PDA

View Full Version : Add-In A-Tools - Truy vấn (lọc), soạn thảo và quản trị dữ liệu Excel qua mạngPages : [1] 2

Nguyễn Duy Tuân
20-06-07, 07:02 PM
Xem Video (http://bluesofts.net/giai-phap-phan-mem/a-tools-truy-van-loc-soan-thao-va-quan-tri-du-lieu-excel-qua-mang/186-video-a-tools.html)


http://www.bluesofts.net/images/stories/Product/A-Tools/poster-atools-700.jpg

Add-In A-Tools là một công cụ (add-in) chạy trong môi trường Microsoft Excel. A-Tools có các chức năng chính sau:

Soạn thảo và quản trị dữ liệu qua mạng: Để chia sẻ tệp dữ liệu Excel cho nhiều người dùng trong mạng, nếu không có công cụ thì chỉ có một phương pháp là share full thư mục chứa file Excel đó (cách của Excel). Theo cách này, các máy trong mạng đều có thể truy cập vào copy và thậm chí xoá hẳn tệp dữ liệu này. Người chủ của tệp Excel này chỉ có thể gửi trọn cả tệp mà rất khó che dấu những sheets hay vùng dữ liệu riêng của mình. Còn các vấn đề khác như cho người dùng truy cập vào vùng dữ liệu nhưng có các quyền: chỉ đọc, soạn thảo, giới hạn bao nhiêu người được kết nối,....không thể làm được.

Với Add-In A-Tools cho phép soạn thảo và quản trị dữ liệu Excel qua mạng. Công cụ này cho phép người dùng quản trị dữ liệu Excel qua mạng một cách mạnh mẽ, có thể kết nối các bảng tính, vùng dữ liệu qua TCP/IP (không phải share full thư mục), quản trị các kết nối tới vùng dữ liệu, phân quyền cho từng nhóm người dùng, khi dữ liệu tại một máy thay đổi thì các máy khác trong mạng được cập nhật ngay lập tức (sau khoảng ~ 1 mili giây).

Truy vấn dữ liệu động trong bảng tính: Tạo bảng dữ liệu động bởi việc sử dụng các hàm với ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu (CSDL) T-SQL. Cho phép kết nối với các CSDL bên trong và bên ngoài như Excel, Access, Foxpro, MS SQL, MySQL, Firebird,… vào bảng tính Excel. Với công cụ SQL Builder sẽ giúp người dùng tạo công thức truy vấn dữ liệu một cách dễ dàng và hiệu quả. Người dùng có thể tạo ra những báo cáo trong bảng tính Excel có độ phức tạp cao, được lọc theo nhiều điều kiện, liên kết với các nguồn dữ liệu khác nhau, đảm bảo độ chính xác, ổn định và tốc độ xử lý nhanh.

Các chức năng khác:

* Tạo công thức thống kê kết hợp với nhiều điều kiện.
* Chuyển đổi mã văn bản, số thành chữ, ….

Hỗ trợ lập trình: Ngoài giao diện người dùng, A-Tools còn hỗ trợ các hàm API và các đối tượng COM như BSNetwork để những người phát triển ứng dụng lập trình kết hợp cùng A-Tools nhằm khai thác tối đa năng lực của A-Tools, tăng sức mạnh cho ứng dụng của mình.

Giao diện menu chức năng trong Excel 2007, 2010

http://bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/Menu2007.jpg

Minh họa về truy vấn dữ liệu động


http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/BS_SQL_Demo.gif

Tạo báo cáo động bằng SQL Builder

http://bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/Demo_Report.gif

http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Help/DEMO/A-Tools_and_Chart.gif

Minh họa về tạo công thức nhanh


http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/Congthu_Demo.gif

Mở các file Excel (cơ sở dữ liệu), tạo các vùng dữ liệu chia sẻ trong mạng
Các máy khách được cấp quyền sẽ mở những vùng dữ liệu này để soạn thảo.

http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/SharedRanges.jpg

Xây dựng danh sách các nhóm, người dùng được kết nối tới máy chủ
Chỉ người nào có user và password mới kết nối được vào máy chủ.

http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/Groups_Users.jpg

Thiết lập các quyền cho nhóm người dùng
Mỗi nhóm tuỳ vào chức trách riêng sẽ được cấp phát những quyền can thiệp công việc ở các mức độ khác nhau.

http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/Rights.jpg

Quản trị danh sách người dùng kết nối
Từ danh sách này, máy chủ có thể không hoặc cho phép người đang kết nối tiếp tục can thiệp vào máy chủ. Cho phép những người dùng chat với nhau.

http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/ConnectedUsers.jpg

II) Chức năng của máy khách (Excel Clients)

Kết nối tới máy chủ
Người dùng kết nối bằng tên và mật khẩu mà người quản lý máy chủ cấp phát.

http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/Connect.jpg

Kết nối vào vùng dữ liệu trong mạng
Sau khi kết nối tới máy chủ thành công, người dùng sẽ mở được danh sách các vùng dữ liệu mà mình được phép kết nối. Việc có thể sửa, xoá, định dạng trong vùng tuỳ thuộc vào quyền được cấp.

http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/UserRanges.jpg

Khi các máy tính kết nối vào mạng thì có thể soạn thảo chung vào một vùng dữ liệu trong máy chủ

http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/ExcelCaro.gif

Các bạn download về chạy thử và cho ý kiến nhé!
DOWNLOAD A-Tools v6.5.0.1 (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Index.htm) Cập nhật ngày 23/03/2013

Nguyễn Duy Tuân
21-06-07, 03:59 PM
Cập nhật phiên bản sửa lỗi.
v3.0.001: (19-June-2007)
- Chữa lỗi các chức năng trong menu "Lệnh", phiên bản trước không chạy.
- Thêm các cảnh báo, hỏi trước khi tạo công thức, lệnh trên vùng đã có dữ liệu.


Các bạn download lại theo đường link ở bài đầu tiên.

-----

chibi
21-06-07, 11:30 PM
Gửi TuanVNUNI
Tôi đã tải A-Tools về và cài đặt trên máy với Excel2003, xảy ra hiện tượng sau:
- Bấm đúp vào một tệp .xls thì chỉ khởi động được Excel ở dạng không có WB nào được mở (Chỉ mở luôn file .xls đó khi đã khởi động EX).
- Sau khi gỡ bỏ A-Tools, khi khởi động Excel gặp hộp thông báo "Error" không có nội dung và nút "Chấp nhận"; Khi thoát Excel gặp hộp thông báo lỗi Run-time error "429"
Xin bạn chỉ cho nguyên nhân và cách khắc phục (Tránh cài lại Office).

tedaynui
22-06-07, 12:58 AM
Gửi TuanVNUNI
- Bấm đúp vào một tệp .xls thì chỉ khởi động được Excel ở dạng không có WB nào được mở (Chỉ mở luôn file .xls đó khi đã khởi động EX).
Cái này mình cũng gặp nhiều nhưng cũng không biết tại sao. Một số AddIn mình viết cũng bị lỗi này. Khi gỡ bỏ Addin thì hiện tượng này không còn nữa.

TDN

Nguyễn Duy Tuân
22-06-07, 05:37 AM
Cảm ơn các bạn Chibi và Tedaynui. Lỗi về không mở ngay workbook (file.xls) thì tôi đang tìm hiểu và sẽ chưa sau. Để gỡi bỏ A-Tools, bạn hãy thoát khỏi Excel và vào menu Start chọn Uninstall là Ok.

Nguyễn Duy Tuân
22-06-07, 05:41 AM
Đã có phiên bản mới A-Tools v3.1 cập nhật ngày 22/06/07

v3.1.001: (22-June-2007)
- Thêm tính năng cho hàm BS_SQL(SQL,[OPTIONS], cho phép tạo bảng dạng PivotTable
PivotTable trong Excel không cho phép ta tạo sổ theo các điều kiện người dùng, nhưng hàm BS_SQL thì Ok.
Để lập báo cáo dạng trên ta dùng hàm
ValuesToColumns(ColumnName,Func,ColumnCalc)
ColumnName: Tên cột mà các giá trị làm tiêu thức để tính
Func: Tên hàm dùng để tính
ColumnCalc:Tên cột được tính giá trị theo hàm khai báo ở Func

Bạn hãy mở file Examble.xls để làm các ví dụ dưới đây.

Ví dụ1: Lập bảng tổng hợp đối ứng TKNO và TKCO
=BS_SQL("SELECT NOTK, ValuesToColumns(COTK,SUM,TTIEN) FROM NKC GROUP BY NOTK")
Ví dụ2: Lập bảng tập hợp chi phí theo các tài khoản
=BS_SQL("SELECT NOTK, ValuesToColumns(COTK,SUM,TTIEN) FROM NKC WHERE NOTK LIKE '6%' OR NOTK LIKE '8%' GROUP BY NOTK")

- Hàm BS_Table(select_list,table_source[,search_condition] [,Options]
Ý nghĩa tương tự như hàm BS_SQL
Tham số "select_list" chính là tham số sau mệnh đề SELECT của đối só SQL trong hàm BS_SQL.
Hàm này được thiết kế nhằm tăng tiện dụng cho người dùng.


Các bạn có thể download tại trang/bài đầu tiên.

Nguyễn Duy Tuân
22-06-07, 06:04 AM
http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/Menu.jpg
http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/THKHo1.jpg
http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/THKHo2.jpg
http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/Ketoan.jpg
http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/Link1.jpg

amesan
23-06-07, 08:48 AM
Chức năng của Addins A-Tools v3.1:

+ Cung cấp các hàm xử lý dữ liệu lớn, đảm bảo tốc độ nhanh và chính xác tuyệt đối, có tính mở cao cho người dùng.
+ Công cụ tạo công thức phức tạp
+ Các lệnh xử lý văn bản.

Tất cả các vấn đề khó khăn về lập sổ sách chi tiết, tổng hợp, tính toán phức tạp, tìm kiếm đa chiều đã được giải quyết với A-Tools!


Các bạn download về chạy thử và cho ý kiến nhé!


DOWNLOAD A-Tools v3.1.002 (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Index.htm) Cập nhật ngày 23/06/07


----

Chào TuanVNUNI

Tôi download dùng thử Addins A-Tools v3.1 và nhận thấy rất hay.
Riêng về phần WHERE search_condition khi tìm dữ liệu thì vẫn còn phân biệt chữ thường và chữ hoa.
Ví dụ: bs_sql("SELECT SOHIEUCT, NGAYCT, DIENGIAI, NOTK, COTK, TTIEN FROM NKC WHERE DIENGIAI LIKE '%bán%' ") thì kết quả không hiển thị các dòng có chữ "Bán"

Khi tìm dữ liệu theo trường ngày thì tôi đã thử nhưng không được.
ví dụ: bs_sql("SELECT SOHIEUCT, NGAYCT, DIENGIAI, NOTK, COTK, TTIEN FROM NKC WHERE NGAYCT > 03-08-2005 AND NGAYCT < 20-08-2005 ")
Bạn có thể hướng dẫn thêm không ?

Thân chào

Nguyễn Duy Tuân
23-06-07, 10:07 AM
WHERE search_condition khi tìm dữ liệu thì vẫn còn phân biệt chữ thường và chữ hoa.
Ví dụ: bs_sql("SELECT SOHIEUCT, NGAYCT, DIENGIAI, NOTK, COTK, TTIEN FROM NKC WHERE DIENGIAI LIKE '%bán%' ") thì kết quả không hiển thị các dòng có chữ "Bán"


Đúng là phải phân biệt chữ thường và chữ hoa.
Cách làm, đưa về cung loại chữ để tìm, bạn dùng hàm

UCASE - Chữ hoa
LCASE - Chữ thường

Cách 1, convert vè chữ hoa để tìm
bs_sql("SELECT SOHIEUCT, NGAYCT, DIENGIAI, NOTK, COTK, TTIEN FROM NKC WHERE UCASE(DIENGIAI) LIKE '%BÁN%' ")

Cách 2, convert vè chữ thường để tìm
bs_sql("SELECT SOHIEUCT, NGAYCT, DIENGIAI, NOTK, COTK, TTIEN FROM NKC WHERE LCASE(DIENGIAI) LIKE '%bán%' ")Khi tìm dữ liệu theo trường ngày thì tôi đã thử nhưng không được.
ví dụ: bs_sql("SELECT SOHIEUCT, NGAYCT, DIENGIAI, NOTK, COTK, TTIEN FROM NKC WHERE NGAYCT > 03-08-2005 AND NGAYCT < 20-08-2005 ")
Bạn có thể hướng dẫn thêm không ?

Thân chào

Riền với trường ngày tháng, có các nguyên tắc sau:
+ giá trị ngày tháng phải để dạng mm/dd/yy có nghĩa Tháng/Ngày/Năm

Bạn có thể dùng hàm để chuyển.
- Trong VBA
=FORMAT(GiatriNgay,"mm/dd/yy")
- Trong Worksheet
=TEXT(GiatriNgay,"mm/dd/yy")

Giá trị ngày tháng phải được bao bởi dấu # ( dấu thăng)

Với yêu cầu của bạn, tôi làm bằng 2 cách sau:

Cách 1
=bs_sql("SELECT SOHIEUCT, NGAYCT, DIENGIAI, NOTK, COTK, TTIEN FROM NKC WHERE NGAYCT > #08-03-2005# AND NGAYCT < #08-20-2005# ")

Cách 2: Dùng hàm BETWEEN để chỉ ra khoảng >= và <=

=BS_SQL("SELECT SOHIEUCT, NGAYCT, DIENGIAI, NOTK, COTK, TTIEN FROM NKC WHERE NGAYCT BETWEEN #09-03-2005# AND #08-19-2005# ")

NGAYCT >d1 AND NGAYCT < d2 tương đương với
NGAYCT BETWEEN d1+1 AND d2-1


Chúc bạn thành công!--

WhoamI
23-06-07, 10:17 AM
Gửi TuanVNUNI
Tôi đã tải A-Tools về và cài đặt trên máy với Excel2003, xảy ra hiện tượng sau:
- Bấm đúp vào một tệp .xls thì chỉ khởi động được Excel ở dạng không có WB nào được mở (Chỉ mở luôn file .xls đó khi đã khởi động EX)
Em cũng bị báo lỗi như thế. Khi sử dụng các hàm của A-tools thì có hàm dùng được, có hàm không. Không biết bị làm sao nên em đã uninstall A-tools, và gỡ cả trong Tools/ Add-ins thì sẽ không bị như thế này:

.- Sau khi gỡ bỏ A-Tools, khi khởi động Excel gặp hộp thông báo "Error" không có nội dung và nút "Chấp nhận"; Khi thoát Excel gặp hộp thông báo lỗi Run-time error "429"
Download bản mới về có bị như thế ko thầy?

Bản mới, các hàm chạy nhon hết, đặc biệt có các ví dụ về lập các sổ: Sổ cái, nhật ký, quỹ,...

Để gỡ bỏ A-Tools, nên vào menu START->All Programs chọn Phần UnInstall, A-Tools là Ok.

Nhiều người có sao đâu nhỉ? Máy của thầy cầi 4 Office 2000,XP,2003,2007 sao không thấy hiện tượng này nhỉ?

Em hãy kiểm tra Excel có đang chạy ngầm trong hệ thống không? Nhấn CTRL+ALT+DEL xem trong tab "Processes", nếu có xuất hiện 2 cái EXCEL.EXE thì hãy " End Process"

Những lỗi về sự tương thích này thầy sẽ chữa.

Nguyễn Duy Tuân
23-06-07, 10:35 AM
Bản mới, các hàm chạy nhon hết, đặc biệt có các ví dụ về lập các sổ: Sổ cái, nhật ký, quỹ,...

Để gỡ bỏ A-Tools, nên vào menu START->All Programs chọn Phần UnInstall, A-Tools là Ok.

Nhiều người có sao đâu nhỉ? Máy của thầy cầi 4 Office 2000,XP,2003,2007 sao không thấy hiện tượng này nhỉ?

Em hãy kiểm tra Excel có đang chạy ngầm trong hệ thống không? Nhấn CTRL+ALT+DEL xem trong tab "Processes", nếu có xuất hiện 2 cái EXCEL.EXE thì hãy " End Process"

Những lỗi về sự tương thích này thầy sẽ chữa.

kietbui
23-06-07, 11:30 PM
Mình có tải chương trình kế toán A-excel trong GPE về xem thử, sao đó khi vào excel thì chỉ hiện ra menu của A-excel, tắt menu của A-excel nhưng menu của excel vẫn không xuất hiện
Bạn Lê Văn Duyệt có tặng mình 1 thủ tục
Sub ResetMenu()
Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar").Reset
End Sub
nhưng vẫn không phục hồi được.Vào view - tool Bar - customize vẫn không thấy " worksheet Menu Bar " để chọn. Mình có xem excel trong máy ở công ty thì mục này có và luôn ở chế độ được chọn
Vậy ai biết chỉ dùm . cám ơn

levanduyet
24-06-07, 07:40 AM
Vậy thì phải nhờ A.Tuân ra tay thôi.

Lê Văn Duyệt

Nguyễn Duy Tuân
24-06-07, 08:37 AM
Mình có tải chương trình kế toán A-excel trong GPE về xem thử, sao đó khi vào excel thì chỉ hiện ra menu của A-excel, tắt menu của A-excel nhưng menu của excel vẫn không xuất hiện
Bạn Lê Văn Duyệt có tặng mình 1 thủ tục
Sub ResetMenu()
Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar").Reset
End Sub
nhưng vẫn không phục hồi được.Vào view - tool Bar - customize vẫn không thấy " worksheet Menu Bar " để chọn. Mình có xem excel trong máy ở công ty thì mục này có và luôn ở chế độ được chọn
Vậy ai biết chỉ dùm . cám ơn

Trường hợp của bạn chắc rất đặc biệt, vì khi làm A-Excel tôi đã dự tính tất cả các tình huống của người dùng và mọi chuyện diễn ra rất bình thường.

Trong khi chạy A-Excel, Khi sang một workbook khác, nó tự động mở menu Excel, khi thoát nó tự khôi phục lại. Bạn mở lại chương trình A-Excel, sau đó thoát bình thường là Ok.

Bật tắt menu Excel khi chạy A-Excel:
Khi chạy chương trình A-Excel, nếu bạn muốn bật menu Excel lên, vào menu "Tùy chọn" tick vào mục "Tắt menu EXCEL"
Hình:
http://www.bluesofts.net/Products/aexcel/Pictures/HelpExcel1.jpg


Nếu chạy lệnh trong VBA, bạn chạy thủ tục sau:


Sub EnableMenuExcel()
Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar").Enabled=True
End Sub


Chúc bạn thành công.

kietbui
25-06-07, 08:05 PM
Cám ơn Bạn Tuân, Thủ Tục Bạn Tặng đã Phục Hồi được Menu Excel, Nhưng Thay Vì Nằm Ngang Như Bình Thường Thì Nó Lại Nằm Dọc Giống Như Thực Hiện Lệnh Copy-transpose
Như Vậy Nhìn Kỳ Kỳ Như Cũng Dùng Tạm được
Kiệt

kietbui
25-06-07, 08:11 PM
Xin Cám ơn Bạn Tuân, Thanh Menu Excel Nằm Dọc Mình Kéo Nó Lên Trên Thì Tự động Nó Nằm Ngang Trở Lại Rồi
Kiệt

Nguyễn Duy Tuân
26-06-07, 02:30 AM
v3.1.003: (26-June-2007)
Chữa lỗi trong hàm BS_USD, chữ milion đổi thành million.
Sửa trong hàm BS_VND, bỏ dấu phảy (,) ngăn cách.
Sửa, thêm chức năng "Công thức\Tạo công thức": Tăng tính chính xác, thêm các hàm tính MAX, MIN, VAR, STDEV,...
Thêm chức năng "Chuyển giá trị Số thành Văn bản.­

Download tại trang đầu (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=2588)

Nguyễn Duy Tuân
28-06-07, 06:02 PM
v3.1.004: (28-June-2007)
+ Thêm hàm FieldIf trong khai báo SQL
FieldIf(search_condition,ValueTrue,[ValueFalse],[Func])
search_condition: Là biểu thức logic, cách dùng như sau mệnh đề WHERE
Func: Tên hàm dùng để tính
ValueTrue:Là giá trị nếu kết quả của search_condition là đúng (True), ValueTrue có thể là tên cột trong table_source.
ValueFalse:Là giá trị nếu kết quả của search_condition là sai (False), ValueFalse có thể là tên cột trong table_source.
Func: Tên hàm dùng để tính
Các tham số trong ngoặc vuông ([ ]) có thể bỏ qua.
Hàm FieldIf cho phép lồng nhau. Ví dụ FieldIf(A=B,'AB',FieldIf(A=C,'AC',FieldIf(C=B,'BC' ,''))).
Dùng FieldIf tương tự như hàm IF của Excel hoặc hàm IIF trong các ngôn ngữ khác.
+ Sửa hàm ValuesToColumns(ColumnName,Func,ColumnCalc,[FormatDate]) :
- Thêm tham số tuỳ chọn ([ ]) thứ 4 là [FormatDate], sử dụng trong trường hợp dữ liệu nguồn về ngày tháng không phải dạng "mm/dd/yy"
thì cần phải khai báo là mm/dd/yy.
- Đảm bảo tính tương thích với các loại CSDL, như là SQLServer (phiên bản 3.1.003 về trước, hàm này không tương thích)
- ColumnName, cho phép là các trường kiểu Date, Namber, Text. (Phiên bản cũ chỉ thực hiện với trường kiểu Text - ký tự/văn bản.)

Bạn hãy mở file Examble.xls để xem các ví dụ 21,22,23,24,25. Minh hoạ tại sheet "N-X-T"

http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/NXT.jpg

Download tại trang đầu (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=2622)

Nguyễn Duy Tuân
09-07-07, 05:34 AM
Các bạn quan tâm A-Tools có thể xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Help/Help.htm

Phiên bản 3.1.004 cập nhật ngày 09/07/07 có đầy đủ hướng sử dụng kèm theo. Các bạn có thể download tại trang đầu (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=2622).

Nguyễn Duy Tuân
27-07-07, 11:10 PM
A-Tools phiên bản mới 3.1.005, cập nhật ngày 28/07/07.

+ Sửa lỗi: Khi Excel chưa mở, phải nhấp đúp lần thứ hai trên file mới mở được (lỗi này có trong các phiên bản từ 3.1.004 về trước),
phiên bản 3.1.005 đã sửa lỗi này.
+ Sửa: Tăng tốc độ khởi động A-Tools nhiều lần


Download tại đây (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Index.htm).

Nguyễn Duy Tuân
28-07-07, 02:43 AM
A-Tools phiên bản mới 3.1.005, cập nhật ngày 28/07/07.

+ Sửa lỗi: Khi Excel chưa mở, phải nhấp đúp lần thứ hai trên file mới mở được (lỗi này có trong các phiên bản từ 3.1.004 về trước),
phiên bản 3.1.005 đã sửa lỗi này.
+ Sửa lỗi: Trong Excel, nếu vào menu Tools->Addins gỡ bỏ A-Tools sẽ bị treo máy (lỗi này có trong các phiên bản từ 3.1.004 về trước),
phiên bản 3.1.005 đã sửa lỗi này.
+ Nâng cấp: Tăng tốc độ khởi động A-Tools lên nhiều lần.

Download tại đây (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Index.htm).

Nguyễn Duy Tuân
05-08-07, 11:28 PM
A-Tools phiên bản mới 3.1.007, cập nhật ngày 06/08/07.

Các thông tin về phiên bản mới có trong bộ cài, file "WhatsNew.txt"


Download tại đây (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Index.htm).

Nguyễn Duy Tuân
17-08-07, 01:59 AM
A-Tools phiên bản mới 3.1.008, cập nhật ngày 18/08/07.

+ Sửa lỗi: Chuyển mã từ Unicode -> VNI
Chuyển mã từ VNI -> Unicode (phiên bản cũ bị lỗi khi viết chữ hoa có dấu)
Chuyển mã từ VNI -> TCVN3

+ Nâng cấp: Tăng tốc độ chuyển mã văn bản, thông báo trạng thái chuyển mã dươí StatusBar.

+ Sửa lỗi: Lỗi tạo DBKEY với CSDL là MS SQLServer, khi nguời dùng tick bỏ "Cơ chế truy cập WINDOWS NT",
có nghĩa là truy cập theo cơ chế của SQLServer, người dùng không vào được User ID và Password.

+ Sửa: Giao diện cửa sổ "Thiết lập CSDL - DBKEY", thay đổi nút CheckBox [ ] "Cơ chế truy cập WINDOWS NT" thành hai nút Optionbutton
( ) "Cơ chế truy cập WINDOWS NT"
( ) "Cơ chế truy cập SQL Server"
Giao diện này xuất hiện khi chọn nút "Thêm CSDL", "Sửa DBKEY" với CSDL là SQL Server

+ Sửa: Khi cài đặt, A-Tools sẽ tự chỉnh Unikey với tùy chọn "Sử dụng clipboard cho Unicode" được tick (chọn).
Việc thiết lập trên đảm bảo sự tương thích giữa A-Tools với phần mềm bộ gõ Unikey khi gõ chuỗi Unicode có dấu.
Cảm ơn bạn Trần Thanh Phong - "ttphong2007" trên www.giaiphapexcel.com về sự chỉ dẫn sửa trong Unikey.

+ Sửa lỗi : Các máy nếu cài ASAP Utilities và A-Tools khi thoát Excel sẽ thông báo lỗi. Phiên bản v3.1.008 đã sửa, xử lý tránh tranh chấp.


Cảm ơn các thành viên trên trang web www.giaiphapexcel.com đã phát hiện và thông báo cho tác giả các lỗi trên.


Các bạn có thể download tại đây (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Index.htm).

TranThanhPhong
17-08-07, 09:38 AM
Một mình anh Tuân mà viết nên rất nhiều tiện ích cho cộng đồng Excel, chắc anh đã bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian. Xin cảm ơn anh rất nhiều!

levanduyet
17-08-07, 02:38 PM
Thật sự ra, cái A-Tools này của Tuân hay ghê.
Hy vọng rằng với sự chỉnh sửa lỗi này, A-Tools sẽ trở thành ASAP của Việt Nam.

À, Tuân cho anh hỏi, cái A-Tools này em viết dưới dạng *.dll ?Nghe nói VuNgoc đã bắt đầu nuôi dê rồi đó, chỉ chờ bác vào để có dịp "hạ" nó, cùng bác đàm đạo bên "tả pí lù" và "súng đạn".
Nghe mấy đứa hàng hàng xóm của VuNgoc kháo nhau rằng : VuNgoc quyết tâm để chú dê này "còn nguyên xi" để đón bác đấy.
Hảo a!!!! Hảo a !!!!
Nghe sao mà hay nhỉ ! Mà Ngọc nuôi lớn chưa, lỡ Tuân vào sớm thì sao? Hi Hi Hi.

Lê Văn Duyệt

Nguyễn Duy Tuân
17-08-07, 04:12 PM
Thật sự ra, cái A-Tools này của Tuân hay ghê.
Hy vọng rằng với sự chỉnh sửa lỗi này, A-Tools sẽ trở thành ASAP của Việt Nam.

À, Tuân cho anh hỏi, cái A-Tools này em viết dưới dạng *.dll ?


Cảm ơn anh. A-Tools em viết như sau:
+ A-Tools.dll viết bằng VB6: Tạo menu; DoConvert thực hiện việc quét vùng du liệu (Excel.Range) cho nó dễ viết vì không cần tốc độ.

+ ControlForOffice.ocx viết bằng Delphi để can thiệp sâu và hệ thống các ứng dụng và đảm bảo xử lý bộ nhớ, tốc độ: Chứa các hàm và lệnh xử lý trên Excel; Các giao diện người dùng (UI) như các form, MsgBoxW, Progress,...; Các hàm trong A-Tools được viết trong này để đảm bảo tốc độ nhanh. Các ứng dụng em viết trên Excel đều thừa kế những hàm và thủ tục trong ControlForOffice.ocx.

+ A-Tools.xla viết trong VBA để kết nối các thư viện tạo thành một AddIns của Excel.
Nghe sao mà hay nhỉ ! Mà Ngọc nuôi lớn chưa, lỡ Tuân vào sớm thì sao? Hi Hi Hi.
Lê Văn Duyệt

Dê non có khi lại hay anh ạ.:drinks: :drunk:

Tuấn Giang
21-08-07, 09:55 PM
Em không thể nào dowload A-Tool của bác Tuanvnuni được là sao nhỉ?

Nguyễn Duy Tuân
06-11-07, 12:38 AM
Có cậu bạn nhờ làm file lọc và thống kê doanh số bán hàng theo nhiều tiêu chí. Mình tự thấy hay hay nên gửi lên đây mọi người tham khảo.

chicuong
08-11-07, 09:04 PM
Các bác cho em hỏi cái A-Tools không update được thì phải?
Em đánh công thức vào, kết quả có, nhưng khi sửa sheet nguồn thì sheet kết quả không tự thay đổi được. Phải đánh lại công thức.
Không biết các bác có bị thế không?

Nguyễn Duy Tuân
08-11-07, 09:55 PM
Các bác cho em hỏi cái A-Tools không update được thì phải?
Em đánh công thức vào, kết quả có, nhưng khi sửa sheet nguồn thì sheet kết quả không tự thay đổi được. Phải đánh lại công thức.
Không biết các bác có bị thế không?

Bạn đặt con trỏ ô vào vùng có công thức, click chuột phải (hoặc vào menu A-Tools) chọn "Lệnh"->"Cập nhật công thức".

Nguyễn Duy Tuân
08-11-07, 10:15 PM
Hàm BS_SQL trong A-Tools chỉ tự động cập nhật lại nếu các đối số của nó thay đổi.

Ví dụ:


=BS_SQL("SELECT * FROM NKC WHERE DVKH='" & A1 & "'")

Công thức trên sẽ cho ra kết quả là một bảng dữ liệu của sổ NKC của khách hàng có mã ở ô A1. Khi giá trị trong ô A1 (hay mã khách hàng) thay đổi thì bảng kết quả sẽ tự động thay đổi.

Nếu đối số của hamg BS_SQL là một đối số tĩnh thì chỉ cập nhật khi đặt con trỏ vào công thức rồi nhấn CTRL+SHIFT+ENTER, cách khác là click chuột phải chọn "Lệnh"->"Cập nhật công thức".

Ví dụ về đối số tĩnh:


=BS_SQL("SELECT * FROM NKC WHERE DVKH='KH001'")

minhtuanttkd
22-11-07, 09:44 PM
Chào bạn! Mình muốn tải file của bạn để dùng thử nhưng không được. bạn có thể giúp mình không? Nếu có thể bạn gởi mail cho mình nhé: minhtuanttkd@gmail.com . Cảm ơn bạn nhiều!

Nguyễn Duy Tuân
22-11-07, 11:52 PM
Chào bạn! Mình muốn tải file của bạn để dùng thử nhưng không được. bạn có thể giúp mình không? Nếu có thể bạn gởi mail cho mình nhé: minhtuanttkd@gmail.com . Cảm ơn bạn nhiều!

Thình thoảng đường truyền có vấn đề, bạn có thể thử lại xem thế nào?

Bạn vào đây để download:
http://www.bluesofts.net

Duong gia
23-11-07, 08:10 AM
Thình thoảng đường truyền có vấn đề, bạn có thể thử lại xem thế nào?

Bạn vào đây để download:
http://www.bluesofts.net

Nói đến A_Tools là mình sợ lắm. Mình đã từng sử dụng. Sau khi cài xong muốn xóa bỏ đi thì không được.

vungoc
23-11-07, 08:53 AM
Nói đến A_Tools là mình sợ lắm. Mình đã từng sử dụng. Sau khi cài xong muốn xóa bỏ đi thì không được.

Đồng chí này hơi bị thiển cận.

A-Tools là một công cụ được phát minh bởi anh TuanVNUNI, đây là một tiện ích rất hữu dụng cho người dùng excel, bạn nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng - tác giả có thông tin khá cụ thể và đầy đủ.

Nên tôn trọng trí tuệ và sự đóng góp của người khác, ít nhất cũng bằng sự cổ vũ, động viên.

Tôi nói vậy, bạn giận cũng đành chịu thôi!

minhtuanttkd
23-11-07, 09:02 AM
Xin chào bạn! Bạn có thể hướng dẫn cho mình post A-tools được không? Mình tải về theo đường dẫn của bạn rồi nhưng vẫn không download được? Cảm ơn bạn nhé.

romado
01-12-07, 12:08 PM
Em thấy A-TOOLS không đọc được số ra chữ cả tiếng việt và tiếng anh, nó bị lỗi cái gi vậy các bác?

romado
01-12-07, 12:36 PM
Em muốn làm số chi tiết theo Hình thức nhật ký chứng từ sổ như sau:
STT SOHIEUCT NGAYTHANG DIỄN GIẢI Ghi nợ tk ghi có các TK..... Ghi Co TK ghi nợ các TK.........
Thi phải nhập công thức tru vấn như thế nào. em thấy trong file tham khảo chi có ghi được 1 bên Nợ hoặc có. em nghi mãi mà không làm được. Bác nào biết thi cho em xin công thưc tru vấn đấy với nhé.

Nguyễn Duy Tuân
02-12-07, 10:46 AM
Em muốn làm số chi tiết theo Hình thức nhật ký chứng từ sổ như sau:
STT SOHIEUCT NGAYTHANG DIỄN GIẢI Ghi nợ tk ghi có các TK..... Ghi Co TK ghi nợ các TK.........
Thi phải nhập công thức tru vấn như thế nào. em thấy trong file tham khảo chi có ghi được 1 bên Nợ hoặc có. em nghi mãi mà không làm được. Bác nào biết thi cho em xin công thưc tru vấn đấy với nhé.

Công thức như sau sẽ cho ra sổ ghi Nợ 1111 và có các TK khác:

=BS_SQL("SELECT SOHIEUCT,NGAYCT,DIENGIAI,TTIEN AS [NOTK 1111],VALUESTOCOLUMNS(COTK,,TTIEN) FROM NKC WHERE NOTK='1111'")

Nếu muốn kết quả thay đổi khi tài khoản Nợ thay đổi thì làm theo cách sau:

Ô A8 gán giá trị là mã tài khoản, ví dụ là 1111


=BS_SQL("SELECT SOHIEUCT,NGAYCT,DIENGIAI,TTIEN AS [NOTK " & A8 & "],VALUESTOCOLUMNS(COTK,,TTIEN) FROM NKC WHERE NOTK='" & A8 & "'")

Bạn hãy mở file Examble.xls vào sheet "Thực hành" để làm hai cách trên.
Chúc bạn thành công!

romado
03-12-07, 12:38 PM
Cảm ơn bác Tuấn nhưng ý em muốn hỏi là 1 công thức truy vấn có thể làm được cả bên nợ và bên có của một tài khoản. Em muốn gộp vào 1 sổ chứ không muốn làm 2 sổ. Bác giúp em luôn nhé.

Nguyễn Duy Tuân
03-12-07, 01:01 PM
Công thức dưới đây sẽ hiên nội dung các cột :NGAYCT, SOHIEUCT, DIENGIAI, Tiền Nợ, Tiền Có theo tài khoản tại ô A8


=BS_SQL("SELECT NGAYCT, SOHIEUCT, DIENGIAI,TTIEN AS [NO],TTIEN AS [CO] FROM NKC WHERE NOTK='" & A8 & "' OR COTK='" & A8 & "'")

romado
06-12-07, 03:11 PM
Cảm ơn Bác Tuấn nhưng em đang làm theo hình thức nhật ký chứng từ cho nên mẫu số khác. Ý em muốn gồm cả bên nợ và bên có vào 1 công thức truy vấn cụ thể công thức truy vấn dữ liệu như sau:
BÊN NỢ: ="SELECT SOHIEUCT, NGAYCT, DIENGIAI, SUM(TTIEN) AS [Cộng], ValuesToColumns(COTK,SUM,TTIEN) FROM NKC WHERE NOTK LIKE '" & $B$6 & "' GROUP BY SOHIEUCT, NGAYCT, DIENGIAI
ORDER BY NGAYCT, SOHIEUCT".
BÊN CO:="SELECT SOHIEUCT, NGAYCT, DIENGIAI, SUM(TTIEN) AS [Cộng], ValuesToColumns(NOTK,SUM,TTIEN) FROM NKC WHERE COTK LIKE '" & $B$6 & "' GROUP BY SOHIEUCT, NGAYCT, DIENGIAI
ORDER BY NGAYCT, SOHIEUCT".
Em muốn gom cả bên nợ và bên có thành một sổ thôi. Bác giúp em nhe?

trungnt1301
06-12-07, 03:39 PM
Chào anh Tuân!
Hôm nay tôi mới tham gia vào trang web này và thấy công cụ này rất hay. Tôi xin có ý kiến góp ý nhỏ thế này: Nếu trong phần đổi số thành chữ mà anh thêm vào chữ mươi vào giữa các số có hàng chục thì tôi nghĩ nó sẽ chuẩn hơn
VD: 123456789: Một trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm năm mươi sáu ngàn, bảy trăm tám mươi chín đồng. Như thế nghe sẽ chuẩn và mượt hơn

Nguyễn Duy Tuân
20-12-07, 02:02 PM
Xin gửi lên nhờ các bạn test giúp A-Tools v4.0 phiên mản mới!

Xem video giới thiệu demo (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Help/DEMO/ATools_demo1/ATools_demo1.htm)

Nếu xem trực tuyến chậm, các bạn hãy download file zip về, giải nén và chạy file "ATools_demo1.htm"

Download video demo (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Help/DEMO/ATools_demo1.zip)

Download A-Tools 4.0 (Beta1) (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Setup_A-Tools.exe)


Sau khi test kỹ bản beta1 tôi sẽ đưa ra bản chính thức trong thời gian tới.

Thông tin cũng như hướng dẫn về phiên bản 4.0 tôi sẽ giới thiệu chi tiết sau.

PhanTuHuong
20-12-07, 04:57 PM
Nghe Tuân nói, A_Tools mới này có nhiều cái mới và hay hơn cái cũ, đặc biệt được xây dựng từ Delphi nên giao diện rất đẹp.

Tuấn Giang
22-12-07, 05:31 PM
Nhờ mod xóa dùm bài này.

Cảm ơn nhiều.

Nguyễn Duy Tuân
26-12-07, 05:33 PM
Nghe Tuân nói, A_Tools mới này có nhiều cái mới và hay hơn cái cũ, đặc biệt được xây dựng từ Delphi nên giao diện rất đẹp.

Vâng, thực sự A-Tools phiên bản mới (v4.0) rất mạnh. Nếu như phiên bản v3.1.008 trước đây là cái móng nhà thì v4.0 là một tòa nhà. Độ khó sử dụng của phiên bản cũ là 100 thì phiên bản mới chỉ là 10.

A-Tools v4.0 khắc phục toàn bộ lỗi phiên bản cũ, thêm nhiều hàm hỗ trợ đắc lực, đặc biệt cung cấp thêm công cụ "A-Tools SQL Builder", cho phép tạo các bảng tính động đơn giản chỉ bằng vài cú nhấp chuột (trước đây phải gõ lệnh bằng tay với hàm BS_SQL ).

Tôi xin gửi tiếp phiên bản A-Tools v4.0 (beta2).
Download A-Tools 4.0 (Beta2) (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Setup_A-Tools.exe)

hoangvn79
26-12-07, 06:15 PM
hiii! A-Tool v 4.0 của anh Tuấn tuyệt thật đó ứng dụng rất hiệu quả vào công việc kế toán. Cảm ơn anh nhiều...!

romado
07-01-08, 12:29 PM
Em muon load A-Tools 4.0 cap nhat ngay 28/12 cua Bac Tuan ma ko sao load dc. chi load dc 19% la thoi. Vay bac nao load dc roi cho em xin 1 ban theo dia chi email: Le_trung_81@yahoo.com. Em cam on!

Nguyễn Duy Tuân
14-02-08, 01:56 AM
Tôi xin giới thiệu các bạn phiên bản mới A-Tools v4.0.000, cập nhật ngày 12/02/08.

Thông tin phiên bản mới:

+ Hoàn thiện việc kiểm tra lỗi, đảm bảo chặt chẽ, rõ ràng, công thức chạy an toàn hơn phiên bản cũ rất nhiều.
+ Sửa lỗi hàm bs_Dlookup
+ Sửa lỗi lệnh "Chuyển mã". Phiên bản cũ nếu lệnh chuyển mã từ Unicode->TCVN3, nếu chạy lần thứ hai sẽ không chạy được.

+ Thêm công cụ SQL Builder. Với công cụ này cho phép người dùng tạo hàm BS_SQL cũng như xây dựng các câu truy vấn SQL rất dễ dàng và thuận tiện.
+ Cho phép tạo bảng giá trị theo 3 dạng:
- BS_SQL:Bảng dữ liệu được tạo mởi hàm BS_SQL, là bảng dữ liệu động
- Query Table: Bảng dữ liệu động cho phép chạy trên các máy không cài A-Tools
- Giá trị tĩnh: Bảng chỉ là các giá trị không có công thức
+ Thêm hàm VTC để thay cho hàm ValuesToColumns.

+ Thêm các hàm phụ sử dụng kết hợp trong hàm BS_SQL:
CELL(AddressCell,ValueType) - Nhận giá trị trên bảng tính
RANGE(AddressCell,ValueType) - Nhận địa chỉ cho công thức
AddressCell: địa chỉ ô
ValueType: nhận các giá trị
T - Nếu xác địng giá trị là kiểu văn bản (Text)
D - Nếu xác địng giá trị là kiểu ngày (Date)
N - Nếu xác địng giá trị là kiểu số (Number)
Nếu bỏ qua, A-Tools tự động xác định kiểu giá trị
Ví dụ:
Tại ô A1 chứa mã khách hàng. Tập báo cáo theo mã khác hàng từ sổ NKC, CSDL là file Access "Examble.mdb" (đã được tạo kết nối qua mã DBKEY là "MDB")

=BS_SQL("SELECT * FROM NKC WHERE MA_KH=RANGE(A1,T)" , "DBKEY=MDB;")

Hoặc

=BS_SQL("SELECT * FROM NKC WHERE MA_KH=RANGE(A1)" , "DBKEY=MDB;")

RECNO() - Tạo cột số thứ tự;
DATA(Row,Column) - Nhận giá trị trong mảng, các biến sử dụng trong hàm này là Row: dòng hiện thời; PreRow:dòng trước dòng hiện thời (Row); Column: cột hiện thời; PreColumn: cột trước cột hiện thời (Column).

Ví dụ:

=BS_SQL("SELECT SO_CT,NGAY_CT,THANH_TIEN, data(PreRow,Column)+data(Row,PreColumn) AS [Lũy kế] WHERE NOTK='131' FROM NKC", "DBKEY=MDB")

GETONCE(NumberValue): Nhận giá trị duy nhất một lần. Hàm này thường được sử dụng trong việc tính số dư, lũy kế

Ví dụ số dư đầu tại ô D2

=BS_SQL("SELECT SO_CT,NGAY_CT,THANH_TIEN, GetOnce(Cell(D2))+data(PreRow,Column)+data(Row,Pre Column) AS [Lũy kế] WHERE NOTK='131' FROM NKC", "DBKEY=MDB")

FORMULA(ExcelFormula) - Cho phép tạo và thực hiện công thức Excel thông thường
Ví dụ:

=BS_SQL("SELECT SO_CT,DIEN_GIAI,MA_KH,THANH_TIEN, FORMULA(1+2+SUM(A1:C10)*2)

+ Cho phép xây dựng biểu thức tính toán trong cột của bảng dữ liệu kết hợp với các hàm DATA, CELL

+ Cho phép chèn dữ liệu thông qua khai báo trong tham số OPTIONS của hàm BS_SQL: INSERT = YES , đây là chức năng quan trọng của hàm BS_SQL, nó cho phép người dùng thiết kế một báo cáo rất dễ dàng, cho phép thực hiện các phép tính, các dòng văn bản như phần ký duyệt...sau bảng dữ liệu được tạo bởi BS_SQL

+ Cho phép lập trình cùng hàm BS_SQL. Hàm BS_SQL cung cấp các sự kiện
OnBeforeUpdate = YourMacro - Cho phép chạy một macro trước khi cập nhật dữ liệu vào bảng tính
OnAfterUpdate = YourMacro - Cho phép chạy một macro sau khi dữ liệu được cập nhật
OnDblClick = YourMacro - Cho phép chạy một macro khi nhấp đúp chuột vào vùng dữ liệu (có hàm BS_SQL)
OnSelectionChange = YourMacro - Cho phép chạy một macro khi con trỏ ô di chuyển
OnGetValue = YourMacro - Cho phép chạy một macro (hàm) để thay đổi giá trị trong quá trình nhận dữ liệu từ kết quả truy vấn SQL.

+ Cho phép mở CSDL là Excel 2007 và Access 2007
+ Bổ sung thêm DBKEY, cho phép kết nối với CSDL là Paradox, Visual Foxpro, đặc biệt cho phép kết nối với Data Source/ConnectionString, với kiểu kết nối này A-Tools có thể kết nối với tất cả các CSDL mà WINDOWS quản lý.
+ Thêm chức năng "Xoá dòng giá trị trùng - Remove Dublicates" (A-Tools không cung cấp chức năng này trong Excel2007 vì trùng chức năng)
+ Việt hoá toàn bộ giao diện của chức năng "Tạo công thức"
+ Thay đổi giao diện của màn hình tạo DBKEY
+ Thêm thanh công cụ "A-Tools"
+ Thêm nhiều file hướng dẫn cùng các ví dụ áp dụng đầy đủ hơn.

Giao diện chức năng của A-Tools
http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/Menu2007.jpg

SQL Builder
http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/Demo_Report.gif

http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/Demo_Report1.gif

Xin cảm ơn anh Lê Văn Duyệt (nick: levanduyet) đã chạy thử, kiểm tra và thông báo các lỗi trong A-Tools 4.0 !

Tác giả rất mong nhận được sự góp ý của các bạn để A-Tools ngày càng hoàn thiện hơn.

baby_iloveyou355
14-02-08, 05:10 PM
Anh à, em không sử dụng A_tools được. Khi vào mục hàm-> kế toán, hoặc lệnh nó không hiện lên bất cứ công cụ nào. Tại sao lại vậy? nó bị lỗi gì? Trước khi nghỉ tết, em vẫn sử dụng bình thường, nhưng khi đi làm thì em phải cài lại và không còn sử dụng được nữa. Chỉ cho em cách chữa đi.

tại sao em không chuyển được hàm bằng số thành chữ nhỉ? Nó hiện lên lỗi #NAME?.

Nguyễn Duy Tuân
14-02-08, 06:20 PM
Anh à, em không sử dụng A_tools được. Khi vào mục hàm-> kế toán, hoặc lệnh nó không hiện lên bất cứ công cụ nào. Tại sao lại vậy? nó bị lỗi gì? Trước khi nghỉ tết, em vẫn sử dụng bình thường, nhưng khi đi làm thì em phải cài lại và không còn sử dụng được nữa. Chỉ cho em cách chữa đi.

tại sao em không chuyển được hàm bằng số thành chữ nhỉ? Nó hiện lên lỗi #NAME?.

Em làm thế này:
+ Đóng Excel, nếu nó đang mở.
+ Uninstall/Gỡ bỏ A-Tools (Start->All Programs->A-Tools...), sau đó cài lại bình thường.

Chúc em thành công.

A-Tools v4.0.000, cập nhật ngày 14/02/08

Thông tin phiên bản mới:
+ Sửa chức năng "Tạo công thức", lỗi cũ xảy ra nếu chạy chức năng này khi không có workbook nào mở
+ Sửa lỗi cài đặt. Nếu đang chạy Excel 2007 mà cài A-Tools thì menu không xuất hiện ngay mà phải chạy lại Excel, nếu gỡ bỏ (Uninstall) thì menu không được xoá ngay mà phải chạy lại Excel.
+ Sửa chức năng nhận địa chỉ ô bằng nhấp chuột trong màn hình thứ 2 của "A-Tools SQL Buider".

Các bạn quan tâm có thể download A-Tools theo đường dẫn cũ.

BNTT
14-02-08, 10:43 PM
Mình đã download bản A-Tool Pro về rồi.
Khi cài đặt, đã theo các chỉ dẫn, là thoát UniKey, thoát hết Excel...
Nhưng sao không ép phê gì hết Tuân ơi ?
Nghĩa là trên thanh công cụ không có gì hết, nhấn phải chuột vào một cell cũng không có gì hết.
Mình đã thử vào Add-In để Browse nó ra (từ file xla trong C:\A-Tool) nhưng vẫn không thấy gì...
Cũng đã thử gỡ ra, rồi cài lại... Nhưng vẫn không được.
Máy mình đang chạy song song Excel 2007 và Excel 2003, hay là tại vì chuyện này ?

Nguyễn Duy Tuân
14-02-08, 11:16 PM
Mình đã download bản A-Tool Pro về rồi.
Khi cài đặt, đã theo các chỉ dẫn, là thoát UniKey, thoát hết Excel...
Nhưng sao không ép phê gì hết Tuân ơi ?
Nghĩa là trên thanh công cụ không có gì hết, nhấn phải chuột vào một cell cũng không có gì hết.
Mình đã thử vào Add-In để Browse nó ra (từ file xla trong C:\A-Tool) nhưng vẫn không thấy gì...
Cũng đã thử gỡ ra, rồi cài lại... Nhưng vẫn không được.
Máy mình đang chạy song song Excel 2007 và Excel 2003, hay là tại vì chuyện này ?


Như vậy có lẽ A-Tools đã cài vào chỉ một trong 2 phiên bản của Excel, thường sẽ cài tự động vào phiên bản Excel được cài vào máy gần đây. Anh kiểm tra cả hai phiên bản Excel2003 và 2007 xem thế nào?

(*) Sau khi anh gỡ bỏ A-Tools. Nếu anh muốn cài A-Tools cho Excel2007 thì cho chạy n, sau đó cài A-Tools (trong khi Excel2007 đang mở).

Nếu đã làm như gợi ý của em mà vẫn không được anh có thể cho em biết:
1- Quá trình cài đặt có thông báo lỗi gì không?
2- Excel chạy ngầm định đang cài những Add-In nào khác?

BNTT
15-02-08, 12:05 AM
Như vậy có lẽ A-Tools đã cài vào chỉ một trong 2 phiên bản của Excel, thường sẽ cài tự động vào phiên bản Excel được cài vào máy gần đây. Anh kiểm tra cả hai phiên bản Excel2003 và 2007 xem thế nào?

(*) Sau khi anh gỡ bỏ A-Tools. Nếu anh muốn cài A-Tools cho Excel2007 thì cho chạy n, sau đó cài A-Tools (trong khi Excel2007 đang mở).

Nếu đã làm như gợi ý của em mà vẫn không được anh có thể cho em biết:
1- Quá trình cài đặt có thông báo lỗi gì không?
2- Excel chạy ngầm định đang cài những Add-In nào khác?
* Cả hai, Excel 2003 và Excel 2007 đều không có "ép phê" gì với A-Tool. Nghĩa là không xuất hiện menu. Theo mình biết thì nếu có, nó sẽ có một menu con trên menu của Excel phải không?

* Cho hỏi tí: Cái câu mình bôi đỏ trên trích dẫn đó, chạy n là chạy gì ?

* Quá trình cài đặt không báo lỗi gì hết, chạy êm re, sau khi kết thúc thì mở trang web của Tuân ra. À có chuyện này, có 1 lần, sau khi mình gỡ A-Tool ra rồi cài lại, thì A-tool báo là phải đóng Excel lại thì mới cài A-tool vào được. Mà thực tế là mình đã thoát Excel rồi. Nhấn Setup thêm lần nữa, nó vẫn báo như vậy. Mình mới vào Task Manager thì thấy có một em EXCEL.EXE đang chạy ngầm trong đó. Nhấn End Process để thoát nó, và chạy lại Setup A-tool, thì Setup chạy, nhưng sau đó thì vẫn không có gì mới trong Excel của mình cả...

* Cả hai bản Excel trong máy mình không cài Add-in gì khác, ngoại trừ những Add-in sẵn có của Excel (Analysic ToolPak và Solver Add-in)

Nguyễn Duy Tuân
15-02-08, 01:58 AM
Vâng, anh làm các bước như vậy là đúng rồi.

"chạy n" là chạy gì ?
Em ẩu quá gõ nhầm. Ý em là cho chạy Excel2007 trước khi cài A-Tools.

Anh cho em hỏi thêm là:
Máy của anh đang cài hệ điều hành WINDOWS VISTA ạ? Nếu vậy, địa chỉ thư mục chứa các file hệ thống là gì? Trong WINDOWS XP thường thì là C:\WINDOWS\SYSTEM32.

Sau khi Uninstall, anh kiểm tra thêm cho em trong RegEdit
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\E xcel\Options
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\E xcel\Options
Nếu Key nào chứa giá trị "C:\A-Tools\A-Tools.xla" thì xoá đi.Trương hợp này em đã test rất kỹ nhưng anh kiểm tra thêm giúp em nhé.

Cho em hỏi có bác nào đang dùng WINDOWS VISTA mà vẫn cài được A-Tools ?

BNTT
15-02-08, 08:09 AM
Tuân ơi, đã làm theo các bước bạn chỉ, nhưng vẫn không được...
- Đã vào Registry xóa hết những gì liên quan đến "A-Tools"
- Khởi động lại máy
- Mở Excel2007 ra trước, rồi cài A-Tools sau... hì, nó vẫn báo cái này:

http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/000.png
- Thoát Excel, rồi cài lại A-Tools, nó chạy (cài đặt) ngon lành... Nhưng vào Excel thì chả có gì hết (!). Mở Excel 2003 ra xem thử hay là nó cài vào trong đó, cũng không có...
- Mình đang sử dụng Windows XP.

À, xin nói thêm, cách đây 3, 4 ngày gì đó, mình đã download một bản A-Tools 4.0 về (không phải là bản cập nhật vào ngày Valentine 2008), cài vào thì được, nó chạy trong Excel2007. Nhưng hình như bản đó có lỗi gì đó, không thể Insert Function (trong menu con của A-Tools) được. Đến hôm qua, thấy bản này, mình mừng quá, nghĩ là Tuân cũng thấy cái lỗi kia nên đã upload bản mới... Nhưng mày mò suốt hôm qua giờ, vẫn không tài nào cài vào Excel được.

Hay là tại vì cái bản mình đã cài cách đây 3, 4 hôm gì đó không gỡ hết ra được ? và làm trục trặc cho bản sau này ? Mà nếu vậy thì chắc chỉ có cách bung lại Ghost thì mới được quá, vì kiểm tra trong Registry thì không còn bóng dáng gì của A-Tools mà... Có cách nào khác không ?

Nguyễn Duy Tuân
16-02-08, 06:19 AM
Tôi xin gởi A-Tools v4.0.000, cập nhật ngày 16/02/08

Thông tin phiên bản mới:
+ Sửa thủ tục cài đặt và gỡ bỏ (Install và Uninstall) A-Tools. Cho phép người dùng lựa chọn phiên bản Microsoft Excel để cài đặt, nếu máy cài nhiều phiên bản. Sửa lại logic cài đặt để đảm bảo phù hợp với các tình huống của ứng dụng.

http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/SetupChooseAPP.jpg

Với phiên bản sửa đổi này, hy vọng máy của anh BNTT và của mọi người đều có thể cài đặt được.

Mr Okebab
16-02-08, 10:15 AM
Tôi xin gởi A-Tools v4.0.000, cập nhật ngày 16/02/08

Thông tin phiên bản mới:
+ Sửa thủ tục cài đặt và gỡ bỏ (Install và Uninstall) A-Tools. Cho phép người dùng lựa chọn phiên bản Microsoft Excel để cài đặt, nếu máy cài nhiều phiên bản. Sửa lại logic cài đặt để đảm bảo phù hợp với các tình huống của ứng dụng.

http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/SetupChooseAPP.jpg

Với phiên bản sửa đổi này, hy vọng máy của anh BNTT và của mọi người đều có thể cài đặt được.
Cảm ơn rất nhiều!

Office 2002 còn gọi là Office XP. Vì vậy để cho có thẩm mĩ hơn cũng như đồng nhất các Office (trong hình trên) thì ta nên dùng là Microsoft Excel 2002. Tốt nhất là đổi Microsoft Excel thành Microsoft Office vì Excel chỉ là một bộ phận thôi mà.


Thân!

Nguyễn Duy Tuân
16-02-08, 02:06 PM
Office 2002 còn gọi là Office XP. Vì vậy để cho có thẩm mĩ hơn cũng như đồng nhất các Office (trong hình trên) thì ta nên dùng là Microsoft Excel 2002. Tốt nhất là đổi Microsoft Excel thành Microsoft Office vì Excel chỉ là một bộ phận thôi mà.

Thân!

Cảm ơn Mr Okebab. Mình đã sửa nhưng vẫn giữ từ "Excel" vì hiện tại A-Tools chỉ chạy trên Excel thôi.

http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/SetupChooseAPP1.jpg

quochung
10-03-08, 04:36 PM
Tôi sử dụng Atools gặp lỗi khi dùng hàm đổi số thành chữ vnđ (Kho bạc không chấp nhận chứng từ thanh toán )như sau:
VD: 1.035.000 đồng dịch thành : Một triệu ba năm ngàn đồng .
Lẽ ra phải là : một triệu không trăm ba năm ngàn đồng .
Mong tác giả quan tâm xem lại .

Nguyễn Duy Tuân
10-03-08, 08:03 PM
Tôi sử dụng Atools gặp lỗi khi dùng hàm đổi số thành chữ vnđ (Kho bạc không chấp nhận chứng từ thanh toán )như sau:
VD: 1.035.000 đồng dịch thành : Một triệu ba năm ngàn đồng .
Lẽ ra phải là : một triệu không trăm ba năm ngàn đồng .
Mong tác giả quan tâm xem lại .

Vâng, cảm ơn bạn đã thông báo. Tôi sẽ xem xét lại cách đọc "không trăm", có thể sẽ sửa trong phiên bản mới.

BinhTam
19-03-08, 03:55 PM
Hi A.Tuan,

Hiện tại em đang sử dụng công cụ A-tool để lấy data từ access,tạo báo cáo ở excel.

Khi em tạo thêm cột "tongxuat" ở cuối mỗi trang thì thấy mất 1 vài style ví dụ: "C21641" không tìm thấy.

Rất mong a.Tuấn xem & sửa lại giúp công thức trong excel.

Nguyễn Duy Tuân
19-03-08, 06:03 PM
Tôi đã kiểm tra lại thấy bình thường mà.
Bạn hãy vào chức năng "Thiết lập CSDL cho A-Tools" (menu A-Tools\Cơ sở dữ liệu\Thiết lập DBKEY). Bạn sửa lại mã DBKEY BT, sửa lại đường dẫn đến CSDL NPL-Ptm.mdb. Sau khi sửa lại bạn hãy đóng Excel sau đó lại là được.

BinhTam
20-03-08, 10:22 AM
Hi A.Tuan,

em có thêm 1 cột tongxuat vào mỗi cuối trang nên thiếu 1 vài mã hàng, ví dụ: không tìm thấy mãhang C21641 trong file đính kèm bên trên mặc dù trong sheet data có mã hàng "C21641"

a. Tuấn xem lại file đính kèm trên giúp vì em cũng đã làm theo huongdan nhưng nó vẫn thiếu 1 vài mãhang.Tôi đã kiểm tra lại thấy bình thường mà.
Bạn hãy vào chức năng "Thiết lập CSDL cho A-Tools" (menu A-Tools\Cơ sở dữ liệu\Thiết lập DBKEY). Bạn sửa lại mã DBKEY BT, sửa lại đường dẫn đến CSDL NPL-Ptm.mdb. Sau khi sửa lại bạn hãy đóng Excel sau đó lại là được.

ngocmaipretty
20-03-08, 10:41 AM
Sorry TuanVNUI nhe, đệ tử tôi làm phiền không đúng chỗ rồi. Cái này là lỗi công thức Excel trong Form 5a, không liên quan đến ATool.
To đệ tử BinhTam:
Công thức dòng 3 sheet Báo cáo có dạng như sau (tất cả các cell tử D3 về sau):
=IF(INT((COLUMN()-4)/3)>ROWS(SLSX)-1;0;OFFSET(SlSX!$A$1;INT((COLUMN()-4)/3)+1;0))
Của Sư phụ ptm và của Sư phụ Thu Nghi đều thế.

Khi chèn cột S, ai sửa cho đệ tử thành
=IF(INT((COLUMN()-5)/3)>ROWS(SLSX)-1;0;OFFSET(SlSX!$A$1;INT((COLUMN()-5)/3)+1;0))
từ cột T đến cột AH

và ai sửa thành
=IF(INT((COLUMN()-3)/3)>ROWS(SLSX)-1;0;OFFSET(SlSX!$A$1;INT((COLUMN()-3)/3)+1;0)) từ AJ trở về sau?

Khai rõ rồi sư nương chỉ cho sửa lại

BinhTam
20-03-08, 11:33 AM
khi em thêm cột tổng xuất ở cuối mỗi trang thấy tên không đúng nên em tự sự lại cho đúng nếu sư nương để nguyên công thức như dưới sẽ thấy rõ ngay mà.
Sorry TuanVNUI nhe, đệ tử tôi làm phiền không đúng chỗ rồi. Cái này là lỗi công thức Excel trong Form 5a, không liên quan đến ATool.
To đệ tử BinhTam:
Công thức dòng 3 sheet Báo cáo có dạng như sau (tất cả các cell tử D3 về sau):
=IF(INT((COLUMN()-4)/3)>ROWS(SLSX)-1;0;OFFSET(SlSX!$A$1;INT((COLUMN()-4)/3)+1;0))
Của Sư phụ ptm và của Sư phụ Thu Nghi đều thế.

Khi chèn cột S, ai sửa cho đệ tử thành
=IF(INT((COLUMN()-5)/3)>ROWS(SLSX)-1;0;OFFSET(SlSX!$A$1;INT((COLUMN()-5)/3)+1;0))
từ cột T đến cột AH

và ai sửa thành
=IF(INT((COLUMN()-3)/3)>ROWS(SLSX)-1;0;OFFSET(SlSX!$A$1;INT((COLUMN()-3)/3)+1;0)) từ AJ trở về sau?

Khai rõ rồi sư nương chỉ cho sửa lại

ngocmaipretty
20-03-08, 11:56 AM
Nếu sửa thì phải sửa hết và theo cùng 1 nguyên tắc, chứ sao đang 4, tăng lên 5 rồi lại giảm xuống 3?
Suy luận 1 tí chứ, làm mất mặt sư nương quá.
nguyên tắc Như thế này mới đúng:
Mỗi khi chèn 1 cột, công thức các cột sau nó phải tăng 1.
Như vậy, từ T đến AH tăng 1 thành -5 là đúng
từ AJ trở về sau là sai

Bây giờ giải quyết thế này:
- AH đang là -5 và đang đúng
- Từ AJ trở về sau đến kế cột cộng kế tiếp (cột AX) là -6
- Từ AZ trở về sau đến kế cột cộng kế tiếp là -7
- Tiếp tục đến hêt.

Lần sau nhớ làm lễ bái sư!

BinhTam
20-03-08, 02:36 PM
Ok, rồi sư nương.

Đã được xử lý xong, tuy nhiên có 1 vấn đề nữa trong cột TLHH vải chính/vải lót (3%) mới đúng nhưng nó cứ cộng dồn ko ah.


Nếu sửa thì phải sửa hết và theo cùng 1 nguyên tắc, chứ sao đang 4, tăng lên 5 rồi lại giảm xuống 3?
Suy luận 1 tí chứ, làm mất mặt sư nương quá.
nguyên tắc Như thế này mới đúng:
Mỗi khi chèn 1 cột, công thức các cột sau nó phải tăng 1.
Như vậy, từ T đến AH tăng 1 thành -5 là đúng
từ AJ trở về sau là sai

Bây giờ giải quyết thế này:
- AH đang là -5 và đang đúng
- Từ AJ trở về sau đến kế cột cộng kế tiếp (cột AX) là -6
- Từ AZ trở về sau đến kế cột cộng kế tiếp là -7
- Tiếp tục đến hêt.

Lần sau nhớ làm lễ bái sư!

BinhTam
20-03-08, 03:10 PM
Hi a.Tuan,

Anh cho em hỏi công cụ A-Tool có lấy data từ query trong access hay ko?
vì khi em gõ lại công thức trong file excel để lấy data từ query trong access thì bị báo lỗi.

Nguyễn Duy Tuân
20-03-08, 06:50 PM
Hi a.Tuan,

Anh cho em hỏi công cụ A-Tool có lấy data từ query trong access hay ko?
vì khi em gõ lại công thức trong file excel để lấy data từ query trong access thì bị báo lỗi.

Bạn có thể tạo Query bên Access, sau đó dùng A-Tools để lấy vào sheet. Khi dùng A-Tools SQL Builder, chương trình sẽ liệt kê các Query trong Access trong nhóm View.

Khi gõ lại công thức, bạn nhớ khai báo tham số thứ hai (OPTIONS) là "DBKEY=BT" trong hàm.

=BS_SQL("select ..." , "dbkey=bt")

ngocmaipretty
20-03-08, 11:34 PM
Đệ tử BinhTam à!
Chẳng ai có thể BìnhTâm với đệ tử lâu được. Cả sư nương cũng không khỏi !
Cột tỷ lệ hao hụt như vậy mà cũng không biết lỗi do đâu.

Thứ nhất hàm sumif thì nó phải cộng dồn.
Thứ hai, cộng dồn vẫn đúng nếu dữ liệu là duy nhất.
Thứ ba, nếu không là duy nhất thì phải dùng hàm khác.

SỞ dĩ file của Thái sư phụ Ptm dùng sumproduct, sau đó Sư phụ ThuNghi dùng Sumif là dựa trên cơ sở là sự duy nhất không trùng của dữ liệu.

Bây giờ dữ liệu gốc trong Access của đệ tử mất tính duy nhất thì sai là phải rồi.

Tại sao định mức vật liệu A cho mặt hàng X lại có 2 dòng?

Hay là ký hợp đồng là mặt hàng A, mà sử dụng nào A, nào A', nào A'' mà vẫn lên báo cáo là A?

Có cách giải quyết nhưng file của đệ tử sử dụng ATool, sư phụ không cài đặt ATOOL nên không chỉ dẫn cách sửa được.

Đệ tử xoay hướng lấy query từ Access thì cũng chẳng ăn thua đâu, vì ATool hay Microsoft Query lấy Query trong trường hợp cái file quỷ quái này thì có thua gì query của Access. Vấn đề là có nhận ra nguyên nhân sai hay không và biết cách lấy Query thế nào để khắc phục chỗ sai đó.

Nhận đệ tử như ngươi tức chết đi được. Phải chi có lễ bái sư thì còn ráng.

BinhTam
22-03-08, 10:15 AM
SưNương mất kiên nhẫn rồi sao.

Ah, em muốn mời chị, anh A.PTM, a.Duyệt,a.Tuân và ThuNghi đi uống nước. vì đã giúp đỡ. a.Duyệt đặt tên tiêu đề quá hay nên mọi người đọc là hiểu liền. còn các bạn kia, bạn nào cũng có giải pháp rất hay nên dùng giải pháp nào cũng hay cả. mặc dù trong thanh lý hợp đồng còn 9 mẫu nữa, em chỉ mới đưa lên 1 mẫu báo cáo.

Ah em ở TPHCM, chị cũng vậy phải ko? và còn những bạn kia nữa.

Chị đừng mất kiên nhẫn vì em sẽ còn hỏi chị tiếp nữa và các bạn kia nữa.


Đệ tử BinhTam à!
Chẳng ai có thể BìnhTâm với đệ tử lâu được. Cả sư nương cũng không khỏi !
Cột tỷ lệ hao hụt như vậy mà cũng không biết lỗi do đâu.

Thứ nhất hàm sumif thì nó phải cộng dồn.
Thứ hai, cộng dồn vẫn đúng nếu dữ liệu là duy nhất.
Thứ ba, nếu không là duy nhất thì phải dùng hàm khác.

SỞ dĩ file của Thái sư phụ Ptm dùng sumproduct, sau đó Sư phụ ThuNghi dùng Sumif là dựa trên cơ sở là sự duy nhất không trùng của dữ liệu.

Bây giờ dữ liệu gốc trong Access của đệ tử mất tính duy nhất thì sai là phải rồi.

Tại sao định mức vật liệu A cho mặt hàng X lại có 2 dòng?

Hay là ký hợp đồng là mặt hàng A, mà sử dụng nào A, nào A', nào A'' mà vẫn lên báo cáo là A?

Có cách giải quyết nhưng file của đệ tử sử dụng ATool, sư phụ không cài đặt ATOOL nên không chỉ dẫn cách sửa được.

Đệ tử xoay hướng lấy query từ Access thì cũng chẳng ăn thua đâu, vì ATool hay Microsoft Query lấy Query trong trường hợp cái file quỷ quái này thì có thua gì query của Access. Vấn đề là có nhận ra nguyên nhân sai hay không và biết cách lấy Query thế nào để khắc phục chỗ sai đó.

Nhận đệ tử như ngươi tức chết đi được. Phải chi có lễ bái sư thì còn ráng.

hai2hai
22-03-08, 01:25 PM
Cái đó người ta gọi là "quẳng con khỉ sang lưng người khác" đấy.

Copyleft by "One minute manager" - tập "Đối phó với khỉ".

Ngày xưa tớ chuyên nhận "khỉ" từ người khác chuyển sang nên ... lúc nào cũng cảm thấy thiếu time. Giờ tớ chủ yếu chỉ đối phó với "khỉ" của riêng tớ thôi. :D

BinhTam
22-03-08, 01:44 PM
Sau khi xem bài chị em nghĩ là em nhập vào sai bảng định mức nên xuống phong kế hoạch xin lấy bảng dmuc hai quan xem lại thì thực sự có mã hàng chỉ dùng 1 loại vải, có mã hàng dùng 2 loại vải.

Chị xem lại bảng dmuc haiquan đính kèm.


Đệ tử BinhTam à!
Chẳng ai có thể BìnhTâm với đệ tử lâu được. Cả sư nương cũng không khỏi !
Cột tỷ lệ hao hụt như vậy mà cũng không biết lỗi do đâu.

Thứ nhất hàm sumif thì nó phải cộng dồn.
Thứ hai, cộng dồn vẫn đúng nếu dữ liệu là duy nhất.
Thứ ba, nếu không là duy nhất thì phải dùng hàm khác.

SỞ dĩ file của Thái sư phụ Ptm dùng sumproduct, sau đó Sư phụ ThuNghi dùng Sumif là dựa trên cơ sở là sự duy nhất không trùng của dữ liệu.

Bây giờ dữ liệu gốc trong Access của đệ tử mất tính duy nhất thì sai là phải rồi.

Tại sao định mức vật liệu A cho mặt hàng X lại có 2 dòng?

Hay là ký hợp đồng là mặt hàng A, mà sử dụng nào A, nào A', nào A'' mà vẫn lên báo cáo là A?

Có cách giải quyết nhưng file của đệ tử sử dụng ATool, sư phụ không cài đặt ATOOL nên không chỉ dẫn cách sửa được.

Đệ tử xoay hướng lấy query từ Access thì cũng chẳng ăn thua đâu, vì ATool hay Microsoft Query lấy Query trong trường hợp cái file quỷ quái này thì có thua gì query của Access. Vấn đề là có nhận ra nguyên nhân sai hay không và biết cách lấy Query thế nào để khắc phục chỗ sai đó.

Nhận đệ tử như ngươi tức chết đi được. Phải chi có lễ bái sư thì còn ráng.

BinhTam
22-03-08, 02:51 PM
Cảm ơn a.Tuân đã hướng dẫn

Hi C.NgocMaipretty em tạo thêm query và groupby các cột & sum ở cột dmuc và sum ở cột tongNPL giờ file chạy ok rồi.


Bạn có thể tạo Query bên Access, sau đó dùng A-Tools để lấy vào sheet. Khi dùng A-Tools SQL Builder, chương trình sẽ liệt kê các Query trong Access trong nhóm View.

Khi gõ lại công thức, bạn nhớ khai báo tham số thứ hai (OPTIONS) là "DBKEY=BT" trong hàm.

=BS_SQL("select ..." , "dbkey=bt")

ngocmaipretty
23-03-08, 12:20 AM
tạo thêm query và groupby các cột & sum ở cột dmuc và sum ở cột tongNPL
Đấy! Chịu khó suy nghĩ thì được. Sư nương cũng đã gợi ý như thế.
Đệ tử xem lại 2 cách cũ: lấy Query từ Excel theo sư nương chỉ, và lấy bằng ATOOL của Anh TuanVNUNI, cũng có thể sum và group by được, đâu bắt buộc phải làm từ Access. Chẳng qua ban đầu ỷ lại không chịu động não.
Sư nương cũng đỡ tức phần nào.

BinhTam
27-03-08, 02:09 PM
Hi C.Mai/A.Tuân,

em muốn trong báo cáo ở mã hàng chỉ hiện thị 1tên thôi, vidu: A21696, khi em preview trên trang nào cũng hiện 3 tên ( A21696,A21696,A21696 or A21701,A21701A21701), em muốn chỉ hiện tên ở giữa, em làm thế nào?
Đấy! Chịu khó suy nghĩ thì được. Sư nương cũng đã gợi ý như thế.
Đệ tử xem lại 2 cách cũ: lấy Query từ Excel theo sư nương chỉ, và lấy bằng ATOOL của Anh TuanVNUNI, cũng có thể sum và group by được, đâu bắt buộc phải làm từ Access. Chẳng qua ban đầu ỷ lại không chịu động não.
Sư nương cũng đỡ tức phần nào.

BinhTam
02-04-08, 05:36 PM
A.Tuân,

khi dùng A-tool lấy dữ liệu query(có dùng hàm NZ()) sang excel thì bị báo lỗi.

a.Tuân hướng cách khắc phục lỗi này.


Bạn có thể tạo Query bên Access, sau đó dùng A-Tools để lấy vào sheet. Khi dùng A-Tools SQL Builder, chương trình sẽ liệt kê các Query trong Access trong nhóm View.

Khi gõ lại công thức, bạn nhớ khai báo tham số thứ hai (OPTIONS) là "DBKEY=BT" trong hàm.

=BS_SQL("select ..." , "dbkey=bt")

Nguyễn Duy Tuân
02-04-08, 10:36 PM
A.Tuân,

khi dùng A-tool lấy dữ liệu query(có dùng hàm NZ()) sang excel thì bị báo lỗi.

a.Tuân hướng cách khắc phục lỗi này.

Bạn đã dùng hàm gì? Trong A-Tools không có hàm NZ(). Bạn chịu khó đọc message nói gì để tôi hiểu còn khắc phục. Bạn có thể đưa công thức bạn viết lên đây tôi tìm lỗi.

BinhTam
03-04-08, 10:08 AM
em tạo query trong access và trong query này em dùng hàm nz(), sau đó dùng công cụ A-tool của anh để lấy dữ liệu của query này sang excel thì bị báo lỗi "unrecognized nz() function"Bạn đã dùng hàm gì? Trong A-Tools không có hàm NZ(). Bạn chịu khó đọc message nói gì để tôi hiểu còn khắc phục. Bạn có thể đưa công thức bạn viết lên đây tôi tìm lỗi.

phamchicong
05-04-08, 11:54 AM
hiện mình đang sử dụng A-Tool nhưng gặp vấn đề này khó khăn quá, các bác có thể giúp được không. ỏ trong sheet BC_công nợ đó, nếu làm bằng sumproduct thì được cả số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ và dư cuối kỳ luôn. Nhưng nhu thế thì chạy chậm quá khi NHAP tăng lên. mình muốn sử dụng A-Tool có đựoc không. Các bác xem giúp ngay cho nha, mình đang rất cần, còn phải cập nhập thêm nhiều số liệu nữa, nếu có thể cho số di động mình tiện liên lạc nha. Nếu bác nào có thời gian có thể giúp hộ thêm phần chi tiết vật tư nha. số cột tương đương với LY_DO

Nguyễn Duy Tuân
05-04-08, 08:59 PM
hiện mình đang sử dụng A-Tool nhưng gặp vấn đề này khó khăn quá, các bác có thể giúp được không. ỏ trong sheet BC_công nợ đó, nếu làm bằng sumproduct thì được cả số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ và dư cuối kỳ luôn. Nhưng nhu thế thì chạy chậm quá khi NHAP tăng lên. mình muốn sử dụng A-Tool có đựoc không. Các bác xem giúp ngay cho nha, mình đang rất cần, còn phải cập nhập thêm nhiều số liệu nữa, nếu có thể cho số di động mình tiện liên lạc nha. Nếu bác nào có thời gian có thể giúp hộ thêm phần chi tiết vật tư nha. số cột tương đương với LY_DO

Tôi rất vui vì nhận thấy bạn đã sử dụng A-Tools rất tốt vào công việc của chính mình!
Tôi đã làm sổ BC_công nợ tại sheet có tên "BC_cong no" bằng A-Tools Pro. Trong sheet NHAP của bạn tôi không biết dấu hiệu nào để phân biệt số dư đầu? Nếu bạn chỉ ra tôi sẽ làm ngay cho bạn.

Một điều cần chú ý khi lập công thức trong Excel. Nếu số ký tự trong công thức >255 ký tự bạn hãy ghép chuỗi (văn bản) trong công thức thành một hay nhiều đoạn.

Giả sử công thức là

="SELECT RECNO() AS STT, N.KHACH_HANG, 0 AS Du_Dau, Sum(N.SLV28LC),
Sum(N.SLV28LB), Sum(N.SLD28L), Sum(N.SLV24L), Sum(N.SLD24L),
Sum(N.SLV24C), Sum(N.SLD24C), Sum(N.SLV24S), Sum(N.SLD24S),
Sum(N.SLCAM), Sum(N.SLBI), Sum(N.SLCHANH), Sum(N.SLCOLA),
Sum(N.TONG_TIEN)
FROM NHAP N
WHERE N.NGAY BETWEEN Range(B4) AND Range(B5)
GROUP BY N.KHACH_HANG"


Công thức trên Excel sẽ báo lỗi vì số ký tự quá 255, bạn hãy sửa lại như thế này:


="SELECT RECNO() AS STT, N.KHACH_HANG, NULL AS Du_Dau, Sum(N.SLV28LC),
Sum(N.SLV28LB), Sum(N.SLD28L), Sum(N.SLV24L), Sum(N.SLD24L),
Sum(N.SLV24C), Sum(N.SLD24C), Sum(N.SLV24S), Sum(N.SLD24S)," & "
Sum(N.SLCAM), Sum(N.SLBI), Sum(N.SLCHANH), Sum(N.SLCOLA),
Sum(N.TONG_TIEN),NULL,''
FROM NHAP N
WHERE N.NGAY BETWEEN Range(B4) AND Range(B5)
GROUP BY N.KHACH_HANG"


A-Tools Pro có thể lập những báo cáo động phức tạp hơn báo cáo bạn đã làm!

Bạn tải file tôi làm nhé!

phamchicong
08-04-08, 02:13 PM
Bác nào đã và đang dùng A-Tools giúp tui một tay.Tui dùng A-Tools để lấy báo cáo nhưng bên cột E của BC_NHAPVO_NPP chỉ lấy được dữ liệu số thôi còn chữ thì không lên mặc dù bên sheet NHAPVO cột E vẫn có dữ liệu chữ và số.

minhngq
22-06-08, 09:27 PM
Chào anh Tuấn, Xin anh cho biết là A-Tools (v4.0.0000) có hỗ trợ table trong Excel (cụ thể là 2007) ko? Hiện tôi đang dùng chức năng Table để tạo bảng dữ liệu. Tuy nhiên chức năng SQL Builder lại ko nhận diên được Table này. Dưới đây là ví dụ minh họa:
1. Trong sheet1 có 1 table với tên là "BangNhanSu".
2. Để chắc ăn tôi đã tạo thêm 1 Name là Tbl_NS refers đến BangNhanSu này. ;;;;;;;;;;;
3. Mở SQL Builder, tôi chỉ thấy Sheet1$ trong phần Tables, hơn nữa kéo cái này vào diagram cũng ko cho ra bất kỳ nội dung nào. :=\+

Rất hi vọng A-Tools có thể support loại đối tượng này trong Excel.
Cám ơn anh.

Nguyễn Duy Tuân
23-06-08, 01:23 AM
Chào anh Tuấn, Xin anh cho biết là A-Tools (v4.0.0000) có hỗ trợ table trong Excel (cụ thể là 2007) ko? Hiện tôi đang dùng chức năng Table để tạo bảng dữ liệu. Tuy nhiên chức năng SQL Builder lại ko nhận diên được Table này. Dưới đây là ví dụ minh họa:
1. Trong sheet1 có 1 table với tên là "BangNhanSu".
2. Để chắc ăn tôi đã tạo thêm 1 Name là Tbl_NS refers đến BangNhanSu này. ;;;;;;;;;;;
3. Mở SQL Builder, tôi chỉ thấy Sheet1$ trong phần Tables, hơn nữa kéo cái này vào diagram cũng ko cho ra bất kỳ nội dung nào. :=\+

Rất hi vọng A-Tools có thể support loại đối tượng này trong Excel.
Cám ơn anh.

A-Tools SQL Builder là công cụ trợ giúp việc lập công thức trong hàm BS_SQL (việc chính là tạo được câu lệnh SQL đúng ngữ pháp). Trong công cụ này, với CSDL Excel nó sẽ nhận dạng các Tables thông qua Names do người dùng định nghĩa. Trong file của anh Name "BangNhanSu" là do máy tạo ra thuộc dạng đặc biệt, bản chất nó không phải Name theo đúng nghĩa người dùng, anh sẽ không xóa được nó trong cửa sổ "Name Manager".

Name BangNhanSu tham chiếu tới vùng Sheet1$A4:D8 . Tất cả các Name tham chiếu tới vùng này cũng đều lỗi với A-Tools.

(*) Cách khắc phục
Có thể sử dụng công thức mà với câu lệnh SQL, sau mệnh đề FROM thay vì dùng Name "BangNhanSu" anh dùng địa chỉ của vùng đó. Quy tắc gõ địa chỉ với A-Tools: [Tên sheet$vùng]


=bs_sql("select * from [Sheet1$A4:D8]")

(*) Trong Excel, với địa chỉ, phần ngăn cách giữa tên sheet và vùng là dấu chấm than (!), ví dụ Sheet1!A4:D8 còn A-Tools là Sheet1$A4:D8

Dùng dấu [] bao quang tên table, field, địa chỉ Excel nếu các tên đó là chuỗi có dấu cách hay có các ký tự có dấu.

Ví dụ


=bs_sql("select * from [Bảng chi tiết nhập hàng$A4:D8]")

Chúc anh thành công!

minhngq
23-06-08, 07:32 AM
Anh Tuấn,
Một trong những ưu điểm chính của Table so với Range là khả tăng tự động co giãn về số dòng. Khi tham chiếu đến 1 (số) cột nào đó của Table (vd: VLOOKUP("C",BangNhanSu[[Tên]:[Tuổi]],3,FALSE)) tôi không còn phải quan tâm xem cột đó có chứa bao nhiêu dòng, Table cares việc đó cho tôi. Ngoài ra Table cung cấp sẵn khả năng trình bày màu sắc và tự kiểm tra tính chất tabular của dữ liệu.

Vậy khi chuyển sang dùng Range để tương tác với A-Tools, những ưu điểm kể trên phần nào bị mất đi. Hi vọng các phiên bản gần đây sẽ hỗ trợ loại đối tượng này.

Regards,

p/s: Về nguyên tắc, Excel đưa ra khái niệm Table này để có được sự tương thích với các Table trong các database khác như SQLServer, Access...; sử dụng Range thay cho Table là ko formal.

Nguyễn Duy Tuân
23-06-08, 08:59 AM
Anh Tuấn,
Một trong những ưu điểm chính của Table so với Range là khả tăng tự động co giãn về số dòng. Khi tham chiếu đến 1 (số) cột nào đó của Table (vd: VLOOKUP("C",BangNhanSu[[Tên]:[Tuổi]],3,FALSE)) tôi không còn phải quan tâm xem cột đó có chứa bao nhiêu dòng, Table cares việc đó cho tôi. Ngoài ra Table cung cấp sẵn khả năng trình bày màu sắc và tự kiểm tra tính chất tabular của dữ liệu.

Vậy khi chuyển sang dùng Range để tương tác với A-Tools, những ưu điểm kể trên phần nào bị mất đi. Hi vọng các phiên bản gần đây sẽ hỗ trợ loại đối tượng này.

Regards,

p/s: Về nguyên tắc, Excel đưa ra khái niệm Table này để có được sự tương thích với các Table trong các database khác như SQLServer, Access...; sử dụng Range thay cho Table là ko formal.

Vâng, ứng dụng Table trên Excel cũng rất hay. Có thể phiên bản mới của A-Tools sẽ có thể thực hiện được với Name tạo ra từ Table, rất có thể giải pháp mới sẽ là


=BS_SQL("select ....from TABLE(BangNhanSu)...where...")

người dùng sẽ không phẩi chỉ ra địa chỉ sheet$vùng...

Còn việc nhận ra Name trong SQL Builder, hiện tại em chưa có giải pháp +-+-+-+.

Nguyễn Duy Tuân
22-07-08, 03:08 AM
Xin gứi các bạn phiên bản mới A-Tools v4.0.3

Phiên bản v4.0.3 đã sửa lỗi xung đột với PM bộ gõ Unikey.

Các bạn có thể download tại trang đầu (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=2622)

Nguyễn Duy Tuân
25-07-08, 03:39 PM
Xin gửi các bạn phiên bản mới A-Tools v4.0.4, ngày 25/07/08

+ Sửa lỗi không tương thích giữa A-Tools với phần mềm bộ gõ Unikey khi gõ chuỗi Unicode có dấu trong Excel: Dialog có EditBox; MSForms.TextBox; MSForms.ComboBox, ...các control trong thư viện FM20.DLL. Lỗi này xảy ra với phiên bản v4.0.3 sửa lỗi trong Excel Worksheet.Với phiên bản này hy vọng chuyện về Unikey và A-Tools mọi người không còn phải bận tâm nữa.

Nếu các bạn đang dùng A-Excel có thể vào trang www.bluesofts.net để nâng cấp phiên bản mới.

Các bạn có thể download tại trang đầu (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=2622)

BNTT
25-07-08, 04:16 PM
Ủa sao mình download cái A-tool Pro về rồi, nó = 136.5 KB phải không?
Mà sao nhấn vào nó, nó hiện lên một cái cửa sổ Cmd đen thui, rùng mình một tí, rồi tắt mất.
Chẳng thấy có gì mới lạ trong máy hết?

Nguyễn Duy Tuân
25-07-08, 04:28 PM
Ủa sao mình download cái A-tool Pro về rồi, nó = 136.5 KB phải không?
Mà sao nhấn vào nó, nó hiện lên một cái cửa sổ Cmd đen thui, rùng mình một tí, rồi tắt mất.
Chẳng thấy có gì mới lạ trong máy hết?

Em đã upload lại rồi anh ạ.

BNTT
25-07-08, 04:54 PM
Trên máy mình có cả Excel 2003 và Excel 2007.
Muốn cài cho cả hai thì phải làm sao?

Bởi vì, khi tôi cài cho Excel2003, thì Excel2007 không có A-Tool.
Quay ra cài thêm một lần nữa với lựa chọn Excel 2007, thì ở Excel 2003 báo lỗi...

Thêm một câu hỏi nữa: Muốn cài A-Tool vào thư mục khác C:\A-tools thì phải làm sao?

Nguyễn Duy Tuân
25-07-08, 05:19 PM
Trên máy mình có cả Excel 2003 và Excel 2007.
Muốn cài cho cả hai thì phải làm sao?

Bởi vì, khi tôi cài cho Excel2003, thì Excel2007 không có A-Tool.
Quay ra cài thêm một lần nữa với lựa chọn Excel 2007, thì ở Excel 2003 báo lỗi...

Thêm một câu hỏi nữa: Muốn cài A-Tool vào thư mục khác C:\A-tools thì phải làm sao?

Hiện tại A-Tools phải yêu cầu cài vào địa chỉ C:\A-Tools\ không thay đổi được địa chỉ này, lý do là để thống nhất công thức giữa các máy. VÍ dụ máy 1 cài vào C:\A-Tools lầm công thức trên một file, nếu file này gửi sang máy mà A-Tools được cài ở đường dẫn C:\A-Tools07 thì Excel sẽ thông báo lỗi không tìm thấy công thức. Trước đây em đã định cho phép cài trên nhiều phiên bản Excel cùng một lúc nhưng vì lỗi trên mà buộc phải chỉ được cài trên một phiên bản. Vấn đề này em sẽ nghiên cứu và hoàn thiện nó.

Nguyễn Duy Tuân
29-07-08, 02:59 PM
Mời bạn xem thêm video demo cách tạo "DBKEY", lập sổ tổng hợp, lấy dữ liệu từ một file bên ngoài.

Video Demo (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Help/DEMO/DBKEY_Link/DBKEY_Link.html)

Nếu đường truyền kém, bạn có thể download (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Help/DEMO/DBKEY_Link.rar) về máy xem.

quochung
29-07-08, 06:53 PM
Tôi dùng Atools để lập báo cáo , chạy ổn định ,tốt .
Có vấn đề là khi đặt tên vùng theo name động thì không truy vấn được . Mong tác giả quan tâm chỉ dẫn. Xin cảm ơn

Nguyễn Duy Tuân
29-07-08, 11:07 PM
Tôi dùng Atools để lập báo cáo , chạy ổn định ,tốt .
Có vấn đề là khi đặt tên vùng theo name động thì không truy vấn được . Mong tác giả quan tâm chỉ dẫn. Xin cảm ơn

Bạn có thể cho tôi một file dữ liệu có name động làm ví dụ được không?

quochung
30-07-08, 07:32 PM
Cám ơn Bác đã quan tâm tôi xin gửi cho Bác file vidu nhờ Bác giúp . Trong file này tôi dặt tên vùng thông thường là Data thì Atools hoạt động OK. Nhưng khi tôi đặt tên vùng động là Data1 thì có vấn đề ngay , Mong tác giả giúp đỡ
Ps: Tôi có thể mua Atools bằng tin nhắn nạp tiền vào số máy của Bác có được không?

Tôi xin gửi file vi du ................

Nguyễn Duy Tuân
30-07-08, 09:14 PM
Cám ơn Bác đã quan tâm tôi xin gửi cho Bác file vidu nhờ Bác giúp . Trong file này tôi đặt tên vùng thông thường là Data thì Atools hoạt động OK. Nhưng khi tôi đặt tên vùng động là Data1 thì có vấn đề ngay , Mong tác giả giúp đỡ

Tôi xin gửi file vi du ................

Công thức đặt name động của bạn

Data1 =INDIRECT("Data!$A$3:"&ADDRESS(3+Data!$J$1,9))
Mục đích để nhận địa chỉ vùng là : Data!$A$3:$I$61

Cách giải quyết như sau:
1) Cần sửa công thức trong Data1 như sau:
Data1="[Data$A3:"&ADDRESS(3+Data!$J$1,9,4) & "]"

Không dùng hàm INDIRECT()

Mục đích để nhận địa chỉ vùng là : [Data$A3:I61] (*)

(Số 4 để hàm ADDRESS trả về địa chỉ tương đối.)
Trong ngôn ngữ SQL với Excel: thay ! = $ và chỉ dùng địa chỉ tương đối.

2) Khi cần nhận kết quả của công thức Excel trong khai báo SQL của A-Tools, cần dùng hàm FORMULA

Với cách đặt Name thông thường (name tĩnh) công thức là:
=BS_SQL("SELECT * FROM Data1")
Với Name động là:

=BS_SQL("SELECT * FROM FORMULA(Data1)")
Bạn nhớ là Data1 được đặt theo quy định ở 1)

(Để biết thêm về hàm FORMULA, bạn tham khảo file "C:\A-Tools\HELP & DEMOS\Bai 2 - Cac ham ho tro nhom ham Database Functions.xls")

Tóm lại, A-Tools cho phép làm việc với Name động!
Các bạn tải file về tham khảo nhé!

quochung
31-07-08, 09:18 PM
Tôi kiểm tra lại phát hiện ra trong file vídu_sua: công thức truy vấn với vùng động data1 vẫn bình thường, nhưng kết quả truy vấn vẫn là vùng data chứ không phải là data1.
Không hiểu tôi có gì sai không mong tác giả quan tâm giúp đỡ.

quochung
03-08-08, 07:03 AM
Tôi kiểm tra lại phát hiện ra trong file vídu_sua: công thức truy vấn với vùng động data1 vẫn bình thường, nhưng kết quả truy vấn vẫn là vùng data chứ không phải là data1.
Không hiểu tôi có gì sai không mong tác giả quan tâm giúp đỡ.

Vấn đề đã được giải quyết : Để sổ quỹ trong file " vidu_sua "hoạt động với name động thì định dạng cột NOTK Và COTK địn dạng Tex .
Trong ví dụ đoạn dữ liệu tôi đưa thêm vào cuối vùng không có cùng định dạng với dữ liệu gốc do đó Atools không truy vấn được.Tôi sửa lại chạy ok và đưa lên để mọi người cùng tham khảo

Nguyễn Duy Tuân
03-08-08, 08:45 AM
Vấn đề đã được giải quyết : Để sổ quỹ trong file " vidu_sua "hoạt động với name động thì định dạng cột NOTK Và COTK địn dạng Tex .
Trong ví dụ đoạn dữ liệu tôi đưa thêm vào cuối vùng không có cùng định dạng với dữ liệu gốc do đó Atools không truy vấn được.

Tôi xem lại file của bạn thấy vẫn chạy bình thường không vấn đề gì cả. Bạn xem lại nhé!

mai_anh
08-08-08, 02:00 PM
Các bác ơi! Cho em hỏi, hiện tại em muốn làm báo cáo lãi lỗ cho nhiều tháng trong nhiều năm, nhưng dữ liệu chỉ thể hiện trên một sheet thôi, thì em phải làm sao bây giờ hả các bác ?.

Ví dụ như em sẽ có các combo box để chọn : tháng, năm .Và sau khi chọn tháng, năm thì dữ liệu của tháng năm đó tự động hiện ra, tương tự với những tháng năm khác ...

Yin.kn
13-09-08, 11:38 AM
[quote=TuanVNUNI;80150].......
(*) Trong Excel, với địa chỉ, phần ngăn cách giữa tên sheet và vùng là dấu chấm than (!), ví dụ Sheet1!A4:D8 còn A-Tools là Sheet1$A4:D8

Dùng dấu [] bao quang tên table, field, địa chỉ Excel nếu các tên đó là chuỗi có dấu cách hay có các ký tự có dấu.

Ví dụ


=bs_sql("select * from [Bảng chi tiết nhập hàng$A4:D8]").......
Anh Tuan oi em cũng bị cái vụ này và đã làm theo hướng dẫn của anh nhưng vẫn không được, nó báo lỗi hoài hà.
À còn cái này hơi ngoài lề một chút vì em biết hỏng phải lỗi của ATools. Em dùng BS_SQL để lấy dữ liệu, ở sheet1 em làm cthức, khi kquả thì có 1 cột ra số kiểu Text và ko chỉnh lại kiểu số được (nó cứ trơ trơ hà), mà cũng hỏng Sum được nữa&&&%$R. Em chép gtrị ra và nhấn vào cái dấu màu xanh thì mới đdạng được số. Có phải trong Excel 2007 em đã chỉnh sai cái gì ko?;;;;;;;;;;;

Nguyễn Duy Tuân
13-09-08, 01:44 PM
=bs_sql("select * from [Bảng chi tiết nhập hàng$A4:D8]").......
Anh Tuan oi em cũng bị cái vụ này và đã làm theo hướng dẫn của anh nhưng vẫn không được, nó báo lỗi hoài hà.

Có lẽ tên sheet của bạn không đúng ? Nếu làm đúng theo hướng dẫn của tôi chắc chắn là được.À còn cái này hơi ngoài lề một chút vì em biết hỏng phải lỗi của ATools. Em dùng BS_SQL để lấy dữ liệu, ở sheet1 em làm cthức, khi kquả thì có 1 cột ra số kiểu Text và ko chỉnh lại kiểu số được (nó cứ trơ trơ hà), mà cũng hỏng Sum được nữa&&&%$R. Em chép gtrị ra và nhấn vào cái dấu màu xanh thì mới đdạng được số. Có phải trong Excel 2007 em đã chỉnh sai cái gì ko?;;;;;;;;;;;

Bạn kiểm tra nguồn dữ liệu. Phải ít nhất 4 dòng đầu tiên của dữ liệu gốc chỉ rõ kiểu dữ liệu.

vytran
15-09-08, 06:07 PM
Tôi dùng A-Tool thì gặp vấn đề sau :
1. Mở các ví dụ ra xem ( chỉ xem, ko động đậy gì ), học hỏi, xem tới xem lui, click vào nút " ! " (refrest) -> số liệu trên bảng tính mất tiêu -> xuất hiện thông báo :
Lỗi công thức:
Địa chỉ :'[Bài 4-Huong dan tao bao cao.xls]THKH_NOTK'$B$5:$G$9
Lỗi có thể gây ra do :
Chuổi tham số SQL quá dài(số ký tự>180).Bạn hãy đặt tham số của hàm vào một ô rồi dùng địa chỉ ô đó trong cônt thức.

Nguyễn Duy Tuân
15-09-08, 06:22 PM
Tôi dùng A-Tool thì gặp vấn đề sau :
1. Mở các ví dụ ra xem ( chỉ xem, ko động đậy gì ), học hỏi, xem tới xem lui, click vào nút " ! " (refrest) -> số liệu trên bảng tính mất tiêu -> xuất hiện thông báo :
Lỗi công thức:
Địa chỉ :'[Bài 4-Huong dan tao bao cao.xls]THKH_NOTK'$B$5:$G$9
Lỗi có thể gây ra do :
Chuổi tham số SQL quá dài(số ký tự>180).Bạn hãy đặt tham số của hàm vào một ô rồi dùng địa chỉ ô đó trong cônt thức.

Lỗi này có thể do Excel. Bạn vào menu Tools->Options..., bấm chọn tab Calculation chọn Automantic.

vytran
17-09-08, 07:32 PM
Lỗi này có thể do Excel. Bạn vào menu Tools->Options..., bấm chọn tab Calculation chọn Automantic.
Mở options ra coi lại -> dấu check đang ở cho Automatic !
Bro vui lòng xem lại giúp, mình đang có chút việc ứng dụng bài ví dụ 4 này ( đã tập làm, ứng dụng đúng công thức, tuy nhiên lỗi : "... câu lệnh SQL quá dài..." ( câu lệnh của mình dòm dưới status SQL builder là len=140)
Mong tin của Bro!

Nguyễn Duy Tuân
17-09-08, 08:59 PM
Mở options ra coi lại -> dấu check đang ở cho Automatic !
Bro vui lòng xem lại giúp, mình đang có chút việc ứng dụng bài ví dụ 4 này ( đã tập làm, ứng dụng đúng công thức, tuy nhiên lỗi : "... câu lệnh SQL quá dài..." ( câu lệnh của mình dòm dưới status SQL builder là len=140)
Mong tin của Bro!

Bạn có thể gửi câu lệnh SQL hoặc file bạn đang làm không?

vytran
19-09-08, 08:14 PM
Bạn có thể gửi câu lệnh SQL hoặc file bạn đang làm không?

Câu lệnh đây bro :
SELECT tbEF.KY_HIEU, tbEF.NGAY, tbEF.SO_CT, tbEF.TEN_HS, tbEF.SOTIEN FROM tbEF WHERE tbEF.LOP = RANG(E6)
{=BS_SQL(Sheet2!$A$8;"DBKEY=EF;HR=NO;INSERT=YES")}

Help me !--=0

Nguyễn Duy Tuân
20-09-08, 07:23 PM
Câu lệnh đây bro :
SELECT tbEF.KY_HIEU, tbEF.NGAY, tbEF.SO_CT, tbEF.TEN_HS, tbEF.SOTIEN FROM tbEF WHERE tbEF.LOP = RANG(E6)


Help me !--=0

Bạn làm bị sai ở hàm RANGE, thiếu chữ "E". Chữa lại là


SELECT tbEF.KY_HIEU, tbEF.NGAY, tbEF.SO_CT, tbEF.TEN_HS, tbEF.SOTIEN FROM tbEF WHERE tbEF.LOP = RANGE(E6)

minhhuyhappy
05-10-08, 08:18 PM
Báo cáo anh Tuấn .
Mình cài A-tool . Khi mở file example.xls thì bị lỗi : Loi xay ra voi DBKEY "".Mot so ly do gay ra loi :
..........

Đã cố gắng kết nối voi file thông qua menu thì nó báo lôi : KHông kết nối đuoc với CSDL

NHờ bác xem dùm

minhhuyhappy
05-10-08, 08:22 PM
Mình cài đặt A-tool . KHi chạy thử fỉle example.exe thì bị báo lỗi :

Lỗi xẩy ra với DBKEY " ". Một số nguyên nhân gây ra lỗi :
........
........

Mình đã thử kết nối file đó thông qua menu , nhưng bị báo lỗi không thể kết nối CSDL

NHờ bạn xem dùm .

Cám ơn nhiều

Nguyễn Duy Tuân
05-10-08, 08:51 PM
Mình cài đặt A-tool . KHi chạy thử fỉle example.exe thì bị báo lỗi :

Lỗi xẩy ra với DBKEY " ". Một số nguyên nhân gây ra lỗi :
........
........

Mình đã thử kết nối file đó thông qua menu , nhưng bị báo lỗi không thể kết nối CSDL

NHờ bạn xem dùm .

Cám ơn nhiều

Bạn có thể chỉ rõ hơn lỗi xảy ra khi nào không? Bạn có thể chụp màn hình và gửi lên ? Sau khi lỗi ở file example.xls thì các ví dụ bạn chạy thử có lỗi không?

minhhuyhappy
05-10-08, 09:09 PM
mình up load hinh không đươc , ban có thể xem dùm ở link sau :

http://i382.photobucket.com/albums/oo262/minhhuyhappy/hinhEXCEL.jpg

Mình đã lần lượt mở các file ví dụ của bạn trong thư mục help_demos thì đều bị báo lỗi DBKEY ERROS => không biết máy mình có bị cài thiếu thư viện gì không ?

Nguyễn Duy Tuân
05-10-08, 10:34 PM
mình up load hinh không đươc , ban có thể xem dùm ở link sau :

http://i382.photobucket.com/albums/oo262/minhhuyhappy/hinhEXCEL.jpg

Mình đã lần lượt mở các file ví dụ của bạn trong thư mục help_demos thì đều bị báo lỗi DBKEY ERROS => không biết máy mình có bị cài thiếu thư viện gì không ?

Nếu bạn đang dùng PM diệt virus Kaspersky thì hãy để ý lúc khởi động Excel. Kaspersky sẽ cảnh báo những file Excel có Macro và không cho chạy, bạn hãy tích chọn (cho phép chạy) với A-Tools.xla. Mình không nhớ lắm về đoạn văn cảnh báo của Kaspersky nhưng có từ 'Zone...", Allow...

minhhuyhappy
06-10-08, 06:44 AM
Mình đã tắt chương trình chống virus . nhưng vẫn bị lỗi trên

Phát hiện vấn đề là do : không kết nối đươc CSDL excel vì khi mở 1 file excel mới và dùng A-tool lập công thức hàm BS_SQL thì vẫn hiện lên thông báo chữ việt của chương trình A-tool (cái mình đã load trên hình - góc trên bên trái của thông báo ghi là : DBKEY ERROR) .

Mình vẫn chưa biết phải sửa lỗi này như thế nào ??

Nhờ bạn xem giùm

cám ơn nhiều

win4u
07-10-08, 10:11 AM
Sau khi cài lại A-Tool em bị lỗi này:

http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=16430&stc=1&d=1223353863

Khi mở bất kỳ 1 file excel hoặc tạo 1 file excel mới thì bị báo lỗi khi mở và đóng excel:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=16426&stc=1&d=1223348946


và khi chạy lệnh SQL Builder thì bị lỗi này:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=16427&stc=1&d=1223348946

Đồng thời trước câu lệnh BS_SQL giờ xuất hiện
='A-Tools.xla'!BS_SQL('BC-USD'!A5,"HR=NO;INSERT=YES;OnBeforeUpdate=DoUSD")

Em đã xóa và cài lại A-Tool , xóa cả Office 2003 SP3 và cài lại Office 2003 kg có SP3.Kết quả vẫn bị lỗi như vậy.

Nguyễn Duy Tuân
07-10-08, 01:16 PM
Gửi hai bạn minhhuyhappy và win4u. Cãcloi của hai bạn tôi chưa gặp gặp bao giờ nên chưa có hướng giải quyết, chỉ có thể nếu tôi nhình thấy hiện trạng Office mà các bạn đang dùng.

Nếu có thể các bạn cài phần mềm Teamviewer lên máy và kết nối vào máy của tôi thì tôi sẽ xem được và có thể có hướng giải quyết.

Download Teamviewer (TV):
http://www.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup.exe

Khi cài đặt, nếu chọn "Install" các bạn nhớ là chọn chế độ "NON COMMERCIAL" nhé nếu chưa đăng ký chính thức với TV.
Nếu chọn "Run" là để chạy luôn.

win4u
09-10-08, 03:53 PM
Cuối cùng có thể là do Windows VISTA. Vì em đã kiểm tra lại A-Tools trên XP, có cài Office 2003 và SP3 thì hoàn toàn kg bị lỗi. Ai đang dùng Vista kiểm chứng giùm.

minhhuyhappy
11-10-08, 06:50 PM
e đã cài A-tool trên may Winxp . KẾt quả là chạy tốt

Như vậy có thể là do win vista đó bác . Vì máy bị lỗi em cài win Vista .

Cám ơn bác nhiều . Mong bác tìm lỗi và cải tiến nha .

Nguyễn Duy Tuân
02-03-09, 11:27 AM
Xin giới thiệu các thành viên A-Tools v4.1.0.3

+ Sửa lỗi khi sử dụng chức năng "Cập nhật công thức", hàm BS_SQL() bị lỗi khi nó gọi một macro để chạy cùng.
+ Sửa lỗi khi người dùng sử dụng định dạng số tiền bên trong Excel: menu Tools->Options...->International.
Đây có thể là lý do mà một số máy đã không chạy được A-Tools ở các phiên bản trước.
+ Sửa quy trình cài đặt A-Tools, khắc phục lỗi cài đặt của một số trường hợp đặt biệt.
+ Sửa cấu trúc của hàm BS_VND, BS_USD giống như các hàm VND, USD trong Addin "Accounting Helper".
+ Thêm, khi hàm BS_SQL() sử dụng khai báo DBKEY, nếu file dữ liệu Excel đang mở có tên trùng với tên của file dữ liệu trong DBKEY thì
nó sẽ được dùng để kết nối cho dù đường dẫn của các file khác nhau. Khả năng này cho phép người dùng có thể sử dụng nhiều tệp dữ liệu nguồn ở các nơi khác nhau nhưng cùng tên.
+ Thêm, hỗ trợ hoàn toàn giao diện Unicode trong A-Tools SQL Builder.
+ Thêm khả năng truy vấn nguồn dữ liệu trong bảng tính. Nếu CSDL nguồn là Excel, các phiên bản cũ chỉ thực hiện được với vùng đã đặt tên (Define Names).
+ Thêm hàm "AutoNames" hỗ trợ cho hàm BS_SQL(), cho phép tự động tạo tên bảng và tạo tên các cột trong vùng dữ liệu kết quả.
Chức năng này quan trọng trong việc người dùng cần tạo ra một vùng dữ liệu để xử lý trung gian bởi các hàm Excel.
Để tìm hiểu thêm, hãy đọc file "Examble.xls".
+ Thêm, chức năng SQL Builder cho phép dùng chuột để chọn địa chỉ ô trực tiếp trên bảng tính cho các hàm RANGE(), CELL(). Phiên bản cũ phải vào bằng tay tại các cột điều kiện "Criteria".
+ Thêm, cho phép hiển thị nội dung của trường dữ liệu kiểu MEMO trong CSDL Access và các CSDL khác, phiên bản cũ chỉ hiện chuỗi "(MEMO)".
+ Thêm menu "Đăng ký A-Tools Pro".
+ Thêm các ví dụ.
+ Thêm, cho phép cài đặt trên tất cả các phiên bản của Microsoft Excel có trên máy. Phiên bản cũ chỉ được chọn cài một phiên bản.

+ Một vài lỗi của cũ của các phiên bản trước cũng đã được sửa trong phiên bản 4.1.0.3.

Xem video demo A-Tools (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Help/DEMO/Index.htm)

Nguyễn Duy Tuân
05-03-09, 06:30 PM
Xin giới thiệu các thành viên A-Tools v4.1.0.4

Một số những sửa đổi chính:
+ Sửa lỗi chức năng "Tạo bảng dữ liệu tĩnh" trong "A-Tools SQL Builder". Lỗi này chỉ xuất hiện trong phiên bản 4.1.0.3 ngày 03/03/09.
+ Thêm chức năng cập nhật công thức bằng phím tắt CTRL+SHIFT+A.

(*) Nếu người dùng muốn cài đặt A-Tools cho các Users không có quyền Admin thì có thể làm theo cách bình thường trong Excel:
(Bộ cài đặt A-Tools chuẩn chỉ cho phép Users có quyền Admin mới được phép cài)
Cài đặt Addin trong Excel97/2000/2002(XP)/2003:
+ Vào menu Tools, chọn Add-Ins
+ Chọn nút "Browse" và chọn file A-Tools.xla.

Cài đặt Addin trong Excel2007:
+ Bấm vào nút "Office Button" (nút to, tròn ở góc đỉnh bên trái màn hình)
+ Chọn "Excel Options"
+ Chọn "Add-Ins", màn hình phía bên phải, dưới đáy "Manage:" chọn "Excel Add-Ins" cuối cùng chọn "Go".
+ Tại màn hình "Add-Ins" bạn làm như với Excel2003 trở về trước. Bấm chọn "Browse" và chọn file A-Tools.xla.

Nguyễn Duy Tuân
08-03-09, 07:49 PM
Xin giới thiệu các thành viên A-Tools v4.1.0.5 ngày 08/03/09

Một số những sửa đổi chính:

+ Thêm chức năng cập nhật công thức tại con trỏ ô. Phím tắt CTRL+SHIFT+A.
+ Thêm chức năng cập nhật các công thức trong sheet. Phím tắt CTRL+SHIFT+S.
+ Thêm chức năng cập nhật các công thức trong các sheets của workbook đang mở. Phím tắt CTRL+SHIFT+D.
+ Thêm chức năng cập nhật các công thức trong các sheet của các workbooks. Phím tắt CTRL+SHIFT+F.

DOWNLOAD (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Index.htm)

Nguyễn Duy Tuân
15-03-09, 11:59 PM
Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v4.1.0.6 ngày 16/03/09

Một số những sửa đổi chính:

+ Sửa cách thức cập nhật công thức lúc mở tệp Excel theo phương thức FIFO.
Nguyên tắc khi mở tệp có chứa hàm BS_SQL, các các công thức chứa hàm này sẽ tự động được cập nhật lại với mục đích cập nhật lại dữ liệu. Việc cập nhật được thực hiện theo nguyên tắc:
- Phiên bản cũ: LIFO, công thức nào được tạo/cập nhật SAU thì được cập nhật trước. Ví dụ, tạo lần lượt 3 công thức CT1, CT2, CT3, khi mở file các công thức này được cập nhật lần lượt theo thứ tự CT3, CT2, CT1.
->>Theo phương thức LIFO, hàm BS_SQL thông báo lỗi khi công thức tạo sau dựa vào nguồn dữ liệu được thực hiện từ công thức trước (chỉ xảy ra lúc ban đầu mở file Excel).
- Phiên bản mới (từ v4.1.0.6): FIFO, công thức nào được tạo/cập nhật TRƯỚC thì được cập nhật trước. Ví dụ, tạo lần lượt 3 công thức CT1, CT2, CT3, khi mở file các công thức này được cập nhật lần lượt theo thứ tự CT1, CT2, CT3.
->>Theo phương thức FIFO, hàm BS_SQL cập nhật đúng trình tự, nguồn dữ liệu của nó phải được cập nhật trước.

(Hàm BS_SQL với phương tức LIFO, A-Tools chỉ tạo ra thông báo lỗi cập nhật dữ liệu khi mở tệp Excel có BS_SQL mà thôi! Trong tiến trình làm việc vẫn hoàn toàn đúng).

DOWNLOAD (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Index.htm)

Nguyễn Duy Tuân
31-03-09, 04:06 PM
Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v4.1.0.7 ngày 31/03/09

Một số những sửa đổi chính:

+ Sửa hàm RANGE, cho phép nhận địa chỉ ở một file Excel/Workbook khác đang mở hoặc trên sheet mà tên có dấu cách.
+ Sửa hàm VTC, sửa lỗi xảy ra khi trong hàm có một hàm khác lồng vào trong hoặc giá trị của trường [ColumnName] có ký tự đặc biệt ".", "!".

DOWNLOAD (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Index.htm)

Nguyễn Duy Tuân
16-04-09, 10:37 AM
Trích từ topic của anh PTM

Đọc bài của Bác PTM quá hay, thú thực với bác là từ khi A-Tools tăng lên 400k/bản/máy nên em quyết tâm tìm hiểu cái SQL này để đỡ tốn tiền, hihihihih. Thú thực với bác là em định nhờ các chuyên gia crack cái A-Tools nhưng nay đọc được cái này thì em từ bỏ cái ý nghĩ đó đi. Mà giả sử A-Tools giảm xuống 200K thì đúng hơn nhỉ?
Cảm ơn bạn cũng đã quan tâm tới A-Tools. Tôi xin nói thêm thông tin về 2 phiên bản A-Tools

+ A-Tools Free là phiên bản miễn phí - Lý do chính mà A-Tools được giới thiệu trong box này mà không phải trong box "Quảng cáo..."
+ A-Tools Pro là phiên bản thương mại.

So vơí bản A-Tools Free, bản A-Tools Pro hỗ trợ thêm khả năng INSERT trong làm báo cáo, làm việc với CSDL lớn.

Với bản A-Tools Free, người dùng đã có thể làm được rất nhiều việc cho mình!

Về giá của A-Tools Pro là 400k/1 máy, nếu mua từ 2 bản trở lên giá được giảm, mức giảm tỷ lệ nghịch với số lượng đặt mua.

cendy
24-04-09, 09:15 AM
Anh Tuấn ơi cho em hỏi, sau lúc em làm công thức BS_Dsum thì có kết quả nhưng khi em đóng file rồi mở lại thì nó hiện #N/A y

cendy
24-04-09, 09:18 AM
Em xin lỗi do đánh nhanh quá nên đánh nhầm nút gửi rồi. anh ơi giúp em với, em rất muốn tìm hiểu thanh công cụ của anh làm.

Nguyễn Duy Tuân
24-04-09, 11:54 AM
Em xin lỗi do đánh nhanh quá nên đánh nhầm nút gửi rồi. anh ơi giúp em với, em rất muốn tìm hiểu thanh công cụ của anh làm.

Bạn có thể gưỉư công thức của bạn lên đây mình xem thế nào. Nếu có thể gưỉ cả file nhé.

cendy
24-04-09, 02:38 PM
em xin lỗi anh Tuấn nha, em không gửi file được cho anh ( bí mật công ty ). nhưng em rất cám ơn anh đã hồi âm.

cendy
04-05-09, 02:45 PM
em gửi anh file đính kèm

Nguyễn Duy Tuân
04-05-09, 05:10 PM
em gửi anh file đính kèm

Trong file của bạn, vùng TONGHOP không đúng cấu trúc, dòng tiêu đề có 2, nguyên tắc chỉ được một dòng. Tôi đã sửa lại cấu trúc cho bạn, công thức của bạn là đúng.

cendy
13-05-09, 01:53 PM
Gửi anh Tuấn,
em đã làm theo cách của anh chỉ nhưng vẫn không được, em gửi file đính kèm , anh xem giúp em nha

cendy
13-05-09, 01:58 PM
em xin lỗi em gửi file kèm ở đây

Nguyễn Duy Tuân
13-05-09, 07:54 PM
em xin lỗi em gửi file kèm ở đây

Khai báo điều kiện trong công thức của bạn là:
TKN="13110001" AND MVT LIKE "F%" AND MVT LIKE "H%"

Có 2 lỗi trong công thức là:
1- Giá trị văn bản trong khai báo SQL là phải để trong dấu nháy đơn ( ' )
2- Điều kiện hợp MVT LIKE "F%" AND MVT LIKE "H%" sẽ luôn trả về sai, giống như xét một người vừa là nam vừa là nữ --=0

Vậy, tại ô E2 công thức đúng là:
TKN='13110001' AND MVT LIKE 'F%' OR MVT LIKE 'H%'

Để khai thác tốt A-Tools, bạn hãy đọc file ví dụ gửi kèm trong bộ cài từ "Bài 1"...."Bài 4"

lulyen
20-06-09, 01:42 AM
Chào các bạn! tôi có một vấn đề mãi không giải quyết được đó là khi tôi thay đổi CBTD thì những khách hàng của CBTD đó sẽ đwợc lựa chọn, khổ nỗi là số lượng khách hàng của họ là không, Mong muốn của tôi là:
- Khi có sự thay đổi về số lượng thì cột K và L cũng thay đổi tương ứng.
Rất mong được sự nhiệt tình giúp đỡ của các bạn!
Không up được File đính kèm:
không hiểu tại sao????

Nguyễn Duy Tuân
20-06-09, 08:39 AM
Chào các bạn! tôi có một vấn đề mãi không giải quyết được đó là khi tôi thay đổi CBTD thì những khách hàng của CBTD đó sẽ đwợc lựa chọn, khổ nỗi là số lượng khách hàng của họ là không, Mong muốn của tôi là:
- Khi có sự thay đổi về số lượng thì cột K và L cũng thay đổi tương ứng.
Rất mong được sự nhiệt tình giúp đỡ của các bạn!
Không up được File đính kèm:
không hiểu tại sao????

Bạn hãy gửi file lên thì tôi hay các bạn khác mới có thể giúp bạn được. Nếu không gửi được lên đây, bạn có thể gửi file cho tôi qua mail tuanktcdcn@yahoo.com để tôi upload lên cho bạn.

haithong
25-06-09, 08:58 AM
Các bác cho hỏi sao em chạy BS_SQL kết nối với cơ sở dữ liệu ở cơ quan nhưng chỉ lên được tên các trường mà không có bản ghi nào cả

Nguyễn Duy Tuân
25-06-09, 02:32 PM
Các bác cho hỏi sao em chạy BS_SQL kết nối với cơ sở dữ liệu ở cơ quan nhưng chỉ lên được tên các trường mà không có bản ghi nào cả

Bạn xem lại điều kiện (là biểu thức sau mệnh đề WHERE). Để thử nghiệm bạn bỏ hết điều kiện đi xem sao?

haithong
29-06-09, 04:10 PM
Em đã thử bỏ điều kiện đi rồi câu lệch: =BS_SQL("select* from scth";"dbkey=kt308"). Nhưng chỉ lên được tên trường thôi còn không lên được dữ liệu. Nhờ các bác nghiên cứu giúp.

Nguyễn Duy Tuân
29-06-09, 06:23 PM
Em đã thử bỏ điều kiện đi rồi câu lệch: =BS_SQL("select* from scth";"dbkey=kt308"). Nhưng chỉ lên được tên trường thôi còn không lên được dữ liệu. Nhờ các bác nghiên cứu giúp.

Vậy CSDL của bạn là loại gì? Nếu có thể bạn có thể gửi lên tôi kiểm tra lại.

haithong
30-06-09, 07:43 AM
Cơ sở dữ liệu của mình là oracle. Mình không phải là cán bộ tin học nên không được phép cung cấp CSDL, mình chỉ được cấp mã để select xem CSDL thôi. Mong bác nghiên cứu giúp

Nguyễn Duy Tuân
30-06-09, 01:00 PM
Cơ sở dữ liệu của mình là oracle. Mình không phải là cán bộ tin học nên không được phép cung cấp CSDL, mình chỉ được cấp mã để select xem CSDL thôi. Mong bác nghiên cứu giúp

Bạn thử chạy chức năng SQL Bulder trên thanh công cụ. Trong màn hình thiết kế, bạn chọn nút "Run Query" xem đuwọc không?

haithong
30-06-09, 03:00 PM
Chạy trong SQL builder thì khi xuất ra dữ liệu tĩnh thì vẫn ra được số liệu các bản ghi nhưng báo lỗi:"access violation at address 300218DA in modele "excel.exe". Read of address 00000000"
Còn khi xuất ra dữ liệu động thì chỉ lên được tên trường giống như chạy BS_SQL. Nhờ bác xem giúp

Nguyễn Duy Tuân
30-06-09, 03:18 PM
Chạy trong SQL builder thì khi xuất ra dữ liệu tĩnh thì vẫn ra được số liệu các bản ghi nhưng báo lỗi:"access violation at address 300218DA in modele "excel.exe". Read of address 00000000"
Còn khi xuất ra dữ liệu động thì chỉ lên được tên trường giống như chạy BS_SQL. Nhờ bác xem giúp

Ok, tôi sẽ kiểm tra lại với loại CSDL Oracle trong A-Tools.

phuongthuyduc
01-08-09, 11:12 AM
minh co file muon su dung A Tools nhung minh chua hieu lam ve Atools. Minh gui file len mong moi nguoi huong dan. Minh xin cam on rat nhieu

Nguyễn Duy Tuân
01-08-09, 11:48 AM
minh co file muon su dung A Tools nhung minh chua hieu lam ve Atools. Minh gui file len mong moi nguoi huong dan. Minh xin cam on rat nhieu

Để sử dụng các hàm CSDL trong A-Tools, các bảng dữ liệu của bạn phải đảm bảo các nguyên tắc như sau:

+ Vùng dữ liệu nên được đặt tên/Define Name.
+ Dòng đầu tiên của vùng dữ liệu phải là dòng tiêu đề
+ Chữ dòng tiêu đề nên là từ viết tắt liền nhau, không có dấu. Điều này sẽ thuận tiện cho việc đọc công thức ngắn gọn.
+ Các ô trongvùng dữ liệu không được gộp/Merge Cells

Sau khi sửa theo các yêu cầu trên, bạn hãy đóng rồi mở lại file này.

Sử dụng A-Tools, bạn hãy chú ý theo dõi đoạn video này:
http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Help/DEMO/Demo41a/Demo41a.html
Nếu tốc độ đọc bị chậm, bạn hãy download (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Help/DEMO/Demo41a.zip) về rồi xem.


Bạn nói cụ thể hơn về yêu cầu của mình nhé.

phuongthuyduc
01-08-09, 02:15 PM
Thúy add lại nội dung cần hỏi trong sheet cần hỏi. Anh giúp Thúy với. Thúy cảm ơn anh nhiều

Nguyễn Duy Tuân
01-08-09, 02:44 PM
Thúy add lại nội dung cần hỏi trong sheet cần hỏi. Anh giúp Thúy với. Thúy cảm ơn anh nhiều

Dữ liệu của bạn không có cấu trúc gì cả. Bạn không sửa theo 4 yêu cầu tôi nêu trên? Nó là một file nhập tự do, vì thế việc vận dụng A-Tools là rất khó. Tôi chỉ có thể giúp bạn vài ví dụ nhỏ để bạn hiểu A-Tools và tự vận dụng mà thôi.

Tạm thời bạn đọc bài viết này của tôi về phép tính có nhiều điều kiện (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=59).

Nguyễn Duy Tuân
01-08-09, 03:18 PM
Tôi đang thử làm BC TH Xuất cho bạn nhưng nhưng thông tin cần tính bên KHO không có trong sheet DIEUCHINH, bạn kiểm tra lại cho thống nhất.

kinghoang
08-08-09, 09:17 AM
Mr. TuanVNUNI ơi, tôi vừa cài bản A-Tools 4.1.0.8 vào tạo DBKey để lấy dữ liệu từ file DBF vào thì toàn báo lỗi "Access violation at address 3019C9D8 in module 'EXCEL.EXE'. Read of address 00000000." Còn lấy của VFP thì báo lỗi "Không tìm thấy đường dẫn (Path) "DRIVER={MICROSOFT VISUAL FOXPRO DRIVER};SOURCETYPE=DBF;SOURCEDB=C:\A-TOOLS\DATA_DEMO\FOXPRO DATABASES;EXCLUSIVE=NO; COLLATE=MACHINE;NULL=NO;DELETED=NO;BACKGROUNDFETCH =NO;"." Tôi đang thử trên các ví dụ Demo của A-Tools cũng bị lỗi này. Mong anh giải đáp giúp. Cám ơn nhiều.
P/S: Thông tin thêm là tôi trích xuất dữ liệu ở chức năng "Bảng dữ liệu tĩnh" nhé

Nguyễn Duy Tuân
08-08-09, 03:23 PM
Mr. TuanVNUNI ơi, tôi vừa cài bản A-Tools 4.1.0.8 vào tạo DBKey để lấy dữ liệu từ file DBF vào thì toàn báo lỗi "Access violation at address 3019C9D8 in module 'EXCEL.EXE'. Read of address 00000000." Còn lấy của VFP thì báo lỗi "Không tìm thấy đường dẫn (Path) "DRIVER={MICROSOFT VISUAL FOXPRO DRIVER};SOURCETYPE=DBF;SOURCEDB=C:\A-TOOLS\DATA_DEMO\FOXPRO DATABASES;EXCLUSIVE=NO; COLLATE=MACHINE;NULL=NO;DELETED=NO;BACKGROUNDFETCH =NO;"." Tôi đang thử trên các ví dụ Demo của A-Tools cũng bị lỗi này. Mong anh giải đáp giúp. Cám ơn nhiều.
P/S: Thông tin thêm là tôi trích xuất dữ liệu ở chức năng "Bảng dữ liệu tĩnh" nhé

Anh thử làm thế này nhe.
Đóng Excel lại. Vào địa chỉ sau để tải Microsoft Data Access Components (MDAC) về cài đặt
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6c050fe3-c795-4b7d-b037-185d0506396c&displaylang=en

Cài xong, khởi động lại máy sau đó mở Excel để kiểm tra lại A-Tools nhé.

(*) Nếu cần thiết, anh tạo DBKEY theo menu "Data Source/ODBC/ConnectionString".

kinghoang
12-08-09, 12:12 PM
Tuân ơi khi tôi cài MDAC 2.8 bạn chỉ thì báo lỗi "MDAC 2.8 RTM is incompatible with this version of Windows. All of its features are currently part of Windows." Tôi dùng XP Sp3.
Còn tạo DBKey theo menu "Data Source/ODBC/ConnectionString" là ở menu của A-Tools hay của Excel? Tôi tìm không thấy.
Mong chỉ giúp.

Nguyễn Duy Tuân
12-08-09, 05:54 PM
Tuân ơi khi tôi cài MDAC 2.8 bạn chỉ thì báo lỗi "MDAC 2.8 RTM is incompatible with this version of Windows. All of its features are currently part of Windows." Tôi dùng XP Sp3.
Còn tạo DBKey theo menu "Data Source/ODBC/ConnectionString" là ở menu của A-Tools hay của Excel? Tôi tìm không thấy.
Mong chỉ giúp.

Tạo DBKEY trong A-Tools bạn à . Bạn xem đoạn video ở mục 5)- Chức năng DBKEY...
http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Help/DEMO/Index.htm

kinghoang
12-08-09, 09:39 PM
Lọ mọ cả ngày vẫn 2 cái lỗi dưới bạn Tuân à :(
Cái dưới báo lỗi nhưng vẫn chiết xuất đủ dữ liệu
http://lh6.ggpht.com/_gtc9Q8CJtYs/SoLX2PP7cuI/AAAAAAAADFs/PdMiYB8F50M/s800/err1.JPG
Cái này thì báo sai đường dẫn:
http://lh6.ggpht.com/_gtc9Q8CJtYs/SoLX2VuSDfI/AAAAAAAADFw/p845w_-oREc/s800/err2.JPG
Ah, nếu VFP trên xuất theo dạng hàm BS_SQL thì lại được và không báo lỗi đường dẫn nữa. Lạ thật.
Việc tự tạo DB-Key như bạn nói mình cũng thử nhưng cũng báo lỗi Ko tìm thấy đường dẫn như vậy.

Nguyễn Duy Tuân
12-08-09, 11:13 PM
Lọ mọ cả ngày vẫn 2 cái lỗi dưới bạn Tuân à :(
Cái dưới báo lỗi nhưng vẫn chiết xuất đủ dữ liệu
http://lh6.ggpht.com/_gtc9Q8CJtYs/SoLX2PP7cuI/AAAAAAAADFs/PdMiYB8F50M/s800/err1.JPG
Cái này thì báo sai đường dẫn:
http://lh6.ggpht.com/_gtc9Q8CJtYs/SoLX2VuSDfI/AAAAAAAADFw/p845w_-oREc/s800/err2.JPG
Ah, nếu VFP trên xuất theo dạng hàm BS_SQL thì lại được và không báo lỗi đường dẫn nữa. Lạ thật.
Việc tự tạo DB-Key như bạn nói mình cũng thử nhưng cũng báo lỗi Ko tìm thấy đường dẫn như vậy.

Tôi sẽ kiểm tra lại mã nguồn, nếu phát hiện và sửa được sẽ sớm có phiên bản mới.
Cảm ơn bạn đã thông báo lỗi.

Nguyễn Duy Tuân
15-08-09, 02:13 PM
Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v4.1.0.9 ngày 15/08/09

Một số những sửa đổi chính:
v4.1.0.9: (15-Aug-2009)
+ Sửa thông báo lỗi khi truy vấn trả về "bảng dữ liệu tĩnh" trong màn hình chức năng SQL Builder.
(Phiên bản cũ, mặc dù đã trả về kế quả nhưng vẫn thông báo lỗi, chỉ xảy ra với Excel 2007).
+ Sửa lỗi kết nối CSDL Foxpro/VFP hay ODBC/ConnectionString khi thực hiện chức năng "TableValue" trong màn hình SQL Builder.
+ Sửa hàm đọc số thành chữ.
+ Thêm công cụ tùy chọn việc đọc số thành chữ Việt, Anh "AcchelperOptions". Công cụ này giống như của addin "Accounting Helper".
+ Cho phép cài đặt chạy trên Excel 2010

Lưu ý: Một số máy không kết nối được với CSDL Visual Foxpro thì có hai giải pháp để thực hiện:
+ Kết nối bằng dBASE IV khi tạo DBKEY
+ Nếu vẫn muốn dùng kết nối theo Visual Foxpro (VFP), hãy vào địa chỉ dưới đây download ODBCDriver của VFP cài vào máy.
http://msdn.microsoft.com/en-us/vfoxpro/bb190233.aspx
http://download.microsoft.com/download/vfoxodbcdriver/Install/6.1/W9XNT4/EN-US/VFPODBC.msi

(*) Muốn kết nối với nhiều CSDL khác bạn hãy cài Microsoft Data Access Components (MDAC) .
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6c050fe3-c795-4b7d-b037-185d0506396c&DisplayLang=en


Hiện nay A-Tools đang hoàn thiện chức năng nhập xuất dữ liệu Excel qua mạng, theo mô hình Client<->Server, cho phép nhiều người nhập dữ liệu vào file Excel (khác hoàn toàn với việc "Share Workbook" - phải Share Full thư mục, không chạy được macro -> Không an toàn. A-Tools kết nối theo giao thức TCP thông qua địa chỉ IP hoặc tên máy tính.) với cơ chế quản trị theo User+Phân quyền, người dùng có thể tổ chức, phân việc cho nhiều người làm trên một file Excel của mình mà vẫn đảm bảo "bí mật thông tin".

DOWNLOAD (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Index.htm)

dophuong
15-08-09, 11:11 PM
đường link tải A-Tools không tải được.

fandota
21-08-09, 03:16 AM
Tuấn kaka ơi giúp đệ với!
Đệ xài win Vista, đã thực hiện đúng quy trình đã chỉ dẫn
1- Tắt hết các ứng dụng Excel (2007), Unikey
2- Tắt excel.exe ở Taskmanager (nếu có)
3- Setup A-Tools free v4.1.0.9
4- Khởi động lại máy
5- Chạy thử à kết quả hiện lên bảng thông báo Error: CreateMenuATool cụ thể là L ( A-Tools không tìm được file "". Addin A-Tools không thể hoạt động được. ). Hơi buồn là vẫn không lòi ra được menu A-Tool đáng yêu bên phải View như tưởng tượng
6- Khắc phục lỗi Disabled Application Add-ins trong Excel Options như chỉ dẫn. Active Application Add-ins đã xuất hiện Add-in A-Tools. Nhưng bệnh vẫn không tiển triển gì.
7- Vào A-Tools SQL Builder trên desktop. Xuất hiện bảng thông báo : Thiếu tệp hệ thống cụ tỉ là: Lỗi không tìm thấy tệp "". Vào trong được nhưng kaka biết cũng chẳng để làm gì. Hic hic ‘L’

Bằng niềm say mê và tìm hiểu A-Tools, Đệ mong muốn: Kaka sẽ khắc phục sớm được lỗi này để A-Tools đến được với anh em xài Vista.

(đệ chuẩn bị sẵn cả teamviewer rồi. Kh kh)
Mail của đệ là nuhoahongtangem@yahoo.com.vn (nuhoahongtangem@yahoo.com.vn)

Sớm chờ tin kaka.

Nguyễn Duy Tuân
21-08-09, 08:10 AM
Tuấn kaka ơi giúp đệ với!
Đệ xài win Vista, đã thực hiện đúng quy trình đã chỉ dẫn
1- Tắt hết các ứng dụng Excel (2007), Unikey
2- Tắt excel.exe ở Taskmanager (nếu có)
3- Setup A-Tools free v4.1.0.9
4- Khởi động lại máy
5- Chạy thử à kết quả hiện lên bảng thông báo Error: CreateMenuATool cụ thể là L ( A-Tools không tìm được file "". Addin A-Tools không thể hoạt động được. ). Hơi buồn là vẫn không lòi ra được menu A-Tool đáng yêu bên phải View như tưởng tượng
6- Khắc phục lỗi Disabled Application Add-ins trong Excel Options như chỉ dẫn. Active Application Add-ins đã xuất hiện Add-in A-Tools. Nhưng bệnh vẫn không tiển triển gì.
7- Vào A-Tools SQL Builder trên desktop. Xuất hiện bảng thông báo : Thiếu tệp hệ thống cụ tỉ là: Lỗi không tìm thấy tệp "". Vào trong được nhưng kaka biết cũng chẳng để làm gì. Hic hic ‘L’

Bằng niềm say mê và tìm hiểu A-Tools, Đệ mong muốn: Kaka sẽ khắc phục sớm được lỗi này để A-Tools đến được với anh em xài Vista.

(đệ chuẩn bị sẵn cả teamviewer rồi. Kh kh)
Mail của đệ là nuhoahongtangem@yahoo.com.vn (nuhoahongtangem@yahoo.com.vn)

Sớm chờ tin kaka.

Cảm ơn bạn đã thông báo. Đúng là A-Tools hiện nay chưa tương thích với Windows Vista, (Có nhiều PM khác cũng bị lỗi trên Vista). Tôi đang tìm cách sửa nó.

fandota
21-08-09, 10:06 AM
Để A-Tool ngày càng hoàn thiện và được nhiều người hưởng ứng hơn thì việc thông báo lỗi cũng là nhiệm vụ và niềm vui của User mà. :drinks:Tuấn kaka cám ơn đệ làm gì. . Vote 100 sao cổ vũ Kaka trong thời gian tìm cách sửa nó.

MM chờ tin kaka -\\/.

kinghoang
21-08-09, 10:04 PM
Cảm ơn bạn đã thông báo. Đúng là A-Tools hiện nay chưa tương thích với Windows Vista, (Có nhiều PM khác cũng bị lỗi trên Vista). Tôi đang tìm cách sửa nó.
Đúng là A-Tools đang lỗi với windows Vista thật, hôm tôi có cài thử một số máy Vista thì cũng xuất hiện lỗi này. Mong Tuấn sớm khắc phục được lỗi này.

nguyenvietviet
22-08-09, 07:46 AM
Chao các pro.
Mình làm cũng đang dung excel để phục vụ công việc của mình. Nhưng do trình độ còn kém lên tạo ra những file có dung lượng cục kỳ lớn và sử dụng rất nhiều công thức.
Mình có đính kèm file. Mong các bạn xem qua và chỉ giáo viết code dumg nha.
Sheet1" nknx" vào du liệu hàng ngày
Sheet2"THNX" theo dõi tổng hợp nhập xuất tồn.
- Mình chia ra theo chi tiết theo từng tổ, từng tàu
Mong các bạn giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn!

Nguyễn Duy Tuân
24-08-09, 10:47 AM
Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v4.1.1.0 ngày 24/08/09

Một số những sửa đổi chính:
v4.1.1.0: (24-Aug-2009)
Cho phép chạy trên Windows Vista & Windows 7

DOWNLOAD (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Index.htm)

fandota
24-08-09, 06:37 PM
KaKa ơi. Đệ thử Setup A-tools v4.1.1.0 nhưng xuất hiện lỗi: Thông báo khác trước. Cụ thể là:
1. Chạy thử àError: CreateMenuATool cụ thể là L ( A-Tools không tìm được file "\A-tool.mdb". Addin A-Tools không thể hoạt động được. ).
2. Kick okà xuất hiện tiếp thông báo : Can’t load A-Tools.
3. Kick okà tiếp tục có thông báo: Không thể khởi động A-Tools.

Tuấn kaka nhiệt tình thật. Từ ngày 15 đến ngày 24 đã cho ra mắt được phiên bản mới rồi. Cứ tình hình này thiết nghĩ A-Tools đến được với Anh em xài Vista, W-7 chỉ còn khoảng 1 tuần nữa thôi.
Cả nhà đang rất háo hức chờ tin &&&%$R
Thankss Tuấn KaKa very much.

hieucat75
24-08-09, 10:46 PM
Mình dùng MAC OS làm sao để dùng chuong trình của bác đwợc

Nguyễn Duy Tuân
25-08-09, 01:18 AM
KaKa ơi. Đệ thử Setup A-tools v4.1.1.0 nhưng xuất hiện lỗi: Thông báo khác trước. Cụ thể là:
1. Chạy thử àError: CreateMenuATool cụ thể là L ( A-Tools không tìm được file "\A-tool.mdb". Addin A-Tools không thể hoạt động được. ).
2. Kick okà xuất hiện tiếp thông báo : Can’t load A-Tools.
3. Kick okà tiếp tục có thông báo: Không thể khởi động A-Tools.

Tuấn kaka nhiệt tình thật. Từ ngày 15 đến ngày 24 đã cho ra mắt được phiên bản mới rồi. Cứ tình hình này thiết nghĩ A-Tools đến được với Anh em xài Vista, W-7 chỉ còn khoảng 1 tuần nữa thôi.
Cả nhà đang rất háo hức chờ tin &&&%$R
Thankss Tuấn KaKa very much.


Cảm ơn bạn, mình sẽ kiểm tra lại và sửa ngay.

Mình dùng MAC OS làm sao để dùng chuong trình của bác đwợc

Có lẽ phải đợi một thời gian dài bạn à. Khi nào Delphi hỗ trợ trên Mac thì mới có hy vọng. Theo mình biết thì MS cũng cung cấp bộ Office cho Mac, như vậy A-Tools sẽ càng có hy vọng chạy được trên Mac.

Bây giờ chỉ là hy vọng tương lai mà thôi. Mong bạn thông cảm.

Nguyễn Duy Tuân
25-08-09, 02:16 AM
Xin giới thiệu các thành viên phiên bản cập nhật (update1) của A-Tools v4.1.1.0 ngày 25/08/09

Đây là phiên bản sửa lỗi bộ cài A-Tools trong phiên bản gửi ngày ngày 24/08/2009.
(phiên bản ngày 24/08/2009 ghi sai địa chỉ đường dẫn của A-Tools dẫn đến việc báo lỗi không chạy được A-Tools).

DOWNLOAD (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Index.htm)

kinghoang
25-08-09, 10:01 AM
Bác Tuấn ơi, tôi thử bản mới này trên Win XP thì báo lỗi:
---------------------------
A-Tools Error
---------------------------
Can not load A-Tools.
Please visit website www.bluesofts.net to get support.
---------------------------
OK
---------------------------
---------------------------
Error: RunATools
---------------------------
Lỗi không thể khởi động được A-Tools.
---------------------------
OK
---------------------------

fandota
25-08-09, 10:05 AM
Đệ chạy thử phiên bản mới đã thấy có những thay đổi. Nhưng vẫn chưa được

Cụ thể:

Chạy thửà Xuất hiện thông báo 4
Ấn okà tiếp tục xuất hiện thông báo 4
Ấn okàXuất hiện thông báo 5
Ân okà Đã xuất hiện A-Tools trên thanh Menu
Khi nhập công thức vào sheet thực hành thì xuất hiện thông báo 6à ok. Kết quả tại vị trí đặt công thức = 0
Chưa biết kết quả thế nào nhưng cứ cám ơn kaka cái đã “Tách”. à Send
::ninjastar::ninjastar: ;;;;;;;;;;;

Nguyễn Duy Tuân
25-08-09, 02:06 PM
Lạ thật, tôi đã kiểm tra các máy ở nhà thì chạy tốt.
Máy của bạn fandota là Windows 7 phải không?

Tôi sẽ tiếp tục tìm cách khắc phục.

fandota
25-08-09, 04:26 PM
Đệ xài Vista mà (bản Ulimate)
Trước đây khi mua máy xách tay. NV kỹ thuật chia ổ sai. nên phải chuyển từ bản Premium--> Ultimate. Chắc không ảnh hưởng gì chứ. Kaka Tuấn kiểm tra xem thế nào @$@!^%

thequanpt
28-09-09, 01:15 PM
Toi cung gap loi can't not load A-Tool,bac Tuan giup anh em khac phuc loi nay voi, em dang thu dung chuong trinh cua anh thay kha hay, neu su dung ngon lanh e se mua ban quyen cua bac de phuc vu cho cong ty dung.Cong ty em lam nhieu bao cao qua nhung chua co tool nao hay de lam bao cao nhu cua bac.
Cam on nhieu!

Nguyễn Duy Tuân
28-09-09, 01:23 PM
Toi cung gap loi can't not load A-Tool,bac Tuan giup anh em khac phuc loi nay voi, em dang thu dung chuong trinh cua anh thay kha hay, neu su dung ngon lanh e se mua ban quyen cua bac de phuc vu cho cong ty dung.Cong ty em lam nhieu bao cao qua nhung chua co tool nao hay de lam bao cao nhu cua bac.
Cam on nhieu!

Xin hỏi bạn đang dùng Windows loại gì?

thequanpt
28-09-09, 07:41 PM
Cam on Tuan da hoi am, may cong ty minh toan dung Window xp thoi. minh da cai thu may o nha loi cung tuong tu.
Cu mo chuong trinh excel ra la bi loi.
Mong som duoc hoi am.
http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=33728&stc=1&d=1254141651

luonchinguoc
29-09-09, 12:35 AM
Cam on Tuan da hoi am, may cong ty minh toan dung Window xp thoi. minh da cai thu may o nha loi cung tuong tu.
Cu mo chuong trinh excel ra la bi loi.
Mong som duoc hoi am.
http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=33728&stc=1&d=1254141651

Cũng bị lỗi giống bác này trên 02 máy, theo hướng dẫn khắc phục của Bác Tuân thì không sửa được.

Nguyễn Duy Tuân
29-09-09, 01:10 AM
Phiên bản mới 4.1.1.0 tôi đã thay đổi một số đoạn mã để tương thích với các hệ Windows XP/Vista/7 có thể đã gây ra lỗi trên. Nhưng khó hiểu là máy tôi (Vista) thì vẫn chạy bình thường, tôi cũng đã test trên Win XP (sp3) với môi trường người dùng thuần túy thì vẫn chạy tốt.

Hiện tượng nhiều máy bị lỗi trên tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất.

Các bạn bị lỗi giúp tôi thử làm theo hướng dẫn sau:
http://www.bluesofts.net/Baiviet/Office/ExcelEnabledAddin/Index.html

Kết quả như thế nào xin báo lại trên đây để tôi tìm thuốc giải tiếp.

Cảm ơn các bạn đã hợp tác.

thequanpt
29-09-09, 01:43 PM
Minh da thu lam nhu Tuan huong da ca 2 phien ban office 2003 va 2007 deu ko co muc nao bi disable de enable len, voi lai loi nay khi cai xong da bao loi roi, dong thoi ra 1 bang bat Restart lại excel. Chon Send Error Report va Don't send deu ko chay duoc va bat start excel tu safe mode.
vao trong bang excel chon vi du de thu,thi toan bao loi A-tool ko the khoi dong duoc hay thoat va mo lai excel.
p/s la minh chay winxp sp3 ban quyen. o nha thi may minh dung xp sp2( may nay chua cai A-tool bao gio nhung hom qua cai lan dau tien da bi loi nhu the.) Tuan thi xem lai ban setup xem sao.

Nguyễn Duy Tuân
29-09-09, 07:21 PM
Gửi các bạn thequanpt, luonchinguoc, fandota
Tôi đã thử nghiệm A-Tools với Windows XP, Windows Vista (Home) + Office 2000, XP, 2003, 2007, 2010. Máy tính không cài thêm bất cứ cái gì khác ngoài A-Tools. A-Tools chạy ổn định. Tôi cũng đã thử nghiệm trên các máy tính ở cơ quan tôi cũng không bị lỗi.

Các bạn có thể cho tôi biết Excel của các bạn đang cài thêm một add-in nào đó khác không?

thequanpt
01-10-09, 02:31 PM
Minh chi thấy mấy cai add-in được cài sẵn khi cái các ứng dụng như Acrobat pro, Send Bluetooth. ko biet co anh huong gi ko.
Dinh gỡ bỏ thử đi xem sao nhưng chẳng biết làm thế nào hay phải uninstall các ứng dụng đi mới được.
Nhờ bác Tuấn chỉ giáo

Nguyễn Duy Tuân
01-10-09, 05:02 PM
Minh chi thấy mấy cai add-in được cài sẵn khi cái các ứng dụng như Acrobat pro, Send Bluetooth. ko biet co anh huong gi ko.
Dinh gỡ bỏ thử đi xem sao nhưng chẳng biết làm thế nào hay phải uninstall các ứng dụng đi mới được.
Nhờ bác Tuấn chỉ giáo

Sáng mai (ngày 02/10/09), đếu bạn đồng ý tôi sẽ xem qua máy bạn bằng TeamViewer online, nick YM của tôi : tuanktcdcn

Nguyễn Duy Tuân
03-10-09, 07:05 AM
Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v4.1.1.1 ngày 04/10/2009

Một số những sửa đổi chính:
+ Sửa lỗi không tương thích với một số Windows.
Phiên bản cũ (v4.1.1.0 - 24-Aug-2009) không chạy trên một số Windows có thay đổi một vài thiết lập về thời gian hệ thống.

DOWNLOAD (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Index.htm)


Cảm ơn các bạn luonchinguoc;fandota;kinghoang;thequanpt đã thông báo lỗi A-Tools.

xichdragon
03-10-09, 08:14 PM
Kính gửi anh Tuấn VNUNI,
Trước tiên xin chân thành cảm ơn anh đã phát triển công cụ ATools và em đã sử dụng hơn năm nay. Rất vui vì thấy anh lại đưa ra phiên bản mới.
Em gỡ phiên bản cũ đi nhưng nhận thấy có 1 lỗi sau mà không thể nào sửa được ạ
- Nếu mở bằng Ex 2007 thì có lỗi như file: GetRS
- Nếu mở bằng Ex 2003 thì có lỗi như file: GetConnDB
- Nếu uninstall addin thì menu của ATools vẫn còn tồn tại trong menu của Ex. Em không hiểu lý do tại sao vẫn còn menu này vì vào Tools/Addin không còn thấy tên của ATools nữa?
Mong anh có thể trợ giúp.
Xin chân thành cảm ơn anh và mong công cụ sẽ phát triển hoàn thiện hơn nữa và có thêm nhiều chức năng mới bổ ích.
Regards

Xin thông báo thêm là e có thêm addin khác như Excel tool ạ.

Nguyễn Duy Tuân
03-10-09, 09:37 PM
Kính gửi anh Tuấn VNUNI,
Trước tiên xin chân thành cảm ơn anh đã phát triển công cụ ATools và em đã sử dụng hơn năm nay. Rất vui vì thấy anh lại đưa ra phiên bản mới.
Em gỡ phiên bản cũ đi nhưng nhận thấy có 1 lỗi sau mà không thể nào sửa được ạ
- Nếu mở bằng Ex 2007 thì có lỗi như file: GetRS
- Nếu mở bằng Ex 2003 thì có lỗi như file: GetConnDB
- Nếu uninstall addin thì menu của ATools vẫn còn tồn tại trong menu của Ex. Em không hiểu lý do tại sao vẫn còn menu này vì vào Tools/Addin không còn thấy tên của ATools nữa?
Mong anh có thể trợ giúp.
Xin chân thành cảm ơn anh và mong công cụ sẽ phát triển hoàn thiện hơn nữa và có thêm nhiều chức năng mới bổ ích.
Regards

Xin thông báo thêm là e có thêm addin khác như Excel tool ạ.

Vấn đề menu A-Tools: Lần đầu tiên chạy A-Tools, trong Excel 2007, 2010 A-Tools mở 2 menu: trên tab ribbon và menu phụ nằm trong tab Add-in. Nếu hoạt động bình thường, sau khi thoát Excel thì menu phụ trong tab Add-in sẽ bị ẩn đi. Nếu lần thứ 2 mở Excel 2007 mà menu trong tab Add-in vẫn còn có nghĩa là lỗi gì đó do thoát Excel đột ngột.

Vấn đề thông báo lỗi GetRS, GetConnect: có các lý do sau:
+ Nếu là thông báo lỗi GetConnect, là do CSDL của bạn bị sai đường dẫn, có thể bạn phải sửa lại DBKEY nếu trong công thức bạn sử dụng nó.
+ Nếu là thông báo lỗi GetRS, là do cú pháp SQL của bạn chưa đúng.

Giải pháp: Bạn hãy truy cập Windows bằng account quyền Admin rồi cài lại A-Tools là được. Nếu bạn sử dụng DBKEY thì hãy kiểm tra lại đường dẫn tới CSDL cho từng mã DBKEY.

thequanpt
05-10-09, 05:20 PM
cam on Tuan minh cai ban moi cua ban da dung tot ko thay loi nua
Thanks bac nhieu!

thamkt_5582
10-10-09, 01:14 AM
A cho mình hỏi. Mình tải A-tôl về cài đặt mà sao chẳng thấy hiện lên thanh menu vậy a. Mog a giúp nhé

Nguyễn Duy Tuân
10-10-09, 07:20 AM
A cho mình hỏi. Mình tải A-tôl về cài đặt mà sao chẳng thấy hiện lên thanh menu vậy a. Mog a giúp nhé

Bạn đọc bài viết này nhé.

http://www.bluesofts.net/Baiviet/Office/ExcelEnabledAddin/Index.html

Nguyễn Duy Tuân
03-02-10, 03:54 PM
Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v4.1.2.0 ngày 02/02/2010

Một số những sửa đổi chính:
+ Sửa lỗi font chữ bị nhòe trên màn hình "đăng ký" và trong một số màn hình thông báo của chương trình. Phiên bản cũ lỗi xảy ra với Windows Vista, 7.
+ Sửa lỗi không tự nhận chuỗi lệnh SQL trong màn hình chức năng "A-Tools SQL Builder". Phiên bản cũ lỗi xảy ra với Windows Vista, 7.
+ Sửa lỗi chạy file ví dụ "Report 3 So ke toan A-Tools VBA.xls". Phiên bản cũ lỗi chỉ xảy ra với Excel2007, Windows Vista, 7, khi dùng hàm A-Tools API "GetFieldNames".


http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Help/DEMO/A-Tools_and_Chart.gif

Xem video hoàn chỉnh (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Help/DEMO/A-Tools and Chart/A-Tools and Chart.html)

DOWNLOAD (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Index.htm)

uniz
26-02-10, 10:43 PM
tool cool thiệt, nhưng mình xài nó crash điên cuồng, cash liên tục luôn.
Mình có 2 thắc mắc là
khi mình query theo điều kiện là giá trị của 1 ô định trước (tương tự ô chọn Nhập/Xuất trong tutorial) thì giá trị query được phía dưới không thay đổi.
Khi mình viết xong 1 cái query, muốn edit dưới dạng design view thì làm thế nào.

Hiện giờ mình tạm gỡ nó ra rồi, nhưng thấy trên menu vẫn có Tab Add-in này, lạ thật

Nguyễn Duy Tuân
26-02-10, 11:08 PM
tool cool thiệt, nhưng mình xài nó crash điên cuồng, cash liên tục luôn.
Mình có 2 thắc mắc là
khi mình query theo điều kiện là giá trị của 1 ô định trước (tương tự ô chọn Nhập/Xuất trong tutorial) thì giá trị query được phía dưới không thay đổi.
Khi mình viết xong 1 cái query, muốn edit dưới dạng design view thì làm thế nào.

Hiện giờ mình tạm gỡ nó ra rồi, nhưng thấy trên menu vẫn có Tab Add-in này, lạ thật

Để vào chế độ design view bạn đặt chuột vào ô có công thức BS_SQL rồi bấm chọn "SQL Builder".

Để gỡ bỏ Add-In bạn chạy Uninstall.

Mời các bạn thử nghiện phiên bản mới A-Tools Pro (Trial) v 5.0.0.0 cho phép soạn thảo dữ liệu Excel qua mạng LAN và internet (nếu dùng VPN) (Không ShareFull Folder).
Cho phép người dùng tổ chức CSDL Excel theo mô hình Client/Server. Bạn có thể quản trị CSDL Excel của mình trên mạng LAN vì thông qua cơ chế đăng nhập User, phân quyền cho từng vùng dữ liệu.

Download A-Tools Pro (Trial) v5.0.0.0 - Kết nối CSDL Excel qua mạng LAN (qua địa chỉ IP/Cumputer Name).
http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/A-Tools_Pro.exe

Phiên bản thử nghiệm này chỉ chạy trên Excel 2007.

cendy
15-03-10, 11:52 AM
em chào anh Tuân

anh cho em hỏi em có cài Atool cho 2 máy và cùng làm 1 báo cáo thẻ kho vật tư , nhưng máy 1 thì hiển thị đúng và đầy đủ còn máy 2 thì có hiện nhưng phần nhập kho là số 0 ( mặc dù số lượng nhập kho là 2 ). em đã thử tạo từ máy 1 và chuyển sang máy 2 nhưng vẫn bị tình trạng như vậy,
em cám ơn anh nhiều
chúc anh sức khỏe và thành công

Nguyễn Duy Tuân
15-03-10, 01:40 PM
em chào anh Tuân

anh cho em hỏi em có cài Atool cho 2 máy và cùng làm 1 báo cáo thẻ kho vật tư , nhưng máy 1 thì hiển thị đúng và đầy đủ còn máy 2 thì có hiện nhưng phần nhập kho là số 0 ( mặc dù số lượng nhập kho là 2 ). em đã thử tạo từ máy 1 và chuyển sang máy 2 nhưng vẫn bị tình trạng như vậy,
em cám ơn anh nhiều
chúc anh sức khỏe và thành công

Bạn có thể đưa dữ liệu mẫu lên được không?

cendy
15-03-10, 02:56 PM
Chào anh Tuân
xin lỗi vì anh đợi lâu, em phải sang máy 2 bị lỗi gửi file cho anh
em xin gửi kèm file

Nguyễn Duy Tuân
09-06-10, 07:54 AM
Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v5.0.0.0 ngày 06/06/2010

Một số những nâng cấp chính:
+ Chức năng soạn thảo và quản trị dữ liệu Excel qua mạng.
Được thiết kế từ nhu cầu "Tôi có một file Excel gồm có nhiều sheet được đặt trong máy tính của tôi, tôi muốn một số người chỉ xem và soạn thảo vào một hay vài vùng dữ liệu trong tệp Excel mà tôi cho phép. Việc kết nối là qua mạng."

Chức năng mới này cho phép người dùng Excel có thể chia sẻ dữ liệu Excel của mình qua mạng một cách an toàn. A-Tools cho phép nhiều người cùng kết nối vào một hay nhiều vùng dữ liệu được chia sẻ trên máy chủ. Việc kết nối theo phương thức TCP/IP (KHÔNG share full folder như Excel đang làm). Tốc độ cập nhật dữ liệu qua mạng rất nhanh (tính bằng milli giây).

Các chức năng chính làm việc qua mạng:

+ Excel Server: là nhóm chức năng làm việc với máy chủ (Server).
- Chia sẻ các vùng dữ liệu trong tệp dữ liệu Excel, cho phép những người dùng kết nối từ xa.
- Xây dựng danh sách nhóm, người kết nối.
- Phân quyền cho các nhóm kết nối: được phép kết nối tới những vùng dữ liệu; xem; soạn thảo; chat; quản trị máy chủ.
- Cho phép người dùng từ xa soạn thảo trong những vùng được cấp phát bởi máy chủ.
- Quản trị các kết nối từ người dùng.
- Chat.

+ Excel Client: là nhóm chức năng làm việc của máy khách.
- Cho phép người dùng kết nối và soạn thảo vào vùng dữ liệu được cấp phát bởi máy chủ.
- Chat.

A-Tools cho phép những người phát triển ứng dụng lập trình với đối tượng BSNetwork. Với đối tượng này, người phát triển có thể viết ứng dụng Excel chạy qua mạng hết sức đơn giản.
Xin hãy đọc file ví dụ: BSNetwork.xls (đường dẫn: C:\A-Tools\HELP & DEMOS\A-Tools VBA Programming\).

Từ phiên bản A-Tools 5.0.0.0 được chạy theo nhiều ngôn ngữ. Người dùng từ các quốc gia có thể tự dịch lại theo ngôn ngữ của nước mình.
Để tạo ngôn ngữ khác cho A-Tools, hãy làm các bược sau:
+ Vào đường dẫ C:\A-Tools\Languages\ copy tệp "English.lan" sang tệp mới và đặt tên "MyCountry.lan".
+ Mở tệp "MyCountry.lan" bằng NotePad hay ứng dụng soạn thảo khác. Hãy dịch theo các từ khóa.
+ Sau khi dịch xong. Mở Excel, vào menu A-Tools->Tùy chọn vào mục "Khác" chọn tới file "MyCountry.lan" nhấn nút "Chấp nhận".
+ Thêm tài liệu hướng dẫn chi tiết.

A-Tools v5.0.0.0 sẽ đưa ứng dụng Excel thông thường trước đây có thể chạy qua mạng thông qua giao thức TCP/IP.


http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/Menu2007.jpg

http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/Groups_Users.jpg

http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/Rights.jpg

http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/ExcelCaro.gif

DOWNLOAD (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Index.htm)

Nguyễn Duy Tuân
01-07-10, 08:19 AM
Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v5.1.0.0 ngày 01/07/2010

Một số những nâng cấp chính:+ Sửa lỗi tạo menu A-Tools. Phiên bản cũ bị lỗi nếu máy tính thiết lập định dạng "Vietnamese (VietNam)" trong Control Panel.
+ Hoàn thiện đối tượng COM "BSNetwork":
- Thêm hàm "StartServer()" - Khởi tạo máy chủ (server).
- Thêm hàm "Connect()" - Kết nối với máy chủ.
- Thêm hàm "GetRecordSet() - Nhận dữ liệu trong CSDL từ máy chủ bởi lệnh truy vấn T-SQL.
- Thêm thông tin cho đối tượng "BSUser"
...
+ Thêm thuộc tính cho hàm BS_SQL() "SERVERSOURCE". Với thuộc tính này, hàm BS_SQL có thể nhận dữ liệu từ máy chủ.
Ví dụ: Từ máy khách, nhận dữ liệu trong sổ "KHO" đang mở tại máy chủ.
=BS_SQL("SELECT * FROM KHO" , "SERVERSOURCE=YES")
Nếu máy chủ quản lý sổ KHO trong CSDL Access và được kết nối bởi mã DBKEY "MDB"
=BS_SQL("SELECT * FROM KHO" , "DBKEY=MDB; SERVERSOURCE=YES")
+ Phiên bản A-Tools Free cho phép chạy thuộc tính INSERT trong đối số Options của hàm BS_SQL().
+ Thêm ví dụ Chat trong Excel trong mạng LAN.
+ Sửa một vài lỗi nhỏ khác...


DOWNLOAD (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Index.htm)

uniz
04-07-10, 07:07 PM
anh (http://www.giaiphapexcel.com/forum/member.php?24-TuanVNUNI)TuanVNUNI (http://www.giaiphapexcel.com/forum/member.php?24-TuanVNUNI) ơi, sao em bắt chước cái clip "Lập sổ chi tiết hàng hóa" của anh, nhưng khi em chọn lại giá trị ở Validation list thì giá trị ở ô bên dưới kô được update tự động mà fải đưa con trỏ vào ô đầu tiên, bấm update thì nó mới ra dữ liệu mới
với lại, chỗ anh tick Insert row có fải là để khi có data mới, data sẽ được insert vào mà kô overwrite luôn cái dòng Sum và những dòng bên dưới fải kô?

Nguyễn Duy Tuân
04-07-10, 10:41 PM
anh (http://www.giaiphapexcel.com/forum/member.php?24-TuanVNUNI)TuanVNUNI (http://www.giaiphapexcel.com/forum/member.php?24-TuanVNUNI) ơi, sao em bắt chước cái clip "Lập sổ chi tiết hàng hóa" của anh, nhưng khi em chọn lại giá trị ở Validation list thì giá trị ở ô bên dưới kô được update tự động mà fải đưa con trỏ vào ô đầu tiên, bấm update thì nó mới ra dữ liệu mới


Bị hiện tượng trên là do chức năng tính toán của Excel không ở dạng tự động (Automantic). Để sửa hiện tượng trên, bạn làm như sau:
+ Với Excel 2007: Vào tab "Formulas", chọn "Calcutation Options", chọn "Automantic".
+ Với Excel 2003: Vào menu "Tools->Options", chọn tab "Calcutation", chọn "Automantic"....
với lại, chỗ anh tick Insert row có fải là để khi có data mới, data sẽ được insert vào mà kô overwrite luôn cái dòng Sum và những dòng bên dưới fải kô?

Chính xác bạn ạ. Chức năng này cần thiết cho việc lập sổ, báo cáo để trình bày.

uniz
05-07-10, 07:27 PM
Bị hiện tượng trên là do chức năng tính toán của Excel không ở dạng tự động (Automantic). Để sửa hiện tượng trên, bạn làm như sau:
+ Với Excel 2007: Vào tab "Formulas", chọn "Calcutation Options", chọn "Automantic".
+ Với Excel 2003: Vào menu "Tools->Options", chọn tab "Calcutation", chọn "Automantic".
hic, pó tay, em đang xài Excel 2007. query result của em mặc dù đã chọn Automatic rồi nhưng vẫn không update ngay được, nhưng mở file example của anh đã làm sẵn thì vẫn update được

Nguyễn Duy Tuân
05-07-10, 07:45 PM
hic, pó tay, em đang xài Excel 2007. query result của em mặc dù đã chọn Automatic rồi nhưng vẫn không update ngay được, nhưng mở file example của anh đã làm sẵn thì vẫn update được

Bạn có thể gửi file mẫu hoặc công thức BS_SQL() lên đây tôi có thể tìm nguyên nhân ngay.

txh0107
28-07-10, 06:20 PM
bác ơi, sao A-tools giờ không chuyển mã văn bản được nữa vậy? mình chuyển từ VNI sang Unicode mà ko được

Nguyễn Duy Tuân
28-07-10, 06:49 PM
bác ơi, sao A-tools giờ không chuyển mã văn bản được nữa vậy? mình chuyển từ VNI sang Unicode mà ko được

Tôi đã kiểm tra lại, đúng là bản mới bị mất chức năng chuyển mã sang Unicode. Sáng mai bạn download lại nhé!

Nguyễn Duy Tuân
29-07-10, 10:53 AM
Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v5.1.0.2 ngày 28/07/2010

Một số những nâng cấp chính:
v5.1.0.2: 28-Jul-2010
+ Sửa chức năng chuyển mã văn bản trong Excel 2007 hoặc cao hơn.
+ Sửa chế độ chuyển đổi ngôn ngữ trong mẫu đăng ký sử dụng.

v5.1.0.1: 20-Jul-2010
+ Cho phép nhiều người dùng (all users) chạy A-Tools trong cùng một máy. Phiên bản cũ chỉ chạy với user cài đặt có quyền admin.
+ Sửa một vài lỗi nhỏ khác.

DOWNLOAD (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Index.htm)

txh0107
29-07-10, 10:30 PM
phiên bản này chuyển mã văn bản đã ok rồi nhưng bác có thể chỉnh lại để nhìn cho đẹp mắt ko, chứ chỗ chuyển mã thì vẫn để mnVNITOUNICODE,... nhìn thấy ko thẩm mỹ chút nào hết

Nguyễn Duy Tuân
30-07-10, 06:18 AM
phiên bản này chuyển mã văn bản đã ok rồi nhưng bác có thể chỉnh lại để nhìn cho đẹp mắt ko, chứ chỗ chuyển mã thì vẫn để mnVNITOUNICODE,... nhìn thấy ko thẩm mỹ chút nào hết

Bạn download lại nhé. Bộ cài cũ tôi tạo chưa bổ sung file *.lan (Languages) vào nên chữ trên menu nhận không đúng.

Nguyễn Duy Tuân
02-08-10, 07:54 AM
Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v5.1.0.3 ngày 02/08/2010

Một số những nâng cấp chính:
+ Sửa chế độ chuyển đổi ngôn ngữ trong các hộp thoại mở và lưu tệp.
+ Tăng số ký tự chuỗi tham số SQL trong hàm BS_SQL() từ 125->255 ký tự.
+ Nâng cấp hàm đánh số thứ tự RECNO()
- Cấu trúc cũ RECNO()
- Cấu trúc mới RECNO([FirstValue][,StepValue])
FirstValue: là một số được gán dòng đầu tiên, tham số này giá trị ngầm định là 1
StepValue: là một số tạo bước nhảy, tham số này giá trị ngầm định là 1.

Ví dụ: RECNO(1, 2) giá trị trong cột sẽ là 1, 3, 5,...
RECNO(1, 1) giá trị trong cột sẽ là 1, 2, 3,... Tương đương với việc dùng RECNO()
RECNO(100, 1) giá trị trong cột sẽ là 100, 101, 102,...

Mở tệp "Bai 2 - Cac ham ho tro nhom ham Database Functions.xls (C:\A-Tools\HELP & DEMOS\Bai 2 - Cac ham ho tro nhom ham Database Functions.xls)" để xem các ví dụ.

Hướng dẫn tạo báo cáo động trong Excel nhanh bằng A-Tools:


http://www.youtube.com/watch?v=NWZM6kJAPZE

DOWNLOAD (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Index.htm)

phamconghung
11-08-10, 11:40 PM
cho em hỏi là có thể kết nối qua internet được không ạ?
hay chỉ dùng cho LAN

Nguyễn Duy Tuân
12-08-10, 05:32 AM
cho em hỏi là có thể kết nối qua internet được không ạ?
hay chỉ dùng cho LAN

A-Tools kết nối file Excel qua internet được bạn à. Tuy nhiên, để được vậy bạn phải cài một pm tạo VPN, ví dụ như TeamViewer là đơn giản nhất.

Cách cài đặt TiemViewer với VPN bạn làm theo hướng dẫn dưới đây:
http://forum.athena.edu.vn/showthread.php?t=1297

Sau khi 2 máy tính cài VPN rồi, một máy hãy chạy TeamViewer kết nối với máy kia theo lựa chọn "VPN" (mục chọn cuối cùng bên phải). Khi đó TeamViewer sẽ thông báo địa chỉ IP của cả 2 máy trong mạng.

A-Tools kết nối dữ liệu Excel qua internet:

Tạo máy chủ
Một máy cho các máy khác kết nối vào dữ liệu Excel của mình thì phải tạo máy chủ.

http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/mbCreateServer.jpg

http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/CreateServer.jpg

Người tạo máy chủ sẽ biết máy của mình có địa chỉ IP là gì, thông báo cho người kết nối biết (Người kết nối cũng biết khi TeamViewer kết nối 2 máy theo VPN).

Các máy tính từ xa kết nối tới máy chủ
Chỉ có thể kết nối mới soạn thảo và quản trị dữ liệu Excel qua mạng.

http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/mnConnect.jpg

http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/Connect.jpg

Ở phần tên máy chủ, hãy nhập địa chỉ IP của máy chủ vào
Nhập tên và mật khẩu rồi nhấn nút "Kết nối"
Nhập tên và mật khẩu do máy chủ quản lý.

http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/ExcelCaro.gif

Sử dụng hàm BS_SQL() để lọc dữ liệu và làm báo cáo, dữ liệu liên kết tới máy chủ.

Khi đã kết nối tới máy chủ. Lập công thức lấy tất cả các dữ liệu trong sổ KHO trong máy chủ mà MS_VLSPHH='HH001' .

=BS_SQL("SELECT * FROM kho WHERE ma_vlsphh='HH001' " , "SERVERSOURCE=YES")

Nếu sổ kho trong máy chủ được quản lý bởi DBKEY có mã "MDB" - tạo DBKEY khi dữ liệu không phải là Excel, có thể là Access, Foxpro, MS SQL Server, My SQL, Firebird,....

=BS_SQL("SELECT * FROM kho WHERE ma_vlsphh='HH001' " , "DBKEY=MDB; SERVERSOURCE=YES")

vuthigai
11-10-10, 11:26 AM
Bác Nguyễn Văn Tuấn ơi sao em doawload về ko được ah? Bác có thể gửi dùm em theo địa chỉ coem.mai@gmail.com được không ah. Em tải về mà sao ko được ah

Nguyễn Duy Tuân
12-10-10, 11:19 AM
Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v5.2.0.0 ngày 10/10/2010

Một số những nâng cấp chính:
+ Thêm chức năng quản trị báo cáo Excel "Checking and Approval" - Chấp thuận và Phê chuẩn.
+ Thêm chức năng lưu mẫu các quyền và copy cho tệp mới.
+ Thêm loại vùng dữ liệu gồm 3 loại: vùng bảng tính (Range); Sheet; Workbook.
+ Thêm tính năng cho phép thêm một lúc nhiều tệp dữ liệu vào máy chủ (multi select).
+ Thêm tự động tạo vùng kết nối gồm các sheet và workbook khi mở (tạo thêm kết nối) tệp Excel vào máy chủ.
+ Thêm quản lý tham chiếu cho vùng. Mặc dù mở một vùng dữ liệu trong máy khách nhưng vẫn nhìn thấy các thay đổi khác trong cả tệp nếu trong vùng có công thức tham chiếu đến.
+ Thêm tùy chọn xem vùng cho máy chủ và máy khách: Đang hoạt động/Không hoạt động/Tất cả.
+ Thêm tùy chọn xem trạng thái các vùng bên máy khách: Xem trạng thái dữ liệu và xem quyền người dùng trong vùng dữ liệu.
+ Thêm các quyền kiểm soát người dùng:
+ Copy
+ In ấn
+ Kiểm tra
+ Chấp thuận
+ Hủy chấp thuận
+ Cho phép mở các vùng không hoạt động
+ Thêm tùy chọn "Lọc theo tệp (workbook)" cho cả máy chủ và máy khách.
+ Thêm thông tin cho màn hình "Quản trị máy khách", người dùng có thể xem được những quyền của mình với máy chủ cũng như quyền tác động vào các vùng dữ liệu.
+ Máy chủ và máy khách có thể lọc dữ liệu theo các tệp đang hoạt động, không hoạt động hoặc tất cả.
+ Thêm module quản trị báo cáo Excel qua mạng. Quản lý theo cơ chế kiểm duyệt của các cấp quản lý của nhóm user.
+ Thêm, tổ chức vùng dữ liệu theo các cấp thư mục. Máy chủ và máy khách có thể lọc các vùng dữ liệu theo thư mục, tệp CSDL. Người dùng có thể tùy chọn các cấp thư mục để xem. Ngầm định là 1.
+ Thêm tùy chọn cho phép lưu toàn bộ các tệp dữ liệu ngay khi tắt máy chủ.
+ Thêm tùy chọn cho phép lưu toàn bộ các tệp dữ liệu sau bao nhiêu phút.
+ Thêm kiểm soát trạng thái mạng khi bị ngắt. Khi bị ngắt mạng, máy chủ ngắt kết nối hoàn toàn với các máy khách đang kết nối tới.
+ Thêm thuộc tính ẩn hiện workbook đang mở trong server.

+ Sửa việc mở tệp dữ liệu, chia sẻ các vùng dữ liệu trong máy chủ chuẩn xác hơn.
+ Sửa đảm bảo việc kết nối tới máy chủ và mở vùng dữ liệu từ máy khách chuẩn xác hơn.
+ Sửa quản lý các luồng dữ liệu từ các máy khách tới máy chủ tốt hơn.
+ Sửa tốc độ mở một vùng dữ liệu từ máy khách nhanh hơn.
+ Sửa máy chủ chạy ổn định hơn.
+ Sửa tính tương thích với các Hệ điều hành: Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 cho hai nền tảng 32 và 64 bit.
+ Sửa lại cơ chế đăng ký bản quyền. Việc đăng ký thông qua nhận tệp bản quyền thay vì người dùng phải gõ từ bàn phím mã sử dụng.
+ Sửa tài liệu hướng dẫn chi tiết hơn.
+ Sửa vài lỗi nhỏ khác.


DOWNLOAD (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Index.htm)

Thanhvc
13-10-10, 07:36 PM
các bạn cho mình hỏi, làm thế nào để Down được file này vậy. Mình thử mọi cách rồi, nhưng dù Down bằng cách nào cũng chỉ được đến 56% là dừng.

Nguyễn Duy Tuân
13-10-10, 08:45 PM
các bạn cho mình hỏi, làm thế nào để Down được file này vậy. Mình thử mọi cách rồi, nhưng dù Down bằng cách nào cũng chỉ được đến 56% là dừng.

Có thể do đường truyền mạng của bạn. Bạn thử lại xem thế nào. Các thành viên và các kh của Bluesofts vdoowowdon download từ địa chỉ này bạn à.

mygo4u
27-10-10, 04:41 PM
Thật tuyệt vời. Tôi có thắc mắc là: A-Tools truy vấn dữ liệu các file demo *.dbf trong C:\A-Tools\DATA_DEMO\Foxpro Databases, nhưng các file *.dbf khác từ CSDL công ty tôi copy vào để test thì chỉ nhận tên mà không nhận các fields , nên không thể truy vấn được. Vậy A-Tools Free có giới hạn như thế nào về kích cỡ file cũng như số trường fields của file? Hoặc A-Tools Free có hạn chế người dùng khác?

Nguyễn Duy Tuân
02-11-10, 12:43 AM
Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v5.2.0.0 ngày 01/11/2010

Một số những nâng cấp chính:

+ Thêm in nhãn trên các báo cáo với các trạng thái phê duyệt hay chưa.
+ Thêm tùy chọn cho việc sửa thông tin và khung của nhãn
+ Thêm, cho phép chia sẻ "Visual Basic for Application" - VBA.
+ Thêm, cho phép máy khách sửa được mật khẩu truy cập của mình.

+ Sửa logic cho phép in. Vùng dữ liệu chỉ cần được "Kiểm tra" là được in. Phiên bản cũ là phải "Kiểm tra" và "Phê chuẩn" mới được phép in.http://www.youtube.com/watch?v=bUAPO5AoKsk

DOWNLOAD (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Index.htm)

Nguyễn Duy Tuân
02-11-10, 01:53 PM
Video Soạn thảo và Quản trị dữ liệu Excel qua mạng (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Help/DEMO/A-Tools_Network/A-Tools_Network.html):
http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Help/DEMO/A-Tools_Network/A-Tools_Network.html

FerrariFXX
12-11-10, 02:38 PM
Mình down về cài đặt bình thường nhưng ko load được A-tools trong Excel 2007 lúc load Excel nó báo False, trong mục add -in của excel có đánh dấu nhưng ko có trên thanh công cụ để sử dụng. Làm thế nào bây giờ hả bác Tuân? Mình đã cài một số add - ins khác như ASAP, PUP v7.....

Nguyễn Duy Tuân
12-11-10, 05:40 PM
Mình down về cài đặt bình thường nhưng ko load được A-tools trong Excel 2007 lúc load Excel nó báo False, trong mục add -in của excel có đánh dấu nhưng ko có trên thanh công cụ để sử dụng. Làm thế nào bây giờ hả bác Tuân? Mình đã cài một số add - ins khác như ASAP, PUP v7.....

Bạn làm theo hướng dẫn tại đây nhé:
http://www.bluesofts.net/Baiviet/Office/ExcelEnabledAddin/Index.html

FerrariFXX
17-11-10, 03:51 PM
Bạn làm theo hướng dẫn tại đây nhé:
http://www.bluesofts.net/Baiviet/Office/ExcelEnabledAddin/Index.html
Mình đã làm theo hướng dẫn này rồi nhưng khi ấn disable rồi go thì nó ko hiện ra bất cứ dòng nào?
Bác cho xin báo giá luôn nhé (nếu mua thì có người đến cài đặt và hướng dẫn sử dụng ko bác?), bác pm cũng được. Thanks bác.

Nguyễn Duy Tuân
17-11-10, 03:59 PM
Mình đã làm theo hướng dẫn này rồi nhưng khi ấn disable rồi go thì nó ko hiện ra bất cứ dòng nào?
Bác cho xin báo giá luôn nhé (nếu mua thì có người đến cài đặt và hướng dẫn sử dụng ko bác?), bác pm cũng được. Thanks bác.

Bạn có thể chat với mình bằng Skype hoặc YM với nick: tuanktcdcn

Nguyễn Duy Tuân
24-11-10, 01:20 PM
Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v5.2.0.0 ngày 22/11/2010

Phiên bản này sửa một số lỗi nhỏ của phiên bản 5.2 ngày 01/11/2010.
Phiên bản cập nhật này hỗ trợ thêm việc kiểm soát nhập liệu liệu cho server tốt hơn phiên bản cũ.
http://www.youtube.com/watch?v=bUAPO5AoKsk

DOWNLOAD (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Index.htm)

Nguyễn Duy Tuân
15-12-10, 04:29 PM
Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v5.3.0.0 ngày 15/12/2010

Chúng tôi vừa nâng cấp phiên bản A-Tools Pro 5.3.0.0 ngày 15/12/2010. Phiên bản mới thêm các tính năng quan trọng hỗ trợ việc quản trị máy chủ và máy khách.
Tổng hợp các tính năng được thêm và nâng cấp:
+ Thêm chức năng xem CSDL và các quyền theo 3 chế độ:
- Tất cả: xem CSDL và các vùng có trạng thái "Hoạt động" và "K. hoạt động".
- Hoạt động: xem CSDL và các vùng có trạng thái "Hoạt động".
- K. hoạt động: xem CSDL và các vùng có trạng thái "K. hoạt động".
+ Thêm chức năng "Tạm dừng"<->"Tiếp tục" chạy máy chủ.
Trong một số tính huống như cần bảo trì máy chủ, thiết lập máy chủ thì cần cho máy chủ tạm ngừng. Để thực hiện việc này, trong màn hình “Quản trị máy chủ”, người dùng nhấn nút “Tạm dừng”. Ngay sau khi nút “Tạm dừng” được chọn, tên của nó (label) được đổi thành “Tiếp tục”.
Khi nút “Tạm dừng” được chọn, máy chủ sẽ không cho bất kỳ yêu cầu kết nối nào từ phía máy khách: Đăng nhập; Mở vùng dữ liệu. Máy khách vẫn có thể thực hiện công việc soạn thảo bình thường nhưng chưa cập nhật ngay, máy chủ lưu tạm thời trong bộ nhớ, chỉ sau khi người dùng chọn “Tiếp tục” trên màn hình “Quản trị máy chủ” trên máy chủ thì dữ liệu được cập lật vào ngay lập tức vào CSDL.
+ Thêm chức năng cho phép ngắt kết nối CSDL khi nó đang được kết nối bởi những người dùng khác trong mạng. Thực hiện việc này, mở chức năng "Quản trị máy chủ", chọn "Thiết lập CSDL", chọn tệp có màu xanh (đang có người kết nối), chọn nút "Ngắt kết nối".
Chức năng này cần thực hiện khi người dùng cần thay đổi thiết lập cho CSDL này trong máy chủ và không muốn các máy khách truy xuất vào khi nó đang thiết lập.
Chức năng này thường được thực hiện cùng với chức năng “Tạm dừng”.

+ Thêm chức năng cho phép sao lưu dữ liệu. Thực hiện việc này, mở chức năng "Quản trị máy chủ", chọn "Thiết lập CSDL", chọn nút "Sao lưu". Việc sao lưu cho phep sao lưu CSDL với các vùng chia sẻ và các quyền của các vùng.
+ Thêm tùy chọn "Chỉ mở CSDL nếu máy khách yêu cầu kết nối".
+ Thêm chức năng lọc vùng dữ liệu trong màn hình "Thiết
lập quyền sử dụng". Việc lọc giúp cho A-Tools đọc và ghi quyền các vùng nhanh, công việc thiết lập các quyền trở nên dễ dàng hơn.
+ Thêm chức năng trong "Quản trị máy khách". Lưu đường dẫn thư mục (folder) và tệp chọn phía khung chọn bên trái (Treeview), lần mở sau tự động mở lại thư mục hoặc tệp ở Treeview.
Tính năng này giúp cho người dùng máy khách thao tác nhanh với với những tệp, những vùng dữ liệu mà làm thường xuyên. Tốc độ mở “Quản trị máy khách” nhanh hơn.

+ Sửa nội dung tài liệu hướng dẫn - User's guide
+ Sửa một vài định dạng hiển thị màu trong Listview.
+ Sửa một vài lỗi của phiên bản cũ.
+ Sửa, cho phép hiện số các mục (item) ở cột đầu tiên trong các bảng dữ liệu của cả máy chủ và máy khách.


Phiên bản mới phải cài cho cả máy chủ và máy khách!

DOWNLOAD (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Index.htm)

Nguyễn Duy Tuân
16-12-10, 01:04 AM
Để sử dụng tốt các chức năng mới của phiên bản A-Tools version 5.3.0.0, các bạn download file pdf hướng dẫn chi tiết theo đường link dưới đây:
http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Help/WhatsNew_v5.3.0.0.pdf

yeudoi
18-01-11, 02:22 PM
Gửi Anh Tuân!
em thấy chương trình A-Tools này rất hay khi chia sẽ dữ liệu, nhưng em muốn chia sẻ cả file và khi ở máy khách em muốn mở toàn bộ file gồm 10 sheets để cùng nhập liệu chung ( file chương trình có VBA). Nhưng khi nhập liệu thì máy khách không cho nhập ( nếu mở vùng từng sheet thì cho nhập, sửa, xoá) vậy có cách nào mở cả file nhưng cho nhập liệu không. Thứ hai hiện nay nếu file có userform và có listbox để hiển thị dữ liệu, thì khi nhập ở máy khách lại không hiển thị ở máy chủ có cách nào để hạn chế vấn đề này không.
cảm ơn Anh.

Nguyễn Duy Tuân
18-01-11, 07:47 PM
Gửi Anh Tuân!
em thấy chương trình A-Tools này rất hay khi chia sẽ dữ liệu, nhưng em muốn chia sẻ cả file và khi ở máy khách em muốn mở toàn bộ file gồm 10 sheets để cùng nhập liệu chung ( file chương trình có VBA). Nhưng khi nhập liệu thì máy khách không cho nhập ( nếu mở vùng từng sheet thì cho nhập, sửa, xoá) vậy có cách nào mở cả file nhưng cho nhập liệu không.
cảm ơn Anh.

Vùng dữ liệu chia sẻ qua mạng của A-Tools có 3 dạng:
+ Range - Địa chỉ vùng dữ liệu. Trong một sheet có thể phân thành nhiều vùng con.
+ Sheet - Toàn bộ sheet nào đó
+ Workbook - Toàn bộ workbook.

Nguyên tắc soạn thảo như sau:

Nếu trong workbook chỉ có vùng dữ liệu chia sẻ dạng Workbook (không có Range, Sheet) thì nó có thể xem và soạn thảo.
Nếu trong workbook có ít nhất một vùng dữ liệu chia sẻ dạng Range hoặc Sheet thì nó vùng chia sẻ dạng workbook chỉ có thể xem (Read Only). A-Tools phải làm theo logic này vì lý do bảo mật các vùng dữ liệu dạng Range, Sheet.

Có lẽ phiên bản mới của A-Tools mình sẽ nghiên cứu nâng cấp để loại vùng Workbook có thể soạn thảo qua mạng thuận tiện trong VBA vì hiện nay A-Tools cũng đang tham gia một số dự án cần nhập liệu cả file bằng VBA qua mạng.


Gửi Anh Tuân!
Thứ hai hiện nay nếu file có userform và có listbox để hiển thị dữ liệu, thì khi nhập ở máy khách lại không hiển thị ở máy chủ có cách nào để hạn chế vấn đề này không.
cảm ơn Anh.

Ý này mình không rõ ý lắm, Yeudoi có thể mô tả kỹ hơn không?

Lưu ý là A-Tools cung cấp thư viện lập trình mạng rất tiện dụng, bạn có thể tham khảo các file ví dụ trong đường dẫn "C:\A-Tools\HELP & DEMOS\A-Tools VBA Programming".

Chức năng kết nối qua mạng còn được thực hiện trong hàm BS_SQL để làm báo cáo mà dữ liệu Excel lấy từ máy chủ.

Ví dụ máy chủ đang mở file Excel mà có vùng dữ liệu nhập xuất kho đặt tên là NHAPXUAT. Từ máy khách, lập công thức lấy dữ liệu của máy chủ mà có mã hàng là HH001 như sau.

=BS_SQL("select * from NHAPXUAT where MA_HANG='HH001' ", "SERVERSOURCE=YES")

yeudoi
17-03-11, 01:07 PM
Chào Anh Tuân. Em cài thử A-Tools Pro thì khi thoát máy thấy bị như thế này

http://i257.photobucket.com/albums/hh232/yeudoi/LoitatATools.jpg

Không biết do vấn đề gì.

Như đã hỏi ở bài trên thì khi nhập dữ liệu tại máy khách thì không update dữ liệu lên listbox máy chủ hoặc ngược lại.

http://i257.photobucket.com/albums/hh232/yeudoi/Loinhaplieu.jpg

Khi mở ở máy khách nếu bấm vào vùng màu đỏ để mở toàn bộ file thì khi nhập liệu dữ liệu không được. nếu bấm vào từng vùng ( từng sheet) thì khi nhập liệu lại được. Vậy không biết nó thế nào
http://i257.photobucket.com/albums/hh232/yeudoi/Goi%20bai%20GPE/Loi.jpg

Mong Anh xem giúp cho.

Nguyễn Duy Tuân
17-03-11, 01:43 PM
Chào Anh Tuân. Em cài thử A-Tools Pro thì khi thoát máy thấy bị như thế này

http://i257.photobucket.com/albums/hh232/yeudoi/LoitatATools.jpg

Không biết do vấn đề gì.

Như đã hỏi ở bài trên thì khi nhập dữ liệu tại máy khách thì không update dữ liệu lên listbox máy chủ hoặc ngược lại.

http://i257.photobucket.com/albums/hh232/yeudoi/Loinhaplieu.jpg

Khi mở ở máy khách nếu bấm vào vùng màu đỏ để mở toàn bộ file thì khi nhập liệu dữ liệu không được. nếu bấm vào từng vùng ( từng sheet) thì khi nhập liệu lại được. Vậy không biết nó thế nào
http://i257.photobucket.com/albums/hh232/yeudoi/Goi%20bai%20GPE/Loi.jpg

Mong Anh xem giúp cho.

1. Khi thoát máy báo lỗi

http://i257.photobucket.com/albums/hh232/yeudoi/LoitatATools.jpg

Việc này có thể máy đó đang chạyh VBA và có lệnh nào đó xung đột. Nếu có thể anh Hướng đưa file mẫu xem thế nào?

2. Vấn đề không update data vào Listbox của máy chủ

Lý do là khi chia sẻ vùng cho các máy khác thì máy chủ đặt Calculation = Manual mục đích để giảm tải việc tính toán tại máy chủ. Vì lý do này mà các controls và công thức tại máy chủ tạm thời không update, chỉ sau khi máy khách chọn Save. Tuy nhiên các máy khách đang cùng kết nối tới vùng dữ liệu này vẫn cập nhật ngay. Nếu muốn máy chủ update ngay giá trị và công thức thì hãy đặt Calculation = Automatically.

3. Vấn đề mở vùng dữ liệu màu xám (dạng file/workbook) tại máy khách không không nhập dữ liệu được

Các vùng dữ liệu mà máy chủ A-Tools chia sẻ có 3 dạng:
+ Workbook (file): cả file tức toàn bộ các sheets
+ Sheet: toàn bộ bảng tính
+ Range: Vùng địa chỉ nào đó

Nếu máy khách mở vùng dạng "Workbook" mà Workbook này cũng có các Sheet, Range chia sẻ thì nó chỉ đọc được mà thôi (vì vậy nó có màu xám). Lý do mà khi thiết kế A-Tools mình đặt vậy để đảm bảo logic trong phân quyền.

Các vấn đề nêu trên em đã ghi rõ trong tài liệu hướng dẫn "User's guide...".

Tham khảo thêm tại

http://bluesofts.net/forum/threads/128-May-khach-khong-the-chinh-sua-du-lieu-trong-may-chu-

yeudoi
17-03-11, 02:06 PM
Cảm ơn Anh vì đã trả lời. Em gửi file lên để Anh xem có gì xung đột trong VBA không nha và mong Anh sửa giúp.
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?46553-Ch%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%ACnh-ki%E1%BB%83m-phi%E1%BA%BFu&p=298550#post298550

daiphong1831
17-03-11, 04:26 PM
Cho tôi hỏi tại sao tôi Download A-Tools về nhưng khi cai đặt máy báo chương trình bị lổi. Các bác co Link không cho em xin voi.
cám ơn nhiều.

Nguyễn Duy Tuân
17-03-11, 04:41 PM
Cho tôi hỏi tại sao tôi Download A-Tools về nhưng khi cai đặt máy báo chương trình bị lổi. Các bác co Link không cho em xin voi.
cám ơn nhiều.

Bạn hãy in màn hình báo lỗi xem thế nào.

Địa chỉ download A-T tại www.bluesofts.net

Nguyễn Duy Tuân
18-03-11, 06:58 PM
Cảm ơn Anh vì đã trả lời. Em gửi file lên để Anh xem có gì xung đột trong VBA không nha và mong Anh sửa giúp.
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?46553-Ch%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%ACnh-ki%E1%BB%83m-phi%E1%BA%BFu&p=298550#post298550

Mình đã phát hiện ra, khi máy chủ và máy khách đóng file có VBA/Macros mà nó tác động vào menu Excel thì xung đột với menu A-Tools. Mình đang fix lỗi này.

Cảm ơn Yeudoi, đầu tuần tới sẽ có phiên bản mới của A-Tools.

Nguyễn Duy Tuân
21-03-11, 10:16 AM
Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v5.3.0.2 ngày 20/03/2011

Phiên bản mới thêm các tính năng quan trọng hỗ trợ việc quản trị máy chủ và máy khách.
Tổng hợp các tính năng được thêm và nâng cấp:
v5.3.0.2: 20-03-2011

+ Thêm file "Sổ kế toán SQL" - Sổ kế toán trên Excel.
+ Tăng tốc độ khởi động máy chủ, khi khởi động chạy luôn chức năng "Quản trị máy chủ".
+ Nâng cấp chức năng quản trị máy chủ.
+ Thêm tính năng không nhận tin nhắn từ các user khác. Tính năng này được thiết lập trong màn hình "Danh sách người kết nối".
+ Sửa xung đột với file Excel có VBA (macros) tạo, sửa, xóa menu Excel.

v5.3.0.1: 22-02-2011

+ Thêm tùy chọn ẩn/hiện màn hình máy chủ Excel khi chạy máy chủ.
+ Thêm tùy có tự động thêm vùng là sheet thi thêm workbook không.
+ Thêm biểu tượng ở SystemTray khi chạy máy chủ, nhấp chuột phải hiện menu điều khiển máy chủ.
+ Nâng cấp một số chức năng máy của chủ.


http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Pics/A-ToolsPopupMenu.jpg
DOWNLOAD (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Index.htm)

hoangmai2605
24-03-11, 02:18 PM
Mai đã tải và cài đặt A-tool-Free vào máy có excel2003 đang muốn ứng dụng việc "Chia xẻ dữ liệu excel qua mạng LAN". Xin hỏi tác giả version Free này thì việc giới hạn số máy khách và thời gian để máy khách kết nối tới máy chủ là như thế nào ạ. Và khi các máy khách kết nối tới máy chủ thì không cần cài đặt add-in này trên các máy khách phải không ạ.

yeudoi
24-03-11, 04:32 PM
Theo mình biết thì đối với bản free thì hình như chỉ dùng cho 1 máy khách ( bạn có thể xem trong "tùy chọn"). còn máy khách phải cài A tools thì mới xem chia sẽ được bạn ơi.

Nguyễn Duy Tuân
25-03-11, 10:50 AM
Mai đã tải và cài đặt A-tool-Free vào máy có excel2003 đang muốn ứng dụng việc "Chia xẻ dữ liệu excel qua mạng LAN". Xin hỏi tác giả version Free này thì việc giới hạn số máy khách và thời gian để máy khách kết nối tới máy chủ là như thế nào ạ. Và khi các máy khách kết nối tới máy chủ thì không cần cài đặt add-in này trên các máy khách phải không ạ.

Bản A-Tools Free cho phép 2 máy khách kết nối tới máy chủ, như vậy tổng số máy kết nối với nhau là 3 máy. Thời gian kết nối tới máy chủ là 30 phút một lần. Để các máy kết nối với nhau thì các máy đều phải cài A-Tools với cùng version/phiên bản.

hoangmai2605
25-03-11, 04:36 PM
Bản A-Tools Free cho phép 2 máy khách kết nối tới máy chủ, như vậy tổng số máy kết nối với nhau là 3 máy. Thời gian kết nối tới máy chủ là 30 phút một lần. Để các máy kết nối với nhau thì các máy đều phải cài A-Tools với cùng version/phiên bản.

Xin hỏi thêm tác giả là đối với version A-Tool (không Free) thì việc kết nối và thời gian như thế nào ạ. Việc tính phí đối với version này thế nào ạ. Có phải là tính trên số máy có cài đặt và dùng cùng 1 version A-tool không ạ. (Có thể cho biết cụ thể con số tính phí này ạ)
Xin cảm ơn tác giả đã trả lời.

Nguyễn Duy Tuân
25-03-11, 05:56 PM
Xin hỏi thêm tác giả là đối với version A-Tool (không Free) thì việc kết nối và thời gian như thế nào ạ. Việc tính phí đối với version này thế nào ạ. Có phải là tính trên số máy có cài đặt và dùng cùng 1 version A-tool không ạ. (Có thể cho biết cụ thể con số tính phí này ạ)
Xin cảm ơn tác giả đã trả lời.

Chính sách bán A-Tools Pro hiện nay của công ty Bluesofts là:

+ Phí license là 500 ngàn đồng/1 license. 1.5 triệu đồng/ 5 licenses. Chính sách đơn giá giảm theo số lượng máy đặt mua.
+ Việc cập nhật phiên bản mới là miễn phí.

Điểm khác của A-Tools Pro và Free là:
+ Không giới hạn về thời gian kết nối
+ Số lượng máy kết nối tính theo số máy đặt mua.
+ Được hỗ trợ tối đa về kỹ thuật ứng dụng A-Tools.


Các thông tin chi tiết khác chúng tôi sẽ trao đổi thêm với bạn qua email: sales@bluesofts.net

Cảm ơn bạn đã quan tâm.

Nguyễn Duy Tuân
04-04-11, 10:16 AM
Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v5.3.0.3 ngày 04/04/2011

Phiên bản mới nâng cấp cơ chế truyền dữ liệu giữa các máy khách và máy chủ tốt hơn. Máy chủ khởi động nhanh hơn.


http://www.bluesofts.net/images/stories/Product/A-Tools/poster-atools-700.jpg

DOWNLOAD (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Index.htm)

quochung
04-04-11, 03:55 PM
Tôi thấy tác giả Atool chia sẻ file sổ sách thiết kế bằng Atool thật tuyệt vời, đầy đủ, sẽ tuyệt hơn nếu file này tính được giá vốn thì đúng là phần mền rồi . Cám ơn tác giả.

Nguyễn Duy Tuân
04-04-11, 04:15 PM
Tôi thấy tác giả A-Tools chia sẻ file sổ sách thiết kế bằng A-Tools thật tuyệt vời, đầy đủ, sẽ tuyệt hơn nếu file này tính được giá vốn thì đúng là phần mền rồi . Cám ơn tác giả.

Cảm ơn bạn. Tôi cũng đã có ý tưởng viết hàm tính giá vốn (với 1 phương pháp bình quân liên hoàn) vào trong add-in Accounting Helper (http://www.bluesofts.net/giai-phap-phan-mem/phan-mem-mien-phi/accounting-helper.html) cho đúng nhóm nội dung của add-in. Các giải pháp add-in tôi viết theo chuẩn add-in dll/xll để tối ưu về tốc độ tính toán.

Nếu bạn nào muốn có một file (hay chương trình nhỏ) trên Excel mà làm nhanh, hiệu quả cao không phải lập trình VBA thậm chí can thiệt rất ít thì có thể dùng add-in A-Tools. Một điều chắc chắn, hiệu quả A-Tools đem lại là một sự khác biệt tuyệt vời so với các phương pháp thuần túy chỉ dùng hàm Excel.

Nguyễn Duy Tuân
06-04-11, 09:35 AM
Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v5.3.0.4 ngày 06/04/2011

+ Nâng cấp, khi mở một file Excel chứa hàm BS_SQL nhưng không chạy vì sai đường dẫn file add-in "A-Tools.xla" thì A-Tools tự chỉnh lại theo đúng đường dẫn tại máy đang chạy A-Tools để đảm bảo file hoạt động bình thường.
Lỗi cũ xảy ra khi mở file Excel có hàm BS_SQL từ ổ đĩa C:, sau khi lưu và chuyển sang ổ đĩa khác thì Excel tự đổi đường dẫn file "A-Tools.xla" vì vậy hàm BS_SQL không chạy được và báo lỗi #NAME. Bắt đầu từ phiên bản A-Tools v5.3.0.4 đã sửa lỗi này.

+ Nâng cấp file ví dụ "Sổ kế toán SQL".


DOWNLOAD (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Index.htm)

Nguyễn Duy Tuân
21-04-11, 01:09 PM
Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v5.3.0.5 ngày 21/04/2011

+ Nâng cấp tính năng nhận dữ liệu của máy khách, đảm bảo tốc độ nhanh hơn.
+ Thêm tệp KiemPhieu.xls trong máy chủ - Ví dụ về kiểm phiếu bầu cử bằng Excel qua mạng.


DOWNLOAD (http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Index.htm)

thanhnt2110
25-05-11, 01:13 PM
xin cho mình biết làm cách nào để xuất hiện bộ lọc nhập xuất như trong phần báo cáo tổng hợp vật tư hàng hóa.

Nguyễn Duy Tuân
25-05-11, 03:04 PM
xin cho mình biết làm cách nào để xuất hiện bộ lọc nhập xuất như trong phần báo cáo tổng hợp vật tư hàng hóa.

Bạn có thể nói cụ thể hơn không?

872850
08-06-11, 01:12 PM
Mình có file sau các bạn mở sheets "Chi tiết ngày"..Không biết mình đánh có sai công thức không các bạn chỉ dùm

872850
13-06-11, 08:10 AM
lần trước các bạn đã giúp mình hiểu thêm về atools lần này mình mong các bạn giúp mình lần nữa...Nội dung mình có ghi trong filE
KHI MÌNH DÙNG ATOOLS ĐỂ LỌC RA DỮ LiỆU NHƯNG CHỈ HiỆN RA THẾ NÀYÔ MÌNH CHỈ ĐỊNH VD MKH='RANGE(C8)' NHƯNG KHI HiỆN RA LẠI LÀ "$I:I$"MONTH="RANGE(C10)" NHƯNG KHI HiỆN RA LẠI LÀ "$L:L$" Nhưng mình tải file lên máy báo là "Exceeds your quota by 36.8 KB.
Mong các bạn giúp đỡ

Nguyễn Duy Tuân
13-06-11, 11:01 AM
lần trước các bạn đã giúp mình hiểu thêm về atools lần này mình mong các bạn giúp mình lần nữa...Nội dung mình có ghi trong filE
KHI MÌNH DÙNG ATOOLS ĐỂ LỌC RA DỮ LiỆU NHƯNG CHỈ HiỆN RA THẾ NÀYÔ MÌNH CHỈ ĐỊNH VD MKH='RANGE(C8)' NHƯNG KHI HiỆN RA LẠI LÀ "$I:I$"MONTH="RANGE(C10)" NHƯNG KHI HiỆN RA LẠI LÀ "$L:L$" Nhưng mình tải file lên máy báo là "Exceeds your quota by 36.8 KB.
Mong các bạn giúp đỡ

Do tài khoản đăng nhập GPE của bạn bị giới hạn dung lượng nên khi upload file có thông báo "Exceeds your quota by 36.8 KB"- "Dung lượng upload vượt quá 36.8 KB". Bạn hãy nén file lại hoặc xoá bớt nột dung rồi gửi lên tôi sẽ trả lời vấn đề của bạn.

872850
13-06-11, 09:57 PM
Do tài khoản đăng nhập GPE của bạn bị giới hạn dung lượng nên khi upload file có thông báo "Exceeds your quota by 36.8 KB"- "Dung lượng upload vượt quá 36.8 KB". Bạn hãy nén file lại hoặc xoá bớt nột dung rồi gửi lên tôi sẽ trả lời vấn đề của bạn.
Cám ơn bạn đã chỉ dẫn
Máy chỉ cho mình là 1,038KB thôi làm sao đây

gravedigger
15-06-11, 06:23 AM
Bác Tuân ơi em cài A-tools toàn bị chương trình diệt virus Avira nó nhận là BackDoor thôi. Em không thể cài đặt được.

Nguyễn Duy Tuân
15-06-11, 08:47 AM
Bác Tuân ơi em cài A-tools toàn bị chương trình diệt virus Avira nó nhận là BackDoor thôi. Em không thể cài đặt được.

Trong A-Tools tôi có sử dụng kỹ thuật ngăn cản việc bẻ khóa nên Avira nhầm tưởng là virus, các pm diệt virus khác như Kaspersky, Synmantec (các phần mềm diệt virus có phí) không sao. Để cài và chạy được trên máy bạn, trong phần mềm Avira (kể cả các pm khác) bạn hãy add các file A-Tools vào danh sách "Exception".

Nguyễn Duy Tuân
15-06-11, 09:48 AM
sao em dowload về mà hem dùng đc vậy

Bạn có thể cho tôi biết không dùng được là do không cài được hay cài được rồi nhưng không chạy được? Thông báo lỗi là gì?