PDA

View Full Version : Lập công thức cho bảng tínhthiensu_coi
19-06-07, 08:45 AM
Mình có 1 vướng mắc nhỏ, nhờ mọi người giúp đỡ.
Mình có 2 bảng tính trong đó 1 bảng là phụ lục chi tiết, 1 bảng là kết quả tổng hợp.
Ở bảng tổng hợp chỉ lấy kết quả tổng của từng tỉnh. Tuy nhiên giữa các tỉnh này lại cách nhau 1 khoảng nhất định n dòng (ở ví dụ mình để là cách nhau 4 dòng). mình muốn lập công thức để lấy kết quả tổng của từng tỉnh. (ô C16 có kết quả = F5, C17 = F9, C18 = F13,... )
Nhờ các bạn chỉ giùm với

Mình không biết nên post bài ở đâu thì mới đúng. Nếu sai vị trí, nhờ admin sửa lại giùm nhé.
Cám ơn rất nhiều

ThuNghi
19-06-07, 08:59 AM
Vấn đề này bạn nghiên cứu thử hàm sumproduct() có thể giải quyết 1 phần công việc của bạn.
sumproduct((tinh="....")*chitieucansum)

nvson
19-06-07, 09:31 AM
Tại ô C16, bạn đánh công thức sau:


=INDEX($F$1:$F$500,4*ROW(A1)+1,1)

Copy công thức cho các ô bên dưới.

thiensu_coi
19-06-07, 10:40 AM
Tại ô C16, bạn đánh công thức sau:


=INDEX($F$1:$F$500,4*ROW(A1)+1,1)

Copy công thức cho các ô bên dưới.

Cám ơn bạn rất nhiều. Vấn đề của mình đã được giải quyết.

anhtuan1066
19-06-07, 12:40 PM
Cách của bạn nvson hình như ko áp dụng dc trong trường hợp tổng quát thì phải? Lở như "tỉnh" ko cách nhau 4 dòng thì sao? Chắc ăn là dùng hàm SUMPRODUCT, có thể áp dụng cho mọi trường hợp!
ANH TUẤN

Shinec
19-06-07, 10:16 PM
...Tuy nhiên giữa các tỉnh này lại cách nhau 1 khoảng nhất định n dòng (ở ví dụ mình để là cách nhau 4 dòng). mình muốn lập công thức để lấy kết quả tổng của từng tỉnh. (ô C16 có kết quả = F5, C17 = F9, C18 = F13,... )
Người ta iu cầu như vật mà AT :)
Co thể nghiên kú 2 cách, biết đâu mai này cần dùng nhỉ?

anhtuan1066
20-06-07, 09:57 AM
Thì tôi có nói gì đâu! Chỉ nêu thêm 1 ý kiến thôi. Mỗi sự trợ giúp của các bạn đều là quý cả mà.
ANH TUẤN