PDA

View Full Version : Tạo đường dẫn liên kết linh hoạt giữa Excel và Accessheosua174
22-09-09, 04:09 PM
Mọi người cho em hỏi em có tạo 1 file exel link đến file access để chứa dữ liệu, đường dẫn như sau
c:\A\B\1.xls
c:\A\C\2.mdb
Em tạo pivot trong 1.xls lấy dữ liệu từ file 2.mdb. Nhưng nếu di chuyển tòan bộ thư mục A vào ổ đĩa khác hoặc máy khác thì đường dẫn vẫn không thay đổi nên máy tính báo lỗi không tìm thấy dữ liệu. Vì vậy mọi người có biết cách nào link dữ liệu mà nó chỉ link ở cấp độ thư mục chứa các file đó mà không tạo đường dẫn tuyệt đối từ ổ đĩa C: không?

Mong mọi người giúp đỡ ạ. Cảm ơn rất nhiều.

heosua174
05-10-09, 10:59 AM
hổng ai giúp đỡ mình được vấn đề ở trên sao, buồn quá.

Vu Van Hung
07-10-09, 11:19 AM
Mình cũng đang đau đầu tìm cách giải quyết này mà chưa được
Có ai biết cách chỉ giáo giúp nhé
Cám ơn nhiều

tuanqnbd
20-11-09, 08:59 PM
Mọi người cho em hỏi em có tạo 1 file exel link đến file access để chứa dữ liệu, đường dẫn như sau
c:\A\B\1.xls
c:\A\C\2.mdb
Em tạo pivot trong 1.xls lấy dữ liệu từ file 2.mdb. Nhưng nếu di chuyển tòan bộ thư mục A vào ổ đĩa khác hoặc máy khác thì đường dẫn vẫn không thay đổi nên máy tính báo lỗi không tìm thấy dữ liệu. Vì vậy mọi người có biết cách nào link dữ liệu mà nó chỉ link ở cấp độ thư mục chứa các file đó mà không tạo đường dẫn tuyệt đối từ ổ đĩa C: không?

Mong mọi người giúp đỡ ạ. Cảm ơn rất nhiều.

Bạn phải tạo đường dẫn "động" theo vị trí của file Excel bằng VBA.

Ví dụ trong câu lệnh link dữ liệu sẽ có một trường là địa chỉ source. Bạn gán phần này bằng biến ví dụ : fldLink, trong đó fldLink lấy như sau :
Dim fldGoc as string
fldGoc = ActiveWorkbook.Path
...

Lưu ý đoạn lênh kết nối dữ liệu từ Access khá phức tạp, bạn phải tìm ra đoạn yêu cầu source để chỉnh
fldLink = fldGoc &"\c"

heosua174
21-11-09, 10:45 AM
cảm ơn bạn, nhưng mình không rành lắm về VBA nên bạn chỉ thêm mình làm sao để vào đoạn VBA đó để sửa trong Ex, theo mình hiểu thì sau đó mình sẽ tìm bất cứ chỗ nào có đường dẫn đó và mình sẽ thay thế bằng biến trên, nhưng thường đường dẫn sẽ nằm trong dấu "", vậy khi thay thế mình vẫn để dấu "" hay là xoá đi?

tuanqnbd
22-11-09, 11:08 AM
cảm ơn bạn, nhưng mình không rành lắm về VBA nên bạn chỉ thêm mình làm sao để vào đoạn VBA đó để sửa trong Ex, theo mình hiểu thì sau đó mình sẽ tìm bất cứ chỗ nào có đường dẫn đó và mình sẽ thay thế bằng biến trên, nhưng thường đường dẫn sẽ nằm trong dấu "", vậy khi thay thế mình vẫn để dấu "" hay là xoá đi?
Vẫn để dấu "" để hiểu đây là một đoạn chuỗi. Chắc bạn phải post file lên hoặc nhờ ai rành VBA sửa giúp