PDA

View Full Version : Không dùng được hàm Vlookup trong Excelkirimaru82
04-03-10, 12:37 PM
Mình đang sử dụng hàm Vlookup để tìm theo mã trong file excel đính kèm, nhưng dùng hàm Vlookup dò tìm dữ liệu mà không ra.
Không biết hàm Vlookup dùng như thế nào?Bạn nào biết hướng dẫn giùm mình với, mình có gửi file đính kèm (Hàm vlookup mình đã thử dùng trong sheet :thời gian biểu)
Mong câu trả lời của các bạn, cảm ơn rất nhiều.

Huhu, mình không gửi kèm file theo được.

havietchuong
04-03-10, 12:49 PM
Mình đang sử dụng hàm Vlookup để tìm theo mã trong file excel đính kèm, nhưng dùng hàm Vlookup dò tìm dữ liệu mà không ra.
Không biết hàm Vlookup dùng như thế nào?Bạn nào biết hướng dẫn giùm mình với, mình có gửi file đính kèm (Hàm vlookup mình đã thử dùng trong sheet :thời gian biểu)
Mong câu trả lời của các bạn, cảm ơn rất nhiều.

Huhu, mình không gửi kèm file theo được.

Bạn cần tải file lên ngừi khác mới hiển bạn muốn gì?
Bạn xem về hàm Vlookup sau đây nha:
Hàm VLOOKUP
Hàm VLOOKUP() sẽ dò tìm một hàng (row) chứa giá trị mà bạn cần tìm ở cột đầu tiên (bên trái) của một bảng dữ liệu (chữ V trong VLOOKUP có nghĩa là vertical),
nếu tìm thấy, nó sẽ tìm tiếp trong hàng này, và sẽ lấy giá trị ở cột mà bạn đã chỉ định trước.

Cú pháp: VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num [, range_lookup])
lookup_value ___Giá trị dùng để tìm kiếm trong cột đầu tiên của table_array, giá trị này có thể là một số, một chuỗi, hoặc là một tham chiếu

table_array____Bảng dùng để dò tìm, có thể là một vùng tham chiếu hoặc là tên (name) của một vùng đã được đặt tên

col_index_num__Số thứ tự của các cột trong table_array, chứa kết quả mà bạn muốn tìm kiếm.
col_index_num__Số thứ tự này được tính từ trái sang phải (cột chứa lookup_value là cột thứ nhất)

range_lookup___Là một giá trị kiểu Borlean, để chỉ kiểu tìm kiếm: chính xác hay tương đối.
- TRUE (hoặc 1 - mặc định): Là kiểu dò tìm tương đối _____VLOOKUP() sẽ tìm giá trị lookup_value đầu tiên mà nó tìm được trong cột đầu tiên của table_array
_____trong trường hợp không tìm ra, nó sẽ trả về giá trị lớn nhất mà nhỏ hơn lookup_value
- FALSE (hoặc 0): Là kiểu dò tìm chính xác
_____VLOOKUP() sẽ tìm chính xác giá trị lookup_value trong cột đầu tiên của table_array
_____trong trường hợp không có, hoặc lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột đầu tiên của table_array, nó sẽ báo lỗi #N/A!


Một số lưu ý khi sử dụng hàm VLOOKUP()
- Để có kết quả chính xác khi range_lookup = TRUE, bạn phải sắp xếp các giá trị các giá trị trong cột đầu tiên của table_array từ nhỏ đến lớn.

- Nếu cột đầu tiên của table_array chứa các giá trị kiểu text, bạn có thể dùng các ký tự đại diện cho lookup_value
- (dấu * đại diện cho nhiều ký tự / hoặc dấu ? đại diện cho một ký tự)

- Nếu lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột đầu tiên của table_array, hàm sẽ báo lỗi #N/A!
- Lỗi này thường gặp khi bạn gõ dư một khoảng trắng ở cuối lookup_value

- Nếu không tìm thấy lookup_value khi range_lookup = FALSE, hàm sẽ báo lỗi #N/A!

- Nếu col_index_num nhỏ hơn 1, hàm sẽ báo lỗi #VALUE!, còn nếu col_index_num lớn hơn số cột trong table_array, hàm sẽ báo lỗi #REF!

tamrua
04-03-10, 12:51 PM
Ví dụ:
A B
1 Ten Gia ban
2 Quyt 5000
3 Hong 6000
4 Buoi 1000
5 Dieu 3000

Dung ham Vlookup de tim gia ban cua Buoi:
=VLOOKUP("Buoi",$A$2:$B$5,2,0)
Ket qua se la 1000

MinhCong
04-03-10, 12:52 PM
Cấu trúc của hàm VLOOKUP


Chức năng: Hàm VLOOKUP là hàm dò tìm theo cột, sẽ trả về giá trị của một ô nằm trên một cột nào đó nếu thỏa mãn điều kiện dò tìm.

Cú pháp hàm: VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,opt ion_lookup)

- Lookup_value: là giá trị dùng để dò tìm, giá trị này sẽ được dò tìm trong cột đầu tiên của bảng dữ liệu dò tìm. Giá trị dò tìm có thể là một số, một chuỗi, một công thức trả về giá trị hay một tham chiếu đến một ô nào đó dùng làm giá trị dò tìm.

- Table_array: là bảng dùng để dò tìm, bảng dò tìm có thể là tham chiếu đến một vùng nào đó hay Name trả về vùng dò tìm. Bảng dò tìm gồm có Rj hàng và Ci cột (I,j >=1), trong đó cột thứ nhất của bảng dò tìm sẽ được dùng để dò tìm.

- Col_index_num: là số thứ tự của cột (tính từ trái qua phải) trong bảng dò tìm chứa giá trị mà ta muốn trả về. Col_index_num phải >=1 và <= số cột lớn nhất có trong bảng dò tìm, ngược lại hàm sẽ trả về #VALUE! hoặc #REF.

- Option_lookup: là tùy chọn xác định kiểu dò tìm, có 2 kiểu dò tìm:


True hoặc 1 hoặc để trống: là kiểu dò tìm tương đối, hàm sẽ lấy giá trị đầu tiên mà nó tìm được trên cột đầu tiên trong bảng dò tìm. Trong trường hợp tìm không thấy, nó sẽ lấy giá trị lớn nhất mà có giá trị nhỏ hơn giá trị dò tìm.
False hoặc 0: là kiểu dò tìm chính xác, hàm sẽ lấy giá trị đầu tiên mà nó tìm được trên cột đầu tiên trong bảng dò tìm. Trong trường hợp tìm không thấy, hàm sẽ trả về #N/A.

|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|

1
|
Mã hàng
|
Loại
||
Cần tìm
|
Kết quả
||

2
|C|Cam| |C|Cam|VLOOKUP(D2;A2:B3;2;0)|

3
|B|Bưởi| | | | |

manhduystar
04-03-10, 12:52 PM
sao mà tạo nhiều chủ đề thế

ThanhPhương
04-03-10, 02:04 PM
Ví dụ:
A B
1 Ten Gia ban
2 Quyt 5000
3 Hong 6000
4 Buoi 1000
5 Dieu 3000

Dung ham Vlookup de tim gia ban cua Buoi:
=VLOOKUP("Buoi",$A$2:$B$5,2,0)
Ket qua se la 1000

???????????????
Thế này là thế nào? Em không hiểu
(Đã gửi 29 bài, đừng nói là không đọc và hiểu rõ nội quy)

cuncon207
31-07-10, 09:57 PM
Mình đang sử dụng hàm Vlookup để tìm theo mã trong file excel đính kèm, nhưng dùng hàm Vlookup dò tìm dữ liệu mà không ra.
Không biết hàm Vlookup dùng như thế nào?Bạn nào biết hướng dẫn giùm mình với, mình có gửi file đính kèm (Hàm vlookup mình đã thử dùng trong sheet :thời gian biểu)
Mong câu trả lời của các bạn, cảm ơn rất nhiều.

Huhu, mình không gửi kèm file theo được.
bạn phải sắp xếp lookup_array theo thứ tự bảng chữ cái mới được.

Nguyen Thi Nu Hien
31-07-10, 10:00 PM
Ban gửi file cho mình đi, ko biết mình giúp được ko nhưng hàm vlookup mình cũng hiểu sơ sơ

duonggiapk
03-03-11, 03:42 PM
mình không thể tham chiếu dữ liệu ở sheet sumary. Liệu có phải cột lấy giá trị tham chiếu không được đứng sau cột truy xuất dữ liệu không, có cách nào khắc phục không?

Hai Lúa Miền Tây
03-03-11, 03:47 PM
mình không thể tham chiếu dữ liệu ở sheet sumary. Liệu có phải cột lấy giá trị tham chiếu không được đứng sau cột truy xuất dữ liệu không, có cách nào khắc phục không?

Bạn xem file đính kèm về ví dụ lookup giá trị nhé.

duonggiapk
03-03-11, 04:02 PM
Bạn xem file đính kèm về ví dụ lookup giá trị nhé.
Cảm ơn bạn nhiêu, như vậy hàm index(match) có giá trị giống như vlôkup phải không

Hai Lúa Miền Tây
03-03-11, 04:06 PM
Cảm ơn bạn nhiêu, như vậy hàm index(match) có giá trị giống như vlôkup phải không
Hàm Vlookup chỉ lấy được giá trị xuôi thôi bạn.

duonggiapk
03-03-11, 04:34 PM
Cho mình hỏi 1 vấn đề nữa. Ví dụ:
----A------- B-------- C
1 Tahari --- stv-sda ---15/01
2 Anver ----stv - vbs--- 09/01
3 Tahari ----stv-sda---- 17/01

Mình muốn viết 1 hàm để có thể tham chiếu mã stv-sda, lấy giá trị ngày tháng. Có thể liệt kê lần lượt các giá trị hoặc lấy tổng hợp không
Chẳng hạn: ở ô A4 sẽ có giá trị 15/01,17/01
hoặc
----A--------- B------- c
5 tahari ------stv-sda -----15/01
6 Tahari ------stv-sda------- 17/01
Hi vọng được giúp đỡ. Thx (mình không gửi file đc nên làm thủ công thế này, các bạn thông cảm)

Hai Lúa Miền Tây
03-03-11, 04:51 PM
Cho mình hỏi 1 vấn đề nữa. Ví dụ:
----A------- B-------- C
1 Tahari --- stv-sda ---15/01
2 Anver ----stv - vbs--- 09/01
3 Tahari ----stv-sda---- 17/01

Mình muốn viết 1 hàm để có thể tham chiếu mã stv-sda, lấy giá trị ngày tháng. Có thể liệt kê lần lượt các giá trị hoặc lấy tổng hợp không
Chẳng hạn: ở ô A4 sẽ có giá trị 15/01,17/01
hoặc
----A--------- B------- c
5 tahari ------stv-sda -----15/01
6 Tahari ------stv-sda------- 17/01
Hi vọng được giúp đỡ. Thx (mình không gửi file đc nên làm thủ công thế này, các bạn thông cảm)

Bạn dùng hàm tự tạo sau:


Function TIM(CELLTIM, VUNG As Range, SOCOT As Long)
Dim rCell As Range, KQ
TIM = CVErr(xlErrNA)
For Each rCell In VUNG
If rCell = CELLTIM Then
KQ = KQ & ", " & rCell.Offset(, SOCOT - 1)
End If
Next rCell
If KQ <> "" Then
KQ = Right(KQ, Len(KQ) - 1)
TIM = KQ
End If
End Function
Tham khảo thêm file nhé.

duonggiapk
04-03-11, 09:44 AM
Ban đầu mình dùng công thức được, nhưng chỉ cần vào xem công thức thì bị báo lỗi #Name
Đã biết tại sao. Do mình để security ở high nên ko enable marco đc. Bên cạnh đó, nó chỉ hiện thị ngày tháng như sau: 1/19/2011 mình muốn nó hiện thị theo dạng 19 Jan hoặc 19/01 thì thế nào ( đã định dạng)
Nhân tiện cho hỏi, nếu không dùng marco mà dùng hàm thì có làm được không

GreO
16-03-11, 10:25 AM
Mình cũng có một thắc mắc cần các bạn giúp với

mình có mã hàng 3 ký tự và một bảng thông tin cũng có mã hàng 3 ký tự xong thiếu một số ký tự ở bảng trên thay vào đó là ô khác
đề là: nếu không dò thấy dữ liệu thì lấy giá trị của ô khác gán vào tên hàng
mình làm toàn ra #N/A với REp ko à

suoixanh_nt
16-03-11, 10:40 AM
Mình cũng có một thắc mắc cần các bạn giúp với

mình có mã hàng 3 ký tự và một bảng thông tin cũng có mã hàng 3 ký tự xong thiếu một số ký tự ở bảng trên thay vào đó là ô khác
đề là: nếu không dò thấy dữ liệu thì lấy giá trị của ô khác gán vào tên hàng
mình làm toàn ra #N/A với REp ko à

Bạn gửi file lên đi.

GreO
16-03-11, 10:45 AM
Bạn gửi file lên đi.

bài mình đính kèm nhé sheet bài tập 5 ấy.
mình có thể làm If đc rồi nhưng mình k muốn dùng vì lỡ có nhiều mã hàng thì chịu chết

suoixanh_nt
16-03-11, 10:50 AM
Bạn dùng hàm vlookup kết hợp với countif:
=VLOOKUP(IF(COUNTIF($B$16:$B$19,$B6),$B6,$B$19),$B $16:$C$19,2,0)

hoặc dùng hàm bẫy lỗi:
=IF(ISERROR(VLOOKUP(B6,$B$16:$C$19,2,0)),"Bóng đèn đặc biệt",VLOOKUP(B6,$B$16:$C$19,2,0))

GreO
16-03-11, 10:56 AM
cảm ơn bạn, cách của bạn rất rất là hay
mình cũng nghĩ nát cái cách bẫy lỗi mà chưa ra, cám ơn bạn nhiều nhiều lần nữa

saobekhonglac
26-03-11, 10:31 AM
mình có 1 file dùng hàm vlookup nhưng bị lỗi mặc dù data đủ hết, giá trị dò tìm đều ở dạng text.mình thử hàm sumif cũng không có kết quả.
file đính kèm
muốn dùng hàm để lấy số lượng bán trong sheet data sang sheet 25.03 ở cột Q,có ai gúp mình với
nêu sheet data mình gõ lại code sp thì nó sẽ ra. (nhưng đâu rảnh mà gõ hết code dc, thời gian gõ thì điền tay số lượng vào cug dc)

suoixanh_nt
26-03-11, 10:44 AM
mình có 1 file dùng hàm vlookup nhưng bị lỗi mặc dù data đủ hết, giá trị dò tìm đều ở dạng text.mình thử hàm sumif cũng không có kết quả.
file đính kèm
muốn dùng hàm để lấy số lượng bán trong sheet data sang sheet 25.03 ở cột Q,có ai gúp mình với
nêu sheet data mình gõ lại code sp thì nó sẽ ra. (nhưng đâu rảnh mà gõ hết code dc, thời gian gõ thì điền tay số lượng vào cug dc)

Mã code bên sheet Data có khoảng trắng phía trước nên khi dùng hàm Vlookup sẽ báo lỗi #N/A.
Bạn Insert thêm một cột bên phải Code bên Sheet Data! và gõ công thức:
Giả sử tại B1:=trim(A1)
Sau đó dò lại trong bảng dò từ B1.

hoanganjerry
22-10-11, 12:55 PM
Các bác giúp em giải quyết bài này với ạ. E dùng hàm vlookup nhưng mà mãi không được. Cảm ơn các bác!

MinhCong
22-10-11, 02:24 PM
Các bác giúp em giải quyết bài này với ạ. E dùng hàm vlookup nhưng mà mãi không được. Cảm ơn các bác!
Bài này dùng hàm INDEX nhé!

=INDEX(A1:A13;MATCH(H1;D1:D13;0))

hoanganjerry
22-10-11, 03:27 PM
Bài này dùng hàm INDEX nhé!
Cảm ơn bác em làm được rồi ạ!

hoaithutb2000
03-11-11, 10:53 AM
Các bạn giúp mình sửa cong thưc nay voi, minh k biet sai o dau
=IF(VLOOKUP(A6,DATA!$A$200:$AD$374,27),MID(DATA!AD 10,3,1),0)
Cam ơn cac ban trước nhé, mình dang cần gấp lắm

bebo021999
03-11-11, 11:00 AM
Các bạn giúp mình sửa cong thưc nay voi, minh k biet sai o dau
=IF(VLOOKUP(A6,DATA!$A$200:$AD$374,27),MID(DATA!AD 10,3,1),0)
Cam ơn cac ban trước nhé, mình dang cần gấp lắm
Bạn thay vào chỗ màu đỏ nhé: 27,0)

hoaithutb2000
03-11-11, 11:35 AM
ban oi minh lam van k dc,no cu bao NA, bai toan nhu the nay ban kiem tra giup minh nhe
Ngày Tuần Số liệu
1/2/2011 Thứ 7 123456
2/2/2011 chủ nhật 546483
3/2/2011 thứ 2 897428

Mình muốn lấy ngày thứ bảy, thứ 2 và giá trị như thế này

Ngày Tuần Số liệu
1/2/2011 Thứ 7 3
2/2/2011 chủ nhật 6
3/2/2011 thứ 2 7


Bạn giúp mình với, mình làm kết hợp vlookup và mid ma k dược, các bạn giúp mình với nhe, cảm ơn các bạn nhiều

Ba Tê
03-11-11, 12:09 PM
ban oi minh lam van k dc,no cu bao NA, bai toan nhu the nay ban kiem tra giup minh nhe
Ngày Tuần Số liệu
1/2/2011 Thứ 7 123456
2/2/2011 chủ nhật 546483
3/2/2011 thứ 2 897428

Mình muốn lấy ngày thứ bảy, thứ 2 và giá trị như thế này

Ngày Tuần Số liệu
1/2/2011 Thứ 7 3
2/2/2011 chủ nhật 6
3/2/2011 thứ 2 7


Bạn giúp mình với, mình làm kết hợp vlookup và mid ma k dược, các bạn giúp mình với nhe, cảm ơn các bạn nhiều
Bạn đính kèm file lên đi, không thấy file đoán mò hoài khó lắm.

hoaithutb2000
03-11-11, 12:17 PM
Bạn đính kèm file lên đi, không thấy file đoán mò hoài khó lắm.73007
ban kiem tra giup minh voi nhe

hoaithutb2000
03-11-11, 02:39 PM
73007
ban kiem tra giup minh voi nhe

Các bạn làm giúp mình với, mình đang cần lam, cam ơn các ban nhieu nhe

phihndhsp
03-11-11, 03:02 PM
Phải như vậy không
D19=LOOKUP(C19,$C$4:$C$10,$B$4:$B$10)

hoaithutb2000
03-11-11, 04:21 PM
cảm ơn ban rất nhiều lam, thế kết hợp hàm hlookup và ham mid để lấy giá trị ở giữa cot số liệu được k, bạn có thể làm giup minh công thuc nay nhe, minh lam ma no cu bao loi

hoaithutb2000
04-11-11, 11:57 AM
Phải như vậy không
D19=LOOKUP(C19,$C$4:$C$10,$B$4:$B$10)

Mình cảm ơn bạn, mình làm được rồi, bây giờ minh muốn lấy 1 giá trị ở giưa ở ô số liệu, mình gửi file bạn kiểm tra giúp mình nhé

Ba Tê
04-11-11, 12:21 PM
Mình cảm ơn bạn, mình làm được rồi, bây giờ minh muốn lấy 1 giá trị ở giưa ở ô số liệu, mình gửi file bạn kiểm tra giúp mình nhé
Công thức ô E19:
=MID(VLOOKUP(C19;$C$4:$D$10;2;0);3;1)*1
hoặc:
=LOOKUP(C19;$C$4:$C$10;--MID($D$4:$D$10;3;1))
Nhớ định dạng lại General.

hoaithutb2000
04-11-11, 01:01 PM
Công thức ô E19:
=MID(VLOOKUP(C19;$C$4:$D$10;2;0);3;1)*1
hoặc:
=LOOKUP(C19;$C$4:$C$10;--MID($D$4:$D$10;3;1))
Nhớ định dạng lại General.

Mình làm được rồi, cảm ơn bạn nhiều nhé, cách làm của bạn thật thông thái

Ba Tê
04-11-11, 01:08 PM
Mình làm được rồi, cảm ơn bạn nhiều nhé, cách làm của bạn thật thông thái
Chỉ cần bấm vào nút cảm ơn là được rồi. Cảm ơn bằng một bài viết mau làm đầy diễn đàn.
Bạn gởi 11 bài, cảm ơn 0 lần, nhìn vào hơi kỳ kỳ.

hoaithutb2000
05-11-11, 10:04 PM
Chỉ cần bấm vào nút cảm ơn là được rồi. Cảm ơn bằng một bài viết mau làm đầy diễn đàn.
Bạn gởi 11 bài, cảm ơn 0 lần, nhìn vào hơi kỳ kỳ.

Các bạn sửa giúp mình bài này với nhé

phihndhsp
05-11-11, 10:16 PM
Bạn nói ý của bài này rõ hơn 1 tí được không, vì tui thấy if nhiều quá nên hơi choáng

nga xoan
05-11-11, 10:34 PM
bạn à
mình không biết file excel của bạn ntn nhưng cách chung khi sử dụng hàm Vlookup để tham chiếu dl thì bạn đã biết,tuy nhiên mình cũng có 1 chú ý với bạn la gtri "table array " nên giới hạn vùng quét, chỉ nên quét vùng có giá trị cần tìm ko cần quét tất cả sheet dl tham chiếu, gtri cho kết quả và col-index-number là stt cột của theo vùng đã quét,nếu không ra kết quả bạn hãy gửi file xem mình có thể giúp đc ko nhé

Ba Tê
05-11-11, 11:02 PM
Bạn nói ý của bài này rõ hơn 1 tí được không, vì tui thấy if nhiều quá nên hơi choáng
Một đống IF() trong ô M2 chắc là muốn có kết quả giống như công thức này:
M2=MOD(AI2+15;10)
hoặc M2=IF(AI2<10;MOD(AI2+15;10);"x")

hoaithutb2000
05-11-11, 11:10 PM
Bạn nói ý của bài này rõ hơn 1 tí được không, vì tui thấy if nhiều quá nên hơi choáng

tức là phần bôi vàng, khi minh đặt công thức, k hiểu sao nó báo lỗi (ví dụ: như số 7 là số 2,khi mình đặt nó báo sai)
vi du có 1 dãy số 123456 => 1+2+3+4+5+6=21 => 2+1 = 3, khi được gtri 3 thì => 3->7
Khi minh đặt công thức, thì ô đúng ô sai

Ba Tê
05-11-11, 11:31 PM
tức là phần bôi vàng, khi minh đặt công thức, k hiểu sao nó báo lỗi (ví dụ: như số 7 là số 2,khi mình đặt nó báo sai)
vi du có 1 dãy số 123456 => 1+2+3+4+5+6=21 => 2+1 = 3, khi được gtri 3 thì => 3->7
Khi minh đặt công thức, thì ô đúng ô sai
Theo Công thức trong ô M2 của bạn thì 3 phải chuyển thành 8 chứ sao lại 7, lúc này lúc khác làm sao mà biết đường mò.

=IF(AI2<10;IF(AI2=0;5;IF(AI2=1;6;IF(AI2=2;7;IF(AI2=3;8;IF( AI2=4;9;IF(AI2=5;0;IF(AI2=6;1)))))));IF(AI2=7;2;IF (AI2=8;3;IF(AI2=9;4;"x"))))

hoaithutb2000
06-11-11, 02:23 PM
Theo Công thức trong ô M2 của bạn thì 3 phải chuyển thành 8 chứ sao lại 7, lúc này lúc khác làm sao mà biết đường mò.
Bạn ơi, mình làm nó vẫn báo lỗi, o đúng ô sai no bao FALSE

ah ban cho minh hoi, VD: 1 2 3 2 4 5 3 6, minh muốn biết trong đó có bao nhiêu số 2 minh sử dung cong thức COUNTIF ma no chỉ tỉnh tổng có bao nhiêu số thôi, bạn chỉ giup mình với

tee8tee4388
10-11-11, 09:28 AM
các bạn xem thử giùm mình bài này với.
cột Balance in usd H4 = rà giá trị dựa vào mã Goods code ở cột C, rà ở bảng table1 ở dưới.
trong đó mã goods code, chữ số đầu I = import, cột 4 của table 1, E = export, cột 3 của table 1.
vd: ICO = import, CO = 390
công thức mình có làm thử nhưng giá trị trả về chỉ đúng ở ô đầu tiên, cái ô còn lại thì đều sai !$@!!

Ba Tê
10-11-11, 09:49 AM
các bạn xem thử giùm mình bài này với.
Cột balance in usd h4 = rà giá trị dựa vào mã goods code ở cột c, rà ở bảng table1 ở dưới.
Trong đó mã goods code, chữ số đầu i = import, cột 4 của table 1, e = export, cột 3 của table 1.
Vd: Ico = import, co = 390
công thức mình có làm thử nhưng giá trị trả về chỉ đúng ở ô đầu tiên, cái ô còn lại thì đều sai !$@!!
Nhập công thức này vào ô H4 thử xem:

=VLOOKUP(MID(C4;2;2);EI_COST;(LEFT(C4)="I")+3;0)

tee8tee4388
10-11-11, 10:24 AM
mình mới nhập thử thì bị lỗi :-? nhìn qua thì chỗ +3 mình không hiểu cho lắm, bạn giải thích khúc sau từ left giùm mình đi.

à cho mình hỏi thêm là cột D, mình làm công thức kiểu IF như vậy thì có cách nào khác hay hơn không? mình định dùng vlookup


=VLOOKUP(MID(C4,2,2),EI_COST,2)

nhưng mà vẫn sai -+*/

edit: fix lại ; thành , thì bây giờ đã ra. thanks bạn nhưng mình vẫn chưa hiểu rõ khúc sau lắm :))

Ba Tê
10-11-11, 12:06 PM
mình mới nhập thử thì bị lỗi :-? nhìn qua thì chỗ +3 mình không hiểu cho lắm, bạn giải thích khúc sau từ left giùm mình đi.

à cho mình hỏi thêm là cột D, mình làm công thức kiểu IF như vậy thì có cách nào khác hay hơn không? mình định dùng vlookup


=VLOOKUP(MID(C4,2,2),EI_COST,2)

nhưng mà vẫn sai -+*/

edit: fix lại ; thành , thì bây giờ đã ra. thanks bạn nhưng mình vẫn chưa hiểu rõ khúc sau lắm :))
Nếu Left(B4)="I" --> TRUE Nếu Left(B4)<>"I" --> FALSE.
TRUE +3=4; FALSE+3=3
Tự giải thích thêm cho hàm Vlookup() nhé!

MicrosoftExcel
22-11-11, 02:35 PM
Có cách nào dùng hàm Vlookup và Hlookup mà lấy giá trị lớn hơn gần nhất giá trị so sánh không các bạn? Hoặc là tìm giá trị gần đúng nhất!!

bebo021999
22-11-11, 03:02 PM
Có cách nào dùng hàm Vlookup và Hlookup mà lấy giá trị lớn hơn gần nhất giá trị so sánh không các bạn? Hoặc là tìm giá trị gần đúng nhất!!
Hàm VLOOKUP
Chức năng: Hàm VLOKKUP là hàm dò tìm theo cột, sẽ trả về giá trị của một ô nằm trên một cột nào đó nếu thỏa mãn điều kiện dò tìm.

Cú pháp hàm: VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,opt ion_lookup)

- Lookup_value: là giá trị dùng để dò tìm, giá trị này sẽ được dò tìm trong cột đầu tiên của bảng dữ liệu dò tìm. Giá trị dò tìm có thể là một số, một chuỗi, một công thức trả về giá trị hay một tham chiếu đến một ô nào đó dùng làm giá trị dò tìm.

- Table_array: là bảng dùng để dò tìm, bảng dò tìm có thể là tham chiếu đến một vùng nào đó hay Name trả về vùng dò tìm. Bảng dò tìm gồm có Rj hàng và Ci cột (I,j >=1), trong đó cột thứ nhất của bảng dò tìm sẽ được dùng để dò tìm.

- Col_index_num: là số thứ tự của cột (tính từ trái qua phải) trong bảng dò tìm chứa giá trị mà ta muốn trả về. Col_index_num phải >=1 và <= số cột lớn nhất có trong bảng dò tìm, ngược lại hàm sẽ trả về #VALUE! hoặc #REF.

- Option_lookup: là tùy chọn xác định kiểu dò tìm, có 2 kiểu dò tìm:

True hoặc 1 hoặc để trống: là kiểu dò tìm tương đối, hàm sẽ lấy giá trị đầu tiên mà nó tìm được trên cột đầu tiên trong bảng dò tìm. Trong trường hợp tìm không thấy, nó sẽ lấy giá trị lớn nhất mà có giá trị nhỏ hơn giá trị dò tìm.
False hoặc 0: là kiểu dò tìm chính xác, hàm sẽ lấy giá trị đầu tiên mà nó tìm được trên cột đầu tiên trong bảng dò tìm. Trong trường hợp tìm không thấy, hàm sẽ trả về #N/A.

MicrosoftExcel
24-11-11, 05:56 PM
Có cách nào dùng hàm Vlookup và Hlookup mà lấy giá trị lớn hơn gần nhất giá trị so sánh không các bạn? Hoặc là tìm giá trị gần đúng nhất!!

Bạn không đọc kỹ câu hỏi sao, những cái bạn nói ai cũng biết rồi mà
- Option_lookup: là tùy chọn xác định kiểu dò tìm, có 2 kiểu dò tìm:

True hoặc 1 hoặc để trống: là kiểu dò tìm tương đối, hàm sẽ lấy giá trị đầu tiên mà nó tìm được trên cột đầu tiên trong bảng dò tìm. Trong trường hợp tìm không thấy, nó sẽ lấy giá trị lớn nhất mà có giá trị nhỏ hơn giá trị dò tìm.
False hoặc 0: là kiểu dò tìm chính xác, hàm sẽ lấy giá trị đầu tiên mà nó tìm được trên cột đầu tiên trong bảng dò tìm. Trong trường hợp tìm không thấy, hàm sẽ trả về #N/A.

minh_9x
25-11-11, 10:56 PM
các bác giúp em bài này với ạ ! Ở sheet 3 các bác nhé

bebo021999
26-11-11, 07:37 AM
các bác giúp em bài này với ạ ! Ở sheet 3 các bác nhé
Xem file đính kèm nhé

minh_9x
26-11-11, 11:06 PM
Xem file đính kèm nhé
Hi hi E cám ơn bác rất nhiều ! :)
Ơ mà bác ơi ! "=IF(WEEKDAY(B5,1)=1,J5*0.3,0)" cho e hỏi tí sao lại để WEEKDAY(B5,1)=1 ạ ???

mhung12005
26-11-11, 11:31 PM
Hi hi E cám ơn bác rất nhiều ! :)
Ơ mà bác ơi ! "=IF(WEEKDAY(B5,1)=1,J5*0.3,0)" cho e hỏi tí sao lại để WEEKDAY(B5,1)=1 ạ ???

Đó là điều kiện của hàm if (=1 có nghĩa là bằng chủ nhật).

Để mình dịch công thức đó là bạn hiểu liền:

=IF(WEEKDAY(B5,1)=1,J5*0.3,0): Nếu B5 là chủ nhật thì bằng J5*0.3 còn không thì bằng 0. Nếu vẫn chưa hiểu thì bạn xem lại cú pháp cũng như ý nghĩa của hàm WEEKDAY nhé.

Thân.

ducccu
28-11-11, 12:40 PM
Chào anh em trong diễn đàn,!'
Cho mình hỏi trong diễn đàn có ai biết trong công thức dưới GIATB là gì không.

=VLOOKUP($C$148;GIATB;6;FALSE)

bebo021999
28-11-11, 02:01 PM
Chào anh em trong diễn đàn,!'
Cho mình hỏi trong diễn đàn có ai biết trong công thức dưới GIATB là gì không.

=VLOOKUP($C$148;GIATB;6;FALSE)
Bạn nhấn Ctrl-F3 để xem Name

Luc Van
28-11-11, 02:37 PM
Mọi người xem giùm em công thức này với.
Cám ơn mọi người nhiều.

bebo021999
28-11-11, 03:15 PM
Mọi người xem giùm em công thức này với.
Cám ơn mọi người nhiều.
A4 không bằng 12 mà bằng 11.99999999999, do đó không VLOOKUP được

Lê Duy Thương
28-11-11, 07:19 PM
Mọi người xem giùm em công thức này với.
Cám ơn mọi người nhiều.
dùng thêm công thức roundup thì mới dò được
=IF(A4="","",VLOOKUP(ROUNDUP(A4,0),$D$3:$E$8,2,0))
kq=bbbbb
hoặc
=IF(A4="","",VLOOKUP(A4,$D$3:$E$8,1,0))
kq=aaaaaa
do giá trị cell a4 bé hơn 12

ptm0412
28-11-11, 07:36 PM
dùng thêm công thức roundup thì mới dò được
=IF(A4="","",VLOOKUP(ROUNDUP(A4,0),$D$3:$E$8,2,0))
kq=bbbbb
hoặc
=IF(A4="","",VLOOKUP(A4,$D$3:$E$8,1,0))
kq=aaaaaa
do giá trị cell a4 bé hơn 12

1. Round thôi, sao lại roundup?
Lý do đây là lỗi sai số vô cùng bé của Excel. Lỗi này sinh ra sai số khi thì dương, khi thì âm và vô cùng bé.
Sai số âm mới roundup, chứ sai số dương (thậm chí không biết dương hay âm), thì round up sao được?

2. Và vì ta biết sai số này vô cùng bé, nên ta có quyền Round(số sai, 6) thậm chí Round(số sai, 10)
Lý do: ta có thể muốn số có nguyên vẹn 1, 2, 3, 4 số thập phân như lẽ ra nó phải có. Chứ không phải lúc nào cũng tròn thành số nguyên.

3. Vì mục 1 phân tích như trên, A4 không phải lúc nào cũng bé hơn số đúng. Nên không dùng Vlookup tham số 1 một cách tổng quát được.

Nghĩa là viết công thức 1 ô không fill (copy) xuống (hoặc fill ngang) được.

Luc Van
29-11-11, 07:37 AM
A4 không bằng 12 mà bằng 11.99999999999, do đó không VLOOKUP được
Cảm ơn các Thầy nhiều. Do em không để ý. Em đã sửa thành như vầy lại chay ngon ơ.

=ROUND((A2-A3)*30,0)

binhlong03
02-12-11, 04:04 PM
Gấp ạ. Các anh chị và các bạn có thể giúp mình tính công thức cho bài này được không?. Mình muốn tính đơn giá cho hai ô đơn giá nhưng mình không biết sử dụng hàm như thế nào vì đã quá lâu rồi không sử dụng excel.
Cảm ơn mọi người rất nhiều

hoaithutb2000
07-12-11, 03:36 PM
các bạn sửa giúp mình công thức này với, mình gửi file các bạn kiểm tra giúp mình với nhé(phần mình bôi màu xanh).Mình cảm ơn

hoaithutb2000
07-12-11, 04:01 PM
các bạn giúp mình với, mình đang cần lắm

minhtri0827
07-12-11, 04:27 PM
Bạ n sử dụ ng thê m hà m if nhé IF(F4="","",VLOOKUP(D4,$N$4:$P$8,2,0)) cho giá khuô n, IF(G4="","",VLOOKUP(D4,$N$4:$P$8,2,0)) cho giá ký.
Thâ n
.

Ba Tê
07-12-11, 07:42 PM
Gấp ạ. Các anh chị và các bạn có thể giúp mình tính công thức cho bài này được không?. Mình muốn tính đơn giá cho hai ô đơn giá nhưng mình không biết sử dụng hàm như thế nào vì đã quá lâu rồi không sử dụng excel.
Cảm ơn mọi người rất nhiều
Dùng 1 công thức này cho ô H4.
Copy xuống và ngang qua cho cột I luôn.

=IF(F4="","",VLOOKUP($D4,$N$4:$P$8,($F4="x")+2,0))

hoaithutb2000
08-12-11, 10:29 AM
các bạn sửa giúp mình công thức này với, mình gửi file các bạn kiểm tra giúp mình với nhé(phần mình bôi màu xanh).Mình cảm ơn


Các bạn sửa giúp mình công thức trong file với nhé, mình đang cần lắm
=IF(AND(E5<>"",G5=G4,L5=L4),B4,IF($I5=1111,"PT"&TEXT(MAX(IF(LEFT($B$3:B4,2)="PT",RIGHT($B$3:B4,3),0)+1),"000"),IF($J5=1111,"PC"&TEXT(MAX(IF(LEFT($B$3:B4,2)="PC",RIGHT($B$3:B4,3),0)+1),"000"),"")))

Ba Tê
08-12-11, 10:43 AM
Các bạn sửa giúp mình công thức trong file với nhé, mình đang cần lắm
=IF(AND(E5<>"",G5=G4,L5=L4),B4,IF($I5=1111,"PT"&TEXT(MAX(IF(LEFT($B$3:B4,2)="PT",RIGHT($B$3:B4,3),0)+1),"000"),IF($J5=1111,"PC"&TEXT(MAX(IF(LEFT($B$3:B4,2)="PC",RIGHT($B$3:B4,3),0)+1),"000"),"")))
Bạn ghi ra kết quả muốn có và ghi rõ kết quả đó dựa vào những yếu tố nào mà có.
Công thức bạn viết chỉ có bạn hiểu, làm sao mọi người biết được "Ý đồ" của bạn muốn cái gì.
Phải chi công thức của bạn "chuẩn" thì họa may mọi người đọc hiểu.
Tôi cũng đã đọc từ bài #64 mà chưa hiểu được gì cả.

hophoang
08-12-11, 11:00 AM
Các bạn sửa giúp mình công thức trong file với nhé, mình đang cần lắm
=IF(AND(E5<>"",G5=G4,L5=L4),B4,IF($I5=1111,"PT"&TEXT(MAX(IF(LEFT($B$3:B4,2)="PT",RIGHT($B$3:B4,3),0)+1),"000"),IF($J5=1111,"PC"&TEXT(MAX(IF(LEFT($B$3:B4,2)="PC",RIGHT($B$3:B4,3),0)+1),"000"),"")))
Có phải bạn muốn lấy số phiếu thu chi phải không? tôi có sữa tí vào bạn xem sao nha.Nhưng công thức nào cũ rồi

bebo021999
08-12-11, 11:02 AM
Các bạn sửa giúp mình công thức trong file với nhé, mình đang cần lắm
=IF(AND(E5<>"",G5=G4,L5=L4),B4,IF($I5=1111,"PT"&TEXT(MAX(IF(LEFT($B$3:B4,2)="PT",RIGHT($B$3:B4,3),0)+1),"000"),IF($J5=1111,"PC"&TEXT(MAX(IF(LEFT($B$3:B4,2)="PC",RIGHT($B$3:B4,3),0)+1),"000"),"")))
Đây là công thức mảng dùng để gán số thứ tự cho số phiếu, bạn phải nhấn F2 vào chế độ soạn thảo sau đó kết thúc bằng tổ hợp phím Ctrl-Shift-Enter mới ra kết quả. (Nhìn trên thanh công thức sẽ thấy cặp dấu móc {}).Copy xuống.

ngoclan2703
05-01-12, 11:23 AM
Cho mình hỏi cách làm bài này với sắp thi ùi! Thanks mấy bạn nhìu.

NGÀY
NHAN VIEN
CUA HANG
MAT HANG
TIEN NHẠP
PHỤ PHÍ
TIEN BÁN


20-08-99
HUONG
SỐ 1
KẸO
200
6
206


03-09-99
NGA
SỐ 2
KẸO
100
3
103


29-08-99
LAN
SỐ 1
BÁNH
400
8
408


04-09-99
VAN
SO 2
BÁNH
500
10
510


30-08-99
CHI
SO 1
BÁNH
100
2
102


30-08-99
NGA
SO 2
MỨT
200
2
202


30-08-99
VAN
SO 2
KẸO
500
15
515


30-08-99
CHI
SỐ 1
BÁNH
300
6
306


03-09-99
LAN
SO 1
KẸO
600
18
618


04-09-99
CHI
SO 1
MỨT
100
1
101
THÁNG
NHAN VIEN
SO LAN BAN
TIEN BAN

8
CHI
?

?


9
NGA
?

?Mình ko bik phải dùng hàm gì trong phần "?"

han.bum.88
22-02-12, 10:31 AM
Các bác giúp em cái này với được không ạ. Em dùng VLOOKUP nhưng không ra. Em gửi cả tệp đính kèm đây

thanhsangnguyen1982
22-02-12, 10:35 AM
Ô B3=VLOOKUP(LEFT($A3;1)^1;$A$14:$C$16;2;0) các ô khác tương tự

Ba Tê
22-02-12, 10:39 AM
Các bác giúp em cái này với được không ạ. Em dùng VLOOKUP nhưng không ra. Em gửi cả tệp đính kèm đây
Công thức ô C3:

=VLOOKUP(VALUE(LEFT(A3));$A$14:$B$16;2;0)
Coi lại dấu phẩy hay chấm phẩy theo máy của bạn.

han.bum.88
23-02-12, 01:15 PM
Cám ơn bác nhiều lắm. Nhưng cho e hỏi dấu mũ "^" đấy có ý nghĩa gì?

hoangmap
23-02-12, 03:02 PM
Mọi người giúp tớ với, không hiểu máy t bị lỗi j mà hok dùng được vlookup nữa, t gửi file đính kèm, ở sheet DON GIA CHI TIET, trước đây t vẫn làm bt, bây giờ muốn sửa hoặc thiết lập lại vlookup thì không thể được nữa.77996

t muốn dùng Vlookup ở cột Đơn giá nha!
t thử bỏ vào máy khác thì dùng bt, nhưng máy t lại hok dùng được, có phải do máy t định dạng dấu chấm nên bị lỗi hok nhỉ?

nghiaphuc
23-02-12, 03:09 PM
Cám ơn bác nhiều lắm. Nhưng cho e hỏi dấu mũ "^" đấy có ý nghĩa gì?
Mục đích của việc ^1 (hay *1, /1, +0, -0) là nhằm chuyển một chuỗi số thành một số thực sự. Nguyên nhân của việc làm này là kết quả của hàm LEFT là một chuỗi số, còn các giá trị trên cột đầu bảng dò lại là một số, do đó nếu để nguyên chuỗi số để dò thì VLOOKUP không tìm thấy, dẫn đến phát sinh lỗi #N/A.

Luc Van
23-02-12, 03:16 PM
Các bác giúp em cái này với được không ạ. Em dùng VLOOKUP nhưng không ra. Em gửi cả tệp đính kèm đây
Thêm cách này nữa xem

=VLOOKUP(--LEFT($A3,1),$A$14:$C$16,2,0)

Luc Van
23-02-12, 03:33 PM
...
t thử bỏ vào máy khác thì dùng bt, nhưng máy t lại hok dùng được, có phải do máy t định dạng dấu chấm nên bị lỗi hok nhỉ?
Máy mình dùng bính thường.
Màu đỏ: Sao bạn không thử xem có phải không trước khi hỏi đi.

hieuhcmutrans1986
29-03-12, 03:42 PM
Mình đã đọc qua mà vẫn ko làm được kì quá,mình đã sắp sếp theo thứ tự giảm dần,rồi inter nhưng nó vẫn báo lỗi #n/a minh ko hiểu sao nữa,mong các anh chị chỉ giáo giùm em với.E kèm file của e cho mấy anh chị xem.
Em dùng hàm này:=VLOOKUP(MID(F7,2,1),$H$8:$I$10,2,1)

thanhsangnguyen1982
29-03-12, 03:47 PM
Mình đã đọc qua mà vẫn ko làm được kì quá,mình đã sắp sếp theo thứ tự giảm dần,rồi inter nhưng nó vẫn báo lỗi #n/a minh ko hiểu sao nữa,mong các anh chị chỉ giáo giùm em với.E kèm file của e cho mấy anh chị xem.
Em dùng hàm này:=VLOOKUP(MID(F7,2,1),$H$8:$I$10,2,1)
Bạn chỉnh công thức lại như vậy
=VLOOKUP(--MID(F7;2;1);$H$8:$I$10;2;1)
=VLOOKUP(MID(F7;2;1)*1;$H$8:$I$10;2;1)
=VLOOKUP(MID(F7;2;1)^1;$H$8:$I$10;2;1)
=VLOOKUP(value(MID(F7;2;1));$H$8:$I$10;2;1)
.....

Dùng 1 trong các cách trên
vì giá trị dò tìm của bạnđang ở dạng text

vnthanh123
13-11-12, 10:02 PM
bài này em ko bik làm thế nào, .. các bác giúp em với
Chỗ tên học sinh ... em làm hoài ko dc ...

Ba Tê
13-11-12, 11:23 PM
Sheet danh muc thì mã là SV005, mã bạn cần tìm là SV05, tìm tới tết cũng không có.

vnthanh123
14-11-12, 07:34 AM
em cũng bik thế, ... nhưng khổ nổi cái đề bài là như thế, ... ko đổi dc ...

NHẤT CHI MAI
14-11-12, 07:56 AM
em cũng bik thế, ... nhưng khổ nổi cái đề bài là như thế, ... ko đổi dc ...

Bạn xem ô màu vàng trong file tớ đánh dấu, xem lại là bạn sẽ làm được, file đính kèm

Ba Tê
14-11-12, 08:04 AM
em cũng bik thế, ... nhưng khổ nổi cái đề bài là như thế, ... ko đổi dc ...
Nếu đề bài "tào lao" thì dùng công thức "cũng tào lao" thử xem:
C17=VLOOKUP("SV0"&RIGHT(B17;2);'Danh muc'!$B$15:$C$34;2;0)

hoamattroicoi
14-11-12, 08:14 AM
em cũng bik thế, ... nhưng khổ nổi cái đề bài là như thế, ... ko đổi dc ...
Không cho đổi thì làm kiểu không cho đổi!
Công thức tại C17 :

=VLOOKUP(LEFT(B17,2)&"0"&RIGHT(B17,2),'Danh muc'!$B$14:$C$34,2,0)
Hoặc đề thế này chỉ cần :

=VLOOKUP("SV0"&RIGHT(B17,2),'Danh muc'!$B$14:$C$34,2,0)

vnthanh123
14-11-12, 08:19 AM
thank các bác ... em làm dc rồi ... :D

lee chung
12-12-12, 08:16 PM
Chào các bạn, mình nhờ các bạn giúp mình phối hợp hàm vlookup ở cột H với một hàm, một công thức…hay bằng một cách nào đó để không bị cho ra kết quả lổi #N/A mà cho ra kết quả là một trị hay chuổi thực sự, ví dụ ra kết quả là số 1, khoảng trắng … để có thể lấy nó làm dử liệu điều kiện tính toán cho các hàm khác, chẳng hạn ra kết quả là khoảng trắng thì mình có thể dùng hàm IF để tính theo cách có điều kiện. MÌnh có file mẩu đính kèm file thật rất nhiều dòng.

Hong.Van
12-12-12, 08:23 PM
Chào các bạn, mình nhờ các bạn giúp mình phối hợp hàm vlookup ở cột H với một hàm, một công thức…hay bằng một cách nào đó để không bị cho ra kết quả lổi #N/A mà cho ra kết quả là một trị hay chuổi thực sự, ví dụ ra kết quả là số 1, khoảng trắng … để có thể lấy nó làm dử liệu điều kiện tính toán cho các hàm khác. MÌnh có file mẩu đính kèm file thật rất nhiều dòng.
Cthức H2

=IF(ISNA(VLOOKUP(B2,qui_doi,14,0)),"",VLOOKUP(B2,qui_doi,14,0))
Vì kg thấy File nguồn nên làm tạm cthức này

lee chung
12-12-12, 08:54 PM
Cthức H2

=IF(ISNA(VLOOKUP(B2,qui_doi,14,0)),"",VLOOKUP(B2,qui_doi,14,0))
Vì kg thấy File nguồn nên làm tạm cthức này

Ồ cách này hay đấy bạn ơi cám ơn bạn nhiều lắm, nhưng sau nó hiển thị kết quả đổi sang màu xanh lá, như vậy có ảnh gì đến việc tạo công thức tính toán không bạn ?

dinhthaicm
03-12-13, 03:14 PM
File của mình dùng hàm Vlookup 1 số chạy, một số không, mọi người kiểm tra và tư vấn cách sửa lỗi giúp mình với

leonguyenz
03-12-13, 03:21 PM
File của mình dùng hàm Vlookup 1 số chạy, một số không, mọi người kiểm tra và tư vấn cách sửa lỗi giúp mình với
Giá trị dò tìm ở cột B có thêm khoảng trắng, dùng TRIM để loại bỏ. Bảng dò chưa cố định, F1:

=IFERROR(VLOOKUP(TRIM(B1),'Danh Muc'!$A$1:$B$608,2,0),0)

Let'GâuGâu
03-12-13, 03:23 PM
File của mình dùng hàm Vlookup 1 số chạy, một số không, mọi người kiểm tra và tư vấn cách sửa lỗi giúp mình với

bên sheet danh mục bảo đảm ko có, nếu ko thì do bạn đã gõ sai một chi tiết nào đó, như dấu chấm, dấu phẩy, khoảng trắng v.v.v.v
bạn thử chép cái "chè đen SC" rồi qua sheet data nhấn control F, dán nó vào ô find xem có tìm được ko

phuocam
03-12-13, 03:27 PM
File của mình dùng hàm Vlookup 1 số chạy, một số không, mọi người kiểm tra và tư vấn cách sửa lỗi giúp mình với
1. Tên mặt hàng dư dấu cách phía trước.
2. Công thức vùng dò chưa cố định địa chỉ:
Sửa thành:
=IFERROR(VLOOKUP(B1,'Danh Muc'!$A$1:$B$608,2,0),0)
.

dinhthaicm
03-12-13, 03:34 PM
Để mình thử, quá nhiều cách hay tks mọi người!

nhunghap
06-12-13, 11:22 AM
xin các bạn chỉ giúp mình sử dụng hàm vlookup với sheet tìm kiếm thông tin hồ sơ nv bên cạnh mình đã thử nhiều cách những vẫn không được,

leonguyenz
06-12-13, 11:28 AM
xin các bạn chỉ giúp mình sử dụng hàm vlookup với sheet tìm kiếm thông tin hồ sơ nv bên cạnh mình đã thử nhiều cách những vẫn không được,
Mã số lẫn lộn giữa Text và Number, bạn bẫy lỗi cho hàm VLOOKUP, tìm không thấy số thì tìm text:

=IFERROR(VLOOKUP(G3,'DSLD TỔNG HỢP(Thử nghiệm)'!$D$16:$AL$600,2,0),VLOOKUP(TEXT(G3,"@"),'DSLD TỔNG HỢP(Thử nghiệm)'!$D$16:$AL$600,2,0))

Luc Van
06-12-13, 01:32 PM
Mã số lẫn lộn giữa Text và Number, bạn bẫy lỗi cho hàm VLOOKUP, tìm không thấy số thì tìm text:
Xin phép mod em spam cái...
Lâu rùi không vào diễn đàn. Leonguyenz lên Lever nhiều thế....

nhunghap
07-12-13, 11:46 AM
Mã số lẫn lộn giữa Text và Number, bạn bẫy lỗi cho hàm VLOOKUP, tìm không thấy số thì tìm text:

=IFERROR(VLOOKUP(G3,'DSLD TỔNG HỢP(Thử nghiệm)'!$D$16:$AL$600,2,0),VLOOKUP(TEXT(G3,"@"),'DSLD TỔNG HỢP(Thử nghiệm)'!$D$16:$AL$600,2,0))
cám ơn bạn nhiều mình làm được rồi.

caicu
07-12-13, 11:58 AM
mình đang phải lấy thông tin của người lao động từ một sheet nhặt sang sheet khác sẽ dùng hàm vlookup nhưng có những người tên trùng nhau thì phải xét tiếp ngày sinh, các bạn giúp mình hàm này với

caicu
20-12-13, 10:06 AM
Không bạn nào giúp được mình vấn đề này à

nghiaphuc
20-12-13, 10:36 AM
Không bạn nào giúp được mình vấn đề này à
Bạn đưa một ít dữ liệu mẫu lên xem nào. Nói khơi khơi như vậy thì ai mà giúp nổi. Có thể là hàm INDEX và MATCH chăng?!

caicu
20-12-13, 03:49 PM
Mình gửi file đây, trong sheet đầu có 02 người tên Nguyễn Thị Hằng có số tk khác nhau nhưng khi mình dùng hàm vlookup ở sheet thứ 2 thì 02 người tên Nguyễn Thị Hằng trả về số TK giống nhau,

Let'GâuGâu
20-12-13, 04:14 PM
Mình gửi file đây, trong sheet đầu có 02 người tên Nguyễn Thị Hằng có số tk khác nhau nhưng khi mình dùng hàm vlookup ở sheet thứ 2 thì 02 người tên Nguyễn Thị Hằng trả về số TK giống nhau,


Hàm Vlookup nó dò từ trên xuống, và lấy giá trị đâu tiên mà nó tìm thấy thôi
thử thêm chút mắm muối vào xem


D8= VLOOKUP(C8,OFFSET(tttmhk!$B$5:$D$17,IF(COUNTIF($C$ 7:C7,C8),MATCH(LOOKUP(C8,$C$7:C7,$D$7:D7),tttmhk!$ D$5:$D$17,0),0),),3,0)

Hai Lúa Miền Tây
20-12-13, 04:16 PM
Mình gửi file đây, trong sheet đầu có 02 người tên Nguyễn Thị Hằng có số tk khác nhau nhưng khi mình dùng hàm vlookup ở sheet thứ 2 thì 02 người tên Nguyễn Thị Hằng trả về số TK giống nhau,

Hàm Vlookup sẽ lấy giá trị đầu tiên tìm được. Bạn có tên Nguyễn Thị Hằng bị trùng thì nó sẽ lấy giá trị đầu tiên tìm được.

manhunt.vietnam
24-12-13, 09:26 AM
anh Hai Lúa Miền Tây giúp em nhé
em sắp héo rồi, hxhx
Em làm báo cáo bằng excel có sử dụng hàm Vlookup.
Bản Báo cáo gồm nhiều sheets, khi em nhập số liệu vào một sheet thì các sheet tự động dò ngày và nhảy dữ liệu.
mấy hôm này nhập số liệu nhưng các sheet còn lại ko nhảy số mà báo lỗi #N/A.
em gửi file đính kèm, anh và các bạn sửa giúp em nhé. em đang cần gấp quá, báo cáo cuối năm nhiều mà làm ko kịp là hết thưởng Tết lun,hx
Bắt đầu từ Sheet Bao cao nhap, em đánh dấu X để chọn ngày thì các bảng in BC Doi và bảng BAO CAO CHUYEN CK tự động nhảy theo ngày minh đánh dấu X.
Từ ngày 20-21/12/2013 thì số liệu không nhảy nữa, lỗi #N/A.
anh chị trên diễn đàn giúp em nhé

manhunt.vietnam
24-12-13, 09:36 AM
file dữ liệu, pass: quyen

Hai Lúa Miền Tây
24-12-13, 09:50 AM
file dữ liệu, pass: quyen
Vùng tham chiếu của bạn đến sheet BAO CAO NHAP chỉ đến dòng 499, do đó không ra kết quả là đúng. Tôi tạm chỉnh tham chiếu đến dòng 1000 giúp bạn.

manhunt.vietnam
24-12-13, 09:58 AM
Cảm ơn anh nhiều, nhưng:
Trong sheet BAO CAO NHAP, em điền số liệu từ cột AE đến cột CZ thì các cột còn lại ở phía sau cột CZ sẽ tự động nhảy số liệu.
vậy mà em đưa số liệu vô, các cột kia ko thấy gì cả.
anh và các bạn xem giúp luôn nhé.
LÀm phiền anh chị quá.

Hai Lúa Miền Tây
24-12-13, 10:12 AM
Cảm ơn anh nhiều, nhưng:
Trong sheet BAO CAO NHAP, em điền số liệu từ cột AE đến cột CZ thì các cột còn lại ở phía sau cột CZ sẽ tự động nhảy số liệu.
vậy mà em đưa số liệu vô, các cột kia ko thấy gì cả.
anh và các bạn xem giúp luôn nhé.
LÀm phiền anh chị quá.

Bạn nhấn F9 xem coi nó có "nhảy" không nhé.

caicu
25-12-13, 10:47 AM
Hàm Vlookup sẽ lấy giá trị đầu tiên tìm được. Bạn có tên Nguyễn Thị Hằng bị trùng thì nó sẽ lấy giá trị đầu tiên tìm được.
Cái này mình biết rồi, nhưng mình không biết cách khắc phục, có Công thức nào đơn giản hơn của bạn letgaugau ở trên không, hoặc thêm thông tin dò tìm ví dụ như ngày tháng năm sinh để trả về kết quả đúng
Thanks

Let'GâuGâu
25-12-13, 10:50 AM
Cái này mình biết rồi, nhưng mình không biết cách khắc phục, có Công thức nào đơn giản hơn của bạn letgaugau ở trên không, hoặc thêm thông tin dò tìm ví dụ như ngày tháng năm sinh để trả về kết quả đúng
Thanks


bạn lầy số bão hiểm đi dò là ok

thanhnguyenkkt
15-02-14, 12:48 PM
Bạn cần tải file lên ngừi khác mới hiển bạn muốn gì?
Bạn xem về hàm Vlookup sau đây nha:
Hàm VLOOKUP
Hàm VLOOKUP() sẽ dò tìm một hàng (row) chứa giá trị mà bạn cần tìm ở cột đầu tiên (bên trái) của một bảng dữ liệu (chữ V trong VLOOKUP có nghĩa là vertical),
nếu tìm thấy, nó sẽ tìm tiếp trong hàng này, và sẽ lấy giá trị ở cột mà bạn đã chỉ định trước.

Cú pháp: VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num [, range_lookup])
lookup_value___Giá trị dùng để tìm kiếm trong cột đầu tiên của table_array, giá trị này có thể là một số, một chuỗi, hoặc là một tham chiếu

table_array____Bảng dùng để dò tìm, có thể là một vùng tham chiếu hoặc là tên (name) của một vùng đã được đặt tên

col_index_num__Số thứ tự của các cột trong table_array, chứa kết quả mà bạn muốn tìm kiếm.
col_index_num__Số thứ tự này được tính từ trái sang phải (cột chứa lookup_value là cột thứ nhất)

range_lookup___Là một giá trị kiểu Borlean, để chỉ kiểu tìm kiếm: chính xác hay tương đối.
- TRUE (hoặc 1 - mặc định): Là kiểu dò tìm tương đối _____VLOOKUP() sẽ tìm giá trị lookup_value đầu tiên mà nó tìm được trong cột đầu tiên của table_array
_____trong trường hợp không tìm ra, nó sẽ trả về giá trị lớn nhất mà nhỏ hơn lookup_value
- FALSE (hoặc 0): Là kiểu dò tìm chính xác
_____VLOOKUP() sẽ tìm chính xác giá trị lookup_value trong cột đầu tiên của table_array
_____trong trường hợp không có, hoặc lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột đầu tiên của table_array, nó sẽ báo lỗi #N/A!


Một số lưu ý khi sử dụng hàm VLOOKUP()
- Để có kết quả chính xác khi range_lookup = TRUE, bạn phải sắp xếp các giá trị các giá trị trong cột đầu tiên của table_array từ nhỏ đến lớn.

- Nếu cột đầu tiên của table_array chứa các giá trị kiểu text, bạn có thể dùng các ký tự đại diện cho lookup_value
- (dấu * đại diện cho nhiều ký tự / hoặc dấu ? đại diện cho một ký tự)

- Nếu lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột đầu tiên của table_array, hàm sẽ báo lỗi #N/A!
- Lỗi này thường gặp khi bạn gõ dư một khoảng trắng ở cuối lookup_value

- Nếu không tìm thấy lookup_value khi range_lookup = FALSE, hàm sẽ báo lỗi #N/A!

- Nếu col_index_num nhỏ hơn 1, hàm sẽ báo lỗi #VALUE!, còn nếu col_index_num lớn hơn số cột trong table_array, hàm sẽ báo lỗi #REF!
mình không thấy gửi file lên kiểu gì cả, chỉ có kèm hình với video thôi ah. Đính kèm file excel chỗ nào bạn? Mình cũng đang có vấn đề cần hỏi. Cám ơn bạn nhiều.

thanhnguyenkkt
15-02-14, 12:57 PM
116347 mình có một vần đề như hình trên (vì mình không biết kèm file chỗ nào nên đành gửi hình ảnh, mong anh em thông cảm!) rất mong được sự giúp đỡ từ anh em. Xin chân thành cảm ơn

leonguyenz
15-02-14, 01:00 PM
mình có một vần đề như hình trên (vì mình không biết kèm file chỗ nào nên đành gửi hình ảnh, mong anh em thông cảm!) rất mong được sự giúp đỡ từ anh em. Xin chân thành cảm ơn
Ở góc dưới khung trả lời, có nút Đổi Sang Khung Lớn, nhấp vào đó để sang giao diện khác, có nút Tải File Từ Máy, chú ý dung lượng file vừa đủ, nặng quá sẽ không tải file lên được.
File hình của bạn không được rõ.

haiphong08
16-12-14, 10:20 AM
cho em hỏi; Nếu số lượng cột ở file "table_array" < hơn số lượng cột ở file có giá trị tham chiếu giá trị "vlookup_value" thì kết quả Vlookup sẽ là #N/A đúng không ah?

có điều nào trong định nghĩa về hàm vlookup đề cập đến điều này không ah? Em tìm mãi không thây và mắc lỗi này mấy lần liền mà k hiểu tại sao? các anh chị chỉ giáo dzùm em với ah. hịc

fastdeath
15-05-15, 05:14 PM
Các bạn tìm giúp mình lỗi vì sao nhé. Mình dùng hàng vlookup ở sheet 1 để tìm cột số lượng ở sheet 2 mà không được.

Cảm ơn các bạn nhiều!

Let'GâuGâu
15-05-15, 08:19 PM
Các bạn tìm giúp mình lỗi vì sao nhé. Mình dùng hàng vlookup ở sheet 1 để tìm cột số lượng ở sheet 2 mà không được.

Cảm ơn các bạn nhiều!


bên sheet1 có cái mã nào giống bên sheet2 đâu mà kêu nó tìm???

vanle33
15-05-15, 08:40 PM
Các bạn tìm giúp mình lỗi vì sao nhé. Mình dùng hàng vlookup ở sheet 1 để tìm cột số lượng ở sheet 2 mà không được.

Cảm ơn các bạn nhiều!
Thay số 0 thành 1 trong công thức tại B2 thì ra kết quả nhưng chỉ là dò tìm tương đối.
to Let'GâuGâu: A2 bên sheet1 là B655 bên sheet2 đó bạn.

fastdeath
16-05-15, 10:56 AM
bên sheet1 có cái mã nào giống bên sheet2 đâu mà kêu nó tìm???
Có đấy bạn Let'GâuGâu ạ, tất cả các mã ở bên sheet 1 đều có ở bên sheet2 đấy.

fastdeath
16-05-15, 11:02 AM
Thay số 0 thành 1 trong công thức tại B2 thì ra kết quả nhưng chỉ là dò tìm tương đối.
to Let'GâuGâu: A2 bên sheet1 là B655 bên sheet2 đó bạn.
Bạn vanle33 cho mình hỏi tại sao nguyên nhân tại sao không vlookup đc không, có phải format giữa 2 sheet khác nhau không hay do nguyên nhân nào khác.

Cảm ơn bạn!

n0thing1988
16-05-15, 11:17 AM
Bạn vanle33 cho mình hỏi tại sao nguyên nhân tại sao không vlookup đc không, có phải format giữa 2 sheet khác nhau không hay do nguyên nhân nào khác.

Cảm ơn bạn!
Chẳng tìm thấy mã nào giống nhau.

vanle33
16-05-15, 11:20 AM
Bạn vanle33 cho mình hỏi tại sao nguyên nhân tại sao không vlookup đc không, có phải format giữa 2 sheet khác nhau không hay do nguyên nhân nào khác.

Cảm ơn bạn!
Theo tôi hàm VLOOKUP hoạt động theo cơ chế : Dò tìm bên bảng dữ liệu mà dữ liệu dò tìm và giá trị dò tìm phải cùng kiểu định dạng thì cho kết quả CHÍNH XÁC.
Tương tự như việc tìm dữ liệu bằng Find and Replace đó bạn. Nếu dữ liệu đã nhập theo kiểu bảng mã Unicode mà mục Find what mà gõ bảng mã TCVN thì tìm cả ngày cũng không ra kết quả.

fastdeath
16-05-15, 11:42 AM
Theo tôi hàm VLOOKUP hoạt động theo cơ chế : Dò tìm bên bảng dữ liệu mà dữ liệu dò tìm và giá trị dò tìm phải cùng kiểu định dạng thì cho kết quả CHÍNH XÁC.
Tương tự như việc tìm dữ liệu bằng Find and Replace đó bạn. Nếu dữ liệu đã nhập theo kiểu bảng mã Unicode mà mục Find what mà gõ bảng mã TCVN thì tìm cả ngày cũng không ra kết quả.
Trong file của mình thì cả 2 sheet đều được gõ bằng unicode và đều chung 1 định dạng nhưng vẫn không tìm được. Mình đang thực sự đau đầu mà chưa tìm ra được nguyên nhân bạn cũng tìm hiểu giúp mình với.

Cảm ơn bạn!

Hong.Van
16-05-15, 12:08 PM
Trong file của mình thì cả 2 sheet đều được gõ bằng unicode và đều chung 1 định dạng nhưng vẫn không tìm được. Mình đang thực sự đau đầu mà chưa tìm ra được nguyên nhân bạn cũng tìm hiểu giúp mình với.

Cảm ơn bạn!

Sheet 1 font Arial
Sheet 2 font Time New Roman

n0thing1988
16-05-15, 12:11 PM
Trong file của mình thì cả 2 sheet đều được gõ bằng unicode và đều chung 1 định dạng nhưng vẫn không tìm được. Mình đang thực sự đau đầu mà chưa tìm ra được nguyên nhân bạn cũng tìm hiểu giúp mình với.

Cảm ơn bạn!
Nếu không ngại dùng vlookup thì dùng lookup =LOOKUP(2,1/(A2=Sheet2!$B$2:$B$884),Sheet2!$C$2:$C$884)

fastdeath
16-05-15, 12:33 PM
Nếu không ngại dùng vlookup thì dùng lookup =LOOKUP(2,1/(A2=Sheet2!$B$2:$B$884),Sheet2!$C$2:$C$884)
Tuyệt vời bạn ạ, hàm này cú pháp như thế nào bạn nhỉ, lần đầu tiên mình dùng hàm này. Cảm ơn bạn rất rất nhiều!

ndu96081631
16-05-15, 04:54 PM
Các bạn tìm giúp mình lỗi vì sao nhé. Mình dùng hàng vlookup ở sheet 1 để tìm cột số lượng ở sheet 2 mà không được.

Cảm ơn các bạn nhiều!

Tại sheet1, ở đầu và cuối chuỗi tồn tại 2 ký tự vô cùng đặc biệt: ChrW(8236) và ChrW(8237)
Có thể thí nghiệm bằng cách: Chọn cell, bấm F2 rồi bấm phím Backspace, sẽ thấy không có ký tự nào bị xóa cả (thật ra là nó vừa xóa xong 1 ký tự đặc biệt ở cuối chuỗi)
Vậy nên khi tra vào bảng ở sheet2 nó sẽ phát hiện có sự khác biệt
Muốn dùng VLOOKUP cho trường hợp này, bắt buộc phải "Triệt" mấy ký tự đặc biệt trước
Chẳng hạn:

=VLOOKUP(MID(A2,2,LEN(A2)-2),Sheet2!$B$2:$C$887,2,0)

n0thing1988
16-05-15, 04:57 PM
Tại sheet1, ở đầu và cuối chuỗi tồn tại 2 ký tự vô cùng đặc biệt: ChrW(8236) và ChrW(8237)
Có thể thí nghiệm bằng cách: Chọn cell, bấm F2 rồi bấm phím Backspace, sẽ thấy không có ký tự nào bị xóa cả (thật ra là nó vừa xóa xong 1 ký tự đặc biệt ở cuối chuỗi)
Vậy nên khi tra vào bảng ở sheet2 nó sẽ phát hiện có sự khác biệt
Muốn dùng VLOOKUP cho trường hợp này, bắt buộc phải "Triệt" mấy ký tự đặc biệt trước
Chẳng hạn:

=VLOOKUP(MID(A2,2,LEN(A2)-2),Sheet2!$B$2:$C$887,2,0)
Thưa thầy dùng cách nào để kiểm tra được có ký tự đặc biệt đó ạ?

ndu96081631
16-05-15, 05:00 PM
Thưa thầy dùng cách nào để kiểm tra được có ký tự đặc biệt đó ạ?

Dùng VBA:
- Đặt con trỏ tại cell A2 của sheet1
- Vào cửa sổ VBA, bấm Ctrl + G rồi gõ ?AscW(Left(ActiveCell.Value,1))
- Enter phát, có kết quả ngay bên dưới
- Thay Left bằng Right, lại có thêm kết quả nữa

sonlaquehuong
14-10-15, 09:30 AM
em không biết mình đặt công thức sai ở chỗ nào mà hàm VLookup ko nhận giá trị, mong anh xem và giúp em với ah, cảm ơn anh nhiều.

khuongvietphong
14-10-15, 09:33 AM
em không biết mình đặt công thức sai ở chỗ nào mà hàm VLookup ko nhận giá trị, mong anh xem và giúp em với ah, cảm ơn anh nhiều.

File đâu bạn ơi, bắt bệnh mà không có con bệnh thì bắt kiểu gì

sonlaquehuong
14-10-15, 09:40 AM
File đâu bạn ơi, bắt bệnh mà không có con bệnh thì bắt kiểu gì
em xl em chưa load dc file em dang co gắng.

sonlaquehuong
14-10-15, 09:53 AM
em xl em chưa load dc file em dang co gắng.
có anh nào giúp em cho em xin địa chỉ gmail.com với

khuongvietphong
14-10-15, 10:00 AM
có anh nào giúp em cho em xin địa chỉ gmail.com với

Không up được lên diễn đàn thì up lên mediaFire hoặc DropBox... rồi dán link lên đây cũng được bạn. Hoặc file của bạn nặng quá bạn có thể giảm bớt dung lượng, ví dụ bạn gặp vướng mắc ở Sheet nào đấy thì tạo 1 File mới chỉ gồmcó Sheet ấy thôi các sheet kia bỏ đi rồi up thử lên

kbw1
14-10-15, 10:16 AM
Mình hỏi ké tí.
Khi dùng Vlookup chỉ dò được 1 mã. Nếu có mã trùng nó chỉ ra cái đầu tiên.
Vậy có giải pháp nào để dò được tiếp cái trùng kia không?
Hay phải dùng Advanfilter.

hpkhuong
14-10-15, 10:26 AM
Mình hỏi ké tí.
Khi dùng Vlookup chỉ dò được 1 mã. Nếu có mã trùng nó chỉ ra cái đầu tiên.
Vậy có giải pháp nào để dò được tiếp cái trùng kia không?
Hay phải dùng Advanfilter.

Bạn tham gia đã gần 300 bài. Và kinh nghiệm đã gần 1 năm... Cơ mà sao mỗi lần bạn hỏi bài là tôi thấy có vấn đề...sao sao ấy
GPE đã từng giúp bạn không biết bao nhiêu bài , công thức có, code có.... Vậy mà bạn cứ hỏi bâng quơ mấy cái vấn đề cũ rích....

Vlookup thì nó dò được mỗi 1 dòng đầu (nếu tìm chính xác). Đó là mặc định hàm vlookup trong office rồi.
Muốn dò nhiều thì dùng giải pháp khác như đặt Name (cái này nhớ không nhầm thì đã giúp bạn nhiều lần rồi.)
còn không thì dùng Advanced Filter, code vba, ...vv

kbw1
14-10-15, 10:41 AM
Bạn tham gia đã gần 300 bài. Và kinh nghiệm đã gần 1 năm... Cơ mà sao mỗi lần bạn hỏi bài là tôi thấy có vấn đề...sao sao ấy
GPE đã từng giúp bạn không biết bao nhiêu bài , công thức có, code có.... Vậy mà bạn cứ hỏi bâng quơ mấy cái vấn đề cũ rích....

Vlookup thì nó dò được mỗi 1 dòng đầu (nếu tìm chính xác). Đó là mặc định hàm vlookup trong office rồi.
Muốn dò nhiều thì dùng giải pháp khác như đặt Name (cái này nhớ không nhầm thì đã giúp bạn nhiều lần rồi.)
còn không thì dùng Advanced Filter, code vba, ...vv
Xin lỗi bạn.
Mình dạo này bận quá.
Tranh thủ thời gian học hỏi thêm.
Vì nhu cầu cái này có mà chưa có giải pháp là dùng công thức.
Hiện tại vẫn làm thủ công nên mình hỏi.
Cảm ơn bạn đã trả lời. Thông cảm cho mình.
Mình sẽ rút kinh nghiệm lần sau.

dungtb123
29-08-16, 12:41 PM
https://www.youtube.com/watch?v=KDPUaukdPtQ

Kittinon
11-01-17, 09:48 PM
)(&&@@;;;;;;;;;;;//////__--__@!##@#!^%//**/-=09=-=.,,)*&^)+-+-+-+-0-/.@$@!^%**~**-+*/STT
MÃ SÁCH
Nhà XB
Tái bản
TÊN SÁCH
SỐ LƯỢNG
Năm XB
Đề nghị


1
1-2012-T


Hai chú gấu
78
2
4-2012-N


Truyện ngụ ngôn cho bé
4
3
5-2013-T


Doremon
5
4
5-2010-N


Conan
4
5
2-2009-N


Bé khám phá 1
5
6
2-2009-N


Bé khám phá 2
4
7
1-2011-T


Động vật vui
65
8
2-2008-N


Tiếng Anh cho bé
9
9
1-2013-T


Thế giới động vật
96
10
3-2013-N


Thành phố đồ chơi
7
11
2-2013-N


Đến giờ đi ngủ
4
12
4-2012-N


Lớp học gia đình
64


BẢNG 1- Mã nhà xuất bản
1
Đông Á
2
Mỹ Thuật
3
Hội nhà văn
4
NXB Trẻ
5
Kim Đồng

Mình muốn hỏi là cột NHÀ XUẤT BẢN ĐÒI LẤY KÍ TỰ SỐ MÀ MÌNH LÀM THÌ NÓ CỨ HIỆN #N/A hoài. Mình phải làm sao???