PDA

View Full Version : Hàm Gán biến sốlimfx
24-08-09, 10:36 AM
Cho mình hỏi : Mình muốn gán biến số a=5 , khi mình nhập công thức thì chỉ đánh a vào cel thì đuợc ngầm định là 5, khi thay đổi biến số a=6 thì tất cả các công thức cũng thay đổi giá trị biến số đó +-+-+-+ .help me !!

duongdv
24-08-09, 10:43 AM
Cho mình hỏi : Mình muốn gán biến số a=5 , khi mình nhập công thức thì chỉ đánh a vào cel thì đuợc ngầm định là 5, khi thay đổi biến số a=6 thì tất cả các công thức cũng thay đổi giá trị biến số đó +-+-+-+ .help me !!

Bạn nói rõ hơn ý tưởng của bạn được không?

SA_DQ
24-08-09, 10:58 AM
(*) Vô menu Insert=> Name
Trong ngăn Names in workbook ta nhập chữ 'Pi'
Trong ngăn dưới cùng, ta nhập trị 3.14159 & bấm OK để lưu lại;

Trên ô bất kỳ nào đó trên trang tính ta nhập =7*Pi sẽ ra kết quả của phép nhân 7 * 3.14159


:-= --=0 :-=

BNTT
24-08-09, 11:17 AM
(*) Vô menu Insert=> Name
Trong ngăn Names in workbook ta nhập chữ 'Pi'
Trong ngăn dưới cùng, ta nhập trị 3.14159 & bấm OK để lưu lại;

Trên ô bất kỳ nào đó trên trang tính ta nhập =7*Pi sẽ ra kết quả của phép nhân 7 * 3.14159


:-= --=0 :-=
Trời... Nếu làm theo ví dụ của bác, thì em chả cần Name luôn... Em chỉ cần gõ: =7*PI()

ChanhTQ@
24-08-09, 12:35 PM
Trời... Nếu làm theo ví dụ của bác, thì em chả cần Name luôn... Em chỉ cần gõ: =7*PI()

Tác giả còn yêu cầu này nữa mà Triệu Tường:, khi thay đổi biến số a=6 thì tất cả các công thức cũng thay đổi giá trị biến số đó

Với lại Pi() cho ra số vô tỷ; còn Pi cho ra số hữu tỷ Khà,. . . khà!!

haituan
25-08-09, 02:49 AM
Nếu Pi là số vô tỷ. Có ai có cách nào lấy được số
pi =3.14159265358979323846264338327950288419716939937 51058209749....
Hoặc là số e:
e= 2.718281828459045235360287471352662497757247093699 9595749669...
ko nhỉ? Nghĩ mãi mà ko ra bạn m lấy tận hơn 60 chữ số phía sau kiểu gì nhỉ???