PDA

View Full Version : Hạch toán Chênh lệch tỷ giáDuong gia
16-10-09, 08:35 AM
Chào các bạn, mong các bạn chỉ giúp vấn đề sau: Cty mình mở LC nhập lô hàng trị giá 20.000$ với tỷ giá mua đô của NH là 17.840VND/USD = 356.800.000. Nhưng khi làm thủ tục, hải quan ghi trên tờ khai với tỷ giá 16.700VND/USD. Họ tính thuế theo tỷ giá này. Khi hàng nhập về kho mình khai thuế và định khoản: No 1561 : 334.000.000 Co 331 : 334.000.000 Co 33312 : 16.700.000 (thuế GTGT 5%, còn thuế NK =0) Khi NH ttoán cho khách hàng: No 331/Co 1122 : 20.000$ (tương đương 356.800.000đ) Như vậy khoản chênh lệch 356.800.000 - 334.000.000 = 22.800.000 thì hạch toán thế nào, có đưa vô 1562 không hay ... Mong các bạn chỉ giúp. Thanks

tongquangtuyen
16-10-09, 08:59 AM
Bạn ghi khoản chênh lệch thanh toán đó như sau :
Nợ 635/ Có 331 : 22.800.000

agiap
16-10-09, 10:36 AM
Bạn hạch toán như sau:
- Ký quỹ mở LC:
Nợ TK 144: 20.000 x 17.840=356.800.000
Có TK 111, 112: 356.800.000
- Nhập Kho:
Nợ TK 156: 20.000 x 16.750 = 351.750.000
Có TK 331: 335.000.000
Có TK 333: 16.750.000
- Trả tiền:
Nợ TK 331: 335.000.000
Có TK 144: 335.000.000
- Thu lại tiền ký quỹ:
Nợ TK 111, 112: 21.800.000
Có TK 144: 21.800.000
Thân!

tungnguyen_kt
16-10-09, 11:12 AM
No 1561 : 334.000.000
Co 331 : 334.000.000
Co 33312 : 16.700.000 (thuế GTGT 5%, còn thuế NK =0)

Bạn xem lại Cân đối Nợ/có
Bạn hạch toán như sau:
- Ký quỹ mở LC:
Nợ TK 144: 20.000 x 17.840=356.800.000
Có TK 111, 112: 356.800.000
- Nhập Kho:
Nợ TK 156: 20.000 x 16.750 = 351.750.000
Có TK 331: 335.000.000
Có TK 333: 16.750.000
- Trả tiền:
Nợ TK 331: 335.000.000
Có TK 144: 335.000.000
- Thu lại tiền ký quỹ:
Nợ TK 111, 112: 21.800.000
Có TK 144: 21.800.000
Thân!

Xem lại dùm tại sao trả tiền như thế trong khi

Khi NH ttoán cho khách hàng: No 331/Co 1122 : 20.000$ (tương đương 356.800.000đ)

solomon2211
16-10-09, 11:41 AM
Khi mở LC trả chậm, thường tiền ký quỹ là tiền mà ngân hàng chưa trích từ tài khoản của mình, mà chỉ khóa số tiền đó lại thôi. Cho nên tỷ giá lúc mở LC chưa được hạch toán gì cả (chỉ là để tham khảo thôi).

Khi nhập hàng và hoàn tất kê khai hải quan, hạch toán như sau:

1) Hạch toán nhập hàng và ghi nhận công nợ phải trả:
Nợ 1561 / Có 331: $20.000 x tỷ giá hạch toán (có thể khác với tỷ giá hải quan -- giả sử 16.700) = 334.000.000

2) Ghi nhận thuế GTGT phải nộp:
Nợ 1335 / Có 3331: $ 20.000 x 16700 x 5% = 16.700.000

Dùng tài khoản 1335 để ghi nhận khoản thuế GTGT đầu vào từ khâu nhập khẩu chưa nộp, nhưng đã ghi nhận số phải nộp

3) Khi nộp thuế GTGT:
Nợ 3331 / Có 112: 16.700.000
Nợ 1333 / Có 1335 --> Ghi nhận số thuế GTGT được khấu trừ

4) Khi thanh toán cho người bán (tỷ giá 17.840)
Nợ 3331: 334.000.000
Nợ 635: 22.800.000
Có 112: 356.800.000

like maai
20-10-09, 10:39 AM
Khi mở LC trả chậm, thường tiền ký quỹ là tiền mà ngân hàng chưa trích từ tài khoản của mình, mà chỉ khóa số tiền đó lại thôi. Cho nên tỷ giá lúc mở LC chưa được hạch toán gì cả (chỉ là để tham khảo thôi).

Khi nhập hàng và hoàn tất kê khai hải quan, hạch toán như sau:

1) Hạch toán nhập hàng và ghi nhận công nợ phải trả:
Nợ 1561 / Có 331: $20.000 x tỷ giá hạch toán (có thể khác với tỷ giá hải quan -- giả sử 16.700) = 334.000.000

2) Ghi nhận thuế GTGT phải nộp:
Nợ 1335 / Có 3331: $ 20.000 x 16700 x 5% = 16.700.000

Dùng tài khoản 1335 để ghi nhận khoản thuế GTGT đầu vào từ khâu nhập khẩu chưa nộp, nhưng đã ghi nhận số phải nộp

3) Khi nộp thuế GTGT:
Nợ 3331 / Có 112: 16.700.000
Nợ 1333 / Có 1335 --> Ghi nhận số thuế GTGT được khấu trừ

4) Khi thanh toán cho người bán (tỷ giá 17.840)
Nợ 3331: 334.000.000
Nợ 635: 22.800.000
Có 112: 356.800.000

Mình có thể hạch toán như ở dưới đây được không ?
1) Ký quỹ : mình nghĩ mặc dù ngân hàng chỉ khóa số tiền ký quỹ lại, nhưng số tiền này vẫn thể hiện trên tài khoản ngân hàng là ký quỹ, nên chắc là phải định khoản luôn
Nợ 144/ Có 1121 : 20.000 x 17.840 = 356.800.000 VND

2) Khi hàng về
+ Nợ 331 / Có 144 : 356.800.000 VND
+ Nợ 156 334.000.000 (tỉ giá 16.700)
Nợ 635 22.800.000
Có 331 356.800.000
+ Thuế GTGT : mình định hạch toán thẳng
Nợ 1331 / Có 33312 : 16.700.000
bạn cho mình hỏi tài khoản 1335 là tài khoản công ty tự thêm vào phải không?

Mấy bro/sis có thể cho ý kiến về cách hạch toán trên của mình được không ạ?

solomon2211
20-10-09, 10:55 AM
Mình có thể hạch toán như ở dưới đây được không ?
1) Ký quỹ : mình nghĩ mặc dù ngân hàng chỉ khóa số tiền ký quỹ lại, nhưng số tiền này vẫn thể hiện trên tài khoản ngân hàng là ký quỹ, nên chắc là phải định khoản luôn
Nợ 144/ Có 1121 : 20.000 x 17.840 = 356.800.000 VND

Bút toán này sẽ được ghi nhận vào cuối kỳ kế toán. Chủ yếu là khi xác nhận số dư kiểm toán. Có thể không thực hiện trong kỳ. Nhưng nếu hạch toán cũng không ảnh hưởng.2) Khi hàng về
+ Nợ 331 / Có 144 : 356.800.000 VND
+ Nợ 156 334.000.000 (tỉ giá 16.700)
Nợ 635 22.800.000
Có 331 356.800.000
Chỗ này có vấn đề. Tỷ giá lúc này chưa chắc bằng với tỷ giá lúc mở L/C. Giá trị hàng nhập kho không thể lấy tỷ giá tính thuế Hải Quan được. Đồng thời, đối với L/C trả chậm, tài khoản 331 vẫn phải còn số dư chứ. Đến thời điểm thanh toán, giả sử tỷ giá thấp hơn lúc mở L/C, ngân hàng bán USD với giá trị VND thấp hơn, tiền VND bị trừ ít hơn. Phát sinh lỗ/lãi chỉ xảy ra khi thanh toán cho người bán thôi.+ Thuế GTGT : mình định hạch toán thẳng
Nợ 1331 / Có 33312 : 16.700.000
bạn cho mình hỏi tài khoản 1335 là tài khoản công ty tự thêm vào phải không?
Thuế GTGT đầu vào hạch toán vào tài khoản 1331 phải thể hiện trên báo cáo thuế GTGT. Nguyên tắc để kê khai khấu trừ là phải có chứng từ (hóa đơn GTGT, giấy nộp tiền vào NSNN). Thời điểm nhập hàng nếu được ân hạn thuế thì sau 1 khoảng thời gian (có thể 30 ngày) mới nộp. Như vậy, không thể hạch toán thuế GTGT được khấu trừ. Cho nên dùng tài khoản 1335 (mở thêm) để hạch toán.

like maai
20-10-09, 01:10 PM
Chỗ này có vấn đề. Tỷ giá lúc này chưa chắc bằng với tỷ giá lúc mở L/C. Giá trị hàng nhập kho không thể lấy tỷ giá tính thuế Hải Quan được. Đồng thời, đối với L/C trả chậm, tài khoản 331 vẫn phải còn số dư chứ. Đến thời điểm thanh toán, giả sử tỷ giá thấp hơn lúc mở L/C, ngân hàng bán USD với giá trị VND thấp hơn, tiền VND bị trừ ít hơn. Phát sinh lỗ/lãi chỉ xảy ra khi thanh toán cho người bán thôi.

Thuế GTGT đầu vào hạch toán vào tài khoản 1331 phải thể hiện trên báo cáo thuế GTGT. Nguyên tắc để kê khai khấu trừ là phải có chứng từ (hóa đơn GTGT, giấy nộp tiền vào NSNN). Thời điểm nhập hàng nếu được ân hạn thuế thì sau 1 khoảng thời gian (có thể 30 ngày) mới nộp. Như vậy, không thể hạch toán thuế GTGT được khấu trừ. Cho nên dùng tài khoản 1335 (mở thêm) để hạch toán.

Vậy "giá trị hàng nhập kho không thể lấy theo tỷ giá tính thuế của hải quan được" phải không bạn? Bạn có thể cho mình xin quyết định nào quy định điều kiện này được không ạ? <vì mấy hôm nay mình cũng đang tìm công văn quy định giá hàng nhập kho là theo tỷ giá nào, chỉ thấy ghi theo tỷ giá liên ngân hàng = tỷ giá hải quan-+*/>. Chính việc này khiến cho doanh thu của công ty tăng lên rất nhiều.

Nãy giờ mình nhìn lộn thành L/C trả ngay, vì L/C trả ngay khi bộ chứng từ về phải thanh toán liền.
Nhưng nếu là L/C trả chậm thì mình vẫn treo ở TK 144, đến khi nào thanh toán thì dùng N331/C144 được không ạ?

Mình không biết ở những ngân hàng khác như thế nào, chứ bên ngân hàng ACB mình đang giao dịch, khi mình ký quỹ thì khoản ký quỹ cũng sẽ là ngoại tệ, tức là công ty mình sẽ dùng tiền đồng mua ngoại tệ ngân hàng bán, khoản ký quỹ này ngân hàng sẽ cho vào một tài khoản ký quỹ bằng ngoại tệ, không được dùng đến cho đến khi thanh toán L/C, nên sẽ không có chênh lệch tỷ giá.

Vậy TK 1335 tên là gì vậy bạn? Mình có thể hạch toán Nợ 1331/Có 33312 khi nào nộp thuế được không?

Mong mấy bro/sis góp chút ý kiến!
Cám ơn!

Người Đưa Tin
22-10-09, 10:14 AM
Chỗ này có vấn đề. Tỷ giá lúc này chưa chắc bằng với tỷ giá lúc mở L/C. Giá trị hàng nhập kho không thể lấy tỷ giá tính thuế Hải Quan được. Đồng thời, đối với L/C trả chậm, tài khoản 331 vẫn phải còn số dư chứ. Đến thời điểm thanh toán, giả sử tỷ giá thấp hơn lúc mở L/C, ngân hàng bán USD với giá trị VND thấp hơn, tiền VND bị trừ ít hơn. Phát sinh lỗ/lãi chỉ xảy ra khi thanh toán cho người bán thôi.Vậy "giá trị hàng nhập kho không thể lấy theo tỷ giá tính thuế của hải quan được" phải không bạn? Bạn có thể cho mình xin quyết định nào quy định điều kiện này được không ạ? <vì mấy hôm nay mình cũng đang tìm công văn quy định giá hàng nhập kho là theo tỷ giá nào, chỉ thấy ghi theo tỷ giá liên ngân hàng = tỷ giá hải quan>. Chính việc này khiến cho doanh thu của công ty tăng lên rất nhiều.

Do không có theo dõi từ đầu topic - Nay xin phép bổ sung "Vấn đề nhập kho hàng NK thì lấy theo tỉ giá tờ khai HQ hay là tỉ giá nào?"

Giá trị hàng nhập kho sẽ được lấy theo tỉ giá thởi điểm mở tờ khai.

Xin trả lời nhanh - và nếu có thời gian mình sẽ quay vào lại đề tài này.

ThuNghi
22-10-09, 10:36 AM
Do không có theo dõi từ đầu topic - Nay xin phép bổ sung "Vấn đề nhập kho hàng NK thì lấy theo tỉ giá tờ khai HQ hay là tỉ giá nào?"

Giá trị hàng nhập kho sẽ được lấy theo tỉ giá thởi điểm mở tờ khai.

Xin trả lời nhanh - và nếu có thời gian mình sẽ quay vào lại đề tài này.
Tôi cũng lấy tỉ giá theo TK Hải Quan.
Vì TKHQ cũng là 1 chứng từ.
Còn việc hạch toán thì ghi thêm TK1335 hay chỉ ghi 133 thì không vấn đề gì.
Vì PM nó sẽ biết chuyển sang khấu trừ những khoản thuế nào mà mình đã đóng.

tungnguyen_kt
22-10-09, 10:40 AM
Do không có theo dõi từ đầu topic - Nay xin phép bổ sung "Vấn đề nhập kho hàng NK thì lấy theo tỉ giá tờ khai HQ hay là tỉ giá nào?"

Giá trị hàng nhập kho sẽ được lấy theo tỉ giá thởi điểm mở tờ khai.Nhờ bác KTGG nói rõ hơn, tỷ giá thời điểm mở tờ khai là tỷ giá nào? tỷ giá ghi trên tờ khai hay là tỷ giá ngân hàng tại thời điểm mở TK........

ThuNghi
22-10-09, 10:49 AM
Nhờ bác KTGG nói rõ hơn, tỷ giá thời điểm mở tờ khai là tỷ giá nào? tỷ giá ghi trên tờ khai hay là tỷ giá ngân hàng tại thời điểm mở TK........
Tỉ giá trên TKHQ là tỉ giá do hải quan ghi vào TK, thường là tỉ giá liên ngân hàng.
Mặc dù mình ghi tỉ giá là bao nhiêu, hải quan vẫn lấy theo tỉ giá của HQ để tính giá trị tính thuế NK...

laianhtu
22-10-09, 11:53 AM
Việc sử dụng tk1335 chỉ là "kỷ thuật" hạch toán của kế toán khi sử dụng phần mềm hoặc dùng tài khoản trung gian để xử lý các nghiệp vụ phát sinh cho thuận lợi trong quá trình làm kế toán. Tỷ giá tờ khai nhập khẩu là thường xử dụng phổ biến nhất khi hạch toán hàng nhập khẩu. Dù sao Solomon cũng đưa ra một kinh nghiệm khi sử dụng tk trung gian để hạch toán và theo dõi tk thuế GTGT khấu trừ cho tiện lợi.

Thanks.
Anh Tú.
"Love is beautiful when it's unconclusive".

solomon2211
22-10-09, 11:55 AM
Vậy "giá trị hàng nhập kho không thể lấy theo tỷ giá tính thuế của hải quan được" phải không bạn? Bạn có thể cho mình xin quyết định nào quy định điều kiện này được không ạ? <vì mấy hôm nay mình cũng đang tìm công văn quy định giá hàng nhập kho là theo tỷ giá nào, chỉ thấy ghi theo tỷ giá liên ngân hàng = tỷ giá hải quan-+*/>. Chính việc này khiến cho doanh thu của công ty tăng lên rất nhiều.

Tùy theo công ty, tỷ giá hạch toán có thể là tỷ giá cố định cho mỗi tháng (có thể lấy tỷ giá cuối tháng trước làm tỷ giá hạch toán tháng này), hoặc tỷ giá thời điểm theo tỷ giá liên ngân hàng,...Nãy giờ mình nhìn lộn thành L/C trả ngay, vì L/C trả ngay khi bộ chứng từ về phải thanh toán liền.
Nhưng nếu là L/C trả chậm thì mình vẫn treo ở TK 144, đến khi nào thanh toán thì dùng N331/C144 được không ạ? Câu trả lời ở đây là được, vì tiền của bạn giờ đây không thể sử dụng cho một mục đích nào khác cả.Mình không biết ở những ngân hàng khác như thế nào, chứ bên ngân hàng ACB mình đang giao dịch, khi mình ký quỹ thì khoản ký quỹ cũng sẽ là ngoại tệ, tức là công ty mình sẽ dùng tiền đồng mua ngoại tệ ngân hàng bán, khoản ký quỹ này ngân hàng sẽ cho vào một tài khoản ký quỹ bằng ngoại tệ, không được dùng đến cho đến khi thanh toán L/C, nên sẽ không có chênh lệch tỷ giá. Điều này nên xem lại. Nếu được như vậy, công ty bạn thực sự may mắn vì thời điểm hiện tại rất khó mua USD.Vậy TK 1335 tên là gì vậy bạn? Mình có thể hạch toán Nợ 1331/Có 33312 khi nào nộp thuế được không? TK 1335 bạn có thể đặt tên là: Thuế GTGT hàng nhập khẩu chưa khấu trừ.
Nếu bạn chờ đến khi nào nộp thuế mới hạch toán Nợ 1331/Có 33312 sẽ làm cho công nợ phải trả của bạn bị ít hơn. Không thể hiện được đúng tình hình công nợ. Đồng thời, kế hoạch tiền của bạn có thể bị động. Thậm chí bạn có thể quên thanh toán khi đến hạn, như vậy không tốt cho bạn vì sẽ bị phạt.

hoaquynh407
22-10-09, 01:08 PM
Anh chị mến yêu của Hoa,

Tên đề tài : hạch toán chênh lệch tỉ giá ---> đã mang tên đề tài chung chung.

Hoa cũng có ý định trả lời, ngại bác Hải nhà em nhảy vào nói với các SMOD sao tên đề tài chung chung như thế mà mọi người cũng trả lời được. Chính vì thế, Hoa ngại trả lời mang vạ lây thêm và sẽ "được" di dời vào box vi phạm luôn thể. Ẹc ẹc ẹc

solomon2211
22-10-09, 02:41 PM
Anh chị mến yêu của Hoa,

Tên đề tài : hạch toán chênh lệch tỉ giá ---> đã mang tên đề tài chung chung.

Hoa cũng có ý định trả lời, ngại bác Hải nhà em nhảy vào nói với các SMOD sao tên đề tài chung chung như thế mà mọi người cũng trả lời được. Chính vì thế, Hoa ngại trả lời mang vạ lây thêm và sẽ "được" di dời vào box vi phạm luôn thể. Ẹc ẹc ẹc

Theo tôi thấy, chủ đề "Hạch toán chênh lệch tỉ giá" quá rõ ràng, có gì đâu gọi là vi phạm.

like maai
22-10-09, 04:24 PM
Tùy theo công ty, tỷ giá hạch toán có thể là tỷ giá cố định cho mỗi tháng (có thể lấy tỷ giá cuối tháng trước làm tỷ giá hạch toán tháng này), hoặc tỷ giá thời điểm theo tỷ giá liên ngân hàng,...

Điều này nên xem lại. Nếu được như vậy, công ty bạn thực sự may mắn vì thời điểm hiện tại rất khó mua USD.

TK 1335 bạn có thể đặt tên là: Thuế GTGT hàng nhập khẩu chưa khấu trừ.
Nếu bạn chờ đến khi nào nộp thuế mới hạch toán Nợ 1331/Có 33312 sẽ làm cho công nợ phải trả của bạn bị ít hơn. Không thể hiện được đúng tình hình công nợ. Đồng thời, kế hoạch tiền của bạn có thể bị động. Thậm chí bạn có thể quên thanh toán khi đến hạn, như vậy không tốt cho bạn vì sẽ bị phạt.

- Nếu như dùng tỷ giá hạch toán của công ty làm tỷ giá nhập kho thì công ty cần phải làm thêm chứng từ gì để chứng minh với thuế khi quyết toán.
Bên công ty mình đang nhờ dịch vụ kế toán làm hộ, họ bảo giá nhập kho chính là giá trên tờ khai hải quan, mình không thể nói gì vì không rành lắm. Nên bạn cho mình xin quy định về tỷ giá hạch toán để mình nói chuyện lại với họ được không? Cám ơn

- Không phải là công ty mình may mắn mà là vì hợp đồng ký bằng ngoại tệ, mở LC bằng ngoại tệ thì tất nhiên ký quỹ cũng phải bằng ngoại tệ, nguồn ngoại tệ tất nhiên phải tự tìm.

- À, về vấn đề nộp thuế thì mình theo dõi riêng ở ngoài nên không có quên đâu. Nhưng đúng là khi hàng về phải hạch toán TK 33312 ngay nhỉ?

- Nhưng cái định khoản của mình lúc hàng về chính xác không ạ? TK 331 là 356.800.000 đ đúng không?