PDA

View Full Version : Tính lương khoántnp206
09-11-09, 09:46 AM
Thân chào các anh chị.

Mình gởi file đính kèm, mong các anh chị giúp mình phần yêu cầu trong file đính kèm nha.
Cái này mình đã sử dụng hàm if rùi, nhưng ko được, ko biết có thể sử dụng hàm nào khác ko?
Thanks

DOSNET
09-11-09, 10:22 AM
Thân chào các anh chị.

Mình gởi file đính kèm, mong các anh chị giúp mình phần yêu cầu trong file đính kèm nha.
Cái này mình đã sử dụng hàm if rùi, nhưng ko được, ko biết có thể sử dụng hàm nào khác ko?
Thanks
Bài của bạn đã được hỏi tại đây:

http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=200331#post200331

Tuy nhiên bạn vẫn không cung cấp đủ thông tin để làm cho tốt hơn, dữ liệu bạn đưa lên không khác gì đánh đố người giúp đỡ, như tôi đã nói:


...Bài của bạn nên lập một bảng dữ liệu về mức lương cơ bản, định mức khoán theo từng mục doanh số KD, sau đó Vlookup hoặc Sumproduct để tra mức lương của từng người

Bạn hãy làm rõ câu hỏi để được trợ giúp tốt hơn.

tnp206
09-11-09, 10:32 AM
Chào bạn DOSNET!

Bạn àh, ko biết bạn hiểu như thế nào mà nói vậy?
nếu mình làm được thì sẽ ko post bài lên để mọi người giúp đỡ.
bài này là trả theo chế độ lương khoán, vì thế ko có mức lương căn bản

Cám ơn bạn đã góp ý

DOSNET
09-11-09, 10:44 AM
Chào bạn DOSNET!

Bạn àh, ko biết bạn hiểu như thế nào mà nói vậy?
nếu mình làm được thì sẽ ko post bài lên để mọi người giúp đỡ.
bài này là trả theo chế độ lương khoán, vì thế ko có mức lương căn bản

Cám ơn bạn đã góp ý

Có thể mình không hiểu và có rất nhiều người không hiểu như mình, nhưng không ai post cái file chỉ chứa data lên như thế. Phải có yêu cầu cụ thể hơn, thậm chí phải hướng dẫn cách tính lương theo cách của bạn bằng lời, người khác sẽ chuyển thành công thức cho bạn. Bạn nên nhớ trên GPE này không phải ai cũng có nghiệp vụ tính lương như bạn.

sealand
09-11-09, 10:46 AM
Theo mình thì việc xác định mức lương khoán không khó vì chỉ là tra bảng thôi mà, cái khó là cơ sở tính lương không đồng nhất của bạn. Một người vùa có DSo In vừa có DSo out thì xác định thế nào đây. Phải xác định hệ số k sau:

1000đ DSoOut= k*1000đ DsoIn

sau đó mới tính được lương khoán cho các cá nhân. Bạn nên đổi các tiêu đề sang giả định cho dễ hiểu. Ví dụ: DSbán, DSmua, Trưởng phòng, Phó phòng, NV vv chứ tiếng Anh thì khó nhau rồi.

Lưu ý: Chỉ dùng Merge cell trong các Report để in kết quả thôi, còn các sheet data bạn dùng Merge là phải trả giá khi sử lý dữ liệu đấy.

HYen17
09-11-09, 11:00 AM
Thân chào các anh chị.
Mình gởi file đính kèm, mong các anh chị giúp mình phần yêu cầu trong file đính kèm nha.
Cái này mình đã sử dụng hàm if rùi, nhưng ko được, ko biết có thể sử dụng hàm nào khác ko? Thanks
Mình thấy trang tính đã có nhiều những công thức; Vậy bạn cần nhờ giúp tính cột nào; Và cách tính ra sao vậy?

Bạn ghi rằng phần iêu cầu trong file đính kèm; nhưng có thấy mô tê gì đâu?!?

tnp206
09-11-09, 11:16 AM
Như vầy nhé!
Mình tính lương cho 3 chức danh sau: NVKD (Nhân viên kinh doanh), SS (giám sát kinh doanh), ASM (Trưởng kinh doanh khu vực).
NVKD: thì dựa vào doanh số out (có nghĩa là doanh số hàng bán của nhân viên đó)
SS, ASM thì dựa vào doanh số in (đây là doanh số do nhà phân phối đặt hàng)
Yêu cầu thì mình đã thể hiện ở file đính kèm. nằm ở phần tô vàng cuối cùng trong file ấy)
Vd: nếu NVKD có DS out là 16.000.000 đ thì lương được 800,000 đồng, nói chung là DS Out từ 15,000,000 đ đến 20,000,000 đ thì dược 800.000 Tiền lương
Tính cột thu nhập theo doanh số ấy.
Mong các bạn giúp mình nhé.
Thanks

Ba Tê
09-11-09, 12:16 PM
Như vầy nhé!
Mình tính lương cho 3 chức danh sau: NVKD (Nhân viên kinh doanh), SS (giám sát kinh doanh), ASM (Trưởng kinh doanh khu vực).
NVKD: thì dựa vào doanh số out (có nghĩa là doanh số hàng bán của nhân viên đó)
SS, ASM thì dựa vào doanh số in (đây là doanh số do nhà phân phối đặt hàng)
Yêu cầu thì mình đã thể hiện ở file đính kèm. nằm ở phần tô vàng cuối cùng trong file ấy)
Vd: nếu NVKD có DS out là 16.000.000 đ thì lương được 800,000 đồng, nói chung là DS Out từ 15,000,000 đ đến 20,000,000 đ thì dược 800.000 Tiền lương
Tính cột thu nhập theo doanh số ấy.
Mong các bạn giúp mình nhé.
Thanks
Chắc Bạn muốn như thế này:

sealand
09-11-09, 11:34 PM
Bà xã nằm viện nên bận giờ tranh thủ ghé qua và tham gia với bạn 1 hàm UDF để tính lương. Nếu muốn thêm các chức vụ khác thì bạn chỉ việc khai thêm mảng là được. Trong đó:
muc=Dso/1.000.000
bac=bacluong/1000


Function luong(Cv As String, Dsout As Long, Dsin As Long) As Long
Dim muc(), bac()
Dim Ds As Long
Cv = UCase(Cv)
Dsin = Dsin / 1000000: Dsout = Dsout / 1000000
Select Case Cv
Case Is = "NVKD"
Ds = Dsout
muc = Array(0, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50)
bac = Array(400, 800, 910, 1000, 1100, 1200, 1400, 1500, 1700)
Case Is = "SS"
Ds = Dsin
muc = Array(0, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 300)
bac = Array(750, 1500, 1800, 2000, 2200, 2500, 2750, 3000, 4500)
Case Is = "ASM"
Ds = Din
muc = Array(0, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1300)
bac = Array(2000, 4000, 4500, 5000, 6000, 6600, 7200, 8000, 8800, 12000)
Case Else
luong = 0
Exit Function
End Select
For i = 0 To UBound(muc) - 1
If Ds >= muc(i) Then luong = bac(i) * 1000
Next
End FunctionCú pháp = luong(Chức vụ,Dsoin,Dsout)