PDA

View Full Version : Làm sao để bỏ dấu gạch duới trong Word 2007ST-Lu!
24-07-09, 01:32 PM
- Kính thưa các cao thủ
Em đang soạn thảo word 2007 nhưng bị dấu (lăn tăn hình sóng sin, màu đỏ ở duới chân các chữ). Khi in ra thì không có nhưng soạn thảo thì nhìn thấy rất khó chịu

Word 2003 thì em vào option để thay đổi nhưng 2007 không biết làm thế nào.

Xin chỉ dạy

Cám ơn nhiều

solomon2211
24-07-09, 02:00 PM
Đây là tình trạng Word kiểm tra chính tả đó bạn.

Bạn chọn vào nút Office rồi chọn Word Options, sau đó đến tab Proofing, bỏ chọn Check spelling as you type, hoặc bấm chọn Hide spelling errors in this document only (dấu gạch đỏ) và Hide grammar errors in this document only (dấu gạch xanh). Bạn có thể áp dụng cho tất cả các file bằng cách chọn vào Exception for.