PDA

View Full Version : Mẫu Giấy giới thiệu mua hóa đơn GTGTDuong gia
19-08-09, 11:34 PM
Bác nào có Mẫu Giấy giới thiệu mua hóa đơn GTGT dùng cho tổ chức đăng ký mua lần đầu cho mình xin với. Thanks

xuan_ha919
20-08-09, 09:06 AM
Bác nào có Mẫu Giấy giới thiệu mua hóa đơn GTGT dùng cho tổ chức đăng ký mua lần đầu cho mình xin với. Thanks
Gửi bác đây, bác xem thay thông tin đơn vị của bác vào là Ok.

Thuyan.acc
20-08-09, 09:09 AM
Bác nào có Mẫu Giấy giới thiệu mua hóa đơn GTGT dùng cho tổ chức đăng ký mua lần đầu cho mình xin với. Thanks

Mấy thuở có dịp để giúp bác đây.(Em nghĩ, bác chỉ đùa thôi, chứ trình độ của bác qua các bài viết, em biết bác đủ sức vượt qua cầu mà)

1.- Bác ra chỗ bán văn phòng phẩm, có cả khối quyển giấy giới thiệu để bác mua về.
2.- Nhân tiện đây, chắc cái vụ này bác rành hơn em, em ghi lại lại có khi lãng phí nữa đây :Mẫu giấy giới thiệu công tác (http://www.google.com.vn/search?hl=vi&source=hp&q=m%E1%BA%ABu+gi%E1%BA%A5y+gi%E1%BB%9Bi+thi%E1%BB% 87u+c%C3%B4ng+t%C3%A1c&meta=&aq=0&oq=m%E1%BA%ABu+gi%E1%BA%A5y+gi%E1%BB%9Bi+thi%E1%BB %87u)

Mẫu giấy giới thiệu người vào đảng (http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=m%E1%BA%ABu+gi%E1%BA%A5y+gi%E1%BB%9Bi+thi%E1%BB% 87u+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+v%C3%A0o+%C4%91%E1%BA%A3ng&meta=&aq=5&oq=m%E1%BA%ABu+gi%E1%BA%A5y+gi%E1%BB%9Bi+)

Mẫu giấy giới thiệu bằng tiếng anh (http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=m%E1%BA%ABu+gi%E1%BA%A5y+gi%E1%BB%9Bi+thi%E1%BB% 87u+b%E1%BA%B1ng+ti%E1%BA%BFng+anh&meta=&aq=4&oq=m%E1%BA%ABu+gi%E1%BA%A5y+gi%E1%BB%9Bi+)

Mẫu giấy giới thiệu đăng ký kết hôn (http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=m%E1%BA%ABu+gi%E1%BA%A5y+gi%E1%BB%9Bi+thi%E1%BB% 87u+%C4%91%C4%83ng+k%C3%BD+k%E1%BA%BFt+h%C3%B4n&meta=&aq=9&oq=m%E1%BA%ABu+gi%E1%BA%A5y+gi%E1%BB%9Bi+)

Mẫu giấy giới thiệu mua hóa đơn (http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=m%E1%BA%ABu+gi%E1%BA%A5y+gi%E1%BB%9Bi+thi%E1%BB% 87u+mua+h%C3%B3a+%C4%91%C6%A1n&meta=&aq=f&oq=)

Mẫu giấy giới thiệu (http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=m%E1%BA%ABu+gi%E1%BA%A5y+gi%E1%BB%9Bi+thi%E1%BB% 87u&meta=&aq=0&oq=m%E1%BA%ABu+gi%E1%BA%A5y+)


P/S :
Bác Dương Gia chú ý cho : Trong giấy giới thiệu người đi mua hóa đơn bao giờ (Không nhất thiết phải đi mua lần đầu)cũng nhớ ghi vào số chứng minh nhân dân của người được giới thiệu.


Nguồn : http://www.hcmtax.gov.vn/thongbao.aspx?itermid=444

Đ. THỦ TỤC IN HOẶC MUA HOÁ ĐƠN LẦN ĐẦU :
1. Tự in hoá đơn GTGT: (Cơ quan thuế khuyến khích doanh nghiệp đăng ký sử dụng hoá đơn tự in)
a. Hồ sơ gồm :
- Văn thư đăng ký sử dụng hoá đơn tự in (theo mẫu ).
- Mẫu hoá đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế (*) .
- Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao).
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản chính kèm theo bản photocopy.
-Chứng minh nhân dân (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người đứng đầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bản sao).

b. Nơi nộp hồ sơ: Đối với Tổng công ty, tập đoàn, liên hiệp có nhiều công ty, xí nghiệp, đơn vị, chi nhánh đóng ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ với Tổng cục thuế, đối với các tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ tại Phòng quản lý ấn chỉ Cục thuế TP.HCM địa chỉ 73 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1.
Ghi chú : (*) Mẫu hoá đơn phải có các chỉ tiêu như : tên tổ chức, cá nhân, địa chỉ, mã số thuế, ký hiệu, số hoá đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị mua hàng; tên hàng hoá, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng; thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT (nếu có), tổng cộng tiền thanh toán, in theo công văn số: ……ngày … tháng …năm…của cơ quan thuế và tên nhà in hoá đơn. Sau khi in hoá đơn tổ cức cá nhân phải đăng ký lưu hành hoá đơn tự in với Cơ quan thuế nơi đăng ký sử dụng hoá đơn gồm : Ký hiệu, số lương, số hoá đơn ( từ số … đến số … ). Khi thay đổi mẫu hoá đơn tổ chức, cá nhân phải đăng ký lại
2. Mua hoá đơn GTGT do cơ quan thuế cung cấp:
a. Hồ sơ gồm :
- Đơn xin mua hoá đơn (theo mẫu ).
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản photocopy có xác nhận sao y bản chính của tổ chức kinh doanh.
- Giấy giới thiệu của tổ chức kinh doanh do người đại diện có thẩm quyền ký giới thiệu người đến cơ quan thuế liên hệ mua hoá đơn. Trên giấy giới thiệu phải ghi rõ họ tên, chức vụ, số chứng minh nhân dân của người được giới thiệu đến liên hệ mua hoá đơn.
- Khi đến mua hoá đơn, người đứng tên trên giấy giới thiệu phải xuất trình chứng minh nhân dân (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) với cơ quan thuế.
b. Nơi nộp hồ sơ : Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.