PDA

View Full Version : Xử lý chỉ 1 trang word nằm ngangbupmang
25-11-09, 02:26 PM
Mình có một văn bản soạn thảo bình thường (tức trên trang A4 đứng), nhưng có một trang văn bản yêu cầu phải nằm ở trang ngang. Mình chưa gặp tình huống này bao giờ, bạn nào biết chỉ mình với nha.

huuthang_bd
25-11-09, 02:32 PM
Mình có một văn bản soạn thảo bình thường (tức trên trang A4 đứng), nhưng có một trang văn bản yêu cầu phải nằm ở trang ngang. Mình chưa gặp tình huống này bao giờ, bạn nào biết chỉ mình với nha.
Sử dụng chức năng Breaks Page. Tôi sử dụng Office 2007 nên không nhớ trên Word 2003 nó nằm ở chỗ nào nữa.

nambac9
25-11-09, 02:37 PM
Bạn chia văn bản thành các Section và định dạng section muốn cho văn bản theo chiều ngang có Orientation trong Page Setup là Landscape

dat_butmuc
25-11-09, 02:53 PM
Mình có một văn bản soạn thảo bình thường (tức trên trang A4 đứng), nhưng có một trang văn bản yêu cầu phải nằm ở trang ngang. Mình chưa gặp tình huống này bao giờ, bạn nào biết chỉ mình với nha.


Bạn muốn nằm ngang trang nào thì;
1. Để trỏ vào trang đó
2. Chọn File Page Setup
3. Mục Orientation -> Chọn Landscape
4. Mục Preview: Apply to -> Chọn This point forward (or this section)

bupmang
25-11-09, 02:56 PM
Lúc trước mình đã làm một lần rồi, để trang văn bản như ý phải thao tác rất nhiều nên mình không nhớ rõ, đầu tiên vào insert chọn break... rồi các bước sau mình quên hết rùi. Có bạn nào nhớ chi tiết hơn chỉ mình với nha.

MinhCong
25-11-09, 03:02 PM
Lúc trước mình đã làm một lần rồi, để trang văn bản như ý phải thao tác rất nhiều nên mình không nhớ rõ, đầu tiên vào insert chọn break... rồi các bước sau mình quên hết rùi. Có bạn nào nhớ chi tiết hơn chỉ mình với nha.
Cái này trên diễn đàn cũng có người hỏi rồi.
VD: Có 3 trang trong 1 file word. Bạn muốn trang 1 đứng, trang 2 ngang, trang 3 đứng.
Bước 1: Bạn đặt con trỏ vào cuối trang 1.
Bước 2: Vào insert break -> Xuất hiện hộp thoại Break. Bấm chọn next page
Bước 3: Vào file page setup chọn định dạng lại trang 2 ngang là OK
Còn trang Thứ 3 muốn đứng lên thì tương tự làm trang ngang.--=0

havietchuong
25-11-09, 03:11 PM
Mình có một văn bản soạn thảo bình thường (tức trên trang A4 đứng), nhưng có một trang văn bản yêu cầu phải nằm ở trang ngang. Mình chưa gặp tình huống này bao giờ, bạn nào biết chỉ mình với nha.

Bạn muốn chỉ một trang nằm ngang xen kẻ trong tài liệu các trang dọc, bạn để con trõ chuột ở cuối trang trước, rồi vào menu Insert – Break, chọn Next Page – OK . Tự động con trỏ nhảy xuống dòng đầu tiên của trang kết tiếp (trang nằm ngang), vào File – Page Setup, trong tap Paper Size, phần Orientation, chọn Landscape. Lưu ý phải chọn This Section - OK. Tiếp tục, bạn gõ phím Enter cho trõ chuột xuống cuối trang. vào menu Insert – Break, chọn Next Page – OK . Tự động con trỏ nhảy xuống dòng đầu tiên của trang kết tiếp (trang dọc trở lại), vào File – Page Setup, trong tap Paper Size, phần Orientation, chọn Portrait, cũng phải chọn This Section - OK.

Giả sử tài liệu có nhiều trang đang là trang dọc, nhưng muốn từ trang 10 đến trang 14 là trang ngang rồi trở lại trang dọc. Bạn hãy thực hiện như sau:

Trang ngang Từ trang 10 đ ến trang 14

Di chuyển con trỏ chuốt đến cuối trang 9. Vào menu Insert – Break, chọn Next Page – OK . Tự động con trỏ nhảy xuống dòng đầu tiên của trang 10.
Tại trang 10, vào File – Page Setup, trong tap Paper Size, phần Orientation, chọn Landscape. Lưu ý phải chọn This Section trong phần Apply to – OK. Lúc này trang 10 sẽ là trang ngang.
Tương tự, để ngắt trang ở trang 14 và chọn Portrait thì trang 15 sẽ là trang dọc trở lại.Chúc bạn thành công.

khanhxeko
25-11-09, 08:39 PM
còn nếu như bạn muốn in thì phải các trang ngang đí riêng ra(ko thể in kiền môyj lúc đuiợc đâu

logica
25-11-09, 09:29 PM
còn nếu như bạn muốn in thì phải các trang ngang đí riêng ra(ko thể in kiền môyj lúc đuiợc đâu
Cái này là tầm pậy àh nhe! Bạn thử làm theo cách của MinhCong hay Havietchuong xem được không?

canhbinh0610
16-11-13, 03:16 PM
Bạn muốn nằm ngang trang nào thì;
1. Để trỏ vào trang đó
2. Chọn File Page Setup
3. Mục Orientation -> Chọn Landscape
4. Mục Preview: Apply to -> Chọn This point forward (or this section)


Thank bạn rất nhiều!
Rất hữu ích! ........}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} }}}}}}}}}}}}}

dohawru
28-04-15, 10:29 PM
Cái này trên diễn đàn cũng có người hỏi rồi.VD: Có 3 trang trong 1 file word. Bạn muốn trang 1 đứng, trang 2 ngang, trang 3 đứng.Bước 1: Bạn đặt con trỏ vào cuối trang 1.Bước 2: Vào insert break -> Xuất hiện hộp thoại Break. Bấm chọn next pageBước 3: Vào file page setup chọn định dạng lại trang 2 ngang là OKCòn trang Thứ 3 muốn đứng lên thì tương tự làm trang ngang.--=0Làm thế này thì số thứ tự trang sau lại quay về 1.....làm thế nào mà vẫn giữ được số thứ tự nhưng mà vẫn quay ngang được.

ngolong_nd
04-01-16, 12:05 PM
gửi bác 1 video chuẩn về vấn đề này em đã làm,khắc phục mọi lỗi fomat khi xoay ngay 1 hay nhiều trang văn bản

https://www.youtube.com/watch?v=Kruz0ef_gQE