PDA

View Full Version : Hỏi cách sử dụng hàm DatedIfott
05-09-09, 04:20 PM
nhờ các anh chị giúp em cách sử dụng hàm DATEDIF làm sao cho kết quả như í mình nhé!
em gửi file đính kèm đây. làm sao để ô so thang sẽ có kết quả như ô bên cạnh nó ấy.

vncnghia
05-09-09, 05:20 PM
Gởi bạn


tôi lấy 1 phần trong công thức và hàm excel của Ban quản trị Giải Pháp Excel cho bạn tham khảo.


Hàm DATEDIF

Chức năng : Hàm DATEDIF trả về một giá trị, là số ngày, số tháng hay số năm giữa hai khoảng thời gian theo tùy chọn.

Cấu trúc : DATEDIF(firstdate,enddate,option)

- firstdate : là Ngày bắt đầu của khoảng thời gian cần tính toán
- Enddate : là Ngày kết thúc của khoảng thời gian cần tính toán
- Option: là tùy chọn, xác định kết quả tính toán sẽ trả về trong công thức. Các tùy chọn theo sau :
+ "d" : Hàm sẽ trả về số ngày giữa hai khoảng thời gian.
+ "m" : Hàm sẽ trả về số tháng (chỉ lần phần nguyên) giữa hai khoảng thời gian.
+ "y" : Hàm sẽ trả về số năm (chỉ lần phần nguyên) giữa hai khoảng thời gian.
+ "yd" : Hàm sẽ trả về số ngày lẻ của năm (số ngày chưa tròn năm) giữa hai khoảng thời gian.
+ "ym" : Hàm sẽ trả về số tháng lẻ của năm (số tháng chưa tròn năm) giữa hai khoảng thời gian.
+ "md" : Hàm sẽ trả về số ngày lẻ của tháng (số ngày chưa tròn tháng) giữa hai khoảng thời gian.

ndu96081631
05-09-09, 06:57 PM
nhờ các anh chị giúp em cách sử dụng hàm DATEDIF làm sao cho kết quả như í mình nhé!
em gửi file đính kèm đây. làm sao để ô so thang sẽ có kết quả như ô bên cạnh nó ấy.
Đọc xong câu màu đỏ này, xong vào xem lại file, rồi lại đọc... mà chẳng hiểu cái gì
Ô bên cạnh là ô nào? Là ô D2 chăng? Nó sao?

ott
05-09-09, 07:18 PM
Đọc xong câu màu đỏ này, xong vào xem lại file, rồi lại đọc... mà chẳng hiểu cái gì
Ô bên cạnh là ô nào? Là ô D2 chăng? Nó sao?
xin lỗi em gửi lại file.

thêm nữa là em muốn tính số tháng trong các khoảng thời gian trên nhưng nó sẽ làm tròn lên: chẳng hạn như từ 10-09-2008 -> 08-09-2009 sẽ cho kết quả là 12 tháng.

ndu96081631
05-09-09, 07:33 PM
Về câu hỏi thứ nhất:

làm sao để ô so thang sẽ có kết quả như ô bên cạnh nó ấy.
Đó chẳng qua chỉ là định dạng thôi... Bạn quét chọn các cell ở cột C rồi bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + ~ là ra liền
Còn câu này

thêm nữa là em muốn tính số tháng trong các khoảng thời gian trên nhưng nó sẽ làm tròn lên: chẳng hạn như từ 10-09-2008 -> 08-09-2009 sẽ cho kết quả là 12 tháng.
Chắc ý bạn chỉ tính tháng mà không quan tâm đến ngày, Đúng không?
Vậy thử công thức này xem:

=(YEAR($B2)-YEAR($A2))*12+MONTH($B2)-MONTH($A2)

ott
05-09-09, 08:47 PM
Về câu hỏi thứ nhất:

Đó chẳng qua chỉ là định dạng thôi... Bạn quét chọn các cell ở cột C rồi bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + ~ là ra liền
Còn câu này

Chắc ý bạn chỉ tính tháng mà không quan tâm đến ngày, Đúng không?
Vậy thử công thức này xem:

=(YEAR($B2)-YEAR($A2))*12+MONTH($B2)-MONTH($A2)
cảm ơn anh. đúng í em rồi đấy ah.

kimluyen1425
24-01-13, 09:39 AM
Các anh chị ơi giúp e lập công thức của đề bài này với:
Nếu ngày hiện hành - ngày vào xưởng <= 6 tháng thì lương là 1.650.000
Nếu ngày hiện hành – ngày vào xưởng >= 7 và <= 12 tháng thì lương là 1.765.000
Nếu ngày hiện hành – ngày vào xưởng >= 13 và <= 24 tháng thì lương là 1.848.000
Nếu ngày hiện hành – ngày vào xưởng >= 25 và <=30 tháng thì lương là 1.870.000
Nếu ngày hiện hành – ngày vào xưởng >= 31 và <= 36 tháng thì lương là 1.900.000
Nếu ngày hiện hành – ngày vào xưởng >= 37 và <= 48 tháng thì lương là 1.930.000
Nếu ngày hiện hành – ngày vào xưởng >= 49 và <= 60 tháng thì lương là 1.960.000
Nếu ngày hiện hành – ngày vào xưởng >61 tháng thì lương là 1.990.000
Lập công thức bằng cách nào xin các anh chị giúp e với. E cảm ơn nhiều lắm. Câu tl xin các anh chị gửi qua mail: ltkl.hmv@gmail.com nha! Mong tl của anh chị trong time sớm nhất!

leo1286
28-05-13, 08:21 AM
Em đang thực hành sử dụng hàm Datedif, nhưng sau khi kiểm tra lại thì thấy kết quả lại không khớp nhau**~**

Có ví dụ như trong file đính kèm, mong được các anh chị hỗ trợ giải đáp thắc mắc ạ. Em cám ơn!

leo1286
28-05-13, 02:46 PM
Em đã tìm ra được lời giải đáp. Chúc anh chị tham gia GPE sẽ có thật nhiều kiến thức bổ ích :)

quantt2
05-08-13, 03:11 PM
biết ngày sinh là 15/5/1993 tính tuổi của học sinh biết năm hiện tại là 2008 ai rúp mình giải bài này với

vanle33
05-08-13, 03:17 PM
biết ngày sinh là 15/5/1993 tính tuổi của học sinh biết năm hiện tại là 2008 ai rúp mình giải bài này với
Bạn phải nói ngày tháng bao nhiêu của năm 2008 mới tính được tuổi chứ!

vuquyen10693
05-08-13, 10:26 PM
biết ngày sinh là 15/5/1993 tính tuổi của học sinh biết năm hiện tại là 2008 ai rúp mình giải bài này với
Bạn ko nói ngày, thế thì cứ trừ năm luôn thôi =2008-year(ngày sinh)
Còn nếu tính theo cả ngày sinh thì =datedif(x,y,"y").
Thân!

sealand
05-08-13, 10:55 PM
biết ngày sinh là 15/5/1993 tính tuổi của học sinh biết năm hiện tại là 2008 ai rúp mình giải bài này với

Gọi Goo 1 cái là có liền:Syntax

The syntax for the DATEDIFF function is:

DateDiff( interval, date1, date2, [firstdayofweek], [firstweekofyear] ) interval is the interval of time to use to calculate the difference between date1 and date2. Below is a list of valid interval values.

Interval Explanation
yyyy:Year
q:Quarter
m:Month
y:Day of year
d:Day
w:Weekday
ww:Week
h:Hour
n:Minute
s:Second
date1 and date2 are the two dates to calculate the difference between.

3 đối số bắt buộc của Hàm DateDiff là
+Interval: Dạng dữ liệu kết quả của Hàm. Tuỳ bạn cần mà chọn ký tự tương ứng và để trong ngoặc kép.
+Date1: Dữ liệu từ ngày dạng Date
+Date2:Dữ liệu đến ngày dạng date

(Vậy là bạn vừa chưa rõ vừa sai đối số 1 và 3, vậy thì sao mà tính)

Mình lấy 1 ví dụ nha:

Function BaoNhieuNgay(TuNgay as Date, DenNgay as Date) as Long
BaoNhieuNgay = DateDiff("d", TuNgay, DenNgay)
End Function