PDA

View Full Version : Đăng ký định mức nguyên liệu sản xuất.tungnguyen_kt
07-01-10, 07:50 AM
Kính chuyển tới tất cả các anh chị, nhờ anh chị giúp cho vấn đề sau:

Đầu năm là thời điểm chúng ta lập rất nhiều báo cáo, trong đó có phần đăng ký định mức nguyên vật liệu. Với 1 công ty sản xuất, gia công các sản phẩm bằng gỗ, với rất nhiều mã hàng (làm theo đơn đặt hàng nên mỗi lần như thế mà thay đổi mã hàng).
Vì vậy em đưa vấn đề này lên kính nhờ các anh chị cùng ngành giúp đỡ, tư vấn giúp em hoàn thành bảng đăng ký này.

Chân thành cảm ơn.

Người Đưa Tin
07-01-10, 07:25 PM
Đề tài của anh Tùng đưa ra rất hay.


Tại Điểm 2.3 Mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN đã quy định về mức tiêu hao nguyên vật liệu như sau: “Mức tiêu hao hợp lý nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh do DN tự xây dựng. Mức tiêu hao hợp lý được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất theo mức tiêu hao được xây dựng. Trường hợp DN trong thời gian sản xuất kinh doanh có điều chỉnh bổ sung mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa thì DN phải thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Thời hạn cuối cùng của việc thông báo cho cơ quan thuế việc điều chỉnh, bổ sung mức tiêu hao là thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập DN. Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành”.

Mình có sưu tầm được bài này, gởi đến anh tham khảo


http://www.tapchiketoan.com/images/stories/image_bank/post-1339-1101768922.jpg |
Phân tích hoạt động kinh doanh phải cố gắng lượng hoá bằng cách dựa trên những dữ liệu được thu thập (ngành thống kê) xây dựng thành các phương trình (ngành toán học kinh tế ) để kiểm chứng tính xác thực của lý thuyết và những sai biệt do các yếu tố không nhìn thấy, không thể giải thích khác (ngành kinh tế lượng) trước khi sử dụng chúng để phân tích dự báo.


Mỗi nội dung phân tích đều có ý nghĩa đối với việc hình thành chiến lược kinh doanh lâu dài, ổn định hoặc xác lập các giải pháp trước mắt của doanh nghiệp. Kết quả phân tích là cơ sở cho các quyết định quản trị trong từng giai đoạn kinh doanh, hoặc trong chiến lược dài hạn.

Để kết quả phân tích có giá trị, các nhân tố cần được cố gắng định lượng trong khả năng có thể. Chính những thông tin lượng hoá đó mới đúng nghĩa là “ hệ thống thông tin hữu ích của kế toán, cơ sở của các quyết định quản trị và chỉ có điều này mới làm cho phân tích hoạt động kinh doanh trở nên thuyết phục và sẽ là hoạt động thường xuyên được quan tâm tại doanh nghiệp.

Trong doanh nghiệp, việc xây dựng định mức chi phí và phân tích định mức chi phí vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Bài viết này xin đưa ra cách xây dựng định mức chi phí và phân tích các định mức đó.

Trước hết phải hiểu chi phí định mức là gì. Đó là chi phí dự tính để sản xuất một sản phẩm hay thực hiện một dịch vụ cho khách hàng

Công dụng của chi phí định mức

1. Là cơ sở để doanh nghiệp lập dự toán hoạt động vì muốn lập dự toán chi phí nguyên vật liệu phải có định mức nguyên vật liệu, chi phí nhân công phải có định mức số giờ công
2. Giúp cho các nhà quản lý kiểm soát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vì chi phí định mức là tiêu chuẩn, cơ sở để đánh giá
3. Góp phần thông tin kịp thời cho các nhà quản lý ra quyết định hàng ngày như định giá bán sản phẩm, chấp nhận hay từ chối một đơn đặt hàng, phân tích khả năng sinh lời
4. Gắn liền trách nhiệm của công nhân đối với việc sử dụng nguyên vật liệu sao cho tiết kiệm

Nguyên tắc xây dựng định mức tiêu chuẩn:

Quá trình xây dựng định mức tiêu chuẩn là một công việc có tính nghệ thuật hơn là khoa học. Nó kết hợp giữa suy nghĩ với tài năng chuyên môn của tất cả những người có trách nhiệm với giá và chất lượng sản phẩm. Trước hết phải xem xét một các nghiêm túc toàn bộ kết quả đã đạt được. Trên cơ sở đó kết hợp với những thay đổi về điều kiện kinh tế, về đặc điểm giữa cung và cầu, về kỹ thuật để điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp

Phương pháp xác định chi phí định mức :

* Phương pháp kỹ thuật: phương pháp này đòi hỏi sự kết hợp của các chuyên gia kỹ thuật để nghiên cứu thời gian thao tác công việc nhằm mục đích xác định lượng nguyên vật liệu và lao động hao phí cần thiết để sản xuất sản phẩm trong điều kiện về công nghệ, khả năng quản lý và nguồn nhân lực hiện có tại doanh nghiệp

* Phương pháp phân tích số liệu lịch sử: Xem lại giá thành đạt được ở những kỳ trước như thế nào, tuy nhiên phải xem lại kỳ này có gì thay đổi và phải xem xét những chi phí phát sinh các kỳ trước đã phù hợp hay chưa, nếu không hợp lý, hợp lệ thì bỏ hay xây dựng lại.

* Phương pháp điều chỉnh: Điều chỉnh chi phí định mức cho phù hợp với điều kiện hoạt động trong tương lai của doanh nghiệp

Xây dựng định mức cho các loại chi phí sản xuất

- Xây dựng định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

Về mặt lượng nguyên vật liệu : Lượng nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất một sản phẩm, có cho phép những hao hụt bình thường

Để sản xuất 1 sản phẩm thì định mức tiêu hao nguyên vật liệu là:


1. Nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất 1 sản phẩm
2. Hao hụt cho phép
3. Lượng vật liệu tính cho sản phẩm hỏng

Về mặt giá nguyên vật liệu : Phản ánh giá cuối cùng của một đơn vị nguyên vật liệu trực tiếp sau khi đã trừ đi mọi khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán. Định mức về giá nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm là:

- Giá mua ( trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán )

- Chi phí thu mua nguyên vật liệu

Như vậy ta có:

Định mức về chi phí NVL = Định mức về lượng * định mức về giá

- Xây dựng định mức chi phí nhân công trực tiếp:

Định mức về giá một đơn vị thời gian lao động trực tiếp: bao gồm không chỉ mức lượng căn bản mà còn gồm cả các khoản phụ cấp lương, BHXH,BHYT,KPCĐ của lao động trực tiếp. Định mức giá 1 giờ công lao động trực tiếp ở một phân xưởng như sau:


- Mức lương căn bản một giờ
- BHXH,

Định mức về lượng thời gian cho phép để hoàn thành 1 đơn vị sản phẩm. Có thể được xác định bằng 2 cách:


1. Phương pháp kỹ thuật: chia công việc theo nhiều công đoạn rồi kết hợp với bảng thời gian tiêu chuẩn của những thao tác kỹ thuật để định thời gian chuẩn cho từng công việc
2. Phương pháp bấm giờ

Về lượng thời gian để sản xuất 1 sản phẩm được xác định như sau:


+ Thời gian cần thiết để sản xuất 1 sản phẩm
+ Thời gian nghĩ ngơi, lau chùi máy
+ Thời gian tính cho sản phẩm hỏng

Như vậy ta có:

Định mức chi phí NCTT = Định mức lượng x Định mức giá

- Định mức chi phí sản xuất chung

*Định mức biến phí sản xuất chung

Cũng được xây dựng theo định mức giá và lượng. Định mức giá phản ánh biến phí của đơn giá chi phí sản xuất chung phân bổ. Định mức lượng, ví dụ thời gian thì phản ánh số giờ của hoạt động được chọn làm căn cứ phân bổ chi phí sản xuất chung cho 1 đơn vị sản phẩm

Ví dụ: Phần biến phí trong đơn giá sản xuất chung phân bổ là 1200 đ và căn cứ được chọn để phân bổ là số giờ lao động trực tiếp (định mức về lượng thời gian trực tiếp sản xuất 1 sản phẩm) là 3.5 giờ/sp thì định mức phần biến phí sản xuất chung của sản phẩm là:


1 200đ/ giờ x 3.5 giờ/s.p = 4 200đ/s.p

*Định mức định phí sản xuất chung

Được xây dựng tương tự như ở phần biến phí. Sở dĩ tách riêng là nhằm giúp cho quá trình phân tích chi phí sản xuất chung sau này.

Ví dụ: Phần định phí trong đơn giá sản xuất chung phân bổ là 3 200đ/giờ và căn cứ chọn phân bổ là số giờ lao động trực tiếp với 3.5 giờ/s.p, thì phần định phí sản xuất chung của 1 sản phẩm là:


3 200đ/giờ x 3.5 giờ/s.p = 11 200 đ/s.p

Vậy, đơn giá phân bổ chi phí sản xuất chung :


1 200đ/s.p + 3 200 đ/giờ = 4 400đ

Chi phí sản xuất chung để sản xuất 1 sản phẩm là:


4 400 đ/giờ x 3.5 giờ/s.p = 15 400 đ/s.p

Từ cách xây dựng định mức trên ta đi xây dựng phương trình hồi quy dưới dạng tuyến tính thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành nên chí phí sản xuất:


Y = ao + a1X1 + a2X2 + a3X3

Y: Chi phí sản xuất sản phẩm

X1: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

X2: Chi phí nhân công trực tiếp

X3: Chi phí sản xuất chung

Ta đi xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành nên chi phí định mức về lượng và giá của chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung như sau:

- Chi phí định mức nguyên vật liệu trực tiếp

Phương trình hồi quy chi phí định mức về lượng nguyên vật liệu:


G= ao +a1g1 + a2g2 + a3g3 +e

G là chi phí định mức về lượng nguyên vật liệu

g1 là lượng nguyên vật liệu cần cho sản xuất 1 sản phẩm

g2 là lượng nguyên vật liệu hao hụt cho phép

g3 là lượng nguyên vật liệu dùng cho sản phẩm hỏng

ao là số hạng cố định

a1 là mức tác động tới định mức lượng nguyên vật liệu khi lượng nguyên vật liệu dùng cho sản xuất 1 sản phẩm thay đổi 1 đơn vị

a2 là mức tác động tới định mức lượng nguyên vật liệu khi lượng nguyên vật liệu hao hụt cho phép thay đổi 1 đơn vị

a3 là mức tác động tới định mức lượng nguyên vật liệu khi lượng nguyên vật liệu dùng cho sản phẩm hỏng thay đổi 1 đơn vị

e là sai số, thể hiện sự tác động của các yếu tố khác

Phương trình hồi quy chi phí định mức về giá nguyên vật liệu:


Z = ao +a1z1 + a2z2 +e

Z là chi phí định mức về giá nguyên vật liệu

z1 là giá mua ( sau khi trừ đi các khoản giảm trừ)

z2 là chi phí thu mua

ao là số hạng cố định

a1 là mức tác động tới định mức giá nguyên vật liệu khi giá mua thay đổi 1 đơn vị

a2 là mức tác động tới định mức giá nguyên vật liệu khi chi phí thu mua thay đổi 1 đơn vị

e là sai số, thể hiện sự tác động của các yếu tố khác

- Chi phí định mức nhân công trực tiếp

Phương trình hồi quy chi phí định mức về lượng chi phí nhân công trực tiếp:


N= ao +a1n1 + a2n2 + a3n3 +e

G là chi phí định mức về lượng nhân công trực tiếp

g1 là lượng thời gian cần thiết để sản xuất 1 sản phẩm

g2 là lượng thời gian nghĩ ngơi, lau chùi máy

g3 là lượng thời gian tính cho sản phẩm hỏng

ao là số hạng cố định

a1 là mức tác động tới định mức lượng nhân công khi lượng thời gian cần thiết để sản xuất 1 sản phẩm thay đổi 1 đơn vị

a2 là mức tác động tới định mức lượng lượng thời gian nghĩ ngơi, lau chùi máy thay đổi 1 đơn vị

a3 là mức tác động tới định mức lượng thời gian tính cho sản phẩm hỏng thay đổi 1 đơn vị

e là sai số, thể hiện sự tác động của các yếu tố khác

Phương trình hồi quy chi phí định mức về giá nhân công trực tiếp:


M= ao +a1m1 + a2m2 + a3m3 +e

M là chi phí định mức về giá nhân công trực tiếp

g1 là giá mức lương căn bản giờ công trực tiếp

g2 là mức BHXH, BHYT, KPCĐ tính cho 1 sản phẩm

g3 là phụ cấp tính cho 1 sản phẩm

ao là số hạng cố định

a1 là mức tác động tới định mức giá nhân công khi mức lương căn bản dùng thay đổi 1 đơn vị

a2 là mức tác động tới định mức giá nhân công khi mức BHXH, BHYT, KPCĐ thay đổi 1 đơn vị

a3 là mức tác động tới định mức giá nhân công khi mức phụ cấp thay đổi 1 đơn vị

e là sai số, thể hiện sự tác động của các yếu tố khác

- Chi phí định mức sản xuất chung: Chi phí sản xuất chung được phân thành biến phí và định phí

Phương trình hồi quy định mức chi phí sản xuất chung như sau:


K = ao + a1k1 + a2k2

K là định mức chi phí sản xuất chung

k1 là biến phí sản xuất chung cần thiết để sản xuất 1 sản phẩm

k2 là định phí sản xuất chung cần thiết để sản xuất 1 sản phẩm

ao là số hạng cố định

a1 là mức tác động tới định mức chi phí sản xuất chung khi biến phí sản xuất chung cần thiết để sản xuất 1 sản phẩm thay đổi 1 đơn vị

a2 là mức tác động tới định mức chi phí sản xuất chung khi định phí sản xuất chung cần thiết để sản xuất 1 sản phẩm thay đổi 1 đơn vị

Sau khi đã xây dựng được những phương trình toán học với mô hình hồi quy bội (hay hồi quy đa biến) ta sẽ sử dụng các kỹ thuật trong môn học kinh tế lượng để giải bài toán này. Từ đó mà việc phân tích được chính xác và chi tiết, xác định được những nhân tố trực tiếp làm ảnh hưởng đến sự biến động của chi phí, giúp nhà quản lý có nguồn thông tin chắc chắn để có giải pháp kịp thời và hiệu quả.


ThS. Nguyễn Thị Lãnh - Đại học Duy Tân
(tapchiketoan.info)

tungnguyen_kt
08-01-10, 07:58 AM
Rất cảm ơn bác KTGG đã giúp, quả thật em cũng có đọc qua bài này rồi, nhưng nói thì nói dzậy nhưng thật tế xây dựng định mức cũng không đơn giản lắm. Nếu làm đại khái cho có để nộp sau này điều chỉnh thì ok, nhưng dù sao cũng phải làm điều chỉnh cho nên ngay từ bây giờ cái mà em cần vẫn là sự chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong quá trình các anh chị đã làm. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ của bác KTGG và các anh chị khác nhất là các anh chị đang làm công tác kế toán ngành gỗ như em.

Bổ sung thêm là em thường tính hao hụt trên giá chứ không tính hao hụt trên lượng. Bởi vì Gỗ nhập về tùy theo lô mà % hao hụt khác nhau rất nhiều. Nếu hao hụt nhiều đương nhiên là gỗ xấu và tất nhiên là giá thấp. Chính vì vậy nhằm tính toán giá thành chính xác em thường tính haho hụt trên giá mua.

Còn về lượng thì em sử dụng định mức khai báo Hải Quan.

Người Đưa Tin
08-01-10, 09:51 AM
quả thật em cũng có đọc qua bài này rồi
Tưởng anh yêu chưa tham khảo nên gởi cho anh yêu đọc thêm thôi.

Không viết bài thì anh yêu cũng kêu ca, la rầy KTGG ham vui, không quan tâm chỉ lo các con nuôi chưa thịt của bác.

Thú thật, nghề kế toán dẫu có giỏi gì nhưng khi đi vào các lĩnh vực ngành nghề mới, nhất là lĩnh vực sản xuất thì hãy chịu khó lăng vào tìm hiểu qui trình sản xuất của DN. Cũng phải học từ đầu.

Anh Tùng yêu dấu của Kế toán già gân

KTGG cho anh Tùng các lời khuyên như sau:

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu sao cho hợp lý không khéo thì gặp phải:

+ Chạy tìm chứng từ đầu vào (Xây dựng định mức quá hốp, quá cỡ thợ mộc, không căn cơ)
+ Giá thành độn lên khó cạnh tranh với các mặt hàng cùng ngành nghề

Mỗi nhóm nguyên vật liệu tham gia cấu tạo vào sản phẩm/thành phẩm nên xây dựng ước lượng % hao hụt dựa vào các thông số/công xuất thiết bị máy móc, tay nghề lao động.
KTGG không xây dựng trên giá mua, KTGG xây dựng trên công năng của máy cùng tay nghề lao động hoặc SP đó làm trên mô hình nào (thủ công hay qui trình công nghệ)

Hãy lưu ý cho các nguyên vật liệu (NVL): Tốt (Loại 1, 2, 3….), loại trung bình/thường như thế nào nữa nhe anh yêu. NVL này không kém phần quan trọng để cho ra SP

Các yếu tố rủi ro khách quan khác, không thấy Nhà nước hỗ trợ (chia lỗ hoặc đền bù) cho DN:
Cúp điện nữa chừng (không có thông báo lịch cúp điện) dẫn đến lô hàng hỏng toàn bộ
Chưa kể thiệt hại thiết bị/máy móc Tiền điện thì cứ thu thẳng thừng, chậm đóng thì cúp điện. Chơi vậy chơi với ai.

Các sản phẩm mặt hàng nhiều mẫu mã khác nhau như ngành nghề: in bao bì “nhựa”, may mặc, đồ gỗ,…nên qui về nhóm sản phẩm để ước lượng được % hao hụt.

Gởi anh yêu file này mang tính tham khảo (TP khung nhôm kéo lụa nhiều loại tính theo inch hoặc cm tùy theo đơn hàng của khách hàng/ván MDF).
Sẽ gỡi file xây dựng định mức NVL làm các loại cân (cân ôtô, cân điện tử để gởi lên anh yêu tham khảo sau)

tungnguyen_kt
08-01-10, 10:56 AM
Bác có định mức ngành gỗ thì quá tốt. Em đang rất cần để tham khảo.

PS: Cảm ơn bác rất nhiều vì những thời gian quí báu mà bác đã dành cho Topic này.

Thuyan.acc
08-01-10, 12:22 PM
Anh yêu của Thùy An,

Ngồi bán chuối tại Chợ Đà Lạt, thấy anh yêu vướng mắc dẫu biết rằng anh yêu có trăm nghìn phương kế cho giai nhân mỹ nữ khiêng thùng đỗ nước. Thùy An xin phép bon chen gởi cho anh yêu xem:

Quyết định số: 83/2000/QĐ-UB ngày 27/06/2000 của UBND Tỉnh Lâm Đồng Về việc ban hành Bảng định mức tỷ lệ thành khí gỗ xẻ tạm thời

http://vbqppl.moj.gov.vn/law/vi/1991_to_2000/2000/200006/200006270005

BẢNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG KHÂU CHẾ BIẾN LÂM SẢN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH Số 1053/QĐ-UB NGÀY 13/6/1996 CủA ỦY BAN NHÂN DÂN TỉNH KONTUM

Nhớ anh yêu nhiều.

tungnguyen_kt
14-01-10, 02:15 PM
Thật sự tới giờ em cũng chưa rõ lắm về chuyện định mức này:

Theo em hiểu nôm na thì đối với một số Doanh nghiệp sản xuất thì phải có một định mức chuẩn để xây dựng giá thành và phải đăng ký cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Tuy nhiên đối với một số đơn vị sản xuất gia công thì sao? giá thành sản phẩm khác với giá thành sản xuất vì vậy định mức này có ý nghĩa gì. Hơn nữa hồ sơ Hải Quan đã thể hiện khá rõ định mức tiêu hao từng loại nguyên liệu rồi.

Nếu như thế anh chị có thể cho em biết đối với doanh nghiệp nào cần thiết đăng ký định mức và doanh nghiệp nào không cần đăng ký định mức. Em không tìm được qui định nào nói về vấn đề này cả.

Chân thành cảm ơn!

yeudoi
14-01-10, 02:24 PM
tungnguyen_kt làm bên ngành gỗ ah. Mình cũng làm bên sản xuất đồ gỗ ngoài trời đây. Không biết bên tungnguyen_kt sản xuất sản phẩm gì.

tungnguyen_kt
14-01-10, 02:26 PM
tungnguyen_kt làm bên ngành gỗ ah. Mình cũng làm bên sản xuất đồ gỗ ngoài trời đây. Không biết bên tungnguyen_kt sản xuất sản phẩm gì.

Chào anh

Bên em sản xuất gia công ngành Gỗ: Sản phẩm chủ yếu là tủ Nhật bản (làm theo đơn đặt hàng mà mẫu mã sp cũng do bên đặt gia công cung cấp).
Trị giá thanh toán là giá gia công và các nguyên liệu mua trong nước nếu nguyên liệu đó bên đặt gia công không cung cấp mà vẫn có trong chi tiết sản phẩm yêu cầu.

yeudoi
14-01-10, 02:28 PM
Ah vậy là sản xuất đồ gỗ trong nhà. Thì các công ty Việt Nam toàn làm gia công và xuất đi chứ có ai đã bán trực tiếp đâu.

tungnguyen_kt
14-01-10, 02:30 PM
Ah vậy là sản xuất đồ gỗ trong nhà. Thì các công ty Việt Nam toàn làm gia công và xuất đi chứ có ai đã bán trực tiếp đâu.

Vậy trường hợp này thì sao hả anh. em cũng đang làm nhưng thấy sao sao đó vì không có định mức chuẩn nào cả, tùy vào đơn đặt hàng hết. Mỗi lần xuất hàng là lên lại định mức khia báo Hải Quan.

vuthigai
02-06-10, 04:32 PM
Cả nhà giúp em mới em đang làm định mức này mà ko biết đúng không. Mong mọi người giúp em mới ah.

quanvanvan
31-10-10, 08:57 PM
Bạn ơi! Bạn có file Mẫu định mức Gỗ sản xuất Bàn, ghế, giường, tủ không? cho mình xin với, mình giờ rất bí trong việc này, mà sổ sách, tính giá thành ....từ năm 2009 tới giờ mình vẫn chưa làm xong nữa bạn ah.
Mong bạn và mọi người ai có xin giúp mình với nhé!
Cảm ơi nhiều nhiều lắm!

minhanh39
08-03-11, 08:53 AM
mình cần tài liệu dự toán sản xuất cơ khí mà tìm mãi ko bít làm thế nào để viết cho đúng ai có jups đỡ mình với!

netvietcomputer
27-09-11, 04:35 PM
Không biết từ hồi năm 2010 đến giờ bác tungnguyen_kt đã có bản định mức nào chưa?
Em làm bên DN cưa xẻ gỗ, chỉ nhập gỗ tròn sau đó xẻ ra và bán thôi mà cũng chưa làm được định mức tiêu hao NVL +-+-+-+, ai biết nhờ chỉ giùm, Thank!

huong vuthu tb
26-10-11, 10:18 AM
ka nha ui thế có ai biết cách tính định mức cho công ty gia công in quần áo không. Bên em cũng mỗi lần in là 1 mã hàng khác nhau em không biết xây dựng định mức tn. Bác nào có kinh nghiệm chỉ giáo cho em với

Người Đưa Tin
26-10-11, 10:32 AM
ka nha ui thế có ai biết cách tính định mức cho công ty gia công in quần áo không. Bên em cũng mỗi lần in là 1 mã hàng khác nhau em không biết xây dựng định mức tn. Bác nào có kinh nghiệm chỉ giáo cho em với

Làm gia công, bên giao gia công hẳn phải có định mức khi ký kết hợp đồng với bạn.
Hãy hình dung 1 nhóm sản phẩm; chất liệu vải, mực in như thế nào khi in trên chất liệu vải đó để biết tiêu hao NVL của mình cho nhóm sản phẩm đó.

laianhtu
26-10-11, 12:11 PM
Không biết từ hồi năm 2010 đến giờ bác tungnguyen_kt đã có bản định mức nào chưa?
Em làm bên DN cưa xẻ gỗ, chỉ nhập gỗ tròn sau đó xẻ ra và bán thôi mà cũng chưa làm được định mức tiêu hao NVL +-+-+-+, ai biết nhờ chỉ giùm, Thank!

Bạn chỉ cần xuống xưởng gặp GĐ sản xuất hỏi về Quy trình công nghệ sx để phục vụ cho việc tính giá thành sp gỗ, sau đó bạn hỏi luôn định mức tiêu hao NVL để đăng ký với thuế trong vòng 6 tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh thì chi phí này mới được xem là chi phí hợp lý khi QT thuế TNDN !.

hiepnamson
29-10-11, 06:30 PM
Bên em đã thành lập công ty sản xuất Sơn hơn nửa năm rồi nhưng chưa lập được bảng định mức Nguyên vật liệu đầu vào để gửi cho cơ quan Thuế. Nhờ quí cô bác, anh chị giúp với!

mebobby
23-03-12, 04:58 PM
Chào cả nhà !
Bạn nào có bản tính giá thành và đăng ký nguyên vật liệu định mức cho công ty sản xuất thuốc không cho mình xin với. ĐC mail của mình là phgiakhanh10@gmail.com.
Cảm ơn các pác.

angel89_hd
28-03-12, 03:52 PM
Chào cả nhà
E mới làm kt, mong các a chị chỉ giùm chút , cty e chuyên sản xuất cầu thang mặt bậc mà e nghe nói phải làm bảng định mức tiêu hao NVL nộp cho CQT. Cty e hoạt động được 2 năm rồi mà e chưa thấy nộp bảng này bao giờ.Bảng này có bắt buộc phải nộp ko?Mẫu biểu ntn?
A chị nào có kinh nghiệm giúp e nha mail của e buituyet89@gmail.com.E xin cảm ơn và hậu hiii

thaont4020
21-06-12, 11:21 AM
Em chào các anh , chị !
Công ty em mới thành lập và cũng sản xuất giường, tủ, bàn, ghế... Anh chị nào có file tính định mức hay có kinh nghiệm tính định mức trong ngành này xin chỉ dẫn cho em với. Em xin cảm ơn nhiều ạ.

candythanh
06-07-12, 06:32 PM
Chào anh chị, Em là lính mới. Bên cty em chuyên về mua bán NẤM MÈO ĐEN trong nước và xuất khẩu. Trước đây em chỉ là báo cáo thuế theo dạng mua bán. có nghĩa là mua 1000 bán 1.200 ngàn. Nhưng giờ công ty em có đăng ký thêm mảng gia công Nấm Mèo. Nên em muốn báo cáo theo dạng Gia Công (bao gồm tiền NVL + Tiền Thùng carton (bao tải) + Nylon + Tem + Công nhân + chi phí nhà xưởng) Thuế yêu cầu làm định mức gia công NVL để nộp cho họ kiểm tra mà em không biết làm thế nào? Ví dụ: 1kg nấm mèo thô bên em mua giá 67.000đ/kg, ngày 8h 1Công nhân cắt được 20kg, tỷ lệ hao hụt sao khi cắt chân và rửa sạch là 25%. Sau đó bên em đóng gói 100gr, 1 thùng 50 gói, tiền thùng là 5.000d/kg, nylon: 5.000đ/kg, tem là 5.500d/kg, tiền công nhân đóng là 1.000đ/kg , chi phí vận chuyển 2.000đ/kg. Khấu hao máy móc, tiền điện, nước, bảo trì móc móc, NV văn phòng..... khoản 3.000đ/kg, còn tiền lợi nhuận khoản 10% nữa. Em thấy rồi quá không biết làm thế nào??? chưa kể bên em còn nhiều kiểu đóng gói như 100gr, 500gr, 1kg, 10kg, 50kg...Em phải báo cáo mỗi kiểu đóng gói 1 định mức hay sao?

quyho
26-12-12, 02:32 PM
Chao cac ban , cac anh , cac chi
Em cung dang rat can bang dinh muc sản xuất giường, tủ, bàn, ghế... Anh chị nào có file tính định mức hay có kinh nghiệm tính định mức trong ngành này xin chỉ dẫn cho em với. Em xin cảm ơn nhiều ạ.
địa chi mail : quy_ho12@yahoo.com.vn

ngacfo
22-03-13, 09:39 AM
Kính chuyển tới tất cả các anh chị, nhờ anh chị giúp cho vấn đề sau:

Đầu năm là thời điểm chúng ta lập rất nhiều báo cáo, trong đó có phần đăng ký định mức nguyên vật liệu. Với 1 công ty sản xuất, gia công các sản phẩm bằng gỗ, với rất nhiều mã hàng (làm theo đơn đặt hàng nên mỗi lần như thế mà thay đổi mã hàng).
Vì vậy em đưa vấn đề này lên kính nhờ các anh chị cùng ngành giúp đỡ, tư vấn giúp em hoàn thành bảng đăng ký này.

Chân thành cảm ơn.

Em cũng đang gặp vấn đề tương tự như anh. Vì là gà con mới đi làm (chỉ 1 năm kinh nghiệm ít ỏi). Nhờ các anh chị hướng dẫn giùm, đặc biệt là chân thành nhờ anh Tungnguyen_kt chỉ giáo! (Vì vấn đề em gặp cũng y hệt anh trước kia)

thaomhl
21-05-13, 03:37 PM
Chao cac ban , cac anh , cac chi
Em cung dang rat can bang dinh muc sản xuất giường, tủ, bàn, ghế... Anh chị nào có file tính định mức hay có kinh nghiệm tính định mức trong ngành này xin chỉ dẫn cho em với. Em xin cảm ơn nhiều ạ.
địa chi mail : quy_ho12@yahoo.com.vn
Em cũng đang cần file định mức sản xuất giường, tủ, bàn ghế... Anh chị nào đã làm hoặc có file cho em xin với.Đia chi mail: thaonguyenvt2013@yahoo.com.vn

DON HUNG TIN
21-05-13, 04:16 PM
Chào cả nhà, Công ty em làm bên cung cấp dịch vụ có 1 số loại ôtô như xe đưa đón công nhân 49 chổ Hyundai, xe 7 chổ pajero Mitsubishi anh chị nào có file định mức sửa chữa bảo dưỡng các loại ôtô vui lòng cho em xin 1 bản.
Em cảm ơn

thucqb80
27-05-13, 07:32 PM
Chào cả nhà, Công ty em làm bên cung cấp dịch vụ có 1 số loại ôtô như xe đưa đón công nhân 49 chổ Hyundai, xe 7 chổ pajero Mitsubishi anh chị nào có file định mức sửa chữa bảo dưỡng các loại ôtô vui lòng cho em xin 1 bản.
Em cảm ơn
Dịch vụ thì làm định mức thế nào bạn? sản xuất mới xây dựng định mức thôi.

Hong.Van
27-05-13, 07:51 PM
Chào cả nhà, Công ty em làm bên cung cấp dịch vụ có 1 số loại ôtô như xe đưa đón công nhân 49 chổ Hyundai, xe 7 chổ pajero Mitsubishi anh chị nào có file định mức sửa chữa bảo dưỡng các loại ôtô vui lòng cho em xin 1 bản.
Em cảm ơn
Của bạn chỉ nên làm định mức xăng hay dầu DO thôi! ( Ví dụ: 100 Km thì bao nhiêu lít)
Còn sửa chữa bảo dưỡng các loại ôtô nếu thông qua 1 cty khác thì đã có hóa đơn rồi!

Dịch vụ thì làm định mức thế nào bạn? sản xuất mới xây dựng định mức thôi. Hi, bạn có đội xe làm dịch vụ vận tải thì cũng fải làm định mức chứ bạn!?

thucqb80
27-05-13, 08:03 PM
Hi, bạn có đội xe làm dịch vụ vận tải thì cũng fải làm định mức chứ bạn!?
Vận tải thì đương nhiên rồi phải xây dựng định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu . Phần mình nói ở trên là dịch vụ sửa chữa xe thì làm định mức gì đây? thanks Hong.van

anhthu0101
13-07-13, 03:05 PM
Chào các anh chị và các bạn, hồi đó giờ em chỉ làm bên thương mại, giờ qua cty sx nhựa, cty vừa mới thành lập nên em phải xây dựng định mức tiêu hao, anh chị hay bạn nào có bảng định mức ngành nhựa cho em xin với, địa chỉ mail em: anhthu01012010@gmail.com

mtuan
26-07-13, 09:50 PM
Nên cấp phát vật tư và theo dõi tại nhiều máy. sau đó đối chiếu với số liệu xuất kho để xem tỷ lệ như thế nào.
Đối với cưa thì tôi được biết nếu định mức mà ko kiểm soát là cn sử dụng và mài lưỡi hao lắm (vì chi phí cho lưỡi cưa các loại là rất nhiều) chưa kể nổ hoặc cưa nhằm thép hoặc nứt. Có đúng như vậy không.
Bạn nên đề xuất với lãnh đạo của bạn là lập ban kiểm tra thực hiện ctac dm, phải theo dõi sát sau đó + thêm % do phát sinh sự cố hư hỏng ngoài ý muốn.
Tôi chỉ góp ý nếu ko đúng xin thông cảm.....ở đây tôi chỉ mới đề cập đến lưỡi cưa thôi nha còn nhiều thứ khác
CHúc bạn thành công!

quocbaocfo
16-10-13, 10:44 AM
Có bạn nào có bảng định mức sản xuất cơ khí, giúp mình với.

Leecooper
22-10-13, 10:39 AM
Bác nào có định mức về sản xuất dàn trạm xà sứ ngành điện giúp mình với @@

longnguyen86
28-10-13, 05:49 PM
http://www.giaiphapexcel.com/forum/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi quyho http://www.giaiphapexcel.com/forum/images/buttons/viewpost-right.png (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=463096#post463096)

Chao cac ban , cac anh , cac chi
Em cung dang rat can bang dinh muc sản xuất giường, tủ, bàn, ghế... Anh chị nào có file tính định mức hay có kinh nghiệm tính định mức trong ngành này xin chỉ dẫn cho em với. Em xin cảm ơn nhiều ạ.
địa chi mail : quy_ho12@yahoo.com.vn


m cũng giống bạn, m cũng đang cần bảng định mức, bạn nào có gửi mail mình tham khảo với. cảm ơn các bạn nhiều
email:nguyenlong110@gmail.com

Lê Duy Thương
28-10-13, 09:18 PM
Kính chuyển tới tất cả các anh chị, nhờ anh chị giúp cho vấn đề sau:

Đầu năm là thời điểm chúng ta lập rất nhiều báo cáo, trong đó có phần đăng ký định mức nguyên vật liệu. Với 1 công ty sản xuất, gia công các sản phẩm bằng gỗ, với rất nhiều mã hàng (làm theo đơn đặt hàng nên mỗi lần như thế mà thay đổi mã hàng).
Vì vậy em đưa vấn đề này lên kính nhờ các anh chị cùng ngành giúp đỡ, tư vấn giúp em hoàn thành bảng đăng ký này.

Chân thành cảm ơn.
tôi có định mức ngành may có lấy không.?.gỗ thì bó tay

nhocbeby
07-11-13, 09:42 AM
Chào các anh chị, em là thành viên mới và em cũng chưa làm kế toán sản xuất bao giờ. Nay em làm kế toán cho 1 công ty sản xuất cao su nhựa. Trước đây, giám đốc có thuê kế toán dịch vụ họ làm, nhưng hồ sơ bàn giao cho em rất sơ sài, chỉ có: Sổ cái, NKC, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, BCTC. Không hề có gì liên quan đến định mức vật tư gì cả, ko có phiếu tính giá thành, nói chung là ko có chứng từ gì liên quan đến sản xuất. Vậy anh chị nào có làm qua ngành này rồi, có thể cho em xin một định mức mẫu để em có thể dựa theo và đăng ký với cơ quan thuế ko ạ? Bây giờ em phải một mình làm lại tất cả cho cty. Mong anh chị có kinh nghiệm giúp em. Em cám ơn anh chị nhiều.

linhlinhchen
22-07-14, 11:28 AM
Có bạn nào có bảng định mức sản xuất cơ khí, giúp mình với.
Quocbaofo anh ơi, anh có bảng định mức sản xuất cơ khí không ạ. Cho em xin với, em là lính mới mà em cũng đang không biết xây dựng như thế nào ạ.
Mail em là: linhlinhchen@gmail.com
Em cảm ơn nhiều ạ.

Thuc Vy
19-08-14, 10:00 AM
các anh chị giúp em với. e đang cần mẫu định mức tiêu hao nhiên liệu cho salan+ghe tải và cần phải thuyết minh cho định mức nữa. Em mới ra trường nên k có kiến thức về việc làm định mức này.Mong các anh chị giúp đỡ chỉ dẫn cho e.thanks

tramketoan
02-10-14, 04:49 PM
Em mới vào làm công ty sản xuất đá granite, nhưng kế toán cũ chưa đăng ký định mức tiêu hao nguyên vật liệu. Em không biết phải bắt đầu để tính định mức. Mong mọi người giúp em cách tính định mức trong ngành đá này với. em cảm ơn nhiều.

hoanglocphat
02-10-14, 05:22 PM
Em mới vào làm công ty sản xuất đá granite, nhưng kế toán cũ chưa đăng ký định mức tiêu hao nguyên vật liệu. Em không biết phải bắt đầu để tính định mức. Mong mọi người giúp em cách tính định mức trong ngành đá này với. em cảm ơn nhiều.
Qua 2014 thì kg cần fải đăng ký định mức với cơ quan thuế nữa. Ở thông tư nào thì tôi kg nhớ! bạn liên hệ với đội tuyên tuyền thuế là biết ngay
Nhưng ở cty bạn cũng fải có sẵn 1 bảng định mức, khi quyết tóan thì sẽ bị hỏi

Ngọc Nam Nguyễn Vui
22-10-14, 04:00 PM
Em làm bên sản xuất bọc vậy có cái bảng định mức nào cho việc sản xuất bọc xốp bao trái cây như ổi, xoài không các anh chị. Nêú có anh/chị cho em xin một bảng mẫu với. Cám ơn các anh/chị nhiều

Dang Thu Hoan
14-01-15, 04:39 PM
MÌnh đang cần bảng định mức NVL cho nhà hàng. Bác nào có cho e xin với ạ email của e: dangthuhoan@gmail.com

hoanghuong23
14-04-15, 04:17 PM
Thật sự tới giờ em cũng chưa rõ lắm về chuyện định mức này:

Theo em hiểu nôm na thì đối với một số Doanh nghiệp sản xuất thì phải có một định mức chuẩn để xây dựng giá thành và phải đăng ký cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Tuy nhiên đối với một số đơn vị sản xuất gia công thì sao? giá thành sản phẩm khác với giá thành sản xuất vì vậy định mức này có ý nghĩa gì. Hơn nữa hồ sơ Hải Quan đã thể hiện khá rõ định mức tiêu hao từng loại nguyên liệu rồi.

Nếu như thế anh chị có thể cho em biết đối với doanh nghiệp nào cần thiết đăng ký định mức và doanh nghiệp nào không cần đăng ký định mức. Em không tìm được qui định nào nói về vấn đề này cả.

Chân thành cảm ơn!

Em cũng đang phải xây dựng bảng định mức cho công ty sản xuất giày có rất nhiều mã hàng, công ty em nhập da và sản xuất tại xưởng sản xuất tại HP còn buôn bán tại Cơ sở Hà Nội.
Em muốn hỏi xác định định mức cho công ty sản xuất như thế nào ạ?

Mỗi mã hàng là một định mức ạ?

hóa đơn điện nước ở dưới xưởng sản xuất(tên công ty, địa chỉ tại xưởng sản xuất) có được kê khai thuế GTGT và tính vào chi phí sản xuất phân bổ vào giá thành sản phẩm không ạ? và phân bổ như thế nào ạ?

mtuan
13-09-15, 07:46 PM
Rất cảm ơn bác KTGG đã giúp, quả thật em cũng có đọc qua bài này rồi, nhưng nói thì nói dzậy nhưng thật tế xây dựng định mức cũng không đơn giản lắm. Nếu làm đại khái cho có để nộp sau này điều chỉnh thì ok, nhưng dù sao cũng phải làm điều chỉnh cho nên ngay từ bây giờ cái mà em cần vẫn là sự chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong quá trình các anh chị đã làm. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ của bác KTGG và các anh chị khác nhất là các anh chị đang làm công tác kế toán ngành gỗ như em.

Bổ sung thêm là em thường tính hao hụt trên giá chứ không tính hao hụt trên lượng. Bởi vì Gỗ nhập về tùy theo lô mà % hao hụt khác nhau rất nhiều. Nếu hao hụt nhiều đương nhiên là gỗ xấu và tất nhiên là giá thấp. Chính vì vậy nhằm tính toán giá thành chính xác em thường tính haho hụt trên giá mua.

Còn về lượng thì em sử dụng định mức khai báo Hải Quan.


Do bạn làm kế toán nên bạn định mức giá, vì dù sao thành phẩm làm ra vẫn trong tầm kiểm soát được.
chứ sản xuất tinh chế nhập gỗ về sau đó đưa vào sx rồi định mức thì ông sx sẽ ko lo lắng gì.
Phải định mức lượng sau đó lấy số liệu dm giá mà so sánh.
Định mức này phải thêm ông kế hoạch và ông sx nữa bạn ơi

manmom
11-03-16, 08:15 AM
Đề tài đã mở từ lâu nhưng em vẫn chưa nắm hết được vấn đề cơ bản, mong mọi người chỉ giúp em
Xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nghĩa là chỉ xây dựng về số lượng thôi đugns không ạ
Em thấy có nhiều nguwoif còn có thêm phần định mức chi phí nhân công, rồi chi phí sản xuất chung. Em cugnx không rõ như thế nào cho đúng
Em làm bên ngành sơn, có mấy chục công thức sơn, có những vật tư khi cần có thể thay thế nhau, ví dụ khi thiếu loại này thì kỹ thuật có thể bỏ 1 loại khác vào nhưng tỷ lệ thì căn cứ vào tính chất của từng vật tư để bỏ (toàn háo chất)
Vậy trong trường hợp này em phải xây dựng ntn cho hợp lý. Và các chỉ tiêu cần và đủ trên bảng định mức đó là gì ạ

sinhvandung
24-03-16, 01:56 PM
chào bạn
hôm nay mình cũng đang bị vướng phần này nên tìm thấy bài của bạn
nếu bạn có tài liệu hay file nào hữu ích về việc lập định mức và tính giá thành nhiều sản phâm với quy cách khác nhau thì làm ơn cho mình xin với nhé
thanks bạn nhiều!
mail của mình là: levantb88@gmail.com
mình đang cần gấp lắm >

Bùi Xuân Dũng
25-08-16, 02:18 PM
Mình đang cần một bảng mẫu về định mức NVL trong Cty SX bồn chứa nước. ACE nào có cho mình xin tham khảo nhé, xin cảm ơn./.
Email: buixuandung70@gmail.com