PDA

View Full Version : Lấy lại thùng rác Recycle Binyome
30-12-09, 09:47 AM
Chào các anh chị GPE!
Máy tính của em không biết ai đã xoá mất thùng rác (ở Desktop). Vậy, tôi muốn lấy lại thùng rác thì làm thế nào?
Vậy xin anh chị chir dùm em nhé!
Cám ơn các anh chị nhiều!

Hai Lúa Miền Tây
30-12-09, 10:15 AM
Chào các anh chị GPE!
Máy tính của em không biết ai đã xoá mất thùng rác (ở Desktop). Vậy, tôi muốn lấy lại thùng rác thì làm thế nào?
Vậy xin anh chị chir dùm em nhé!
Cám ơn các anh chị nhiều!
Cho mình hỏi bạn cài Windows nào nhé.

yome
30-12-09, 10:21 AM
Em cai windows xp sp2 anh ah!!

Hai Lúa Miền Tây
30-12-09, 10:46 AM
Em cai windows xp sp2 anh ah!!
Xin lổi mình hiện sử dụng Vista nên không hướng dẫn cho bạn được. Mình nghĩ phải chỉnh trong Registry.
Nhân tiện đây mình giới thiệu cách lấy lại Icon của thùng rác ở Win Vista.

the_wind
30-12-09, 11:35 AM
Máy tính của em không biết ai đã xoá mất thùng rác (ở Desktop). Vậy, tôi muốn lấy lại thùng rác thì làm thế nào?


Mất có cái thùng rác thôi mà bạn....lấy lại làm gì....mua cái khác là xong :-=

Nói chơi chứ bạn thử mấy cách này xem sao:
1. Start/run rồi gõ regedit
chọn đến các khóa theo bước sau:
User K.@.y: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ NonEnum
System K.@.y: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ NonEnum
Name: {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
Type: REG_DWORD
Value: 0 - hiện, 1 - ẩn

2. Vào Run\gpedit.msc\User Conf\Admin Temp\Desktop
tìm cái Remove Recycle icon from desktop rồi propertie đánh dấu enable lên

Chúc bạn thành công

ndu96081631
30-12-09, 02:51 PM
Để chứng tỏ rằng VBA có thể làm được nhiều thứ (không chỉ trong Excel thôi) ta làm như sau:
- Vẽ 1 CommandButton lên sheet
- Click phải vào Button, chọn View code
- Soạn code sau:


Private Declare Sub SHChangeNotify Lib "shell32.dll" _
(ByVal wEventId As Long, ByVal uFlags As Long, dwItem1 As Any, dwItem2 As Any)


Private Sub CommandButton1_Click()
Dim p As String, Result As Long
p = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\NonEnum\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}"
On Error Resume Next
Result = MsgBox("Ban muon an hay hien Recycle Bin?" & vbLf & _
"Bam 'Yes' de hien và 'No' de an", 4)
With CreateObject("WScript.Shell")
.RegWrite p, -1 * (Result = 7), "REG_DWORD"
End With
SHChangeNotify &H8000000, &H0&, 0, 0
MsgBox "Recycle Bin da " & IIf(Result = 6, "hien", "an")
End Sub- Chạy code thử và xem kết quả trên màn hình Desktop
- Code này có thể ứng dụng để ẩn hiện My Computer, My Documents... vân vân...
Lưu ý: Hàm API trong code đóng vai trò Refresh màn hình, nếu không có nó, buộc ta phải Click phải trên Desktop, chọn Refresh (hoặc bấm F5)

minhhbta
30-12-09, 04:11 PM
Ban chi viec ....mo thu muc Explore sao do thay thung rac thi keo ra desktop la ok !!! ;;;;;;;;;;;

ndu96081631
30-12-09, 06:53 PM
Ban chi viec ....mo thu muc Explore sao do thay thung rac thi keo ra desktop la ok !!! ;;;;;;;;;;;
Thế thì nó đâu còn "zin" hả bạn?
Cái thùng rác do bạn chế khi rìght click lên nó sẽ có hình như vầy:

http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=39653&stc=1&d=1262175718

Cái thùng "zin" của người ta nó phải thế này

http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=39654&stc=1&d=1262175718

Đồng ý là cái nào cũng xài được nhưng tôi lại thích xài đồ "zin" cơ ---> Mà mấy cha trên GPE này tôi nghĩ cha nào cũng sẽ... thế
Ẹc... Ẹc...