PDA

View Full Version : Bị mất hóa đơnvumian
28-01-10, 10:21 AM
Dear all,

Mình đã tìm chủ đề mất hóa đơn nhưng không thấy, nhờ anh chị giúp
- Mình hông làm trong lĩnh vực kế toán, nên chưa rành
- Đưa ông sếp ký 1 xấp hóa đơn của nhà cung cấp (hơn chục nhà cung cấp) , rùi bị lạc mất luôn

Xin hỏi :
- Thủ tục làm đơn cớ mất, Giúp cho xin cái mẫu ?
- Đóng thuế, đóng phạt như thế nào ?

Cám ơn nhiều lám, Đa tạ sau }}}}}
vumian

tungnguyen_kt
28-01-10, 10:25 AM
Dear all,

Mình đã tìm chủ đề mất hóa đơn nhưng không thấy, nhờ anh chị giúp
- Mình hông làm trong lĩnh vực kế toán, nên chưa rành
- Đưa ông sếp ký 1 xấp hóa đơn của nhà cung cấp (hơn chục nhà cung cấp) , rùi bị lạc mất luôn

Xin hỏi :
- Thủ tục làm đơn cớ mất, Giúp cho xin cái mẫu ?
- Đóng thuế, đóng phạt như thế nào ?

Cám ơn nhiều lám, Đa tạ sau }}}}}
vumian


Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ bên bán hàng đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó bên bán hàng làm mất liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập (thất lạc khi gửi qua bưu điện, mất trong khâu giao hóa đơn cho bên mua hàng…) thì hai bên mua bán cùng lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ hóa đơn liên 1 bên bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, có ký tên của người đại diện, đóng dấu (nếu có) trên biên bản và bên bán hàng thực hiện photo hóa đơn liên 1, ký xác nhận và đóng dấu (nếu có) trên bản sao hóa đơn để giao cho bên mua hàng. Bên mua hàng được sử dụng hóa đơn bản sao kèm theo biên bản về việc mất hóa đơn liên 2 để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.
Đồng thời, bên bán hàng có trách nhiệm thông báo đến cơ quan thuế về việc làm mất hóa đơn và bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm đối với hành vi làm mất hóa đơn bán hàng liên 2 đã sử dụng theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.


Điều 16. Đối với hành vi làm mất cho, bán hóa đơn.
1. Phạt tiền 500.000 đồng đối với hành vi làm mất liên 2 của mỗi số hóa đơn chưa sử dụng.
2. Phạt tiền 200.000 đồng đối với hành vi làm mất các liên khác và liên 2 của mỗi số hóa đơn đã sử dụng.
3. Đối với hành vi cho, bán hóa đơn:
a) Trường hợp cho, bán hóa đơn phát hiện đã sử dụng thì tổ chức, cá nhân cho, bán hóa đơn bị xử phạt theo mức quy định tại khoản 4, khoản 8 Điều 14 Nghị định này.
b) Trường hợp cho, bán hóa đơn chưa sử dụng thì tổ chức, cá nhân cho, bán hóa đơn bị xử phạt theo mức quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.
4. Mức phạt đối với các hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3 Điều này tối đa là 50.000.000 đồng.

Tuyet_roi_mua_he
28-01-10, 10:26 AM
bạn mất hóa đơn đầu vào hay đầu ra, mất đầu vào thì ko kê vào chi phí xem như mất 1 khoản chi phí, nếu được thì kêu nhà cung cấp xuất lại nhưng họ sẽ bị phạt 200.000d/liên, làm báo cáo và xuất tờ mới cho bạn

Nếu bạn mất hóa đơn đầu ra thì làm công văn + nộp phạt 200.000/liên

Trần Thị Thanh Mai
28-01-10, 10:44 AM
Anh yêu vumian (vuiman - người đàn ông vui tính của muội)

"Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ và chiều ngày 13/08/2009. Theo đó, Bộ Tài chính công bố 840 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
......
......
.....

Báo cáo mất hoá đơn

- Trình tự thực hiện: Cơ sở kinh doanh làm mất hoá đơn phải báo cáo với Cục thuế quản lý trực tiếp ngay trong ngày làm việc

- Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Cục thuế

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Mất hoá đơn phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan thuế nơi cung cấp hoặc đăng ký sử dụng hoá đơn (mẫu BC-21/HĐ)
+ Hồ sơ làm mất liên 2 hoá đơn mua hàng do khách quan gồm:


i) Công văn, đơn của tổ chức, cá nhân về việc làm mất hoá đơn.
(ii) Biên bản mất hoá đơn mua hàng.
(iii) Bản sao hoá đơn mua hàng (liên 1) có xác nhận ký tên, đóng dấu (nếu có) của bên bán hàng.


Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế quản lý trực tiếp
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế quản lý trực tiếp

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục)

+ Báo cáo mất hoá đơn (mẫu BC 21/HĐ) (http://www.webketoan.vn/thutuchanhchinh/vanbanluat/Phu%20luc%20thong%20tu%20120.2002.BTC.doc)

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật thuế GTGT (http://www.webketoan.vn/thutuchanhchinh/vanbanluat/Luat%20thue%20GTGT%20(Sua%20doi%20nam%202008).doc) , Thuế TTĐB (http://www.webketoan.vn/thutuchanhchinh/vanbanluat/Luat%20thue%20TTDB%20nam%202008.DOC), Thuế TNDN (http://www.webketoan.vn/thutuchanhchinh/vanbanluat/Luat%20thue%20TNDN%20(Ban%20hanh%20nam%202008).pdf ).

+ Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 (http://www.webketoan.vn/thutuchanhchinh/vanbanluat/Nghi%20dinh%2089.2002.CP%20-%20Su%20dung%20hoa%20don%20chung%20tu.doc)

+ Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 (http://www.webketoan.vn/thutuchanhchinh/vanbanluat/Thong%20tu%20120.2002%20(Su%20dung%20hoa%20don%20c hung%20tu).doc)

+ Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 (http://www.webketoan.vn/thutuchanhchinh/vanbanluat/99_2003_TT-BTC.doc)

P/S: Anh yêu vumian (vuiman - người đàn ông vui tính của muội)
Có thể tham khảo link này: http://www.gdt.gov.vn/

Trần Thị Thanh Mai
28-01-10, 10:51 AM
bạn mất hóa đơn đầu vào hay đầu ra, mất đầu vào thì ko kê vào chi phí xem như mất 1 khoản chi phí, nếu được thì kêu nhà cung cấp xuất lại nhưng họ sẽ bị phạt 200.000d/liên, làm báo cáo và xuất tờ mới cho bạn

Nếu bạn mất hóa đơn đầu ra thì làm công văn + nộp phạt 200.000/liên

Muội muội Tuyet_roi_mua_he của muội, chịu khó tìm hiểu và đọc kỹ bài Thủ tục hành chính về thuế nhe để có cơ sở thực hiện vững chắc hơn

vumian
28-01-10, 12:38 PM
Cam on TungNguyen,TuyetRoiMuaHe,NgoiQuanUCF đã giúp chi tiết

- Nhà cung cấp giao hàng đến cty mình, mình làm mất hóa đơn đỏ của họ, vậy họ hông có ngu gì mà xuất lại rồi chịu bị phạt , hic
- Như vậy mình gặp rắc rối rồi, cận Tết còn gặp vụ này nữa, hichic,

(Thân này chia sẽ làm đôi,
Cục Thuế phân nữa, GPE nữa còn lại)

laianhtu
02-10-10, 12:21 PM
Anh yêu vumian (vuiman - người đàn ông vui tính của muội)

"Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ và chiều ngày 13/08/2009. Theo đó, Bộ Tài chính công bố 840 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
......
......
.....

Báo cáo mất hoá đơn

- Trình tự thực hiện: Cơ sở kinh doanh làm mất hoá đơn phải báo cáo với Cục thuế quản lý trực tiếp ngay trong ngày làm việc

- Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Cục thuế

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Mất hoá đơn phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan thuế nơi cung cấp hoặc đăng ký sử dụng hoá đơn (mẫu BC-21/HĐ)
+ Hồ sơ làm mất liên 2 hoá đơn mua hàng do khách quan gồm:


i) Công văn, đơn của tổ chức, cá nhân về việc làm mất hoá đơn.
(ii) Biên bản mất hoá đơn mua hàng.
(iii) Bản sao hoá đơn mua hàng (liên 1) có xác nhận ký tên, đóng dấu (nếu có) của bên bán hàng.


Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế quản lý trực tiếp
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế quản lý trực tiếp

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục)

+ Báo cáo mất hoá đơn (mẫu BC 21/HĐ) (http://www.webketoan.vn/thutuchanhchinh/vanbanluat/Phu%20luc%20thong%20tu%20120.2002.BTC.doc)

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật thuế GTGT (http://www.webketoan.vn/thutuchanhchinh/vanbanluat/Luat%20thue%20GTGT%20(Sua%20doi%20nam%202008).doc) , Thuế TTĐB (http://www.webketoan.vn/thutuchanhchinh/vanbanluat/Luat%20thue%20TTDB%20nam%202008.DOC), Thuế TNDN (http://www.webketoan.vn/thutuchanhchinh/vanbanluat/Luat%20thue%20TNDN%20(Ban%20hanh%20nam%202008).pdf ).

+ Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 (http://www.webketoan.vn/thutuchanhchinh/vanbanluat/Nghi%20dinh%2089.2002.CP%20-%20Su%20dung%20hoa%20don%20chung%20tu.doc)

+ Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 (http://www.webketoan.vn/thutuchanhchinh/vanbanluat/Thong%20tu%20120.2002%20(Su%20dung%20hoa%20don%20c hung%20tu).doc)

+ Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 (http://www.webketoan.vn/thutuchanhchinh/vanbanluat/99_2003_TT-BTC.doc)

P/S: Anh yêu vumian (vuiman - người đàn ông vui tính của muội)
Có thể tham khảo link này: http://www.gdt.gov.vn/

Mình đang cần mẫu công văn, đơn của của tổ chức về việc mất hóa đơn. Bạn nào đã làm qua thủ tục mất hóa đơn mua hàng liên 2 tại đơn vị mình thì post lên tham khảo hoặc email cho mình lai_anh_tu@hotmail.com.

Xin cám ơn.

Trần Thị Thanh Mai
02-10-10, 02:50 PM
Mình đang cần mẫu công văn, đơn của của tổ chức về việc mất hóa đơn. Bạn nào đã làm qua thủ tục mất hóa đơn mua hàng liên 2 tại đơn vị mình thì post lên tham khảo hoặc email cho mình lai_anh_tu@hotmail.com.

Xin cám ơn.

Góp ý với bạn Tú 1 tí, Thanh Mai thấy cái jeux của bạn luôn viết bài:

1.- Người cần trợ giúp: thì bạn cũng yêu cầu họ gởi email qua cho bạn, sao bạn không upload lên đây để mọi người cùng tham khảo nhỉ

2.- Còn bạn cần: Thì cũng yêu cầu người trợ giúp gởi email cho bạn, khi mình cần thì cố bám theo đề tài đã viết để xem có ai đã đọc để trả lời cho mình không

Góp ý chân tình với bạn cùng các thành viên có tương tự, cái mững này để nhớ. Hay mai mốt lại bảo, người trợ giúp điện thoại qua cho tôi nữa thì chết quá. Các bài viết tương tự như vậy, đôi khi các thành viên khác đọc, họ muốn giúp cũng không cất công ra mà giúp đâu.

Trở lại câu hỏi của bạn, tôi gởi file cho các bạn đây

http://i69.photobucket.com/albums/i77/leminhtri1956/maubcmathoadon.png

laianhtu
04-10-10, 10:04 AM
Cám ơn bạn Mai đã góp ý chân thành. Ý của mình là mẫu BC21 thì mình đã làm rồi, mình chỉ xin bạn mẫu công văn của đơn vị để gửi cho cơ quan thuế hoặc nhà cung cấp để xin cấp lại bản sao liên 1.