PDA

View Full Version : Nhờ xếp loại HS lớp 5 bậc Tiểu học.havietchuong
07-11-09, 01:05 PM
Do có nhiều môn (9 môn) nên việc xếp loại học sinh, tôi gặp khó khăn, nhờ các bạn giúp đỡ (tập tin đính kèm).-\\/.

dvu58
07-11-09, 01:29 PM
Bạn nên xem lại:

Vấn đề 1:

Quyết định 30:
Điều 12 - Mục 1b qui định:

Môn Lịch sử và Địa lý: Mỗi lần kiểm tra định kỳ môn Lịch sử và Địa lý có 2 bài kiểm tra: Lịch sử, Địa lý. Điểm của hai bài kiểm tra này được qui về một điểm chung là trung bình cộng của hai bài làm tròn 0,5 thành 1.

Thông tư 32 không còn qui định về cách cho điểm như trên nữa mà ta phải hiểu là kiểm tra Lịch sử lấy điểm môn Lịch sử; kiểm tra Địa lý, lấy điểm môn Địa lý chứ không qui về một điểm chung là trung bình cộng của 2 bài kiểm tra (làm tròn 0,5 thành 1) nữa.

Vấn đề 2:
Thông tư 32 có nói thêm về trường hợp nếu tiếng nước ngoài là môn học bắt buộc thì học lực môn năm của môn học này được tham gia xét lên lớp.

Do vậy, bạn cần thiết kế lại bảng điểm cho phù hợp hơn với Thông tư 32.

Mời bạn tham khảo thử file tôi mới tạo (chưa thử nghiệm được nhiều, nếu có gì chưa ổn mời bạn góp ý) theo file đính kèm.

havietchuong
07-11-09, 02:30 PM
Cám ơn bạn đã quan tâm. Trong QUY ĐỊNH đánh giá xếp loại học sinh tiểu học (Ban hành kèm Thông tư 32 của Bộ kí ngày 27/10/2009). Điều 7, mục 1 có ghi: "Các môn đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét gồm: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc, Tin học." (Trích nguyên văn), và ở Điều 2 của Thông tư có ghi: "Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 12 năm 2009....". Cho nên đối với vùng nông thôn có thể chưa có đầy đủ các môn, vã lại với bao nhiêu yêu cầu trong tập tin đính kèm của tôi cũng đã đủ rồi, nếu có thêm, chúng ta biết cách thêm vào cho công thức ấy hợp lí với tình hình mới chắc được mà.

havietchuong
07-11-09, 02:48 PM
Bạn dvu58 mến. Tập tin QUANLYDIEM4,5 của bạn, tôi tải về và giải nén xong nhưng khi mở ra thì những nút bấm theo như hướng dẫn nó không có tác dụng gì cả.

le phuong van
07-11-09, 04:52 PM
Quyết định 30:
Điều 12 - Mục 1b qui định:
Môn Lịch sử và Địa lý: Mỗi lần kiểm tra định kỳ môn Lịch sử và Địa lý có 2 bài kiểm tra: Lịch sử, Địa lý. Điểm của hai bài kiểm tra này được qui về một điểm chung là trung bình cộng của hai bài làm tròn 0,5 thành 1.

Thông tư 32 không còn qui định về cách cho điểm như trên nữa mà ta phải hiểu là kiểm tra Lịch sử lấy điểm môn Lịch sử; kiểm tra Địa lý, lấy điểm môn Địa lý chứ không qui về một điểm chung là trung bình cộng của 2 bài kiểm tra (làm tròn 0,5 thành 1) nữa.

Theo mình nhận xét như sau:
Theo TT32, ở điều 7, mục 1 có ghi:Các môn học đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét gồm: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Ngoại ngữ,....(nguyên văn). Bạn xem lại các dấu phẩy (,) trong câu văn trên sẽ ngăn cách từng một môn (?) Như thế Lịch sử và Địa lý được xem là MỘT MÔN

havietchuong
07-11-09, 06:11 PM
Xin chân thành cám ơn ý kiến của các bạn.
Tôi gặp khó khăn trong cách lập công thức để thực hiện cho việc xếp loại cho các em. Chúng ta đã đi vào một vấn đề khác là nội dung của TT 32.
Mong được các bạn giúp đỡ.
Chân thành cám ơn.

dvu58
07-11-09, 06:24 PM
Bạn dvu58 mến. Tập tin QUANLYDIEM4,5 của bạn, tôi tải về và giải nén xong nhưng khi mở ra thì những nút bấm theo như hướng dẫn nó không có tác dụng gì cả.

Bạn muốn các nút bấm có tác dụng, bạn cần phải đặt lại Macro->Security -> Low; thoát khỏi Excel rồi mở lại chương trình thì sẽ hoạt động.

dvu58
07-11-09, 06:32 PM
Theo mình nhận xét như sau:
Theo TT32, ở điều 7, mục 1 có ghi:Các môn học đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét gồm: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Ngoại ngữ,....(nguyên văn). Bạn xem lại các dấu phẩy (,) trong câu văn trên sẽ ngăn cách từng một môn (?) Như thế Lịch sử và Địa lý được xem là MỘT MÔN

Văn bản này đúng là còn nhiều chỗ chưa rõ.

Tại QĐ 30, có hẳn 1 điều (điều 12) để qui định cách tính điểm môn Tiếng Việt và môn Lịch sử và Địa lý. Nhưng đến Thông tư 32 thì chỉ qui định cách tính điểm ở môn Tiếng Việt với cách lấy điểm trung bình cộng của Đọc và Viết (làm tròn 0,5 thành 1) - Ở điều 7- mục 4a chứ không còn qui định cho môn Lịch sử và Địa Lý nữa. Điều đó phải chăng đã được hủy bỏ!?

Thông tư đã ký, ngày 11.12.2009 chính thức có hiệu lực nhưng các văn bản hướng dẫn vẫn chưa có. Băn khoăn và băn khoăn,....

minhtri0827
07-11-09, 06:50 PM
Xin chân thành cám ơn ý kiến của các bạn.
Tôi gặp khó khăn trong cách lập công thức để thực hiện cho việc xếp loại cho các em. Chúng ta đã đi vào một vấn đề khác là nội dung của TT 32.
Mong được các bạn giúp đỡ.
Chân thành cám ơn.
Về công thức thì có thể viết bằng nhiều cách: có thể đếm số môn được xếp loại như qui định, có thể dùng hàm if() ... theo như trong file đính kèm của bạn tôi băn khoăn về việc qui định xếp loại (tôi không làm trong ngành GD nên không biết) theo qui định trên bạn thử nói xem em Nhâm sẽ được xếp loại gì? G,K,TB hay Y (theo tôi thì sẽ là Yếu - không đúng phải không?)
Tốt nhất bạn hãy thử ghi kết quả xếp loại một số trường hợp trước tôi nghĩ sẽ giúp được bạn.
thân

dvu58
07-11-09, 07:17 PM
Xin chân thành cám ơn ý kiến của các bạn.
Tôi gặp khó khăn trong cách lập công thức để thực hiện cho việc xếp loại cho các em. Chúng ta đã đi vào một vấn đề khác là nội dung của TT 32.
Mong được các bạn giúp đỡ.
Chân thành cám ơn.

Đây là vấn đề liên quan để đi đến việc xây dựng các hàm xử lý đó bạn. Nếu không làm cho rõ cách tính điểm, xếp loại, đánh giá của Thông tư 32 thì làm sao có thể xây dựng được qui tắc với các hàm hoặc công thức hoặc VBA được?

havietchuong
07-11-09, 09:03 PM
Về công thức thì có thể viết bằng nhiều cách: có thể đếm số môn được xếp loại như qui định, có thể dùng hàm if() ... theo như trong file đính kèm của bạn tôi băn khoăn về việc qui định xếp loại (tôi không làm trong ngành GD nên không biết) theo qui định trên bạn thử nói xem em Nhâm sẽ được xếp loại gì? G,K,TB hay Y (theo tôi thì sẽ là Yếu - không đúng phải không?)
Tốt nhất bạn hãy thử ghi kết quả xếp loại một số trường hợp trước tôi nghĩ sẽ giúp được bạn.
thân

Đúng như bạn có nhận xét. Xét cho đúng tinh thần văn bản thì em Nhâm không đạt 3 loại trên (G,K,TB) đương nhiên là loại YẾU.
Đây là bảng điểm tôi tự tạo để nhờ các bạn tiếp giúp, những trường hợp éo le này trên thực tế ít có xảy ra, chỉ muốn được nhận ở các bạn những công thức phù hợp để giải quyết vấn đề mà thôi.
Nguyên văn của văn bản như sau: "... Xếp loại Yếu: Những học sinh không thuộc các đối tượng trên." tức là không đạt G, K và TB. Các loại từ TB trở lên những môn xếp loại bằng nhận xét (các môn từ 5-->9) phải đạt là A hoặc A+)

havietchuong
07-11-09, 09:22 PM
Văn bản này đúng là còn nhiều chỗ chưa rõ.

Tại QĐ 30, có hẳn 1 điều (điều 12) để qui định cách tính điểm môn Tiếng Việt và môn Lịch sử và Địa lý. Nhưng đến Thông tư 32 thì chỉ qui định cách tính điểm ở môn Tiếng Việt với cách lấy điểm trung bình cộng của Đọc và Viết (làm tròn 0,5 thành 1) - Ở điều 7- mục 4a chứ không còn qui định cho môn Lịch sử và Địa Lý nữa. Điều đó phải chăng đã được hủy bỏ!?

Thông tư đã ký, ngày 11.12.2009 chính thức có hiệu lực nhưng các văn bản hướng dẫn vẫn chưa có. Băn khoăn và băn khoăn,....

Thân mến.
Tôi không dám nói như bạn là văn bản còn nhiều chỗ chưa rõ. Nhưng điều bạn nói ở Điều 7, mục 4a ... không phải nội dung của TT 32 mà nó nằm trong văn bản QUY ĐỊNH Đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư).
Cũng trong văn bản này bạn đọc thêm Điều 7, mục 4b "Các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc, tin học mỗi năm học có 2 lần KTĐK vào CK I và CN". (KTĐK: kiểm tra định kì ; CK I: cuối kì 1 ; CN: cả năm. Giải thích thêm để các bạn không chung ngành được rõ)

havietchuong
07-11-09, 09:32 PM
Về công thức thì có thể viết bằng nhiều cách: có thể đếm số môn được xếp loại như qui định, có thể dùng hàm if() ... theo như trong file đính kèm của bạn tôi băn khoăn về việc qui định xếp loại (tôi không làm trong ngành GD nên không biết) theo qui định trên bạn thử nói xem em Nhâm sẽ được xếp loại gì? G,K,TB hay Y (theo tôi thì sẽ là Yếu - không đúng phải không?)
Tốt nhất bạn hãy thử ghi kết quả xếp loại một số trường hợp trước tôi nghĩ sẽ giúp được bạn.
thân

Đúng như bạn nhận xét.
Em Nhâm không nằm trong các loại G, K, TB thì phải là YẾU. Đây chỉ là những trường hợp éo le ít có xảy ra trong thực tế, tôi chỉ muốn đưa vào để được các bạn giúp đỡ, cứ cho nó xảy ra ở mọi tình huống. Cám ơn bạn đã nhiệt tình nghiên cứu. Mong được bạn giúp cho. Cám ơn.

logica
07-11-09, 11:25 PM
Đúng như bạn nhận xét.
Em Nhâm không nằm trong các loại G, K, TB thì phải là YẾU. Đây chỉ là những trường hợp éo le ít có xảy ra trong thực tế, tôi chỉ muốn đưa vào để được các bạn giúp đỡ, cứ cho nó xảy ra ở mọi tình huống. Cám ơn bạn đã nhiệt tình nghiên cứu. Mong được bạn giúp cho. Cám ơn.
Tôi thì không rành việc xếp loại này lắm nhưng nếu theo yêu cầu của bạn thì có giải pháp như trong file đính kèm.Bạn xem thử có tham khảo được không nhé!Chúc thành công!

havietchuong
08-11-09, 07:50 AM
Tôi thì không rành việc xếp loại này lắm nhưng nếu theo yêu cầu của bạn thì có giải pháp như trong file đính kèm.Bạn xem thử có tham khảo được không nhé!Chúc thành công!

Cám ơn bạn. Với file của bạn tôi chèn thêm 1 cột nữa để có 10 môn, tức thì công thức tự thay đổi đúng theo yêu cầu. EXCEL thông minh thật. bạn cũng tài lắm.

dvu58
08-11-09, 08:02 AM
Trước hết, tôi xin lỗi các bạn vì mục đích của bạn havietchuong nêu là chỉ muốn tạo ra một hàm hoặc công thức có thể xếp loại học sinh tiểu học theo Thông tư 32 (TT 32). Nhưng qua, tìm hiểu còn nhiều vấn đề chưa rõ của TT 32 (nên rất khó khăn để xây dựng các hàm xử lý kết quả học tập của học sinh), do đó Tôi có chút lạm bàn.

(Tôi cũng không muốn phân biệt TT 32 và các qui định ban hành kèm theo mà tôi muốn hiểu nó theo cách hiểu tổng thể, dùng nó như một danh từ đại diện - TT32. Mong các bạn thông cảm)

Tôi xin được gởi lại file XEP LOAI TIEU HOC có thêm phần bình luận (giữa những công thức, hàm mà chúng ta xây dựng trên qui tắc "cách ứng xử" với trẻ em (cách đánh giá - xếp loại) với những thực tế có thể xảy ra thì cả TT 32 lẫn hàm và công thức có điều gì đó thật vô cảm)

Những bình luận chưa nói hết những bất cập hoặc không rõ ràng khác nữa - VD việc kiểm tra lại đối với những học sinh có bài kiểm tra không bình thường. Vậy thì bài kiểm tra thế nào được coi là "không bình thường"? Và vì vậy thì việc đánh giá, xếp loại đối với những em này sẽ thực hiện lúc nào? (lúc kiểm tra chính thức hay sau khi đã kiểm tra lại?). Và nếu lấy điểm kiểm tra sau khi kiểm tra lại để xếp loại thì lại tiếp tục thiếu công bằng với những em đã kiểm tra lần 1 và đã được xếp loại,...... và chúng ta sẽ xây dựng 1 bảng tính với các công thức xử lý bổ sung như thế nào nữa?....

.....Lại lạm bàn..... cho nên một lần nữa cho tôi được xin lỗi diễn đàn

(Trong phần trình bày ý kiến của mình, Tôi đã dùng quá nhiều "và")

Trân trọng cảm ơn các bạn

havietchuong
08-11-09, 08:31 AM
Cám ơn các bạn đã quan tâm.

Tôi không ngờ chỉ một việc tìm hiểu rất bình thường của tôi, chỉ đơn giản là nhờ các bạn có hiểu biết nhiều về Excel hơn tôi, giúp đỡ tôi về cách thiết lập các công thức bằng những hàm trên Excel để giải quyết được yêu cầu của bảng tính (Tôi có đính kèm theo). Chỉ có thế thôi.

Thật tình tôi không muốn bàn về sự đúng sai, hợp lí hay không hợp lí của văn bản cả. Và đây lại là Thông tư của Bộ (một cơ quan đứng đầu cả nước). Cho nên trong một ý kiến với bạn, tôi có dùng câu "Tôi không dám nói như bạn là văn bản còn nhiều chỗ chưa rõ."

Tuy đã vòng vo 5 điều, 7 chuyện, cuối cùng tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ của bạn logica bảng tính tôi đã được công thức rất hay. Từ đó tôi đã thử nâng thêm 10, 11 môn và được EXCEL thông minh tự đáp ứng được sự thay đổi này.
Tôi chỉ mong có thế thôi. Không có gì lớn cả, phải không các bạn.

Cuối cùng cho tôi trân trọng gởi lời cám ơn đến tất cả các bạn, chúc các bạn luôn vui vẻ và diễn đàn chúng ta sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng chúng ta. Cám ơn.

Mời cá bạn xem file đính kèm.

logica
08-11-09, 10:45 AM
Cám ơn các bạn đã quan tâm.

Tôi không ngờ chỉ một việc tìm hiểu rất bình thường của tôi, chỉ đơn giản là nhờ các bạn có hiểu biết nhiều về Excel hơn tôi, giúp đỡ tôi về cách thiết lập các công thức bằng những hàm trên Excel để giải quyết được yêu cầu của bảng tính (Tôi có đính kèm theo). Chỉ có thế thôi.

Thật tình tôi không muốn bàn về sự đúng sai, hợp lí hay không hợp lí của văn bản cả. Và đây lại là Thông tư của Bộ (một cơ quan đứng đầu cả nước). Cho nên trong một ý kiến với bạn, tôi có dùng câu "Tôi không dám nói như bạn là văn bản còn nhiều chỗ chưa rõ."

Tuy đã vòng vo 5 điều, 7 chuyện, cuối cùng tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ của bạn logica bảng tính tôi đã được công thức rất hay. Từ đó tôi đã thử nâng thêm 10, 11 môn và được EXCEL thông minh tự đáp ứng được sự thay đổi này.
Tôi chỉ mong có thế thôi. Không có gì lớn cả, phải không các bạn.

Cuối cùng cho tôi trân trọng gởi lời cám ơn đến tất cả các bạn, chúc các bạn luôn vui vẻ và diễn đàn chúng ta sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng chúng ta. Cám ơn.

Mời cá bạn xem file đính kèm.
Dĩ nhiên khi lập công thức cho bạn tôi cũng nghĩ rằng để bạn tham khảo vì tuy không hiểu lắm về yêu cầu xếp loại của bộ nhưng cũng nhận thấy trong yêu cầu bạn nêu ra có gì đó hơi bất hợp lý một chút. Ví dụ như học các môn chính đạt giỏi mà chỉ cần một môn ràng buộc không đạt thì lại bị xếp loại yếu (tội nghiệp quá +-+-+-+)
Trong công thức của bạn dùng if(COUNTA(C16:L16)<9 ...) thì sao bạn không dùng
if(countif(C16:L16,"")>0,..). Khi đó khỏi cần biết là bao nhiêu môn cũng được cả!
Chúc bạn thành công!

le phuong van
08-11-09, 11:18 AM
Do có nhiều môn (9 môn) nên việc xếp loại học sinh, tôi gặp khó khăn, nhờ các bạn giúp đỡ (tập tin đính kèm).-\\/.
Chú ý gõ khai báo lớp trước khi cho điểm, khi đó trên bảng tính sẽ hiện hoặc ẩn các môn học ứng với khối lớp đó. Môn không học mà cho điểm hoặc ngược lại môn có học mà không cho điểm thì máy sẽ không xếp loại. (Nhớ xếp loại hạnh kiểm luôn)
Bạn tham khảo tạm, sẽ có bản đầy đủ hơn ( có tỉ lệ, Pll)

havietchuong
08-11-09, 11:20 AM
Dĩ nhiên khi lập công thức cho bạn tôi cũng nghĩ rằng để bạn tham khảo vì tuy không hiểu lắm về yêu cầu xếp loại của bộ nhưng cũng nhận thấy trong yêu cầu bạn nêu ra có gì đó hơi bất hợp lý một chút. Ví dụ như học các môn chính đạt giỏi mà chỉ cần một môn ràng buộc không đạt thì lại bị xếp loại yếu (tội nghiệp quá +-+-+-+)
Trong công thức của bạn dùng if(COUNTA(C16:L16)<9 ...) thì sao bạn không dùng
if(countif(C16:L16,"")>0,..). Khi đó khỏi cần biết là bao nhiêu môn cũng được cả!
Chúc bạn thành công!

Cám ơn bạn có quan tâm. Tôi là người trong ngành, đôi khi cũng chưa thỏa mãn về những quy định chung, nhưng tính chấp hành ta cứ thực hiện. Đúng, sai gì đó sẽ có người chịu trách nhiệm. Ngày mai, thế hệ sau, chắc sẽ có những điều tốt hơn. Mong như vậy bạn nhé.
Trở lại 2 công thức bạn nêu rất đúng, xem kĩ ra gần giống như nhau.

logica
08-11-09, 11:37 AM
Cám ơn bạn có quan tâm. Tôi là người trong ngành, đôi khi cũng chưa thỏa mãn về những quy định chung, nhưng tính chấp hành ta cứ thực hiện. Đúng, sai gì đó sẽ có người chịu trách nhiệm. Ngày mai, thế hệ sau, chắc sẽ có những điều tốt hơn. Mong như vậy bạn nhé.
Trở lại 2 công thức bạn nêu rất đúng, xem kĩ ra gần giống như nhau.
Có lẽ công việc của chúng ta có nhiều điểm giống nhau! Dĩ nhiên đã là qui định thì chúng ta cần phải chấp hành rồi tuy nhiên hãy vì một ngày mai, vì những thế hệ sau mà chúng ta cũng nên mạnh dạn góp ý thẳng thắn vào những tồn tại và khuyết điểm chứ! Có thay đổi được hay không không do mình quyết định nhưng chúng ta nếu ai cũng làm việc hết tinh thần và trách nhiệm của mình thì chắc chắn rằng một Việt Nam chúng ta ngày mai sẽ không thua kém một cường quốc nào trên thế giới!

havietchuong
08-11-09, 04:52 PM
Các bạn thân mến. Tôi cũng rất đồng tình với đa số các bạn. Dù một tình huống éo le, dù một chuyện hiếm có xảy ra, dĩ nhiên là nó có thể xảy ra, cho nên với những ý kiến của các bạn, tôi hy vọng sẽ được những người soạn thảo văn bản đọc được những tâm tình này để có một suy nghĩ tính toán phù hợp hơn.
Một lần nữa tôi thành thật cám ơn các bạn đã nhiệt tình đáp ứng được yêu cầu của cá nhân tôi.

thuanduc08
15-11-09, 09:22 PM
Chào các bác. Khi đọc các bài viết này tôi mới thấy các bác đều quan tâm và nắm bắt rất rõ về cách tính điểm và các quyết định. Các bác cho em hỏi đã bác nào làm chương trình quản lý thể lực học sinh của cấp I chưa. Cho em tham khảo với. Em đang phải làm vấn đề này mà thấy khó quá.

thuanduc08
15-11-09, 09:36 PM
Điều này không khó, tôi gửi một lớp mà tôi đã làm cho bạn tham khảo nhé. có gì góp ý giùm. Nếu đúng ý bạn thì chúc bạn thành công.

SA_DQ
16-11-09, 07:03 AM
Dù một tình huống éo le, dù một chuyện hiếm có xảy ra, dĩ nhiên là nó có thể xảy ra, cho nên với những ý kiến của các bạn, tôi hy vọng sẽ được những người soạn thảo văn bản đọc được những tâm tình này để có một suy nghĩ tính toán phù hợp hơn.
(1)

Option Explicit
Function XepLoaiL5(Diem As Range, DanhGia As Range, _
Optional XepLoai As Boolean = True) As String
Dim Rng As Range

Set Rng = Union(Diem, DanhGia)
With Application.WorksheetFunction
If .CountA(Rng) < Rng.Count Then
XepLoaiL5 = ""
Else
If .CountIf(DanhGia, "B") > 0 Then
XepLoaiL5 = "Yeu"
ElseIf .CountIf(Diem, "TB") > 0 Then
XepLoaiL5 = "TB"
ElseIf .CountIf(Diem, "K") > 0 Then
XepLoaiL5 = "Kha"
ElseIf .CountIf(Diem, "G") = 4 Then
XepLoaiL5 = "Gioi"
Else
XepLoaiL5 = "Yeu"
End If
End If
End With
If Not XepLoai Then
If XepLoaiL5 = "Gioi" Then
XepLoaiL5 = "HS Gioi"
ElseIf XepLoaiL5 = "Kha" Then
XepLoaiL5 = "HS Tien Tien"
Else
XepLoaiL5 = ""
End If
End If
End Function

Hướng dẫn sử dụng trước khi xài:
Tại [L5] ta nhập cú pháp =XeploaiL5(C5:F5, G5:K5)
& Tại bên phải liền kề ta nhập cú pháp: =XeploaiL5(C5:F5, G5:K5, FALSE)
Chú í: Ta có thể mở rọng vùng đánh giá (& cả vùng cho diểm) một cách tùy thích luôn!) :-= --=0 :-=

(2) Mình lại thấy phảng phất đâu đó chuyến xúi người ta chạy theo bệnh thành tích đó mà!

havietchuong
17-11-09, 04:46 PM
Điều này không khó, tôi gửi một lớp mà tôi đã làm cho bạn tham khảo nhé. có gì góp ý giùm. Nếu đúng ý bạn thì chúc bạn thành công.

Tôi đã xem qua tập tin của bạn.
Tôi có ý kiến như sau:
-Bài rất chi tiết, đẹp, cần thiết.
-Sheet TONGHOP, cột LENLOP và cột KHENTHUONG công thức như vậy chưa tổng quát bạn ạ. Các môn được đánh giá bằng nhận xét vẫn có ảnh hưởng đến 2 nội dung này.
Ví dụ: Em có số thứ tự 1, có xếp loại cuối năm môn Kĩ Thuật là loại B thì sao?
Bạn xem lại nha.
Bạn xem thử bảng thống kê nhỏ này.