PDA

View Full Version : Mẫu C1-07/NS bằng Excellaianhtu
11-03-10, 11:07 AM
Có bạn nào có mẫu giấy này bằng Excel không post lên cho mình với :

Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước: thực hiện theo mẫu C1-07/NS của thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24-12-2008.

TRUONGTRINH
09-06-11, 06:04 PM
Đây là mẩu mà bạn cần

koka kola
01-08-13, 08:38 PM
hiện tại sử dụng mẫu này rồi mà mình lại không biết điền thông tin thế nào?
ai giúp mình với
Mình nộp thuế nhập khẩu và VAT cho tờ khai Hải Quan nhập
Nhưng khi nộp tiền vào kho bạc thì chị nhân viên lại nhập tên người nộp là người xuất khẩu ( mà đúng ra phải là tên người nhập khẩu) ==> mình phải điều chỉnh thế nào?

bên Thuế thì kêu là cty nhập phải làm 3 bản chính, cty xuất cũng làm 3 bản chính nộp lại
Nhưng có 1 form, mình không biết bên nhập và bên xuất khai khác nhau phần nào và khác thế nào?

help với, mọi ng ơi

koka kola
01-08-13, 08:52 PM
giấy đề nghị điều chỉnh thu nsnn