PDA

View Full Version : FireFox báo lỗi "This Connection is Untrusted"



phamduylong
03-10-09, 10:04 PM
Dùng trình duyệt FireFox, mấy ngày qua bị báo lỗi khi vào Logmein.com (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=191077&postcount=14)
http://i45.photobucket.com/albums/f78/phong_lam/Logmein.jpg

Hôm nay vào facebook.com cũng bị như vậy
http://i45.photobucket.com/albums/f78/phong_lam/facebook.jpg

Nhưng dùng IE thì vẫn được. Có cách nào khắc phục lỗi này ?

PhanTuHuong
03-10-09, 10:20 PM
Thì nghĩa của nó đại loại là kết nối không được tin tưởng lắm (không an toàn).
Còn dòng phía dưới (sau What should I do): Nếu bạn thường xuyên kết nói với địa chỉ này không có vấn đề gì, thì có nghĩa lỗi này có thể là do 1 ai đó đang cố gắng mạo nhận địa chỉ này (có thể đã bị hack), và bạn không thể tiếp tục được.

phamduylong
04-10-09, 08:34 AM
Thì nghĩa của nó đại loại là kết nối không được tin tưởng lắm (không an toàn).
Còn dòng phía dưới (sau What should I do): Nếu bạn thường xuyên kết nói với địa chỉ này không có vấn đề gì, thì có nghĩa lỗi này có thể là do 1 ai đó đang cố gắng mạo nhận địa chỉ này (có thể đã bị hack), và bạn không thể tiếp tục được.
Nhưng làm cách nào để xác nhận với FF và loại bỏ thông báo này ? Mình phải qua IE để truy cập

DOSNET
05-10-09, 10:37 AM
Nhưng làm cách nào để xác nhận với FF và loại bỏ thông báo này ? Mình phải qua IE để truy cập
Anh ấn vào dòng chữ I Understand the Risks, làm theo hướng dẫn bên dưới và từ sau vào trang này sẽ không bị hỏi như vậy nữa.


Bypassing the warning

You should only bypass the warning if you're confident in both the identity of the website and the integrity of your connection - even if you trust the site, someone could be tampering with your connection. Legitimate public sites will not ask you to add connection rule exceptions - an invalid certificate can be an indication of a web page that will defraud you or steal your identity.


On the warning page, click I Understand the Risks.
Click Add Exception.... The Add Security Exception dialog will appear.
Read the text describing the problems with this site.
Click Confirm Security Exception if you want to trust the site.



Để xem thông tin chi tiết lỗi, anh tham khảo ở đây (http://support.mozilla.com/en-US/kb/This+connection+is+untrusted)

Người Về Đây
12-10-09, 08:32 PM
Cảm ơn tất cả mọi người nha . FireFox thường hay bị lỗi như vậy và lỗi khác nữa . Mình cũng hay bị gặp phải mấy lỗi này .

nampro1903
07-04-13, 09:36 AM
Rất đơn giản bạn hãy chinh sửa thời gian cho máy tính của bạn , ngày , và giờ là hết thôi

Dùng trình duyệt FireFox, mấy ngày qua bị báo lỗi khi vào Logmein.com (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=191077&postcount=14)
http://i45.photobucket.com/albums/f78/phong_lam/Logmein.jpg

Hôm nay vào facebook.com cũng bị như vậy
http://i45.photobucket.com/albums/f78/phong_lam/facebook.jpg

Nhưng dùng IE thì vẫn được. Có cách nào khắc phục lỗi này ?

letrieuhuan
21-09-13, 11:18 AM
QUÁ DỄ. Chỉnh lại múi giờ sẽ giải quyết được vấn đề trên.

cocoixoai1202
30-10-13, 08:11 AM
QUÁ DỄ. Chỉnh lại múi giờ sẽ giải quyết được vấn đề trên.

Cảm ơn bạn, chỉnh lại ngày giờ là được, thế mà mình làm mất cả buổi không được