PDA

View Full Version : Xin hãy chỉ giúp phân biệt rõ phí và lệ phíDauthivan
03-09-09, 09:54 AM
Em đọc nhiều văn bản nói đến phí và lệ phí rồi, nhưng em thấy khái niệm nói cứ tương tự như nhau thật khó phân biệt. Anh chị nào hiểu về bản chất của hai loại khái niệm này giúp em với (nếu lấy ví dụ thêm càng tốt). Em xin cảm ơn nhiều./.

linhnguyen1984
03-09-09, 10:21 AM
Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả khi được một tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ được qui định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Pháp lệnh Phí và Lệ phí. ví dụ nhu phí trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, thông tin, an ninh trật tự,văn hoá, giáo dục, y tế...
còn lệ phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước hoặc tổ chức được ủy quyền phục vụ công việc quản lý Nhà nước được qui định trong danh mục Lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh Phí và Lệ phí.
Về cơ bản chúng giống nhau là điều trả phí khi bạn sử dụng dịch vụ. Túm lại như thế này nà: Phí như là học phí bạn đóg khi đi học vậy, còn lệ phí thì khi bạn công chứng giấy tờ như chứg minh nè,hộ khẩu... bạn phải trả phí dịch vụ ấy.. thường thì phí và lệ phí do cơ quan Thuế quản lý.
Phí và lệ phí là 1 phần của khoản thu của nhà nước minh ấy, gom tất cả những khoản thu lại và điều phối chug

Phanhanhdai
03-09-09, 03:21 PM
Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả khi được một tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ được qui định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Pháp lệnh Phí và Lệ phí. ví dụ nhu phí trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, thông tin, an ninh trật tự,văn hoá, giáo dục, y tế...
còn lệ phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước hoặc tổ chức được ủy quyền phục vụ công việc quản lý Nhà nước được qui định trong danh mục Lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh Phí và Lệ phí.
Về cơ bản chúng giống nhau là điều trả phí khi bạn sử dụng dịch vụ. Túm lại như thế này nà: Phí như là học phí bạn đóg khi đi học vậy, còn lệ phí thì khi bạn công chứng giấy tờ như chứg minh nè,hộ khẩu... bạn phải trả phí dịch vụ ấy.. thường thì phí và lệ phí do cơ quan Thuế quản lý.
Phí và lệ phí là 1 phần của khoản thu của nhà nước minh ấy, gom tất cả những khoản thu lại và điều phối chug
Em hiểu là phí và lệ phí đều là tiền ta phải trả khi được cấp một dịch vụ (do các tổ chức, cá nhân hay nhà nước) cung cấp. Bản chất không có gì khó hiểu nhưng mình không hiểu sao lại phải phân biệt ra hai loại từ ngữ như vậy mà không gộp vào làm 1 ví dụ chỉ gọi chung là phí thôi có phải đỡ phức tạp không?

Người Đưa Tin
03-09-09, 03:54 PM
Nhân các bác đang trao đổi vấn đề này, em xin ké gởi cho các bác 1 tài liệu về kế toán quản trị. Trong đó, có nhiều tài liệu rất hay cùng nhiều bài tập

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG - KHOA KINH TẾ

Chương I: Khái quát về kế toán quản trị
Chương II: Chi phí và phân loại chi phí
Chương III: Các phương pháp xác định chi phí sản xuất
Chương IV: Ph.tích mối quan hệ Chi phí-Khối lượng-Lợi nhuận
Chương V: Phân bổ chi phí bộ phận ph.vụ và lập báo cáo bộ phận
Chương VI: Dự toán sản xuất kinh doanh
Chương VII: Đánh giá hoàn vốn và định giá sản phẩm
Chương VIII: Thông tin th.hợp cho quyết định k.doanh ngắn hạn

Bài viết này từ nguồn : http://webketoan.vn/forum/showthread.php?p=545927#post545927

Có thể load file tại đây : http://mega.1280.com/file/05RG62S6/

Nhưng khi giải nén, pass : sinhviennhatrang.net

Còn load tại giải pháp excel, các bạn khỏi cần password giải nén.

ChanhTQ@
24-09-09, 05:34 AM
Xin hãy chỉ giúp phân biệt rõ phí và lệ phí

Phí là luật phí

Còn lệ phí cũng giống như lệ làng trong thành ngữ: "Phép vua thua lệ làng" í mà!


Ngẫm mà xem, hi, hi, . . .