PDA

View Full Version : Hỏi Cách Lập Mã Hàng và Quản Lý Tồn Khotuandovn
18-08-09, 09:09 PM
Nhà mình có 1 cửa hàng kinh doanh các mặt hàng DTDD, chủ yếu là linh kiện. Nay vì nhu cầu kinh doanh lớn nên cần phải quản lý tất cả các mặt hàng xuất nhập tồn và hàng hư được trả lại. Vậy mong Anh Chị tiền bối cho ít lời khuyên và nếu có thể cho em xin hay giới thiệu cho em một phần mềm quản lý hàng hóa. Để có thể quản lý HH này em có cần tạo ra mã SP và PP nào tốt nhất để tạo được mãSP. Mong anh chi giúp cho vì linh kiện diện thoại có rất rất nhiều, em đang bị rối như tơ.
Hiện thì nhà em chưa thành lập cty gì cả, nhưng qui mô kinh doanh hiện tại rất lớn. Vì thế em muốn được quản lý tốt hơn để tránh thất thoát và theo dõi HH và không bị động trong việc nhập xuất tồn và đổi hàng.

be bong
18-08-09, 09:37 PM
ình có phần mềm này , ban thử dung xem sao ?
http://www.mediafire.com/?sharekey=f591024843dd58d695af63b7d44918aa4c4044e3 bd40f3c5

hoangdanh282vn
19-08-09, 09:00 AM
Nhà mình có 1 cửa hàng kinh doanh các mặt hàng DTDD, chủ yếu là linh kiện. Nay vì nhu cầu kinh doanh lớn nên cần phải quản lý tất cả các mặt hàng xuất nhập tồn và hàng hư được trả lại. Vậy mong Anh Chị tiền bối cho ít lời khuyên và nếu có thể cho em xin hay giới thiệu cho em một phần mềm quản lý hàng hóa. Để có thể quản lý HH này em có cần tạo ra mã SP và PP nào tốt nhất để tạo được mãSP. Mong anh chi giúp cho vì linh kiện diện thoại có rất rất nhiều, em đang bị rối như tơ.
Hiện thì nhà em chưa thành lập cty gì cả, nhưng qui mô kinh doanh hiện tại rất lớn. Vì thế em muốn được quản lý tốt hơn để tránh thất thoát và theo dõi HH và không bị động trong việc nhập xuất tồn và đổi hàng.
Bạn xem thêm trong link sau nha. Có quản lý kho, công nợ
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=8577

Lequocvan
20-11-10, 11:38 AM
ình có phần mềm này , ban thử dung xem sao ?
http://www.mediafire.com/?sharekey=f591024843dd58d695af63b7d44918aa4c4044e3 bd40f3c5

không thấy mà không thấy mà không thấy mà không thấy mà