PDA

View Full Version : Văn bản mới phát hành tháng 03/2010Người Đưa Tin
13-03-10, 07:40 PM
Nghị định 15/2010/NĐ-CP ngày 01/03/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón


Thông tư 07/2010/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học


Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục


Thông tư 05/2010/TT-BYT ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Y tế hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc


Thông tư liên tịch 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT ngày 01 tháng 03 năm 2010 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


Thông tư 02/2010/TT-TTCP ngày 02 tháng 03 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra


Chỉ thị 07/2010/CT-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế


Quyết định 458/QĐ-BTC ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính qui định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế


Quyết định 15/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập


Quyết định 16/2010/QĐ-TTg ngày 03/03/2010 của Thủ Tướng Chính phủ V/v sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại các Quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu


Quyết định 17/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định


Quyết định 18/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà


Quyết định 19/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh


Quyết định 20/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang


Quyết định 21/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An


Quyết định 22/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên


Quyết định 23/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình


Quyết định 24/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam


Quyết định 25/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi


Quyết định 26/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh


Quyết định 27/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh


Quyết định 28/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa


Quyết định 29/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế


Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BCA-BGTVT ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải quy định về phối hợp cung cấp số liệu đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, dữ liệu về tai nạn giao thông và cấp, đổi, thu hồi, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ


Nghị định 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước


Thông tư 03/2010/TT-BTP ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật


Thông tư 29/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán


Quyết định 250/QĐ-BXD ngày 04 tháng 03 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việc công bố loại bỏ 05 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng


Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về việc thành lập thành phố Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh


Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản


Quyết định 3256/QĐ-CT-THNVDT ngày 04 tháng 03 năm 2010 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao


Nghị quyết 04a/NQ-TLĐ ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020


Quyết định 321/QĐ-TTg ngày 05 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải"


Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức


Nghị định 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các điểm c,d,g,h và i khoản 5 Điều 2 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường


Thông tư số: 30/2010/TT-BTC ngày 05/03/2010 của Bộ Tài Chính V/v Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thuỷ nội địa


Quyết định 480/QĐ-BTNMT ngày 05/03/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức thanh tra diện rộng của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2010


Quyết định 270/QĐ-BXD ngày 05/03/2010 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chọn thí sinh của Bộ Xây dựng tham dự Hội thi tay nghề cấp Quốc gia năm 2010


Công văn số 1195/TCHQ-KTTT ngày 05/03/2010 của Tổng cục Hải quan V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt


Quyết định 908/QĐ-BGDĐT ngày 8 tháng 3 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành thể lệ cuộc thi quốc gia "Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử E-Learning" năm học 2009-2010


Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức


Công văn số: 656/LĐTBXH-LĐTL ngày 08/03/2010 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội V/v bố trí ngày nghỉ cho người lao động (Phúc đáp công văn số 55/BQL-LĐ ngày 08/02/2010 của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng về việc tiền lương của người lao động trong ngày nghỉ làm bù)


Công văn số: 657/LĐTBXH-LĐTL ngày 08/03/2010 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội V/v tiền lương trong thời gian người lao động bị tạm giữ, tạm giam, đình chỉ công việc (Phúc đáp công văn số 01CV/TCT-TCLĐ ngày 12/01/2010 của Tổng công ty Miền Trung do Bộ Nội vụ chuyển tới về việc tiền lương trong thời gian người lao động bị tạm giữ, tạm giam, đình chỉ công việc)


Nghị định 22/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế


Thông tư 06/2010/TT-BKH ngày 09/03/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn


Thông tư 31/2010/TT-BTC ngày 09/03/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng tại Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009


Công văn số: 665/LĐTBXH-BHXH ngày 09/03/2010 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội V/v thực hiện phụ cấp khu vực


Thông tư 09/2010/TT-BGDĐT ngày 10/03/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học


Công văn số 737/TCT-CS ngày 10/03/2010 của Tổng Cục Thuế trả lời cho Công ty cổ phần thương mại bưu chính viễn thông V/v chứng từ kê khai thuế GTGT và tính vào chi phí đối với khoản thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài


Tải files tại đây (http://4wkt.net/f/sykzh8oljtgh0cj.rar)

Người Đưa Tin
22-03-10, 10:29 AM
Công văn 1094/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2 và 3, phường Phước Long A, quận 9


Quyết định 1093/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) chỉnh trang khu dân cư hiện hữu khu phố 2, 3, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9


Thông tư 33/2010/TT-BTC ngày 11 tháng 03 năm 2010 của Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp


Nghị định 23/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài


Thông tư 35/2010/TT-BTC 12 tháng 03 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với gỗ và than cốc được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu


Thông tư 34/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xoá nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước đối với Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi trước ngày 01/7/2007


Quyết định 30/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác cơ quan Việt Nam ở nước ngoài


Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức


Quyết định 346/QĐ-TTg ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030


Quyết định 896/QĐ-BTP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 của Cục Công nghệ thông tin


Tải files tại đây (http://4wkt.net/f/tjd1mws416misx9.rar)

Người Đưa Tin
24-03-10, 08:39 AM
Nghị định 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 của Chính phủ về chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

Người Đưa Tin
24-03-10, 08:49 AM
Cục Thuế TP.HCM thông báo v/v tài khoản nộp thuế bằng ngoại tệ (http://hcmtax.gov.vn/UserFiles/File/WebSite/9.%20TIN%20TUC%20HOAT%20DONG/Nam%202010/3-2010/864%20Thong%20bao%20tai%20khoan%20ngoai%20te.doc)

Thêm 1 văn bản, chả có số : /CT-KK-Đ4 và ngày, chỉ có tháng 03 và năm 2010 +-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+

Người Đưa Tin
26-03-10, 03:47 AM
Ngày 25/03/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 28/2010/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung. Theo đó, mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 1/5/2010 sẽ là 730.000 đồng/tháng, tăng 80.000 đồng/tháng so với hiện nay - Nghị định này có hiệu lực từ 10/05/2010 (http://www.chinhphu.vn/vanbanpq/lawdocs/ND28CP.PDF?id=98190)hoặc tại đây (http://4wkt.net/f/lna7wuoqckrdeyv.rar)Các qui định nêu tại Nghị định 28/2010/NĐ-CP này đều tính hưởng từ ngày 01/05/2010

Bãi bỏ Nghị định 33/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung


Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25/03/2010 V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc - Nghị định này có hiệu lực từ 10/05/2010 (http://www.chinhphu.vn/vanbanpq/lawdocs/ND29CP.PDF?id=98189) hoặc tại đây (http://4wkt.net/f/dyd9ptx4d1y4hzk.rar)

Người Đưa Tin
26-03-10, 09:40 PM
Thông tư số: 39/2010/TT-BTC ngày 22 tháng 03 năm 2010 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010 - Văn bản nén lại Word (http://4wkt.net/f/x99slwzi723gdpq.zip) - Văn bản nén lại PDF (http://4wkt.net/f/71yv8ik28pca6ku.rar)

Hoặc có thể tải thêm ebook thuế 2010 của bác Đào Thụy Hưng - chuyên viên Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh (http://www.mediafire.com/file/nyzjqmjiztd/Ebook-Thue2010.rar)

Chân thành cám ơn Bác Đào Thụy Hưng

Người Đưa Tin
28-03-10, 08:56 PM
Thông tư số: 40/2010/TT-BTC, ngày 23/3/2010


Hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản
....
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng cho việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2009.

Tải tại đây ! (http://www.mediafire.com/?godym4qtz2y) hoặc tại webketoan (http://4wkt.net/f/9yqdo83ncedi5l7.rar)

Người Đưa Tin
30-03-10, 01:20 AM
Thông tư số: 37/2010/TT-BTC ngày 18/03/2010 của Bộ Tài Chính - Hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tínhCăn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH 12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 và văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;
Căn cứ Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính (sau đây được hiểu là chứng từ khấu trừ) như sau:PHẦN A - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và điều kiện áp dụng

Tổ chức trả các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, có đủ các điều kiện sau đây được tự in chứng từ khấu trừ để cấp cho cá nhân bị khấu trừ thuế:

- Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;
- Đã đăng ký thuế và có mã số thuế;
- Có trang thiết bị máy tính và phần mềm bảo vệ;
- Trong thời gian 01 năm trở về trước không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế từ 02 lần trở lên;

Điều 2. Mẫu chứng từ khấu trừ tự in

- Nội dung chứng từ khấu trừ phải có đủ các chỉ tiêu theo mẫu chứng từ khấu trừ chuẩn đính kèm Thông tư này.
- Chứng từ khấu trừ phải có ký hiệu và ký hiệu được sử dụng các chữ cái trong 20 chữ cái tiếng Việt in hoa (A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y), ký hiệu gồm 02 chữ cái và năm in phát hành. (Ví dụ: AB/2010/T, trong đó AB là ký hiệu; 2010 là năm phát hành chứng từ; T là chứng từ tự in).
- Chứng từ khấu trừ được đánh số thứ tự liên tục theo dãy số tự nhiên, tối đa không quá 07 chữ số trong 01 ký hiệu.
- Mỗi số chứng từ khấu trừ gồm 02 liên:

Liên 1: Lưu tại tổ chức trả thu nhập.
Liên 2: Giao cho người bị khấu trừ tiền thuế.

- Những nội dung đặc thù, biểu tượng của đơn vị có thể được đưa vào mẫu chứng từ khấu trừ. Trường hợp tổ chức trả thu nhập cần sử dụng chứng từ khấu trừ in song ngữ thì in tiếng Việt trước, tiếng nước ngoài sau.


PHẦN B - NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ TỰ IN TRÊN MÁY TÍNH

Điều 3. Thủ tục đăng ký sử dụng và lưu hành chứng từ khấu trừ tự in

1- Thủ tục đăng ký mẫu chứng từ khấu trừ tự in.

a) Tổ chức trả thu nhập có nhu cầu sử dụng chứng từ khấu trừ tự in phải nộp hồ sơ cho Cục thuế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức trả thu nhập đóng trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:- Công văn đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ tự in (theo mẫu đính kèm Thông tư này).
- Mẫu chứng từ khấu trừ dự kiến tự in theo đúng hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư này.
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế có xác nhận sao y bản chính của tổ chức trả thu nhập;
- Giải pháp kỹ thuật in chứng từ khấu trừ từ máy tính.


b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký sử dụng chứng từ tự in hợp lệ của tổ chức trả thu nhập, cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với tình hình thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân của đơn vị, ra thông báo chấp thuận việc đăng ký chứng từ khấu trừ; trường hợp không đủ điều kiện thì thông báo nêu rõ lý do không chấp thuận để tổ chức trả thu nhập biết.

2- Thông báo lưu hành chứng từ khấu trừ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo chấp thuận của Cục thuế tỉnh, thành phố, tổ chức trả thu nhập phải thông báo phát hành chứng từ khấu trừ tại trụ sở làm việc của mình. Thông báo phát hành chứng từ khấu trừ phải nêu rõ về hình thức, kích thước, lô gô của mẫu chứng từ khấu trừ.

Điều 4. Sử dụng chứng từ khấu trừ tự in

1- Tổ chức trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người nhận thu nhập tại đơn vị theo quy định và cấp chứng từ khấu trừ cho người nhận thu nhập có số thuế đã bị khấu trừ.

2- Chứng từ khấu trừ phải sử dụng theo đúng thứ tự, từ số nhỏ đến số lớn (từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch), không được dùng bỏ cách số thứ tự, trùng số liệu, trùng ký hiệu.

3- Trường hợp chứng từ khấu trừ lập sai nội dung nhưng chưa giao cho người nộp thuế cần hủy bỏ chứng từ khấu trừ thì gạch chéo để huỷ bỏ và phải lưu đầy đủ các liên của số chứng từ khấu trừ.

4- Trường hợp lập lại chứng từ khấu trừ.
Những trường hợp chứng từ khấu trừ đã được lập và giao cho người nộp thuế, sau đó phát hiện sai phải lập lại chứng từ khấu trừ thay thế thì tổ chức trả thu nhập phải lập biên bản ghi rõ nội dung sai, số, ngày chứng từ khấu trừ đã lập sai có chữ ký xác nhận của người nhận thu nhập, đồng thời yêu cầu người có thu nhập nộp lại liên chứng từ đã lập sai (liên giao cho người bị khấu trừ) cho tổ chức trả thu nhập để lưu cùng với biên bản. Sau khi đã thu hồi chứng từ khấu trừ lập sai, tổ chức trả thu nhập lập chứng từ khấu trừ mới thay thế để giao cho người nộp thuế và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số chứng từ khấu trừ huỷ bỏ.

Điều 5. Báo cáo về việc sử dụng chứng từ khấu trừ tự in

Tổ chức trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ tự in trên máy vi tính thực hiện báo cáo về việc sử dụng chứng từ như sau:

1- Hàng quý thực hiện báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ (theo phụ lục đính kèm Thông tư này) chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

2- Tổ chức trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ khi sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động, phải báo cáo quyết toán sử dụng chứng từ khấu trừ đã phát hành với cơ quan thuế nơi đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ
trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động.

Điều 6. Trách nhiệm của tổ chức trả thu nhập đã được phép sử dụng chứng từ khấu trừ tự in

1- Khi thay đổi hình thức chứng từ khấu trừ tự in, tổ chức trả thu nhập phải thông báo với Cục thuế tỉnh, thành phố nơi đăng ký sử dụng chứng từ và cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập mẫu chứng từ khấu trừ mới.

2- Thực hiện mở sổ sách theo dõi, bảo quản, lưu giữ chứng từ khấu trừ đã in, đã sử dụng theo quy định của pháp luật về Thuế và pháp luật về Kế toán - thống kê.

3- Xuất trình chứng từ khấu trừ đã sử dụng cho cơ quan thuế và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi kiểm tra.

4- Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ theo quy định.

5-Lưu giữ dữ liệu về chứng từ khấu trừ theo quy định của Luật giao dịch điện tử và Luật kế toán.

Điều 7. Trách nhiệm đối với cơ quan thuế

Cơ quan thuế các cấp phải thực hiện theo dõi quản lý tổ chức trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ tự in:

1- Lưu giữ hồ sơ: Đăng ký tự in chứng từ khấu trừ của các tổ chức trả thu nhập; công văn chấp thuận việc đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ của cơ quan thuế.

2- Thực hiện huỷ bỏ hiệu lực việc chấp thuận sử dụng chứng từ khấu trừ khi phát hiện tổ chức trả thu nhập đưa chứng từ khấu trừ ra sử dụng nhưng có sai phạm.

3- Thực hiện kiểm tra, đối chiếu số thuế đã khấu trừ trên chứng từ khấu trừ thuế khi người nộp thuế cung cấp với các tài liệu đã thể hiện trong các tờ khai khấu trừ thuế, các báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ của tổ chức trả thu nhập.


PHẦN C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Điều khoản thi hành

1- Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức trả thu nhập phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để nghiên cứu giải quyết./.


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG(đã ký)


Đỗ Hoàng Anh Tuấn


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- VP Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT (VT, TNCN).

Người Đưa Tin
14-04-10, 08:58 PM
Thông tư số 38/2010/TT-BTC ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện qui định về thuế đối với tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản


Công văn 994/TCT-KK ngày 29 tháng 03 năm 2010 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện Mục lục ngân sách nhà nước theo Thông tư số 26/2010/TT-BTC và sửa chỉ tiêu báo cáo kế toán thuế


Công văn 978/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết Quốc hội số 15/2003/QH11


Công văn 3671/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc đính chính Công văn số 3124/BTC-TCT ngày 15/3/2010 về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009