PDA

View Full Version : Biểu mẫu Quyết toán thuế TNCN 2009 bằng Excellaianhtu
06-03-10, 01:59 PM
Hiện nay, cơ quan thuế đã bắt đầu nhận tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2009, hạn chót là ngày 31/3/2010. Tờ khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho các cá nhân thực hiện theo mẫu số: 05/KK-TNCN và các bảng kê theo mẫu số: 05A/BK-TNCN, 05B/BK-TNCN ban hành theo Thông tư 20/2010/TT-BTC ngày 05/2/2010.

Bạn nào có các mẫu 05A, 05B, 05/KK-TNCN bằng excel không, gửi cho mình với ?

Người Đưa Tin
06-03-10, 06:02 PM
Hiện nay, cơ quan thuế đã bắt đầu nhận tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2009, hạn chót là ngày 31/3/2010. Tờ khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho các cá nhân thực hiện theo mẫu số: 05/KK-TNCN và các bảng kê theo mẫu số: 05A/BK-TNCN, 05B/BK-TNCN ban hành theo Thông tư 20/2010/TT-BTC ngày 05/2/2010.

Bạn nào có các mẫu 05A, 05B, 05/KK-TNCN bằng excel không, gửi cho mình với ?

Trong khi chờ phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN. (Copyright by Mr. Va Anh Toi) (http://www.webketoan.vn/forum/showpost.php?p=629996&postcount=24)
Qua lời đặn dò của Thầy, tôi vội thiết kế các form 05 bằng excel gởi các bạn tham khảo đây

Toàn bộ mẫu biểu:
Mẫu số: 05/KK-TNCN-TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân),
Mẫu số: 05A/BK-TNCN- BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN),
Mẫu số: 05B/BK-TNCN-BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HOẶC CÓ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DƯỚI 3 THÁNG (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN)

Các files bằng word
tại đây (http://4wkt.net/f/7k9a3pgiuvjtoqj.rar) và tham khảo thêm toàn bộ các biểu mẫu quyết toán thuế TNCN tại đây tại đây (http://www.webketoan.vn/forum/showpost.php?p=623836&postcount=4) bạn nhé

Các files được thiết kế bằng excel mẫu số 05 tại đây (http://4wkt.net/f/y9w2eccy7lvc3vn.rar)

Người Đưa Tin
07-03-10, 10:15 AM
Hãy thận trọng với HTKKT ver 5.0 (bản test nhe)

Đã cài đặt bản test và so sánh theo
Mẫu số: 05A/BK-TNCN- BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN),
Có sự khác biệt mẫu kê khai thuế TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính tại đây - http://www.webketoan.vn/forum/showpost.php?p=623836&postcount=4 và form được thiết kế bằng excel theo bài trên

Nhiều vấn đề lưu ý:
http://4wkt.net/f/g2vhsvv5i0ieeed.JPG

Xem lại các files mà mình export ra excel cùng form được thiết kế bằng excel theo bài trên (Sheet:05A_BK_TNCN) có sự khác biệt với HTKKT5.0 (Mẫu mình màu xanh) và còn nhiều vấn đề khác trong phần mềm HTKKT5.0 này

http://4wkt.net/f/9aqr1kzcfvt7owf.JPG

http://4wkt.net/f/6z0oxrrnzdozygs.JPG

http://4wkt.net/f/hcudkd1np7ek3qy.JPG

Form 05 kết hợp với HTKKT5.0 (bản test) đã export ra excel - tải tại đây (http://4wkt.net/f/2i3k2f5bxd9miqn.rar)

Mẹo vặt - Nhanh trí xử lý tình huống (Nhiều DN có số lượng nhân viên khá nhiều): Có thể dùng tạm form HTKKT5.0 (bản test) đã export ra excel để nhập liệu vì form này đã có sẵn các định dạng ở các vùng. Sau khi có bản chính thức, chỉ cần chép dữ liệu vào form chính thức

Copyright by Mr. Va Anh Toi
-Trong khi chờ phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN.
- Thay vì lên đây kêu ca, phàn nàn thì các bạn tập hợp tất cả Giấy uỷ quyền QTT TNCN mẫu số 04-2/TNCN tại TT60/2007/TT-BTC ngày 4/6/2007 và các hóa đơn, chứng từ chứng minh các khoản được tính giảm trừ.
- Viết chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho những cá nhân mà khi quyết toán thay có phát sinh số thuế nộp thừa cần phải hoàn thuế hoặc những cá nhân có yêu cầu giảm thuế do gặp thiên tai, hỏa hoạn, bệnh hiểm nghèo - Là cá nhân không có Giấy uỷ quyền QTT TNCN khi có yêu cầu - http://www.webketoan.vn/forum/showpost.php?p=629996&postcount=24

Do vậy, đề nghị các bạn đến giờ phút này không nên sử dụng HTKKT5.0 (bản test) đang phổ biến trên các mạng) khi Tổng Cục Thuế chưa công bố bản chính thức.

Thân

Hồng Đào
15-03-10, 10:03 AM
Đường link hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân 05/KK
http://www.mediafire.com/?e21u2xmyhyz