PDA

View Full Version : Giúp em Cách tính thời gian làm việcgiang3v
30-12-09, 04:28 PM
Các anh chị trên diễn đàn giúp em cách tính thời gian với ạ?
Em phải dùng công thức nào để có thể tính được thời gian làm việc của một người là bao nhiêu tháng khi em biết ngày tháng năm họ vào làm việc và ngày, tháng, năm họ thôi việc ạ?
VD: 1. ông nguyễn văn Anh: ngày vào làm 10/01/2009 Ngày nghỉ làm 12/11/2009
Tính ra Ông Anh làm được 10 tháng và 2 ngày
Các anh chị trên diễn đàn giúp em cách tạo công thức để tính được thời gian làm việc của Ông Nguyễn Văn Anh với ạ?

khoavu87
30-12-09, 04:32 PM
=datedif(10/01/2009,12/11/2009,"m")

=datedif(10/01/2009,12/11/2009,"d")
bạn thử hai công thức tren xem

giang3v
30-12-09, 04:36 PM
Nhưng mình xin hỏi KhoaVu là mình có rất nhiều người làm như vậy. Vậy có Công thức tổng quát nào để cho nhanh nhất và áp dụng được với nhiều người ko?bạn làm ơn chỉ cho mình với. Thank Bạn thật nhiều!

mình thử hàm dateif rùi ko có hàm đó đâu bạn

khoavu87
30-12-09, 04:42 PM
Nhưng mình xin hỏi KhoaVu là mình có rất nhiều người làm như vậy. Vậy có Công thức tổng quát nào để cho nhanh nhất và áp dụng được với nhiều người ko?bạn làm ơn chỉ cho mình với. Thank Bạn thật nhiều!
công thức trên áp dụng dc cho nhiều ng mà, bạn có cell là năm vào, cell khác là năm hết hạn thì
= datedif(năm vào, năm hết hạn,"m") sau đó bạn fill xuống các cell khác

bạn xem cấu trúc hàm nhé:

Hàm DATEDIF

Chức năng : Hàm DATEDIF trả về một giá trị, là số ngày, số tháng hay số năm giữa hai khoảng thời gian theo tùy chọn.

Cấu trúc : DATEDIF(firstdate,enddate,option)

- firstdate : là Ngày bắt đầu của khoảng thời gian cần tính toán
- Enddate : là Ngày kết thúc của khoảng thời gian cần tính toán
- Option: là tùy chọn, xác định kết quả tính toán sẽ trả về trong công thức. Các tùy chọn theo sau :
+ "d" : Hàm sẽ trả về số ngày giữa hai khoảng thời gian.
+ "m" : Hàm sẽ trả về số tháng (chỉ lần phần nguyên) giữa hai khoảng thời gian.
+ "y" : Hàm sẽ trả về số năm (chỉ lần phần nguyên) giữa hai khoảng thời gian.
+ "yd" : Hàm sẽ trả về số ngày lẻ của năm (số ngày chưa tròn năm) giữa hai khoảng thời gian.
+ "ym" : Hàm sẽ trả về số tháng lẻ của năm (số tháng chưa tròn năm) giữa hai khoảng thời gian.
+ "md" : Hàm sẽ trả về số ngày lẻ của tháng (số ngày chưa tròn tháng) giữa hai khoảng thời gian.
bạn thử gõ côg thức đó đi xem ra kết quả ko? nếu ko có thì vào tool chỉnh lại

BNTT
30-12-09, 05:06 PM
mình thử hàm dateif rùi ko có hàm đó đâu bạn
Bạn à, hàm DATEDIF chứ không phải là DATEIF (thiếu chữ D) như bạn đã hỏi.

Còn về câu hỏi của bạn:

Các anh chị trên diễn đàn giúp em cách tính thời gian với ạ?
Em phải dùng công thức nào để có thể tính được thời gian làm việc của một người là bao nhiêu tháng khi em biết ngày tháng năm họ vào làm việc và ngày, tháng, năm họ thôi việc ạ?
VD: 1. ông nguyễn văn Anh: ngày vào làm 10/01/2009 Ngày nghỉ làm 12/11/2009
Tính ra Ông Anh làm được 10 tháng và 2 ngày
Các anh chị trên diễn đàn giúp em cách tạo công thức để tính được thời gian làm việc của Ông Nguyễn Văn Anh với ạ?
Bạn nhập ngày vào làm ở A1, ngày nghỉ làm ở B1, rồi ở C1 chẳng hạn, bạn dùng công thức này:

=DATEDIF(A1,B1,"m") & " tháng " & DATEDIF(A1,B1,"md") & " ngày"

giang3v
30-12-09, 09:36 PM
Các anh chị giúp em cách định dạng ngày tháng năm là dd/mm/yyyy với ạ? Em vào format cell/Custom ma ko thấy có định dạng dd/mm/yyyy . Giờ em phải làm thế nào ạ?

binladen_lata
30-12-09, 10:50 PM
Thật sự là khó nếu chỉ dùng 1 số hàm để tính được số tháng và số ngày, vì tháng có 28, có 29, có 30, có 31, không đơn giản được.

giang3v
31-12-09, 08:24 AM
Các anh chị cho em hỏi với ạ? Hàm datedif ko dùng được với định dạng ngày dd/mm/yyyy ạ?

MinhCong
31-12-09, 09:41 AM
Các anh chị cho em hỏi với ạ? Hàm datedif ko dùng được với định dạng ngày dd/mm/yyyy ạ?
Dùng được chứ bạn. Bạ định dạng bất cứ theo kiểu nào, hàm nó cũng tự tính ra số tháng. Bạn xem bài của anh BTNN ở trên ấy, tính ra cho số tháng và số ngày trong 2 khoảng thời gian, còn cấu trúc hàm xem bài của bạn Khoavu87 ở bài #4 ở trên nhé.
Còn định dạng dd/mm/yyyy thì vào format cell -> custom trong ô Type bạn đánh dd/mm/yyyy

tiendung_jibe
21-01-10, 08:29 PM
giúp em với, em cần tính số ngày đã gởi hàng ở kho
em có ngày gởi hàng là 2/6/2009 và ngày nhận hàng cố định ở một ô lẻ ngoài bảng la 30/6/2009
tính số ngày đã gởi bằng NG-NN+1

the_wind
03-02-10, 10:47 AM
=datedif(10/01/2009,12/11/2009,"m")

=datedif(10/01/2009,12/11/2009,"d")
bạn thử hai công thức tren xem

Sao nhập trực tiếp như vậy thì kết quả sẽ trả về 0?

gaunuicr
03-02-10, 10:57 AM
Các anh chị trên diễn đàn giúp em cách tính thời gian với ạ?

VD: 1. ông nguyễn văn Anh: ngày vào làm 10/01/2009 Ngày nghỉ làm 12/11/2009
Tính ra Ông Anh làm được 10 tháng và 2 ngày
Các anh chị trên diễn đàn giúp em cách tạo công thức để tính được thời gian làm việc của Ông Nguyễn Văn Anh với ạ?
Cần phải kết hợp các công thức như bạn Khoavu87 đã đưa ra để tính ra kết quả dưới dạng: Ông Anh đã làm việc được x năm, y tháng, z ngày

mouse_vt99
03-02-10, 11:07 AM
bạn thư như thế này xem có được ko "=DATEDIF("10/1/2009","12/11/2009","d")"

khoavu87
03-02-10, 11:11 AM
Sao nhập trực tiếp như vậy thì kết quả sẽ trả về 0?
Bạn làm thế này =DATEDIF("10/1/2009","12/11/2009","d")

blackrose
19-12-12, 03:36 PM
chào cả nhà,
mình gặp rắc rối ở công thức tính thời gian làm việc
Sếp mình yêu cầu tính. nếu NLĐ vào làm việc trước ngày 15 của tháng thì được hưởng nguyên tháng còn sau ngày 15 thì chuyển sang tháng sau.

Các Master giúp mình với
Thanks and best regards,

-----------------------------------------

Mr. Nguyen Xuan Minh

Human Resources Manager

USA VIETNAM FERTILIZER CORP. – HALAN FERTILIZER CORP.
A: No.E 3, street 1, Sacombank General Store, Tan Kim IP, Can Giuoc, Long An
T: (+8472) 3874.688 - 3874.686
F: (+874) 3875.688
M: (+849)1800.3650
Gtalk: minhnguyen111
YM: minhnx111
/Skype/Zing chat/: minhngx