date gõ ngày đúng vào -> OK là xong
Chỉnh cái này cũng chỉ giải quyết được vấn đề định dạng ngày trước tháng sau hay tháng trước ngày sau thôi chứ vẫn không giải quyết được vấn đề mà tác giả hỏi. usagi90 xem file đính kèm ở bài #1 sẽ hiểu rõ yêu cầu của tác giả.
Theo mình thì giải pháp đơn giản nhất là làm siêng một chút, gõ cho đầy đủ ngày tháng năm là OK hết (có mỗi dấu / mà cũng làm biếng gõ nữa thì đúng là... bó tay).

ndu96081631
19-09-11, 08:27 PM
Mọi người giúp mình với, mình k định dạng được ngày tháng tương tự như những hàng phía trên (có file đính kèm), phần mình bôi vàng đó. Giúp mình với. thanks
Đơn giản vì có 1 vài cell chẳng phải là Date (chỉ là Text bình thường)
Để kiểm tra có thể dùng hàm ISNUMBER, chẳng hạn =ISNUMBER(D4) rồi kéo fill xuống ---> Cái nào cho kết quả = TRUE thì mới định dạng được, ngược lại bạn phải tự tay gõ lại ngày tháng cho đúng
Ngoài ra, với dữ liệu của bạn, tôi đoán không lầm là máy tính bạn đang quy định gõ tháng trước ngày sau ---> Muốn biết chính xác quy đinh ấy ra sao, vào Control Panel mà xem
Lưu ý thêm: Quy định thế nào phải làm đúng và đó không thuộc quyền quản lý của Excel mà là của Windows, Excel chỉ có tác dụng hiển thị
(vụ này nói hoài... hình như chẳng có trường lớp nào dạy điều căn bản này nên cũng có rất nhiều người không biết)

mai_ly_89
23-09-11, 02:27 PM
Mọi người cho mình hỏi là làm thế nào để khi mình viết 01/02/2011 thì nó sẽ tự động hiển thị là "ngày 01 tháng 02 năm 2011" trong Excel?
Thanks all.

nghiaphuc
23-09-11, 02:30 PM
Mọi người cho mình hỏi là làm thế nào để khi mình viết 01/02/2011 thì nó sẽ tự động hiển thị là "ngày 01 tháng 02 năm 2011" trong Excel?
Thanks all.
Bạn chọn ô, nhấn Ctrl+1, tại tab Number, bạn chọn Custom và nhập vào mục Type (bên phải): "Ngày "dd" tháng "MM" năm "yyyy --> OK

mai_ly_89
23-09-11, 02:34 PM
Bạn chọn ô, nhấn Ctrl+1, tại tab Number, bạn chọn Custom và nhập vào mục Type (bên phải): "Ngày "dd" tháng "MM" năm "yyyy --> OK
Bạn ơi, sao t chọn như thế rồi nhưng nó lại báo lỗi không thực hiện đc.

nghiaphuc
23-09-11, 02:35 PM
Bạn ơi, sao t chọn như thế rồi nhưng nó lại báo lỗi không thực hiện đc.
Nó báo lỗi gì vậy bạn? Nếu bạn nhập không được thì bạn copy phần tô đậm trong bài trên và dán vào thử xem sao.

mai_ly_89
23-09-11, 02:41 PM
Được rồi bạn ah. Nhưng có thể sửa để cho nó định dạng đúng như thế này ko? t gõ 01/02/2011 thì nó sẽ hiện là "ngày 01 tháng 02 năm 2011" vì nó đang hiện là "ngày 02 tháng 01 năm 2011"

ConnectExcel
23-09-11, 03:56 PM
Bạn gõ ban dầu là mm/dd/yy thì sẽ OK đấy

mai_ly_89
23-09-11, 03:59 PM
Bạn gõ ban dầu là mm/dd/yy thì sẽ OK đấy
Hi. như thế thì t biết, nhưng có cách nào sửa để gõ là dd/mm/yyyy ko?

ndu96081631
23-09-11, 04:04 PM
Hi. như thế thì t biết, nhưng có cách nào sửa để gõ là dd/mm/yyyy ko?
Cái này phải sửa trong Control Panel của Windows ấy đồng chí a! Excel không quản vụ này

hanhpptc
23-09-11, 04:05 PM
Hi. như thế thì t biết, nhưng có cách nào sửa để gõ là dd/mm/yyyy ko?
Trong Windows: Vào Control Panel, chọn Region and Language. Thiết lập định dạng ngày tháng năm là dd/mm/yyyy

nguyenthi_bichvan83
24-09-11, 12:15 AM
Thêm cách nữa, chính xác với số hiển thị = "ngày" & day()&" tháng " & month() & " năm " & year().
Done

nghiaphuc
24-09-11, 07:06 AM
Thêm cách nữa, chính xác với số hiển thị = "ngày" & day()&" tháng " & month() & " năm " & year().
Done
Nhưng mà ý tác giả là khi nhập ngày vào ô thì lập tức ô đó sẽ hiển thị dạng Ngày dd tháng MM năm yyyy luôn chứ không phải kết quả hiện ở ô khác.

haunguyendl
15-10-11, 10:59 AM
em có một bảng tính cần tính tông theo tuần nhờ thầy chỉ giùm em.

ndu96081631
15-10-11, 02:21 PM
em có một bảng tính cần tính tông theo tuần nhờ thầy chỉ giùm em.
Điều quan trọng không phải là công thức mà là khái niệm về TUẦN ---> Thế nào là 1 tuần theo ý của bạn?
- Từ thứ 2 đến CN là 1 tuần?
- Từ CN đến thứ bảy là 1 tuần?
- Ngày đầu tháng luôn là ngày đầu tuần? Và nếu ngày đầu tháng luôn là ngày đầu tuần thì tuần cuối cùng được tính thế nào? Nó có mấy ngày?
vân vân
Bạn trả lời mấy câu hỏi này trước rồi hẳn tính tiếp

bebo021999
15-10-11, 09:53 PM
Điều quan trọng không phải là công thức mà là khái niệm về TUẦN ---> Thế nào là 1 tuần theo ý của bạn?
- Từ thứ 2 đến CN là 1 tuần?
- Từ CN đến thứ bảy là 1 tuần?
- Ngày đầu tháng luôn là ngày đầu tuần? Và nếu ngày đầu tháng luôn là ngày đầu tuần thì tuần cuối cùng được tính thế nào? Nó có mấy ngày?
vân vân
Bạn trả lời mấy câu hỏi này trước rồi hẳn tính tiếp
Theo đáp án tính tay thì ngày đầu tháng luôn là ngày đầu tuần sư phụ à.
Xem file đính kèm.

quanvq
13-12-11, 07:52 PM
mình đang có một file excel hơn 2k dòng hiện tại trong file có một số row có kiểu dữ liệu là date mình bắt buộc phải chuyển qua text mà khi chuyển dữ liệu bị thay đổi:
dữ liệu hiện tại là 12/12 chuyển qua text sẽ thành 338433 ai có cách nào chuyển qua text mà vẫn dữ nguyên là 12/12 không giúp mình với mình đang cần gấp thanks.

nghiaphuc
13-12-11, 07:57 PM
mình đang có một file excel hơn 2k dòng hiện tại trong file có một số row có kiểu dữ liệu là date mình bắt buộc phải chuyển qua text mà khi chuyển dữ liệu bị thay đổi:
dữ liệu hiện tại là 12/12 chuyển qua text sẽ thành 338433 ai có cách nào chuyển qua text mà vẫn dữ nguyên là 12/12 không giúp mình với mình đang cần gấp thanks.
Bạn thử sử dụng hàm TEXT xem sao. Chẳng hạn: Ô A2 chứa ngày tháng năm (VD: 13/12/2011). Tại ô B2, bạn gõ: =TEXT(A2,"dd/MM/yyyy") và nhấn Enter. Kết quả tại ô B2 nhận được sẽ là chuỗi "13/12/2011"

tap-sukt
10-03-12, 03:27 PM
Các bạn ơi cho mình hỏi tí,mình định dạng cho cột là dd/mm/yyyy.Nhưng khi mình gõ ngày hiện hành.VD:100312 thì nó ra số như sau:22/08/2174.Không biết mình định dạng sai chỗ nào.Giúp mình nhé

hoangminhtien
10-03-12, 03:53 PM
Các bạn ơi cho mình hỏi tí,mình định dạng cho cột là dd/mm/yyyy.Nhưng khi mình gõ ngày hiện hành.VD:100312 thì nó ra số như sau:22/08/2174.Không biết mình định dạng sai chỗ nào.Giúp mình nhé
Bạn định dạng thì không có gì sai, cái chưa đúng của bạn chính là cách gõ.
Khi bạn gõ 1 số vào ô đã định dạng ngày tháng excel sẽ hiểu đó là ngày tương ứng với số đó.
cụ thể: nếu bạn gõ 1 thì hiểu là ngày 01/01/1900, gõ số 2 sẽ là 02/01/1900...do đó 100312 sẽ tương ứng là ngày 22/08/2174
Để có được ngày hiện hành bạn có thể gõ 10/3, 10/03, 10/3/12 hoặc 10/03/12

gamothanhgama
10-07-12, 11:04 AM
Nhờ mọi người giúp mình vấn đề này với.
Đây là hình ảnh:
85650
Mình cần hỏi là làm sao mà vẫn chọn thuộc tính cho ô là Date, Hay Number nhưng nó không hiện lên thế này(Tô màu đỏ)
85651
Trong Exel như thế này này
85652
Nghĩa là cái ô mình bôi xanh đó nhìn thì không thấy hiển thị gì, nhưng nó là (Dòng fx nhé).
Mọi người giúp mình với nhé, Làm thế này để kéo nhật ký chung cho khỏe đó mà.
Cảm ơn tất cả nhé.

ndu96081631
10-07-12, 11:10 AM
Nhờ mọi người giúp mình vấn đề này với.
Đây là hình ảnh:

Mình cần hỏi là làm sao mà vẫn chọn thuộc tính cho ô là Date, Hay Number nhưng nó không hiện lên thế này(Tô màu đỏ)

Trong Exel như thế này này

Nghĩa là cái ô mình bôi xanh đó nhìn thì không thấy hiển thị gì, nhưng nó là (Dòng fx nhé).
Mọi người giúp mình với nhé, Làm thế này để kéo nhật ký chung cho khỏe đó mà.
Cảm ơn tất cả nhé.
Tôi có thể đoán ra trong vòng... 3 nốt nhạc! +-+-+-+

gamothanhgama
10-07-12, 11:15 AM
Tôi có thể đoán ra trong vòng... 3 nốt nhạc! +-+-+-+

Thì bác giúp em với. Em ngồi làm mãi mà chẳng ra.

gamothanhgama
10-07-12, 11:22 AM
Nhờ mọi người giúp mình vấn đề này với.
Đây là hình ảnh:
85650
Mình cần hỏi là làm sao mà vẫn chọn thuộc tính cho ô là Date, Hay Number nhưng nó không hiện lên thế này(Tô màu đỏ)
85651
Trong Exel như thế này này
85652
Nghĩa là cái ô mình bôi xanh đó nhìn thì không thấy hiển thị gì, nhưng nó là (Dòng fx nhé).
Mọi người giúp mình với nhé, Làm thế này để kéo nhật ký chung cho khỏe đó mà.
Cảm ơn tất cả nhé.
Cao thủ nào giúp tớ một tay với.

ndu96081631
10-07-12, 11:48 AM
Thì bác giúp em với. Em ngồi làm mãi mà chẳng ra.
Thì "GIÚP" rồi đấy (3 nốt nhạc)
Còn nếu bạn không hiểu và tự làm được thì cho file của bạn lên đây!
Thế thôi!

gamothanhgama
10-07-12, 02:15 PM
Thì "GIÚP" rồi đấy (3 nốt nhạc)
Còn nếu bạn không hiểu và tự làm được thì cho file của bạn lên đây!
Thế thôi!
Các bạn để ý phần tô màu vàng trong tài khoản 111, 113 nhé.

ndu96081631
10-07-12, 02:18 PM
Các bạn để ý phần tô màu vàng trong tài khoản 111, 113 nhé.

Phần tô màu vàng mà bạn nói có cái quái quỷ gì đâu chứ

85667


Tóm lại: Bạn muốn hỏi điều gì trong file này? Vấn đề nằm tại cell nào? Sheet nào?

gamothanhgama
10-07-12, 03:27 PM
Phần tô màu vàng mà bạn nói có cái quái quỷ gì đâu chứ

85667


Tóm lại: Bạn muốn hỏi điều gì trong file này? Vấn đề nằm tại cell nào? Sheet nào?

Cái phần tô màu vàng nhìn thì không có gì nhưng tích vào đó thì chính là công thức ở bên nhật ký chung chuyển sang, Mình muốn làm như thế nghĩa là làm sao nó không nhìn thấy gì nhưng bản chất đó là công thức. Bạn tích vào ô màu vàng và nhìn lên Fx= nhé.

gamothanhgama
10-07-12, 03:28 PM
Bạn vào tài khoản 112 sẽ thấy.

gamothanhgama
18-07-12, 09:33 AM
Cám ơn mọi người đã quan tâm, Mình đả tìm ra cách rồi.

vanle33
25-09-12, 03:37 PM
Mình có công thức thế này ="Đồng ý nghiệm thu khối lượng thực hiện Đợt 7 từ ngày " & MIN(C17:C21) & "đến ngày " & MAX(C17:C21)
Nhưng khi nhấn Enter lại cho ra kết quản thế này : Đồng ý nghiệm thu khối lượng thực hiện Đợt 7 từ ngày 39976đến ngày 41084.
Các anh chị em chỉ cho mình cách định dạng để ra kết quả thế này nhé : Đồng ý nghiệm thu khối lượng thực hiện Đợt 7 từ ngày 12/06/2009 đến ngày 24/06/2012
Thanks!

hoamattroicoi
25-09-12, 03:45 PM
Chọn ô cần định dạng: Vào menu Format/Cells ===> Chọn thẻ Number ===> trong thẻ Number Chọn Date

vanle33
25-09-12, 03:48 PM
Chọn ô cần định dạng: Vào menu Format/Cells ===> Chọn thẻ Number ===> trong thẻ Number Chọn Date
Mình thử như trên rồi nhưng không được?
Phải chỉnh trong Custom thế nào vậy bạn?

hoamattroicoi
25-09-12, 04:00 PM
Mình thử như trên rồi nhưng không được?
Phải chỉnh trong Custom thế nào vậy bạn?
Quan trọng là cái giá trị trả về trong hàm Min nó là cái gì đã, là ngày tháng hay chỉ là 1 số.

Tốt nhất anh đưa file đính kèm lên em chỉnh cho.

trung.aof
25-09-12, 04:03 PM
Mình có công thức thế này ="Đồng ý nghiệm thu khối lượng thực hiện Đợt 7 từ ngày " & MIN(C17:C21) & "đến ngày " & MAX(C17:C21)
Nhưng khi nhấn Enter lại cho ra kết quản thế này : Đồng ý nghiệm thu khối lượng thực hiện Đợt 7 từ ngày 39976đến ngày 41084.
Các anh chị em chỉ cho mình cách định dạng để ra kết quả thế này nhé : Đồng ý nghiệm thu khối lượng thực hiện Đợt 7 từ ngày 12/06/2009 đến ngày 24/06/2012
Thanks!
Anh cứ đổi lại như thế này xem: ="Đồng ý nghiệm thu khối lượng thực hiện Đợt 7 từ ngày " & Text(MIN(C17:C21);"dd/mm/yyyy") & " đến ngày " &text(MAX(C17:C21);"dd/mm/yyyy")

vanle33
25-09-12, 04:05 PM
Đó là dữ liệu ngày tháng
File đó đây e

vanle33
26-09-12, 09:53 AM
Các bạn cho mình hỏi thêm là làm thế nào để có được chữ "Đợt 7" trong bài #5, từ ô A1 là text "Biên bản Nghiệm thu Đợt 7"

tuyet mayo
09-10-12, 03:28 PM
em rất đang cuống ở bài này mong các bác chỉ giúp.!$@!!
vd chuỗi tn ạ: TV082002SN,em muốn chuyển thành 08/2002,em dùng hàm value với mid rùi nhưng chỉ ra đc 82002 thui.
&&&%$R &&&%$R

bebo021999
09-10-12, 03:37 PM
Giả sử A1 chứa chuỗi:
Cách 1:

=DATE(--MID(A1,5,4),MID(A1,3,2),1)
Format dạng mm/yyyy.
Cách 2:

=TEXT(DATE(--MID(A1,5,4),MID(A1,3,2),1),"mm/yyyy") không cần format dạng date

trongdungs
15-10-12, 12:09 PM
Mình muốn định dạng một ô cell dạng ngày:giờ:phút:giây thì làm thế nào?
VD: thời gian thực hiện công việc là 15 ngày, 23 giờ, 50 phút 30 giây thì dữ liệu trong cell là 15:23:50:30.

nếu định dạng cell là hh:mm:ss, khi nhập vào 40 giờ, 20 phút 20 giây sẽ thành 01/01/1900 16:20:20, mình muốn nó hiện 40:20:20 có được không?

Bạn nào biết chỉ cho mình với!

Hoàng Trọng Nghĩa
15-10-12, 12:20 PM
Hỏng biết bạn làm gì với nó, nhưng nếu bạn gõ là 15/10/2012 23:50:30 tại một ô bất kỳ, thì khi định dạng bạn chỉ cần gõ vào type là: dd:hh:mm:ss như vậy là ổn.

trongdungs
15-10-12, 12:27 PM
Hỏng biết bạn làm gì với nó, nhưng nếu bạn gõ là 15/10/2012 23:50:30 tại một ô bất kỳ, thì khi định dạng bạn chỉ cần gõ vào type là: dd:hh:mm:ss như vậy là ổn.

ý mình muốn thể hiện thời gian để hoàn thành công việc chứ không phải ngày tháng năm,
thời gian thực hiện công việc là 15 ngày, 23 giờ, 50 phút 30 giây

Hoàng Trọng Nghĩa
15-10-12, 12:39 PM
ý mình muốn thể hiện thời gian để hoàn thành công việc chứ không phải ngày tháng năm,
thời gian thực hiện công việc là 15 ngày, 23 giờ, 50 phút 30 giây

Thế bạn gõ trong Excel như thế nào?

Đừng có ngày tham gia thì cấu trúc là vầy: [h]:mm:ss;@

trongdungs
15-10-12, 01:26 PM
Thế bạn gõ trong Excel như thế nào?

Đừng có ngày tham gia thì cấu trúc là vầy: [h]:mm:ss;@

mình muốn gõ như thế này: 15:23:50:30. giải pháp tạm thời của mình bây giờ là tách ngày sang cột khác:
- cell A1 nhập 15
- Cell B1 nhập 23:50:30
nhưng thế này thì dữ liệu lại thêm mất 1 cột.

cấu trúc: [h]:mm:ss;@ đúng ý của mình rồi, cám ơn bác nhiều.

Hoàng Trọng Nghĩa
15-10-12, 01:44 PM
mình muốn gõ như thế này: 15:23:50:30. giải pháp tạm thời của mình bây giờ là tách ngày sang cột khác:
- cell A1 nhập 15
- Cell B1 nhập 23:50:30
nhưng thế này thì dữ liệu lại thêm mất 1 cột.

cấu trúc: [h]:mm:ss;@ đúng ý của mình rồi, cám ơn bác nhiều.

Tôi không biết có còn cấu trúc nào khác hơn nữa không, chứ đã tính theo giờ là giờ, ngày là ngày.

Nếu bạn tính theo giờ thì chỉ có nước lấy 15*24=360 giờ, lại cộng thêm 23 giờ nữa thì có thể gõ 383:50:30 thôi.

bacsiteo
02-11-12, 09:04 AM
Hi!
Mình chạy chương trình FOX được file CSDL (.dbf). Tuy nhiên, khi mở file này bằng excel 2007 thì có máy tính thể hiện được toàn bộ định ngày ở trường ngày tháng nhưng có máy tính mở file đó thì vừa có định dạng ngày, vừa định dạng text ở trường ngày tháng. Trong đó định dạng text có dạng yyyymmdd. Cả hai máy tính đều chỉnh định dạng dd/mm/yyyy ở Control Panel.
Mình kiểm tra thì thấy đặc điểm nếu ngày mà lớn hơn 12 thì bản ghi sẽ có dạng text trên nhưng dưới 12 sẽ ra định dạng dd/mm/yyyy.
Sư phụ nào biết xin chỉ giáo giúp. Tks!

Hong.Van
02-11-12, 01:07 PM
Hi!
Mình chạy chương trình FOX được file CSDL (.dbf). Tuy nhiên, khi mở file này bằng excel 2007 thì có máy tính thể hiện được toàn bộ định ngày ở trường ngày tháng nhưng có máy tính mở file đó thì vừa có định dạng ngày, vừa định dạng text ở trường ngày tháng. Trong đó định dạng text có dạng yyyymmdd. Cả hai máy tính đều chỉnh định dạng dd/mm/yyyy ở Control Panel.
Mình kiểm tra thì thấy đặc điểm nếu ngày mà lớn hơn 12 thì bản ghi sẽ có dạng text trên nhưng dưới 12 sẽ ra định dạng dd/mm/yyyy.
Sư phụ nào biết xin chỉ giáo giúp. Tks!

Có fải giống như trong File kg?

bacsiteo
02-11-12, 02:06 PM
Trước tiên mình xin cảm ơn đã quan tâm trả lời.
File .dbf mở bằng excel 2007 có máy tính mở file thì hiện ra cột ngày tháng có định dạng dd/mm/yyyy. Nhưng có máy tính mở file đó thì cột ngày tháng hiện ra vừa có dd/mm/yyyy và yyyymmdd. Trong đó dd khi lớn hơn 12.
Mình đính kèm file.

Hoàng Trọng Nghĩa
02-11-12, 02:10 PM
Trước tiên mình xin cảm ơn đã quan tâm trả lời.
File .dbf mở bằng excel 2007 có máy tính mở file thì hiện ra cột ngày tháng có định dạng dd/mm/yyyy. Nhưng có máy tính mở file đó thì cột ngày tháng hiện ra vừa có dd/mm/yyyy và yyyymmdd. Trong đó dd khi lớn hơn 12.
Mình đính kèm file.

Đó không phải do file mà do định dạng trong Region & Languae trong Control Panel, bạn kiểm tra tại từng máy nhé!

bacsiteo
02-11-12, 02:14 PM
Mình đã kiểm tra định dạng trong Control Panel (region &Language) rồi, hai máy tính đều giống nhau. Khi mở 1 file ở một máy tính mà vừa có định dạng date và text trong cùng 1 cột thì mình chưa gặp bao giờ. Nếu toàn bộ định dạng text hoặc date thì có thể hiểu là do 2 máy tính không được cài đặt trong Control Panel.

Ba Tê
02-11-12, 02:27 PM
Trước tiên mình xin cảm ơn đã quan tâm trả lời.
File .dbf mở bằng excel 2007 có máy tính mở file thì hiện ra cột ngày tháng có định dạng dd/mm/yyyy. Nhưng có máy tính mở file đó thì cột ngày tháng hiện ra vừa có dd/mm/yyyy và yyyymmdd. Trong đó dd khi lớn hơn 12.
Mình đính kèm file.
Nếu không "làm biếng" thì tạm làm như vầy đi, lập công thức 1 cột phụ, chuyển mấy ô text thành Date, rồi muốn làm gì đó thì làm.
Nhận dạng: Mặc định Text nằm lề trái, Date nằm lề phải.
Nếu dữ liệu lớn, dùng VBA xử nó.

dongducnhiem
02-11-12, 02:38 PM
Trước tiên mình xin cảm ơn đã quan tâm trả lời.
File .dbf mở bằng excel 2007 có máy tính mở file thì hiện ra cột ngày tháng có định dạng dd/mm/yyyy. Nhưng có máy tính mở file đó thì cột ngày tháng hiện ra vừa có dd/mm/yyyy và yyyymmdd. Trong đó dd khi lớn hơn 12.
Mình đính kèm file.

Dùng cthức này tại B2
=IF(T(A2)<>"";DATE(LEFT(A2;4)*1;MID(A2;5;2)*1;RIGHT(A2;2)*1);A2 )
Fill cthức xuống, Copy từ B2 trở xuống rồi PasteValue sang A2

ndu96081631
02-11-12, 02:38 PM
Nếu không "làm biếng" thì tạm làm như vầy đi, lập công thức 1 cột phụ, chuyển mấy ô text thành Date, rồi muốn làm gì đó thì làm.
Nhận dạng: Mặc định Text nằm lề trái, Date nằm lề phải.
Nếu dữ liệu lớn, dùng VBA xử nó.

Anh dùng công thức:

=IF(ISTEXT(A2),DATE(LEFT(A2,4),MID(A2,5,2),RIGHT(A 2,2)),A2)
Rất may mắn là chuổi được sắp xếp theo dạng yyyymmdd nên em thấy vầy cũng được luôn:

=IF(ISTEXT(A2),TEXT(A2,"0000-00-00")*1,A2)
Hoặc:

=IF(A2*1>10^5,TEXT(A2,"0000-00-00")*1,A2)
Ẹc... Ẹc...

bacsiteo
02-11-12, 02:54 PM
Ok, cách xử lý như vậy là tạm ổn, nhưng mình vẫn không hiểu vì sao khi mở file .dbf đố thì có máy tính hiện ra cột ngày tháng có dạng dd/mm/yyyy ở tất cả các dòng chứ không phải vừa text và vừa dạng date như file ví dụ của mình. Có ai hiểu được nguyên nhân vì sao không, giải thích giùm mình với.

ptm0412
02-11-12, 09:22 PM
Nếu không "làm biếng" thì tạm làm như vầy đi, lập công thức 1 cột phụ, chuyển mấy ô text thành Date, rồi muốn làm gì đó thì làm.
Nhận dạng: Mặc định Text nằm lề trái, Date nằm lề phải.
B2 =IF(ISTEXT(A2),DATE(LEFT(A2,4),MID(A2,5,2),RIGHT(A 2,2)),A2) Nếu dữ liệu lớn, dùng VBA xử nó.

Theo kinh nghiệm của tôi, một khi dữ liệu ngày tháng từ nguồn ngoài Excel đưa vào Excel, nếu không giống thiết lập control panel dd/mm/yyyy và mm/dd/yyyy thì sẽ bị lỗi như sau:
Ngày bị hiểu là tháng, ngày lớn hơn 12 thì bị coi là text.
Nhưng ít người nhớ rằng ngày nhỏ hơn 13, không bị biến thành text, nhưng ngày vẫn bị coi là tháng: 12 tháng 3 bị thành 3 tháng 12.

Vậy khi chuyển đổi text thành ngày tháng thì đồng thời cũng phải chuyển đổi những ô không phải text thành ngày đúng bằng cách đổi tháng trở lại thành ngày:

B2 =IF(ISTEXT(A2),TEXT(A2,"0000-00-00")*1,DATE(YEAR(A2,DAY(A2),MONTH(A2)))

lee chung
02-12-12, 08:48 PM
Các bạn cho mình hỏi mình gỏ công thức =" c412"&MONTH(E3)&DAY(E3) , ở E3 mình gỏ ngày 2/3 kết quả cho ra
c41232 trong khi mình muốn nó ra c4120302 nghĩa là các tháng,ngày từ 1 đến 9 phải có thêm số 0. Nhờ các bạn giúp mình nhé

dhn46
02-12-12, 08:57 PM
Bạn có thể dùng (thêm cái này là dủ 20 ký tự híc)

="C412"&Text(E3,"mm")&Text(E3,"dd")

ndu96081631
02-12-12, 09:02 PM
Bạn có thể dùng (thêm cái này là dủ 20 ký tự híc)

="C412"&Text(E3,"mm")&Text(E3,"dd")

Thế sao không là vầy cho nó gọn:

="C412"&TEXT(E3,"mmdd")

huynhanan
25-02-13, 10:03 AM
Xin hỏi mình muốn thêm chữ "Ngày"rước dữ liệu ô B1 đến B10 là chuỗi ngày từ ngày 1/1/2013 đến 10/1/2013 bây giờ mình thêm ô A1 có chữ "ngày" và dùng hàm CONCATENATE để kết nối nhưng lại hiện ra Ngày4127. Mong mọi người giúp dùm mình, chỉnh sửa lại nội dung cho đúng hoặc dùng cách khác cũng được. Thanks nhiều.

hongtu1803
25-02-13, 10:06 AM
định dạng cell, custom: "ngày " dd/mm/yyyy

nghiaphuc
25-02-13, 10:07 AM
Xin hỏi mình muốn thêm chữ "Ngày"rước dữ liệu ô B1 đến B10 là chuỗi ngày từ ngày 1/1/2013 đến 10/1/2013 bây giờ mình thêm ô A1 có chữ "ngày" và dùng hàm CONCATENATE để kết nối nhưng lại hiện ra Ngày4127. Mong mọi người giúp dùm mình, chỉnh sửa lại nội dung cho đúng hoặc dùng cách khác cũng được. Thanks nhiều.
Bạn sử dụng công thức này: A1="Ngày "&Text(B1,"dd/MM/yyyy") hoặc xử lý trực tiếp trên cột B bằng định dạng: "Ngày "dd/MM/yyyy trong Format\Cells\Custom

huynhanan
01-03-13, 09:13 AM
định dạng cell, custom: "ngày " dd/mm/yyyy
thanks! đơn giản mà mình ko biết nữa hj.

thanhlanh
23-04-13, 04:10 PM
Các bạn cho hỏi: Có thể thay đổi định dạng thời gian dạng hh:mm không? Ví dụ công thức =Now() sẽ hiển thị thành 16h23 chớ không phải là 16:23

ndu96081631
23-04-13, 04:12 PM
Các bạn cho hỏi: Có thể thay đổi định dạng thời gian dạng hh:mm không? Ví dụ công thức =Now() sẽ hiển thị thành 16h23 chớ không phải là 16:23

Ủa! Hổng phải là định dạng như vầy sao anh: hh"h"mm

Cá ngừ F1
29-07-13, 04:53 PM
Hàm Edate và Eomonth có gì khác biệt nhau không anh/chị??? vì e thấy trả kết quả giống hệt nhau...

Hoàng Trọng Nghĩa
29-07-13, 05:02 PM
Hàm Edate và Eomonth có gì khác biệt nhau không anh/chị??? vì e thấy trả kết quả giống hệt nhau...

Khác nhau chứ bạn. Tuy nhìn cấu trúc thì có vẻ giống nhau: HÀM(start_date, months), nhưng bản chất thì khác hẳn.

Với start_date = 16/07/2013 và months = 3

Với EDATE, sẽ cho ra tương ứng với số tháng bạn thêm vào. Kết quả sẽ là: 16/10/2013

Nhưng với EOMONTH, kết quả sẽ là số tháng tương ứng mà bạn thêm vào và ngày cũng sẽ là ngày cuối tháng đó: 31/10/2013

vanle33
29-07-13, 05:07 PM
Hàm Edate và Eomonth có gì khác biệt nhau không anh/chị??? vì e thấy trả kết quả giống hệt nhau...
Theo tác giả BNTT thì EDATE (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?7217-Excel-s-Date-and-Time-Functions-C%C3%A1c-H%C3%A0m-v%E1%BB%81-Ng%C3%A0y-Th%C3%A1ng-v%C3%A0-Th%E1%BB%9Di-Gian&p=50892#post50892) và EOMONTH (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?7217-Excel-s-Date-and-Time-Functions-C%C3%A1c-H%C3%A0m-v%E1%BB%81-Ng%C3%A0y-Th%C3%A1ng-v%C3%A0-Th%E1%BB%9Di-Gian&p=50908#post50908)
Vậy thì hàm Edate có phạm vi tính toán rộng hơn Eomonth, vì eomonth chỉ trả về ngày cuối tháng, theo mình là vậy.

Cá ngừ F1
30-07-13, 08:22 AM
Khác nhau chứ bạn. Tuy nhìn cấu trúc thì có vẻ giống nhau: HÀM(start_date, months), nhưng bản chất thì khác hẳn.

Với start_date = 16/07/2013 và months = 3

Với EDATE, sẽ cho ra tương ứng với số tháng bạn thêm vào. Kết quả sẽ là: 16/10/2013

Nhưng với EOMONTH, kết quả sẽ là số tháng tương ứng mà bạn thêm vào và ngày cũng sẽ là ngày cuối tháng đó: 31/10/2013
E cảm ơn a ạh, vì phép thử của e toàn dùng ngày cuối tháng nên ko nhận ra sự khác biệt này.

hunter_81
11-09-13, 08:57 AM
hi all, giúp nhà e với. giờ e muốn hỏi là khi e nhập ngày tháng trong excel 2003:
vd: 10/2013 thì trong ô excel sẽ vẫn là 10/2013, mà ngầm định của exel đã chuyển sang tiếng anh là : " Oct-13"
Vậy cao thủ giúp em để sửa với. thanks all

Hai Lúa Miền Tây
11-09-13, 09:06 AM
hi all, giúp nhà e với. giờ e muốn hỏi là khi e nhập ngày tháng trong excel 2003:
vd: 10/2013 thì trong ô excel sẽ vẫn là 10/2013, mà ngầm định của exel đã chuyển sang tiếng anh là : " Oct-13"
Vậy cao thủ giúp em để sửa với. thanks all

Nhấn Ctrl+1 vào custom gõ mmm-yy là được, lưu ý khi nhập như bạn nó sẽ ngầm hiểu là ngày đầu tiên của tháng.

hunter_81
11-09-13, 09:29 AM
[QUOTE=Hai Lúa Miền Tây;530565]Nhấn Ctrl+1 vào custom gõ mmm-yy là được, lưu ý khi nhập như bạn nó sẽ ngầm hiểu là ngày đầu tiên của tháng.[/QUOTE

thanks bro nha, nhưng nếu muốn ngầm định là khi mở file excel ra là nhập liệu là được ngay mà không cần vào từng file điều chỉnh lại nữa. thanks

MinhKhai
24-11-13, 11:08 PM
Các anh chị em cho hỏi có cách nào để khi gõ 4 con số trong 1 ô thì ô đó có định dạng giờ:phút. Ví dụ gõ 1320 thì nó hiện là 13:20 ( tức là giảm 1 thao tác gõ dấu : )

Lưu ý là em cần ô này để tính toán về thời gian nhé. (Em đã vào Custom để định dạng thành ##":"## nhưng bản chất nó vẫn là số có 4 con số, không phải là giá trị về thời gian.

nmhung49
25-11-13, 08:12 AM
Lưu ý là em cần ô này để tính toán về thời gian nhé. (Em đã vào Custom để định dạng thành ##":"## nhưng bản chất nó vẫn là số có 4 con số, không phải là giá trị về thời gian.
Làm cột phụ đi cho khỏe khỏi suy nghĩ. Cột A gõ sô cột B công thức này xem sao =TIME(LEFT(A1,2),RIGHT(A1,2),0)

MinhKhai
25-11-13, 12:56 PM
Làm cột phụ đi cho khỏe khỏi suy nghĩ. Cột A gõ sô cột B công thức này xem sao =TIME(LEFT(A1,2),RIGHT(A1,2),0)
OK. Tôi cũng đã nghĩ tới cột phụ. (Thực ra ý định là khi tính toán thì lồng công thức như trên của bạn để nó tính toán).
Vấn đề của tôi chỉ có mục đích duy nhất là "tiết kiệm" 1 thao tác gõ dấu :
Rất cảm ơn các bạn.

tisdale
07-12-13, 06:49 AM
Mọi người giúp mình định dạng ngày tháng năm bài này với:
Điền cột Năm vào làm dựa vào cột Mã NV để điền, để định dạng ngày tháng năm, biết ký tự 3,4 là Ngày; ký tự 5,6 là tháng; ký tự 7,8,9,10 là năm. Mình dùng date và mid nhưng không ra kết quả.
Cám ơn các bạn!

tranpro
07-12-13, 08:59 AM
Các bác cho em hỏi cách chuyển từ ngày tháng sang dạng text như nào vậy?
Ví dụ: 06/06/2012 sang chữ: ngày 06 tháng 06 năm 2012.

mhung12005
07-12-13, 10:18 AM
Mọi người giúp mình định dạng ngày tháng năm bài này với:
Điền cột Năm vào làm dựa vào cột Mã NV để điền, để định dạng ngày tháng năm, biết ký tự 3,4 là Ngày; ký tự 5,6 là tháng; ký tự 7,8,9,10 là năm. Mình dùng date và mid nhưng không ra kết quả.
Cám ơn các bạn!

Công thức chỉ cần thế này thôi bạn à:


B3=DATE(MID(A3,7,4),MID(A3,5,2),MID(A3,3,2))

mhung12005
07-12-13, 10:28 AM
Các bác cho em hỏi cách chuyển từ ngày tháng sang dạng text như nào vậy?
Ví dụ: 06/06/2012 sang chữ: ngày 06 tháng 06 năm 2012.

Bạn dùng công thức sau:


=TEXT(A1,"""Ngày ""dd"" tháng"" mm ""năm ""yyyy")

với A1 là ô chứa ngày tháng.

Hoặc dùng Custom format:

Bôi đen ô chứa ngày tháng --> Ctrl + 1 --> trong thẻ Number chọn Custom --> dưới khung Type bạn nhập "Ngày "dd" tháng "mm" năm "yyyy --> OK.

tranpro
10-12-13, 09:22 AM
Bạn dùng công thức sau:với A1 là ô chứa ngày tháng.

Hoặc dùng Custom format:

Bôi đen ô chứa ngày tháng --> Ctrl + 1 --> trong thẻ Number chọn Custom --> dưới khung Type bạn nhập "Ngày "dd" tháng "mm" năm "yyyy --> OK.
Ví dụ để ngày tháng cụ thể như 06/06/2012 thì lệnh đó đúng nhưng giờ có trường hợp có vị trí chưa thể điền ngày tháng luôn vào được mà e để dưới dạng ... / ... / .... thì làm sao để gõ ra thành: ngày ... tháng ... năm ....

tungds
16-12-13, 03:52 PM
Hi. Hiện tại mình đang có vấn đề mắc về sắp xếp theo ngày tháng. Mình có 1 file đính kèm ở dưới. trong đó có cột "ngày bắt đầu làm việc", mình muốn sắp xếp cột này theo thứ tự ngày tháng năm từ bé đến lớn và sau đó cột còn lại là "mã nhân viên" , "tên", "số lần đi làm muộn" cũng thay đổi theo. Mình đã sắp xếp dc theo ngày tháng năm nhưng mà các cột kia không thay đổi bạn nào có thể giúp mình với @$@!^%

Ba Tê
16-12-13, 04:14 PM
Hi. Hiện tại mình đang có vấn đề mắc về sắp xếp theo ngày tháng. Mình có 1 file đính kèm ở dưới. trong đó có cột "ngày bắt đầu làm việc", mình muốn sắp xếp cột này theo thứ tự ngày tháng năm từ bé đến lớn và sau đó cột còn lại là "mã nhân viên" , "tên", "số lần đi làm muộn" cũng thay đổi theo. Mình đã sắp xếp dc theo ngày tháng năm nhưng mà các cột kia không thay đổi bạn nào có thể giúp mình với @$@!^%
Sao sắp xếp được 1 cột mà các cột khác không theo?
Bạn tô chọn A5:D9 rồi sort theo cột Ngày bắt đầu làm việc, các cột khác phải chạy theo thôi.

nmhung49
16-12-13, 09:04 PM
Mình đã sắp xếp dc theo ngày tháng năm nhưng mà các cột kia không thay đổi bạn nào có thể giúp mình với @$@!^%

Thì phải chọn hết vùng A5:D9 chọn sort check vào mục Myheader sort by Ngày làm việc, sao đó add level thêm chọn cột nào muốn sort tiếp theo cứ như thế mà làm chứ làm gì các cột kia không thay đổi theo chỉ khi chọn 1 cột thôi mấy cột kia mới ko thay đổi theo thôi

nmhung49
16-12-13, 09:10 PM
Ví dụ để ngày tháng cụ thể như 06/06/2012 thì lệnh đó đúng nhưng giờ có trường hợp có vị trí chưa thể điền ngày tháng luôn vào được mà e để dưới dạng ... / ... / .... thì làm sao để gõ ra thành: ngày ... tháng ... năm ....
Vậy dùng hàm if lồng vào hàm Text
=IF(ISTEXT(A1),"ngày …. tháng…..năm",TEXT(A1,"""Ngày ""dd"" tháng"" mm ""năm ""yyyy"))

tranpro
18-12-13, 05:24 PM
Vậy dùng hàm if lồng vào hàm Text
=IF(ISTEXT(A1),"ngày …. tháng…..năm",TEXT(A1,"""Ngày ""dd"" tháng"" mm ""năm ""yyyy"))
bác xem lại công thức hộ em cái, hình như ko đúng... a cho em xin 1 ví dụ trong file excel. :)

mrphuc01
18-12-13, 10:44 PM
giúp em cái đổi cai ngày tháng năm trong excell nay với/-*+/

mhung12005
18-12-13, 11:13 PM
giúp em cái đổi cai ngày tháng năm trong excell nay với/-*+/

Bạn dùng công thức sau cho ô B2:


=TEXT(DATE(RIGHT(A2,4),MID(A2,FIND("/",A2)+1,FIND("/",A2,FIND("/",A2)+1)-FIND("/",A2)-1),LEFT(A2,FIND("/",A2)-1)),"m/d/yyyy")

mà cũng chẳng hiểu sao bạn lại chuyển ngày sang text làm gì chứ ?

Ba Tê
19-12-13, 10:18 AM
giúp em cái đổi cai ngày tháng năm trong excell nay với/-*+/
Nếu dữ liệu trong cột A "y chang" như vậy thì Công thức trong B2 như vầy:
=TEXT($A2;"m/d/yyyy")
Hay chắc ăn và dễ hiểu hơn thì:
=TEXT($A2*1;"m/d/yyyy")
Híc! Hên xui.

tranpro
21-12-13, 10:10 AM
Các anh chị hỗ trợ em vấn đề về ngày tháng theo file ví dụ này với :)
https://www.dropbox.com/s/dd5gndppoyc31z6/VD1.xlsx