PDA

View Full Version : Muốn những cells có giá trị bằng không hiện thị " - "?tqphuong
10-12-09, 11:24 AM
1. Muốn những cells có giá trị bằng không hiện thị " - ", mà không phải là " 0" hày " " (trống)?
2. Có cách nào làm cho file mình lập tự khoá lại ( yêu cầu pass) hoặc tự huỷ số liệu sau một khoảng thời gian do mình mặc định không các bạn?
thanks!

ndu96081631
10-12-09, 11:31 AM
1. Muốn những cells có giá trị bằng không hiện thị " - ", mà không phải là " 0" hày " " (trống)?
Bạn quét chọn dử liệu rồi bấm nút Comma Style (nút có hình dấu phẩy) trên thanh Toolbars2. Có cách nào làm cho file mình lập tự khoá lại ( yêu cầu pass) hoặc tự huỷ số liệu sau một khoảng thời gian do mình mặc định không các bạn?
thanks!
Nếu bạn biết chút về lập trình VBA, có thể tham khảo topic này:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=23874

yeuthamhangxom
10-12-09, 12:01 PM
1. Muốn những cells có giá trị bằng không hiện thị " - ", mà không phải là " 0" hày " " (trống)?
2. Có cách nào làm cho file mình lập tự khoá lại ( yêu cầu pass) hoặc tự huỷ số liệu sau một khoảng thời gian do mình mặc định không các bạn?
thanks!
Câu 1 bạn chọn những cell đó kích phải chuột vào Format cell../ chọn Accounting rồi ok
Chúc vui

DNam
10-12-09, 12:07 PM
1. Muốn những cells có giá trị bằng không hiện thị " - ", mà không phải là " 0" hày " " (trống)?

Nếu dùng Office 2003 trở về trước thì chọn vùng dữ liệu đó rồi vào Format\Cells tại thẻ Number chọn Accounting trong list Category và chọn None trong list Symbol rồi OK.

onnix
10-12-09, 12:47 PM
câu 1: mình tưởng vào option đặt là được.

DNam
10-12-09, 12:52 PM
câu 1: mình tưởng vào option đặt là được.

Bạn đặt trong Options như thế nào, mong bạn trình bày rõ hơn để mọi người tham khảo.

onnix
10-12-09, 01:22 PM
Có lần mình đã đọc được ở đâu đó hướng dẫn là vào Option -> Advanced -> Display options for this worksheet -> chọn bỏ dấu check trong chỗ "Show a zero in cells that have zero value". Mình làm theo thì thấy đúng vậy. Mình đang dùng Excel 2007.

ndu96081631
10-12-09, 01:27 PM
Bạn đặt trong Options như thế nào, mong bạn trình bày rõ hơn để mọi người tham khảo.
Bạn không thấy người ta nói là TƯỞNG đó sao ---> tức KHÔNG CÓ THẬT (trong Options chẳng có chổ nào thiết lập kiểu vậy)
Mà cho dù là Options có cho phép thì tôi tin chắc chẳng ai xài ---> Vì chẳng lẽ mọi dử liệu dạng Number đều hiển thị có 1 kiểu ---> Rồi NGÀY THÁNG phải làm sao?
-------------------

Có lần mình đã đọc được ở đâu đó hướng dẫn là vào Option -> Advanced -> Display options for this worksheet -> chọn bỏ dấu check trong chỗ "Show a zero in cells that have zero value". Mình làm theo thì thấy đúng vậy. Mình đang dùng Excel 2007.
Thế sau khi bạn làm xong, bạn thấy mấy số 0 nó có hiện thị thành dấu gạch ngang ( - ) như tác giả yêu cầu không?

DNam
10-12-09, 01:34 PM
Có lần mình đã đọc được ở đâu đó hướng dẫn là vào Option -> Advanced -> Display options for this worksheet -> chọn bỏ dấu check trong chỗ "Show a zero in cells that have zero value". Mình làm theo thì thấy đúng vậy. Mình đang dùng Excel 2007.

Việc này đúng khi yêu cầu là không hiển thị giá trị zero lên màn hình thôi, ở đây người ta hỏi về định dạng cho vị trí nào có giá trị là zero thì hiển thị dấu gạch ngang "-" mà bạn?!

onnix
10-12-09, 01:53 PM
Mình không thành thạo excel mới lại cũng không có nhu cầu hiển thị zero thành dấu gạch nên không sử dụng option này. Nhưng mình đã thử làm theo hướng dẫn và đúng là chỗ nào có giá trị '0' thì đều thành dấu '-' . Không biết có đúng y/c không hay mình vẫn hiểu sai ý.

yeuthamhangxom
10-12-09, 01:57 PM
Mình không thành thạo excel mới lại cũng không có nhu cầu hiển thị zero thành dấu gạch nên không sử dụng option này. Nhưng mình đã thử làm theo hướng dẫn và đúng là chỗ nào có giá trị '0' thì đều thành dấu '-' . Không biết có đúng y/c không hay mình vẫn hiểu sai ý.
Theo máy của mình nếu làm giống bạn thì những ô là số 0 thì không hiển thị chứ không phải là hiển thị dấu "-"
Không biết là thế nào?
Chúc cả nhà vui vẻ.

tqphuong
10-12-09, 01:57 PM
Cảm ơn ý kiến của mọi người.
Còn cầu 2, do mình không biết viết macro, bạn nào biết viết giúp mình macro ( vi du như macro đổi số sang chữ ý) để mình có thể dùng được, còm thời gian mặc đinh bao lâu file bị khoá thì mình sẽ thiếp lập sau?

DNam
10-12-09, 02:33 PM
Cảm ơn ý kiến của mọi người.
Còn cầu 2, do mình không biết viết macro, bạn nào biết viết giúp mình macro ( vi du như macro đổi số sang chữ ý) để mình có thể dùng được, còm thời gian mặc đinh bao lâu file bị khoá thì mình sẽ thiếp lập sau?

Macro dạng này có nhiều trên diễn đàn rồi mà bàn ở đây coi chừng lạc đề sẽ bị xoá bài đó.

Nhưng bạn hỏi thì mình cũng gởi bạn file này bạn tải về máy nhé, sau đó giải nén ra và thực hiện theo các bước sau:
1- Từ Excel bấm Atl+F11, vào menu File\ Import File... rồi dẫn đường tới file DocsoVND.bas (mới tải về đã giải nén) chọn nó rồi OK.

2- Trở về bảng tính Excel, ví dụ tại cell A1 nhập là 1200, tại A2 nhập là =VND(A1)

Có thể kết hợp thêm như sau: ="(Bằng chữ: " & VND(A1) & ")."

tqphuong
10-12-09, 02:48 PM
Macro dạng này có nhiều trên diễn đàn rồi mà bàn ở đây coi chừng lạc đề sẽ bị xoá bài đó.

Nhưng bạn hỏi thì mình cũng gởi bạn file này bạn tải về máy nhé, sau đó giải nén ra và thực hiện theo các bước sau:
1- Từ Excel bấm Atl+F11, vào menu File\ Import File... rồi dẫn đường tới file DocsoVND.bas (mới tải về đã giải nén) chọn nó rồi OK.

2- Trở về bảng tính Excel, ví dụ tại cell A1 nhập là 1200, tại A2 nhập là =VND(A1)

Có thể kết hợp thêm như sau: ="(Bằng chữ: " & VND(A1) & ")."
Bạn hiểu nhầm ý mình rồi.
Ý là mình nhờ các bạn giúp 2 vẫn đề (câu 1 và câu 2, câu 1 các bạn đã giúp mình xong, còn câu 2: làm thế nào để file tự khoá sau một thời gian do mình định...). Thấy có bạn bảo cái này có thể dùng macro làm được, nên mình mới nhờ bạn nào biết thì viết giúp mình macro này. ( mình không tự viết được)

DNam
10-12-09, 03:11 PM
Bạn hiểu nhầm ý mình rồi.
Ý là mình nhờ các bạn giúp 2 vẫn đề (câu 1 và câu 2, câu 1 các bạn đã giúp mình xong, còn câu 2: làm thế nào để file tự khoá sau một thời gian do mình định...). Thấy có bạn bảo cái này có thể dùng macro làm được, nên mình mới nhờ bạn nào biết thì viết giúp mình macro này. ( mình không tự viết được)

Vậy bạn mở thêm một chủ đề mới về việc khoá file để gởi lên, mà bạn định khoá file như thế nào chẳng hạn là đóng lại luôn hay khoá bằng Password không cho sử dụng tiếp,..?

onnix
10-12-09, 03:37 PM
Ờ mình thử lại đúng là không hiển thị số zero thành dấu gạch được thật. Nhưng mình vẫn nhớ là khi làm theo hướng dẫn thì thấy thế, lúc ấy mình còn không thích dấu gạch mà muốn xóa trắng cơ. Không hiểu thế nào.