PDA

View Full Version : Về phương pháp bình quân gia quyềnduongsatdn
16-07-07, 09:06 AM
Không rõ chủ đề này gửi ở đây có phạm quy không?
Xin các bạn chỉ giúp cách tính hệ số điều chỉnh máy thi công thực hiện theo thông tư số 07/2006/TT-BXD cho lương 450 và 350. (Trích TT: Chi phí máy thi công trong dự toán tính theo đơn giá địa phương với bảng giá ca máy và thiết bị thi công đã tính với mức lương tối thiểu là 350.000 đồng và chi phí nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm tính thì hệ số điều chỉnh (KĐCMTC ) được xác định bằng phương pháp bình quân gia quyền của chi phí theo nhóm máy.)
Xin được trợ giúp: Phương pháp bình quân gia quyền là gì? Phạm vi áp dùng và cách tính toán.
,,,,,,, "Hơn 150 lần đọc rồi mà không ai giúp được mình sao???"

ThuNghi
22-09-07, 10:23 AM
Phương pháp bình quân gia quyền là gì?
Tôi o rành XD
Phương pháp bình quân gia quyền là Phương pháp bình quân gia quyền chớ là gì.
Theo kế tóan. Bình quân gia quyền theo từng lần NX, hay theo định kỳ, ie
Đơn Giá BQ xuất = (GT đầu kỳ + GT nhập trong kỳ)/(SL DK + SLPS trong kỳ).
Nếu có vd thì dễ hiểu hơn

trandangkhoi
22-09-07, 10:40 AM
Bác cho ví dụ và số liệu đi em tính toán cho

Mr Okebab
22-09-07, 10:54 AM
,,,,,,, "Hơn 170 lần đọc rồi mà không ai giúp được mình sao???"

bài của bạn quá chung chung (với trường hợp áp dụng bình quân gia quyền)
Bạn phải hiểu rõ bình quân gia quyền là gì (Thời điểm, thời kỳ) ?? Sau đó mới áp dụng được.

Thân!

minhnc
22-09-07, 09:04 PM
Cái này bạn vào : dutoancongtrinh.com thì có lẽ hay hơn. Bên đó có các bác ở viện kinh tế xây dựng, rất rõ vấn đề này

dat2007
23-09-07, 12:06 AM
Câu hỏi của bạn thật ra đơn giản thôi nhưng cách bạn đặt vấn đề lại tổng quát quá làm mọi người không hiểu.

Do đó tôi phải trình bày từ lý thuyết như sau:

1. Phương pháp bình quân gia quyền
Là phương pháp xác định giá trị bình quân của một dãy số trong đó có sự tham gia của các quyền số được lựa chọn (các quyền số là các đại lượng có quan hệ với các giá trịcủa dãy số)
2.Chi phí máy thi công (M) :
Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị (kể cả máy chính, máy phụ và máy công cụ) cần thiết trực tiếp tham gia để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác.
Chi phí máy thi công bao gồm : chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, tiền lương của công nhân điều khiển và phục vụ máy, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy

Tổng chi phí máy thi công (M) cho một ca được xác định theo công thức:
M = Qi x Mi (1+Kmtc )
Với:
Qi - Khối lượng công tác thứ i
Mi - Chi phí máy thi công của tác thứ i
Kmtc - Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công (nếu có)

Sở dĩ phải đưa hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công là do:
+Trường hợp thay đổi do điều kiện thi công (điều kiện địa hình, khó, dễ, tiến độ nhanh chậm của công trình,...) thì tính toán điều chỉnh tăng, giảm trị số định mức theo điều kiện tổ chức thi công hoặc theo kinh nghiệm của chuyên gia và các tổ chức chuyên môn.
+Trường hợp thay đổi do tăng hoặc giảm công suất máy thi công thì điều chỉnh theo nguyên tắc: công suất tăng thì giảm trị số và ngược lại.

Kmtc được xác định bằng tổng các tích của tỷ trọng bình quân chi phí nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu nhân với chỉ số giá ca máy thi công xây dựng của nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu này

Việc tính toán Kmtc thông thường hiện nay trong công tác lập dự toán thường xác định theo kinh nghiệm là chính (mặc dù đã có văn bản hướng dẫn thực hiện)

Nếu bạn cần tìm hiểu thì có thể tham khảo phương pháp tính trong hai thông tư số 05/2007/TT-BXD ; 07/2007/TT-BXD đặc biệt là công văn 1599/BXD-VP vừa mới ban hành tháng 7 năm 2007
Các VB trên bạn tải từ:http://www.savefile.com/files/1073778

longpvan
28-01-08, 08:39 AM
1. Số bình quân

Số bình quân đôi khi còn gọi là số trung bình. Đây là chỉ tiêu biểu hiện mức độ điển hình của một tổng thểgồm nhiều đơn vị cùng loại, theo một tiêu thức nào đó. Số bình quân được sử dụng phổ biến trong thống kê để nêu lên đặc điểm chung nhất, phổ biến nhất của hiện tượng kinh tế - xã hội nói chung và môi trường nói riêng, trong các điều kiện thời gian và không gian cụ thể. Ví dụ, nhiệt độ không khí bình quân các tháng mùa hè tại một trạm đo nào đó là mức nhiệt độ phổ biến nhất đại diện cho các mức nhiệt độ đo được tại các thời điểm khác nhau của trạm đo ấy vào thời gian các tháng mùa hè.

Số bình quân còn được dùng để so sánh đặc điểm của những hiện tượng không có cùng một qui mô, hay làm căn cứ để đánh giá trình độ đồng đều của các đơn vị tổng thể. Ví dụ số bình quân của một đơn vị qui mô lớn có thể so sánh với số bình quân của một đơn vị có qui mô nhỏ hơn.

Có nhiều loại số bình quân khác nhau. Trong thống kê môi trường người ta thường dùng các loại số bình quân số học, số bình quân điều hoà, số bình quân hình học, mốt và số trung vị.

Xét theo vai trò đóng góp khác nhau của các thành phần tham gia bình quân hoá với số bình quân chung được chia thành số bình quân giản đơn và số bình quân gia quyền.

Bình quân giản đơn: được tính trên cơ sở các thành phần tham gia bình quân hoá có vai trò về qui mô (tần số) đóng góp như nhau.

Bình quân gia quyền: được tính trên cơ sở các thành phần tham gia bình quân hoá có vai trò về qui mô (tần số) đóng góp khác nhau.

Bổ sung:
Số bình quân gia quyền

Số bình quân gia quyền (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%E1%BB%91_b%C3%ACnh_qu%C3%A2n_gia _quy%E1%BB%81n&action=edit) được sử dụng khi ta muốn kết hợp các số bình quân từ các mẫu với các kích thước khác nhau từ cùng một tổng thể chung:
http://upload.wikimedia.org/math/e/a/f/eaf250b14f267de9c3a4294929260857.png Các trọng số wi biểu diễn biên của mẫu i. Trong các ứng dụng khác, chúng biểu diễn một độ đo độ tin cậy của ảnh hưởng của mẫu lên trung bình bằng các giá trị tương ứng.

PhanTuHuong
28-01-08, 01:21 PM
Gửi anh longpvan:
Chưa hiểu anh phổ biến kiến thức chung hay liên quan đến Excel?

Ngành kỹ thuật gọi đó là phương pháp bình phương bé nhất và đã đề cập trong diễn đàn rồi.

Còn đặc trưng thống kê của đại lượng ngẫu nhiên biến thiên liên tục là giá trị trung bình (Kỳ vọng), Phương sai hoặc độ lệch bình phương trung bình, Hệ số biến đổi. Các hàm này đã được xây dựng sẵn trong Excel rồi.

onetwo
08-03-08, 12:41 AM
Không rõ chủ đề này gửi ở đây có phạm quy không?
Xin các bạn chỉ giúp cách tính hệ số điều chỉnh máy thi công thực hiện theo thông tư số 07/2006/TT-BXD cho lương 450 và 350. (Trích TT: Chi phí máy thi công trong dự toán tính theo đơn giá địa phương với bảng giá ca máy và thiết bị thi công đã tính với mức lương tối thiểu là 350.000 đồng và chi phí nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm tính thì hệ số điều chỉnh (KĐCMTC ) được xác định bằng phương pháp bình quân gia quyền của chi phí theo nhóm máy.)
Xin được trợ giúp: Phương pháp bình quân gia quyền là gì? Phạm vi áp dùng và cách tính toán.
,,,,,,, "Hơn 150 lần đọc rồi mà không ai giúp được mình sao???"

Theo tôi, Bài toán này đơn giản bạn chỉ cần tính Bình quân gia quyền của chi phí theo nhóm máy mà thôi!
http://upload.wikimedia.org/math/e/a/f/eaf250b14f267de9c3a4294929260857.png

Tiger62
22-08-08, 10:20 PM
Phương pháp bình quân gia quyền là một phương pháp tính toán thông thường trong cuộc sống hàng ngày. Về mặt toán học thì là một phương pháp tính toán trong môn thống kê toán. Để đơn giản và dễ hiểu thì ta có thể hiểu đó là cách tìm giá trị trung bìnhcủa một số đại lượng theo một số yếu tố, các thành phần tham gia vào quá trình tính toán đó gọi là các quyền số . Ứng dụng mà hầu hết mọi người đều biết đó là dùng để chia tiền lương sản phẩm, tiền thưởng theo hệ số lương, ngày công, hệ số a/b/c,...Nếu ta dùng cả 3 yếu tố trên để chia tiền thì nhân cả 3 yếu tố với nhau thành quyền số của 1 người, sau đó SUM cả của n người thì được tổng giá trị quyền số, tiếp đó chia tổng số tiền cho tổng quyền số được số bình quân gia quyền. Dùng số BQg/q này nhân với quyền số(tổng hệ số) của mỗi người thì có số tiền của từng người. Đơn giản vậy nhưng cũng cần chú ý trong khi tính quyền số như thế nào khi chia thì cũng phải nhân lại đúng số đó. Đã có trường hợp tính quyền số có 4 yếu tố nhưng khi nhân lại dùng chỉ có 3 yếu tố nên kết quả cảm thấy mơ hồ gần đúng. Đây là trường hợp xảy ra khi tính máy tính tay năm 1987 ở đơn vị tôi do đ/c phó phòng chuyên tu cắt bớt công thức của tôi, thông cảm thôi vì chỉ cần tính tắt con tính tam suất anh ấy cũng không hiểu nhưng khi phát biểu thì hoành tá tràng lắm.

rose84
27-07-09, 01:59 PM
các anh chị ơi
bên cty em đang làm có nhiều mặt hàng quá, giấy viết đủ loại, vậy nếu em tính đơn giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền thì làm như thế nào.
cùng loại hàng nhưng cuốn lớn cuốn nhỏ vậy mình tính theo đơn giá bình quân gia quyên liên hoàn được không?

rất mong sự giúp đỡ của các anh chị, em chân thành cám ơn

rose84
27-07-09, 02:03 PM
vậy đối với nhiều loại hàng hóa khách nhau thì tính giá xuất kho bình quân gia quyền liên hoàn như thế nào????

TrungChinhs
27-07-09, 05:07 PM
Lý thuyết và công thức Bình quân gia quyền tương đối trừu tượng nhưng cách tính thì rất đơn giản bạn có thể xem ví dụ trong file đính kèm để hiểu rõ hơn và vận dụng vào công việc của bạn.

ks_tuan
10-10-10, 06:29 PM
dễ ợt. bình quân có tính đến trọng số (hay gọi là bình quân gia quyền) = Sum(Xi*Fi)/Sum(Fi), với Fi là số lần giá trị của Xi.:D

phucbi56
14-02-14, 07:04 PM
Các bạn cho hỏi: ví dụ có số liệu Vòng quay VLĐ quý 1 là 3 vòng, quý 2 là 3,5 vòng, Q3 là 3,8 vòng, Q4 là 3,8 vòng. Vậy tính Vòng quay VLĐ bình quân gia quyền như thế nào theo công thức?

phucbi56
17-02-14, 08:09 PM
Mong các bạn trợ giúp